kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мені? елім - т?уелсіз ел

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Т?уелсіздік - тірегім

Саба?ты? ма?саты:

1.Білімділік.Т?уелсіздігімізді? ?ол жеткен  жетістіктерін  ?ыс?аша таныстыру.

2.Дамытушылы?. М?тінмен  ж?мыс істей отырып, ойларын  толы?  жеткізуге т?селдіру.Ты?даушыларды? с?здік ?орын молайтып,байланыстыра с?йлеу, логикалы? ойлау ?абілеттерін  ?алыптастырып, ойларын ашы? айта білуге ?йрету.

3.Т?рбиелік : Елжандылы??а, ту?ан  жерін с?йе  білуге,о?ан ??рметпен ?арау?а жетелеу

Саба?ты? т?рі: танымды? саба?

Саба?ты? к?рнекілігі: слайдтар,суреттер, кесте.

Саба?ты?  барысы: ?йымдастырушылы? кезе?.

Мемлекеттік  ?н?ран орындалады.
??рметті  ты?даушылар, ?стаздар,  б?гінгі т?рбие са?атымыз елімізді? т?уелсіздік ал?анына 23 жыл толу мерекесіне арналып отыр.
А)?ызы?ушылы?ын ояту.
-Біз ?аза? мал ба??ан елміз,ешкімге со?ты?пай жай жат?ан елміз.Басымыздан ??т-береке ?ашпасын деп,найза?а ?кі та??ан елміз.Ешбір д?шпан басынба?ан елміз,басымыздан с?з асырма?ан елміз.Досты?ты са?тай білген елміз,д?м-т?зды а?тай білген елміз.
С?ра?: Осылай деп кім айт?ан еді?
Жауап: ?аз дауысты ?азыбек би
?)Ма?ынаны тану.
И?,  осылай деп тебіренген ?аза? еліні? ?амын ойла?ан ?аз дауысты ?азыбек би болатын.  Ата-бабамыз а?са?ан сол т?уелсіздік ал?анымыз?а биыл  ?анша жыл тол?алы отыр.

Ты?даушылар.

Биыл т?уелсіздік ал?анымыз?а  23 жыл тол?алы отыр.
Ой ?оз?ау . Т?уелсіздік  с?зін естігенде ойымыз?а не оралады? Ты?даушылар ?з ойларын орта?а салады.

О?ытушы.Осы т?уелсіздікке жеткен к?нге дейін ?аза? хал?ы ?анша ?иынды?тарды басынан ?ткерді. Тарих беттерін а?тарып к?релік. Бейнеролик к?рсетіледі. Т?уелсіздік

1-тапсырма.  Т?уелсіздік  с?зіні?  синонимін  табу.

Т?уелсіздік -егемендік, бостанды?, азат.

О?ылым.

2. Тапсырма.

     ?аза?стан – Еуразия  деп аталатын  ??рлы?тар  ке?істігіні?  д?л   орта??ы б?лігінде  орналас?ан  ел. ?аза?стан  Республикасыны?  аума?ы – 2 миллион  724  шаршы   километрді  ??райды.  Жеріні? аума?ы  ж?нінен  ол б?кіл  д?ниеж?зінде  то?ызыншы  орында т?р.  М?ндай жерге   Франция сия?ты  5 мемлекетті   сый?ызып жіберуге болады.?азіргі кезде  ресми   сана? бойынша  ?аза?станда   17 миллион  98  мы? адам т?рады.

    ?аза?стан Республикасы – т?уелсіз мемлекет. 1991 жылы16 желто?санда  ?аза?стан Республикасы ?зіні? т?уелсіздігін жариялады. Сонды?тан да  жыл сайын  16 желто?сан  ?аза?стан Республикасыны?  т?уелсіздік мерекесі  ретінде ресми аталып ?теді. Б?л мерекені б?кіл халы? тойлайды.

?аза?стан  Республикасыны?  астанасы 1998 жылы Алматы ?аласынан  Астана ?аласына к?шірілген.

3-тапсырма.  С?ра?тар?а жауап  бері?іздер.

1.?аза?стан ?андай мемлекет?

2.Республикамызды? жер аума?ы туралы не  айтасыздар?

3.Елімізді? хал?ыны? саны ?анша.

4.?аза?стан Республикасы  т?уелсіздігін ?ашан алды.

5.?аза?стан Республикасыны? астанасы Алматыдан Астана?а ?ашан к?шірілді?

Жазылым.

4-тапсырма.  О?ылым   бойынша с?йлемдерді толы?тыры?ыздар.

1)?аза?стан ------------ ел.

2)?аза?стан Республикасыны? аума?ы --------.километрді ??райды.

3)Жеріні? аума?ы ж?нінен  ------орында т?р.

4)М?ндай жерге  -----мемлекетті  сый?ызып жіберуге болады.

5)?аза?станда  ------ мы? адам  т?рады.

Ой ?ш?ындары.

5-тапсырма. ?ле? жолдарын  толы?тырып жазы?ыздар.

Он алтыншы --- -

---   ?лы мейрамы.

Жа?а шы??ан  ---,

Жаз к?ніндей  ---,

----  тап- таза.

Жанымыздай  ---,

----        биікке

?аза?стан---.

  6- тапсырма.Т?мендегі    с?здерді?  синонимдерін табы?ыздар.        

Жайдары -  ...,...            Ар(арымыздай) -...,

шуа?ты -...,   

Ашы?,жар?ын;  ?ят,намыс; мейірімді, жылы к?н;  ту.

О?ытушы.Азатты? ?шін бол?ан екі жарым  ?асырдан астам уа?ыт  к?рестен кейін  ?аза? хал?ы  т?уелсіздікке  ?ол жеткізді. Т?уелсіздікті? 23 жылы ?аза?стан хал?ы ?шін жемісті де же?істі жылдарымен тарих  беттеріне жазылма?.Біз б?гін  осы атаулы  жылдар?а то?талма?пыз.

7.Т?уелсіздік  шежіресі. Ты?даушылар  слайд  бойынша ?з ойларын орта?а салады.

 1991 жылы желто?санны? 16-сы ?аза?стан ?з Т?уелсіздігін жариялады. Осылайша ?лем картасында Т?уелсіз ?аза?стан атты жа?а мемлекет пайда болды. Оны? т???ыш Президенті болып Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев сайланды.1991 жылы тамызды? 29-ы «Семей полигоны»  жабылды.
1992 жылы маусымда Жо?ар?ы Ке?есті? сессиясы Республиканы? жа?а мемлекеттік Туы мен Елта?басын бекітті. Ту авторы — суретші Ш?кен Ниязбеков, Елта?ба авторлары — с?улетшілер Жандарбек М?лібеков,

Шот-Аман У?лиханов. 
1993 жыл?ы ?а?тарды? 28-інде ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Конституциясы ?абылданды. Жа?а Конституциямыз 1995 жылы 30 тамызда ?абылданды.

1993 жылды? 15 ?арашасында  т?л те?геміз  айналым?а т?сті. 

1995 жылы 1 наурызда ?аза?стан хал?ы  Ассамблеясы ??рылды.

1997 жылы ?азан айында Президент Н.?. Назарбаевты? «?аза?стан-2030» стратегиялы? жолдауы жарияланды.
 Болаша?та  2030 жылы ?аза?стан к?рделі жолдан ойда?ыдай ?ткен ж?не дамуды? келесі кезе?іне ны? ?адаммен ая? бас?ан ел болады.
2000 жылы ?аза?стан Республикасы Президенттік м?дениет орталы?ы ??рылды. 
2002 жылы Еуразияны? кіндігі — Астананы? т?рінде Елбасы Н?рс?лтан Назарбаевты?  идеясымен  Елорданы? символына айнал?ан «Астана – Б?йтерек» монументі салынды. Оны? биіктігі -97 метр. 

2003  жылы  Бейбітшілік ж?не келісім сарайы салынды.

2008 жылы Астананы? сол жа?алауында?ы ?сем де з?улім ?имараттар ?атарын «?аза? елі» монументі толы?тырды. Идеяны? негізгі авторы — Елбасы Н.Назарбаев. Монументті? биіктігі -91метр. 

2010 жыл. 
Астана ?аласында мемлекет тарихында т???ыш рет Орта Азия елдеріні? басшыларыны? ?атысуымен Е?Ы?-ны? Саммиті ?тті.

2011 жылы ?ыс?ы   YII   Азия ойындары ?тті.
2012 жылы Лондон олимпиадасы  ?аза? еліне   ?лкен жетістік ?келді.

 Астанада «ЭКСПО- 2017» к?рмесі ?теді.

2014  жылы 11 ?араша к?ні  Елбасымыз «Н?рлы жол –болаша??а  бастар жол » жолдауын жолдады.

?аза?стан  Республикасыны?  д?ние ж?зі елдері  арасында?ы беделі.

О?ытушы. Б?гінгі ?аза?стан  ?лемге  ?зіндік  ерекше   ?ркендеуімен  танылып отыр?ан ел.

8. ?лем назары ?аза?станда

О?ытушы.

?аза?стан  еш?андай елмен, еш?андай  к?рші мемлекеттермен  ?а?ты?ыс?а  т?скен жо?.  Сонымен ?оса  ?аза?стан  б?гінгі к?ні  шекара м?селелерін  де шешіп отыр.  ?аза?стан осы жылдары  он миллиардта?ан  шетел инвестициясын тартты. Олар  к?птеген  ата?ты  ?аламды?  корпорациялар  болды. Б?гінде ?аза?стан  -Еуропалы? ынтыма?тасты?ы  ?аза?станны?  ?олайлы экономикалы?  ж?не  саяси  дамуы аясында  ?рбіп отыр. Осындай ?арыштап сам?а?ан елімізге ?лем та??алуда.

?лем саясаткерлеріні?  пікірін ты?дайы?.

Ты?даушы: Рим папасы Иоанн Павел II  бізді?  елімізге ?зіні?  сапары кезінде  " ?лы далада?ы  татулы? пен  келісім та? ?алдырады, к?п ?лтты  мемлекетте  игілік пен  ба?уаттылы?ты  са?тау?а  болатынын  д?лелдейді ",-деп  айт?ан.

Ты?даушы: Б?рын?ы  Б??-ны? бас хатшысы Кофи  Аннан бізді? республикамыз "бас?а мемлекеттер ?шін ?лтаралы?  келісімні?, т?ра?ты  да  орны?ты дамуды?  ?лгісі" болып табылатынын  айтты.

Тыдаушы: Норвегияны?  м?рагер  бекзадасы   Хокон Магнус  : "Астананы?     даму  ?ар?ыны мені т?нті етіп  отыр.    Сондай-а?, ?аза?станны?  т?уелсіздік  жылдары ?ол жеткізіп отыр?ан жетістіктерін  де айтпай кетуге  болмайды.   Біра? е? бастысы   ж?не  е? алдымен,     к??ілімді  ?уантып отыр?ан жайт,     адамдармен   бол?ан  кездесулер»,-деген

Б?гінгі саба?та сіздер   бірнеше жа?а а?параттармен  танысты?ыздар. Осы білімдері?ізді кесте ар?ылы  к?рсеті?іздер.

Б?рыннан білемін

Жа?а а?парат алдым

Та?ыда білгім келеді// білейін деп едім

??тты?тау хат. Жа?ын досы?ызды т?уелсіздік мерекесімен ??тты?тап хат жазы?ыз.


?орытынды с?з: Т?уелсіздік ?шін мы? ?ліп, мы? тірілген ?аза? елі, ??дай ?аласа, г?лденіп м??гі жасай бермек. Т?уелсіздігімізді алтынымыздай арда?тап, асылымыздай ба?алайы?, ?ымбатымыздай ??рметтей білейік.
Елта?бамыз ажарлы, ?н?ранымыз ?уенді, ас?а? бола берсін!
Елімізді?, елдігімізді? белгісі – к?гілдір туымыз, ?асиетті к?к байра?ымыз к?кте ?алы?тап, желбірей берсін!


 


 

Он алтыншы желто?сан -

Елді? ?лы мейрамы.

Жа?а шы??ан к?ктемдей,

Жаз к?ніндей  жайдары,

Арымыздай  тап- таза.

Жанымыздай шуа?ты

К?терілді биікке

?аза?стан байра?ы.

                  (Т?манбай Молд?алиев)

Жайдары -  ...,...            Ар(арымыздай) -...,

шуа?ты -...,   

ашы?,жар?ын;  ?ят,намыс; мейірімді, жылы к?н;  ту.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Мені? елім - т?уелсіз ел»


Сабақтың тақырыбы: Менің елім-тәуелсіз ел

Сабақтың мақсаты:

1.Білімділік.Тәуелсіздігіміздің қол жеткен жетістіктерін қысқаша таныстыру.

2.Дамытушылық. Мәтінмен жұмыс істей отырып , ойларын толық жеткізуге төселдіру.Тыңдаушылардың сөздік қорын молайтып,байланыстыра сөйлеу, логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастырып, ойларын ашық айта білуге үйрету.

3.Тәрбиелік : Елжандылыққа , туған жерін сүйе білуге ,оған құрметпен қарауға жетелеу

Сабақтың түрі: танымдық сабақ

Сабақтың көрнекілігі: слайдтар,суреттер, кесте.

Сабақтың барысы: Ұйымдастырушылық кезең.

Мемлекеттік әнұран орындалады.
Құрметті тыңдаушылар, ұстаздар, бүгінгі тәрбие сағатымыз еліміздің тәуелсіздік алғанына 23 жыл толу мерекесіне арналып отыр.
А)Қызығушылығын ояту.
-Біз қазақ мал баққан елміз,ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз.Басымыздан құт-береке қашпасын деп,найзаға үкі таққан елміз.Ешбір дұшпан басынбаған елміз,басымыздан сөз асырмаған елміз.Достықты сақтай білген елміз,дәм-тұзды ақтай білген елміз.
Сұрақ: Осылай деп кім айтқан еді?
Жауап: Қаз дауысты Қазыбек би
Ә)Мағынаны тану.
Иә, осылай деп тебіренген Қазақ елінің қамын ойлаған қаз дауысты Қазыбек би болатын. Ата-бабамыз аңсаған сол тәуелсіздік алғанымызға биыл қанша жыл толғалы отыр.

Тыңдаушылар .

Биыл тәуелсіздік алғанымызға 23 жыл толғалы отыр.
Ой қозғау . Тәуелсіздік сөзін естігенде ойымызға не оралады? Тыңдаушылар өз ойларын ортаға салады.

Оқытушы.Осы тәуелсіздікке жеткен күнге дейін қазақ халқы қанша қиындықтарды басынан өткерді. Тарих беттерін ақтарып көрелік . Бейнеролик көрсетіледі. Тәуелсіздік

1-тапсырма. Тәуелсіздік сөзінің синонимін табу.

Тәуелсіздік -егемендік, бостандық , азат.

Оқылым.

2. Тапсырма.

Қазақстан – Еуразия деп аталатын құрлықтар кеңістігінің дәл ортаңғы бөлігінде орналасқан ел. Қазақстан Республикасының аумағы – 2 миллион 724 шаршы километрді құрайды. Жерінің аумағы жөнінен ол бүкіл дүниежүзінде тоғызыншы орында тұр. Мұндай жерге Франция сияқты 5 мемлекетті сыйғызып жіберуге болады.Қазіргі кезде ресми санақ бойынша Қазақстанда 17 миллион 98 мың адам тұрады.

Қазақстан Республикасы – тәуелсіз мемлекет. 1991 жылы16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялады. Сондықтан да жыл сайын 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесі ретінде ресми аталып өтеді. Бұл мерекені бүкіл халық тойлайды.

Қазақстан Республикасының астанасы 1998 жылы Алматы қаласынан Астана қаласына көшірілген.

3-тапсырма . Сұрақтарға жауап беріңіздер.

1.Қазақстан қандай мемлекет?

2.Республикамыздың жер аумағы туралы не айтасыздар?

3.Еліміздің халқының саны қанша.

4.Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қашан алды.

5.Қазақстан Республикасының астанасы Алматыдан Астанаға қашан көшірілді?

Жазылым.

4-тапсырма. Оқылым бойынша сөйлемдерді толықтырыңыздар.

1)Қазақстан ------------------------------------------------------------------- ел.

2)Қазақстан Республикасының аумағы --------------------------------------------.километрді құрайды.

3)Жерінің аумағы жөнінен ----------------------------------орында тұр.

4)Мұндай жерге --------------------------мемлекетті сыйғызып жіберуге болады.

5)Қазақстанда -------------------------------- мың адам тұрады.


Ой ұшқындары.

5-тапсырма. Өлең жолдарын толықтырып жазыңыздар.

Он алтыншы --------------- -

-------------- ұлы мейрамы.

Жаңа шыққан -------------- ,

Жаз күніндей --------------- ,

-------------------- тап- таза .

Жанымыздай -------------- ,

----------------- биікке

Қазақстан--------------- .


6- тапсырма.Төмендегі сөздердің синонимдерін табыңыздар.

Жайдары - ..............., ............... Ар(арымыздай) - ............... ,

шуақты - ...............,

Ашық,жарқын; ұят,намыс; мейірімді, жылы күн; ту.

Оқытушы.Азаттық үшін болған екі жарым ғасырдан астам уақыт күрестен кейін қазақ халқы тәуелсіздікке қол жеткізді. Тәуелсіздіктің 23 жылы Қазақстан халқы үшін жемісті де жеңісті жылдарымен тарих беттеріне жазылмақ.Біз бүгін осы атаулы жылдарға тоқталмақпыз.

7.Тәуелсіздік шежіресі . Тыңдаушылар слайд бойынша өз ойларын ортаға салады.

1991 жылы желтоқсанның 16-сы Қазақстан өз Тәуелсіздігін жариялады. Осылайша әлем картасында Тәуелсіз Қазақстан атты жаңа мемлекет пайда болды. Оның тұңғыш Президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды.1991 жылы тамыздың 29-ы «Семей полигоны» жабылды.
1992 жылы маусымда Жоғарғы Кеңестің сессиясы Республиканың жаңа мемлекеттік Туы мен Елтаңбасын бекітті. Ту авторы — суретші Шәкен Ниязбеков, Елтаңба авторлары — сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков,

Шот-Аман Уәлиханов. 
1993 жылғы қаңтардың 28-інде Қазақстан Республикасының тұңғыш Конституциясы қабылданды. Жаңа Конституциямыз 1995 жылы 30 тамызда қабылданды.

1993 жылдың 15 қарашасында төл теңгеміз айналымға түсті. 

1995 жылы 1 наурызда Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды.

1997 жылы қазан айында Президент Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2030» стратегиялық жолдауы жарияланды.
Болашақта 2030 жылы Қазақстан күрделі жолдан ойдағыдай өткен және дамудың келесі кезеңіне нық қадаммен аяқ басқан ел болады.
2000 жылы Қазақстан Республикасы Президенттік мәдениет орталығы құрылды. 
2002 жылы Еуразияның кіндігі — Астананың төрінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясымен Елорданың символына айналған «Астана – Бәйтерек» монументі салынды. Оның биіктігі -97 метр. 

2003 жылы Бейбітшілік және келісім сарайы салынды.

2008 жылы Астананың сол жағалауындағы әсем де зәулім ғимараттар қатарын «Қазақ елі» монументі толықтырды. Идеяның негізгі авторы — Елбасы Н.Назарбаев. Монументтің биіктігі -91метр. 

2010 жыл. 
Астана қаласында мемлекет тарихында тұңғыш рет Орта Азия елдерінің басшыларының қатысуымен ЕҚЫҰ-ның Саммиті өтті.

2011 жылы қысқы YII Азия ойындары өтті.
2012 жылы Лондон олимпиадасы Қазақ еліне үлкен жетістік әкелді.

Астанада «ЭКСПО- 2017» көрмесі өтеді.

2014 жылы 11 қараша күні Елбасымыз «Нұрлы жол –болашаққа бастар жол » жолдауын жолдады.


Қазақстан Республикасының дүние жүзі елдері арасындағы беделі.

Оқытушы. Бүгінгі Қазақстан әлемге өзіндік ерекше өркендеуімен танылып отырған ел.8. Әлем назары Қазақстанда

Оқытушы.

Қазақстан ешқандай елмен , ешқандай көрші мемлекеттермен қақтығысқа түскен жоқ. Сонымен қоса Қазақстан бүгінгі күні шекара мәселелерін де шешіп отыр. Қазақстан осы жылдары он миллиардтаған шетел инвестициясын тартты. Олар көптеген атақты ғаламдық корпорациялар болды. Бүгінде Қазақстан -Еуропалық ынтымақтастығы Қазақстанның қолайлы экономикалық және саяси дамуы аясында өрбіп отыр. Осындай қарыштап самғаған елімізге әлем таңғалуда.


Әлем саясаткерлерінің пікірін тыңдайық.

Тыңдаушы: Рим папасы Иоанн Павел II біздің елімізге өзінің сапары кезінде " Ұлы даладағы татулық пен келісім таң қалдырады, көп ұлтты мемлекетте игілік пен бақуаттылықты сақтауға болатынын дәлелдейді ",-деп айтқан..

Тыңдаушы: Бұрынғы БҰҰ-ның бас хатшысы Кофи Аннан біздің республикамыз "басқа мемлекеттер үшін ұлтаралық келісімнің , тұрақты да орнықты дамудың үлгісі" болып табылатынын айтты.


Тыдаушы: Норвегияның  мұрагер  бекзадасы   Хокон Магнус  : "Астананың     даму  қарқыны мені тәнті етіп  отыр.    Сондай-ақ, Қазақстанның  тәуелсіздік  жылдары қол жеткізіп отырған жетістіктерін  де айтпай кетуге  болмайды.   Бірақ ең бастысы   және  ең алдымен,     көңілімді  қуантып отырған жайт,     адамдармен   болған  кездесулер»,-деген


Бүгінгі сабақта сіздер бірнеше жаңа ақпараттармен таныстыңыздар. Осы білімдеріңізді кесте арқылы көрсетіңіздер.


Бұрыннан білемін

Жаңа ақпарат алдым

Тағыда білгім келеді// білейін деп едім


Құттықтау хат. Жақын досыңызды тәуелсіздік мерекесімен құттықтап хат жазыңыз.


Қорытынды сөз: Тәуелсіздік үшін мың өліп, мың тірілген Қазақ елі, құдай қаласа, гүлденіп мәңгі жасай бермек. Тәуелсіздігімізді алтынымыздай ардақтап, асылымыздай бағалайық, қымбатымыздай құрметтей білейік.
Елтаңбамыз ажарлы, әнұранымыз әуенді, асқақ бола берсін!
Еліміздің, елдігіміздің белгісі – көгілдір туымыз, қасиетті көк байрағымыз көкте қалықтап, желбірей берсін!


Он алтыншы желтоқсан -

Елдің ұлы мейрамы.

Жаңа шыққан көктемдей,

Жаз күніндей жайдары,

Арымыздай тап- таза.

Жанымыздай шуақты

Көтерілді биікке

Қазақстан байрағы.

(Тұманбай Молдғалиев)

Жайдары - ..............., ............... Ар(арымыздай) - ............... ,

шуақты - ...............,

ашық,жарқын; ұят,намыс; мейірімді, жылы күн; ту.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Мені? елім - т?уелсіз ел

Автор: Бекишева Жанат Каиркеновна

Дата: 26.05.2016

Номер свидетельства: 330445

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства