kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Мені? маманды?ым-мені? болаша?ым»

Нажмите, чтобы узнать подробности

    Батыс ?аза?стан индустриалды

    колледжіні? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні      

     о?ытушысы Габдуллина Гуля ?лібек?ызы

 

      Саба?ты? та?ырыбы: «Мені? маманды?ым-мені? болаша?ым»

Саба?ты? ма?саты:  

Білімділік: ”Маманды? “ ??ндылы?ы туралы т?сініктерді ке?ейту. Маманды? та?дау, оны? н?тижесіндегі е?бек ?уанышы туралы ??ым беру, телефонны? пайда болу тарихы мен телефон аппаратыны? ??рлысын таныстыру.
Дамытушылы?:- ?р т?рлі ?діс т?рлерін ?олдану ар?ылы о?ушыларды? ?аза? тілінде с?йлеу да?дысын ?алыптастыру.
Т?рбиелік: - Маманды? та?дауда о? шешім ?абылдау?а, е?бек ?уанышын сезінуге, ?зіні? бойында?ы ?асиетін тану?а жетелеу;
 Е?бек?орлы??а, е?бекті ?адірлей білуге, табысты болу?а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: кіріктірілген саба?.

?діс-т?сілдер: с?ра?-жауап, топппен ж?мыс, жекелей ж?мыс, м?тінмен ж?мыс.

Саба?ты? к?рнекілігі: интерактивті та?та, слайд, жеке тапсырмалар,телефон аппаратыны? н?с?асы.

Саба?ты? ?ту барысы:

  1. ?йымдастыру б?лімі: о?ушылармен с?хбаттасу.                                                               

Ойланайы?, пікірлесейік
Маманды? дегеніміз не?
- Адам ?з маманды?ын та?да?ан кезде, нені басшылы??а алу керек деп ойлайсы?дар?
- жа?сы маман болуы ?шін адам нені білуі ж?не нені ?йренуі ?ажет?
- Сен ?андай маман болуды армандайсы?? Неліктен?
- Адам ?зін белгілі бір маманды??а ?ашан, ?алай дайындауы керек деп ойлайсы?дар?
- Адам бірнеше маманды?ты ме?герсе, оны? ?мірі ?андай болады деп ойлайсы?дар?
Жа?сы, енді д?птерлері?ізді ашып, б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбын жазып алайы?. Сонымен б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы : « Мені? маманды?ым-мені? болаша?ым».

М?тінмен ж?мыс

    Маманды? та?дау - ?те жауапкершілікті ж?не ма?ызды іс. Маманды? та?дауда ?р адам ?зіні? ?ызы?ушылы?ына, ?абілетіне, ?алауына с?йену керек. ?азіргі та?да маманды?ты? т?рі к?п. Та?дау жасау о?ай емес. Е? бастысы - адам е?бекке ?абілетті, зейінді болуы ?ажет ж?не оны? маманды?ы ?зі ?скен орта?а ма?ызды, ба?алы ?лес ?осатындай болуы шарт. ?з ісіне сенімді, д?рыс та?дау жаса?ан адам ?ана жетістікке жетеді. ?зіні? с?ранысын, ?ызы?ушылы?ын жойма?ан ке? тара?ан маманды?тар?а д?рігер, м??алім ж?не ??рылысшы маманды?тарын атап ?туге болады. Ал, ?зекті маманды?тар ?атарына жо?ары технология, байланыс, коммуникация, ?леуметтік орта, экономиканы бас?ару маманды?тары ж?не е?бек с?ранысына ?ажетті жа?а маманды?тар жатады. ?о?амны? дамуында маманды? иелерінен жо?ары к?сіби біліктілікті, коммуникативтік ?абілетті, е?бек етуге деген с?йіспеншілікті, ?ызы?ушылы?ты, ?з маманды?ы бойынша біліктілігін арттыру?а даяр болатын маманды? иесін талап етеді. Сонды?тан икемі, ?ызы?уы, бейімі бар маманды?ты та?дай білу, ?зіне, ?о?ам?а тигізетін пайдасын ойлау, м?ндай е?бектен шабыт туатыны, ол ?німді е?бекке ?ласып, табыс ?келетінін білу керек.

М?тінде не туралы айтыл?ан?(?р с?йлемні? ?асына «и?» немесе «жо?» деп белгілеу ?ажет)

-?лемде 40 мы??а жуы? маманды? бар.(-  )
- Маманды?ты? жаманы жо?, біра? м?ны? кез - келгеніне икемділік ?ажет.(-)
-Д?рігер е? ке? тара?ан маманды?ты? бірі.(+)

-Д?рыс та?дал?ан маманды? адам?а табыс алып келеді.(+)

-Кейбір жастар  ?зі ?ызы?пайтын маманды?ты та?дайды.(-)

-Байланыс, коммуникация маманды?ы е?бек с?ранысына ?ажетті маманды?тарды? бірі.(+)

-?р маманды?ты? ?иынды?ы болады, со?ан т?зе білу ?ажет.(-)

Тапсырма

?ызы?ушылы? (интерес) –

А) Сол маманды?ты ?нату

?) ата-ана маманды?ына еліктеу

Б) ?мірге к?з?арасыны? болуы

2. Бейімділік (навык)-

А)орындау икемділігі

?) ата-ана жолын куу

Б) маманды?ты игеруге ??штарлы?ы

3. ?аблет (способность)-

А) Туа біткен талант

Б) ?зіндік ізденіс

Б) ?йренуге талпыну

Ал саба?ымызды? келесі б?лімі сендерді? болаша? маманды?тары? "Байлынысшы маманды?ына арналады, сол себепті мен келесі с?зді арнайы п?н о?ытушысы Айымг?л Т?леген?ызына беремін. Айымг?л Т?легеновна сіздерге телефонны? шы?у тарихы мен телефонны? ??рылысын т?сіндіреді.

С давних времен люди, находясь на определенном расстоянии друг от друга, испытывали потребность в общении или передаче каких либо сообщений. Способы для этого в разные времена существовали самые разнообразные.

Самым надежным способом, довольно продолжительное время были гонцы и почтовые птицы. Также в качестве средств  связи использовались дым, костер, специально обученные глашатаи.

Со времен изобретения телефона прошло более 100 лет.Телефон сразу приобрел огромную популярность. Телефонная связь является одним из самых распространенных видов электрической связи и предназначена для передачи звуков (речи) на расстояние. Телефонная связь- вид электросвязи,обеспечивающая передачу речевых сообщений. Для осуществления передачи звуков речи на большие расстояния они преобразовываются на передающем конце в электрические сигналы с помощью акустико-электрических преобразователей (микрофонов), на приемном конце эти сигналы с помощью электроакустических преобразователей (телефонов) вновь преобразовываются в звук. Микрофон и телефон являются составными частями телефонного аппарата; в него также входят устройства приема и посылки сигналов вызова.
Телефон предназначен для преобразования электрических колебаний в звуковые волны. Микрофон  предназначен для преобразования звуковых колебаний в электрические. В телефонных аппаратах для удобства пользования микрофон и телефон объединили в микротелефонную трубку, в верхней части которой располагается телефон, а в нижней — микрофон. Трубка соединяется с телефонным аппаратом трех- или четырехпроводным шнуром. Также к основным деталям телефоного аппарата относятся: звонок, трансформатор, рычажный переключатель,номеронабиратель,резисторы и конденсаторы и корпус и основание телефонного аппарата.

По конструкций бывают – настольные,настенные,унифицированные и переносные. По способу набора номера- с дисковым или кнопочным электронным номеронабирателем.

По выполняемым функциям- обычные и многофункциональные аппараты.

Немного историй телефона.

14 февраля 1876 года американец Александр Грехам Белл подал в Бюро патентов США заявку на изобретенный им аппарат, который он назвал телефоном. Первый телефонный звонок Белл совершил своему помошнику Мартину Куперу. Как вспоминает Мартин Купер, тот исторический звонок он совершил с помощью телефона, похожего на кирпич. Высота 25 см, толщина и ширина около 5 см. Первая в мире "сотка" весила около килограмма. Заряда аккумуляторов первого мобильника со светодиодным дисплеем хватало на 8 часов.

С?здік.

Телефон – телефон

Микрофон- микрофон

Телефонный аппарат- телефонды? аппарат

Телефонная трубка- телефонды? т?тік

Номеронабиратель- н?міртергіш

Звонок-?онырау

Трансформатор- трансформатор

Рычажный переключатель-рычагті кері?ос?ыш

Настольный телефон-

Настенный телефон-

Кнопочный номеронабератель -  кнопкалы н?міртергіш

Дисковый номеронабератель -  дискілі н?міртергіш


С?ра?-жауап

  1. Ал?аш?ы телефон ?ай жылы пайда болды?

     2.  Е? бірінші телефон аппаратын ойлап тап?ан кім?

  1. Ал?аш?ы телефонны?  маркасы?

     4.   Телефон ?андай б?лшектерден т?рады?

Ж?мба?тар

1. Шыр-шыр етеді, 
    ??ла?ы?нан ?теді. 
    ?стай алса?,
    С?йлеп кетеді. 

     2. Адам емес, тілі бар,

         ?рбір ?йден табылар.

        ?й емес жал?ыз т?ра?ы,

        К?шеде де т?рады.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Мені? маманды?ым-мені? болаша?ым»»

Батыс Қазақстан индустриалды

колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні

оқытушысы Габдуллина Гуля Әлібекқызы


Сабақтың тақырыбы: «Менің мамандығым-менің болашағым»

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: ”Мамандық “ құндылығы туралы түсініктерді кеңейту. Мамандық таңдау, оның нәтижесіндегі еңбек қуанышы туралы ұғым беру, телефонның пайда болу тарихы мен телефон аппаратының құрлысын таныстыру.
Дамытушылық:- әр түрлі әдіс түрлерін қолдану арқылы оқушылардың қазақ тілінде сөйлеу дағдысын қалыптастыру.
Тәрбиелік: - Мамандық таңдауда оң шешім қабылдауға, еңбек қуанышын сезінуге, өзінің бойындағы қасиетін тануға жетелеу;
Еңбекқорлыққа, еңбекті қадірлей білуге, табысты болуға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: кіріктірілген сабақ.

Әдіс-тәсілдер: сұрақ-жауап, топппен жұмыс, жекелей жұмыс, мәтінмен жұмыс.

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, слайд, жеке тапсырмалар,телефон аппаратының нұсқасы.

Сабақтың өту барысы:

  1. Ұйымдастыру бөлімі: оқушылармен сұхбаттасу.

Ойланайық, пікірлесейік
Мамандық дегеніміз не?
- Адам өз мамандығын таңдаған кезде, нені басшылыққа алу керек деп ойлайсыңдар?
- жақсы маман болуы үшін адам нені білуі және нені үйренуі қажет?
- Сен қандай маман болуды армандайсың? Неліктен?
- Адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан, қалай дайындауы керек деп ойлайсыңдар?
- Адам бірнеше мамандықты меңгерсе, оның өмірі қандай болады деп ойлайсыңдар?
Жақсы, енді дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жазып алайық. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы : « Менің мамандығым-менің болашағым».


Мәтінмен жұмыс

Мамандық таңдау - өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, қалауына сүйену керек. Қазіргі таңда мамандықтың түрі көп. Таңдау жасау оңай емес. Ең бастысы - адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет және оның мамандығы өзі өскен ортаға маңызды, бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Өз ісіне сенімді, дұрыс таңдау жасаған адам ғана жетістікке жетеді. Өзінің сұранысын, қызығушылығын жоймаған кең тараған мамандықтарға дәрігер, мұғалім және құрылысшы мамандықтарын атап өтуге болады. Ал, өзекті мамандықтар қатарына жоғары технология, байланыс, коммуникация, әлеуметтік орта, экономиканы басқару мамандықтары және еңбек сұранысына қажетті жаңа мамандықтар жатады. Қоғамның дамуында мамандық иелерінен жоғары кәсіби біліктілікті, коммуникативтік қабілетті, еңбек етуге деген сүйіспеншілікті, қызығушылықты, өз мамандығы бойынша біліктілігін арттыруға даяр болатын мамандық иесін талап етеді. Сондықтан икемі, қызығуы, бейімі бар мамандықты таңдай білу, өзіне, қоғамға тигізетін пайдасын ойлау, мұндай еңбектен шабыт туатыны, ол өнімді еңбекке ұласып, табыс әкелетінін білу керек.

Мәтінде не туралы айтылған?(Әр сөйлемнің қасына «иә» немесе «жоқ» деп белгілеу қажет)

-Әлемде 40 мыңға жуық мамандық бар.(- )
- Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез - келгеніне икемділік қажет.(-)
-Дәрігер ең кең тараған мамандықтың бірі.(+)

-Дұрыс таңдалған мамандық адамға табыс алып келеді.(+)

-Кейбір жастар өзі қызықпайтын мамандықты таңдайды.(-)

-Байланыс, коммуникация мамандығы еңбек сұранысына қажетті мамандықтардың бірі.(+)

-Әр мамандықтың қиындығы болады, соған төзе білу қажет.(-)Тапсырма

Қызығушылық (интерес) –

А) Сол мамандықты ұнату

Ә) ата-ана мамандығына еліктеу

Б) өмірге көзқарасының болуы


2. Бейімділік (навык)-

А)орындау икемділігі

Ә) ата-ана жолын куу

Б) мамандықты игеруге құштарлығы


3. Қаблет (способность)-

А) Туа біткен талант

Б) Өзіндік ізденіс

Б) Үйренуге талпынуАл сабағымыздың келесі бөлімі сендердің болашақ мамандықтарың "Байлынысшы мамандығына арналады, сол себепті мен келесі сөзді арнайы пән оқытушысы Айымгүл Төлегенқызына беремін. Айымгүл Төлегеновна сіздерге телефонның шығу тарихы мен телефонның құрылысын түсіндіреді.

С давних времен люди, находясь на определенном расстоянии друг от друга, испытывали потребность в общении или передаче каких либо сообщений. Способы для этого в разные времена существовали самые разнообразные.

Самым надежным способом, довольно продолжительное время были гонцы и почтовые птицы. Также в качестве средств связи использовались дым, костер, специально обученные глашатаи.

Со времен изобретения телефона прошло более 100 лет.Телефон сразу приобрел огромную популярность. Телефонная связь является одним из самых распространенных видов электрической связи и предназначена для передачи звуков (речи) на расстояние. Телефонная связь- вид электросвязи,обеспечивающая передачу речевых сообщений. Для осуществления передачи звуков речи на большие расстояния они преобразовываются на передающем конце в электрические сигналы с помощью акустико-электрических преобразователей (микрофонов), на приемном конце эти сигналы с помощью электроакустических преобразователей (телефонов) вновь преобразовываются в звук. Микрофон и телефон являются составными частями телефонного аппарата; в него также входят устройства приема и посылки сигналов вызова.
Телефон предназначен для преобразования электрических колебаний в звуковые волны. Микрофон предназначен для преобразования звуковых колебаний в электрические. В телефонных аппаратах для удобства пользования микрофон и телефон объединили в микротелефонную трубку, в верхней части которой располагается телефон, а в нижней — микрофон. Трубка соединяется с телефонным аппаратом трех- или четырехпроводным шнуром. Также к основным деталям телефоного аппарата относятся: звонок, трансформатор, рычажный переключатель,номеронабиратель,резисторы и конденсаторы и корпус и основание телефонного аппарата.

По конструкций бывают – настольные,настенные,унифицированные и переносные. По способу набора номера- с дисковым или кнопочным электронным номеронабирателем.

По выполняемым функциям- обычные и многофункциональные аппараты.Немного историй телефона.

14 февраля 1876 года американец Александр Грехам Белл подал в Бюро патентов США заявку на изобретенный им аппарат, который он назвал телефоном. Первый телефонный звонок Белл совершил своему помошнику Мартину Куперу. Как вспоминает Мартин Купер, тот исторический звонок он совершил с помощью телефона, похожего на кирпич. Высота 25 см, толщина и ширина около 5 см. Первая в мире "сотка" весила около килограмма. Заряда аккумуляторов первого мобильника со светодиодным дисплеем хватало на 8 часов.

Сөздік.

Телефон – телефон

Микрофон- микрофон

Телефонный аппарат- телефондық аппарат

Телефонная трубка- телефондық түтік

Номеронабиратель- нөміртергіш

Звонок-қонырау

Трансформатор- трансформатор

Рычажный переключатель-рычагті керіқосқыш

Настольный телефон-

Настенный телефон-

Кнопочный номеронабератель - кнопкалы нөміртергіш

Дисковый номеронабератель - дискілі нөміртергіш


Сұрақ-жауап


  1. Алғашқы телефон қай жылы пайда болды?

2. Ең бірінші телефон аппаратын ойлап тапқан кім?

  1. Алғашқы телефонның маркасы?

4. Телефон қандай бөлшектерден тұрады?Жұмбақтар

1. Шыр-шыр етеді, 
Құлағыңнан өтеді. 
Ұстай алсаң,
Сөйлеп кетеді. 

2. Адам емес, тілі бар,

Әрбір үйден табылар.

Үй емес жалғыз тұрағы,

Көшеде де тұрады .


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
«Мені? маманды?ым-мені? болаша?ым»

Автор: Габдуллина Гуля ?лібек?ызы

Дата: 04.11.2015

Номер свидетельства: 248016


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства