kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект та?ырыбы "?ызмет етем хал?ыма"

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 11.03.16ж

Мектеп: «№3 жалпы білім беру орта мектебі» КММ

Саба?ты? та?ырыбы: ?ызмет етем хал?ыма  (26 саба?)

??ндылы?:   С?йіспеншілік       

?асиеттер:  ?лтжандылы?, кіндік кескен жер, бірлік, ынтыма? т.б

М??алім: Караменова Г.Б

Сынып: 10 «А»                           

Саба?ты? атауы

?ызмет етем хал?ыма.

Ма?саты

К?тілетін н?тиже

Ана тіліні?, ту?ан хал?ыны?, кіндік кескен жеріні? ??ндылы? ретіндегі м?нін ашу. Ана тілін, ?з ?лтын,адагершілікке т?рбиелеу

К?рнекі ??ралдар: ?нтаспа,сюжетті суреттер, карточкала, ?ріптер,т?рлі-т?сті ?арандаш, желім, ?айшы.
Міндеттері:

- ана тіліні? ту?ан анасындай ?асиетті де ?астерлі екенін ??ындыру;

- ана тілі мен ту?ан ?лтын ?астерлеу ар?ылы ?з хал?ыны? м?ртебесін   

      ?лы?тау да?дыларын дамыту

- ?лтжандылы??а, отанс?йгіштікке т?рбиелеу.

К?рнекілік: елбасыны?ж?не р?міздерді? суреті, на?ыл с?здер, слайд

Саба?ты? ?дісі: с?ра?- жауап, талдау, пікір-талас

Тынышты? с?ті

Тынышты? с?ті.

-Балалар, д?рыс отырайы?,ар?алары?ызды т?зу ?стайы?,?олдары?ызды парта?а ?ою?а болады,к?здері?ізді ж?майы?. Сіз таби?атты? е? к?ркем жерінде екенін елесте?із. Сіз ж?мса?, жасыл шалшы?та жала? ая? ж?рсіз. (тынышты?). Жасыл ш?п сізді? ая?ынызды сипап жат?ан сезімде боласыз. (тынышты?). К?нні? к?зі жер бетін ?ыздыруда. (тынышты?).Сіз г?лді?, ш?пті? ж?не балды? иісін сезесіз. (тынышты?). ?зенні? сы??ырла?анын, к??ілді ??стар ?н салып жат?анын естисіз. (тынышты?).Тынышты?та т?рып, ?зімізді тындайы?. Сізге «тынышты? с?ті» ?нады ма?

?андай сезімде болды?дар?

О?ушылар дем алып, ерекше к?йге б?ленеді,  м??аліммен бірге б?гінгі саба??а с?ттілік тілейді.

Топ?а б?лу

Ойыншы?тар ?лестіріледі

О?ушылар та?да?ан ойыншы?тарына  сай топтар?а б?лініп отырады.

?ызы?ушылы?ты      

           ояту

        «Атамекен», «Ту?ан жер», «Отан» ??ымдарыны? ?андай    

                                  айырмашылы?тары бар?
          Отан?а ?ызмет ету кімге ж?не не ?шін ?ажет?

Атамекен – ата-бабаны? ?оныс еткен мекені.

Ту?ан жер – адамны? шыр етіп д?ниеге келген жері.

Отан – сені? ?сікен, т?рбие, білім ал?ан, тіпті сені? азаматты?ы?ды ?ор?ап,   

   ?амтамасыз ететін, са?ан ?ам?ор болатын мемлекет.

?й тапсырмасы

Коллаж дайындау

  “М??гілік ел-жастарды? ?олында”  

Жа?а саба?

?ызмет етем хал?ыма.

а) кітаппен ж?мыс

а) м?тінмен ж?мыс

   «С?з тап?ан?а.»

?р топты? ?атысушылары белгілі бір ?ріп та?дайды.  ?ойыл?ан с?ра?тар?а жауапты? бастап?ы ?рпі, та?да?ан ?ріптен басталу керек.                  

    (А,Б,К,М,С,Д,Е,?,О,Т)

                      І-топ

      Отаны?а ?ызмет етесі? бе?

      Серуенге жиі шы?асы?ба?

      Ту?ан жерді? топыра?ы ?андай?

      ?аза?станда неше облыс бар?

       ?андай ?аза? батырларын білесі??

          ІІ-топ

      Отаны? ?алай аталады?

      ?Р-ны?  президенті кім?

      Жерде не ?седі?

      Сен т?ратын облыс ?алай аталады?

      ?андай салт-д?ст?рлерді білесі??

Д?йекс?з

«Б?гінде ?р ?аза?станды? ?зді-?зінен елімізге жа?сы болып, бізді? Отаны­мызды? д?улеті артуы ?шін мен не істедім деп с?рауы керек»

                                                                                           Н?рс?лтан Назарбаев

Шы?армашылы? ж?мыс

 І-топ   “Ел ба?ытыны? белгілеріне не  жатады?”

 ІІ-топ   “Елбасыны? м?раты не деп  ойлайсы?дар”

                        «Б?л кім»

 (М?тіндегі т?л?аны? кім екенін топпен а?ылдасып жауап бері?іздер?)

І-топ            

      Абылай ханны? ?рпа?тарыны? ішіндегі аса  танымал, е? к?рнектілеріні? бірі. Абылай хан ?ш ж?зді? басын ?осып, т?уелсіздікті са?тау жолында к?ш-жігерін аямай к?рескен болса, ол ?аза? хал?ыны? ?лемге таныту ма?сатымен хал?ыны? рухани ?міріне ?лкен  із ?алдыр?ан. Хал?ыны? болаша?ы ?шін ?зіндік сара жолмен к?рескен т?л?а. ?аза?ты? ??лама ?алымы”

        Жауап: Шо?ан Уалиханов, Абылай ханны?  ш?бересі

 

ІІ-топ

      "Абылай  ханны? к?рескерлігін тікелей жалгастыр?ан. Елімні?  т?уелсіздігі, еркіндігі ?шін атасыны? жолын м?ра еткен, оны? ?рпа?тарыны? ішендегі шо?ты?ы биік ?р т?л?а. ??мырыны?  саналы б?лігін ж?не ?з ?мірін ая?ына дейін атасы Абылай т?сында?ыдай т?уелсіз ханды? ??ру ?шін к?респен ?ткізген ж?не сол жолда ??рбан бол?ан. ?аза?ты? со??ы ханы "

        Жауап: Кенесары ?асым?лы, Абылай ханны? немересі

Сахналау

  Немересі:

?же,атам ыл?и «Сені? болаша?ы?ды ойлаймын, ?ткен ?мірді ойлаймын» дейді. Оны? ?ткен ?мірі ?андай?

     ?жесі:

Е, балам, ата?,ата-баба? не к?рмеді дейсі??!

1923 жылы жо??ар шап?ыншылы?ы, 1930-1932 жылдарда?ы алапат ашты?, одан 1937-1938 жылдарда?ы а?аларымызды? жазы?сыз жаза?а ?шырауы. 1986 жылы Т?уелсіздік жолында жастарымыз ереуілге шы?ты. Міне, ?ткен ?мір. Б??ан да т?уб?. Еліміз ?з т?уелсіздігін алып, егеменді ел болды?.

Сергіту с?ті

«Кім жылдам» 

      Отан, ту?ан жер туралы ма?ал-м?телдер ж?не ?ле? шума?тарын о?у

Топпен ?н айту

                                               Атамекен
                         c?зі: ?.Мырза ?лінікі  ?ні: Е.Хасен?алиевтікі
Жасыл жайлау, т?кті кілем, к?к кілем,
К?к кілемде к?п ойнаймын, к?п к?лем.
Ма?дайымнан сипап ?ткен самалды
?аза?ымны? ала?аны деп білем.
                             ?айырмасы:
               ?айда ж?рсем атамекен,
               К?кейі?де жатады екен.
               К?нні? ?зі ?имай оны
               ?ясына батады екен.
Жасыл жайлау, т?кті кілем, к?к кілем,
К?к кілемде к?п ойнаймын, к?п к?лем.
К?нні? н?рын, айды? аппа? с?улесін
?аза?ымны? махаббаты деп білем.
                              ?айырмасы:  
 Жасыл жайлау, т?кті кілем, к?к кілем,
К?к кілемде к?п ойнаймын, к?п к?лем.
Ас?ар тауын аспаныммен астас?ан,
?аза?ымны? м?ртебесі деп білем.

Кері байланыс

?орытынды

Ту?ан жерге, Отан?а тілек! 
         (
?аза?станны? кескін картасына тілектерін жазу)

Просмотр содержимого документа
«конспект та?ырыбы "?ызмет етем хал?ыма"»

Күні: 11.03.16ж

Мектеп: «№3 жалпы білім беру орта мектебі» КММ

Сабақтың тақырыбы: Қызмет етем халқыма (26 сабақ)

Құндылық: Сүйіспеншілік

Қасиеттер: ұлтжандылық, кіндік кескен жер, бірлік, ынтымақ т.б

Мұғалім: Караменова Г.Б

Сынып: 10 «А»

Сабақтың атауы

Қызмет етем халқыма...

Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Ана тілінің, туған халқының, кіндік кескен жерінің құндылық ретіндегі мәнін ашу. Ана тілін, өз ұлтын,адагершілікке тәрбиелеу

Көрнекі құралдар: үнтаспа,сюжетті суреттер, карточкала, әріптер,түрлі-түсті қарандаш, желім, қайшы.
Міндеттері:

- ана тілінің туған анасындай қасиетті де қастерлі екенін ұғындыру;

- ана тілі мен туған ұлтын қастерлеу арқылы өз халқының мәртебесін

ұлықтау дағдыларын дамыту

- ұлтжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу.

Көрнекілік: елбасыныңжәне рәміздердің суреті, нақыл сөздер, слайд

Сабақтың әдісі: сұрақ- жауап, талдау, пікір-талас

Тыныштық сәті

Тыныштық сәті.

-Балалар, дұрыс отырайық,арқаларыңызды түзу ұстайық,қолдарыңызды партаға қоюға болады,көздеріңізді жұмайық. Сіз табиғаттың ең көркем жерінде екенін елестеңіз. Сіз жұмсақ, жасыл шалшықта жалаң аяқ жүрсіз. (тыныштық). Жасыл шөп сіздің аяғынызды сипап жатқан сезімде боласыз. (тыныштық). Күннің көзі жер бетін қыздыруда. (тыныштық).Сіз гүлдің, шөптің және балдың иісін сезесіз. (тыныштық). Өзеннің сыңғырлағанын, көңілді құстар ән салып жатқанын естисіз. (тыныштық).Тыныштықта тұрып, өзімізді тындайық. Сізге «тыныштық сәті» ұнады ма?

Қандай сезімде болдыңдар?

Оқушылар дем алып, ерекше күйге бөленеді, мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.

Топқа бөлу

Ойыншықтар үлестіріледі

Оқушылар таңдаған ойыншықтарына сай топтарға бөлініп отырады.

Қызығушылықты

ояту

«Атамекен», «Туған жер», «Отан» ұғымдарының қандай

айырмашылықтары бар?
Отанға қызмет ету кімге және не үшін қажет?

Атамекен – ата-бабаның қоныс еткен мекені.

Туған жер – адамның шыр етіп дүниеге келген жері.

Отан – сенің өсікен, тәрбие, білім алған, тіпті сенің азаматтығыңды қорғап,

қамтамасыз ететін, саған қамқор болатын мемлекет.


Үй тапсырмасы

Коллаж дайындау

“Мәңгілік ел-жастардың қолында”

Жаңа сабақ

Қызмет етем халқыма...

а) кітаппен жұмыс

а) мәтінмен жұмыс

«Сөз тапқанға...»

Әр топтың қатысушылары белгілі бір әріп таңдайды. Қойылған сұрақтарға жауаптың бастапқы әрпі, таңдаған әріптен басталу керек.

(А,Б,К,М,С,Д,Е,Қ,О,Т)

І-топ

  • Отаныңа қызмет етесің бе?

  • Серуенге жиі шығасыңба?

  • Туған жердің топырағы қандай?

  • Қазақстанда неше облыс бар?

  • Қандай қазақ батырларын білесің?

ІІ-топ

  • Отаның қалай аталады?

  • ҚР-ның президенті кім?

  • Жерде не өседі?

  • Сен тұратын облыс қалай аталады?

  • Қандай салт-дәстүрлерді білесің?


Дәйексөз


«Бүгінде әр қазақстандық өзді-өзінен елімізге жақсы болып, біздің Отаны­мыздың дәулеті артуы үшін мен не істедім деп сұрауы керек»

Нұрсұлтан Назарбаев

Шығармашылық жұмыс


І-топ “Ел бақытының белгілеріне не жатады?”

ІІ-топ “Елбасының мұраты не деп ойлайсыңдар”

«Бұл кім»

(Мәтіндегі тұлғаның кім екенін топпен ақылдасып жауап беріңіздер?)

І-топ

Абылай ханның ұрпақтарының ішіндегі аса танымал, ең көрнектілерінің бірі. Абылай хан үш жүздің басын қосып, тәуелсіздікті сақтау жолында күш-жігерін аямай күрескен болса, ол қазақ халқының әлемге таныту мақсатымен халқының рухани өміріне үлкен із қалдырған. Халқының болашағы үшін өзіндік сара жолмен күрескен тұлға. Қазақтың ғұлама ғалымы”

Жауап: Шоқан Уалиханов, Абылай ханның шөбересіІІ-топ

"Абылай ханның күрескерлігін тікелей жалгастырған. Елімнің тәуелсіздігі, еркіндігі үшін атасының жолын мұра еткен, оның ұрпақтарының ішендегі шоқтығы биік өр тұлға. Ғұмырының саналы бөлігін және өз өмірін аяғына дейін атасы Абылай тұсындағыдай тәуелсіз хандық құру үшін күреспен өткізген және сол жолда құрбан болған. Қазақтың соңғы ханы "

Жауап: Кенесары Қасымұлы, Абылай ханның немересі


Сахналау

Немересі:

Әже ,атам ылғи «Сенің болашағыңды ойлаймын, өткен өмірді ойлаймын» дейді. Оның өткен өмірі қандай?

Әжесі:

Е, балам, атаң,ата-бабаң не көрмеді дейсің?!

1923 жылы жоңғар шапқыншылығы, 1930-1932 жылдардағы алапат аштық, одан 1937-1938 жылдардағы ағаларымыздың жазықсыз жазаға ұшырауы... 1986 жылы Тәуелсіздік жолында жастарымыз ереуілге шықты. Міне, өткен өмір. Бұған да тәубә. Еліміз өз тәуелсіздігін алып, егеменді ел болдық.Сергіту сәті

«Кім жылдам»

Отан, туған жер туралы мақал-мәтелдер және өлең шумақтарын оқу


Топпен ән айту

Атамекен
cөзі: Қ.Мырза Әлінікі әні: Е.Хасенғалиевтікі
Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем,
Көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем.
Маңдайымнан сипап өткен самалды
Қазағымның алақаны деп білем.
Қайырмасы:
Қайда жүрсем атамекен,
Көкейіңде жатады екен.
Күннің өзі қимай оны
Ұясына батады екен.
Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем,
Көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем.
Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесін
Қазағымның махаббаты деп білем.
Қайырмасы:
Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем,
Көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем.
Асқар тауын аспаныммен астасқан,
Қазағымның мәртебесі деп білем.


Кері байланыс

Қорытынды

Туған жерге, Отанға тілек!
(
Қазақстанның кескін картасына тілектерін жазу)

1. «Бүгінде әр қазақстандық өзді-өзінен елімізге жақсы болып, біздің Отаны­мыздың дәулеті артуы үшін мен не істедім деп сұрауы керек» Н.Назарбаев2. «Атамекен», «Туған жер», «Отан» ұғымдарының қандай

айырмашылықтары бар? Отанға қызмет ету кімге және не үшін қажет?

Атамекен – ата-бабаның қоныс еткен мекені.

Туған жер – адамның шыр етіп дүниеге келген жері.

Отан – сенің өсікен, тәрбие, білім алған, тіпті сенің азаматтығыңды қорғап,

қамтамасыз ететін, саған қамқор болатын мемлекет.3. І-топ “Ел бақытының белгілеріне не жатады?”

ІІ-топ “Елбасының мұраты не деп ойлайсыңдар”

Адамдар арасында бақыттың алар орны әртүрлі, әр адам бақытты өзінше түсінеді. Ел бақыты д/з-ұлтын сүйер, халқын демер, отанын құрметтеп, ата-анасын ардақтап, елдің тірегі,халықтың жүрегі бола білетін, болашақтың діңгегін қолдарына ұстайтын патриот ұл-қыздары.

4. сахналаудан қандай ой-түйдік? Н.назарбаевтің мына сөзін

Барша халқымыздың ең басты құндылығы – Тәуелсізді

Біз – көшпенділердің ұрпағымыз, ат үстінде жүрген елміз.
Ержүрек халықтың жалғасымыз.

5. Әлемге атың жайылсын жарқын,

Жасай бер ,жаса Қазақстан

Баянды болсын бақытың, халқым,

Жасай бер, жаса қазақстан

cөзі: Қ.Мырза Әлінікі әні: Е.Хасенғалиевтікі Атамекен әнін топпен ор/қ

1-топ

-білімді ұрпақ

-тәрбиелі ұл-қыз (Шоқан Уалиханов Албылайхан шөбересі)

-салт-сананы ұстанған ұрпақ

-ата-ананы құрметтейтін саналы ұрпақ

-отанын шын сүйетін сүйетін патриоттар

2-топ

-экономиканы көтеру (Кенесары Қасымұлы Абылайханның немересі)

-білімді ұлт қалыптастыру

-тәуелсіздік ұрпақтан ұрпаққа аманат ету

-саяси тұрақты мемлекет құру

-дені сау, интеллектуалды ұрпақ қалыптастыру.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
конспект та?ырыбы "?ызмет етем хал?ыма"

Автор: Караменова Гулден Болатовна

Дата: 18.04.2016

Номер свидетельства: 319851

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства