kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

К?ксерек-таби?атты? та?ы перзенті.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? ма?саты: 1.Жазушыны? таби?ат та?ырыбы мен адамдар та?дырын ?атар суреттеген  “К?ксерек” ??гімесінен ал?ан білімдерін ж?йелеу, ??гіме мазм?ны ар?ылы басты кейіпкерлерді? іс-?рекеттеріне, авторды? к?з?арасына бойлау;

2.О?ушыларды? п?нге ?ызы?ушылы?ын ояту, ма?ынаны тану?а,т?сініп  о?у?а да?дыландыру, шы?армашылы??а баулу;

3. Таби?атты ?ор?ау?а, таби?атты? ?рбір перзенттіні? орны ерекше екенін айтып т?сіндіріп, таби?ат пен адам ?арым-?атынаста болатынын т?сіндіру;

Саба?ты? типі: ?айталау саба?ы

Саба?ты? т?рі: білімді жина?тау,бекіту саба?ы.

Саба?ты? ?діс-т?сілі:  с?ра?-жауап,т?сіндіру,пікірталас

Саба?ты? к?рнекілігі: Жазушы суреті, Таби?ат аясында?ы ?ас?ырды? суреті.Интербелсенді та?та

П?наралы? байланыс: Экология,География, ?зін-?зі тану

Саба?ты? барысы.

І.  ?йымдастыру кезе?і.

ІІ Алдымен б?гінгі саба?ымыз?а байланысты аны?тама бетін ашамыз.

Аны?тама: М?хтар ?уезов (1897 - 1961)

Ту?ан жылы – 1897

Ту?ан жері – Семей облысы, Абай ауданы.

??гімесі (та?даулы) – «К?ксерек» - 1929ж.

Та?ырыбы: ?ас?ыр – Таби?ат – Адам.

Кейіпкерлері: ??рмаш, ?жесі, ?асен, ауыл адамдары, К?ксерек, А??ас?а.

?нер туындысы: «К?ксерек» кинофильмі. ?ыр?ыз кинофильмі.

Режиссері: Толоуш Океев     ??рмаш ролінде: ?амбар У?лиев.

- Американ жазушысы Джек Лондон ХІХ ?асырда «А? азу» деген хикаят жаз?ан. Онда ?ас?ырды? адам?а досты?ы, оны ?йретсе ?й жануары сия?ты болатыны, ?з иесіне адал ?ызмет ететіні жазыл?ан. М ?уезов осы шы?арманы о?ы?ан со?, ?арсы пікірде ?ас?ырды? адам?а дос емес, жау екенін д?лелдегісі келіп «К?ксеректі» жазды. Себебі далада мал ба?атын ?аза? ?шін ?ас?ыр - ?ырды? жауы. Ал М ?уезовті? ш?кірті Шы??ыс Айтматов б?л туралы ?з шы?армасын жазды. «Жан пида» деп аталатын романда ?ас?ырды? ?ас?ырлы? жол?а т?суіне адамны? ?зі кін?лі деген ой т?йді. Б?л ?ш шы?арма да - классикалы? ?дебиеттен орын алатын шы?армалар. Ал ?ас?ыр туралы келесі шы?арманы кім жазады? Ол - болаша?ты? ісі. М?мкін, сіздерді? іші?ізде біреуі?із жазар.

«К?ксерек» фильмнен ?зінді к?рсетіледі

ІІІ.“Кім кін?лі” (проблемалы? с?ра?тар)

1.К?ксерек ??рмаштан г?рі  а? ?ас?ырмен неге тез бауырласыты?

2. ?ас?ырлар іс-?рекеті мен адамдар іс-?рекетінде  ??састы? бар ма? ?айсысы ?аталыра??

3. ??рмашты? ?ліміне кім кін?лі?

4. ?ас?ырларды ?ол?а ?йретуге бола ма?

ІV. Салыстыры?ыз. Ауыл иттерінен  К?ксеректі? ерекшелігі ?андай?

(Айлакер, аш?ара?, дыбыс шы?армайды,с?сты, жасымайды.)

( ?олдан тама?танады, ?з иесіне бауырбасады, еркелейді, тілін алады, иесіне  ?ызмет етеді)

. ?олданы?ыз.   К?ксеректуралы ел не дейді?.

( -К?пір,?ырыс, та?ыемеспе! Кеудесінбермейді, жасымайды!

-?ры, Асыраса? да мал болмайды, т??ымыжауемеспе! т.б)

. Д?лелде?із.  К?ксеректі???рмаш?а бас салуыны?себебінеде?

(Біріншіденаш, екіншіденадамдар?а  деген?шпенділікж?неолб?рі,та?ыа?оны?иесіболмайды).

Композициялы?  жоспар  т?сілдері 

1)Шы?арманы? жазылу себебі 

?абыр?а к?нтізбесіндегі ?ыс?ы т?нде жорт?ан ?ас?ыр суреті. Жазушыны? бала кезіндегі а?шылардан естіген ??гімесін еске т?сіруі.

жазу

2) О?и?аны?басталуы 

?ас?ырлармекені, та?ыларта?дыры.

Суреттеу,

3)О?и?аны?байланысы 

Б?лтіріктергежаса?анадамдар?аталды?ы.

Баяндау

4) О?и?аны?дамуы

?арадыреліндегімазасызды?

??гімелеу

5) О?и?аны?шиеленісуі 

К?ксеректі?адамдарданк?ргенж?бірі.

Суреттеу,баяндау

6)О?и?аны?  шары?таушегі 

К?ксеректі?сат?ынды?ы, ??рмаш?азасы.

Суреттеу

7)О?и?аны?  шешімі 

А??ас?аны?К?ксеректі?лтіруі, К?ксеректі?жазасы.

Суреттеу,баяндау

V. Шы?арманы ??рылысына талдау.

VI. Топтау.   Шы?армада?ы  басты кейіпкерлер ?асиетін ашу.  ??састы?ы бар ма? (с?йкестендіру кесте)

Кейіпкерлер  

Т?н ?асиеттер

Дала санитары 

Саналы 

Таби?атперзенті 

Адам

Жырт?ыш 

?ас?ыр

Е?бектенуші 

Дала та?ысы 

?рекеттенуші 

Аса са?, ?у 

?рпа?т?рбиесінеберік,жауапты 

?айсар 

Ой иесі 

I. Пікірталас

??рмашты жа?таушылар мен К?ксеректі жа?таушыларды? арасында.

VІIІ.  Электронды? о?улы?пен ж?мыс

IX.С?здікпен ж?мыс

X. Саба?ты ?орыту: Мен егер автор болсам.  о?ушылар ойды ая?тады.

ХІ. ?йге тапсырма:Таби?ат – Ана!

Таби?атты? сырын танып білейік,

Таби?атты? тілін ??ып к?рейік.

Тынышты?ын са?тап ?мір - ?зенні?,

Ізгілікті? шамын жа?ып ж?релік!

Тапсырма. «Таби?атты аялай да,ба?алай білейік» та?ырыбына  шы?арма жазып келу.

Просмотр содержимого документа
«К?ксерек-таби?атты? та?ы перзенті. »

Сабақтың тақырыбы:  М.Әуезов  “Көксерек-табиғаттың тағы перзенті.

(Бекіту сабағы)

Сабақтың мақсаты: 1.Жазушының табиғат тақырыбы мен адамдар тағдырын қатар суреттеген  “Көксерек” әңгімесінен алған білімдерін жүйелеу, әңгіме мазмұны арқылы басты кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне, автордың көзқарасына бойлау;

2.Оқушылардың пәнге қызығушылығын ояту, мағынаны тануға,түсініп  оқуға дағдыландыру, шығармашылыққа баулу;

3. Табиғатты қорғауға, табиғаттың әрбір перзенттінің орны ерекше екенін айтып түсіндіріп, табиғат пен адам қарым-қатынаста болатынын түсіндіру;

Сабақтың типі: қайталау сабағы

Сабақтың түрі: білімді жинақтау,бекіту сабағы.

Сабақтың әдіс-тәсілі:  сұрақ-жауап,түсіндіру,пікірталас

Сабақтың көрнекілігі: Жазушы суреті, Табиғат аясындағы қасқырдың суреті .Интербелсенді тақта

Пәнаралық байланыс: Экология ,География, Өзін-өзі тану

Сабақтың барысы.

І.  Ұйымдастыру кезеңі.

ІІ Алдымен бүгінгі сабағымызға байланысты анықтама бетін ашамыз.

Анықтама: Мұхтар Әуезов (1897 - 1961)

Туған жылы – 1897

Туған жері – Семей облысы, Абай ауданы.

Әңгімесі (таңдаулы) – «Көксерек» - 1929ж.

Тақырыбы: Қасқыр – Табиғат – Адам.

Кейіпкерлері: Құрмаш, әжесі, Қасен, ауыл адамдары, Көксерек, Аққасқа.

Өнер туындысы: «Көксерек» кинофильмі. Қырғыз кинофильмі.

Режиссері: Толоуш Океев Құрмаш ролінде: Қамбар Уәлиев.

- Американ жазушысы Джек Лондон ХІХ ғасырда «Ақ азу» деген хикаят жазған. Онда қасқырдың адамға достығы, оны үйретсе үй жануары сияқты болатыны, өз иесіне адал қызмет ететіні жазылған. М Әуезов осы шығарманы оқыған соң, қарсы пікірде қасқырдың адамға дос емес, жау екенін дәлелдегісі келіп «Көксеректі» жазды. Себебі далада мал бағатын қазақ үшін қасқыр - қырдың жауы. Ал М Әуезовтің шәкірті Шыңғыс Айтматов бұл туралы өз шығармасын жазды. «Жан пида» деп аталатын романда қасқырдың қасқырлық жолға түсуіне адамның өзі кінәлі деген ой түйді. Бұл үш шығарма да - классикалық әдебиеттен орын алатын шығармалар. Ал қасқыр туралы келесі шығарманы кім жазады? Ол - болашақтың ісі. Мүмкін, сіздердің ішіңізде біреуіңіз жазар.

«Көксерек» фильмнен үзінді көрсетіледі

ІІІ.“Кім кінәлі” (проблемалық сұрақтар)

1.Көксерек Құрмаштан гөрі  ақ қасқырмен неге тез бауырласыты?

2. Қасқырлар іс-әрекеті мен адамдар іс-әрекетінде  ұқсастық бар ма? Қайсысы қаталырақ?

3. Құрмаштың өліміне кім кінәлі?

4. Қасқырларды қолға үйретуге бола ма?

ІV. Салыстырыңыз. Ауыл иттерінен  Көксеректің ерекшелігі қандай?

(Айлакер, ашқарақ, дыбыс шығармайды,сұсты, жасымайды.)

( Қолдан тамақтанады, өз иесіне бауырбасады, еркелейді, тілін алады, иесіне  қызмет етеді)

. Қолданыңыз.   Көксеректуралы ел не дейді?.

( -Кәпір,қырыс, тағыемеспе! Кеудесінбермейді, жасымайды!

-Ұры, Асырасаң да мал болмайды, тұқымыжауемеспе! т.б)

. Дәлелдеңіз.  КөксеректіңҚұрмашқа бас салуыныңсебебінеде?

(Біріншіденаш, екіншіденадамдарға  дегенөшпенділікжәнеолбөрі,тағыаңоныңиесіболмайды).
Композициялық  жоспар 

 тәсілдері 

1)Шығарманың жазылу себебі 

Қабырға күнтізбесіндегі қысқы түнде жортқан қасқыр суреті. Жазушының бала кезіндегі аңшылардан естіген әңгімесін еске түсіруі.

жазу

2) Оқиғаныңбасталуы 

Қасқырлармекені, тағылартағдыры.

Суреттеу,

3)Оқиғаныңбайланысы 

Бөлтіріктергежасағанадамдарқаталдығы.

Баяндау

4) Оқиғаныңдамуы

Қарадыреліндегімазасыздық

Әңгімелеу

5) Оқиғаныңшиеленісуі 

Көксеректіңадамдарданкөргенжәбірі.

Суреттеу,баяндау

6)Оқиғаның  шарықтаушегі 

Көксеректіңсатқындығы, Құрмашқазасы.

Суреттеу

7)Оқиғаның  шешімі 

АққасқаныңКөксеректіөлтіруі, Көксеректіңжазасы.

Суреттеу ,баяндау

V. Шығарманы құрылысына талдау.

VI. Топтау.   Шығармадағы  басты кейіпкерлер қасиетін ашу.  Ұқсастығы бар ма? (сәйкестендіру кесте)


Кейіпкерлер  

Тәнқасиеттер


Дала санитары 


Саналы 


Табиғатперзенті 

Адам

Жыртқыш 

Қасқыр

Еңбектенуші 


Дала тағысы 


Әрекеттенуші 


Аса сақ, қу 


Ұрпақтәрбиесінеберік,жауапты 


Қайсар 


Ойиесі I. Пікірталас

Құрмашты жақтаушылар мен Көксеректі жақтаушылардың арасында.

VІIІ. Электрондық оқулықпен жұмыс

IX.Сөздікпен жұмыс

X. Сабақты қорыту: Мен егер автор болсам... оқушылар ойды аяқтады.

ХІ. Үйге тапсырма:Табиғат – Ана!

Табиғаттың сырын танып білейік,

Табиғаттың тілін ұғып көрейік.

Тыныштығын сақтап өмір - өзеннің,

Ізгіліктің шамын жағып жүрелік!Тапсырма. «Табиғатты аялай да,бағалай білейік» тақырыбына шығарма жазып келу.68 жалпы орта мектеп

Ашық сабақТақырыбы:Көксерек-табиғаттың тағы перзенті.

Пән мұғалімі : Әбибулла Жанат


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
К?ксерек-таби?атты? та?ы перзенті.

Автор: Абибулла Жанат ?ален?ызы

Дата: 06.04.2015

Номер свидетельства: 197920

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства