kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?станны? к?рікті жерлері

Нажмите, чтобы узнать подробности

7-cынып. 

Саба?ты? та?ырыбы: ?аза?станны? к?рікті жерлері.

Саба? ма?саты:

 • Т1  Назарын шо?ырландырып ты?дау.
 • Т5  Ты?да?ан м?тін бойынша ой б?лісу.
 • А4  Жылдам ж?не еркін  жауап беру

Тілдік міндеттер:

Тірек с?здер мен с?з тіркестері:

О?ушылар та?ырып?а байланысты с?здер мен терминдерді, диалог ж?не жазылым?а пайдалы тіркестерді т?сінеді ж?не ?олданады:

 • Саяхат, жолаушы, тарихи жерлер, ескерткіш, ?имарат,  к?рікті орындар;
 • К?ре аласыз, о??а (сол?а) б?рылып ?ара?ыз, тамашалайсыз.

К?тілетін н?тижелер:

 • Жеке, топты? ж?мыс т?рлерін орындайды.
 • Бейнефильм материалдарын  ты?дайды, та?ырыбы мен  идеясын т?сінеді,с?ра?тар?а жауап береді.
 • ?зіне таныс та?ырыптар бойынша бас?аны? к?мегінсіз тілдеседі.
 • ?зіндік ой ?орытады.
 • Шы?армашылы? ж?мыс орындайды.

?олданылатын ?діс-т?сілдер: белсенді о?ыту т?сілдері, сын т?р?ысынан ойлау жобасыны? стратегиялары.

Саба? барысы: О?ушыларды топ?а («жасыл орман», «ас?ар тау», «тола?ай те?із» топтары) б?лу.

Кластер толтыруой ша?ыру.  ?аза?станны? ?андай к?рікті жерлерін білесіздер?

?ызы?ушылы?ты ояту

«?аза?станны? к?рікті жерлері. С?лу Бурабай» та?ырыбында бейнефильм к?рсету.

Фильм мазм?нына байланысты ой ?орыту.

Бейнефильмнен алын?ан фактілер

?зіндік пікірі

Болжау. Саба? ары ?арай ?алай жал?асуы м?мкін?

Одан ары ?андай ж?мыс т?рі жасалады?

Ма?ынаны тану

Ты?далым

«?аза?станны? к?рікті жерлері» м?тінін ты?дау.

Ты?дал?ан м?тін бойынша клоуз тест тапсырмасын орындау.

А?су-Жаба?ылы ?аза?стан мен Орта Азияда?ы ал?аш?ы ?оры?. Ол ________________ орналас?ан. ?оры?та ?сімдіктерді? _____________  т?рі кездеседі, оны? 57 т?рі _________________ енген. С?т?оректі жануарларды? 51 т?рі ________________. 

К?кшетау – А?мола облысында орналас?ан айма?. Б?л айма?та ___________________________ к?лдері бар. Орманды ал?ап _______________ 60%-ын ??райды. Б?л айма?ты? орман-к?лдері_______________, К?кшетау ?лтты? саяба?ыны? __________ кіреді.

?ор?алжын – Орталы? ?аза?станда орналас?ан. ___________________ ?сімдік пен ____________________барлы? дерлік т?рі ?ызыл Кітап?а _____________. Су ??старыны? 300 т?рі кездеседі.

Алматы ?аласынан 300 ша?ырым ___________________ К?лсай мекені орналас?ан. Б?л айма?та ?ш к?л бар: К?лсай-1, К?лсай-2, К?лсай-3. К?л суы м?лдір, ауасы таза, таби?аты________________. ?айы?ды к?ліні? ___________________ киіз ?йлер тігілген ауыл бар. Б?л айма??а бірнеше к?нге келген адамдар ________________ шомылып кетеді.

Ты?далым бойынша орындал?ан тапсырманы слайдта?ы викторина ар?ылы талдау.

С?йлесім. Жеке ж?мыс.

Суреттер мен с?здерді сан ар?ылы с?йкестендірі?іздер. Т?менде берілген с?ра?тар?а жауап бері?іздер.                                        1                                2

Алатау  ?ойнауы

Бал?аш к?лі

?аратау

Б??тырма к?лі                            

Есік к?лі                                                 

Іле ?зені

К?кшетау 

Тянь-Шань таулары

3                                            4                                        5

6                                                   7                                                 8

Топты? ж?мыс.  ?р топ суреттен бір к?рікті жерді та?дап алып, топта тал?ылап презентация жасайды. (презентациялар т?рлі формада орындалады, ?р топ бірін- бірі ба?алау критерийлері бойынша ба?алайды) Презентацияны ба?алау критерийлері ?р топ?а ?сынылады. Олар кестені толтыра отырып, ба?алайды.

А  критерийі, я?ни айтылым  бойынша презентация ба?алау

Дескрипторлар

І топ

ІІ топ

ІІІ топ

Та?ырыпты? ашылуы

(max 2)

2 балл

1 балл

2 балл

М?ліметті? толы?ты?ы

(max 1)

К?рнекілігі, дизайны

(max 1)

Коммуникациясы

(max 1)

Регламент са?тау

(max 1)

Ой тол?ау. (?р топ ты?дау барысында ?нат?ан та?ырыбы бойынша 5 жолды ?ле? жазады)

1-жол: зат есім

2-жол: екі сын есім

3-жол: ?ш етістік

4-жол: т?рт с?зден ??рал?ан с?йлем

5-жол: бірінші с?зге синоним

?йге тапсырма. Саба?та ал?ан а?параттар бойынша ауызша монолог жасау.

Сілтемелер: 1. www.youtube.com/

2. http://www.massaget.kz/travel/Qazastanym/527

3. http://www.voxpopuli.kz/kz/post/view/id/430/viewmode/short

4. «Руханият» электронды о?улы?ы

5. Ты?далым бойынша викторина слайдтары

 

Просмотр содержимого документа
«?аза?станны? к?рікті жерлері »

7-cынып.

Сабақтың тақырыбы: Қазақстанның көрікті жерлері.

Сабақ мақсаты:

 • Т1 Назарын шоғырландырып тыңдау.

 • Т5 Тыңдаған мәтін бойынша ой бөлісу.

 • А4 Жылдам және еркін жауап беру

Тілдік міндеттер:

Тірек сөздер мен сөз тіркестері:

Оқушылар тақырыпқа байланысты сөздер мен терминдерді, диалог және жазылымға пайдалы тіркестерді түсінеді және қолданады:

 • Саяхат, жолаушы, тарихи жерлер, ескерткіш, ғимарат, көрікті орындар;

 • Көре аласыз, оңға (солға) бұрылып қараңыз, тамашалайсыз.

Күтілетін нәтижелер:

 • Жеке, топтық жұмыс түрлерін орындайды.

 • Бейнефильм материалдарын тыңдайды, тақырыбы мен идеясын түсінеді,сұрақтарға жауап береді.

 • Өзіне таныс тақырыптар бойынша басқаның көмегінсіз тілдеседі.

 • Өзіндік ой қорытады.

 • Шығармашылық жұмыс орындайды.

Қолданылатын әдіс-тәсілдер: белсенді оқыту тәсілдері, сын тұрғысынан ойлау жобасының стратегиялары.

Сабақ барысы: Оқушыларды топқа («жасыл орман», «асқар тау», «толағай теңіз» топтары) бөлу.

Кластер толтыруой шақыру. Қазақстанның қандай көрікті жерлерін білесіздер?

Қызығушылықты ояту

«Қазақстанның көрікті жерлері. Сұлу Бурабай» тақырыбында бейнефильм көрсету.

Фильм мазмұнына байланысты ой қорыту.Бейнефильмнен алынған фактілер

Өзіндік пікірі

Болжау. Сабақ ары қарай қалай жалғасуы мүмкін?

Одан ары қандай жұмыс түрі жасалады?Мағынаны тану

Тыңдалым

«Қазақстанның көрікті жерлері» мәтінін тыңдау.

Тыңдалған мәтін бойынша клоуз тест тапсырмасын орындау.

Ақсу-Жабағылы Қазақстан мен Орта Азиядағы алғашқы қорық. Ол ________________ орналасқан. Қорықта өсімдіктердің _____________ түрі кездеседі, оның 57 түрі _________________ енген. Сүтқоректі жануарлардың 51 түрі ________________. 

Көкшетау – Ақмола облысында орналасқан аймақ. Бұл аймақта ___________________________ көлдері бар. Орманды алқап _______________ 60%-ын құрайды. Бұл аймақтың орман-көлдері_______________ , Көкшетау Ұлттық саябағының __________ кіреді.

Қорғалжын – Орталық Қазақстанда орналасқан. ___________________ өсімдік пен ____________________барлық дерлік түрі Қызыл Кітапқа _____________. Су құстарының 300 түрі кездеседі.

Алматы қаласынан 300 шақырым ___________________ Көлсай мекені орналасқан. Бұл аймақта үш көл бар: Көлсай-1, Көлсай-2, Көлсай-3. Көл суы мөлдір, ауасы таза, табиғаты________________ . Қайыңды көлінің ___________________ киіз үйлер тігілген ауыл бар. Бұл аймаққа бірнеше күнге келген адамдар ________________ шомылып кетеді.

Тыңдалым бойынша орындалған тапсырманы слайдтағы викторина арқылы талдау.

Сөйлесім. Жеке жұмыс.

Суреттер мен сөздерді сан арқылы сәйкестендіріңіздер. Төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. 1 2

Алатау қойнауы


Балқаш көлі


Қаратау


Бұқтырма көлі


Есік көлі


Іле өзені


Көкшетау


Тянь-Шань таулары


3 4 56 7 8Топтық жұмыс. Әр топ суреттен бір көрікті жерді таңдап алып, топта талқылап презентация жасайды. (презентациялар түрлі формада орындалады, әр топ бірін- бірі бағалау критерийлері бойынша бағалайды) Презентацияны бағалау критерийлері әр топқа ұсынылады. Олар кестені толтыра отырып, бағалайды.

А критерийі, яғни айтылым бойынша презентация бағалау

Дескрипторлар

І топ

ІІ топ

ІІІ топ

Тақырыптың ашылуы

(max 2)

2 балл

1 балл

2 балл

Мәліметтің толықтығы

(max 1)Көрнекілігі, дизайны

(max 1)
Коммуникациясы

(max 1)
Регламент сақтау

(max 1)


Ой толғау. (Әр топ тыңдау барысында ұнатқан тақырыбы бойынша 5 жолды өлең жазады)

1-жол: зат есім

2-жол: екі сын есім

3-жол: үш етістік

4-жол: төрт сөзден құралған сөйлем

5-жол: бірінші сөзге синоним

Үйге тапсырма. Сабақта алған ақпараттар бойынша ауызша монолог жасау.

Сілтемелер: 1. www.youtube.com/

2. http://www.massaget.kz/travel/Qazastanym/527

3. http://www.voxpopuli.kz/kz/post/view/id/430/viewmode/short

4. «Руханият» электронды оқулығы

5. Тыңдалым бойынша викторина слайдтары
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
?аза?станны? к?рікті жерлері

Автор: Жолбарисова Жанар Амангельдыевна

Дата: 28.02.2015

Номер свидетельства: 180200

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства