kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Досты?ты ба?алай біл

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Досты?ты ба?алай біл
Саба?ты? ма?саты:
1. Та?ырыпты ?мірмен байланыстыра отырып, мазм?нын ашу. Досты? туралы білім де?гейін ке?ейту, на?ыз досты тани білуге ?йрету.
2. О?ушыларды? ?зіндік ойларын еркін жеткізе білуге, досты ?адірлеуге ж?не тіл байлы?тарын, т?сініктерін ?алыптастыру.
3. Адам бойында?ы адамгершілік ?асиеттерді са?тай білуге, адалды??а, досты??а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: Интерактивті та?та.

Саба?ты? барысы:
I. ?йымдастыру б?лімі.
Досты? деген ?мірде е? керегі,
Досты? болып д?ние д??геледі.
?зендегі тол?ындар дос боп а?ты,
?анатымыздай ж?гіріп кеудедегі.

II Ма?сат ?ою кезе?і

III Жа?а та?ырып
Адам ?шін ата-анадан кейінгі е? жа?ын – абзал дос. Жа?сы адам жанынан шуа? іздеп, досты? шын к??ілмен ?сынатын адамдар к?п болма?.
«Доссыз ?мір – т?л», «Доссыз ?мір – т?ссыз ас»- деп халы? бекер айтпа?ан. Адам ес біліп етек жап?аннан бастап ?зін т?сінетін, жанына серік болатын айнымас дос іздейтіні аны?. Сонды?тан да б?гін досты? жайлы ??гімелеспек ?шін саба?ымызды? та?ырыбын «Досты?ты ба?алай біл» деп алды?. Бізді? саба?ымыз бірнеше б?ліктерден т?рады.
1. А??уды атпайды,
Досты?ты сатпайды.
2. Досты?-татулы? белгісі
3. Жаман дос – к?ле?ке
4. ?дебиет – ?мір айнасы
    Сахна – оны? жал?асы
5. А?аш жапыра?ымен к?рікті,
    Адамдар достарымен к?рікті.
  Біз б?гінгі саба?ымызды «Тілек шо?ы» ойынымызбен бастаймыз. ?олдарында г?лдері бар балалар д??гелене т?рады. М??алім ?зі бастап, о?ушылар г?лді бір-біріне тілек айту ар?ылы ?сынады. Дені? сау болсын, ?депті бол, а?ылды бол, білімді бол, жа?сы бол, аспаны? ашы? болсын, елімізде тынышты? болсын, аманды? болсын, бірлік, татулы?. т. б. ?згелерге денсаулы? тілеп, жа?сылы? жасаса?, ол ?зі?е ?айтіп оралады.
Бірінші аялдама.
«А??уды атпайды, Досты?ты сатпайды»
Енді осы с?зді? сырына ??іліп к?рейікші. А??у – киелі ??с, с?лулы? символы. Ал досты?ты сатпайды деген не?
- Дос алдамау керек
Дос ?р?ашан бір-біріне к?мектесу керек.
Достар ?рыспау керек.
Достар тату болу керек.
- Досы ?шін ?зіні? басын ?атерге тосу. Досын ??т?ару-досты? ?лкесіні? за?ы болса керек. Ал М?хтар Шаханов а?алары?ны? осы жайында айтыл?ан «Досты? ?лкесіні? за?ы» ?ле?ін ты?дайы?.

 О?улы?та берілген м?тінмен танысайы?.

Інімні? досы

 Мені? інімні? досы бар. Оны? аты – М?хтар. Олар бірге о?иды. Олар ?немі бірге ж?реді. Екеуі мектепке бірге барады, ?йге бірге ?айтады. Бірін-бірі сыйлайды. Б?лар ?р?ашан бірге. 
М?тін бойынша с?ра?тар ??растыры?дар.

Екінші аялдама: Досты? – татулы? белгісі.
Б?л аялдама ма?ал-м?телдерге т?нып т?р?ан к?рінеді.Біз ?дебиет саба?ынан ма?ал-м?телдерді ?ткен бол?анбыз. Ма?ал деген не? ?айсы? тез досты? туралы ма?ал-м?тел айтасы?дар.

2-тапсырма

Мына ке?естерді аударып, ?р уа?ытта есте са?та?дар.

1. Досты?ты ба?алай біл.

2. Бас?а ?лтты? баласына бауырмал бол.

3. Досы? ?инал?анда, ?ол ?шын бер.

4. Сыйла?анды сыйла.

IV  Бекіту

?шінші аялдама.
Жаман дос – к?ле?ке.
Жа?даятты тапсырма.
А) Досы?ны? к?п ?тірік с?йлеп, бір затты жым?ырып кету ?деті бар екенін бай?ап ж?рді?. Біра? оны айта алмай ж?рген болатынсы?. Бір к?ні екеуі?е орта? бас?а ешкім білмейтін заты? жо?алып кетті. Не істер еді??
?) Сені? досы?ны? мінезі ?те нашар. ?лкенмен де, кішімен де болмайтын н?рсеге ілінісіп ?ала береді. ?зінен кішкентайлар?а к?п ?лімжеттік жасайды. Сені? іс-?рекеті??


Де?гейлік тапсырмалар орындау

III де?гей

1. К?птік жал?ауларды ата?дар. Мысал келтірі?дер.

2. «Досымны? мінезі» деген та?ырып?а 4 с?йлем ??рап жазы?дар.

II де?гей

1. С?зді? со??ы дыбысына байланысты к?птік жал?ауларды? жасалу жолдарын т?сіндірі?дер.

2. Достары?мен кинотеатр?а бар?андары?ды айтып бер?дер.

I  де?гей

1 ?аза? тіліндегі жал?ауларды бас?а тілдерден кездестіруге бола ма? Мысал келтірі?дер.

2. Е? жа?ын досы? кім? Ол бас?а достары?а ?ара?анда са?ан несімен ?найды?

Т?ртінші аялдама.
?дебиет – ?мір айнасы,
Сахна-оны? жал?асы.

?азір біз сахналы? ?ойылымды к?реміз.

V Саба?ты? ?орытындысы
Бесінші аялдама.
А?аш жапыра?ымен к?рікті
Адамдар достарымен к?рікті.

Досты? туралы ?ле? шума?тары:
1. На?ыз достар бір-біріне ?на?ан.
?иынды?та бірін-бірі сына?ан.
М?мкін емес доссыз емес ?мір с?руде,
С?йеу болар ша?тары?да ??ла?ан.
2. Досы ?шін дос к?неді бейнетке,
Дос деген с?з е? ?адірлі жер-к?кте,
Жа?сыларды? айрылмас досы к?п.
?олын берген ?иыншылы? кездессе.
3. Достарымды с?йемін бірге ж?рген,
Бірге ойнап, менімен бірге к?лген.
Достар деген жаны?ны? бір б?лшегі
Орын ал?ан ж?ректі? бір т?бінен.
4. Балдыр?ан балалар,
Досты?ты ба?алар.
Есі?е са?та?ын,
Адал бол,
Шыншыл бол.
?тірік айтпа?ын,
С?зі?нен ?айтпа?ын.

Балалар ?здері?ді к?ріктендіріп ж?рген асыл да адал достары? ж?нінде кім айтып бере алады. ?здері?ізді? досты?тары?ызды? мы?ты, берік екендіктерін мысалдар ар?ылы д?лелдей аласы?дар ма?( достары туралы айт?ызу)

?йге: 54-бет, 3-тапсырма

Ба?алау.

Просмотр содержимого документа
«Досты?ты ба?алай біл »

Достықты бағалай біл Сабақтың тақырыбы:

Достықты

бағалай біл

Сабақтың тақырыбы:

Сабақтың мақсаты: 1. Достық туралы білім деңгейін кеңейту, нағыз досты тани білуге үйрету; 2. Оқушылардың өзіндік ойларын еркін жеткізе білуге, досты қадірлеуге және тіл байлықтарын, түсініктерін қалыптастыру; 3. Адам бойындағы адамгершілік қасиеттерді сақтай білуге, адалдыққа, достыққа тәрбиелеу.

Сабақтың мақсаты: 1. Достық туралы білім деңгейін кеңейту, нағыз досты тани білуге үйрету; 2. Оқушылардың өзіндік ойларын еркін жеткізе білуге, досты қадірлеуге және тіл байлықтарын, түсініктерін қалыптастыру; 3. Адам бойындағы адамгершілік қасиеттерді сақтай білуге, адалдыққа, достыққа тәрбиелеу.

1. Аққуды атпайды, Достықты сатпайды. 2. Достық-татулық белгісі. 3. Жаман дос – көлеңке. 4. Әдебиет – өмір айнасы, Сахна – оның жалғасы. 5. Ағаш жапырағымен көрікті, Адам досымен көрікті.

1. Аққуды атпайды, Достықты сатпайды. 2. Достық-татулық белгісі. 3. Жаман дос – көлеңке. 4. Әдебиет – өмір айнасы, Сахна – оның жалғасы. 5. Ағаш жапырағымен көрікті, Адам досымен көрікті.

Бірінші аялдама. «Аққуды атпайды, Достықты сатпайды.»

Бірінші аялдама. «Аққуды атпайды,

Достықты сатпайды.»

Інімнің досы Менің інімнің досы бар. Оның аты – Мұхтар. Олар бірге оқиды. Олар үнемі бірге жүреді. Екеуі мектепке бірге барады, үйге бірге қайтады. Бірін-бірі сыйлайды. Бұлар әрқашан бірге.

Інімнің досы

Менің інімнің досы бар. Оның аты – Мұхтар. Олар бірге оқиды. Олар үнемі бірге жүреді. Екеуі мектепке бірге барады, үйге бірге қайтады. Бірін-бірі сыйлайды. Бұлар әрқашан бірге.

Екінші аялдама . Достық – татулық белгісі.

Екінші аялдама .

Достық – татулық белгісі.

2-тапсырма Достықты бағалай біл- Басқа ұлттың баласына бауырмал бол- Досың қиналғанда, қол ұшын бер –  Сыйлағанды сыйла –  умей ценить дружбу  будь милосерден к лицам другой нации    помоги другу когда ему трудно   уважай уважающего  

2-тапсырма

Достықты бағалай біл-

Басқа ұлттың баласына бауырмал бол-

Досың қиналғанда, қол ұшын бер –

Сыйлағанды сыйла –

умей ценить дружбу 

будь милосерден к лицам другой нации  

помоги другу когда ему трудно  

уважай уважающего  

Үшінші аялдама. Жаман дос – көлеңке.

Үшінші аялдама. Жаман дос – көлеңке.

А) Досыңның көп өтірік сөйлеп, бір затты жымқырып кету әдеті бар екенін байқап жүрдің. Бірақ оны айта алмай жүрген болатынсың. Бір күні затың жоғалып кетті. Не істер едің?

А) Досыңның көп өтірік сөйлеп, бір затты жымқырып кету әдеті бар екенін байқап жүрдің. Бірақ оны айта алмай жүрген болатынсың. Бір күні затың жоғалып кетті. Не істер едің?

Ә) Сенің досыңның мінезі өте нашар. Үлкенмен де, кішімен де болмайтын нәрсеге ілінісіп қала береді. Өзінен кішкентайларға көп әлімжеттік жасайды. Сенің іс-әрекетің?

Ә) Сенің досыңның мінезі өте нашар. Үлкенмен де, кішімен де болмайтын нәрсеге ілінісіп қала береді. Өзінен кішкентайларға көп әлімжеттік жасайды. Сенің іс-әрекетің?

III деңгей 1. Көптік жалғауларды атаңдар. Мысал келтіріңдер. 2. «Менің досым» деген тақырыпқа 4 сөйлем құрап жазыңдар. II деңгей 1. Сөздің соңғы дыбысына байланысты көптік жалғаулардың жасалу жолдарын түсіндіріңдер. 2. Достарыңмен кинотеатрға барғандарыңды айтып беріңдер. I деңгей 1 Қазақ тіліндегі жалғауларды басқа тілдерден кездестіруге бола ма? Мысал келтіріңдер. 2. Ең жақын досың кім? Ол басқа достарыңа қарағанда саған несімен ұнайды?

III деңгей

1. Көптік жалғауларды атаңдар. Мысал келтіріңдер.

2. «Менің досым» деген тақырыпқа 4 сөйлем құрап жазыңдар.

II деңгей

1. Сөздің соңғы дыбысына байланысты көптік жалғаулардың жасалу жолдарын түсіндіріңдер.

2. Достарыңмен кинотеатрға барғандарыңды айтып беріңдер.

I деңгей

1 Қазақ тіліндегі жалғауларды басқа тілдерден кездестіруге бола ма? Мысал келтіріңдер.

2. Ең жақын досың кім? Ол басқа достарыңа қарағанда саған несімен ұнайды?

Төртінші аялдама. Әдебиет – өмір айнасы, Сахна-оның жалғасы.

Төртінші аялдама. Әдебиет – өмір айнасы, Сахна-оның жалғасы.

Бесінші аялдама. Ағаш жапырағымен көрікті, Адам досымен көрікті.

Бесінші аялдама.

Ағаш жапырағымен көрікті,

Адам досымен көрікті.

Үйге: 54 - бет, 3-тапсырма

Үйге: 54 - бет,

3-тапсырма


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Досты?ты ба?алай біл

Автор: Игманова Куляим Амангельдиновна

Дата: 23.05.2015

Номер свидетельства: 214542

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства