kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ана. Баубек Б?л?ышев

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ш?О Кокпекты ауданы,?лгілі малшы ауылы
Абай атында?ы «мектеп-бала ба?ша» кешені КММ

Оралова Асем Маратбековна-бастауыш сынып м??алімі

?дебиеттік о?у,  4-сынып

Саба?ты? та?ырыбы

Ана. Баубек Б?л?ышев

Ма?саты:    Шы?арманы? та?ырыбын ашу, о?ушылар?а ананы? бала?а деген махаббатыны? шексіздігін, ананы сыйлау, ??рметтеу, ?неге т?ту сия?ты ізгі ?асиеттерді сі?іру. М?тінді д?рыс т?сініп, о?и білуге ?йрету, к?ркем с?зді, к?ркем ойды ?з с?здік ?орларына ?олдана алу,?з ойларын орта?а салып, айта білуге ?йрету.  О?ушыларды? сын т?р?ысынан ойлауын, ?иялын, оларды шы?армашылы? ізденіске баулу.

 •  
 •  
 • Ж?мыс н?тижесі:
 •      Ауызша с?йлеу да?дылары мен жазба тілдерін жетілдіреді.
 •     Ал?ан м?ліметтерін ?мірде пайдалана алады.
 •     О?ушыны? білім,білік да?дысы ?алыптасады.

Сілтеме:?дебиеттік о?у ж?не хрестоматиясы  4-сынып

Негізгі идеясы

   Ананы сыйлау, ??рметтеу, ?неге т?ту сия?ты ізгі ?асиеттер туралы толы?  а?парат алуы.

?олданыл?ан ?дістері мен т?сілдері:

 Диалогты о?ыту: с?ра? ?ою, ??гімелесу,ж?пты? ж?не топты? ж?мыс.

 Жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту; Талантты ж?не дарынды о?ушылармен ж?мыс;

АКТ-ны ?олдану

Ынтыма?тасты?   бірлескен ж?мыс; О?у ж?не о?ыту ?шін ба?алау.

Ресурстар

Постер, т?сті ?а?аздар, т?сті ?арандаштар.маркерлер,   компьютер,интерактивті та?та, электронды о?улы?.

Саба?ты? ?тілетін уа?ыты:

45 минут

 І. ?йымдастыру кезе?і

  О?ушыларды ?ш топ?а б?лу, шатты? ше?берін ??ру О?ушылар?а жеке ж?мыс пара?ын таратып беру.  

Психологиялы? дайынды?.
Сыныптас біз ?л - ?ыздар
Тату - т?тті ойнаймыз.
Сыйласты?пен ?мір с?ріп
Тек жа?сылы? ойлаймыз.
Амансы? ба, алтын к?н!
Амансы? ба, к?к аспан!
Амансы? ба, достарым!
Амансыз ба, ?она?тар!
Амансыз ба, ?стазым!
Сіздерді к?ріп ?уанам.
Сендерді к?ргенімізге бізде ?уанамыз, балалар, к??іл - к?йлері? ?алай?  (К??іл к?йлерін смайликтер ар?ылы к?рсетеді)
Онда саба?ымызды бастайы?. Б?гінгі саба?ымызды жа?сы ?ткіземіз деп сендерге сенемін. С?ттілік тілеймін!
 

  тапсырмасын с?рау.

1.Білу.О.Б?кей «Апамны? астауы» М?тін мазм?ны бойынша с?ра?тар?а жауап алу(«Ше?бер» ?дісі ар?ылы)

-??гіме кімні? атынан баяндал?ан?

-Жазушыны? ілтипатпен еске алып отыр?аны кім?

Шы?армада авторды? ерекше к??іл к?йін білдіріп т?р?ан ?андай с?здер бар?

-Са?ынышын ?алай білдіреді?

2.?з аналары туралы жазылып ?келген сипаттаулары о?ылады. «Ысты? орынды?та» отырып о?иды.

3.?нат?ан ?зінділері жат?а с?ралады.

Жа?а саба?

1.Кіріспе ??гіме

«Бала, бала, бала!» деп,
Т?нде шошып оян?ан
Т?н ?й?ысын т?рт б?ліп,
Т?нде бесік таян?ан –
Б?л кім? Ана!
- Ана – б?рімізді? а?ылшымыз, ?ам?оршымыз екен. ?йге берілген тапсырма бойынша ?з аналары? жайлы жылы лебіз, жа?сы-жа?сы ой тол?ап келіпсі?дер.Б?рімізді? анамыз?а орта? ?асиеттер мен ананы? ??діретін суреттеген о?улы?ымызда тамаша бір шы?арма беріліпті. Ол-Баубек Б?л?ышевті? «Ана» деп аталатын шы?армасы.

 2.Т?сіну.

 Авторды? ?ыс?аша ?мірбаяны(Слайдтан таныстырылады)  Баубек Б?л?ышев (1916 – 1944) неб?рі 28 жасында ?лы Отан со?ысында ?айтыс бол?ан, а?а лейтенант болды.1940 жылы Ке?ес Армиясы ?атарына ша?ырылды. М?скеу ?скери училищесінде о?ыды. Ол ?азіргі ?ар?анды облысы, Жезді ауданында д?ниеге келген. «Ауылдан Алматы?а» ??гімесі,«Балалы? ша?» поэмасы, «Есімізде ?анды жоры?тар», «Алматы мені? ту?ан ?алам», «Заман біздікі»  т. б. туындылары бар.

3. ?олдану.Тынышты? с?ті. М?тінді  электронды о?улы?тан ты?дату.(музыка ?ойылады) О?ушылар к?здерін ж?мып, отырып ты?дайды. О?ушылар?а м?тінді ?рбір азат жолдан о?ытамын

4.М?тінді ты?дап бол?ан со? с?ра?тар ?оямын.   Шы?армашылы? тапсырма, м?тінмен ж?мыс жасау.   Слайдтар к?рсету (о?ушылар с?йлейді)

– М?тінде кім жайлы айтыл?ан?

 – Ана жайлы.

-Те?ізге нені те?ейді?

-Адамны? есінен еш?ашан не н?рсе еш?ашан кетпейді?

-Ананы ?ай кезден бастап іздейсі??

5.  Талдау. Ой б?лісу. М?тінге талдау ж?мыстарын ж?ргізу. 

-М?тінде ?андай те?еу бар?(Ананы? тілі,ананы? махаббаты, ананы? тілегі тіл жетпес бір жат?ан те?із емес пе?)

-Неге те?ізге те?ейді?(?йткені, те?із тере?, ананы? да махаббаты шексіз тере?)

-Осы жолда?ы ананы? тілі, ананы? махаббаты деген тіркестерді ?алай т?сінесіз?

  О?ушылар топпен ж?мыс жасайды.  (Сызбасын топпен ??рады)

1-топ: Ананы? тілі (жылы с?з, еркелете с?йлеуі, мейірге толы с?зі)

2-топ:Ананы? махаббаты (баласын жа?сы к?руі, ерекше н?зік сезімі, бала?а ж?рек жылуы)

3-топ:Ана кім? (дос, аяулы жан, а?ылшы, ?стаз т.б)

Сергіту с?тін ?йымдастыру (?имылды би ар?ылы орындалады)

  6.О?ушылар топпен ж?мыс жасайды.  (Сызбасын топпен ??рады)

1-топ:  -Уанбай с?зімен ма?ыналас ?андай с?здер бар? (ж?банбай, жылай беру. Еш н?рсеге т?сінбеу)

2-топ: -??нда?та с?зін ?алай т?сінеміз? (ж?ргек, н?рестелік ша?)

3-топ: «Ананы? жолы бас?а» делінген. Бас?аны ?алай т?сінеміз?

Сол себепті де «Ана дегенде тол?ымайтын ж?рек, тасымайтын ?ан, сезбейтін сезім болу?а м?мкін емес!» дейді.Осы тіркестерді ?алай т?сінуге болады? Топпен тал?ылайды. Слайд ар?ылы т?сіндіремін.

7. Тол?ымайтын ж?рек, тасымайтын ?ан,сезбейтін сезім с?з тіркестері туралы тал?ылаутоппен.

 8.Ой б?лісу орталы?ыны? тапсырмалары беріледі.

 Д?птермен ж?мыс. Синквейн ?дісімен «Бес жол ?ле?» ??растыр «    1 зат есім, 2 сын есім, 3 етістік, 1 с?йлем, 1 синоним ??ра. Зат есіміміз «Ана» с?зі болсын.

9. Постр ??растыру.   Ана деген сезімдері?ді жа?сы жеткізді?дер.  Ана есімін аузына алмайтын адам баласы жо??а т?н. Жерді? ?зіне де Жер – ана, бізді ?орша?ан таби?ат?а Таби?ат ана, отанымыз?а Отан ана деп те?еу айтып ж?рміз. Аналарды? ?о?амда алатын орны да ерекше. Себебі, ана тек баласыны? т?рбиелеушісі ?ана емес, ол – ?ызметкер болып елімізді? к?ркеюіне де ат салысады. Осы туралы не айтар еді?дер? - Ана-д?рігер болып адамдарды емдейді.

-  Ана-м??алім. Ол балалар?а білім береді.

-  Ана-актер болып ?з ?лесін ?осады.

- Ана- ?нші. Халы?ты ?німен тербетеді. 

- Ана-ж?ргізуші болады. Ол халы??а ?ызмет етеді.

- Ана-?ш?ыш. ?оры?пай ?ша?пен ?шады.

- Ана-спортшы. Елімізді? атын шы?арады.

- Ана-Отан ?ор?аушы болып ж?мыс ат?ара алады. Постерге т?сіріп к?релік. ?р топ ?з постерлерін ?ор?айды.

?орытынды. Жина?тау. 1.О?ушыларды? ой тол?анысы ?йымдастырылып, ?й тапсырмасы мен жа?а та?ырыпты? арасында?ы ??састы? Венн диаграммасына т?сіріледі.  О.Б?кей  «Апамны? астауы» ж?не Б.Б?л?ышев

2.«Ана» «?ажайып с?т» ойыны
1. Б?л шы?арма біз ?ткен шы?армаларды? ?айсысына ??састы?ы бар?
2. ?р баланы? ана?а деген махаббаты ?ай кезден басталады деп ойлайсы??
3. Сені? ана? не деп немесе ?алай еркелетеді?
4. Ана туралы бір шума? ?ле? о?ып бер
5. Аналар мерекесі ?ай кез? Ана?а не сыйлайсы??
6. Сені? ана?ны? ту?ан к?ні ?ашан?
7. ат?а шапса,. ?йде отырып та?ымын ?ысады
8. Сен ана?ны? ??ша?ынан нені сезінесі??
9. Ана?ды Меккеге 3 рет ар?алап апарса? да а? с?тін а?тай алмайсы? дейді? Неге?

?йге тапсырма: «Ана» м?тінін т?сініп о?у, жаттау. «Мені? анам» та?ырыбында эссе жазу

Ба?алау Пара?шаны толтырады. Саба?тан ойыма т?йгенім. Келесі саба?та ?йренгім келеді. Б?гінгі саба?та  т?сіне алмадым.   Кері байланыс: О?ушылар ?з ойларын стикерге жазып жапсырады.  Топ басшысы ба?алау пара?шасын тапсырады.   О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау  


  

Просмотр содержимого документа
«Ана. Баубек Б?л?ышев»


ШҚО КОКПЕКТЫ АУДАНЫ,,ҮЛГІЛІ МАЛШЫ АУЫЛЫ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ «МЕКТЕП-БАЛА БАҚША» КЕШЕНІ

Оралова Асем Маратбековна-бастауыш сынып мұғалімі


Күні


Пәннің атауы

Математика

Тақырыбы:

Қайталау. Өзіндік жұмыс №2

Мақсаты:

Сандарды разрядтарға жіктеу, оларға амалдар қолдануды, кесіндінің ұзындығын, төртбұрыштың ауданын табу тақырыптарын пысықтау, қайталау.

Жетістік критерийі

 • Өткен сабақтарды қайталайды.

 • Өз беттерімен жұмыс жасай алады.

Сілтеме:

Математика 4 сынып, оқулық, АКТ көздері, үлестірме материалдар.

Күтілетін нәтиже:

 • Сандарды разрядтық қосылғыштарға жіктеуді, оларға амалдарды қолдануды.

 • Төртбұрыштардың ауданын таба алуды.

Ақпарат көздері, қолданатын материалдар:

Интербелсенді тақта, тақырыпқа байланысты парақшалар, слайд. А форматтағы қағаздар, маркер, стикер, бағалау парақшалары.

Қолданылатын әдіс-тәсілдер:

Оқыту әдіс тәсілдері: топпен жұмыс, бірлескен оқу.

Сын тұрғысынан ойлауға үйрету: ашық сұрақтар қою, «Ой шабуылы», «Ойлан, Біріктір, Бөліс», «Ортақ талқы» әдісі, «Үш қадамды сұхбат», «Еркін әңгіме» әдісі.


Негізгі дереккөздері:

Мұғалімдерге арналған нұсқаулық 2015 жыл, математика оқулығы, әдістемелік журналдар.

Сабақтың барысы:

Мұғалім әрекеті:

Тапсырмалар береді.

Оқушы әрекеті:

Тапсырмалар орындайды, талдайды.

Ұйымдастыру.

2 минут

Оқушыларды әр түрлі түсті қарындаштар арқылы топтарға бөлу.

Шаттық шеңберін құру. Бір-біріне сәттілік тілеу.

Қызығушылығын ояту

Ауызша есептер

Заңдылықты тағайындап, сандар қатарын жалғастыр:

а) 0,19,38,57,.............

ә) 318,422,526,.. .. .. .. .. ..

б) 72 574, 72 561, 72 548, ..........

Білу.

«Ой шабуылы» әдісі

3 минут

№1 есеп. Сандарды жаз және оқы, онда:

 • Әр санда әрбір разрядтың неше бірлігі бар?

 • Оларды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жікте.

 • Сандардың әрқайсысындағы 5,6,8, және 0 цифрлары нені білдіреді?

№1 есеп. Оқушылар жазады.

а) 605 066

ә) 8 008

605 066= 600000+ 0+5+0+60+6

8008=8000+0+0+8

Түсіну.

Презентациямен жұмыс.

2 минут

№2 есеп. Мәтіндегі сандарды цифрлармен жаз және оқы:

№3 есеп. Есептерді шығар.

а) шеберхана әрқайсысына 2 қоян терісін жұмсап, 7 бас киім және әпқайсысына 4 кәмшат терісін жұмсап, сонша бас киім тікті. Шеберхана бас киімдерге барлығы неше тері жұмсады?

ә) Есеп мәліметтерін пайдаланып, 7*4-7*2 түрінде жазуға болатын есеп құрастыр және шығар

№4 есеп. Есептерді шығар.

а) 9 шапанға 54 метр және сонша қамзолға 27 метр мата жұмсалды. Бір қамзолға қарағанда бір шапанға неше метр мата артық жұмсалды?

ә) Есеп мәліметтерін пайдаланып, 54/9+27/9 түрінде жазуға болатын есеп құрастыр және шығар


№2 есеп.

9 орын, 2 725 000 км2 ауданы, 17 337 494 адам,1 600 000, 818 000,2 498 000,270 000, 85 022 өзен, 48 262 көл,10 000 км, 85 000

№3 есеп.

Шешуі:

7*2+7*4= 14+28= 42

Жауабы: 42 тері жұмсады.
№4 есеп.

Шешуі:

54/9= 6

27/9=3

6-3=3

Жауабы: бір шапанға 3 м мата артық жұмсалды.

Қолдану.

Оқулықпен жұмыс

Тақтамен жұмыс.

7 минут


Талдау.

Шығармашылық есеп

12 минут

5 есеп Өрнек жаз және мәнін тап.

а) 888 және 202 сандарның қосындысын 10 есе кеміт

ә) 1000-нан 999-ды азайтып, айырмасын 1000 есе арттыру.

б) а және 900 сандарының айырмасын 100 есе арттыру, мұндағы а=1000


№6 есеп.

а) Ұзындығы 5 см АВ кесіндісін сыз. АВ кесіндісінен 3 см ұзын кесінді сыз. Берілген кесіндіден 3 есе ұзын кесінді сыз.

ә) АВ кесіндісінің ұзындығы 12 см, СД кесіндісінікі-4 см. АВ кесіндісі СД кесіндісінен неше есе ұзын? АВ кесіндісі СД кесіндісінен неше сантиметр ұзын?

3 есеп


(888+202)/10=1090/10=109

(1000-999)*1000=1*1000=1000

(a-900)*100=(1000-900)*100=100*100=10000№6 есеп

 1. 5+3=8

5*3=15

ә) 12/4=3

Жинақтау. Сәйкестендіру.

«Домино» ойыны

8 минут
«Сен-маған, мен-саған» әдісі

3 минут

7 есеп


42/3

14*3

13*5

65/5

64/4

78/6

18*4

24*3


7*8+34

6*9+46

8*8-32

9*7-23
72/8+41

6*9+46

8*8-32

9*7-23
40/(40-30)

(100-60)/4

2*(80+20)

(30+70)/10

7 есеп


42/3=14

14*3=42

13*5=65

65/5=13

64/4=16

78/6=13

18*4=72

24*3=7272/8+41=50

6*9+46=100

8*8-32=32

9*7-23 =40

40/(40-30)=4

(100-60)/4=10

2*(80+20)=200

(30+70)/10=10

№8 есеп.

Шаршы сыз және оны әріптермен белгіле. Шаршының периметрін және ауданын тап.

№9 есеп.

Тіктөртбұрыш сыз және оны әріптермен белгіле. Тіктөртбұрыш периметрін және ауданын тап.Бағалау. «Үш қадамды сұхбат»

6минут

Ойын: тез есепте

Ережені еске түсір:

 • Ұзындық өлшем бірліктер;

 • Аудан өлшем бірліктері;

 • Масса өлшем бірліктері;

 • Уақыт өлшем бірліктері;

 • Көлем өлшем бірліктері;

 • Аудан, периметр, көлемнің формулалары,№10 есеп

?-2*3+15/12=2Сабақты қорытындылау.

Рефлексия бөлімі.

2 минут

Жазбаша кері байланыс орнату.

Бүгінгі алған білімдеріңіз толықты ма? Өздеріңізге не алдыңыздар?

Жазбаша кері байланыс жаза отырып, «Білім ағашына» іледі.

Үйге: өзіндік жұмыс


Бағалау.

2 минут

Өзін-өзі бағалау.

 • Ауызша кері байланыс

 • Табыс критерийі арқылы

 • Қол шапалақтау арқылы

 • Білім ағашы арқылы

 • Смайлик арқылы

Жиынтық бағалау


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Ана. Баубек Б?л?ышев

Автор: Оралова Асем Маратбековна

Дата: 13.02.2016

Номер свидетельства: 293024

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства