kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Адам-?лем б?лшегі" та?ырыбында?ы 8 сынып?а арнал?ан ашы? саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н  ?зін-?зі тану                     Сынып 8                                 Мерзімі   04/02

 

Саба?ты? та?ырыбы

                                Адам  - ?лем б?лшегі

                                                                                                              № 2

Саба?ты?

ма?саты

 «?лем», «Адамзат», «Адам» ??ндылы?тарыны? м?нін ашу.

Саба?ты? міндеттері

* Адамны? ?леммен ?йлесімі, адам ?міріні? м?ні туралы т?сініктерін ке?ейту

* ?зін, ?орша?ан ?лемді т?сіне білуге, танып – білуге баулу..

* С?йіспеншілікке, ізгілікке т?рбиелеу.

 

К?рнекі ??рал

О?улы?, д?птер

Шатты? ше?бері

   О?ушылар ше?берге т?рып, бір-бірімен амандасады, бір-бірімен с?лемдеседі. Бірін-бірі к?ргеніне ?уанышты екенін білдіріп, жа?сы тілектер айтады.

М?тінмен ж?мыс

   Саба?та З. Серік?али?лыны? адамны? ?леммен байланысы, ?орша?ан ортаны танып-білуі жайында жазыл?ан м?тінмен ж?мыс ж?ргізу. О?ушылар м?тінді о?ып, онда?ы айтыл?ан негізгі ойды ??ындыру. С?ра?тьар?а жауап беру.

     Адам баласыны? ?орша?ан ке? д?ниемен, ?сіресе таби?атпен ?арым-?атынас жасау барысында ?з бойына ештене дарытпауы м?мкін емес.

    Адам белгілі бір кезе?де ?алыптас?ан м?рат-м?ддесі негізінде ?алам к?ркін танып, жаратылысты? м?н-ма?ынасын ?діл саралап, ба?а беруге талпынады. Таным нысанасы ай?ындала т?скен сайын адамны? ой-?рісі ке?ейіп, м?мкіндіктері ашыла т?седі.

     ?рине, ?лем ?рісіні?, жаратылыс ??былысыны? ?лі жете танылма?ан аясы ке?. Адам к?зге к?рініп т?р?ан д?ние болмысын да, жерден шал?ай ?алам ке?естігін де мейлінше зерттеп, оларды шынайы ?мірмен байланыстыру ?шін ізгі талпыныстар жасауда.

   Жаратылыс?а жан иесі ...

 

1. ?аламды тану адам?а ?андай м?мкіндіктер береді?

2. Адам мен ?лем т?тасты?ын неден бай?ау?а болады?

3. ?з ?мірін ж?не айнала ?орша?ан д?ниені жа?сарту ?шін адам бойында?ы ?андай ?асиеттер болуы ?ажет?

 

Тапсырма

       Саба?та о?ушыларды? ал?ан білім-біліктерін іс ж?зінде к?рсете алуларына м?мкіндік ту?ызатын тапсырма беріледі. Тапсырма бойынша балалар ?нер туындыларын ?арап шы?ып, онда?ы жаратылыс ??былыстарыны? ?алай  суреттелгенін сипаттап айтып береді. Ол ?шін о?улы?та т?мендегідей туындылары ?сыныл?ан:

1. Т.Б.Ыс?а?ов Та?нгы? атауы. 2000 ж

2. О.Т.Кацюба К?згі бояулар. 2001 ж

3. А.Ю. ??спан?алиева Дерексіз жылдамды?. 2004 ж

 

М?тінмен ж?мыс

    Адамны? ?лемге ?арым-?атынасы, ?лемді ?абылдауы туралы айтыл?ан М.?уезовті? «Абай жолы» роман-эпопеясыны? «?а?ты?ыста» атты б?лімінен ?зінді о?у. О?ушылар м?тін мазм?ынын ашу ?шін ?сыныл?ан с?ра?тар?а жауап беру. ?з ойларын орта?а салу.

   Жыра?тау жерде ?алы? ауылды? кешкі оттары к?рінеді. Т?н жым-жырт. Жел де жо?. Біра? с?л ?ана білінген, сызды сал?ын бар. Тол?ан ай, д?л т?беде биіктеп, н?рлана жар?ырап т?р.

 .......

1. Т?нгі ?лем к?рінісі ?бішке ?алай ?сер етті?

2. ?здері?ні? ай-ж?лдызбен сырлас?ан кездері? болды ма?

3. Ай с?улесіні? ж?мба? кейпін а??ар?ан с?ттері? болды ма?

4. Адам ?міріні? ж?лдызды с?ттері дегенді ?алай т?сінесі?дер?

 

Ойланып к?рейік

  Саба?та мынандай т?йіндеме берілген?

   «Бізді ?орша?ан ?лем ?немі ?згеріп отырады. ?азір м?хитар т???иы?ы, ?аламшар ?ойнаулары , за??ар таулар мен К?н ж?йесіндегі ?арыш ке?істігіне ж?не т.б. ?ол жеткізу соншалы?ты ?иын емес. Б?рі де ?згереді.

   Тек адам баласы ?ана осыдан талай ?асыр, мы?да?ан жылдар б?рын ?андай болса, ?азір де сол ?алпында ?згеріссіз ?мір с?руде: б?рын ?алай с?йсе, б?гінде тап солай с?йеді, ?з болмысыны? сырын солай іздеп табады, ?зін-?зі, ?згелерді ж?не айнала ?орша?ан ?лемді де сол б?рын?ыдай танып біледі.

    Адам ?орша?ан ?леммен ?йлесімділікті т?йсіне баста?анда ?ана ?леммен «?ндестікте» болады. Осындай ?ндесу, ?йлесімге ие бол?ан жан Отан?а, Атамекенге деген ??рметті сезініп, оны? ата-ана?а, жа?ындарына деген с?йіспеншілігі оянып, адамдармен ж?не ?орша?ан ортамен ?арым-?атынасында ?лкен ?уанышты басынан кешеді».

 

  О?ушылар осы т?йіндемемен таныса отырып, адам баласыны? ?орша?ан орта?а ?ызы?ушылы?ы, оны танып-білуі, онымен ?ндестік табуы, с?йтіп ?уаныш пен ба?ытты сезінуі жайлы ой т?йіндейді.

 

Д?птермен ж?мыс

1 тапсырма

Та??ы шы?, жа?а т?скен ?ар, та? шапа?ы, кемпір?оса? т.б. таби?ат ??былыстарыны? ?серлерін суреттеп жаз.

 

2 тапсырма

На?ыл с?здерді о?ы?дар. ?мірдегі ?з міндеттері? мен ба?ыт-ба?дарлары?ны? жобасын т?.зіп к?рсеті?дер.

 

3 тапсырма

«Сен ?андай адамсы??» атты тестіде берілген с?ра?тар?а ?ысылмастан, шынайы жауап бер.

 

Ж?ректен - ж?рекке

 Саба?ты ?орытындылап  ая?тау ма?сатында о?ушыларды ше?берге ша?ырады. Балалар ше?берде т?рып, М.Ма?атаевты? «Армасы?дар, адамдар!»  атты ?ле?ін о?у.

К?н батты ма, т?н келді ме, та? атты ма ?айтадан,

??діретті тірлігі?е кірісті? бе ?айта, Адам?

Арма, ?мір, бар ?лемді баурына алып шай?а?ан!

?лем – дархан, саяла?дар, б?рі?е де орын бар,

?ор?ан емес, салтанатты, с?нді сарай со?ы?дар.

Ей, адамдар, сендер тату, сендер тату болы?дар!

 

Анамыз – Жер, сол Анадан жаратылды?, туысты?,

Алайда біз ?ан да т?ктік, ?алжырады?, ?рысты? ...

Армысы?, сен арамызда жал?ыз перзент – Тынышты?!

 

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Адам-?лем б?лшегі" та?ырыбында?ы 8 сынып?а арнал?ан ашы? саба? жоспары »

Пән Өзін-өзі тану Сынып 8 Мерзімі 04/02


Сабақтың тақырыбы

Адам - әлем бөлшегі

№ 2

Сабақтың

мақсаты

«Әлем», «Адамзат», «Адам» құндылықтарының мәнін ашу.

Сабақтың міндеттері

* Адамның әлеммен үйлесімі, адам өмірінің мәні туралы түсініктерін кеңейту

* Өзін, қоршаған әлемді түсіне білуге, танып – білуге баулу..

* Сүйіспеншілікке, ізгілікке тәрбиелеу.


Көрнекі құрал

Оқулық, дәптер

Шаттық шеңбері

Оқушылар шеңберге тұрып, бір-бірімен амандасады, бір-бірімен сәлемдеседі. Бірін-бірі көргеніне қуанышты екенін білдіріп, жақсы тілектер айтады.

Мәтінмен жұмыс

Сабақта З. Серікқалиұлының адамның әлеммен байланысы, қоршаған ортаны танып-білуі жайында жазылған мәтінмен жұмыс жүргізу. Оқушылар мәтінді оқып, ондағы айтылған негізгі ойды ұғындыру. Сұрақтьарға жауап беру.

Адам баласының қоршаған кең дүниемен, әсіресе табиғатпен қарым-қатынас жасау барысында өз бойына ештене дарытпауы мүмкін емес.

Адам белгілі бір кезеңде қалыптасқан мұрат-мүддесі негізінде ғалам көркін танып, жаратылыстың мән-мағынасын әділ саралап, баға беруге талпынады. Таным нысанасы айқындала түскен сайын адамның ой-өрісі кеңейіп, мүмкіндіктері ашыла түседі.

Әрине, әлем өрісінің, жаратылыс құбылысының әлі жете танылмаған аясы кең. Адам көзге көрініп тұрған дүние болмысын да, жерден шалғай ғалам кеңестігін де мейлінше зерттеп, оларды шынайы өмірмен байланыстыру үшін ізгі талпыныстар жасауда.

Жаратылысқа жан иесі ...


1. Ғаламды тану адамға қандай мүмкіндіктер береді?

2. Адам мен әлем тұтастығын неден байқауға болады?

3. Өз өмірін және айнала қоршаған дүниені жақсарту үшін адам бойындағы қандай қасиеттер болуы қажет?


Тапсырма

Сабақта оқушылардың алған білім-біліктерін іс жүзінде көрсете алуларына мүмкіндік туғызатын тапсырма беріледі. Тапсырма бойынша балалар Өнер туындыларын қарап шығып, ондағы жаратылыс құбылыстарының қалай суреттелгенін сипаттап айтып береді. Ол үшін оқулықта төмендегідей туындылары ұсынылған:

1. Т.Б.Ысқақов Таңнгың атауы. 2000 ж

2. О.Т.Кацюба Күзгі бояулар. 2001 ж

3. А.Ю. Құспанғалиева Дерексіз жылдамдық. 2004 ж


Мәтінмен жұмыс

Адамның әлемге қарым-қатынасы, әлемді қабылдауы туралы айтылған М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының «Қақтығыста» атты бөлімінен үзінді оқу. Оқушылар мәтін мазмұынын ашу үшін ұсынылған сұрақтарға жауап беру. Өз ойларын ортаға салу.

Жырақтау жерде қалың ауылдың кешкі оттары көрінеді. Түн жым-жырт. Жел де жоқ. Бірақ сәл ғана білінген, сызды салқын бар. Толған ай, дәл төбеде биіктеп, нұрлана жарқырап тұр.

.......

1. Түнгі әлем көрінісі Әбішке қалай әсер етті?

2. Өздеріңнің ай-жұлдызбен сырласқан кездерің болды ма?

3. Ай сәулесінің жұмбақ кейпін аңғарған сәттерің болды ма?

4. Адам өмірінің жұлдызды сәттері дегенді қалай түсінесіңдер?


Ойланып көрейік

Сабақта мынандай түйіндеме берілген?

«Бізді қоршаған әлем үнемі өзгеріп отырады. Қазір мұхитар тұңғиығы, ғаламшар қойнаулары , заңғар таулар мен Күн жүйесіндегі ғарыш кеңістігіне және т.б. қол жеткізу соншалықты қиын емес. Бәрі де өзгереді.

Тек адам баласы ғана осыдан талай ғасыр, мыңдаған жылдар бұрын қандай болса, қазір де сол қалпында өзгеріссіз өмір сүруде: бұрын қалай сүйсе, бүгінде тап солай сүйеді, өз болмысының сырын солай іздеп табады, өзін-өзі, өзгелерді және айнала қоршаған әлемді де сол бұрынғыдай танып біледі.

Адам қоршаған әлеммен үйлесімділікті түйсіне бастағанда ғана әлеммен «үндестікте» болады. Осындай үндесу, үйлесімге ие болған жан Отанға, Атамекенге деген құрметті сезініп, оның ата-анаға, жақындарына деген сүйіспеншілігі оянып, адамдармен және қоршаған ортамен қарым-қатынасында үлкен қуанышты басынан кешеді».


Оқушылар осы түйіндемемен таныса отырып, адам баласының қоршаған ортаға қызығушылығы, оны танып-білуі, онымен үндестік табуы, сөйтіп қуаныш пен бақытты сезінуі жайлы ой түйіндейді.


Дәптермен жұмыс

1 тапсырма

Таңғы шық, жаңа түскен қар, таң шапағы, кемпірқосақ т.б. табиғат құбылыстарының әсерлерін суреттеп жаз.


2 тапсырма

Нақыл сөздерді оқыңдар. Өмірдегі өз міндеттерің мен бағыт-бағдарларыңның жобасын тү.зіп көрсетіңдер.


3 тапсырма

«Сен қандай адамсың?» атты тестіде берілген сұрақтарға қысылмастан, шынайы жауап бер.


Жүректен - жүрекке

Сабақты қорытындылап аяқтау мақсатында оқушыларды шеңберге шақырады. Балалар шеңберде тұрып, М.Мақатаевтың «Армасыңдар, адамдар!» атты өлеңін оқу.

Күн батты ма, түн келді ме, таң атты ма қайтадан,

Құдіретті тірлігіңе кірістің бе қайта, Адам?

Арма, өмір, бар әлемді баурына алып шайқаған!

Әлем – дархан, саялаңдар, бәріңе де орын бар,

Қорған емес, салтанатты, сәнді сарай соғыңдар.

Ей, адамдар, сендер тату, сендер тату болыңдар!


Анамыз – Жер, сол Анадан жаратылдық, туыстық,

Алайда біз қан да төктік, қалжырадық, ұрыстық ...

Армысың, сен арамызда жалғыз перзент – Тыныштық!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
"Адам-?лем б?лшегі" та?ырыбында?ы 8 сынып?а арнал?ан ашы? саба? жоспары

Автор: Дюсенбаева Шынар Акановна

Дата: 27.01.2015

Номер свидетельства: 162173


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства