kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Фонетика бойынша 6 сыныптар?а арнал?ан тест ж?мыстары

Нажмите, чтобы узнать подробности

1-н?с?а
1. Тек жуан дауыстылар ?атарын аны?та?ыз.
А) а, о, ы, ?  в) ?, і, и, ?  с) ?, ?, і, е  
д) а, о, ?, ?  е) а, о, ?, е
 

2. ?я? дауыссыз дыбыстан ??рал?ан с?зді аны?та?ыз.
А) кереге  В) ба?а  С) алма  Д) ине  Е) к?к
 

3. Т?йы? буынды с?зді табы?ыз.
А) б?лт  В) ?рт  С) ж?рт  Д) іні  Е) ?ант
 

4. ?ата? дауыссыз дыбыс болмайтын дыбыстарды к?рсеті?із.
А) ч, х, щ  В) п, ф, к  С) т, с, ш  Д) ?, ц, ж  Е) ?, г, д
 

5. Тек жі?ішке дауысты дыбыстардан т?ратын с?здерді к?рсеті?із.
А) ол, ?азір, осында  В) орташа, тау, уа?ыт  С) ?ар, ?уаныш, бала
Д) ??рмет, жауын, ?арыш  Е) д?улет, іні, біз
 

6. ?я?нан басталып, ?я??а ая?тал?ан с?зді табы?ыз.
А) н?кте  В) белес  С) жомарт  Д) жал?ыз  Е) же?іс
 

7. Тек ?ата? дауыссыз дыбысы бар с?здерді аны?та?ыз.
А) к?ндіз  В) саба?  С) ?о?ырау  Д) Айша Е) шашу
 

8.  Ашы? буынды к?рделі с?зді табы?ыз.
А) ?алада В) отбасы  С) он бірінші  Д) б?ге-шіге  Е) ?ш машина
 

9.  «?» ?андай дыбыс?
А) жуан, езулік  В) езулік, жуан  С) жі?ішке, еріндік      
Д) жуан, ?ыса?  Е) жі?ішке, езулік
 

10. ?ата? дыбысты к?рсеті?із.
А) з  В) ?  С) ?  Д) у  Е) ?      
 

11. Біры??ай ашы? буынды с?зді табы?ыз.
А) ?уестену  В) ш??ылдану  С) аластату  Д) секіру  Е) талпыну
 

12.  Жуан дауысты дыбысты с?зді табы?ыз.
А) астана  В) д?рігер  С) т?лкі  D) к?лік  Е) к?белек
 

13. ?ата? дауыссыздан бастал?ан с?зді к?рсеті?із.
А) ?арыш  B) орман  С) байлы?  D) ??рлы?  Е) ?міт
 

14.  Бітеу ж?не ашы? буындары бар с?зді к?рсеті?із.
А) ?же  В) жазда  С) ?й  D) ?лкен  Е) ел
 

15.  Мыс. с?зде неше буын бар екенін белгіле?із. 
А) екі В) бір  С) т?рт  D) ?ш  Е) бес
 
 

                                                           2-н?с?а
1. Т?йы? буынды с?зді табы?ыз. 
А) сауда  В) ?аржы  С) ?рт  Д) жала?ы  Е) ?ндіріс
 

2. ??рамында т?рт дауыссыз дыбысы бар с?зді табы?ыз.
А) азан  В) тау  С) ?ара?ат  Д) ?арт  Е) сахара
 

3. Тек жуан дауысты дыбыстарды к?рсеті?із. 
А) а, ?, і, ?  В) а, о, ы, ?  С) ?, ?, и, ы  Д) о, ?, ы, і  Е) а, ?, ?, и.
 

4. Біры??ай ?нді дыбыстарды? ?атарын аны?та?ыз.
А) б, в, н, й, у  В) ?, ?, ?, ?, і  С) ж, з, м, ?, ы  Д) р, л, й, м, н  Е) п, ?, ?, ?, ?
 

5. Б, в, г, ?, д, ж, з. Дауыссыз дыбыстарды? т?рін аны?та?ыз.
А) жуан дыбыстар  В) ?ата? дауыссыз дыбыстар  С) ?я? дауыссыз дыбыстар 
Д) жі?ішке дыбыстар  Е) ?нді дауыссыз дыбыстар
 

6. Орыс тілінен енген с?здерде ?ана ?олданылатын белгілерді к?рсеті?із.
А) ъ, ь  В) ь, о  С) а, е  Д) ъ, е  Е) ъ, ю
 

7. ?нді дыбыстары бар с?зді табы?ыз.
А) басты?  В) жа?ы  С) наным  Д) к?кжиек  Е) отбасы
 

8. ?ата? дауыссыз дыбыстарды? ?атарын к?рсеті?із.
А) р, й, в, ч, щ, ?  В) а, ?, б, р, ?, ж  С) о, ?, в, л, ч, і  Д) у, й, г, ч, с, ?   Е) п, ф, к, ?, х, ц
 

9. Біры??ай бітеу буынды с?зді к?рсеті?із.
А) ?ар?а  В) ?аршы?а  С) ?ара?ай  Д) ?ас?ыр  Е) ??мырс?а
 

10. Т?йы? буынды с?зді табы?ыз.
А) сауда  В) ?аржы  С) ?рт  Д) жала?ы  Е) ?ндіріс
 

11. ?ндестік за?ына ба?ынбай т?р?ан с?зді табы?ыз.
А) ?йге  В) талапты С) мектепте  D) балалар Е) а?аштікі
 

12. ?ыса? дауысты дыбыстарды к?рсеті?із.
А) у, е, о В) о, и, е  С) ?, о, е  Д) о, а, и  Е) ы, і, ?.
 

13. ?нді дыбыстардан ??рал?ан с?здерді к?рсеті?із.
А) машина, уа?ыт  В) ?демі, ?стаз  С) ?лан, маймыл  Д) а??у, суы?  Е) к?зетші, ма?сат
 

14. Т?йы? буынды с?здерді к?рсеті?із.
А) с?лу, ж??а, кіші  В) кісі, таза, ?н  С) ?н, ас, ал
Д) мереке, ?лгі, аула  Е) д?птер, мектеп, г?л
 

15. Буын ?ндестігіне ба?ынбай т?р?ан с?здерді к?рсеті?із.
А) к?лдер, ?зендер  В) ?аламдар, ?ыздар  С) тауды, ?ш?ыш
Д) жазушы, суретші  Е) ?аламгер, баламен.
 

Просмотр содержимого документа
«Фонетика бойынша 6 сыныптар?а арнал?ан тест ж?мыстары »

1-нұсқа
1. Тек жуан дауыстылар қатарын анықтаңыз.
А) а, о, ы, ұ  в) ə, і, и, ө  с) ұ, ү, і, е  
д) а, о, ө, ү  е) а, о, ү, е

2. Ұяң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді анықтаңыз.
А) кереге  В) баға  С) алма  Д) ине  Е) көк

3. Тұйық буынды сөзді табыңыз.
А) бұлт  В) өрт  С) жұрт  Д) іні  Е) қант

4. Қатаң дауыссыз дыбыс болмайтын дыбыстарды көрсетіңіз.
А) ч, х, щ  В) п, ф, к  С) т, с, ш  Д) һ, ц, ж  Е) ғ, г, д

5. Тек жіңішке дауысты дыбыстардан тұратын сөздерді көрсетіңіз.
А) ол, қазір, осында  В) орташа, тау, уақыт  С) қар, қуаныш, бала
Д) құрмет, жауын, ғарыш  Е) дəулет, іні, біз

6. Ұяңнан басталып, ұяңға аяқталған сөзді табыңыз.
А) нүкте  В) белес  С) жомарт  Д) жалғыз  Е) жеңіс

7. Тек қатаң дауыссыз дыбысы бар сөздерді анықтаңыз.
А) күндіз  В) сабақ  С) қоңырау  Д) Айша Е) шашу

8.  Ашық буынды күрделі сөзді табыңыз.
А) қалада В) отбасы  С) он бірінші  Д) бүге-шіге  Е) үш машина

9.  «Ө» қандай дыбыс?
А) жуан, езулік  В) езулік, жуан  С) жіңішке, еріндік      
Д) жуан, қысаң  Е) жіңішке, езулік

10. Қатаң дыбысты көрсетіңіз.
А) з  В) ң  С) ғ  Д) у  Е) қ      

11. Бірыңғай ашық буынды сөзді табыңыз.
А) əуестену  В) шұғылдану  С) аластату  Д) секіру  Е) талпыну

12.  Жуан дауысты дыбысты сөзді табыңыз.
А) астана  В) дəрігер  С) түлкі  D) көлік  Е) көбелек

13. Қатаң дауыссыздан басталған сөзді көрсетіңіз.
А) ғарыш  B) орман  С) байлық  D) құрлық  Е) үміт

14.  Бітеу жəне ашық буындары бар сөзді көрсетіңіз.
А) əже  В) жазда  С) үй  D) үлкен  Е) ел

15.  Мыс. сөзде неше буын бар екенін белгілеңіз. 
А) екі В) бір  С) төрт  D) үш  Е) бес
 

2-нұсқа
1. Тұйық буынды сөзді табыңыз. 
А) сауда  В) қаржы  С) өрт  Д) жалақы  Е) өндіріс

2. Құрамында төрт дауыссыз дыбысы бар сөзді табыңыз.
А) азан  В) тау  С) қарақат  Д) қарт  Е) сахара

3. Тек жуан дауысты дыбыстарды көрсетіңіз. 
А) а, ə, і, ұ  В) а, о, ы, ұ  С) ұ, ү, и, ы  Д) о, ө, ы, і  Е) а, ə, ө, и.

4. Бірыңғай үнді дыбыстардың қатарын анықтаңыз.
А) б, в, н, й, у  В) ə, ө, ұ, ү, і  С) ж, з, м, ə, ы  Д) р, л, й, м, н  Е) п, қ, ғ, ң, ұ

5. Б, в, г, ғ, д, ж, з. Дауыссыз дыбыстардың түрін анықтаңыз.
А) жуан дыбыстар  В) қатаң дауыссыз дыбыстар  С) ұяң дауыссыз дыбыстар 
Д) жіңішке дыбыстар  Е) үнді дауыссыз дыбыстар

6. Орыс тілінен енген сөздерде ғана қолданылатын белгілерді көрсетіңіз.
А) ъ, ь  В) ь, о  С) а, е  Д) ъ, е  Е) ъ, ю

7. Үнді дыбыстары бар сөзді табыңыз.
А) бастық  В) жағы  С) наным  Д) көкжиек  Е) отбасы

8. Қатаң дауыссыз дыбыстардың қатарын көрсетіңіз.
А) р, й, в, ч, щ, ң  В) а, ə, б, р, һ, ж  С) о, ө, в, л, ч, і  Д) у, й, г, ч, с, ұ   Е) п, ф, к, қ, х, ц

9. Бірыңғай бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.
А) қарға  В) қаршыға  С) қарағай  Д) қасқыр  Е) құмырсқа

10. Тұйық буынды сөзді табыңыз.
А) сауда  В) қаржы  С) өрт  Д) жалақы  Е) өндіріс

11. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөзді табыңыз.
А) үйге  В) талапты С) мектепте  D) балалар Е) ағаштікі

12. Қысаң дауысты дыбыстарды көрсетіңіз.
А) у, е, о В) о, и, е  С) ə, о, е  Д) о, а, и  Е) ы, і, ү.

13. Үнді дыбыстардан құралған сөздерді көрсетіңіз.
А) машина, уақыт  В) əдемі, ұстаз  С) ұлан, маймыл  Д) аққу, суық  Е) күзетші, мақсат

14. Тұйық буынды сөздерді көрсетіңіз.
А) сұлу, жұқа, кіші  В) кісі, таза, үн  С) əн, ас, ал
Д) мереке, үлгі, аула  Е) дəптер, мектеп, гүл

15. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөздерді көрсетіңіз.
А) көлдер, өзендер  В) қаламдар, қыздар  С) тауды, ұшқыш
Д) жазушы, суретші  Е) қаламгер, баламен.
 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Фонетика бойынша 6 сыныптар?а арнал?ан тест ж?мыстары

Автор: Нургалиева Рашида Радиковна

Дата: 14.04.2015

Номер свидетельства: 201143

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства