kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыныпта?ы о?ушылар ?шін о?у ?дерісін ?алай жа?сарту?а болады?

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ара?анды облысы  ?ар?аралы ауданы

Тегісшілдік ауылы №6 орта мектеп КММ

?аза?стан Республикасы педагог кадрларыны? біліктілігін

арттыруды? де?гейлі ба?дарламалары аясында

екінші (негізгі) де?гей ба?дарламасы бойынша м??алімдерді

о?ыту курсын ая?та?ан ?аза?  тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімі

Мукишева Дана Азанбаевнаны? коучинг жоспары

Та?ырыбы:

Сыныпта?ы барлы? о?ушылар ?шін о?у ?дерісін ?алай жа?сарту?а немесе ?лгермеуші о?ушымен ж?мысты ?алай ?йымдастыру?а болады?

Ма?саты:

М??алімдерді? к?сіби дамуына  к?мек к?рсету, ?зімні? теориялы? ж?не практикалы? т?жірибеммен б?лісу.

О?у н?тижесі:

Саба? беретін сыныптарында о?у мен о?ытуды жетілдіреді,о?ушыларды? дамуы мен ?алыптасуына жа?дай жасау ?шін к?сіби ??зыреттіліктерін арттыру ?ажеттілігін т?сінеді.

Негізгі идеялар:

Сыныпта?ы о?ушыларды? о?уын жа?сарту ?шін м??алімдерге нені о?ыту керек ж?не ?алай о?ыту керектігі туралы м?лімет бере отырып, б?гінгі ?о?ам?а ?ажет жа?а м??алім моделін т?сіндіру.

Материалдар мен ??рал-жабды?тар:

М??алімге арнал?ан н?с?аулы? екінші (негізгі) де?гей.Флипчарт,маркер,интерактивті та?та,магниттік та?та

?ткізу барысы:

Этап

Тапсырма

Уа?ыт

Коучты? іс-?рекеті

М??алімні? іс-?рекеті

1.?йымдастыру.

Психологиялы? тренинг ?ткізу.

«Ж?дыры?» тренингі.?атысу-

шылар бір- біріне ?арама- ?арсы отырады.

5 минут

Амандасу,коучингті? та?ырыбымен таныстырып,б?гінгі ж?мыстарына с?ттілік тілеу;

м??алімдерді орта?а ша?ыру,тренинг шартымен таныстыру.

?арама- ?арсы топты? бірі ж?дыры?тарын ж?мады, келесі топ ж?мыл?ан ж?дыры?ты ашу?а тырысулары керек.

?орытынды: Жылы -жылы с?йлесе? жылан да інінен шы?ады демекші, к?ш ж?мсамай -а?,?олы?ызды аша салы?ызшы деп ?тінуге болады.

Амандасады,орта?а шы?ып,тренингке  ?атысады.Ж?мыл?ан ж?дыры?тарды ашу?а тырысады,к?ш ж?мсайды.

2.Топ?а б?лу, к?рсетілім

3 минут

?р т?рлі геометриялы? фигуралы? ар?ылы топтар?а б?лу; К?рсетілім ар?ылы та?да?ан фигуралары ар?ыла адам бойында?ы ?асиеттеріне то?талып ?ту

Топ?а б?лінеді,топ?а ат ?ояды, топ басшысын сайлайды. ?здері та?да?ан фигураларды? м?нін т?сінеді.

3.Ой ?оз?ау

№ 1.Постер ?ор?ау

6 минут

Б?гінгі м?селемізді шешу ?шін, е? алдымен мынадай с?ра?тар т??ірегінде ой ?оз?ап к?релік:

І топ: «О?у дегеніміз не?»

ІІ топ: «О?ыту дегеніміз не?»

ІІІ топ: «?лгермеуші о?ушы?а сипаттама»

Топтар ойланады,постерге т?сіріп,бір спикер топ ж?мысын ?ор?айды.

4.Бейнеролик к?рсету

№2 тапсырма

5 минут

«Балалар эмоциясы» бейнеролигін к?рсету7

С?ра?: «Мені? п?нім бойынша ?лгермеуші болмау ?шін не істей аламын?»

Ойлары?ызды орта?а салып,жазып шы?са?ыздар.

К?реді,?здерінше ой т?йеді,?з іс -?рекеттері туралы ойланады.Орта? пікірге келіп, жаз?андарын ?ор?айды.

5.Сергіту с?ті

«?мірлік ке?естер»

2 минут

Бейнежазба к?реді.

К?ре отырып,?мірлеріне ?ажетті ке?естер алады.

6.Бейнеролик к?рсету

№3 тапсырма

5 минут

«Мені? о?ы?ым келеді» бейнеролигін керсету ар?ылы о?ушымен ?алай ж?мыс жасау керектігі туралы айтып ?темін.

7.Тренинг, топты? ж?мыс

№4 тапсырма.

Р?лдік ойын

5 минут

«О?ушыны саба??а ?алай ?ызы?тыру?а болады?»  деген с?ра? т??ірегінде ойлана отырып, м??алім- о?ушы арасында?ы ?арым ?атынас туралы р?лдік ойын к?рсету

Ойланады,?з ы??айларына ?арай р?лдік ойын к?рсетеді.

8.Ба?алау

1 минут

Топтарды? ж?мысын «Басбарма?», «От шашу» ?дістері ар?ылы ба?алап ?тейік.

Бір -біріні? ж?мысын ба?алайды.

9.Рефлексия

«Бес сауса?» ?дісі

3 минут

Бес сауса? салын?ан кері байланыс пара?тары таратылады.К?рсетілім ар?ылы ?р сауса?ты? міндеті таныстырылады.

О?иды,?р сауса?ты? міндетіне лайы? жауап жазады.Топты? бір м?шесі жаз?анымен таныстырып ?теді.

Дерекк?здер:

МАН ІІ де?гей,интернет материалдары, тренингтер ?ткізуге арнал?ан кітапша, бейнежазбалар


 

?ара?анды облысы  ?ар?аралы ауданы

Тегісшілдік ауылы №6 орта мектеп КММ

?аза?стан Республикасы педагог кадрларыны? біліктілігін

арттыруды? де?гейлі ба?дарламалары аясында

екінші (негізгі) де?гей ба?дарламасы бойынша м??алімдерді

о?ыту курсын ая?та?ан ?аза?  тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімі

Мукишева Дана Азанбаевнаны? коучинг жоспары

Та?ырыбы:

Сыныпта?ы барлы? о?ушылар ?шін о?у ?дерісін ?алай жа?сарту?а немесе ?лгермеуші о?ушымен ж?мысты ?алай ?йымдастыру?а болады?

Ма?саты:

М??алімдерді? к?сіби дамуына  к?мек к?рсету, ?зімні? теориялы? ж?не практикалы? т?жірибеммен б?лісу.

О?у н?тижесі:

Саба? беретін сыныптарында о?у мен о?ытуды жетілдіреді,о?ушыларды? дамуы мен ?алыптасуына жа?дай жасау ?шін к?сіби ??зыреттіліктерін арттыру ?ажеттілігін т?сінеді.

Негізгі идеялар:

Сыныпта?ы о?ушыларды? о?уын жа?сарту ?шін м??алімдерге нені о?ыту керек ж?не ?алай о?ыту керектігі туралы м?лімет бере отырып, б?гінгі ?о?ам?а ?ажет жа?а м??алім моделін т?сіндіру.

Материалдар мен ??рал-жабды?тар:

М??алімге арнал?ан н?с?аулы? екінші (негізгі) де?гей.Флипчарт,маркер,интерактивті та?та,магниттік та?та

?ткізу барысы:

Этап

Тапсырма

Уа?ыт

Коучты? іс-?рекеті

М??алімні? іс-?рекеті

1.?йымдастыру.

Психологиялы? тренинг ?ткізу.

«Ж?дыры?» тренингі.?атысу-

шылар бір- біріне ?арама- ?арсы отырады.

5 минут

Амандасу,коучингті? та?ырыбымен таныстырып,б?гінгі ж?мыстарына с?ттілік тілеу;

м??алімдерді орта?а ша?ыру,тренинг шартымен таныстыру.

?арама- ?арсы топты? бірі ж?дыры?тарын ж?мады, келесі топ ж?мыл?ан ж?дыры?ты ашу?а тырысулары керек.

?орытынды: Жылы -жылы с?йлесе? жылан да інінен шы?ады демекші, к?ш ж?мсамай -а?,?олы?ызды аша салы?ызшы деп ?тінуге болады.

Амандасады,орта?а шы?ып,тренингке  ?атысады.Ж?мыл?ан ж?дыры?тарды ашу?а тырысады,к?ш ж?мсайды.

2.Топ?а б?лу, к?рсетілім

3 минут

?р т?рлі геометриялы? фигуралы? ар?ылы топтар?а б?лу; К?рсетілім ар?ылы та?да?ан фигуралары ар?ыла адам бойында?ы ?асиеттеріне то?талып ?ту

Топ?а б?лінеді,топ?а ат ?ояды, топ басшысын сайлайды. ?здері та?да?ан фигураларды? м?нін т?сінеді.

3.Ой ?оз?ау

№ 1.Постер ?ор?ау

6 минут

Б?гінгі м?селемізді шешу ?шін, е? алдымен мынадай с?ра?тар т??ірегінде ой ?оз?ап к?релік:

І топ: «О?у дегеніміз не?»

ІІ топ: «О?ыту дегеніміз не?»

ІІІ топ: «?лгермеуші о?ушы?а сипаттама»

Топтар ойланады,постерге т?сіріп,бір спикер топ ж?мысын ?ор?айды.

4.Бейнеролик к?рсету

№2 тапсырма

5 минут

«Балалар эмоциясы» бейнеролигін к?рсету7

С?ра?: «Мені? п?нім бойынша ?лгермеуші болмау ?шін не істей аламын?»

Ойлары?ызды орта?а салып,жазып шы?са?ыздар.

К?реді,?здерінше ой т?йеді,?з іс -?рекеттері туралы ойланады.Орта? пікірге келіп, жаз?андарын ?ор?айды.

5.Сергіту с?ті

«?мірлік ке?естер»

2 минут

Бейнежазба к?реді.

К?ре отырып,?мірлеріне ?ажетті ке?естер алады.

6.Бейнеролик к?рсету

№3 тапсырма

5 минут

«Мені? о?ы?ым келеді» бейнеролигін керсету ар?ылы о?ушымен ?алай ж?мыс жасау керектігі туралы айтып ?темін.

7.Тренинг, топты? ж?мыс

№4 тапсырма.

Р?лдік ойын

5 минут

«О?ушыны саба??а ?алай ?ызы?тыру?а болады?»  деген с?ра? т??ірегінде ойлана отырып, м??алім- о?ушы арасында?ы ?арым ?атынас туралы р?лдік ойын к?рсету

Ойланады,?з ы??айларына ?арай р?лдік ойын к?рсетеді.

8.Ба?алау

1 минут

Топтарды? ж?мысын «Басбарма?», «От шашу» ?дістері ар?ылы ба?алап ?тейік.

Бір -біріні? ж?мысын ба?алайды.

9.Рефлексия

«Бес сауса?» ?дісі

3 минут

Бес сауса? салын?ан кері байланыс пара?тары таратылады.К?рсетілім ар?ылы ?р сауса?ты? міндеті таныстырылады.

О?иды,?р сауса?ты? міндетіне лайы? жауап жазады.Топты? бір м?шесі жаз?анымен таныстырып ?теді.

Дерекк?здер:

МАН ІІ де?гей,интернет материалдары, тренингтер ?ткізуге арнал?ан кітапша, бейнежазбалар


 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Сыныпта?ы о?ушылар ?шін о?у ?дерісін ?алай жа?сарту?а болады?»

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы

Тегісшілдік ауылы №6 орта мектеп КММ

Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін

арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында

екінші (негізгі) деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді

оқыту курсын аяқтаған қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Мукишева Дана Азанбаевнаның коучинг жоспары


Тақырыбы:

Сыныптағы барлық оқушылар үшін оқу үдерісін қалай жақсартуға немесе үлгермеуші оқушымен жұмысты қалай ұйымдастыруға болады?

Мақсаты:


Мұғалімдердің кәсіби дамуына көмек көрсету, өзімнің теориялық және практикалық тәжірибеммен бөлісу.

Оқу нәтижесі:


Сабақ беретін сыныптарында оқу мен оқытуды жетілдіреді,оқушылардың дамуы мен қалыптасуына жағдай жасау үшін кәсіби құзыреттіліктерін арттыру қажеттілігін түсінеді.

Негізгі идеялар:


Сыныптағы оқушылардың оқуын жақсарту үшін мұғалімдерге нені оқыту керек және қалай оқыту керектігі туралы мәлімет бере отырып, бүгінгі қоғамға қажет жаңа мұғалім моделін түсіндіру.

Материалдар мен құрал-жабдықтар:

Мұғалімге арналған нұсқаулық екінші (негізгі) деңгей.Флипчарт,маркер,интерактивті тақта,магниттік тақта

Өткізу барысы:

Этап

Тапсырма

Уақыт

Коучтың іс-әрекеті

Мұғалімнің іс-әрекеті

1.Ұйымдастыру.

Психологиялық тренинг өткізу.


«Жұдырық» тренингі.Қатысу-

шылар бір- біріне қарама- қарсы отырады.

5 минут

Амандасу,коучингтің тақырыбымен таныстырып,бүгінгі жұмыстарына сәттілік тілеу;

мұғалімдерді ортаға шақыру,тренинг шартымен таныстыру.

Қарама- қарсы топтың бірі жұдырықтарын жұмады, келесі топ жұмылған жұдырықты ашуға тырысулары керек.

Қорытынды: Жылы -жылы сөйлесең жылан да інінен шығады демекші, күш жұмсамай -ақ,қолыңызды аша салыңызшы деп өтінуге болады.

Амандасады,ортаға шығып,тренингке қатысады.Жұмылған жұдырықтарды ашуға тырысады,күш жұмсайды.

2.Топқа бөлу, көрсетілім


3 минут

Әр түрлі геометриялық фигуралық арқылы топтарға бөлу; Көрсетілім арқылы таңдаған фигуралары арқыла адам бойындағы қасиеттеріне тоқталып өту

Топқа бөлінеді,топқа ат қояды, топ басшысын сайлайды. Өздері таңдаған фигуралардың мәнін түсінеді.

3.Ой қозғау

№ 1.Постер қорғау

6 минут

Бүгінгі мәселемізді шешу үшін, ең алдымен мынадай сұрақтар төңірегінде ой қозғап көрелік:

І топ: «Оқу дегеніміз не?»

ІІ топ: «Оқыту дегеніміз не?»

ІІІ топ: «Үлгермеуші оқушыға сипаттама»

Топтар ойланады,постерге түсіріп,бір спикер топ жұмысын қорғайды.

4.Бейнеролик көрсету

№2 тапсырма

5 минут

«Балалар эмоциясы» бейнеролигін көрсету7

Сұрақ: «Менің пәнім бойынша үлгермеуші болмау үшін не істей аламын?»

Ойларыңызды ортаға салып,жазып шықсаңыздар.

Көреді,өздерінше ой түйеді,өз іс -әрекеттері туралы ойланады.Ортақ пікірге келіп, жазғандарын қорғайды.

5.Сергіту сәті

«Өмірлік кеңестер»

2 минут

Бейнежазба көреді.

Көре отырып,өмірлеріне қажетті кеңестер алады.

6.Бейнеролик көрсету

№3 тапсырма

5 минут

«Менің оқығым келеді» бейнеролигін керсету арқылы оқушымен қалай жұмыс жасау керектігі туралы айтып өтемін.


7.Тренинг, топтық жұмыс

№4 тапсырма.

Рөлдік ойын

5 минут

«Оқушыны сабаққа қалай қызықтыруға болады?» деген сұрақ төңірегінде ойлана отырып, мұғалім- оқушы арасындағы қарым қатынас туралы рөлдік ойын көрсету

Ойланады,өз ыңғайларына қарай рөлдік ойын көрсетеді.

8.Бағалау


1 минут

Топтардың жұмысын «Басбармақ», «От шашу» әдістері арқылы бағалап өтейік.

Бір -бірінің жұмысын бағалайды.

9.Рефлексия

«Бес саусақ» әдісі

3 минут

Бес саусақ салынған кері байланыс парақтары таратылады.Көрсетілім арқылы әр саусақтың міндеті таныстырылады .

Оқиды,әр саусақтың міндетіне лайық жауап жазады.Топтың бір мүшесі жазғанымен таныстырып өтеді.

Дереккөздер:

МАН ІІ деңгей ,интернет материалдары, тренингтер өткізуге арналған кітапша, бейнежазбалар


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сыныпта?ы о?ушылар ?шін о?у ?дерісін ?алай жа?сарту?а болады?

Автор: Мукишева Дана Азанбаевна

Дата: 15.11.2015

Номер свидетельства: 253234

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства