kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М?ткенов мектебі (ма?ала)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мектебіміз "М?ткенов"- за??ар мектеп,
Ата?ы алты ?ырдан ас?ан мектеп.
1932 жылы ??рылса да
Болаша??а с?т ?адам бас?ан мектеп.
Жетістігін жырлайтын а?ын болса,
Алпыс к?н айтылардай дастан мектеп.
?рпа? ?шін ?ызмет ат?арсын деп,
А?са?алдар бата беріп, аш?ан мектеп.

       М?ткенов атында?ы жалпы білім беретін орта мектеп - ш?кіртке сапалы білім мен саналы т?рбие беріп отыр?ан білім ордасы.?зіндік тарихы бар, ?р жылы сырлы шежіреге толы, ?р ?стазыны? е?бек жолы ?рпа??а ?неге, ?р т?лектеріні? ?лтты? р?хы бекем, ?р ш?кірті білім биіктерінде к?рініп ж?рген білім ша?ыра?ы.

      Б?гінгі та?да?ы бізді? ма?сатымыз – білім б?секесіне бейім ш?кірт т?рбиелеу деп т?сінемін.Б?л ма?сат?а жету ?шін м??алімні? ізденісі, жа?а т?жірибе, жа?а технологиялар ?олдану ?ажеттілігі туындайды. Инновациялы? о?ыту білімді тере?детумен ?атар, о?ушыны о?у ?рекетіне жетелеп,оларды? о?у?а деген ынтасын оятады.?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ында: «Білім беру ж?йесіні? басты міндеті – ?лтты? ж?не жалпы азаматты? ??ндылы?тар, ?ылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды ?алыптастыру?а ж?не к?сіби шы?дау?а ба?ыттал?ан білім алу ?шін ?ажетті жа?дайлар; о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? ?аламды? коммуникациялы? желілерге шы?у» - деп білім беру ж?йесін одан ?рі дамыту міндеттері к?зделген.

       Б?л міндеттерді шешу ?шін ?р м??аліміні? к?нделікті ізденісі ар?ылы, барлы? жа?алы?тар мен ?айта ??ру, ?згерістерге батыл жол ашарлы? жа?а практика?а, жа?а ?арым – ?атынас?а ?ту ?ажеттігі туындады.Сонды?тан да ?азіргі ?о?амымыз?а ?р м??алім ?з іс - ?рекетінде ?ажетті ?згерістерді, ?рт?рлі т?жірибелер ж?ніндегі ма?л?маттарды, жа?а ?діс – т?сілдерді дер кезінде ?абылдап, д?рыс пайдалана білуі керек деп білемін.

       Мектепті? педагогикалы?  ?жымы  жас ?рпа?ты с?йіспеншілік, патриотты?  рухта Отанын, ?аза?станды мекендейтін халы?тарды? салт-д?ст?рін ??рметтеуге, о?ушыларды? ?з-?зін жетілдіру ж?не ?ажеттіліктерін дамытуды  т?рбиелеуде ?ажымай-талмай  е?бек етуде.

     Биыл?ы о?у жылында мектеп толайым табыстар?а, т?бегейлі жетістіктерге жетті.Б??ан д?лел, «Жар?ын болаша?» V республикалы?  КАТЕV ?аза? тілі олимпиадасыны? «Жазушылар» конкурсында 11-сынып о?ушысы

Кошгонбай ?арлы?аш  облыста 1-орын иеленіп, Астана?а барып, атал?ан сайысты? республикалы? турында 3-орын иеленді. ?рі Сулейман Демирель атында?ы университетіні? ішкі грантына ие болды. 9-сынып  о?ушысы С?рсембай Айдана- 2013 жыл?ы ?дебиеттанушы, ?алым, а?артушы, педагогика ?ылымдарыны? кандидаты, профессор Т?леутай ?ази?лы А?шола?овты? 100 жылды? мерейтойы ?арса?ында ?ткен  «?мірі ?лкен ?неге» атты облысты? шы?армалар конкурсыны? І орын иегері. Жетекшілері: М?хия Картенбай.

11-сынып о?ушысы Ерболат Н?? - бірнеше ?ле?дерді? авторы, бірнеше д?ркін ауданды? ж?не облысты? шы?армашылы? сайыстарды? же?імпазы, мамыр айында ?ткен облысты? «М?ш??р Ж?сіп о?уларыны?» ІІІ орын иегері. Жетекшісі: Ж?сіпбекова ?.?.

        «Жігер» триосы (Апушев Алтынбек, Апушев Сарсенбек, Каирбаев Самат) бірнеше ауданды? «Абай о?улары» , т.б. сайыстарды? ж?лдегерлері, ?ншілер сайыстарыны? же?імпаздары, «Х фактор» бай?ауыны? 1 кезе?іні? ?атысушылары.Жетекшілері: ??рманбаева С.А., Жакуленова Ж.?.

       5 – сынып о?ушылары Жолтай Мадина мен ?ділхан Назым республикалы? «А?бота» сайысыны? облысты? кезе?іні? ІІІ орын ж?лдегерлері.

Жетекшісі: Сатымбаева Р.Т.

     7-сынып о?ушысы М?хтар А?сар – 2013 жыл?ы КСРО  спорт шебері

А.С. Айма?амбетовке  арнал?ан ІХ ашы? ?ала біріншілігіні? еркін к?рестен

ІІ орын иегері, 2013 жыл?ы еркін к?рестен ашы? ?алалы? чемпионатыны?

ІІІ орын иегері, Ке?ес Ода?ыны? батыры ?.М. С?ра?ановты еске алу?а арнал?ан жас?спірімдер арасында?ы еркін к?рестен облысты? турнирді? ІІ орын иегері.

      4-сынып о?ушысы М?хтар Ас?ар –2013 жыл?ы КСРО  спорт шебері

А.С. Айма?амбетовке  арнал?ан ІХ ашы? ?ала біріншілігіні? еркін к?рестен

І орын иегері. Жетекшілері: ?абылденов Айт?алым ?абды?айыр?лы.

     Болаша?та о?ушылар?а білім к?гінде жай?ан ?анаттары талмай, білім мен ?ылымны? биік шы?дарын ба?ындыра берулеріне тілектестік білдіреміз.

 

 

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімі

Ж?сіпбекова ?арлы?аш ?ділбек?ызы

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«М?ткенов мектебі (ма?ала) »

Мектебіміз "Мүткенов"- заңғар мектеп,
Атағы алты қырдан асқан мектеп.
1932 жылы құрылса да
Болашаққа сәт қадам басқан мектеп.
Жетістігін жырлайтын ақын болса,
Алпыс күн айтылардай дастан мектеп.
Ұрпақ үшін қызмет атқарсын деп,
Ақсақалдар бата беріп, ашқан мектеп.

Мүткенов атындағы жалпы білім беретін орта мектеп - шәкіртке сапалы білім мен саналы тәрбие беріп отырған білім ордасы.Өзіндік тарихы бар, әр жылы сырлы шежіреге толы, әр ұстазының еңбек жолы ұрпаққа өнеге, әр түлектерінің ұлттық рұхы бекем, әр шәкірті білім биіктерінде көрініп жүрген білім шаңырағы.

Бүгінгі таңдағы біздің мақсатымыз – білім бәсекесіне бейім шәкірт тәрбиелеу деп түсінемін.Бұл мақсатқа жету үшін мұғалімнің ізденісі, жаңа тәжірибе, жаңа технологиялар қолдану қажеттілігі туындайды. Инновациялық оқыту білімді тереңдетумен қатар, оқушыны оқу әрекетіне жетелеп,олардың оқуға деген ынтасын оятады.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделген.

Бұл міндеттерді шешу үшін әр мұғалімінің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым – қатынасқа өту қажеттігі туындады.Сондықтан да қазіргі қоғамымызға әр мұғалім өз іс - әрекетінде қажетті өзгерістерді, әртүрлі тәжірибелер жөніндегі мағлұматтарды, жаңа әдіс – тәсілдерді дер кезінде қабылдап, дұрыс пайдалана білуі керек деп білемін.

Мектептің педагогикалық ұжымы жас ұрпақты сүйіспеншілік, патриоттық рухта Отанын, Қазақстанды мекендейтін халықтардың салт-дәстүрін құрметтеуге, оқушылардың өз-өзін жетілдіру және қажеттіліктерін дамытуды тәрбиелеуде қажымай-талмай еңбек етуде.

Биылғы оқу жылында мектеп толайым табыстарға, түбегейлі жетістіктерге жетті.Бұған дәлел, «Жарқын болашақ» V республикалық  КАТЕV қазақ тілі олимпиадасының «Жазушылар» конкурсында 11-сынып оқушысы

Кошгонбай Қарлығаш  облыста 1-орын иеленіп, Астанаға барып, аталған сайыстың республикалық турында 3-орын иеленді. Әрі Сулейман Демирель атындағы университетінің ішкі грантына ие болды. 9-сынып оқушысы Сәрсембай Айдана- 2013 жылғы әдебиеттанушы, ғалым, ағартушы, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Төлеутай Қазиұлы Ақшолақовтың 100 жылдық мерейтойы қарсаңында өткен «Өмірі үлкен өнеге» атты облыстық шығармалар конкурсының І орын иегері. Жетекшілері: Мұхия Картенбай.

11-сынып оқушысы Ерболат Нұқ - бірнеше өлеңдердің авторы, бірнеше дүркін аудандық және облыстық шығармашылық сайыстардың жеңімпазы, мамыр айында өткен облыстық «Мәшһүр Жүсіп оқуларының» ІІІ орын иегері. Жетекшісі: Жүсіпбекова Қ.Ә.

«Жігер» триосы (Апушев Алтынбек, Апушев Сарсенбек, Каирбаев Самат) бірнеше аудандық «Абай оқулары» , т.б. сайыстардың жүлдегерлері, әншілер сайыстарының жеңімпаздары, «Х фактор» байқауының 1 кезеңінің қатысушылары.Жетекшілері: Құрманбаева С.А., Жакуленова Ж.Қ.

5 – сынып оқушылары Жолтай Мадина мен Әділхан Назым республикалық «Ақбота» сайысының облыстық кезеңінің ІІІ орын жүлдегерлері.

Жетекшісі: Сатымбаева Р.Т.

7-сынып оқушысы Мұхтар Аңсар – 2013 жылғы КСРО спорт шебері

А.С. Аймағамбетовке арналған ІХ ашық қала біріншілігінің еркін күрестен

ІІ орын иегері, 2013 жылғы еркін күрестен ашық қалалық чемпионатының

ІІІ орын иегері, Кеңес Одағының батыры Қ.М. Сұрағановты еске алуға арналған жасөспірімдер арасындағы еркін күрестен облыстық турнирдің ІІ орын иегері.

4-сынып оқушысы Мұхтар Асқар –2013 жылғы КСРО спорт шебері

А.С. Аймағамбетовке арналған ІХ ашық қала біріншілігінің еркін күрестен

І орын иегері. Жетекшілері: Қабылденов Айтқалым Қабдықайырұлы.

Болашақта оқушыларға білім көгінде жайған қанаттары талмай, білім мен ғылымның биік шыңдарын бағындыра берулеріне тілектестік білдіреміз.Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Жүсіпбекова Қарлығаш ӘділбекқызыПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
М?ткенов мектебі (ма?ала)

Автор: Жусупбекова Карлыгаш Адильбековна

Дата: 06.01.2015

Номер свидетельства: 150554

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства