kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілі п?нінен ?лестірмелі ?а?аздар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т-3

Ж…яу, ж…й, ш…й, д…птер, …демі, с…біз, с…н, т…р, т…н, с…л.

Тапсырмасы:

 1. К?п н?ктені? орнына а немесе ? ?рпін ?ойып, к?шіріп жазы?дар.
 2. С?здерді аудары?дар.
 3. Б?л с?здерді ?атыстырып, с?йлем ??ры?дар.

 

 

Т-4

 

     А?ын, ?аза?, ?алым, ?ала, о?ушы, м??алім, б?лме, ?ш?ыш, мектеп, с?здік.

 

Тапсырмасы:

 1. Берілген с?здерге к?птік жал?ауын жал?а?дар.
 2. С?здерді? тасымалдану жолдарын к?рсетіндер.
 3. С?здерден с?йлем ??ры?дар.

 

 

Т-5

 

Ж…мыс, к…н, ?…с, т…н, т…р, б…гін, с…т, д…кен, б…л, …ш?ыш, м…?алым.

 

Тапсырмасы:

 1. К?п н?ктені? орнына ? немесе ? ?ріптерін ?ойып, к?шіріп жазы?дар.
 2. С?здерді аудары?дар.
 3. Берілген с?здерден с?йлем ??рып жазы?дар.

 

Т-6

 

    Інімні? аты-?нуар. Ол-о?ушы. Інім бірінші сыныпта о?иды. Бір к?ні інім ауырды. ?кем інімді  д?рігерге апарды. ?сем-емханада д?рігер. Ол ?нуарды ?арады, д?рі жазып берді. Д?рілерді ?кем д?ріханадан сатып ?келді.

 

Тапсырмасы:

 1. ?аза? тіліні? ерекше дыбыстарына сипаттама бері?дер.
 2. М?тіннен т?бірлес с?здерді теріп жазы?дар.
 3. С?йлемдерге с?ра?тар ?ойы?дар.

Т-7

    Е?бек, арыстан, болаша?, уа?ыт, той, б?рын, ?иын, ауыл, сантиметр, сынып, елу, ірі, ?ша?, ?йгілі.

Тапсырмалар:

 1. Берілген с?здерді тасымалда?дар.
 2. Тасымалдау?а болмайтын с?здерді бір б?лек жазы?дар.
 3. Е?бек, уа?ыт, болаша?, ?йгілі, ірі с?здерін пайдаланып, с?йлем ??ра?дар.

 

 

Т-8

К?к-к?гі, к?п-к?бі, мектеп-мектебі, ж?рек-ж?регі, терек-терегі, саба?-саба?ы, ?она?-?она?ы, доп-добы, тара?-тара?ы, топ-тобы.

Тапсырмалар:

 1. С?з т?біндегі ?ата? дыбысты? ?згеру за?дылы?ын т?сіндірі?дер.
 2. Берілген с?здерден с?йлем ??ры?дар.

Т-9

            Мой отец-учитель. Он учит детей. Мать-врач. Она работает в поликлинике. Бабушка и дедушка не работают. Они –пенсионеры. Я и моя старшая сестра учимся в школе. Меня зовут Сарсен. Я учусь в шестом классе. Сестра Карлыгаш учится в 8 классе. Мы учимся хорошо.

Тапсырмалар:

 1. С?йлемдерді ?аза?ша?а аудары?дар.
 2. Т?уелдік жал?аулы с?здерді? астын сызы?дар.
 3. М??алім с?зін т?уелде.

Т-10

     Біз ауылда т?рамыз. Ауыл жанында то?ай бар. То?айда т?рлі а?аш, г?л, жидек ?седі. Жазда то?ай?а жиі барамыз. Біз жидек, г?л тереміз. Мен ?жеме, анама г?л сыйладым. ?арындасыма жидек жинап ?келдім. Олар ма?ан ал?ыс айтты.

Тапсырмалар:

 1. М?тіндегі а?аш, г?л, жидек, то?ай с?здеріне  к?птік жал?ауын жал?а?дар.
 2. М?тінді о?ып, мазм?нын ??гімеле?дер.
 3. Т?мендегі с?ра?тар?а жауап жазы?дар.

 

А/ Сен ?айда т?расы??

?/ Сен т?ратын жерде орман / то?ай, ?зен, к?л, тау, те?із / бар ма?

Б/ Сен жазда ?алай демаласы??

В/ Демалыста не істеді??

Г/ Сен ?алай демалды??

 

 

Т-11

 

      Б?гін, та?ерте?, о?ыды, келді, ?аза? тілі, с?йлем, ?ызы?, ?йрену, с?йлесу.

 

Тапсырмалар:

 1. Берілген с?здерді орысша?а аудары?дар.
 2. С?здерді ?атыстырып, с?йлем ??ра?дар.
 3. С?йлемдерге с?ра?тар ?ойып, бір-бірі?мен с?йлесі?дер.

 

?лгі:  О?ушылар мектепке келді. О?ушылар ?айда келді?

 

 

Т-13

 

1/ Андрей, здравствуй!

2/ Как дела?

3/ Что нового в школе?

4/ Где твой друг Жомарт?

5/ Передай ему привет.

6/ До свидания!

 

Тасырмалар:

1. С?йлемдерді ?аза?ша?а аударып, д?птерге жауабымен жазы?дар.

 1. Бір-бірі?мен «Сыныпта» та?ырыбы бойынша ??гімелесі?дер.

 

Т-14

 

        ?н, сурет, ?ша?, ?нерпаз, ?нші, суретші, ?ншілік, ?нер, ?ш?ыш, ?нерлі, ?шты, суреткер.

 

Тапсырмалар:

 1. Т?бірлес с?здерді б?ліп жазып, орысша?а аудары?дар.
 2. С?здерден с?йлем ??рап жазы?дар.
 3. ?здері? білетін ?аза?стан?а белгілі ?нші, суретші, ?ш?ыш, ?нер адамдарын ата?дар, аты-ж?нін жазы?дар.

 

 

Т-15

       К?з, о?у, саба?, ерте?, жиналды, барды, басталды, жа?сы, м??алім, о?ушы, мектеп, жылы.

 

Тапсырмалар:

 1. Берілген с?здерді о?ып, д?птерге  с?з тіркестерін ??растырып жазы?дар.
 2. С?з тіркестерін ?атыстырып, с?йлем ??ры?дар.
 3. С?йлемдерге с?ра?тар ?ойы?дар.

 

?лгі: Саба? басталды. Мектепте саба? басталды.

 

С-17

 

      ?алым, ?ылым, а?а, ?абит, ?арыш, ?арышкер, Тал?ат, то?ай, а?аш, тор?ай, ?ар?а, ?ара?ай.

 

Тапсырмалар:

 1. С?здерді буын?а б?ліп жазы?дар, ? дыбысына сипаттама бері?дер.
 2. С?здерді орысша?а аудары?дар.
 3. Берілген с?здерді ?атыстырып, с?йлемдер ??ры?дар немесе « То?айда »,

« ?арышкер а?а » та?ырыптарыны? біріне ша?ын ??гіме жазы?дар.

 

 

Т-18

 

-Сен мектепке ?ашан барасы??

-Мектепте ?анша боласы??

-Мектептен ?йге ?ашан келесі??

-Саба?ы?а ?ашан дайындаласы??

-Б?гін театр?а барасы? ба?

 

Тапсырмалар:

 1. С?ра?тар?а жауап жазы?дар.
 2. ?зара с?йлесуге дайындалы?дар.
 3. Мектептен, ?йге, театр?а с?здеріндегі септік жал?ауларына с?ра? ?ойы?дар.

 

 

Т-19

 

-?азір жылды? ?ай мезгілі?

-?азір ?ай ай?

-Б?гін айды? нешесі?

-Б?гін аптаны? нешінші к?ні?

-Б?гін аптаны? ?ай к?ні?

-Кеше ?ай к?н болды?

-Ерте? ?ай к?н болады?

-?азір нешінші саба??

-?азір ?ай саба??

-Сыныпта кім кезекші?

Тапсырмалар:

 1. Ай, к?н атауларын естері?е т?сірі?дер.
 2. С?ра?тар?а жауап жазы?дар.
 3. Б?гінгі ауа райы туралы ??гіме ??растыры?дар.

Т-20

-Б?гін ?ай к?н?

-Б?гін ауа-райы ?андай / жа?сы, нашар /?

-Б?гін к?н ?андай / жылы, суы?, ысты?, т?ман / ?

-Б?гін ауаны? температурасы ?андай / граду суы?, градус жылы /?

-Осы аптада  /?ткен аптада / ауа райы ?андай болды?

-Келесі аптада ауа райы ?андай болма??

Тапсырмалар:

 1. С?ра?тар?а жауап жазы?дар.
 2. ?зара ??гімелесі?дер.

Т-21

   Жадыра –о?ушы. Ол жа?сы о?иды. Жадыра о?улы?тарын таза ?стайды. Оны м??алімдері ма?тайды. Жадыра – мектептегі  ?лгілі о?ушы.

Тапсырмалар:

 1. М?тіннен т?бірлес с?здерді тауып жазы?дар, с?з ??рамына ?арай талда?дар.
 2. С?йлемдерді бірнеше рет о?ып, жат?а жазы?дар.
 3. ?з достары? туралы ??гімеле?дер.

Т-22

  Біз ?аза?стан Республикасында т?рамыз. Ол-?лкен мемлекет. Республикасыны?  бас ?аласы-Астана. Ол- ?демі ?ала. ?аланы? ортасымен Есіл ?зені а?ады. Астанада ?аза?ты? ?йгілі ?ш биі- Т?ле би, ?азыбек би, ?йтеке биге ескерткіш орнатылды.

Тапсырмалар:

 1. С?йлемдегі жал?ы есімдерді тауып, с?ра? ?ойы?дар.
 2. ??гімелесу ?шін с?ра?тар дайында?дар.
 3. ?здері? білетін ?аза?стан ?алаларыны? аттарын жазы?дар.

Т-26

?шіргіш, кітап, ?а?аз, с?ре, о?улы?, д?птер, ?алам, ?арындаш, с?мке, сурет д?птер.

Тапсырмалар:

1. Берілген с?здерге к?птік жал?ауын жал?а?дар.

2.« Мені? о?у ??ралдарым » деген та?ырыпта ша?ын ??гіме жазы?дар.

Т-27

 

   ?аза? хал?ыны? ?лы а?ыны Абайды? 150 жылды? мерейтойын …

 / праздновали /.

    Б?л мерейтой?а арнал?ан мерекелік шаралар …. Мерейтойда Абайды? ?рпа?тары …. ?лы жазушы М?хтар ?уезов 100 жас?а …. Б?кіл ?лем  б?л мерейтойды …. А?тау  ?аласында?ы №20 мектепке М.?уезов есімі ….

 

Керекті с?здер: толды, тойлады, берілді, тойланды, ?тті, болды.

 

Тапсырмалар:

 1. К?п н?ктені? орнына керекті с?здерді ?ойып, берілген с?йлемді ая?та?дар.
 2. Жал?ы есімдерді? астын сызы?дар.
 3. ?ала, той с?здерін  септе?дер.

 

 

Т-28

 

?діл адам, ?депті ?ыз, а?ылды ?же, іскер ?кім, ?сем ?н.

 

Тапсырмалар:

 1. С?з тіркестерін орысша?а аудары?дар.
 2. С?з тіркестерінен с?йлем ??ры?дар.
 3. Зат есімдерге с?ра? ?ойы?дар.

 

 

Т-29

 

         Жауын, жал?ау, еріншек, жа?быр, тосу, арман, к?ту, ?иял.

 

Тапсырмалар:

 1. С?здерді орысша?а аудары?дар.
 2. Синоним с?здерді топтастырып жазы?дар.
 3. Синонимдерден с?йлем ??ры?дар.

 

?лгі:  Мені? арманым-?ш?ыш болу. Мен к?п ?иялдаймын. Биыл жауын к?п болды. Далада жа?быр жауып т?р.

 

Т-30

 

М??алім

 

Н?р шуа?ын т?сірген,

Бала жанын т?сінген.

Мектепте де, сыртта да,

?лгі бол?ан ісімен.

Білім н?рін сыйла?ан,

К?пке ?р кез сыйлы адам.

О? жол тілеп ш?кіртке,

Жаманды??а ?има?ан

Ол кім? М??алім.

 

Тапсырмалар:

 1. ?ленді м?нерлеп о?ып, жаттап алы?дар.
 2. Шуа?, н?р, жан с?здерін  с?здіктен ?арап,  ма?ынасын т?сіндірі?дер.
 3. Ш?кірт с?зін септе?дер.

 

 

Т-31

 

     Алыс, жаман, тар, жа?ын, ?лкен, ке?, суы?, кіші, жылы, ?ыс?а, ілгері, ?зын, лас, кейін, таза, жа?сы.

 

Тапсырмалар:

 1. С?здерді орысша?а аудары?дар.
 2. Антоним с?здерді с?йкестендіріп жазы?дар.
 3. ?лкен, таза, жылы с?здерінен с?йлем ??рып жазы?дар.

 

 

Т-32

     Жедім жа?а нан,

Б?л с?зіме нан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілі п?нінен ?лестірмелі ?а?аздар»

Т-3


Ж…яу, ж…й, ш…й, д…птер, …демі, с…біз, с…н, т…р, т…н, с…л.


Тапсырмасы:

 1. Көп нүктенің орнына а немесе ә әрпін қойып, көшіріп жазыңдар.

 2. Сөздерді аударыңдар.

 3. Бұл сөздерді қатыстырып, сөйлем құрыңдар.Т-4


Ақын, қазақ, ғалым, қала, оқушы, мұғалім, бөлме, ұшқыш, мектеп, сөздік.


Тапсырмасы:

 1. Берілген сөздерге көптік жалғауын жалғаңдар.

 2. Сөздердің тасымалдану жолдарын көрсетіндер.

 3. Сөздерден сөйлем құрыңдар.Т-5


Ж…мыс, к…н, қ…с, т…н, т…р, б…гін, с…т, д…кен, б…л, …шқыш, м…ғалым.


Тапсырмасы:

 1. Көп нүктенің орнына ұ немесе ү әріптерін қойып, көшіріп жазыңдар.

 2. Сөздерді аударыңдар.

 3. Берілген сөздерден сөйлем құрып жазыңдар.


Т-6


Інімнің аты-Әнуар. Ол-оқушы. Інім бірінші сыныпта оқиды. Бір күні інім ауырды. Әкем інімді дәрігерге апарды. Әсем-емханада дәрігер. Ол Әнуарды қарады, дәрі жазып берді. Дәрілерді әкем дәріханадан сатып әкелді.


Тапсырмасы:

 1. Қазақ тілінің ерекше дыбыстарына сипаттама беріңдер.

 2. Мәтіннен түбірлес сөздерді теріп жазыңдар.

 3. Сөйлемдерге сұрақтар қойыңдар.


Т-7


Еңбек, арыстан, болашақ, уақыт, той, бұрын, қиын, ауыл, сантиметр, сынып, елу, ірі, ұшақ, әйгілі.


Тапсырмалар:

 1. Берілген сөздерді тасымалдаңдар.

 2. Тасымалдауға болмайтын сөздерді бір бөлек жазыңдар.

 3. Еңбек, уақыт, болашақ, әйгілі, ірі сөздерін пайдаланып, сөйлем құраңдар.Т-8


Көк-көгі, көп-көбі, мектеп-мектебі, жүрек-жүрегі, терек-терегі, сабақ-сабағы, қонақ-қонағы, доп-добы, тарақ-тарағы, топ-тобы.Тапсырмалар:

 1. Сөз түбіндегі қатаң дыбыстың өзгеру заңдылығын түсіндіріңдер.

 2. Берілген сөздерден сөйлем құрыңдар.Т-9


Мой отец-учитель. Он учит детей. Мать-врач. Она работает в поликлинике. Бабушка и дедушка не работают. Они –пенсионеры. Я и моя старшая сестра учимся в школе. Меня зовут Сарсен. Я учусь в шестом классе. Сестра Карлыгаш учится в 8 классе. Мы учимся хорошо.


Тапсырмалар:

 1. Сөйлемдерді қазақшаға аударыңдар.

 2. Тәуелдік жалғаулы сөздердің астын сызыңдар.

 3. Мұғалім сөзін тәуелде.


Т-10


Біз ауылда тұрамыз. Ауыл жанында тоғай бар. Тоғайда түрлі ағаш, гүл, жидек өседі. Жазда тоғайға жиі барамыз. Біз жидек, гүл тереміз. Мен әжеме , анама гүл сыйладым. Қарындасыма жидек жинап әкелдім. Олар маған алғыс айтты.


Тапсырмалар:

 1. Мәтіндегі ағаш, гүл , жидек, тоғай сөздеріне көптік жалғауын жалғаңдар.

 2. Мәтінді оқып, мазмұнын әңгімелеңдер.

 3. Төмендегі сұрақтарға жауап жазыңдар.


А/ Сен қайда тұрасың?

Ә/ Сен тұратын жерде орман / тоғай, өзен, көл, тау, теңіз / бар ма?

Б/ Сен жазда қалай демаласың?

В/ Демалыста не істедің?

Г/ Сен қалай демалдың?Т-11


Бүгін , таңертең, оқыды, келді, қазақ тілі, сөйлем, қызық, үйрену, сөйлесу.


Тапсырмалар:

 1. Берілген сөздерді орысшаға аударыңдар.

 2. Сөздерді қатыстырып, сөйлем құраңдар.

 3. Сөйлемдерге сұрақтар қойып, бір-біріңмен сөйлесіңдер.


Үлгі: Оқушылар мектепке келді. Оқушылар қайда келді?Т-13


1/ Андрей, здравствуй!

2/ Как дела?

3/ Что нового в школе?

4/ Где твой друг Жомарт?

5/ Передай ему привет.

6/ До свидания!


Тасырмалар:

1. Сөйлемдерді қазақшаға аударып, дәптерге жауабымен жазыңдар.

 1. Бір-біріңмен «Сыныпта» тақырыбы бойынша әңгімелесіңдер.


Т-14


Ән, сурет, ұшақ, өнерпаз, әнші, суретші, әншілік, өнер, ұшқыш, өнерлі, ұшты, суреткер.


Тапсырмалар:

 1. Түбірлес сөздерді бөліп жазып, орысшаға аударыңдар.

 2. Сөздерден сөйлем құрап жазыңдар.

 3. Өздерің білетін Қазақстанға белгілі әнші, суретші, ұшқыш, өнер адамдарын атаңдар, аты-жөнін жазыңдар.Т-15

Күз, оқу, сабақ, ертең, жиналды, барды, басталды, жақсы, мұғалім, оқушы, мектеп, жылы.


Тапсырмалар:

 1. Берілген сөздерді оқып, дәптерге сөз тіркестерін құрастырып жазыңдар.

 2. Сөз тіркестерін қатыстырып, сөйлем құрыңдар.

 3. Сөйлемдерге сұрақтар қойыңдар.


Үлгі: Сабақ басталды. Мектепте сабақ басталды.


С-17


Ғалым, ғылым, аға, Ғабит, ғарыш, ғарышкер, Талғат, тоғай, ағаш, торғай, қарға, қарағай.


Тапсырмалар:

 1. Сөздерді буынға бөліп жазыңдар, ғ дыбысына сипаттама беріңдер.

 2. Сөздерді орысшаға аударыңдар.

 3. Берілген сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құрыңдар немесе « Тоғайда » ,

« Ғарышкер аға » тақырыптарының біріне шағын әңгіме жазыңдар.Т-18


-Сен мектепке қашан барасың?

-Мектепте қанша боласың?

-Мектептен үйге қашан келесің?

-Сабағыңа қашан дайындаласың?

-Бүгін театрға барасың ба?


Тапсырмалар:

 1. Сұрақтарға жауап жазыңдар.

 2. Өзара сөйлесуге дайындалыңдар.

 3. Мектептен, үйге, театрға сөздеріндегі септік жалғауларына сұрақ қойыңдар.Т-19


-Қазір жылдың қай мезгілі?

-Қазір қай ай?

-Бүгін айдың нешесі?

-Бүгін аптаның нешінші күні?

-Бүгін аптаның қай күні?

-Кеше қай күн болды?

-Ертең қай күн болады?

-Қазір нешінші сабақ?

-Қазір қай сабақ?

-Сыныпта кім кезекші?


Тапсырмалар:

 1. Ай, күн атауларын естеріңе түсіріңдер.

 2. Сұрақтарға жауап жазыңдар.

 3. Бүгінгі ауа райы туралы әңгіме құрастырыңдар.Т-20


-Бүгін қай күн?

-Бүгін ауа-райы қандай / жақсы, нашар /?

-Бүгін күн қандай / жылы, суық, ыстық, тұман / ?

-Бүгін ауаның температурасы қандай / граду суық, градус жылы /?

-Осы аптада /өткен аптада / ауа райы қандай болды?

-Келесі аптада ауа райы қандай болмақ?


Тапсырмалар:

 1. Сұрақтарға жауап жазыңдар.

 2. Өзара әңгімелесіңдер.Т-21


Жадыра –оқушы. Ол жақсы оқиды. Жадыра оқулықтарын таза ұстайды. Оны мұғалімдері мақтайды. Жадыра – мектептегі үлгілі оқушы.


Тапсырмалар:

 1. Мәтіннен түбірлес сөздерді тауып жазыңдар, сөз құрамына қарай талдаңдар.

 2. Сөйлемдерді бірнеше рет оқып, жатқа жазыңдар.

 3. Өз достарың туралы әңгімелеңдер.Т-22


Біз Қазақстан Республикасында тұрамыз. Ол-үлкен мемлекет. Республикасының бас қаласы-Астана. Ол- әдемі қала. Қаланың ортасымен Есіл өзені ағады. Астанада қазақтың әйгілі үш биі- Төле би, Қазыбек би, Әйтеке биге ескерткіш орнатылды.


Тапсырмалар:

 1. Сөйлемдегі жалқы есімдерді тауып, сұрақ қойыңдар.

 2. Әңгімелесу үшін сұрақтар дайындаңдар.

 3. Өздерің білетін Қазақстан қалаларының аттарын жазыңдар.Т-26


Өшіргіш, кітап, қағаз, сөре, оқулық, дәптер, қалам, қарындаш, сөмке, сурет дәптер.


Тапсырмалар:

1. Берілген сөздерге көптік жалғауын жалғаңдар.

2.« Менің оқу құралдарым » деген тақырыпта шағын әңгіме жазыңдар.
Т-27


Қазақ халқының ұлы ақыны Абайдың 150 жылдық мерейтойын …

/ праздновали /.

Бұл мерейтойға арналған мерекелік шаралар … . Мерейтойда Абайдың ұрпақтары … . Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов 100 жасқа … . Бүкіл әлем бұл мерейтойды … . Ақтау қаласындағы №20 мектепке М.Әуезов есімі … .


Керекті сөздер: толды, тойлады, берілді, тойланды, өтті, болды.


Тапсырмалар:

 1. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, берілген сөйлемді аяқтаңдар.

 2. Жалқы есімдердің астын сызыңдар.

 3. Қала, той сөздерін септеңдер.Т-28


Әділ адам, әдепті қыз, ақылды әже, іскер әкім, әсем ән.


Тапсырмалар:

 1. Сөз тіркестерін орысшаға аударыңдар.

 2. Сөз тіркестерінен сөйлем құрыңдар.

 3. Зат есімдерге сұрақ қойыңдар.Т-29


Жауын, жалқау, еріншек, жаңбыр, тосу, арман, күту, қиял.


Тапсырмалар:

 1. Сөздерді орысшаға аударыңдар.

 2. Синоним сөздерді топтастырып жазыңдар.

 3. Синонимдерден сөйлем құрыңдар.


Үлгі: Менің арманым-ұшқыш болу. Мен көп қиялдаймын. Биыл жауын көп болды. Далада жаңбыр жауып тұр.


Т-30


Мұғалім


Нұр шуағын түсірген,

Бала жанын түсінген.

Мектепте де , сыртта да,

Үлгі болған ісімен.

Білім нәрін сыйлаған,

Көпке әр кез сыйлы адам.

Оң жол тілеп шәкіртке,

Жамандыққа қимаған

Ол кім? Мұғалім.


Тапсырмалар:

 1. Өленді мәнерлеп оқып, жаттап алыңдар.

 2. Шуақ, нәр, жан сөздерін сөздіктен қарап, мағынасын түсіндіріңдер.

 3. Шәкірт сөзін септеңдер.Т-31


Алыс, жаман, тар, жақын, үлкен, кең, суық, кіші, жылы, қысқа, ілгері, ұзын, лас, кейін, таза, жақсы.


Тапсырмалар:

 1. Сөздерді орысшаға аударыңдар.

 2. Антоним сөздерді сәйкестендіріп жазыңдар.

 3. Үлкен, таза, жылы сөздерінен сөйлем құрып жазыңдар.Т-32


Жедім жаңа нан,

Бұл сөзіме нан.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
?аза? тілі п?нінен ?лестірмелі ?а?аздар

Автор: Маликова Айн?р ?нет?ызы

Дата: 23.03.2016

Номер свидетельства: 309155


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства