kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "Де?гейлеп о?ыту ж?йесі бойынша тірек сызбаларды пайдалану"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Де?гейлеп о?ыту ж?йесі бойынша тірек сызбаларды пайдалану

Са?ынды?ова Ф.С.

№26гимназия,Жез?аз?ан ?аласы

    «Тегінде адам баласы адам баласына а?ыл,білім, ар,мінез деген ?асиеттермен озады»-деген ?лы а?ын, философ Абайды? пікірі бекерге айтылмаса керек [1].

      Заманына ?арай озы? ойлы, тере? білімді адамдар к?п болса, со??рлым техника,?нер, ?дебиет т.б. ?ылым саласында да алды??ы ?атарлы жа?алы?тар, озы? ойлар белес алма?. Міне, сондай со??ы жа?алы?ты? бірегейі-б?гінгі мектеп м??алімі т?жірибелерінде пайдаланып ж?рген о?ытуды? педагогикалы? технологиялары.

      Педагогикалы? технология деп отыр?анымызды? ?зі- ?азіргі талаптар?а сай аны?талып, іріктелген, о?ытуды? жа?а мазм?нды ?діс-т?сілдеріні? жиынты?ы. Я?ни, жа?а амал-т?сілдерді о?ыту амалдарын пайдалана отырып, білім мен т?рбие берудегі ?ылыми н?тижеге ?ол жеткізу,жа?а ізденістерді тиімді пайдаланып, білім де?гейін шы?армашылы? де?гейге  дейін  жеткізу деген с?з [2].

     О?ытуды? технологиясын ж?зеге асыруда м??алімнен тере? теориялы?  білім мен саналылы?ты,ізденімпазды?ты,жа?ашылды?-

ты ж?не жа?а идеяларды, жобаларды бір с?збен айт?анда, шы?армашылы?ты талап етеді. Сонымен ?атар,м??алімні? бойында ?з маманды?ына деген ??рметі мен с?йіспеншілігі басым болып, м??алім мен о?ушыны? арасында ынтыма?тасты? болуы тиіс.

     Ма?жан Ж?мабаев: «Баланы? ?з ?олынан келетін іске толы? ерік беру, бас?аны? к?шіне, к?мегіне сеніп кетпей, ?з ?олынан келетін істі ?ана т?рбиеші к?мек к?рсетіп жіберуге міндетті. Ал  к?шпен асатын істі баланы? ?зі тауып шы?ады»-деген ?а?идасыны? ?зіндік шынды?ы бар [3].

       Шын м?нінде м??алім  ?ауымы баланы? ?олынан келетін іске ерік беріп, дамытып, к?мек к?рсете білсек, баланы? ой-?рісі дамып, шы?армашылы??а жол ашылады. Жа?а технология талабы да-осы. Жа?а технологияны? талабы бойынша м??алім саба?ты ?йымдастырушы, ба?ыттаушы, ал о?ушы ?з ойын жина?тап айта білу ма?сатында ізденуші. М??алім – о?ушыны? кез келген жауабын  толы?ынан ты?дап, ба?амдаушы, ба?а беруші. О?ушыны? берген жауабы ?немі д?рыс болмауы да м?мкін. Біра? о?ушы ?з е?бегіні? н?тижесін ты?дайды, д?лелдеуге талпынады.

      ?р м??алім  о?ытуды?  педагогикалы?  технологиялары элементтерін саба? барысында тиімді, ?тымды пайдалану жолында тынымсыз ізденіс ?стінде болады.

     Мен де ?ріптестерім секілді о?ытуды?  педагогикалы? технологиясыны?  бірі  де?гейлеп о?ыту технологиясын басшылы??а аламын.

     Де?гейлеп о?ытуды? негізгі ма?саты- ?р сыныпта, ?р топты?, ?р о?ушыны? ?абілеті мен м?мкіндік де?гейіне сай жалпы білім беру. Я?ни, де?гейлеп о?ыту технологиясын пайдалана отырып, алдымыз?а  білім алушы- о?ушыны? ?абілеті мен м?мкіндік де?гейіні? шама- шар?ына ?арай ?з бетімен іздене отырып, дами алатын, ?р т?рлі ?иыншылы??а т?зе білетін, белсенді, білімді о?ушы т?рбиелейміз.

      Мен ?з саба?тарымда тірек сызбаларды тиімді пайдалана отырып т?сіндіремін. Тірек сызбаларды пайдалану барысында біріншіден, орыс сыныптарында о?итын о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын, екіншіден, уа?ытты ?немдеу м?мкіндігіне ие болдым.

1.??нанбаев А. Екі томды? шы?армалар жина?ы. Алматы «Жазушы» 1986.

2.?абды?айыр?лы ?.,Монахов В.М. О?ытуды? педагогикалы? технологиясы.Алматы,1994.

3.Ж?мабаев М. Педагогика. Алматы «Жазушы»1990.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "Де?гейлеп о?ыту ж?йесі бойынша тірек сызбаларды пайдалану" »

Деңгейлеп оқыту жүйесі бойынша тірек сызбаларды пайдалану

Сағындықова Ф.С.

№26гимназия,Жезқазған қаласы

«Тегінде адам баласы адам баласына ақыл,білім, ар,мінез деген қасиеттермен озады»-деген ұлы ақын, философ Абайдың пікірі бекерге айтылмаса керек [1].

Заманына қарай озық ойлы, терең білімді адамдар көп болса, соғұрлым техника,өнер, әдебиет т.б. ғылым саласында да алдыңғы қатарлы жаңалықтар, озық ойлар белес алмақ. Міне, сондай соңғы жаңалықтың бірегейі-бүгінгі мектеп мұғалімі тәжірибелерінде пайдаланып жүрген оқытудың педагогикалық технологиялары.

Педагогикалық технология деп отырғанымыздың өзі- қазіргі талаптарға сай анықталып, іріктелген, оқытудың жаңа мазмұнды әдіс-тәсілдерінің жиынтығы. Яғни, жаңа амал-тәсілдерді оқыту амалдарын пайдалана отырып, білім мен тәрбие берудегі ғылыми нәтижеге қол жеткізу,жаңа ізденістерді тиімді пайдаланып, білім деңгейін шығармашылық деңгейге дейін жеткізу деген сөз [2].

Оқытудың технологиясын жүзеге асыруда мұғалімнен терең теориялық білім мен саналылықты,ізденімпаздықты,жаңашылдық-

ты және жаңа идеяларды, жобаларды бір сөзбен айтқанда, шығармашылықты талап етеді. Сонымен қатар,мұғалімнің бойында өз мамандығына деген құрметі мен сүйіспеншілігі басым болып, мұғалім мен оқушының арасында ынтымақтастық болуы тиіс.

Мағжан Жұмабаев: «Баланың өз қолынан келетін іске толық ерік беру, басқаның күшіне, көмегіне сеніп кетпей, өз қолынан келетін істі ғана тәрбиеші көмек көрсетіп жіберуге міндетті. Ал күшпен асатын істі баланың өзі тауып шығады»-деген қағидасының өзіндік шындығы бар [3].

Шын мәнінде мұғалім қауымы баланың қолынан келетін іске ерік беріп, дамытып, көмек көрсете білсек, баланың ой-өрісі дамып, шығармашылыққа жол ашылады. Жаңа технология талабы да-осы. Жаңа технологияның талабы бойынша мұғалім сабақты ұйымдастырушы, бағыттаушы, ал оқушы өз ойын жинақтап айта білу мақсатында ізденуші. Мұғалім – оқушының кез келген жауабын толығынан тыңдап, бағамдаушы, баға беруші. Оқушының берген жауабы үнемі дұрыс болмауы да мүмкін. Бірақ оқушы өз еңбегінің нәтижесін тыңдайды, дәлелдеуге талпынады.

Әр мұғалім оқытудың педагогикалық технологиялары элементтерін сабақ барысында тиімді, ұтымды пайдалану жолында тынымсыз ізденіс үстінде болады.

Мен де әріптестерім секілді оқытудың педагогикалық технологиясының бірі деңгейлеп оқыту технологиясын басшылыққа аламын.

Деңгейлеп оқытудың негізгі мақсаты- әр сыныпта, әр топтың, әр оқушының қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне сай жалпы білім беру. Яғни, деңгейлеп оқыту технологиясын пайдалана отырып, алдымызға білім алушы- оқушының қабілеті мен мүмкіндік деңгейінің шама- шарқына қарай өз бетімен іздене отырып, дами алатын, әр түрлі қиыншылыққа төзе білетін, белсенді, білімді оқушы тәрбиелейміз.

Мен өз сабақтарымда тірек сызбаларды тиімді пайдалана отырып түсіндіремін. Тірек сызбаларды пайдалану барысында біріншіден, орыс сыныптарында оқитын оқушылардың қызығушылығын, екіншіден, уақытты үнемдеу мүмкіндігіне ие болдым.

1.Құнанбаев А. Екі томдық шығармалар жинағы. Алматы «Жазушы» 1986.

2.Қабдықайырұлы Қ.,Монахов В.М. Оқытудың педагогикалық технологиясы.Алматы,1994.

3.Жұмабаев М. Педагогика. Алматы «Жазушы»1990.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Баяндама "Де?гейлеп о?ыту ж?йесі бойынша тірек сызбаларды пайдалану"

Автор: Сагындыкова Фая Сагытаевна

Дата: 25.01.2015

Номер свидетельства: 161237


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства