kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Саба? барысында ?олайлы психологиялы? климатты ?алыптастыруда?ы м??алімні? іс- ?рекеті» м??алімдерге арнал?ан психологиялы? тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:  «Саба? барысында  ?олайлы психологиялы? климатты ?алыптастыруда?ы м??алімні? іс- ?рекеті» м??алімдерге арнал?ан психологиялы? тренинг

Ма?саты:

  • о?у процесі барысында психо- эмоционалды? ?ысымды т?сіру;
  • ?р ?стазды? жекелік ерекшелігін ескеріп, о?ушы мен педагог арасында ізгілік ?арым- ?атынасты ?алыптастыру;
  • адамды ?з- ?зімен ж?не ?зіндік жеке ерекшеліктерімен таныстыру;
  • о?ушы мен м??алімні? жеке ?ызы?ушылы?тары мен ??ндылы?тарын ?алыптастыру.

Барысы:

1. «С?лемдесу» тренингі

-  Б?гінгі тренингке келгендері?ізге біз ?те ?уаныштымыз. «Бір к?нгі танысты??а, ?ыры? к?н с?лем» дегендей, біз б?гін бір – бірімізбен д?ст?рден тыс амандасуды? т?рлерін к?рсетейік.

1- н?с?ау.

-Бір – бірлері?ізге к?лімсірей ?арап, ала?анны? ішін ж?не сыртын тигізіп с?лемдесу.

2- н?с?а.

-О? жа?, сол жа? тізелерін т?йістіру ар?ылы с?лемдесу.

3- н?с?а.

-О? жа?, сол жа? иы?тарын тигізіп с?лемдесу.

4- н?с?а.

-Ма?дайларын бір- біріне тигізіп с?лемдесу.

-Енді сіздер с?лемдесу с?здерін естері?ізге т?сіріп айтып бері?іздерші.

(С?леметсіз бе?, Амансыз ба?, Есенсіз бе?, ?алы?ыз ?алай?, Дені?із сау ма?, т.б)

-Сіздерге к?п рахмет. Б?гінгі тренингтен сіздер тамаша ?серде ?айтады деп сенеміз.

2. «Грек жа??а?ы» тренингі

- Ахмет Байт?рсынов былай деген екен:

«М??алімдік о?ай н?рсе емес. Т?ртіппен жасал?ан о?у ??ралдарын о?ыту?а т?ртіппен о?ыта білетін м??алім керек».

?азір мен орта?а грек жа??а?тарын шашамын. Сіздер сол жа??а?тардан бір- бірден алып аласыздар. Тапсырма: ?олы?ызда?ы жа??а??а м??ият ?арап, оны? ерекше ??рылысына, бас?а жа??а?тар?а  ??самайтын ?згешеліктерін табасыздар. Жа??а?тарды мен ?айта жинап алып, ?айта шашамын. Сіздер шашыл?ан жа??а? ішінен ?здері?ізді? жа??а?тары?ызды табулары?ыз керек.

?орытынды:

Бірінші к?зге жа??а?ты? б?рі бірдей сия?ты бол?анымен біраз уа?ыт м??ият ?араса оларды? ?рт?рлі екендігін сіз а??арасыз. О?ушылар да сол сия?ты ?рт?рлі, есте ?алатындай ?р о?ушыны? ?зінше жеке ерекшелігі, ?зіндік ?демілігі ж?не тартымдылы?ы болады. Біра? оны сезіне ж?не т?сіне білу керек. Жатты?у со?ында осы жа??а?тарды сіздерге сый?а береміз. К?п рахмет!

3. «Мен сенен ?йренемін» тренингі

-?азір сіздерге бір доп беріледі. Сіздер бір- бірі?ізге, кез- келген адам?а допты «Мен сізден ?йренемін.»деп сол адамны? жа?сы ?асиетін айтып ла?тырасыз. Допты ?абылда?аннан кейінгі адамны? міндеті- айтыл?ан ойды ??птамас б?рын «И?, менен.(мысалы: ??ыптылы?ты) ?йренуге болады» немесе «И? мен. ?йрете аламын» деуі керек. Осы ж?мыс Осы ж?мыс н?тижесінде сіздерге айт?ымыз келгені алды?ызда?ы о?ушыны? бойында да сіздерге саба? болатын ?асиеттер болуы м?мкін. Сол н?рсе естері?ізде ж?рсе.

4. «Мені? е? ?иын о?ушым» жатты?уы

?азір барлы?ымыз ше?бер бойымен отырамыз, бір ?иын о?ушы жайлы, оны? т?р ?лпеті, ?зін саба?та ?алай ?стайтынды?ы, оны? ?лгерімі, со?ан байланысты ?андай ?иын ситуациялар бол?ан ж?не т.с.с. жайттарды баяндап беруіміз керек.

Талдау: Жатты?уды орындау ?иын болды ма? ?иын о?ушыны? эмоциясын салуда ?андай ойда болды??

Тренингті  ?орытындылау:

-Ортада?ы жемістерден ?зі?із ?нататын жемісті та?дап алыны?з.

Кілті:

?арбызды  ?нататындар орны?ты адамдар. Олар шиеленіске, жанжал, дау- дамай?а бара бермейді. Еш уакытта, еш н?рсеге ша?ымданбайды. Т?рмыс пен к??іл- к?йін тек ?ана ?з к?шімен жа?сарту?а ден ?ояды. Отбасында да ?лгілі, арты? ауыз с?зі жо?. Кейде табандылы? жа?ы ?ана жетіспейді.

Шиені   ?натса?ыз, мінезі?із ж?мса? кішіпейілсіз. ?згеге ?уаныш пен жа?сылы? жасау ?шін кейде ?зі?ізге зиян келтіріп алуы?ыз м?мкін. ?тірік- ?сек с?зге жо?сыз, ?сіресе, анекдоттарды ?натасыз. Ал, махаббат ж?нінде с?би т?різдісіз. Сізді оп- о?ай ?кпелете салу?а болады.

?ара ?рікті  ?нататындар ?з атына айтыл?ан сынды к?тере алмайтындар. Олармен досты?, жолдасты? ?арым- ?атынас орнату да ?иын болады. Бойы?ызда менмендік ?асиет басымдау.

Шабдалыны ?нататын адамдар к?пшіл, кез- келген адамдармен тіл табыса алатын, ашы? жар?ын болып келеді. Сізден сыпайылы? пен м?дениетті адамны? белгілері ай?ын а??арылып т?рады. Тек бір кемшілігі?із- ?иынды?тарды ауыр к?тересіз, кейде оларды же?уге д?рменсіздік танытасыз.

Ж?зімді ?нататындар ?зіні? де, ?згені? де сырын са?тай білетіндер. Біра?, м?ндай т?йы?ты? шектен асып кетеді. Сіз ма?сатты на?ты ?оя аласыз, біра? сол ма?сат?а жету ?шін жігерлілік, батылды? керек.

??лпынайды ?натасыз, сіз ?она?жай адамсыз. Адамдармен тез тіл табыса аласыз. Сізге сыпайылы? т?н, тал?амы?ыз н?зік, ешкімге т?уелді емессіз. Дегенмен, ?ыз?анша?ты?ы?ыз да жо? емес.

Сіз алманы ?те ?нататын болса?ыз, жігерлі, біра? аздап ескі к?з?араста?ы адамсыз. ?з басты?ы?ыз?а берілгенсіз, оны? ?андай тапсырмасы болса да, жан сала тияна?ты ая?тау?а тырысасыз. Аздап а?ынжанды, ?з- ?зі?ізге риза адамсыз.

 

Просмотр содержимого документа
««Саба? барысында ?олайлы психологиялы? климатты ?алыптастыруда?ы м??алімні? іс- ?рекеті» м??алімдерге арнал?ан психологиялы? тренинг»

Қызылорда облысы Шиелі ауданы

«№50 Абай атындағы орта мектебі» КММ

Жұманазарова Нұргүл Сейтмағанбетқызы

І санатты педагог-психолог
Тақырыбы: «Сабақ барысында қолайлы психологиялық климатты қалыптастырудағы мұғалімнің іс- әрекеті» мұғалімдерге арналған психологиялық тренинг

Мақсаты:

  • оқу процесі барысында психо- эмоционалдық қысымды түсіру;

  • әр ұстаздың жекелік ерекшелігін ескеріп, оқушы мен педагог арасында ізгілік қарым- қатынасты қалыптастыру;

  • адамды өз- өзімен және өзіндік жеке ерекшеліктерімен таныстыру;

  • оқушы мен мұғалімнің жеке қызығушылықтары мен құндылықтарын қалыптастыру.

Барысы:

1. «Сәлемдесу» тренингі

- Бүгінгі тренингке келгендеріңізге біз өте қуаныштымыз. «Бір күнгі таныстыққа, қырық күн сәлем» дегендей, біз бүгін бір – бірімізбен дәстүрден тыс амандасудың түрлерін көрсетейік.

1- нұсқау.

-Бір – бірлеріңізге күлімсірей қарап, алақанның ішін және сыртын тигізіп сәлемдесу.

2- нұсқа.

-Оң жақ, сол жақ тізелерін түйістіру арқылы сәлемдесу.

3- нұсқа.

-Оң жақ, сол жақ иықтарын тигізіп сәлемдесу.

4- нұсқа.

-Маңдайларын бір- біріне тигізіп сәлемдесу.

-Енді сіздер сәлемдесу сөздерін естеріңізге түсіріп айтып беріңіздерші.

(Сәлеметсіз бе?, Амансыз ба?, Есенсіз бе?, Қалыңыз қалай?, Деніңіз сау ма?, т.б)

-Сіздерге көп рахмет. Бүгінгі тренингтен сіздер тамаша әсерде қайтады деп сенеміз.

2. «Грек жаңғағы» тренингі

- Ахмет Байтұрсынов былай деген екен:

«Мұғалімдік оңай нәрсе емес. Тәртіппен жасалған оқу құралдарын оқытуға тәртіппен оқыта білетін мұғалім керек».

Қазір мен ортаға грек жаңғақтарын шашамын. Сіздер сол жаңғақтардан бір- бірден алып аласыздар. Тапсырма: қолыңыздағы жаңғаққа мұқият қарап, оның ерекше құрылысына, басқа жаңғақтарға ұқсамайтын өзгешеліктерін табасыздар. Жаңғақтарды мен қайта жинап алып, қайта шашамын. Сіздер шашылған жаңғақ ішінен өздеріңіздің жаңғақтарыңызды табуларыңыз керек.

Қорытынды:

Бірінші көзге жаңғақтың бәрі бірдей сияқты болғанымен біраз уақыт мұқият қараса олардың әртүрлі екендігін сіз аңғарасыз. Оқушылар да сол сияқты әртүрлі , есте қалатындай әр оқушының өзінше жеке ерекшелігі, өзіндік әдемілігі және тартымдылығы болады. Бірақ оны сезіне және түсіне білу керек. Жаттығу соңында осы жаңғақтарды сіздерге сыйға береміз. Көп рахмет!

3. «Мен сенен үйренемін» тренингі

-Қазір сіздерге бір доп беріледі. Сіздер бір- біріңізге, кез- келген адамға допты «Мен сізден үйренемін....»деп сол адамның жақсы қасиетін айтып лақтырасыз. Допты қабылдағаннан кейінгі адамның міндеті- айтылған ойды құптамас бұрын «Иә, менен ...(мысалы: ұқыптылықты) үйренуге болады» немесе «Иә мен ... үйрете аламын» деуі керек. Осы жұмыс Осы жұмыс нәтижесінде сіздерге айтқымыз келгені алдыңыздағы оқушының бойында да сіздерге сабақ болатын қасиеттер болуы мүмкін. Сол нәрсе естеріңізде жүрсе.

4. «Менің ең қиын оқушым» жаттығуы

Қазір барлығымыз шеңбер бойымен отырамыз, бір қиын оқушы жайлы, оның түр әлпеті, өзін сабақта қалай ұстайтындығы, оның үлгерімі, соған байланысты қандай қиын ситуациялар болған және т.с.с. жайттарды баяндап беруіміз керек.

Талдау: Жаттығуды орындау қиын болды ма? Қиын оқушының эмоциясын салуда қандай ойда болдың?

Тренингті қорытындылау:

-Ортадағы жемістерден өзіңіз ұнататын жемісті таңдап алыныңз.

Кілті:

Қарбызды ұнататындар орнықты адамдар. Олар шиеленіске, жанжал, дау- дамайға бара бермейді. Еш уакытта, еш нәрсеге шағымданбайды. Тұрмыс пен көңіл- күйін тек қана өз күшімен жақсартуға ден қояды. Отбасында да үлгілі, артық ауыз сөзі жоқ. Кейде табандылық жағы ғана жетіспейді.

Шиені ұнатсаңыз, мінезіңіз жұмсақ кішіпейілсіз. Өзгеге қуаныш пен жақсылық жасау үшін кейде өзіңізге зиян келтіріп алуыңыз мүмкін. Өтірік- өсек сөзге жоқсыз, әсіресе, анекдоттарды ұнатасыз. Ал, махаббат жөнінде сәби тәріздісіз. Сізді оп- оңай өкпелете салуға болады.

Қара өрікті ұнататындар өз атына айтылған сынды көтере алмайтындар. Олармен достық, жолдастық қарым- қатынас орнату да қиын болады. Бойыңызда менмендік қасиет басымдау.

Шабдалыны ұнататын адамдар көпшіл, кез- келген адамдармен тіл табыса алатын, ашық жарқын болып келеді. Сізден сыпайылық пен мәдениетті адамның белгілері айқын аңғарылып тұрады. Тек бір кемшілігіңіз- қиындықтарды ауыр көтересіз, кейде оларды жеңуге дәрменсіздік танытасыз.

Жүзімді ұнататындар өзінің де, өзгенің де сырын сақтай білетіндер. Бірақ, мұндай тұйықтық шектен асып кетеді. Сіз мақсатты нақты қоя аласыз, бірақ сол мақсатқа жету үшін жігерлілік, батылдық керек.

Құлпынайды ұнатасыз, сіз қонақжай адамсыз. Адамдармен тез тіл табыса аласыз. Сізге сыпайылық тән, талғамыңыз нәзік, ешкімге тәуелді емессіз. Дегенмен, қызғаншақтығыңыз да жоқ емес.

Сіз алманы өте ұнататын болсаңыз, жігерлі, бірақ аздап ескі көзқарастағы адамсыз. Өз бастығыңызға берілгенсіз, оның қандай тапсырмасы болса да, жан сала тиянақты аяқтауға тырысасыз. Аздап ақынжанды, өз- өзіңізге риза адамсыз.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Ж?маназарова Н?рг?л Сейтма?анбет?ызы

Дата: 09.12.2015

Номер свидетельства: 264229

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства