kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Орыс сыныптарына ?аза? тілі п?нінен орта мерзімді саба? жоспары. 4-сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза? тілі п?ні бойынша орта мерзімді жоспар 4- сынып І то?сан -36 са?ат ?тілу мерзімі Са?ат саны Модуль/ саба? та?ырыбы Саба?ты? ма?саты К?тілетін н?тиже О?ытуда ?олданылатын ?діс-т?сілдер ?йрену барысын ба?алау (саба?та?ы формативті ба?алау) Негізгі дерек к?здер, (ресурстар) ??рал-жабды?тар 1 2 3 4 5 6 7 8 3.09 1 «Мектеп-білім ордасы» 1?ырк?йек- Білім к?ні -Білімні? адам ?міріндегі орны, ?о?амды? м?ні туралы т?сінік беру. -Ауызекі с?йлеуде жа?а с?здерді ?олданып, ?аза? тіліне т?н дыбыстарды д?рыс айта білуге да?дыландыру. -О?ушыларды? с?здік ?орын байыту. -Білімге ??рметпен ?арау?а, ізденгіштікке т?рбиелеу. -О?ушыларды? білім туралы т?сінігі ке?ейеді. -?аза? тіліне т?н дыбыстар туралы т?сінігі к?бейеді. Оларды бір- бірінен ажырата алады. -С?здік ?орлары дамиды. Диалог ?дісі, топпен ж?мыс, жеке ж?мыс, сыни ойлау стратегияларын ?олдану. Формативті ба?алау: топты?, ?зара, жеке ба?алау. О?улы? 4-сынып, Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова, А.У. Сисембина, Г.Б. Тажибаева Тірек-сызбалар, демонстрациялы? материалдар, ?дістемелік ??рал 4.09 1 Саба?та К?семше –а,-е,-й -Та?ырып?а байланысты тірек-с?здерді естеріне т?сіру. Білімін тере?дету. -С?здерді ж?не с?йлемдерді д?рыс о?ып, ма?ынасын ??ына білуге да?дыландыру. -Адамгершілік ізгі ?асиеттерге т?рбиелеу. -Та?ырып?а байланысты лексикалы? минимумдары к?бейеді. -Ауызекі с?йлеу да?дысы жетіледі. -С?здерден с?йлем ??растыра білу де?гейлері к?теріледі. Топ?а б?лу; жеке ж?мыс, топпен ж?мыс, пікір алмасу. «?зін-?зі ба?алау» стратегиясы, саба? кезе?дері бойынша ?здерін ба?алау, смайликтер. О?улы? 4-сынып, Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова, А.У. Сисембина, Г.Б. Тажибаева Кесте, пара?шалар 5.09 1 Бізді? мектеп Ауыспалы осы ша? -?аза? тіліне т?н дыбыстарды? айтылуы мен д?рыс жызылуын ме?герту. -С?здік ?орын айыту. -Ауызекі с?йлеу тілін ?алыптастыру. -Лексикалы? та?ырып бойынша с?йлеу да?дысын жетілдіру. -Білім ордасын ??рметтеуге т?рбиелеу. Білім алу?а ??лшынысын арттыру. -?аза? тіліне т?н дыбыстарды ме?гереді. -Лексикалы? та?ырып?а байланысты ?ойыл?ан с?ра??а жауап бере алады. -С?здік ?оры к?бейеді. Диалог ?дісі (ж?пты? ??гіме), АКТ, жеке, топты?, «Ж?пты? ??гіме». «?зін-?зі ба?алау» старатегиясы, сенім білдіру, мада?тау. О?улы? 4-сынып, Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова, А.У. Сисембина, Г.Б. Тажибаева Грамматикалы? кесте, пара?шалар 8.09 1 Дыбыстар мен ?ріптер -Дыбыстар мен ?ріптерді ажырата білуді ?йрету. -Теориялы? білімін іс-т?жірибе ж?зінде пайдалану?а баулу. -О?ушылар?а тілдік, эстетикалы? т?рбие беру. -Дыбыстар мен ?ріптерді бір-бірінен ажырата алады. -Ал?ан теориялы? білімдерін практикада ?олданып, жатты?у ж?мысын ?з бетімен орындай алады. -Ауызекі с?йлеу тілдері жатты?ады. Диалог ?дісі, топпен ж?мыс, жеке ж?мыс, сыни ойлау стратегияларын ?олдану. Формативті ба?алау: топты?, ?зара, жеке ба?алау. Электронды о?улы?, ?аламтор желісі , ?дістемелік ??рал 10.09 1 Диктант «Мектеп ба?ы» -О?ушыларды? жазбаша білімдерін жетілдіру. -Білім, білік, да?дыларын ?алыптастыру. -Сауаттылы?тары-Сауаттылы?тарын арттыру. -Сауатты жазу да?дысы ?алыптасады. -?з бетімен ж?мыс жасау?а да?дыланады. ?з бетімен ж?мыс Суммативті ба?алау Ж.С. ?алиева диктанттар жина?ы 11.09 1 Мектеп ?мірі -Мектеп ?мірі туралы ал?ан ??ымды ке?ейту. -С?здік ?орын молайту. -Ауызекі с?йлеу ?абілетін дамыту. -Топпен ж?мыс жасау?а баулу. -Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету. -Т?ртіпті , ??ыпты, ?йымшыл болу?а т?рбиелеу. -Лексикалы? та?ырып туралы білімдері ке?ейіп, ауызекі с?йлеу ?рекеттері жетіледі. Сыни т?р?ыдан ойлай алады. Топпен бірлесіп ж?мыс істеуге да?дыланады. О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, о?ытуда АКТ-ны пайдалану, сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету. Критериалды ба?алау: (ба?алау критерийлерін аны?тау) Формативті ба?алау: топты?, ?зара, жеке ба?алау, смайликтер. С?здік ?аламтор флипчарт, маркер, т?рлі т?сті бояу. 12.09 1 Мектепте -Керек, ?ажет с?здеріні? ?олданысын ме?герту, ?алау рай формасын т?сіндіру. -С?здік ?орларын байытып, ауызекі с?йлеу ?абілеттерін дамыту. -?зара ?арым-?атынас?а т?сіру жолдарын ме?герту. /диалог ??ру/ -Салауатты ?мір салтын насихаттау. -Та?ырып бойынша м?тін ??растыра алады. -?зіндік т?жырым жасай алады. -Топ болып ж?мыс істеу белсенділігі артады. О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, о?ытуда АКТ-ны пайдалану, сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету диалог ?дісі: топпен, ж?ппен ж?мыс. «?зін-?зі ба?алау», «Білдім, ?йрендім, білгім келеді» жеке ба?алау, мада?тау, сенім білдіру. О?улы?, ж?мыс д?птері, таратпа материалдар С?здік ?аламтор. 15.09 1 ?стаз . К?пше т?рдегі жіктеу есімдігі. -М?нерлеп о?у?а ?йрету. -С?здік ?орын байыту. -Ауызекі с?йлеу тілін дамытып, коммуникативті с?йлеу тілін жетілдіру. -Топпен бірлесіп ж?мыс жасау?а ж?мылдыру. -?р т?рлі ба?алау т?рлері ар?ылы о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ояту. -?стазды ??рметтетуге т?рбиелеу. -?ле?ді м?нерлеп о?и алады. -Ауызша ж?не жазбаша с?йлеу ?рекеттері жетіледі. -Лексикалы? минимумдары молаяды. -Топпен ж?мыс жасау?а, ?зін-?зі ба?алау?а ?йренеді. О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету, АКТ пайдалану, о?ыту ?шін ба?алау, о?уды ба?алау. «Ми?а щабылу» «Р?лдік» ойын» «?зін-?зі ба?алау», «Білдім, ?йрендім, білгім келеді» «Рефлексия» . О?улы?, ж?мыс д?птері, с?здік ?аламтор. 17.09 1 Кітап -Туралы, ж?нінде с?здеріні? ?олданысын ?йрету. -?аза? тілінде лексикалы? та?ырып бойынша ?арым-?атынас жасай алу?а машы?тандыру. -кітапты таза, ??ыпты ?стау?а т?рбиелеу. - Жа?а с?здерді с?йлем ішінде д?рыс ?олдану?а ?йренеді. -Лексикалы? та?ырып негізінде диалог ??рып ?зара с?йлесе алады. -Топпен ж?мыс жасай алады. АКТ-ны пайдалану, сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету диалог ?дісі: топпен, ж?ппен ж?мыс. «Мен к?п н?рсені ?йрендім, мен аз н?рсе ?йрендім, мен еште?е ?йренбедім» ба?алау пара?тары ж?не смайликтер. О?улы?, ж?мыс д?птері, с?здік ?аламтор, грамматика о?улы?ы, ба?алау пара?тары. 18.09 1 Дауысты дыбыстар -О?ушыларды дауысты дыбыстармен таныстырып, оларды д?рыс айту?а да?дыландыру. С?здерде д?рыс жазуды ?йрету. -Танымды? белсенділігін арттыру. -Адамгершілікке, мейірімділікке т?рбиелеу. -Ж?мыла ж?мыс жасау?а баулу ар?ылы сыныпта досты? ?арам-?атынасты орнату, жа?ымды ахуал ту?ызу. -Дауысты дыбыстарды ?йренеді. Оларды ажырата алады. Жуан, жі?ішке екендігін айта алады. -Лексикалы? минимумдары к?бейеді. - Топпен ж?мыс жасау ар?ылы ой-?рістері дамиды. -?аза?ша ауызекі с?йлеу тілі жетіледі. АКТ ?олдану, диалог ?дісі: топпен, ж?ппен ж?мыс. «С?ра?тар ше?бері» Формативті ба?алау: топты?, ?зара, жеке ба?алау, мада?тау, сенім білдіру, болжам жасамау. О?улы?, ж?мыс д?птері, с?здік ?аламтор, грамма
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Орыс сыныптарына ?аза? тілі п?нінен орта мерзімді саба? жоспары. 4-сынып »

Қазақ тілі пәні бойынша орта мерзімді жоспар

4- сынып І тоқсан -36 сағат

Өтілу мерзімі

Сағат саны

Модуль/

сабақ тақырыбы


Сабақтың мақсаты

Күтілетін нәтиже

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер

Үйрену барысын бағалау (сабақтағы формативті бағалау)

Негізгі дерек көздер, (ресурстар) құрал-жабдықтар

1

2

3

4

5

6

7

8

3.09

1

«Мектеп-білім ордасы»

1қыркүйек- Білім күні

-Білімнің адам өміріндегі орны, қоғамдық мәні туралы түсінік беру.

-Ауызекі сөйлеуде жаңа сөздерді қолданып, қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айта білуге дағдыландыру.

-Оқушылардың сөздік қорын байыту.

-Білімге құрметпен қарауға, ізденгіштікке тәрбиелеу.

-Оқушылардың білім туралы түсінігі кеңейеді.

-Қазақ тіліне тән дыбыстар туралы түсінігі көбейеді.

Оларды бір- бірінен ажырата алады.

-Сөздік қорлары дамиды.

Диалог әдісі, топпен жұмыс, жеке жұмыс, сыни ойлау стратегияларын қолдану.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


Тірек-сызбалар, демонстрациялық материалдар, әдістемелік құрал

4.09


1

Сабақта

Көсемше –а,-е,-й

-Тақырыпқа байланысты тірек-сөздерді естеріне түсіру. Білімін тереңдету.

-Сөздерді және сөйлемдерді дұрыс оқып, мағынасын ұғына білуге дағдыландыру.

-Адамгершілік ізгі қасиеттерге тәрбиелеу.

-Тақырыпқа байланысты лексикалық минимумдары көбейеді.

-Ауызекі сөйлеу дағдысы жетіледі.

-Сөздерден сөйлем құрастыра білу деңгейлері көтеріледі.

Топқа бөлу; жеке жұмыс, топпен жұмыс, пікір алмасу.


«Өзін-өзі бағалау» стратегиясы, сабақ кезеңдері бойынша өздерін бағалау, смайликтер.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Кесте, парақшалар

5.09

1

Біздің мектеп

Ауыспалы осы шақ

-Қазақ тіліне тән дыбыстардың айтылуы мен дұрыс жызылуын меңгерту.

-Сөздік қорын айыту.

-Ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыру.

-Лексикалық тақырып бойынша сөйлеу дағдысын жетілдіру.

-Білім ордасын құрметтеуге тәрбиелеу. Білім алуға құлшынысын арттыру.

-Қазақ тіліне тән дыбыстарды меңгереді.

-Лексикалық тақырыпқа байланысты қойылған сұраққа жауап бере алады.

-Сөздік қоры көбейеді.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме».


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Грамматикалық кесте, парақшалар

8.09

1

Дыбыстар мен әріптер

-Дыбыстар мен әріптерді ажырата білуді үйрету.

-Теориялық білімін іс-тәжірибе жүзінде пайдалануға баулу.

-Оқушыларға тілдік, эстетикалық тәрбие беру.

-Дыбыстар мен әріптерді бір-бірінен ажырата алады.

-Алған теориялық білімдерін практикада қолданып, жаттығу жұмысын өз бетімен орындай алады.

-Ауызекі сөйлеу тілдері жаттығады.

Диалог әдісі, топпен жұмыс, жеке жұмыс, сыни ойлау стратегияларын қолдану.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау.

Электронды оқулық, ғаламтор желісі , әдістемелік құрал

10.09

1

Диктант «Мектеп бағы»

-Оқушылардың жазбаша білімдерін жетілдіру.

-Білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.

-Сауаттылықтарын арттыру.


-Сауатты жазу дағдысы қалыптасады.

-Өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады.

Өз бетімен жұмыс

Суммативті бағалау

Ж.С. Қалиева диктанттар жинағы
11.09

1

Мектеп өмірі

-Мектеп өмірі туралы алған ұғымды кеңейту.

-Сөздік қорын молайту.

-Ауызекі сөйлеу қабілетін дамыту.

-Топпен жұмыс жасауға баулу.

-Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

-Тәртіпті , ұқыпты, ұйымшыл болуға тәрбиелеу.

-Лексикалық тақырып туралы білімдері кеңейіп, ауызекі сөйлеу әрекеттері жетіледі. Сыни тұрғыдан ойлай алады. Топпен бірлесіп жұмыс істеуге дағдыланады.

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, оқытуда АКТ-ны пайдалану, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

Критериалды бағалау: (бағалау критерийлерін анықтау) Формативті бағалау: топтық, өзара, жеке бағалау, смайликтер.

Сөздік

ғаламтор флипчарт, маркер, түрлі түсті бояу.

12.09

1

Мектепте


-Керек, қажет сөздерінің қолданысын меңгерту, қалау рай формасын түсіндіру.

-Сөздік қорларын байытып, ауызекі сөйлеу қабілеттерін дамыту.

-Өзара қарым-қатынасқа түсіру жолдарын меңгерту. /диалог құру/

-Салауатты өмір салтын насихаттау.

-Тақырып бойынша мәтін құрастыра алады.

-Өзіндік тұжырым жасай алады.

-Топ болып жұмыс істеу белсенділігі артады.

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, оқытуда АКТ-ны пайдалану, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс.«Өзін-өзі бағалау»,

«Білдім, үйрендім, білгім келеді»

жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық,

жұмыс дәптері, таратпа материалдар Сөздік ғаламтор.

15.09

1

Ұстаз .

Көпше түрдегі жіктеу есімдігі.

-Мәнерлеп оқуға үйрету.

-Сөздік қорын байыту.

-Ауызекі сөйлеу тілін дамытып, коммуникативті сөйлеу тілін жетілдіру.

-Топпен бірлесіп жұмыс жасауға жұмылдыру.

-Әр түрлі бағалау түрлері арқылы оқушының пәнге деген қызығушылығын ояту.

-ұстазды құрметтетуге тәрбиелеу.

-Өлеңді мәнерлеп оқи алады.

-Ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеттері жетіледі.

-Лексикалық минимумдары молаяды.

-Топпен жұмыс жасауға, өзін-өзі бағалауға үйренеді.

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,

АКТ пайдалану,

оқыту үшін бағалау, оқуды бағалау.

«Миға щабылу»

«Рөлдік» ойын»

«Өзін-өзі бағалау»,

«Білдім, үйрендім, білгім келеді»

«Рефлексия» .

Оқулық,

жұмыс дәптері, сөздік ғаламтор.


17.09

1

Кітап

-Туралы, жөнінде сөздерінің қолданысын үйрету.

-Қазақ тілінде лексикалық тақырып бойынша қарым-қатынас жасай алуға машықтандыру.
-кітапты таза, ұқыпты ұстауға тәрбиелеу.

- Жаңа сөздерді сөйлем ішінде дұрыс қолдануға үйренеді.

-Лексикалық тақырып негізінде диалог құрып өзара сөйлесе алады.

-Топпен жұмыс жасай алады.

АКТ-ны пайдалану, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс.

«Мен көп нәрсені үйрендім, мен аз нәрсе үйрендім, мен ештеңе үйренбедім» бағалау парақтары және смайликтер.

Оқулық, жұмыс дәптері, сөздік ғаламтор, грамматика оқулығы, бағалау парақтары.

18.09

1

Дауысты дыбыстар

-Оқушыларды дауысты дыбыстармен таныстырып, оларды дұрыс айтуға дағдыландыру. Сөздерде дұрыс жазуды үйрету.

-Танымдық белсенділігін арттыру.

-Адамгершілікке, мейірімділікке тәрбиелеу.

-Жұмыла жұмыс жасауға баулу арқылы сыныпта достық қарам-қатынасты орнату, жағымды ахуал туғызу.

-Дауысты дыбыстарды үйренеді.

Оларды ажырата алады. Жуан, жіңішке екендігін айта алады.

-Лексикалық минимумдары көбейеді.

- Топпен жұмыс жасау арқылы ой-өрістері дамиды.

-Қазақша ауызекі сөйлеу тілі жетіледі.

АКТ қолдану, диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс.

«Сұрақтар шеңбері»

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық,

жұмыс дәптері, сөздік ғаламтор, грамматика оқулығы.

19.09

1

«Пәндер»

Менің сүйікті пәндерім

-Дыбыстар ен әріптер тақырыбы бойынша өтілген материалды қайталау.

-Жуан және жіңішке сөздерді ажырата алуға машықтандыру.

-Сауатты жазуға дағдыландыру. Сөздік қорын байту.

-Сыни тұрғыдан ойлауға, өз ойын айтуға үйрету.

-Кітапқа, білімге қызығушылықтарын арттыру.

-Қазақ тілінде қанша дыбыс, қанша әріп барын біледі.

Жуан және жіңішке сөздерді ажырата алады.

-Лексикалық минимумдары көбейеді.

-Сыни ойлай алады. Өз ойын айтуға машықтанады.

АКТ қолдану, диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс,

«Сұрақтар шеңбері»

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


22.09

1

Математика сабағында

-Сан есімдерді меңгерту. Ондық, жүздік, мыңдықтарды қазақ тілінде айта және жаза алуға дағдыландыру.

-Сөздік қорын байыту, ауызекі сөйлеу тілін дамыту, лексикалық тақырып бойынша сөйлеу дағдысын бекіту.

-Білімге, пәнге деген құштарлықты арттыру.

-Сан есімдерді меңгереді.

-Тапсырмалар орындау арқылы сан есімдер туралы білімдері кеңейеді.

-Лексикалық тақырып бойынша ауызекі сөйлей алады.

-Сыни ойлай алады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме»


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау, смайликтер.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


Демонстрациялық материалдар, тірек-сызбалар.

24.09

1

Математикалық фигуралар

-Қазақ тіліндегі сөздердің орын тәртібін еске түсіру.

-Сөздік қорын байыту. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту. Пішіндер мен сызықтардың қазақ тіліндегі атауын меңгерту.

-Сауатты әрі көркем жазуға баулу.

-АКТ мен жұмыс жасауға үйрету.

-жеке, жұп болып, топ болып жұмыс жасай алады.

-АКТ ны сабақта орынды пйдалана алады.

-Диалог құрастырып, өзара сөйлесе алады.

-Бірін-бірі әділ бағалай алады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,


Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


Сандар, кесте, парақашалар, флипчарт.

25.09

1

Еңбекке баулу сабағында. Септік жалғаулары.

-Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап, сөйлемдер құрастыра алуға машықтандыру.

-Сөздік қорын байыту. Лексикалық тақырып бойынша өзара қарым-қатынас орнату дағдысые қалыптастыру.

-Еңбекқорлыққа, ұқыптылыққа баулу.

-Жаңа сөздермен сөйлем құрай алады.

-Диалог құрып өзара қарым-қатынас орната алады.

-Суретке қарап әңгіме құрастыруға машықтанады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме»


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


Демонстрациялық материалдар, тірек-сызбалар.

26.09

1

Әдебиеттік оқу сабағында. Септік жалғаулары.

-Қазақ тілінің төл дыбыстарының артикуляциясын меңгерту.

-сөздік қорын байыту, ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-Тақырып бойынша қарым-қатынас жасай алуға машықтандыру.

-Топтық жұмысқа жұмылдыру.

-Қазақ тілініне тән дыбыстарды меңгереді.

-Лексикалық тақырып бойынша диалог құрып, өзара сөйлесе алады.

-Топпен жұмыс жасауға, топ алдында сөйлеуге машықтанады.

АКТ қолдану, диалог әдісі: жұппен жұмыс.


Критерийалды бағалау. «Оқушылардың арнайы қателерді бағалауы»

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


29.09

1

Менің сыныптастарым.

Ілік септігі.

-Өз ұжымы, досы туралы әңгімелеуді үйрету.

-Жаңа сөздер арқылы оқушылардың сөздік қорын байыту, ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-Әдепті, ұйымшыл болуға тәрбиелеу.

-Тақырыптарға байланысты мәтін құрастыруға үйренеді.

-Қазақ тілінде сөйлеуге дағдыланады.

-Бірлесе әрекет етуге жаттығады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме», Бес жолды өлең.


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


1.10

1

Нәтиже сабақ .

Табыс септігі.

-Тақырыпқа байланысты жаңа сөздерді меңгерту.

-Мәтінмен жұмыс жасау арқылы айтылған негізгі ойды анықтау.

-Деңгейлік тапсырмалар орындау арқылы білімдерін толықтыру.

-Жаңа сөздерді меңгеріп, сөздік қорлары кеңейеді.

-Теориялық білімдерін практика жүзінде қолдану арқылы сауаттылықтары артады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,


Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


2.10

1

«Ана тілім ардақты»Ана тілі-дана тіл. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар.

-Біздің республикамыздың мемлекетік тілі- қазақ тілі және әр ұлттың ана тілі туралы түсінік беру. Жуан және жіңішке дыуысты дыбыстар туралы түсінік беру.

-Ана тілін құрмететуге тәрбиелеу.

-Қазақ тілі оның қоғамдағы орны туралы түсініктері артады.

-Жуан және жіңішке дауысты дыбыстарды бір-бірінен ажырата алады.

-Топтық жұмысқа бейімделеді.

Сұрақ-жауап, жеке, топтық жұмыс.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


3.10

1

Қазақ тілінің төл дыбыстары. Қалау рай.

-Қазақ тілінің төл дыбыстары туралы түсінік беру

-Төл дыбыстарды дұрыс айту мен дұрыс жазуға жаттықтыру. –Мемлекеттік тілді меңгеруге деген құштарлықтарын арттыру.

-Мәтінге жоспар құрып сол бойынша жүйелі түрде түсінгенін айтуға үйренеді.

-Деңгейлік тапсырмаларды орындай алады.

Сұрақ-жауап, жеке, топтық жұмыс.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


6.10

1

Қазақ тілі сабағында

-Буын түрлерімен таныстыру. Оларды бір-бірінен ажырата алуға жаттықтыру. Ауызекі сөйлеуге үйрету.

-Сауатты жазуға дағдыландыру. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-Қазақ тілі сабағына деген сүйіспеншілігін арттыру.-Тіл дамыту жұмыстарын өз бетімен орындауға машықтанады.

-Коммуникативті сөйлеу әрекеттері қалыптасады.

СТО әдіс-тәсілдері.

Кубизм, бес жолды өлең.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар.

8.10

1

Ана тілім- қанатым

-Қ.Қайымовтың «ана тілім-әнім» өлеңінің мазмұнын ашу. Мәнерлеп оқуды үйрету.

-Жаңа сөздерді қатыстыртып, сөз тіркестері және сөйлем құрастырту арқылы оқушылардың сөйлеу қабілеттерін дамыту.

-ана тілін ардақтауға тәрбиелеу.

-Тақырып бойынша жаңа сөздерді үйренеді.

- Тақырып туралы қазақ тілінде әңгімелей алады.

-Өлеңді мәнерлеп оқуға үйренеді.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме),жеке, топтық,


Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар.

9.10

1

Анамның тілі-аяулы үні

-кіммен? кімнің? кіммен? деген сұрақтарға жауап қайтаруа үйрету.

-Сөз тіркестерін және сөйлемдер, диалогтар құрастырту арқылы оқушылардың жазбаша және ауызекі тілдерін дамыту.

-Мейірімділікке баулу.

- Берілген сұраққа дұрыс жауап беруге үйренеді.

-Сөздерден сөйлем құрастыруға, диалог құрастырып сөйлесуге жаттығады.

Топтық жұмыс арқылы белсенділігі артады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме»


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар.

10.10

1

Нәтиже сабақ

-Тарау бойынша өткен тақырыпты қайталау.

-Грамматиканы қайталау.

-Модульдік тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергендігін тексеру.

Тарау бойынша үйренгендерін қайталайды, грамматиканы қайталап оқу деңгейлерін бақылайды.

Тест сұрақтары

Суммативті бағалау

Тест парақшалары

13.10

1

«Қазақстан –менің Отаным»


Қазақстан Республикасы. Тәуелдік жалғауы.

-Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін меңгерту. Буын түрлерінен өткенді қайталау.

-Жаңа сөздер мен мақал-мәтелдер арқылы оқушылардың сөздік қорын байытып, ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-Отансүйгіштікке тәрбиелеу. Қазақ халқының салт-дәстүрін, тарихын құрметтеуге тәрбиелеу.

-Буын түрлерін ажырата алады. Сөздерді буынға бөледі.

Жаңа сөздермен сөйлемдер құрай алады.

-Мәтінді оқып, аудара алады.

Мәтін бойынша түсінгенін айтуға бейімделеді.

СТО стратегияларының әдіс-тәсілдері, топтық, жеке жұмыс.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

15.10

1


Отан

-Жуан және жіңішке дауысты дыбыстардан өткенді қайталау.

-Сөздік қорын байыту. Аузыекі сөйлеу тілін дамыту. Лексикалық тақырып бойынша сөйлей/сөйлесе алу дағдысын қалыптастыру.

-Отансүйгіштікке тәрбиелеу.

-Оқушылар өлеңнің мазмұнымен танысады.

-Айтылған негізгі ойды анықтайды.

-Тапсырмалар орындау арқылы көмекші есімдерді тереңірек меңгереді.

СТО стратегияларының әдіс-тәсілдері, топтық, жеке жұмыс.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

16.10

1

Мазмұндама «Менің Отаным»

Оқушылардың жазбаша білімдерін жетілдіру.

-Білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.

-Сауаттылықтарын арттыру.


Туған жерінің тарихи, рухани- мәдени құндылықтарын сақтайтын, елін, жерін сүйетін елжанды тұлға болып қалыптасады.

Өз бетімен жұмыс

Суммативті бағалау.

Ж.С. Қалиева диктанттар жинағы


17.10

1

Атамекен

-Жаңа мәтін бойынша түсінік беру.

-Тақырып бойынша меңгерген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, өз ойларын жеткізе білуге үйрету.

-Тапсырмалар арқылы ауызекі сөйлеу тілдерін дамыту, жаттықтыру.

-Диалог құрып өзара сөйлесуге үйрету.

-Отанға,туған жерге деген сүйіспеншіліктерін арттыру.

-Жаңа мәтінмен танысады.

-Мәтінді оқып, аудара алады.

-Бір-бірімен диалог құрып өзара сөйлесуге үйренеді.

-Отан туралы мақал-мәтелдер, өлеңдерді жатқа біледі.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,


«Мен көп нәрсені үйрендім, мен аз нәрсе үйрендім, мен ештеңе үйренбедім» бағалау парақтары және смайликтер.

Оқулық 9-сынып, Т.М.Артыкова,

М.Б. Боранбай Алматы «Атамұра» 2013 ж.

20.10

1

ҚР Мемлекеттік рәміздері

-ҚР мемлекеттік рәміздерімен тныстырып, олар туралы мәлімет беру.

-Сөздік қорын байыту.

-Оқушылардың ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-Өз елінің тарихын, рәміздерін құрметтеуге тәрбилеу.

-Сыни тұрғыдан ойландыруға баулу.-Тіл дамыту жұмыстарын өз бетімен орындауға машықтанады.

-Коммуникативті сөйлеу әрекеттері қалыптасады.

СТО әдіс-тәсілдері.

Кубизм, бес жолды өлең.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Сөздік ғаламтор

22.10

1

ҚР Мемлекеттік Гимні

-Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін меңгерту. Жаңа сөздерді ауызекі сөйлеу тілінде және жазба тілде қолдана алу дағдысын қалыптастыру.

-Сөздік қорын байыту. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-Өз елінің патриоты болуға тәрбиелеу.

-Оқушылар мемлекеттік рәміздің бірі- әнұран туралы біледі. Әнұранды жатқа орындайды.

-Жұп болып, топ болып жұмыс жасау дағдысы артады.

-Сыни тұрғыдан ойлай алады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 9-сынып, Т.М.Артыкова,

М.Б. Боранбай Алматы «Атамұра» 2013 ж.


Үнтаспа, кесте, перфокарталар.

23.10

1

ҚР Мемлекеттік Туы

-дұрыс, бұрыс, емес сөздерінің қолданысын меңгерту. Оларды ауызекі және жазба тілді пайдалану жолдарын түсіндіру.

Тудағы символикалардың мәнін ашу.

-сөздік қорын байыту. Оларды ауызекі тілде қолдана отырып, қазақша сөйлей/сөйлесе алу дағдысын қалыптастыру.

-Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге тәрбиелеу.


-Жаңа сөздерді меңгереді.

-Олармен сөйлем құрастыра алады.

-Лексикалық тақырып төңірегінде мәтін құрап айта алады.

-Берілген сұрақтарға сауатты жауап бере алады.

-Лексикалық миниимумдары толығады.

СТО стратегияларының әдіс-тәсілдері, топтық, жеке жұмыс.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

24.10

1

ҚР Мемлекеттік Гербі

-ҚР Мемлекеттік Гербінің мағыналық және көркемдік-эстетикалық болмыс-бітімімен таныстыру.

-Оқушылардың ауызекі сөйлеу тілдерін дамытып, ой-өрістерін кеңейту.

-Өз елінің тарихын құрметтеуге тәрбиелеу.

-Оқушылардың мемлекеттік елтаңба туралы түсініктері кеңейеді.

-Берілген тапсырманы өз бетімен орындай алады.

-Диалог құрып өзара сөйлесе алады.

-Өз ойын еркін айтуға дағдыланады.

АКТ-ны пайдалану, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс.

«Мен көп нәрсені үйрендім, мен аз нәрсе үйрендім, мен ештеңе үйренбедім» бағалау парақтары және смайликтер.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

Электронды оқулық

27.10

1

Астаналар

-Дауыссыз дыбыстардың түрлерін меңгерту. Қазақ тілінің төл дыбыстарының артикуляциясын меңгерту.

-Сөздік қорын байыту. Ауызекі және жазба тілін дамыту. Лексикалық тақырып бойынша сөйлей/ сөйлесе алу дағдысын қалыптастыру.

-Дауыссыз дыбыстарды меңгереді.

-Лексикалық минимумдары көбейеді.

-Ауызша сөйлеу қабілеттері қалыптасады.

-Мәтінмен жұмыс арқылы түсініктері кеңейіп, білімдері толығады.

-Топпен бірлесе жұмыс жасайды.

Диалог әдісі, топпен жұмыс, жеке жұмыс, сыни ойлау стратегияларын қолдану.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

Электронды оқулық

29.10

1

Бақылау диктанты «Туған жерім»

-Оқушылардың жазбаша білімдерін жетілдіру.

-Білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.

-Сауаттылықтарын арттыру.


-Сауатты жазу дағдысы қалыптасады.

-Өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады.

Өз бетімен жұмыс

Суммативті бағалау

Ж.С. Қалиева диктанттар жинағы


30.10

1

Көптік жалғаулары

-Көптік мағына жасаудың аглютинативтік тәсілін меңгерту. Көптік жалғаулардың сөздерге үндестік заңына бағына жалғанатыны туралы мәлімет беру, меңгерту.

-Сөздік қорын дамыту, коммуникативті сөйлеу әрекетін жетілдіру.

Тарау бойынша үйренгендерін қайталайды, грамматиканы қайталап оқу деңгейлерін бақылайды.

СТО стратегияларының әдіс-тәсілдері, топтық, жеке жұмыс.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

31.10

1

Астана-бас қала. Көптік жалғауы.

-Дауыссыз дыбыстар туралы алған білімдерін пысықтау. Өзара сұхбаттасуда ақпарат алу үшін сұрақтар қоюға үйрету.

-Туған жерін сүюге тәрбиелеу.-Дауысты және дауыссыз дыбыстарды бір-бірінен ажырата алады.

-Лексикалық тақырыпқа байланысты ауызекі сөйлей алады.

-Жаңа сөздермен сөйлем құрастыра алады.

СТО стратегияларының әдіс-тәсілдері, топтық, жеке жұмыс.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

3.11

1

Бейбітшілік қаласы

Қазақ тілінің төл дыбыстарының артикуляциясын қайталау, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін меңгерту. Жаңа сөздерді пайдалана отырып, қазақ тілінде сөйлем құрылымын сақтай отырып, сөйлемдер құра алуға дағдыландыру.

-Сөздік қорын байыту; ауызекі сөйлеу тілін дамыту; жаңа сөздерді пайдалана отырып, өз туған өлкесі туралы әңгімелей алуға, сұхбат құра білуге дағдыландыру.

-Қазақ тіліне тән дыбыстарды сауатты айтып, жаза алады.

-Деңгейлік тапсырмаларды топ болып орындай алады.

-Лексикалық минимумдары жетіледі.

-Сыни тұрғыдан ойлай алады.

-Қазақ тілінде еркін сөйлеуге дағдыланады.

СТО стратегияларының әдіс-тәсілдері, топтық, жеке жұмыс.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

тірек –сызбалар

Қазақ тілі пәні бойынша орта мерзімді жоспар

4- сынып ІІ тоқсан -28 сағат

Өтілу мерзімі

Сағат саны

Модуль/

сабақ тақырыбы


Сабақтың мақсаты

Күтілетін нәтиже

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер

Үйрену барысын бағалау (сабақтағы формативті бағалау)

Негізгі дерек көздер, (ресурстар) құрал-жабдықтар

1

2

3

4

5

6

7

8

12.11

1

«Тарихи орындар»

Түркістан . Дауыссыз дыбыстар.

-Дауысыз дыбыстар классификациясынан өткенді пысықтау;дауыссыз дыбыстар туралы білімдерін толықтыру. Түркістан қаласы туралы мәлімет беру.

-Сөздік қорларын байыту, ауызекі сөйлеу қабілеттерін арттыру.

-Өз елінің тарихын біліп, құрметтеуге тәрбиелеу.

-Оқушылардың дауыссыз дыбыстар туралы түсінігі кеңейеді;

-Түркістан қаласы туралы мәлімет алады;

-Сөздік қорлары көбейіп, ауызекі сөйлеу қабілеттері жетіледі.

Оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану; Диалог әдіс, топпен жұмыс, жеке жұмыс, сыни ойлау стратегияларын қолдану.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Тірек-сызбалар, демонстрациялық материалдар, әдістемелік құрал

13.11


1

Отырар

-Отырар қаласымен таныстыру, дауыссыз дыбыстар туралы алған білімдерін пысықтау;

-Қатесіз, сауатты жазуға дағдыландыру, ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-Өз еліндегі тарихи орындарды құрметтеуге тәрбиелеу.

-Оқушылар дауыссыз дыбыстар туралы толық біледі;

-Лексикалық минимумдары көбейеді;

-Жаңа сөздермен сөз тіркесі, сөйлемдер құрастыра алады.

Топқа бөлу; жеке жұмыс, топпен жұмыс, пікір алмасу.


«Өзін-өзі бағалау» стратегиясы, сабақ кезеңдері бойынша өздерін бағалау, смайликтер.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Кесте, парақшалар

Электронды оқулық

14.11

1

Тараз. Көптік

жалғаулары.

-Тараз қаласының тарихымен таныстыру, дауыссыз дыбыстарды қайталау.

-Оқушылардың тілдерін дамыту, сөздік қорларын байыту;

-Туған жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, ескерткіштерді қастерлеуге тәрбиелеу.

-Оқушылардың тарихи орындар туралы түсініктері кеңейеді.

-Көптік жалғауларын сөздерге дұрыс жалғап үйренеді;

-Мәтінмен жұмыс жүргізу арқылы коммуникативті сөйлеу дағдылары қалыптасады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме».


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Грамматикалық кесте, парақшалар

17.11

1

Алматы . Шартты рай.

-Буын түрлерінен өткенді қайталау. Дауысты дыбыстардың буын құрайтыны туралы мәлімет беру. Алматы қаласының тарихымен таныстыру.

-Сөздік қорын байыту, ауызекі сөйлеу тілін дамыту; лексикалық тақырып бойынша сөйлей/сөйлесе алу дағдысын қалыптастыру.

-Буын түрлерін ажырата алады. Сөздерді буынға бөлуді үйренеді.

-Алматы қаласының тирихымен танысады.

- Сөйлей және сөйлесе алу дағдысы қалыптасады.

Диалог әдісі, топпен жұмыс, жеке жұмыс, сыни ойлау стратегияларын қолдану.

Формативті бағалау:

топтық,бағдаршам.

Электронды оқулық, ғаламтор желісі , әдістемелік құрал


флипчарт, маркер, түрлі түсті бояу, стикер, «Бағалау» ағашы.

19.11

1

Нәтиже сабақ

-Тарау бойынша өткен тақырыпты қайталау.

-Грамматиканы қайталау.

-Модульдік тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергендігін тексеру.


Тарау бойынша үйренгендерін қайталайды, грамматиканы қайталап оқу деңгейлерін бақылайды.

Тест сұрақтары

Суммативті бағалау

Тест парақшалары

20.11

1

Зергерлік бұйымдар

-Лексикалық тақырып бойынша жаңа сөздер мен сөз тіркестерінің айтылуы мен жазылуын меңгерту.

-Оларды ауызекі және жазба тілде қолдана алуға дағдыландыру.

-Сұлулыққа, талғампаздыққа тәрбиелеу.

-Жаңа сөздерді үйренеді. Сол арқылы лескикалық минимумдары көбейеді.

-Олармен сөз тіркесі, сөйлемдер құрастыра алады.

- Зергерлік бұйымдар туралы түсініктері қалыптасады.

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, оқытуда АКТ-ны пайдалану, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

Критериалды бағалау: (бағалау критерийлерін анықтау) Формативті бағалау: топтық, өзара, жеке бағалау, смайликтер.

Сөздік

ғаламтор флипчарт, маркер, түрлі түсті бояу.

21.11

1

Зергер


-Дауыссыз дыбыстар классификациясы бойынша өткенді қайталау.

-Сөздік қорын байыту. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту. Лексикалық тақырып бойынша өзара сұхбаттаса алуға үйрету.

-Сұлулыққа, талғампаздыққа тәрбиелеу.

-Сөз ішінен дауысты дыбыстарды таба алады. Олардың түрін ажырата алады. Сөздерге дыбыстық талдау жасап үйренеді.

-Мәтінмен жұмыс арқылы білімдері молаяды.

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, оқытуда АКТ-ны пайдалану, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс.«Өзін-өзі бағалау»,

«Білдім, үйрендім, білгім келеді»

жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық,

жұмыс дәптері, таратпа материалдар Сөздік ғаламтор.

24.11

1

Диктант

«Асыл тастар»

-Оқушылардың жазбаша білімдерін жетілдіру.

-Білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.

-Сауаттылықтарын арттыру.


-Сауатты жазу дағдысы қалыптасады.

-Өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады.

Өз бетімен жұмыс

Суммативті бағалау

Ж.С. Қалиева диктанттар жинағы
26.11

1

Тәуелдік жалғаулары.

Қатемен жұмыс.

-Дауыссыз дыбыстар классификациясынан өткенді қайталау. Тәуелдік жалғаулардың лексико-грамматикалық мағыналарын меңгерту.

-Сөздік қорын байыту. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту. Лексикалық тақырып бойынша өзара сұхбаттаса алуға үйрету.

-Сұлулыққа, талғампаздыққа тәрбиелеу, еңбекті бағалай білуге баулу.

-Сөздерге дыбыстық талдау жасай алады.

-Сөздерді тәуелдей алады.

-Лексикалық тақырып бойынша өзара сұхбаттаса алуға үйренеді.

-Лексикалық минимумдары көбейеді.

АКТ-ны пайдалану, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс.

«Мен көп нәрсені үйрендім, мен аз нәрсе үйрендім, мен ештеңе үйренбедім» бағалау парақтары және смайликтер.

Оқулық, жұмыс дәптері, сөздік ғаламтор, грамматика оқулығы, бағалау парақтары.

27.11

1

Зергерлік дүкенінде.

-Жіктік жалғауларынан өткенді пысықтау.

-Сөздік қорын байыту. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту. Лексикалық тақырып бойынша өз сөздерімен айта алу мүмкіндігін туғызу.

-Білімге, ғылым үйренуге шақыру.

-Сөздерді жіктей алады.

-Жаңа сөздерді меңгеру арқылы сөздік қорлары көбейеді.

- Лексикалық тақырып төңірегінде сөйлей алады.

АКТ қолдану, диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс.

«Сұрақтар шеңбері»

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық,

жұмыс дәптері, сөздік ғаламтор, грамматика оқулығы.

28.11

1

Білезік

-Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінен өткенді пысықтау. Жуан және жіңішке сөздерді ажырата алу дағдысын қалыптастыру.

-Оқушылардың сөздік қорын байыту: ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-Қазақ халқының әдет-ғұрпын құрметтеуге шақыру.

-Лексикалық тақырып туралы біледі.

-Жуан және жіңішке сөздерді ажырата алады.

-Қазақ халқының әдет-ғұрыптары туралы түсінігі кеңейеді.

АКТ қолдану, диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс,

«Сұрақтар шеңбері»

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

флипчарт, маркер, түрлі түсті бояу, стикер, «Бағалау» ағашы.

1.12

1

Ұсталық

-Ұсталық өнер туралы мәлімет беру; сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін қайталау.

-Сөздік қорын байыту; ауызекі сөйлеу тілін дамыту; лексикалық тақырып бойынша сөйлей/сөйлесе алу дағдыларын қалыптастыру.

-Дүниетанымын кеңейту. Білімге, өнерге деген сүйіспеншілігін арттыру.

-Оқушылардың лексикалық тақырып туралы түсінік беру.

-Жаңа тақырып төңірегінде сөйлей және сөйлесе алу дағдысы қалыптасады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме»


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау, смайликтер.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


Демонстрациялық материалдар, тірек-сызбалар.

3-4.12

2

Жіктік жалғаулары

-Үндестік заңын еске түсіру. Жіктік жалғауды меңгерту.

-Ауызекі және жазба тілін дамыту. Сөйлемдегі сөздердің жақтық жағынан байланысу тәсілін меңгерту.

-Сауаттылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.

-Оқушылар үндестік заңы туралы біледі.

-Сөйлемдегі сөздердің жақтық жағынан байланысу тәсілін меңгереді.

-Лексикалық минимумдары молаяды.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,


Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Сандар, кесте, парақашалар, флипчарт.

5.12

1

Күміс-пайдалы металл.

-Күмістің пайдалы екендігін айтып, таныстыру; мәнерлеп оқуға үйрету.

-Қазақ тілінде белсенді сөздік қорын пайдалана отырып, бір- бірімен қарым- қатынас жасай алуға дағдыландыру.

-Білімді, әдепті болуға тәрбиелеу.

-Лексикалық тақырып туралы ауызша мазмұндай алады. Мәнерлеп оқуға үйренеді.

-Өз бетімен деңгейлік тапсырмаларды орындай алады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме»


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


Демонстрациялық материалдар, тірек-сызбалар.

8.12

1

Алтыннан жасалған бұйымдар.

-Жіктік, тәуелдік жалғаулардың жалғану реті мен олардың түбірге үстейтін лексикалық мағынасын меңгерту.

-Сөздік қорын байыту. Лексикалық тақырып бойынша сөйлей/сөйлесе алу дағдысын қалыптастыстыру.

-Еңбекті, шеберлікті қадірлей білуге тәрбиелеу.

-Сөздерді жіктеп, тәуелдей алады. /жекеше, көпше түрде/

- Топпен жұмыла жұмыс жасауға дағдыланады.

-Өз ойын еркін жеткізуге үйренеді.

-Коммуникативті сөйлей қабілеті жетіледі.

АКТ қолдану, диалог әдісі: жұппен жұмыс.


Критерийалды бағалау. «Оқушылардың арнайы қателерді бағалауы»

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


10.12

1

Көмекші есімдер. Біріккен сөздер.

-Көмекші есімдердің сөйлем ішіндегі қолданысын орыс тіліндегі баламасымен салыстыра отырып меңгерту.

-Сөздік қорын байыту. Лексикалық тақырып бойынша ауызекі және жазба тілдерін дамыту.

-Сыни ойлауға үйрету.

-Топтық ынтымақтаса жұмыс істеуге баулу.

-Сөйлем ішінен көмекші есімдерді таба алады.

-Олардың орысша баламасын үйренеді.

-Көмекші есімдерді пайдалана отырып, сөйлем құрай алады.

-Сыни тұрғыдан ойланады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме», Бес жолды өлең.


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


11.12

1

Сыйлық

-Жіктік , тәуелдік жалғаулары мен көмекші есімдерден өткенді пысықтау. Олардың сөйлем ішіндегі қолданысын меңгерту.

-Сөздік қорын байыту. Лексикалық тақырып бойынша сөйлей/сөйлесе алу дағдысын қалыптастыру

-Сыйластыққа, үлкендерге құрмет көрсете білуге шақыру.

-Алған теориялық білімдерін күнделікті өмірлік жағдаятта қолдана алады.

-Лексикалық тақырып төңірегінде диалог құрастырып, өзара сұхбаттаса алады.

-Лексикалық минимумдары көбейеді.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,


Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева


12.12

1

Қысқы еңбек. Жалқы есім.

-Тәуелдік жалғаудан өткенді пысықтау. Олардың лексикалық мағынасын меңгерту. Олардың сөздерге жалғану тәртібін меңгерту. Қазақ тіліндегі екпіннің қызыметімен таныстыру.

-Формативті бағалау түрлерін қолдану арқылы оқушылардың пәнге деген ынтасын арттыру.

-Теориялық білімдерін практика жүзінде қолдана алуға дағдыландыру.

-Грамматикалық тақырып туралы білімдері молаяды.

-Тапсырмалар орындау арқылы грамматиканы толық меңгереді.

-Бірін-бірі өзара бағалауға үйренеді.

-Топ болып бірлесе, белсенді жұмыс жасауға дағдыланады.

Сұрақ-жауап, жеке, топтық жұмыс.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева15.12

1

Мазмұндама «Қысқа дайындық»

Оқушылардың жазбаша білімдерін жетілдіру.

-Білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.

-Сауаттылықтарын арттыру.


-Теориялық білімдерін іс жүзінде қолданып үйренеді.

- Өз бетімен жазабаша жұмыс жасау арқылы ББД қалыптасады.

Өз бетімен жұмыс

Суммативті бағалау.

Ж.С. Қалиева диктанттар жинағы


17.12

1

Сөйлесейік.

-Лексикалық тақырып бойынша кездесетін етістіктермен таныстыру. Олардың сөйлемдегі орны мен қандай сұраққа жауап беретінін мергерту.

-Тақырып бойынша бір-біріне сұрақ қоя алуға, қойылған сұраққа жауап бере алуға дағдыландыру.

-Оқушылар тақырып бойынша сұрақ құрастырып өзара сөйлесе алады.

-Жаңа сөздерді меңгереді.

-Топ болып ынтымақтаса жұмыс жасайды.

-Бірін –бірі әділ бағалауға үйренеді.

СТО әдіс-тәсілдері.

Кубизм, бес жолды өлең.

Формативті бағалау:

топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру, болжам жасамау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар.

18.12

1

Күн тәртібі.

-Өткен сабақта меңгерген етістіктерді пайдаланып, осы және келер шақта сөйлемдер құрастыра алуға дағдыландыру. Олардың сөйлемдегі орын тәртібін меңгерту.

-Лексикалық тақырып бойынша өзара қарым-қатынас жасай алуға дағдыландыру.

-Лексикалық тақырыпқа байланысты диалог орнатып, сөйлесе алады.

-Жаңа сөздерді меңгереді.

- Бірін – бірі бағалауға үйренеді.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме),жеке, топтық,


Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар.

19.12

1

Менің күн тәртібім.

-Жіктік, тәуелдік жалғаулардың І жағында сөйлемдер құрай алуын пысықтау. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін пысықтау.

-Уақытты тиімді пайдалануға, бос уақытты пайдалы еңбекке жұмсауға шақыру.

-Оқушылар өз күн тәртібі туралы жазып, ауызша айта алады.

-Жаңа сөздермен сөйлемдер құрай алады.

- Топпен бірлесе жұмыс жасай алады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме»


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар.

22.12

1

Бақылау диктанты «Кітапхана»

-Оқушылардың жазбаша білімдерін жетілдіру.

-Білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.

-Сауаттылықтарын арттыру.


-Сауатты жазу дағдысы қалыптасады.

-Өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады.

Өз бетімен жұмыс

Суммативті бағалау

Ж.С. Қалиева диктанттар жинағы


24.12

1

Еңбекқор отбасы. Қатемен жұмыс.

-Тәуелдік, жіктік жалғауларынан өткенді қайталау. Лексикалық тақырыпқа байланысты етістіктердің сөйлемдегі орнын меңгерту.

-Оқушылардың ауызекі сөйлеу тілін дамыту.

-«Үлкенге құрмет-кішіге міндет» деген ұстанымға тәрбиелеу.

-Лексикалық тақырып туралы ауызша сөйлей алады.

-Деңгейлік тапсырмаларды өз бетімен орындай алады.

- Бағалау түрлерін біледі.


СТО стратегияларының әдіс-тәсілдері, топтық, жеке жұмыс.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

25.12

1

Қолғанат

-Модульде өтілген етістіктердің ауызекі және жазба тілдегі қолданысын пысықтау.

-Модульдің сөйлесу бөлімінде оқушылар таныс сөздер қатыстырылған сөйлемдері бар мәтіндерді еркін оқып, өзара сөйлесе алуы керек.

-Еңбексүйгіштікке шақыру, өз уақытын пайдалы іске жұмсауға кеңес беру.

-Тоериялық алған білімдерін практика жүзінде қолдана алады.

-Тақырып төңірегінде диалог құрып сөйлесе алады.

-Өз ойын еркін жеткізуге дағдыланады. Сөздік қорлары жетіледі.

СТО стратегияларының әдіс-тәсілдері, топтық, жеке жұмыс.

Топтық, өзара, жеке бағалау, мадақтау,

сенім білдіру.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар

26.12

1

Кезекші

-Жаңа тақырып туралы түсінік беру.

- Жаңа сөздермен сөйлем құрастыра білуге үйрету.

-сөздік қорларын молайту.

-Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.


-Жаңа сөздерді меңгереді.

-Лексикалық минимумдары көбейеді.

-Сыни ойлауға дағдыланады.

Диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ, жеке, топтық,

«Жұптық әңгіме»


«Өзін-өзі бағалау» старатегиясы,

сенім білдіру, мадақтау.

Оқулық 4-сынып,

Т.Н.Ермекова, А.А.Сатбекова,

А.У. Сисембина,

Г.Б. Тажибаева

Ғаламтор желісі, тірек –сызбалар.

29.12

1

Нәтиже сабақ

-Тарау бойынша өткен тақырыпты қайталау.

-Грамматиканы қайталау.

-Модульдік тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергендігін тексеру.


Тарау бойынша үйренгендерін қайталайды, грамматиканы қайталап оқу деңгейлерін бақылайды.

Тест сұрақтары

Суммативті бағалау

Тест парақшалары
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Орыс сыныптарына ?аза? тілі п?нінен орта мерзімді саба? жоспары. 4-сынып

Автор: Асатаева Алия Бекишовна

Дата: 08.02.2015

Номер свидетельства: 169357


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства