kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Краткосрочное планирование по казахскому языку на тему "Мемлекетіміз туралы не білуіміз керек?"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ыс?а мерзімді жоспар

Баядилова Г?лжанат Айтбай?ызы

5 «в» сыныбы ?аза? тілі

П?ні: ?аза? тілі

К?ні: 5.12

Сыныбы: 5 (орыс тілді мектеп ?шін)

Саба?ты? та?ырыбы

Мемлекетіміз туралы не білуіміз керек?

Сілтеме   

?аза? тілі Орыс тілінде білім беретені мектепті? 5- сыныбына арнал?ан о?улы?/ Т.Артыкова, Ж.?ыстаубаева, Л.Бисенова,Н.Сагирова Алматы  «Атам?ра», 2010. – 75 бет.

Ма?саты

Ма?саты:

1.Білімділік: О?ушыларды? та?ырып аясында 
с?здік ?орларын арттыруларына ы?пал ету. 
2.Дамытушылы?: Ережелерді ескере отырып, ауызекі с?йлеу, сыни т?р?ыдан ойлау да?дыларын арттыру.
3. Т?рбиелік: О?ушыларды тіл ?неріне, ал?ырлы??а, ?з бетімен білімге ?ол жеткіуге ?мтылу?а т?рбиелеу.
Т?йінді идеялары: топпен ж?мыс істеу барысында о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдерді, сыни т?р?ыдан ойлау стратегиясын пайдалану ар?ылы о?ушыларды? коммуникативтік ?атынас жасау да?дылары дамиды.

К?тілетін н?тижелер

Топты?, диалогтік ж?мыс ар?ылы білім алмасып, о?ушылар бір-бірінен ?лгі алады, нені ?алай о?у керектігіне ?зіндік тиімділігі артады, диалогтік ?арым-?атынаста ты?дау ж?не с?йлеу ?дебіне к??іл аударады, дарынды о?ушыны ?лгі етеді, ?аза? тілде с?йлеуге, ме?геруге ??марлы?ы артады, о?ушыларды ба?алау процесіне ?атыстыру ар?ылы кері байланыс орнатылады, о?у?а деген ынталары артады.
Саба?ты?  т?рі

Жа?а білімді ме?герту

П?наралы? байланыс  ?дебиет

?олданылатын ?дістер

Сын т?р?ысынан ойлау стратегияларын ?олданамын: ?ызы?ушылы?ын ояту, ма?ынаны ашу, ойтол?аныс, БЛУМ таксономиясы, АКТ, «Синквейн» ?дісі.Білім беру ?шін ж?не о?уды ба?алау т?сілдері бойынша жиынты? ба?алау.

Керекті  жабды?тар

О?улы?,  интербелсенді  та?та, сызбалар, кеспе?а?аздар, ба?алау пара?ы,т.б.

Саба?ты?  барысы:

Саба? кезе?дері

Уа?ыт

М??алім  ?рекеті

 О?ушы ?рекеті

Кіріспе

1 мин

3 мин

?йымдастыру

Топ?а б?лу

Сыныпты? о?ушыларын «Алма- алмурт» суреттері ар?ылы топ?а б?лу.

Психологиялы? ахуал ту?ызу

Ауызекі с?йлесу - С?леметсіздер ме, балалар!
- К??іл-к?йлері? ?алай?
- ?ане, балалар, ?азір ?ай жыл мезгілі? Кім айтады?
- ?азір ?андай ай?
- Б?гін ?азанны? нешесі? Д?рыс, д?птерлеріне жазып алы?дар.
- Б?гін аптаны? ?ай к?ні?
- Б?гін сыныпта кім кезекші?
- Сыныпта б?гін кім жо??
- ?й ж?мысы ?андай болды?
- Рахмет, отыра ?ой. (2 минут)

2.?й тапсырмасын тексеру.

«Отан», «?аза?стан» ?ле?дерін жат?а айту.

о?ушылар «Алма- алмурт» бойынша топтасып, ?з ?стелдеріні? басына жиналады.

О?ушылар жауап береді.

Диалогтік о?ыту «м??алім+о?ушы»

О?ушылар ж?ппен бір-бірін жауап пара?ы ар?ылы ба?алайды.

Т?саукесер

2 мин

 - Алдымен б?ріміз бірге, интерактивті та?тада берілген с?зж?мба??а назар аударайы?:
1. ?лт ( ?аза?)
2. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?мізі ( елта?ба)
3. К?ктем мерекесі ( ай аты) - ( наурыз)
4. ?аза?ты? ?лы а?ыны ( Абай)
5. Космодром ( Бай?о?ыр)
6. ?аза?станны? астанасы ( Астана)
7. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?мізі (Ту )
8. ?аза?станда?ы те?із ( Балхаш)
9. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?мізі ( ?н?ран)
- Мінеки, б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы ?андай екен? (?аза?стан ) Немесе біз мемлекетіміз туралы не білуіміз керек?
- Ал, нені білуіміз керек? (2 минут)
Негізгі б?лім

Білу

5 минут

           астанасын                 мемлекеттік р?міздерін           ?лтты?                           валютасын

     Ата  За?ын                  Мемлекетіміз  туралы              ?лт ?кілдерін

                                             не білуіміз  керек ?       

             Президентін                т?уелсіздігін                     таби?атын

 (тірек-сызбаны?  к?мегімен  ??гіме ??рау)  

О?ушылар кезекпен- кезек тірек сызбаны толтырып, с?ра?тар?а жауап береді.

Т?сіну

5 мин

Ма?саты: О?ушыларды? ?з бетімен ж?мыс істеуін ?ада?алау.

«Ма?ынаны тану»

1.О?улы?пен ж?мыс

1-тапсырма М?тінді орыс тіліне аударып,т?уелдік жал?ауы бар с?здерді теріп жазып, жа?тарын аны?та?дар.

?аза?стан Республикасы – Еуразия ??рлы?ында?ы мемлекет. Солт?стігінде Ресей Федерациясымен, о?т?стігінде Т?рікменстан, ?збекстан, ?ыр?ызстан республикаларымен, шы?ысында ?ытаймен шектеседі. Республикада 131 ?лт пен ?лыс ?кілдері т?рады. Елордасы – Астана ?аласы.

Теріп жаз?ан с?здерін та?та?а шы?ып т?уелдейді.

О?ушылар топ болып тапсырманы орындайды, М?тінді ?з бетінше аударады.Та?ырыпты т?сіндіреді.

Т?уелдік жал?ауы бар с?здерді теріп жазып, жа?тарын аны?тайды.   

?олдану

5 мин

С?здік ж?мыс

 • Балалар, та?тада с?здер тізімін к?ріп отырсы?дар, сол с?здерден орыс тіліндегі аударма?а с?йкесін тауып астын сызу ?ажет ж?не сол жа?а с?зді с?здіктері?е к?шіріп алы?дар.
  О?ушы, азамат, Т?уелсіз -независимый
  ?кімет , ?ле?, ма?ал – Правительство
  Кітап беті, т?рады, д?птер – живет
  Саба? , мемлекет, мектеп кітапханасы – государство

Синквейн: бес жолды ?ле?ні? ?лгісі:

О?ушы

Жа?сы о?ушы.

Жа?сы о?ушы келді.

?андай жа?сы о?ушы келді.

Осы ?лгіде «Мемлекет» ж?не «Астана»                           с?здеріне синквейн ??рау

 «Синквейн» ?дісі ар?ылы с?з тіркесін, с?йлем ??рап ?йренеді

?р топ бірін-бірін «шапала?» ба?алау ?дісімен ба?алайды

Сергіту с?ті

2 мин

«Ысты? картоп» ойыны ?р топ Отан, ту?ан жер туралы ма?ал –м?телдер айтып жарысады.

«Ысты? картоп» ?ай топта ?алады, сол топ же?іледі.

О?ушылар?а тілдерін жатты?тыру ма?сатында, жалы?ып кетпес ?шін сергіту с?тін жасату.

Талдау

5 мин

О?улы? бойынша ж?мыс. 2- тапсырма Сызба негізінде ??гіме ??рау.

Мысалы: ?аза?стан Республикасы 14 облыстан т?рады. Республикада 85 ?ала, 160 аудан, 2237 ауылды? округ бар. Республикамызда 7719 ауылды? елді мекендер бар.

Жина?тау

8 мин

3-тапсырма Диалогты дауыcтап о?ыту. Диалогты? мазм?нына с?йене отырып, с?ра?тар ?ою.

Мысалы: ?аза?станны? Конституциясы ?ай жылы ?абылданды? ?аза?стан Республикасын кім бас?арады?

О?ушылар топ ішінде ба?даршам ар?ылы ?здерін ба?алайды.

?орытынды

Рефлексия

6 мин

Сонымен, балалар, б?гін саба?та нені білді?дер?

Біз не ?шін осыны? б?рін білуіміз керек?

Б?гінгі саба? несімен ерекшеленді?

Не білдім?

Не ?нады?

Саба?тан ал?ан ?серім

Саба?та берілген ма?л?маттар?а с?йеніп, жауап береді.

?йге тапсырма

1мин

76 бет, 4-тапсырма мемлекеттік мерекелерді есте са?тау

Мемлекетіміз туралы не білуіміз керек? Саба?ында ал?ан ма?л?маттар?а с?йене отырып, эссе жазу.

О?ушылар к?нделіктеріне жазып алады.

Ба?алау

2 мин

М??алім ?орытынды ба?аны ?зі ?ояды.

О?ушылар ба?алау критерийлер ар?ылы топта?ы к?ршілестерін ба?алайды.

Просмотр содержимого документа
«Краткосрочное планирование по казахскому языку на тему "Мемлекетіміз туралы не білуіміз керек?" »


Қысқа мерзімді жоспар

Баядилова Гүлжанат Айтбайқызы

5 «в» сыныбы қазақ тілі


Пәні: Қазақ тілі

Күні: 5.12

Сыныбы: 5 (орыс тілді мектеп үшін)

Сабақтың

тақырыбы

Мемлекетіміз туралы не білуіміз керек?

Сілтеме

Қазақ тілі Орыс тілінде білім беретені мектептің 5- сыныбына арналған оқулық/ Т.Артыкова, Ж.Қыстаубаева, Л.Бисенова,Н.Сагирова Алматы «Атамұра», 2010. – 75 бет.

Мақсаты


Мақсаты:

1.Білімділік: Оқушылардың тақырып аясында 
сөздік қорларын арттыруларына ықпал ету. 
2.Дамытушылық: Ережелерді ескере отырып, ауызекі сөйлеу, сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын арттыру.
3. Тәрбиелік: Оқушыларды тіл өнеріне, алғырлыққа, өз бетімен білімге қол жеткіуге ұмтылуға тәрбиелеу.
Түйінді идеялары: топпен жұмыс істеу барысында оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді, сыни тұрғыдан ойлау стратегиясын пайдалану арқылы оқушылардың коммуникативтік қатынас жасау дағдылары дамиды.

Күтілетін

нәтижелер


Топтық, диалогтік жұмыс арқылы білім алмасып, оқушылар бір-бірінен үлгі алады, нені қалай оқу керектігіне өзіндік тиімділігі артады, диалогтік қарым-қатынаста тыңдау және сөйлеу әдебіне көңіл аударады, дарынды оқушыны үлгі етеді, қазақ тілде сөйлеуге, меңгеруге құмарлығы артады, оқушыларды бағалау процесіне қатыстыру арқылы кері байланыс орнатылады, оқуға деген ынталары артады.

Сабақтың түрі

Жаңа білімді меңгерту

Пәнаралық байланыс

әдебиет

Қолданылатын әдістер

Сын тұрғысынан ойлау стратегияларын қолданамын: қызығушылығын ояту, мағынаны ашу, ойтолғаныс, БЛУМ таксономиясы, АКТ, «Синквейн» әдісі.Білім беру үшін және оқуды бағалау тәсілдері бойынша жиынтық бағалау.

Керекті жабдықтар


Оқулық, интербелсенді тақта, сызбалар, кеспеқағаздар, бағалау парағы,т.б.

Сабақтың барысы:

Сабақ

кезеңдері

Уақыт

Мұғалім әрекеті

 Оқушы әрекеті

Кіріспе
1 мин


3 мин

Ұйымдастыру

Топқа бөлу

Сыныптың оқушыларын «Алма- алмурт» суреттері арқылы топқа бөлу.

Психологиялық ахуал туғызу

Ауызекі сөйлесу - Сәлеметсіздер ме, балалар!
- Көңіл-күйлерің қалай?
- Қане, балалар, қазір қай жыл мезгілі? Кім айтады?
- Қазір қандай ай?
- Бүгін қазанның нешесі? Дұрыс, дәптерлеріне жазып алыңдар.
- Бүгін аптаның қай күні?
- Бүгін сыныпта кім кезекші?
- Сыныпта бүгін кім жоқ?
- Үй жұмысы қандай болды?
- Рақмет, отыра ғой. (2 минут)


2.Үй тапсырмасын тексеру.

«Отан», «Қазақстан» өлеңдерін жатқа айту.


оқушылар «Алма- алмурт» бойынша топтасып, өз үстелдерінің басына жиналады.


Оқушылар жауап береді.

Диалогтік оқыту «мұғалім+оқушы»


Оқушылар жұппен бір-бірін жауап парағы арқылы бағалайды.


Тұсаукесер

2 мин

- Алдымен бәріміз бірге, интерактивті тақтада берілген сөзжұмбаққа назар аударайық:
1. Ұлт ( қазақ)
2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәмізі ( елтаңба)
3. Көктем мерекесі ( ай аты) - ( наурыз)
4. Қазақтың ұлы ақыны ( Абай)
5. Космодром ( Байқоңыр)
6. Қазақстанның астанасы ( Астана)
7. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәмізі (Ту )
8. Қазақстандағы теңіз ( Балхаш)
9. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәмізі ( Әнұран)
- Мінеки, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? (Қазақстан ) Немесе біз мемлекетіміз туралы не білуіміз керек?
- Ал, нені білуіміз керек? (2 минут)


Негізгі бөлім

Білу

5 минут

           астанасын                 мемлекеттік рәміздерін           ұлттық валютасын

 

     Ата  Заңын                  Мемлекетіміз  туралы              ұлт өкілдерін

                                             не білуіміз  керек ?       

 

             Президентін                тәуелсіздігін                     табиғатын


 (тірек-сызбаның  көмегімен  әңгіме құрау)  


Оқушылар кезекпен- кезек тірек сызбаны толтырып, сұрақтарға жауап береді.


Түсіну

5 мин


Мақсаты: Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін қадағалау.

«Мағынаны тану»

1.Оқулықпен жұмыс

1-тапсырма Мәтінді орыс тіліне аударып,тәуелдік жалғауы бар сөздерді теріп жазып, жақтарын анықтаңдар.

Қазақстан Республикасы – Еуразия құрлығындағы мемлекет. Солтүстігінде Ресей Федерациясымен, оңтүстігінде Түрікменстан, Өзбекстан, Қырғызстан республикаларымен, шығысында Қытаймен шектеседі. Республикада 131 ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады. Елордасы – Астана қаласы.

Теріп жазған сөздерін тақтаға шығып тәуелдейді.


Оқушылар топ болып тапсырманы орындайды, Мәтінді өз бетінше аударады.Тақырыпты түсіндіреді.

Тәуелдік жалғауы бар сөздерді теріп жазып, жақтарын анықтайды.Қолдану5 мин

Сөздік жұмыс

 • Балалар, тақтада сөздер тізімін көріп отырсыңдар, сол сөздерден орыс тіліндегі аудармаға сәйкесін тауып астын сызу қажет және сол жаңа сөзді сөздіктеріңе көшіріп алыңдар.
  Оқушы, азамат, Тәуелсіз -независимый
  Үкімет , өлең, мақал – Правительство
  Кітап беті, тұрады, дәптер – живет
  Сабақ , мемлекет, мектеп кітапханасы – государство

Синквейн: бес жолды өлеңнің үлгісі:

Оқушы

Жақсы оқушы.

Жақсы оқушы келді.

Қандай жақсы оқушы келді.

Осы үлгіде «Мемлекет» және «Астана» сөздеріне синквейн құрау

«Синквейн» әдісі арқылы сөз тіркесін, сөйлем құрап үйренеді
әр топ бірін-бірін «шапалақ» бағалау әдісімен бағалайды

Сергіту сәті


2 мин

«Ыстық картоп» ойыны әр топ Отан, туған жер туралы мақал –мәтелдер айтып жарысады.

«Ыстық картоп» қай топта қалады, сол топ жеңіледі.

Оқушыларға тілдерін жаттықтыру мақсатында, жалығып кетпес үшін сергіту сәтін жасату.


Талдау

5 мин

Оқулық бойынша жұмыс. 2- тапсырма Сызба негізінде әңгіме құрау.

Мысалы: Қазақстан Республикасы 14 облыстан тұрады. Республикада 85 қала, 160 аудан, 2237 ауылдық округ бар. Республикамызда 7719 ауылдық елді мекендер бар.
Жинақтау
8 мин

3-тапсырма Диалогты дауыcтап оқыту. Диалогтың мазмұнына сүйене отырып, сұрақтар қою.

Мысалы: Қазақстанның Конституциясы қай жылы қабылданды? Қазақстан Республикасын кім басқарады?


Оқушылар топ ішінде бағдаршам арқылы өздерін бағалайды.

Қорытынды

Рефлексия

6 мин

Сонымен, балалар, бүгін сабақта нені білдіңдер?

Біз не үшін осының бәрін білуіміз керек?

Бүгінгі сабақ несімен ерекшеленді?

Не білдім?

Не ұнады?

Сабақтан алған әсерім

Сабақта берілген мағлұматтарға сүйеніп, жауап береді.

Үйге тапсырма

1мин

76 бет, 4-тапсырма мемлекеттік мерекелерді есте сақтау

Мемлекетіміз туралы не білуіміз керек? Сабағында алған мағлұматтарға сүйене отырып, эссе жазу.


Оқушылар күнделіктеріне жазып алады.

Бағалау

2 мин

Мұғалім қорытынды бағаны өзі қояды.

Оқушылар бағалау критерийлер арқылы топтағы көршілестерін бағалайды.
Бағалау парағы:Оқушылардың

аты жөні

ФИО ученика

Үй тапсырмасы

Домашнее задание

Түсіну

Знание темы

Қолдану

Сделал самостоятельно упражнение

Талдау

Я смог составить рассказ

Жинақтау

Отвечал на вопросы

Мұғалімнің қорытынды бағасы

Итоговая оценка учителя
Бағалау парағы:Оқушылардың

аты жөні

ФИО ученика

Үй тапсырмасы

Домашнее задание

Түсіну

Знание темы

Қолдану

Сделал самостоятельно упражнение

Талдау

Я смог составить рассказ

Жинақтау

Отвечал на вопросы

Мұғалімнің қорытынды бағасы

Итоговая оценка учителя


Бағалау парағы:Оқушылардың

аты жөні

ФИО ученика

Үй тапсырмасы

Домашнее задание

Түсіну

Знание темы

Қолдану

Сделал самостоятельно упражнение

Талдау

Я смог составить рассказ

Жинақтау

Отвечал на вопросы

Мұғалімнің қорытынды бағасы

Итоговая оценка учителя


Бағалау парағы:Оқушылардың

аты жөні

ФИО ученика

Үй тапсырмасы

Домашнее задание

Түсіну

Знание темы

Қолдану

Сделал самостоятельно упражнение

Талдау

Я смог составить рассказ

Жинақтау

Отвечал на вопросы

Мұғалімнің қорытынды бағасы

Итоговая оценка учителя
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 5 класс

Автор: Баядилова Гульжанат Айтбаевна

Дата: 19.12.2014

Номер свидетельства: 145760

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства