kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жеті ж?ртты? тілін біл. Жеті т?рлі білім біл.

Нажмите, чтобы узнать подробности


Та?ырыбы: Жеті ж?ртты? тілін біл.

                    Жеті т?рлі білім біл.
Ма?саты:
а. Білімділік: О?ушыларды ?з ана тіліні? ?адір-?асиетін біліп, ?з ана тіліні? к?ркемдігін сезініп, с?з ??діретін т?сініп, оны? адам ?міріндегі ма?ызын ??у?а ?йрету.
?. Дамытушылы?: Тіл тазалы?ын са?тау, м?дениетті с?йлеу, ана тіліне с?йіспеншілігін ?алыптастыру, мемлекеттік тіл м?ртебесін к?теруге ат салысу?а ша?ыру.
б. Т?рбиелік: ?рбір ?аза?станды? ?шін Отан?а деген с?йіспеншілік пен патриотты? сезімін ояту, ?лттар арасында?ы ынтыма?ты ны?айту.

1- ж?різуші: ?н?раным к?кейде жатталады,
Сонымен бейбіт к?нім басталады.
Ш?мші атамны? шы?ар?ан ас?а? ?ні,
?ркімні? ж?регінде са?талады
?аза?стан Республикасыны? ?н?раны орындалады.

Ведущий 1: С?леметсіздер ме!

Ведущий 2: Здравствуйте!

Ведущий 1: здоровеньки буллы!

Ведущий 2: гуд монин

Ведущий 1: гутен таг!

Ведущий 2: Буэнос диас!

Ведущий 1: ?ош келді?іздер, ??рметті  ?стаздар мен о?ушылар! Сіздерді ?лтты? мереке- Тілдер к?німен шын ж?ректен ??ты?таймыз!

2- ж?різуші: - Добрый день, Уважаемые учителя и участники конкурса! Язык любого народа это бесспорное достояние и обязательное условие сохранения его традиций и культуры. Наше государство защищало и будет защищать неотъемлемое право граждан любой национальности на развитие своего языка и культуры, традиций и обычаев

1- ж?різуші: «Сан ?асырлардан бері ?аза?ты? ке? даласына к?птеген ?лттар мен ?лыстарды? ?рпа?тары келіп орны?ып, бір-бірімен тамыр, дос болып, тату-т?тті ?мір с?ріп келе жатыр. Дархан к??ілді, ке? пейілді ?аза? хал?ы олар?а ??ша?ын ашты. Ата-бабамызды? осы ?лгісі, ?зге халы?тарды? баласын дініне, тіліне,т?ріне, ?лтына ?арамай бауыр?а бас?ан т?зімшіл, толерантты? мінез-??л?ы бізге м?ра болып ?алды. Б?л – бізді? тарихи ?асиетіміз, ?сіп ?ркендеуімізді? басты негізі. Осы бірлік пен досты?ты тере?дете білуді? ар?асында біз к?п ?иыншылы?тарды же?е білдік» деген болатын елбасымыз.
2- ж?різуші: Там разные нации в мире живут,
Там вечные ценности – знания, труд.
Самая лучшая ты на земле
Родина - матушка - слава тебе!

Спросите где это, и я вам отвечу!
Краткой, но убедительной речью:
"Осы ма?ан ?лы Отан,
?асиеттi жер ?аза?стан!"

1- ж?різуші: Елді б?гін ?арасам,
Айналам ба?ыт ке? жатыр.
Бірімен – бірі туыс?ан.
?ол ?стас?ан ел жатыр
?ыр?ыз, ?аза?, ?збектер
Армян, татар, ?й?ырлар.
Орыс пенен Украин
Терезесі те? жатыр,
Алатау Кавказ ?ласып
Баурайы б?йрат ке? жатыр.
Ба?ытты? ?ні ас?а?тап
??ла??а даусы кеп жатыр – деп ?ле? жолдарында айтыл?андай ?аза?стан барлы? мемлекеттермен тату - т?тті, досты? ?арым - ?атынаста.
-Т?уелсіз елімізді? ?о?амды? ?мірінде ?згеше орны бар б?л атаулы к?н –?аза?станда т?ратын барлы? ?лттар ?кілдеріні? ана тілдеріне ??рмет к?рсететін орта? мейрам. Еліміз бен тілімізді? т??ыры ас?а?тай берсі?!
2- ж?різуші: -Каждый житель нашей страны отдает частичку своего национального богатства, а взамен получает нечто большее- искреннее уважение других наций и народностей, обретения уверенности в завтрашнем дне, поддержку и понимание!
1- ж?різуші: Ана тілім- арайлы шапа?атым,
Ана тілім - с?німмен салтанатым.
Ана тілім -тауда?ы таза б?ла?,
Ана тілім -М??гілік махаббатым.
Ана тілім - ?аза?ым, ?аза? тілім
«Тілі бас?а-тілегі бір, ж?зі бас?а-ж?регі бір» атты білім сайысымыз ашы? деп жариялаймыз!

1- ж?різуші:– Б?гінгі ойынымыз негізінен 7 кезе?нен т?рады:

Ал ендеше бастайы?!

2- ж?різуші:– Подожди, а кто же будет оценивать наших игроков?

1- ж?різуші:- ?діл ?азылар ал?асы ?ой ?рине!

2- ж?різуші: Поприветствуем, жюри:

1- ж?різуші: Ал ендеше, бастайы?!

2- ж?різуші: Здравствуйте! – Ты скажешь человеку
Здравствуй! – Улыбнется он в ответ
И, наверно,
Не пойдет в аптеку
И здоровым будет много лет.
Что мы желаем человеку, когда говорим “Здравствуйте!”?
В старину все люди были вежливые, всегда приветствовали друг друга поклоном и словами: здравствуйте, доброго здоровья (Приветствие команд)
Жыл сайын ?ырк?йек айында мектебімізде Тіл мерекесі ?теді. Биыл да осы мерекеге байланысты «Тіл білгірі» сайысын ?ткізгелі отырмыз.
Шараны? ?раны: «Пейіл мен ынта болса, мемлекеттік тілді еркін ме?геруге болады».
Кім білімді, ?нерпаз білейікші,
О?ушылар ал?ыр деп ж?рейікші.
?діл?азылар ал?асына тек ?ділдікті,
Сайыскерлерге тек с?ттілік тілейікші!
2. ?атысушылар мен ?діл?азылармен таныстыру:
а) Сайыс?а ?атысушылармен таныстыру:
Б?гінгі сайыс?а 2-3 сынып  о?ушылары ?атыс?алы отыр.

О?ушыларды екі топ?а екі т?сті жетон ар?ылы б?леміз
1 топ «Досты?» тобы.
?раны: Жауап беріп с?ра?тар?а д?л, аны?,
Досты?ты? же?етіні д?л, аны?.
2 топ «Ж?лдыз» тобы.
?раны: Бірігіп жарыса топта,
Же?імпаз атанымыз б?л сайыста.
1. Сайысты? ?ту барысымен, шартымен таныстыру:
Сайыс 7 кезе?нен т?рады. Тапсырмалар ?р т?рлі болып келеді,
жауаптарын топта тал?ылап, ?орытынды шы?арып, айту керек;
топты? м?шелері сайыс?а т?гел ?атысулары керек.
2. Сайысты? тапсырмалары:
1кезе?: «С?з тап?ан?а ?ол?а жо?»
?р топ?а бір ?ріп беріледі:
«Досты?» тобына «А» ?рпі, «Ж?лдыз» тобына «Ж» ?рпі.
Топтар 1 мин ішінде сол ?ріптен басталатын ?р с?з табынан келетін с?здер жазып, ?ойыл?ан с?ра?тар?а тек сол ?ріптен басталатын, ?здері жаз?ан с?здермен жауап береді. Д?рыс жауап – 1 ?пай.

2 кезен
«Досты?» тобына:
1. 1 ?ыр??йе? ?андай к?н?
2. Елімізді? бас ?аласы?
3. Нешінші сыныпта о?исы??
4. ?аза?станны? туы ?андай т?сті
5. Бал жинайтын ж?ндік?

«Ж?лдыз» тобына:
1. ?аза?стан Республикасыны? Президенті кім?
2. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі?
3. Туды? ортасында не бейнеленген
4. 5. Жа?а жылды ?ай айда тойлайды?
3 кезен.
1 топ: «Шешендік ?нер». Берілген ма?алды? д?рыс аудармасын табу:
1. Жолдасы к?пті?- олжасы к?п (Друзей много шире дорога)

2. Отансыз адам ормансыз б?лб?л (Человек без Родины, что соловей без леса)

3. Отан оттанда ысты?(Родина горячее огня)

4. ?нер алды ?ызыл тіл(Основа слова как выпущенная пуля)

5. Ел іші алтын бесік (Родная земля золотая колыбель

6. Ана тілі -родной язык

7. О?у ??ралдары-  школьные принадлежности

8. Бізді? м??алім- наш учитель

9. Мен 3- ші- сыныпта о?имын – я учусь в 3 классе

 10. Сурет салу - рисовать

11.Мені? анамны?  аты Айн?р- мою маму зовут Айн?р

?аза? тілі казахский язык

Сынып- класс,  ?ке –папа                                             

А?а- брат,   ?арындас- сестренка,Ата- дедушка
 

4 кезен «Д?рыс жауабын тап»

Здравствуйте -с?леметсізбе

здоровеньки булы – по-украински.

гуд монин – по-английски.

гутен таг – по-немецки.

5 кезен С?здерді екі ба?ан?а жаз

Жануарлар: б?зау, сиыр, ла?, т?йе,?ой, жыл?ы,ешкі

О?у ??ралдары: сыз?ыш, ?арындаш, ?орап, ?алам,к?нделік, кітап,д?птер

6 кезен «?оржында ?анша с?з бар?»
6 кезен: С?з ж?мба?ты шеш.
7 кезе?: Берілген с?здерге  кластер жасап с?здерді жазу.
1 топ « Досты?»-

2 топ «Ж?лдыз»

5. ?діл  ?азыларды? ?орытынды с?зі:
Сайыс?а белсенді ?атыс?ан о?ушылар?а ал?ысымды білдіремін. Б?гінгі сайыста сендер ?з білімдері?ді, ?нерлері?ді орта?а салып, топ абыройын жо?ары к?терді?дер. Болаша?та мектепте, бас?а да ?йымда ?тетін шараларда ж?лделі орын алулары?а тілектеспін.
?діл?азылар ал?асына да ??рметтерімізді білдіріп, ??шемет к?рсетейік.

1-ж?ргізуші «Тіл - досты?ты? ??ралы» дегендей, ту?ан жер,ту?ан тіл адам?а ?андай ысты?, кандай ?ымбат.?р ?лттар досты?ы мен тіліміз жасай берсін! Осымен ?аза?стан халы?тарыны? тілдер к?ніне арнал?ан мерекелік «с-шарамыз ая?талды. Келесі кездескенше, ?ош сау болы?ыздар!
2- ж?різуші: Уважаемые участники и гости! Мы искренне поздравляем всех вас с этим праздником и надеемся, что наши стремления будут едины и принесут будущему поколению достойную жизнь и процветание!

6. Марапаттау р?сімі.

Просмотр содержимого документа
«Жеті ж?ртты? тілін біл. Жеті т?рлі білім біл.»Тақырыбы: Жеті жұрттың тілін біл.

Жеті түрлі білім біл.
Мақсаты:
а. Білімділік: Оқушыларды өз ана тілінің қадір-қасиетін біліп, өз ана тілінің көркемдігін сезініп, сөз құдіретін түсініп, оның адам өміріндегі маңызын ұғуға үйрету.
ә. Дамытушылық: Тіл тазалығын сақтау, мәдениетті сөйлеу, ана тіліне сүйіспеншілігін қалыптастыру, мемлекеттік тіл мәртебесін көтеруге ат салысуға шақыру.
б. Тәрбиелік: Әрбір қазақстандық үшін Отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімін ояту, ұлттар арасындағы ынтымақты нығайту.

1- жүрізуші: Әнұраным көкейде жатталады,
Сонымен бейбіт күнім басталады.
Шәмші атамның шығарған асқақ әні,
Әркімнің жүрегінде сақталады
Қазақстан Республикасының әнұраны орындалады.

Ведущий 1: Сәлеметсіздер ме!

Ведущий 2: Здравствуйте!

Ведущий 1: здоровеньки буллы!

Ведущий 2: гуд монин

Ведущий 1: гутен таг!

Ведущий 2: Буэнос диас!

Ведущий 1: Қош келдіңіздер, құрметті ұстаздар мен оқушылар! Сіздерді ұлттық мереке- Тілдер күнімен шын жүректен құтықтаймыз!

2- жүрізуші: - Добрый день, Уважаемые учителя и участники конкурса! Язык любого народа это бесспорное достояние и обязательное условие сохранения его традиций и культуры. Наше государство защищало и будет защищать неотъемлемое право граждан любой национальности на развитие своего языка и культуры, традиций и обычаев

1- жүрізуші: «Сан ғасырлардан бері қазақтың кең даласына көптеген ұлттар мен ұлыстардың ұрпақтары келіп орнығып, бір-бірімен тамыр, дос болып, тату-тәтті өмір сүріп келе жатыр. Дархан көңілді, кең пейілді қазақ халқы оларға құшағын ашты. Ата-бабамыздың осы үлгісі, өзге халықтардың баласын дініне, тіліне,түріне, ұлтына қарамай бауырға басқан төзімшіл, толеранттық мінез-құлқы бізге мұра болып қалды. Бұл – біздің тарихи қасиетіміз, өсіп өркендеуіміздің басты негізі. Осы бірлік пен достықты тереңдете білудің арқасында біз көп қиыншылықтарды жеңе білдік» деген болатын елбасымыз.
2- жүрізуші: Там разные нации в мире живут,
Там вечные ценности – знания, труд.
Самая лучшая ты на земле
Родина - матушка - слава тебе!

Спросите где это, и я вам отвечу!
Краткой, но убедительной речью:
"Осы маған ұлы Отан,
Қасиеттi жер Қазақстан!"

1- жүрізуші: Елді бүгін қарасам,
Айналам бақыт кең жатыр.
Бірімен – бірі туысқан.
Қол ұстасқан ел жатыр
Қырғыз, қазақ, Өзбектер
Армян, татар, ұйғырлар.
Орыс пенен Украин
Терезесі тең жатыр,
Алатау Кавказ ұласып
Баурайы бұйрат кең жатыр.
Бақыттың әні асқақтап
Құлаққа даусы кеп жатыр – деп өлең жолдарында айтылғандай Қазақстан барлық мемлекеттермен тату - тәтті, достық қарым - қатынаста.
-Тәуелсіз еліміздің қоғамдық өмірінде өзгеше орны бар бұл атаулы күн –Қазақстанда тұратын барлық ұлттар өкілдерінің ана тілдеріне құрмет көрсететін ортақ мейрам. Еліміз бен тіліміздің тұғыры асқақтай берсің!
2- жүрізуші: -Каждый житель нашей страны отдает частичку своего национального богатства, а взамен получает нечто большее- искреннее уважение других наций и народностей, обретения уверенности в завтрашнем дне, поддержку и понимание!
1- жүрізуші: Ана тілім- арайлы шапағатым,
Ана тілім - сәніммен салтанатым.
Ана тілім -таудағы таза бұлақ,
Ана тілім -Мәңгілік махаббатым.
Ана тілім - қазағым, қазақ тілім
«Тілі басқа-тілегі бір, жүзі басқа-жүрегі бір» атты білім сайысымыз ашық деп жариялаймыз!

1- жүрізуші:– Бүгінгі ойынымыз негізінен 7 кезеңнен тұрады:

Ал ендеше бастайық!


2- жүрізуші:– Подожди, а кто же будет оценивать наших игроков??????

1- жүрізуші:- Әділ қазылар алқасы ғой әрине!

2- жүрізуші: Поприветствуем , жюри:

1- жүрізуші: Ал ендеше, бастайық!

2- жүрізуші: Здравствуйте! – Ты скажешь человеку
Здравствуй! – Улыбнется он в ответ
И, наверно,
Не пойдет в аптеку
И здоровым будет много лет.
Что мы желаем человеку, когда говорим “Здравствуйте!”?
В старину все люди были вежливые, всегда приветствовали друг друга поклоном и словами: здравствуйте, доброго здоровья (Приветствие команд)
Жыл сайын қыркүйек айында мектебімізде Тіл мерекесі өтеді. Биыл да осы мерекеге байланысты «Тіл білгірі» сайысын өткізгелі отырмыз.
Шараның ұраны: «Пейіл мен ынта болса, мемлекеттік тілді еркін меңгеруге болады».
Кім білімді, өнерпаз білейікші,
Оқушылар алғыр деп жүрейікші.
Әділқазылар алқасына тек әділдікті,
Сайыскерлерге тек сәттілік тілейікші!
2. Қатысушылар мен әділқазылармен таныстыру:
а) Сайысқа қатысушылармен таныстыру:
Бүгінгі сайысқа 2-3 сынып оқушылары қатысқалы отыр.

Оқушыларды екі топқа екі түсті жетон арқылы бөлеміз
1 топ «Достық» тобы.
Ұраны: Жауап беріп сұрақтарға дәл, анық,
Достықтың жеңетіні дәл, анық.
2 топ «Жұлдыз» тобы.
Ұраны: Бірігіп жарыса топта,
Жеңімпаз атанымыз бұл сайыста.
1. Сайыстың өту барысымен, шартымен таныстыру:
Сайыс 7 кезеңнен тұрады. Тапсырмалар әр түрлі болып келеді,
жауаптарын топта талқылап, қорытынды шығарып, айту керек;
топтың мүшелері сайысқа түгел қатысулары керек.
2. Сайыстың тапсырмалары:
1кезең: «Сөз тапқанға қолқа жоқ»
Әр топқа бір әріп беріледі:
«Достық» тобына «А» әрпі, «Жұлдыз» тобына «Ж» әрпі.
Топтар 1 мин ішінде сол әріптен басталатын әр сөз табынан келетін сөздер жазып, қойылған сұрақтарға тек сол әріптен басталатын, өздері жазған сөздермен жауап береді. Дұрыс жауап – 1 ұпай.

2 кезен
«Достық» тобына:
1. 1 қырқүйеқ қандай күн?
2. Еліміздің бас қаласы?
3. Нешінші сыныпта оқисың?
4. Қазақстанның туы қандай түсті
5. Бал жинайтын жәндік?

«Жұлдыз» тобына:
1. Қазақстан Республикасының Президенті кім?
2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі?
3. Тудың ортасында не бейнеленген
4. 5. Жаңа жылды қай айда тойлайды?
3 кезен.
1 топ: «Шешендік өнер». Берілген мақалдың дұрыс аудармасын табу:
1. Жолдасы көптің- олжасы көп (Друзей много шире дорога)

2. Отансыз адам ормансыз бұлбұл (Человек без Родины, что соловей без леса)

3. Отан оттанда ыстық(Родина горячее огня)

4. Өнер алды қызыл тіл(Основа слова как выпущенная пуля)

5. Ел іші алтын бесік (Родная земля золотая колыбель

6. Ана тілі -родной язык

7. Оқу құралдары- школьные принадлежности

8. Біздің мұғалім- наш учитель

9. Мен 3- ші- сыныпта оқимын – я учусь в 3 классе

10. Сурет салу - рисовать

11.Менің анамның аты Айнұр- мою маму зовут Айнұр

Қазақ тілі казахский язык

Сынып- класс, Әке –папа

Аға- брат, Қарындас- сестренка ,Ата- дедушка


4 кезен «Дұрыс жауабын тап»

Здравствуйте -сәлеметсізбе

здоровеньки булы – по-украински.

гуд монин – по-английски.

гутен таг – по-немецки.

5 кезен Сөздерді екі бағанға жаз

Жануарлар: бұзау, сиыр, лақ, түйе,қой, жылқы,ешкі

Оқу құралдары: сызғыш, қарындаш, қорап, қалам,күнделік, кітап,дәптер

6 кезен «Қоржында қанша сөз бар?»
6 кезен: Сөз жұмбақты шеш.
7 кезең: Берілген сөздерге кластер жасап сөздерді жазу.
1 топ « Достық»-

2 топ «Жұлдыз»

5. Әділ қазылардың қорытынды сөзі:
Сайысқа белсенді қатысқан оқушыларға алғысымды білдіремін. Бүгінгі сайыста сендер өз білімдеріңді, өнерлеріңді ортаға салып, топ абыройын жоғары көтердіңдер. Болашақта мектепте, басқа да ұйымда өтетін шараларда жүлделі орын алуларыңа тілектеспін.
Әділқазылар алқасына да құрметтерімізді білдіріп, қөшемет көрсетейік.

1-жүргізуші «Тіл - достықтың құралы» дегендей, туған жер,туған тіл адамға қандай ыстық, кандай қымбат.Әр ұлттар достығы мен тіліміз жасай берсін! Осымен Қазақстан халықтарының тілдер күніне арналған мерекелік «с-шарамыз аяқталды. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар!
2- жүрізуші: Уважаемые участники и гости! Мы искренне поздравляем всех вас с этим праздником и надеемся, что наши стремления будут едины и принесут будущему поколению достойную жизнь и процветание!

6. Марапаттау рәсімі.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Жеті ж?ртты? тілін біл. Жеті т?рлі білім біл.

Автор: Мангужина Айгуль Кинжибаевна

Дата: 04.11.2015

Номер свидетельства: 248095

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства