kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т???ыш президентіміз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев

Нажмите, чтобы узнать подробности

 «?лт ма?танышы- Президент»

Ма?саты: Т???ыш президентіміз Н?рс?лтан  ?біш?лы Назарбаевты? ?мір жолы мен ?ызметі, ел бас?ару ісіндегі е?бегі жайлы о?ырмандар?а жеткізу.

 К?рнекілігі:  Видио ролик, Ашы? кітап к?рмесі ж?не шолу.

Сахна безендірілген Н.?.Назарбаевты? кітаптарынан к?рме ?йымдастырыл?ан.

1 ж?ргізуші.

?айырлы к?н ??рметті ?стаздар ж?не о?ушылар Б?гін біз 1 желто?сан ?.Р- ны? Т???ыш Президенті к?ніне арнал?ан  «?лт ма?танышы- Президент»

атты  ?деби сазды ?ойылымды тамашалау?а ша?ырамыз.

(Сахнада «Балалы? ша?ымны? аспаны» кино филімінен  ?зінді  к?рініс. ?сем безендірілген киіз ?й, ?ш?о?ыр ?ні баяу ойнап т?рады,Киіз т?рінде т?рінде бала Н?рс?лтан, ?лжан ?же, ?біш ата отырады.)

(Сахна сыртынан дауыс )

 Анасы т?сінде буыр?анып д??бекшіп жат?ан те?ізді к?реді. Те?ізге т?ссе т?бінен ?ару тауып алады.  Иы?ына мылты?ты асып алып, еш т?ншы?пастан, ?иналмастан жа?а?а шы?ады. Анасы а?айындарына т?сін жорыт?анда: Алла  жар болсын, т?сі? жа?сы екен, д?ниеге шекесі торсы?тай ?л келеді деген екен. Міне, б?л 1940 жылды? 6 шілдесінде шыр етіп д?ние есігін аш?ан Н?рс?лтан ?біш?лы  Назарбаев еді.

?же: бізді  жарат?ан бабамыз адам жаратушы ж?ма? ба?ынан, ?уып жібергенде ты?дады балам.

Н?рс?лтан: ?же, содан кейін не болды?

?же: содан кейін балам, жаратушы ием адам баласын жер бетіне жаратты.

Н?рс?лтан: ?же біз ?алай пайда болды??

?же: Барлы? адамдар адамнан пайда болды. Біра? олар ?р т?рлі жерде т?рады. (Н?рс?лтан  дермен тартады)

?же: О о о  мені? балам жігіт болып ?алыпты – ?ой, ?аза?ты?  ?р бір баласы ?зіні? жеті атасын білуі керек. ?біш сен ?зі? С?лтан?а т?сіндірсе?ші.

?біш:  С?лтан зер салып ты?да балам, сені? жетінші ата?ды Айдар деп ата?ан.

Н?рс?лтан: Айдар (Сауса?ын б?гіп)

?біш:  Айдардан кейін Мырзатай

Н?рс?лтан: Мырзатай

?біш: Одан кейінгі ата?, Ке? баба

Н?рс?лтан: Ке? баба

?біш : Ке? бабадан со?, Еділ

Н?рс?лтан: Еділ

?біш: Еділден кейін Сапа?бай

Н?рс?лтан: Сапа?бай

?біш: Сапа?байдан кейін Назарбай

Н?рс?лтан : Назарбай

?біш: Назарбайдан.

Н?рс?лтан: Назарбайдан ?біш

?біш: д?рыс айтасы? балам.

?же: Ия, ?біштен т??ірім ма?ан сені сыйлады. (Кенеттін самалет г?рілі естіледі) Н?рс?лтан аспан?а ?арап, орнынан т?рады.

?же: С?лтан ?айда барасы?? (?жесі ?оса т?рып), астапыралла, астапыралла б?л не шу, б?л не дыбыс?!

Н?рс?лтан: ?л??ай,?л??ай  Самалет. Н?рс?лтан ж?гіре ж?неледі. ?біш пен ?лжан со?ынан ж?ріп са?ынадан шы?ып кетеді.

1 ж?ргізуші: Ия, сол бала Н?рс?лтан ?азіргі та?да ?лемді аузына ?арат?ан  ?аза? еліні? ма?дайын біткен дара т?л?а. ?аза?стан Республикасыны?   президенті  ?лт к?шбасшысы.  Елін с?йген- елі с?йген елбасы.

?аза? биі 

2 ж?ргізуші:

 Біз б?гін ?лтымызды? абыройына айнал?ан Президентіміз ?шін ма?тана аламыз. ?аза?ты? ??лан жортса т?я?ы тозатын  ?ыран ?шса ?анаты талатын  ?лан байта? жері бар, сол жері мен елін  егемен ел етіп,  ?лемге таныт?ан Елбасы.

1 ж?ргізуші: Кезекте  Н?рс?лтан Назарбаевты? балалаы? ша?ынан ?зінді.

Ежелден ел т?т?алар ел орнат?ан.

?лас?ан ?рпа?ына  олар ма?тан

Елбасы ?асиетті аталы с?з

Мазм?ны ма?ынасы тере? жат?ан.

?р с?зді? астарында осы арада,

А?айын ой жіберіп жіті ?ара

Т?уелсіз ?аза?стан тарихында,

Т?л?асы Елбасыны? жеке дара.

1о?ушы:

?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті Н?рс?лтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдесінде Алматы облысына ?арасты ?арасай батыр ауданыны? Шамал?ан селосында туды. Шы?ыс к?нтізбесі бойынша Н?рс?лтан а?а ?лу жылы д?ниеге келген екен. Та?дыры к?нмен ты?ыз байланысты. Б?л жылы ту?ан ксілерді? ерекше ?уат?а ие екендігі оларды? арасынан ерекше іскер мемлекет басшылары шы?атыны айтыл?ан. Енді президентті? ту?ан к?ні 6 санына то?талар болса? та?ы да бір ?ызы? жа?дай?а кенелеміз  6 саны шынды?ты, ашы?ты?ты ж?не сенімділікті бейнелейді. Б?л к?ні д?ниеге келген адамдар бейбітшілік пен тынышты?ты са?тау жолында аянбай ?ызмет етіп, халы?ты? т?рмыс жа?дайларын жа?сарту?а к?ш-жігерін ж?мсайды екен.

2о?ушы:

Н?рс?лтан а?а орта бойлы, жазы? ма?дайлы, а?сары бала болатын. Сырттай мома?ани к?рінгенімен к?зіні? оты бар ?стамды байсалды еді. Саба??а ал?ыр, елгезек, дене бітімі ?айратты, к?шті, ?а?лез, сергек бала болатын. Сол кезді? ?зінде ?йымдастырушылы? ?абілет бай?алып ?алатын. Балаларды ?йіріп, артынан ертіп ж?ретін.

1 ж?ргізуші:

 Б?рын?ыдан сір? с?з артылма?ан

Са?та ?аза? ?айткенде салты?ды аман

Елбасы біра? келген жер бетіне

?аза? ?шін найза?ай жар?ылда?ан.

2 ж?ргізуші:

Арты? ту?ан кім ?ойар тектіге  мін

Берген шы?ар ?аза?ты? к?п тілегін

?аза?ты т???ыш рет те?естірген

Н?рс?лтан Назарбаев деп білемін.

1 ж?ргізуші:

?р бір азаматы ?зін те? сезінетін, татулы?ы жарас?ан ?аза? еліні?  ?аза? хал?ыны? ?арымды істері ?лем ж?ртшылы?ы ?шін  ?лгі ?неге.

2 ж?ргізуші:

Олай болса Елбасыны? ?мір жолдарына ?ыс?аша деректерге то?талса?.

Комсомолды? жолдамамен Теміртау ?аласына аттанды. Теміртауда ?аласына аттанды. Теміртауда болаша? металлугртер дайындайтын фабрика-зауыт училищесіне о?у?а т?седі.

         Елбасыны? маманды? та?дауы, е?бек жолы осыдан басталды. Украйнада?ы Днепродзержинск техникалы? училищесіне 1960 жылы бітіріп шы?ып, Теміртау ?аласында? ?аза? металлург ??рылысына ?арасты «Домесктрой» тресінде 1960-1969 жылдары ж?мысы,кейіннен домна цехында шойын ?орытушы, домна пешінде горновой, домна цехында диспетчер болып ж?мыс істейді.?ара?анды металлургия комбинатыны? домна пешінде газшы ?ызметтерін ат?арды. 1969 жылы Теміртау ?алалы? партия комитетіні? ?нерк?сіп- транспорт б?ліміні? ме?герушісі. 1969-1971

жылдары Теміртау ?алалы? комсомол комитетіні? бірінші хатшысы 1971-1973 жылдары Теміртау ?алалы? партия комитетіні? екіншісі хатшысы болды.

1 ж?ргізуші:

 ?аза?стан ж?ртым деп

Езілген ел ?лтым деп

Жатса т?рса ?ай?ы жеп

?ас?айа  ж?ріп жол тап?ан –

Батырым сенсі?  Н?рс?лтан!

2 ж?ргізуші:

Саясатты ме?герген,

Барлы? ?лтты те? к?рген

?ділетті? а? жолын,

Шарлап талмай іздеген.

?аза?ты к?кке к?терген,

Елбасы сенсі? Н?рс?лтан!

1 Ж?ргізуші:    Н?рс?лтан  ?біш?лы  Назарбаев

1.?аза?стан Республикасыны? Президенті

2. Д?ниеж?зілі ?аза?тары  ?ауымдасты?ыны? Т?ра?асы

3. ?аза?стан Республикасыны? бас ?олбасшысы

4.Жо?ары сот ке?есіні? т?ра?асы

5. ?н?ранны? авторы

6. Мейірімді ата, ?ла?атты ?ке.

7.?лтжанды азамат.

2 ж?ргізуші:  Осымен 1 желто?сан  ?Р-ны? Президенті  к?ніне арнал?ан  «?лт ма?танышы- Президент» атты

?деби сазды ?ойылымды ая?таймыз.

Бірлікті ту  татулы?ты т??ыр еткен  ?аза? елі жасасын!

?н?раны ас?а?тап бірлігі жарас?ан ?аза? елі жасасын!

Просмотр содержимого документа
«Т???ыш президентіміз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев »

«Ұлт мақтанышы- Президент»

Мақсаты: Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы мен қызметі , ел басқару ісіндегі еңбегі жайлы оқырмандарға жеткізу.

Көрнекілігі: Видио ролик, Ашық кітап көрмесі және шолу.

Сахна безендірілген Н.Ә.Назарбаевтың кітаптарынан көрме ұйымдастырылған.1 жүргізуші.

Қайырлы күн құрметті ұстаздар және оқушылар Бүгін біз 1 желтоқсан Қ.Р- ның Тұңғыш Президенті күніне арналған «Ұлт мақтанышы- Президент»

атты Әдеби сазды қойылымды тамашалауға шақырамыз.

(Сахнада «Балалық шағымның аспаны» кино филімінен үзінді көрініс. Әсем безендірілген киіз үй, Үшқоңыр әні баяу ойнап тұрады ,Киіз төрінде төрінде бала Нұрсұлтан, Әлжан әже, Әбіш ата отырады.)

(Сахна сыртынан дауыс )

Анасы түсінде буырқанып дөңбекшіп жатқан теңізді көреді. Теңізге түссе тұбінен қару тауып алады. Иығына мылтықты асып алып, еш тұншықпастан, қиналмастан жағаға шығады. Анасы ағайындарына түсін жорытқанда: Алла жар болсын, түсің жақсы екен, дүниеге шекесі торсықтай үл келеді деген екен. Міне, бұл 1940 жылдың 6 шілдесінде шыр етіп дүние есігін ашқан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еді.

Әже: бізді жаратқан бабамыз адам жаратушы жұмақ бағынан, қуып жібергенде тыңдады балам.

Нұрсұлтан: Әже, содан кейін не болды?

Әже: содан кейін балам, жаратушы ием адам баласын жер бетіне жаратты.

Нұрсұлтан: Әже біз қалай пайда болдық?

Әже: Барлық адамдар адамнан пайда болды. Бірақ олар әр түрлі жерде тұрады. (Нұрсұлтан дермен тартады)

Әже: О о о менің балам жігіт болып қалыпты – ғой, қазақтың әр бір баласы өзінің жеті атасын білуі керек. Әбіш сен өзің Сұлтанға түсіндірсеңші.

Әбіш: Сұлтан зер салып тыңда балам, сенің жетінші атаңды Айдар деп атаған.

Нұрсұлтан: Айдар (Саусағын бүгіп)

Әбіш: Айдардан кейін Мырзатай

Нұрсұлтан: Мырзатай

Әбіш: Одан кейінгі атаң, Кең баба

Нұрсұлтан: Кең баба

Әбіш : Кең бабадан соң, Еділ

Нұрсұлтан: Еділ

Әбіш: Еділден кейін Сапақбай

Нұрсұлтан: Сапақбай

Әбіш: Сапақбайдан кейін Назарбай

Нұрсұлтан : Назарбай

Әбіш: Назарбайдан......

Нұрсұлтан: Назарбайдан Әбіш

Әбіш: дұрыс айтасың балам.

Әже: Ия, Әбіштен тәңірім маған сені сыйлады. (Кенеттін самалет гүрілі естіледі) Нұрсұлтан аспанға қарап, орнынан тұрады.

Әже: Сұлтан қайда барасың? (Әжесі қоса тұрып), астапыралла, астапыралла бұл не шу, бұл не дыбыс?!

Нұрсұлтан: Әләқай,Әләқай Самалет. Нұрсұлтан жүгіре жөнеледі. Әбіш пен Әлжан соңынан жүріп сағынадан шығып кетеді.1 жүргізуші: Ия, сол бала Нұрсұлтан қазіргі таңда әлемді аузына қаратқан Қазақ елінің маңдайын біткен дара тұлға. Қазақстан Республикасының президенті ұлт көшбасшысы. Елін сүйген- елі сүйген елбасы.

Қазақ биі

2 жүргізуші:

Біз бүгін ұлтымыздың абыройына айналған Президентіміз үшін мақтана аламыз. Қазақтың құлан жортса тұяғы тозатын Қыран ұшса қанаты талатын ұлан байтақ жері бар, сол жері мен елін егемен ел етіп, әлемге танытқан Елбасы.

1 жүргізуші: Кезекте Нұрсұлтан Назарбаевтың балалаық шағынан үзінді.

Ежелден ел тұтқалар ел орнатқан.

Ұласқан ұрпағына олар мақтан

Елбасы қасиетті аталы сөз

Мазмұны мағынасы терең жатқан.Әр сөздің астарында осы арада,

Ағайын ой жіберіп жіті қара

Тәуелсіз Қазақстан тарихында,

Тұлғасы Елбасының жеке дара.

1оқушы:

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдесінде Алматы облысына қарасты Қарасай батыр ауданының Шамалған селосында туды. Шығыс күнтізбесі бойынша Нұрсұлтан аға Ұлу жылы дүниеге келген екен. Тағдыры күнмен тығыз байланысты. Бұл жылы туған ксілердің ерекше қуатқа ие екендігі олардың арасынан ерекше іскер мемлекет басшылары шығатыны айтылған. Енді президенттің туған күні 6 санына тоқталар болсақ тағы да бір қызық жағдайға кенелеміз 6 саны шындықты, ашықтықты және сенімділікті бейнелейді. Бұл күні дүниеге келген адамдар бейбітшілік пен тыныштықты сақтау жолында аянбай қызмет етіп, халықтың тұрмыс жағдайларын жақсартуға күш-жігерін жұмсайды екен.

2оқушы:

Нұрсұлтан аға орта бойлы, жазық маңдайлы, ақсары бала болатын. Сырттай момақани көрінгенімен көзінің оты бар ұстамды байсалды еді. Сабаққа алғыр, елгезек, дене бітімі қайратты, күшті, қағлез, сергек бала болатын. Сол кездің өзінде ұйымдастырушылық қабілет байқалып қалатын. Балаларды үйіріп, артынан ертіп жүретін.

Ән

1 жүргізуші:

Бұрынғыдан сірә сөз артылмаған

Сақта қазақ қайткенде салтыңды аман

Елбасы бірақ келген жер бетіне

Қазақ үшін найзағай жарқылдаған.

2 жүргізуші:

Артық туған кім қойар тектіге мін

Берген шығар қазақтың көп тілегін

Қазақты тұңғыш рет теңестірген

Нұрсұлтан Назарбаев деп білемін.

1 жүргізуші:

Әр бір азаматы өзін тең сезінетін, татулығы жарасқан Қазақ елінің қазақ халқының қарымды істері әлем жұртшылығы үшін үлгі өнеге.

2 жүргізуші:

Олай болса Елбасының өмір жолдарына қысқаша деректерге тоқталсақ.

Комсомолдық жолдамамен Теміртау қаласына аттанды. Теміртауда қаласына аттанды. Теміртауда болашақ металлугртер дайындайтын фабрика-зауыт училищесіне оқуға түседі.

Елбасының мамандық таңдауы, еңбек жолы осыдан басталды. Украйнадағы Днепродзержинск техникалық училищесіне 1960 жылы бітіріп шығып, Теміртау қаласындағ қазақ металлург құрылысына қарасты «Домесктрой» тресінде 1960-1969 жылдары жұмысы,кейіннен домна цехында шойын қорытушы, домна пешінде горновой, домна цехында диспетчер болып жұмыс істейді.Қарағанды металлургия комбинатының домна пешінде газшы қызметтерін атқарды. 1969 жылы Теміртау қалалық партия комитетінің өнеркәсіп- транспорт бөлімінің меңгерушісі. 1969-1971

жылдары Теміртау қалалық комсомол комитетінің бірінші хатшысы 1971-1973 жылдары Теміртау қалалық партия комитетінің екіншісі хатшысы болды.

1 жүргізуші:

Қазақстан жүртым деп

Езілген ел ұлтым деп

Жатса тұрса қайғы жеп

Қасқайа жүріп жол тапқан –

Батырым сенсің Нұрсұлтан!

2 жүргізуші:

Саясатты меңгерген,

Барлық ұлтты тең көрген

Әділеттің ақ жолын,

Шарлап талмай іздеген.

Қазақты көкке көтерген,

Елбасы сенсің Нұрсұлтан!

Ән

1 Жүргізуші: Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев1.Қазақстан Республикасының Президенті

2. Дүниежүзілі Қазақтары қауымдастығының Төрағасы

3. Қазақстан Республикасының бас Қолбасшысы

4.Жоғары сот кеңесінің төрағасы

5. Әнұранның авторы

6. Мейірімді ата, ұлағатты әке.

7.Ұлтжанды азамат.

2 жүргізуші: Осымен 1 желтоқсан ҚР-ның Президенті күніне арналған «Ұлт мақтанышы- Президент» атты

әдеби сазды қойылымды аяқтаймыз.

Бірлікті ту татулықты тұғыр еткен Қазақ елі жасасын!

Әнұраны асқақтап бірлігі жарасқан Қазақ елі жасасын!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Т???ыш президентіміз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев

Автор: Шаганова Бактыгул Ашыкбаевна

Дата: 18.10.2015

Номер свидетельства: 240982

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства