kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тренинг: "К?шбасшы болып тумайды, к?шбасшы болып ?алыптасады".

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тренинг  та?ырыбы:   К?шбасшы  болып  тумайды, к?шбасшы болып ?алыптасады.

Ма?саты: О?ушыларды? к?шбасшылы? ?асиеттері мен ?абілеттерін аша білу, б?гінгі ?о?амда?ы к?шбасшыны? р?лін аны?тап, д?ріптеу. Адамны? к?шбасшы болып тумайтынын, к?шбасшы болып ?алыптасатынын жете ме?герту ж?не ?зіне деген сенімділігін ?алыптастыру.      

К?тілетін н?тиже:  Бac?aру ж?нe к?шбacшылы? турaлы т?ciнiк ?aлыптacaды, к?шбacшы т?рлeрiнi? eрeкшeлiктeрiн aй?ындaй oтырып, ?aжeттi жa?дaйдa тиiмдi пaйдaлaну?a ?йрeнeдi. К?шбасшылы? ?абілетті? ?лшемдерін біледі. К?шбасшылы? ?абілетті? сапасына сараптама жасайды.

К?шбасшыны? бойынан табылатын ?асиеттер:

 1. Табандылы?. К?шбасшы ?немі ?оз?алыста болып, с?ра?ты? м?нін т?сінеді. С?ра?ына жауап алмайынша тынбайды. Ой?а ал?ан жоспарларын міндетті т?рде ж?зеге асырады.                                                                                                          2.  ?зіне деген сенімділік. Алдына ?ой?ан ма?сатына жетуге деген ??штарлы?ы басым, ма?саттар жетіп, ?згелерге ?лгі бола білуі. К?шбасшы ж?регі мен а?ылын ?атар ты?дап, ая?ында ны? т?рады.                                                                                                                                                                                3.  ?ділеттілік. ?ділетті бол?ан жа?дайда ?ана ?згелерді? сеніміне ие бола алады                                                                                                                                                                                  4. Салма?тылы?. ?зін ?стай алатын, тез ашуланбайтын, ?рдайым сабырлы болуы тиіс.                                                       5. Батыл болуы. Ол ?зіні?  талаптарыны? орындалу м?мкіндігіне сенімді болып, сенімділігін топ м?шелеріне жеткізе алуы керек.                                                                                                                                                                            6. Ынта. К?шбасшы барлы? іске ынталы келеді. Ол ?зіні? мінезімен ?згелерге ?лгі бола алады.                                            7. Білімге деген ??штарлы?. ?з бетінше ізденіп, жа?а технологияларды толы?ымен ме?гереді. Бас?аруда ?зіні? білімділігін де пайдаланады.                                                                                                                                               8. Д?рыс шешім ?абылдау. Ол ситуация?а жылдам ба?а беріп, ?иын м?селені? шешімін д?рыс табады.                             9. ?згеше ойлау. Ойын да, жоспарларын да ситуация?а с?йкес ?згертіп, жа?ашылды?ты тез ?абылдайды. Барлы?ыны? да ерекше бол?анын ?алайды.                                                                                                                                               10. Талас-тартылыс?а т?се алу ?абілеті. К?шбасшы магнит іспеттес болуы шарт, ол - барлы?ы тартылатын орталы? фигура.  

 К?тілетін н?тиже:   О?ушыларда бac?aру ж?нe к?шбacшылы? турaлы т?ciнiк  ?aлыптacaды, к?шбacшы т?рлeрiнi? eрeкшeлiктeрiн aй?ындaй oтырып, ?aжeттi жa?дaйдa тиiмдi пaйдaлaну?a ?йрeнeдi.К?шбасшылы?ты? т?рлері ж?не міндеттері туралы т?сінік ?алыптасады. Бір-бірінен ажыратады.

Ресурстар: Интерактивті та?та, маркерлер, т?рлі т?сті ?а?аздар, слайдтар.

Тренингке ?атысатын о?ушылар:   11 сынып о?ушылары:                                                                                                                    1.  Маханов Асылан,                                                                                                                                                                              2. Н?рлан?ызы Алтынай,                                                                                                                                                                          3. ?айыржанова Сара,                                                                                                                                                                              4. Самирова Фатима.

Тапсырмалар:

 1. ?зін-?зі таныстыру.     (10 мин.)

?р о?ушы слайд ар?ылы ?здері туралы ж?не жетістіктері туралы, алдарына ?ой?ан ма?саттары туралы айтады.

 1. К?шбасшы дегенді ?алай т?сінесі?? “(ой тол?ау). (10 мин)

О?ушылар к?шбасшы деген с?зге аны?тама бере отырып, ?здеріні? к?шбасшы дегенге ?алай т?сінетіндерін ж?не болаша?та?ы маманды?тарымен салыстыра отырып слайд ар?ылы т?сінік береді.

 1. “Мен кіммін”  20 с?з  (3 мин.)

3 минут ішінде «Мен кіммін» дегенге 20 с?з жазулары керек, мысалы: Мен адаммын, о?ушымын,мектеп бітірушімін,болаша? студентпін т.б

 1. “Мен.. болсам.”, (та?да?ан маманды?ына байланысты). (5 мин.)

•      Президент

•      Білім министірі

•      Депутат

•      ?ала ?кімі

 4 о?ушы ?здеріні? болаша? маманды?тарына ?арай ?здеріне ?на?ан бір маманды?ты та?дап алып с?йлейді.

 1. 10 геометриялы? фигурамен адам бейнесін ??растыру.   (5 мин.)

Геометриялы? фигураларды пайдалана отырып адам бейнесін салады ж?не сол фигураларды не ?шін салды со?ан аны?тама береді.

 1. Бейнежазба ар?ылы ой саптау.  (5 мин.)

Бейнежазбадан екі т?рлі к?шбасшы туралы видео к?рсетіледі, т?рт о?ушы ж?птаса отырып берілген к?рсетілім бойынша ой тол?айды.

?орытындылау. (5 минут.)

Просмотр содержимого документа
«Тренинг: "К?шбасшы болып тумайды, к?шбасшы болып ?алыптасады".»

Тренинг тақырыбы:

Көшбасшы болып тумайды,көшбасшы болып қалыптасады.

Мақсаты


Оқушылардың көшбасшылық қасиеттері мен қабілеттерін аша білу, бүгінгі қоғамдағы көшбасшының рөлін анықтап, дәріптеу. Адамның көшбасшы болып тумайтынын, көшбасшы болып қалыптасатынын жете меңгерту және өзіне деген сенімділігін қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже:


Бacқaру жәнe көшбacшылық турaлы түciнiк қaлыптacaды, көшбacшы түрлeрiнiң eрeкшeлiктeрiн aйқындaй oтырып, қaжeттi жaғдaйдa тиiмдi пaйдaлaнуғa үйрeнeдi. Көшбасшылық қабілеттің өлшемдерін біледі. Көшбасшылық қабілеттің сапасына сараптама жасайды.

Көшбасшының бойынан табылатын қасиеттер:


 1. Табандылық. Көшбасшы үнемі қозғалыста болып, сұрақтың мәнін түсінеді. Сұрағына жауап алмайынша тынбайды. Ойға алған жоспарларын міндетті түрде жүзеге асырады. 2. Өзіне деген сенімділік. Алдына қойған мақсатына жетуге деген құштарлығы басым, мақсаттар жетіп, өзгелерге үлгі бола білуі . Көшбасшы жүрегі мен ақылын қатар тыңдап, аяғында нық тұрады. 3. Әділеттілік. Әділетті болған жағдайда ғана өзгелердің сеніміне ие бола алады 4. Салмақтылық. Өзін ұстай алатын, тез ашуланбайтын, әрдайым сабырлы болуы тиіс. 5. Батыл болуы . Ол өзінің  талаптарының орындалу мүмкіндігіне сенімді болып, сенімділігін топ мүшелеріне жеткізе алуы керек. 6. Ынта. Көшбасшы барлық іске ынталы келеді. Ол өзінің мінезімен өзгелерге үлгі бола алады. 7. Білімге деген құштарлық. Өз бетінше ізденіп, жаңа технологияларды толығымен меңгереді. Басқаруда өзінің білімділігін де пайдаланады . 8. Дұрыс шешім қабылдау. Ол ситуацияға жылдам баға беріп, қиын мәселенің шешімін дұрыс табады. 9. Өзгеше ойлау. Ойын да, жоспарларын да ситуацияға сәйкес өзгертіп, жаңашылдықты тез қабылдайды. Барлығының да ерекше болғанын қалайды. 10. Талас-тартылысқа түсе алу қабілеті. Көшбасшы магнит іспеттес болуы шарт, ол - барлығы тартылатын орталық фигура.

Күтілетін нәтиже:


Оқушыларда бacқaру жәнe көшбacшылық турaлы түciнiк қaлыптacaды, көшбacшы түрлeрiнiң eрeкшeлiктeрiн aйқындaй oтырып, қaжeттi жaғдaйдa тиiмдi пaйдaлaнуғa үйрeнeдi.Көшбасшылықтың түрлері және міндеттері туралы түсінік қалыптасады. Бір-бірінен ажыратады.

Ресурстар

Интерактивті тақта, маркерлер, түрлі түсті қағаздар, слайдтар.

Тренингке қатысатын оқушылар:

11 сынып оқушылары: 1. Маханов Асылан, 2. Нұрланқызы Алтынай, 3. Қайыржанова Сара, 4. Самирова Фатима.


Тапсырмалар:

 1. Өзін-өзі таныстыру. (10 мин.)

Әр оқушы слайд арқылы өздері туралы және жетістіктері туралы, алдарына қойған мақсаттары туралы айтады.

 1. Көшбасшы дегенді қалай түсінесің? “(ой толғау). (10 мин)

Оқушылар көшбасшы деген сөзге анықтама бере отырып, өздерінің көшбасшы дегенге қалай түсінетіндерін және болашақтағы мамандықтарымен салыстыра отырып слайд арқылы түсінік береді.

 1. Мен кіммін” 20 сөз (3 мин.)

3 минут ішінде «Мен кіммін» дегенге 20 сөз жазулары керек, мысалы: Мен адаммын, оқушымын,мектеп бітірушімін,болашақ студентпін т.б

 1. Мен ......... болсам.”, (таңдаған мамандығына байланысты)

(5 мин.)

 • Президент

 • Білім министірі

 • Депутат

 • Қала әкімі

4 оқушы өздерінің болашақ мамандықтарына қарай өздеріне ұнаған бір мамандықты таңдап алып сөйлейді.


 1. 10 геометриялық фигурамен адам бейнесін құрастыру. (5 мин.)

Геометриялық фигураларды пайдалана отырып адам бейнесін салады және сол фигураларды не үшін салды соған анықтама береді.

 1. Бейнежазба арқылы ой саптау. (5 мин.)


Бейнежазбадан екі түрлі көшбасшы туралы видео көрсетіледі, төрт оқушы жұптаса отырып берілген көрсетілім бойынша ой толғайды.

Қорытындылау. (5 минут.)Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Тренинг: "К?шбасшы болып тумайды, к?шбасшы болып ?алыптасады".

Автор: Базарбаева Гулжамал Сагингалиевна

Дата: 22.03.2016

Номер свидетельства: 308735

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства