kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ХХІ ?асыр к?шбасшысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Батыс ?аза?стан облысы 

Теректі ауданы

Ша?ан ЖОББМ-ні? 

?аза? тілі ж?не ?дебиеті п?ніні? м??алімі

Рыс?алиева ?ымбат Рыс?алиевна

 

 

Интеллектуалды? ойын

«XXI ?асыр  к?шбасшысы»

Ма?саты :

1.О?ушыларды? ?р салада білімдерін ке?ейту, білім де?гейін,  шы?армашылы? ізденісін бай?ау. О?ушыларды бас?а п?ндерден ал?ан білімдерін ?мірде пайдалану?а ?йрету.

2. С?ра?тар?а толы? жауап беру да?дысын ?алыптастыру. С?йлеу  шеберлігін жетілдіру, белсенділігін арттыру.

3. Білім алу?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.

 

К?рнекі ??ралдар: с?ра?тар комьютер ар?ылы к?рсетіледі, интербелсенді та?та

 

?діс-т?сілдер: ойын, с?ра?-жауап.

                                                     Іс-шараны? барысы.

Ойын?а ?атысушылармен танысу.

- ??рметті м??алімдер, о?ушылар! Б?гін бізді? ойнымыз ?аза? тілі п?ні апталы?ы аясында ?тетін «ХХІ ?асыр к?шбасшысы» зияткерлік ба?дарламасыны? ойынына ?ош келді?іздер!

 

- Е? алдымен сайыс?а ?атысушылармен танысып ?тейік.

Ойынны?  ?атысушылары – 10 «Б» сынып о?ушылары

 

?азылар орны?тырар ?ділдікті,

Кімдерді? жауаптары к?міл шы?ты.

Білім мен тап?ырлы?ты? сайысында

Же?іске жетер дейміз на?ыз мы?ты

 

- ?діл?азылар ал?асымен таныстыру.

1_______________________________

2_______________________________

3_______________________________

 

   - Б?гінгі интеллектуалды ойын ?ш кезе?нен т?рады:

                                                I айналым – «Б?йге»

                                                II айналым – «Гамма»

                                                III айналым – «Дода»

І айналымнан кейін ?пайы аз о?ушылар шы?ып, 7 о?ушы ?алады

ІІ айналымнан со? 4 о?ушы ойыннан шы?ады, 3 о?ушы ?алады

 

 

БІРІНШІ КЕЗЕ?

«Б?ЙГЕ»

?арап т?рмай  б?йгеге  ері?із

Ш?кірттерге  ?діл  шешім  бері?із

Ж?зден  ж?йрік, мы?нан т?лпар  шы?арар

Б?йге, б?йге, б?йгелерді  к?рі?із дей келе  біз  бірінші айналым Б?ЙГЕ  кезе?ін бастайы?.

Сайыскерлерге с?ттілік тілейміз!!!

 

______о?ушы  ?атысады.
1. Ж?ргізуші ?атысушылар?а с?ра?тар ?ояды, ?р сауал?а жауапты? ?ш н?с?асы ?сынылады.
2. ?атысушы д?рыс жауап берген ?р с?ра??а 1 ?пай иеленеді.
3. Жауап?а он бес секунд уа?ыт беріледі, одан кейінгі жауаптар ?абылданбайды.
 

1-с?ра?. Париж сахнасында ?н сал?ан т???ыш ?аза? ?ншісі? (?. ?ашаубаев)

2-с?ра?. “Оян?ан ?лке” романыны? авторы. (?. М?сірепов)

3-с?ра?. Интернетпен байланыс жасайтын ??рыл?ы. (модем)

4-с?ра?. Н?л температурада су неге айналады? (м?з?а)

5-с?ра?. Ал?аш Нобель сыйлы?ын ал?ан физик? (Рентген)

6-с?ра?. «Жеті жар?ы» шы?ар?ан хан? (Т?уке)

7-с?ра?. Температураны ?лшеуге арнал?ан прибор? (термометр)

8-с?ра?. Шетелге шы?арылатын тауар? (экспорт)

9-с?ра?. Аспан денелеріне аты берілген ?алым? ( ?аныш С?тбаев)

10-с?ра?. Адам ?ндес музыкалы? аспап? (?обыз)

Кілті

1/б;  2/а;  3б;  4/а;  5/б;  6/?;  7/?;  8/?;  9/а;  10/?

 

ЕКІНШІ КЕЗЕ?

«Гамма»

М??гі  ба?и  есте  ?алар

?ажайып  бір  сайыс  болсын

Білімдірек  ш?кірт  озар

?иыныра?  с?ра?  болсын  деп біз  енді  сайысымызды?  келесі  кезе?іне  келдік. 

 

----- адам ?атысады. Бірінші турда жинал?ан ?пай екінші турда са?талады. 

 1. Екінші турда  ойыншы нотаны та?дайды. Та?дау кезегі ойыншыны? бірінші турда е? аз ?пай жина?ан ойыншы бірінші болып  та?дайды, ?рі ?арай осылай кезекпен кете береді.
2. Жауап ауызша беріледі.
4. Екі тур барысында барынша к?п ?пай жина?ан ?ш ойыншы ?шінші тур?а шы?ады. 

І до

1. Затты? т?рін, т?сін, сапасын, к?лемін білдіретін с?з табы?(сын есім)

2. 5 мысы? 5 тыш?анды 5 минут ?стаса, 1 мысы? 1 тыш?анды неше минут ?стайды? (5 минут)

3.  ?ысымды ?андай ??ралмен ?лшейді ?(Барометр)

4. Махамбет ?теміс?лы ?ай жылы д?ниеге келген? (1803 ж)

5. Рейхстаг?а е? ал?аш ту тіккен ?аза? жауынгері кім(Р. ?ош?арбаев)

6. ?азіргі та?да б?л адам ата?ты Microsoft компаниясыны? президенті ?(Билл Гейтс)

 7. Е? тере? к?л? (Байкал)

 8. ?лы Абайды? 150 жылды? мерейтойы ?ай жылы ЮНЕСКО ше?берінде атап ?тілді? (1995)

 

ІІ ре

1. С?з ??рамын зерттейтін сала?(Морфология

2. Д?лелдеуді ?ажет етпейтін математикалы? с?йлем?(аксиома)

3. Б?кіл?лемдік тартылыс за?ын кім ашты ?(Ньютон)

4. Шо?ан У?лиханов Жетісу, Шы?ыс, Орталы? ?аза?стан ?лкелерін ?ай жылы аралайды? (1856-57ж)

5. Е? ?лкен д?ние б?лігі?(Азия)

6. Жерді? таби?и серігі? (ай)

7. Грек авторлары «Азиялы? скиф» деп ата?ан тайпалар? (са? тайпасы)

8. «Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін» кімні? ?ле?і? (А.??нанбаев)

 

 

ІІІ ми

1. Екі адамны? с?йлесуі?(Диалог)

2. “Миллион” деген с?зді ?аза? арасына жеткізген а?артушы?(Ы.Алтынсарин)

 1. Ток к?шіні? ?лшем бірлігі? (Ампер)
 2. Республикада?ы е? ірі к?мір кен орны (?ара?анды)
 3. Ыбырайды? «?аза? хрестоматиясы» жина?ы ?ай жылы басылып шы?ты?(1879ж)
 4. ?асиетті та?ам? (нан)
 5. Студентке т?ленетін айлы?? (стипендия)
 6. Бал?ожа биді? т?рбиесінде бол?ан кім?(Ы.Алтынсарин)

 

ІV фа

1. Дыбысты? жазба та?басы? (?ріп)

2. Еуропаны? «С?т фермасы» деп аталатын мемлекеті? (Дания)

3. ?рып-со?атын ?ару? (шо?пар)

       4. Ш?к?рім ??дайберді?лы ?ай жылы д?ниеге келді?(1858 ж)

5.?аза?ты? т???ыш ?арышкері? (Т.?уб?кіров)

6. К?не заттарды са?тайтын орын? (м?ражай)

7. «?ыз?ыш ??с» ?ле?іні? авторы кім? (М.?теміс?лы)

8. Томирис кім? (са? патшайымы)

 

V соль

1. С?зді? т?пкі ма?ыналы б?лшегі ?алай аталады?(т?бір)

2. Еліміздегі е? биік тау шы?ы? (хан т??ірі)

3. Махамбет ?ай жылдары Батыс ?аза?станда?ы Исатай Тайман?лы баста?ан шаруалар к?терілісіні? жыршысы, ?йымдастырушысы болды? (1836-1838)

4. Менделеев кестесіндегі 105 элементті? ?аншасы бізді? елімізді? ?ойнауында бар? (99)

5. «Мені? атым ?ожа» шы?армасыны? авторы? (Бердібек Со?па?баев)

6. ?ой пірі? (Шопан ата)

7. ?ыр?ыз хал?ыны?  «Манас» дастанын зерттеген ?алым? (Ш.У?лиханов)

8. «То?ыз??мала?» нені? атауы?(ойын)

 

ля

1. ?БТ ?андай с?з? (?ыс?ар?ан с?з, ?лтты? біры??ай тістілеу)

2. Есік ?аласынан табыл?ан «Алтын адам» с?йегін тап?ан археолог кім?(К.А?ышев)

3. Бір ?асырда неше жыл? (100 жыл)

4. Абай ?мірі туралы жаз?ан жазушы. (М.?уезов)

5. Арабияда?ы ?асиетті  бас ?ала? (Мекке)

6. С?з ?нер жарысы? (айтыс)

7. «Еуропа?а аш?ан терезе» сы?ылды болды- деп Потанин кім туралы жазды?

8. Тілдер мерекесі?ашан тойланады? (22 ?ырк?йек)

VІІ си

1. Етістікті? ша?тары нешеге б?лінеді? (3)

2. Е? кішкентай ??с? (колибри)

3. ?аза? ?ліппесін жаса?ан ж?не ал?аш о?у ??ралын жаз?ан кім? (А.Байт?рсынов)

4. О?т?стік астана ?ай ?ала?(Алматы)

5. А.??нанбай?лыны? ?мір с?рген жылдары? (1845-1904)

6. Т???ыш ?аза? журналы?(«Ай?ап»)

7. Т?йе пірі? (Ойсыл?ара)

8. «?ытай империясыны? батыс провинциясы ж?не ??лжа ?аласы» кімні? е?бегі? (Ш. У?лиханов)

 

?ШІНШІ КЕЗЕ?
” ДОДА ”

1. Тур?а ?ш адам ?атысады. Екінші турда жинал?ан ?пай есептелмейді. Бірінші болып  е? жо?ары ?пай саны бар ойыншы та?дайды
2. ?атысушылар?а  3 та?ырып берілген: «?аза? тілі», «Орыс тілі», «А?ылшын тілі». Оларды? ?р?айсысында к?рделілігі бойынша  ба?аланатын с?ра? жасырылулы. О?ан с?йкес 10; 20; 30; 40 балл беріледі.
3. ?атысушылар кезек бойынша та?ырып пен с?ра? ба?асын та?дайды. ?ркім ?зі та?да?ан с?ра?ына жауап береді. Ойлану?а 10 секунд уа?ыт беріледі.
4. С?ра?тарды ойыншылар кезек бойынша та?дайды ж?не сол кезекпен жауап береді.
5. Д?рыс жауап берген жа?дайда ойыншы с?ра? ба?алан?ан  м?лшерде ?пай?а ие болады.
6. Ойыншы д?рыс жауап бермеген жа?дайда, оны? ?арсыластары ?з кезегінде ?ол к?теру ар?ылы  д?рыс жауап беруге талпыныс жасай алады.
7. Егер екінші ойыншы д?рыс жауап бере алмаса, жауап беру ???ы?ы ?шінші ойыншы?а ?теді. Ол екінші ойыншы т?різді ойланбай жауап беруге міндетті.
8. Кез келген жа?дайда с?ра?та к?рсетілген ?пай д?рыс жауап берген ойыншы?а ?теді.
9. Ойынны?  же?імпазы болып ?шінші турда барынша мол ?пай жина?ан ойыншы танылады.
10. ?пай саны тепе-те? т?сетін болса т?ртінші тур (овертайм) ?ткізіледі.

?аза? тілі

1. ?аза?  тіл  біліміні?  негізгі  салалары  (фонетика,  лексика, грамматика)

2. ?олданылу  аясы  шектеулі  с?здер  ( к?сіби,  термин,  к?нерген,  диалект,  т?ра?ты  тіркес,  табу,  кірме,  неологизм,  на?ыл  с?з,  ма?ал)

3.Белгілі  бір  д?уіріндегі  ?о?амды?  ??ым?а байланысты  туып,  ?азір  ?олданыстан  шы?ып  ?ал?ан  с?з (историзм)

4.С?здерді?  байланысу  т?рлері (?иысу,  матасу,  ме?геру,  ?абысу,  жанасу)

 

      Орыс тілі

1. Стили  литературного  языка (разговорный, официально-деловой,  научный,  публицистический,  художественный)

2. Назовите   слова,  в  которых  встречаются 3 буквы "е"  подряд. (змееед,  длинношеее)

3. Назоваите  разносклоняемые  существительные. (племя,  пламя,  знмя, время, бремя, стремя, имя, вымя, темя, семя, пусть)

4. Что такое флексия? (изменяемая  морфема,  окончание)

 

А?ылшын тілі

1. С?йлемді  а?ылшын  тіліне  аудары?ыз: "?ара  с?здерді?  авторы  Абай  ??нанбаев" (Autor of  "Kara  sozs" is  Abai  Kunanbaev)

2. Зат  есім а?ылшынша  ?алай? (noun)

3. What is the English for «ата-ана»?      (parents)

4. What is the Kazakh for  «necessary»?      (?ажетті)

  Овертайм с?ра?ы: ?аза?та т???ыш генерал ата?ын ал?ан ж?не мектеп аш?ан кім? (Ж??гір Б?кейхан?лы)

С?з ?діл ?азылар ал?асына беріледі, ?орытынды есепті тындайы? ж?не б?гінгі ойын туралы, ?атысушылар туралы бірнеше ауыз с?з айта кетсе?іздер.

К?ріп тамашала?андары?ыз?а к?п-к?п рахмет!!

Келесі кездескенше, сау болы?ыздар!

 

Просмотр содержимого документа
«ХХІ ?асыр к?шбасшысы »

Интеллектуалдық ойын

«XXI ғасыр  көшбасшысы»

Мақсаты :

1.Оқушылардың әр салада білімдерін кеңейту, білім деңгейін,  шығармашылық ізденісін байқау. Оқушыларды басқа пәндерден алған білімдерін өмірде пайдалануға үйрету.

2. Сұрақтарға толық жауап беру дағдысын қалыптастыру. Сөйлеу  шеберлігін жетілдіру, белсенділігін арттыру.

3. Білім алуға деген қызығушылығын арттыру.


Көрнекі құралдар: сұрақтар комьютер арқылы көрсетіледі, интербелсенді тақта


Әдіс-тәсілдер: ойын, сұрақ-жауап.

  Іс-шараның барысы.

Ойынға қатысушылармен танысу.

- Құрметті мұғалімдер, оқушылар! Бүгін біздің ойнымыз қазақ тілі пәні апталығы аясында өтетін «ХХІ ғасыр көшбасшысы» зияткерлік бағдарламасының ойынына қош келдіңіздер!


- Ең алдымен сайысқа қатысушылармен танысып өтейік.

Ойынның қатысушылары – 10 «Б» сынып оқушылары


Қазылар орнықтырар әділдікті,

Кімдердің жауаптары кәміл шықты.

Білім мен тапқырлықтың сайысында

Жеңіске жетер дейміз нағыз мықты


- Әділқазылар алқасымен таныстыру.

1_______________________________

2_______________________________

3_______________________________


   - Бүгінгі интеллектуалды ойын үш кезеңнен тұрады:

I айналым – «Бәйге»

II айналым – «Гамма»

III айналым – «Дода»

І айналымнан кейін ұпайы аз оқушылар шығып, 7 оқушы қалады

ІІ айналымнан соң 4 оқушы ойыннан шығады, 3 оқушы қалады

БІРІНШІ КЕЗЕҢ

«БӘЙГЕ»

Қарап тұрмай бәйгеге еріңіз

Шәкірттерге әділ шешім беріңіз

Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығарар

Бәйге, бәйге, бәйгелерді көріңіз дей келе біз бірінші айналым БӘЙГЕ кезеңін бастайық.

Сайыскерлерге сәттілік тілейміз!!!


______оқушы қатысады.
1. Жүргізуші қатысушыларға сұрақтар қояды, әр сауалға жауаптың үш нұсқасы ұсынылады.
2. Қатысушы дұрыс жауап берген әр сұраққа 1 ұпай иеленеді.
3. Жауапқа он бес секунд уақыт беріледі, одан кейінгі жауаптар қабылданбайды.


1-сұрақ. Париж сахнасында ән салған тұңғыш қазақ әншісі? (Ә. Қашаубаев)

2-сұрақ. “Оянған өлке” романының авторы. (Ғ. Мүсірепов)

3-сұрақ. Интернетпен байланыс жасайтын құрылғы. (модем)

4-сұрақ. Нөл температурада су неге айналады? (мұзға)

5-сұрақ. Алғаш Нобель сыйлығын алған физик? (Рентген)

6-сұрақ. «Жеті жарғы» шығарған хан? (Тәуке)

7-сұрақ. Температураны өлшеуге арналған прибор? (термометр)

8-сұрақ. Шетелге шығарылатын тауар? (экспорт)

9-сұрақ. Аспан денелеріне аты берілген ғалым? ( Қаныш Сәтбаев)

10-сұрақ. Адам үндес музыкалық аспап? (қобыз)

Кілті

1/б; 2/а; 3б; 4/а; 5/б; 6/ә; 7/ә; 8/ә; 9/а; 10/әЕКІНШІ КЕЗЕҢ

«Гамма»

Мәңгі бақи есте қалар

Ғажайып бір сайыс болсын

Білімдірек шәкірт озар

Қиынырақ сұрақ болсын деп біз енді сайысымыздың келесі кезеңіне келдік.


----- адам қатысады. Бірінші турда жиналған ұпай екінші турда сақталады. 

1. Екінші турда ойыншы нотаны таңдайды. Таңдау кезегі ойыншының бірінші турда ең аз ұпай жинаған ойыншы бірінші болып  таңдайды, әрі қарай осылай кезекпен кете береді.
2. Жауап ауызша беріледі.
4. Екі тур барысында барынша көп ұпай жинаған үш ойыншы үшінші турға шығады. 

І до

1. Заттың түрін, түсін, сапасын, көлемін білдіретін сөз табы?(сын есім)

2. 5 мысық 5 тышқанды 5 минут ұстаса, 1 мысық 1 тышқанды неше минут ұстайды? (5 минут)

3. Қысымды қандай құралмен өлшейді ?(Барометр)

4. Махамбет Өтемісұлы қай жылы дүниеге келген? (1803 ж)

5. Рейхстагқа ең алғаш ту тіккен қазақ жауынгері кім(Р. Қошқарбаев)

6. Қазіргі таңда бұл адам атақты Microsoft компаниясының президенті ?(Билл Гейтс)

7. Ең терең көл? (Байкал)

8. Ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойы қай жылы ЮНЕСКО шеңберінде атап өтілді? (1995)


ІІ ре

1. Сөз құрамын зерттейтін сала?(Морфология

2. Дәлелдеуді қажет етпейтін математикалық сөйлем?(аксиома)

3. Бүкіләлемдік тартылыс заңын кім ашты ?(Ньютон)

4. Шоқан Уәлиханов Жетісу, Шығыс, Орталық Қазақстан өлкелерін қай жылы аралайды? (1856-57ж)

5. Ең үлкен дүние бөлігі?(Азия)

6. Жердің табиғи серігі? (ай)

7. Грек авторлары «Азиялық скиф» деп атаған тайпалар? (сақ тайпасы)

8. «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» кімнің өлеңі? (А.Құнанбаев)


ІІІ ми

1. Екі адамның сөйлесуі?(Диалог)

2. “Миллион” деген сөзді қазақ арасына жеткізген ағартушы?(Ы.Алтынсарин)

 1. Ток күшінің өлшем бірлігі? (Ампер)

 2. Республикадағы ең ірі көмір кен орны (Қарағанды)

 3. Ыбырайдың «Қазақ хрестоматиясы» жинағы қай жылы басылып шықты?(1879ж)

 4. Қасиетті тағам? (нан)

 5. Студентке төленетін айлық? (стипендия)

 6. Балқожа бидің тәрбиесінде болған кім?(Ы.Алтынсарин)


ІV фа

1. Дыбыстың жазба таңбасы? (әріп)

2. Еуропаның «Сүт фермасы» деп аталатын мемлекеті? (Дания)

3. Ұрып-соғатын қару? (шоқпар)

4. Шәкәрім Құдайбердіұлы қай жылы дүниеге келді?(1858 ж)

5.Қазақтың тұңғыш ғарышкері? (Т.Әубәкіров)

6. Көне заттарды сақтайтын орын? (мұражай)

7. «Қызғыш құс» өлеңінің авторы кім? (М.Өтемісұлы)

8. Томирис кім? (сақ патшайымы)V соль

1. Сөздің түпкі мағыналы бөлшегі қалай аталады?(түбір)

2. Еліміздегі ең биік тау шыңы? (хан тәңірі)

3. Махамбет қай жылдары Батыс Қазақстандағы Исатай Тайманұлы бастаған шаруалар көтерілісінің жыршысы, ұйымдастырушысы болды? (1836-1838)

4. Менделеев кестесіндегі 105 элементтің қаншасы біздің еліміздің қойнауында бар? (99)

5. «Менің атым Қожа» шығармасының авторы? (Бердібек Соқпақбаев)

6. Қой пірі? (Шопан ата)

7. Қырғыз халқының «Манас» дастанын зерттеген ғалым? (Ш.Уәлиханов)

8. «Тоғызқұмалақ» ненің атауы?(ойын)


ля

1. ҰБТ қандай сөз? (қысқарған сөз, ұлттық бірыңғай тістілеу)

2. Есік қаласынан табылған «Алтын адам» сүйегін тапқан археолог кім?(К.Ақышев)

3. Бір ғасырда неше жыл? (100 жыл)

4. Абай өмірі туралы жазған жазушы. (М.Әуезов)

5. Арабиядағы қасиетті бас қала? (Мекке)

6. Сөз өнер жарысы? (айтыс)

7. «Еуропаға ашқан терезе» сықылды болды- деп Потанин кім туралы жазды?

8. Тілдер мерекесіқашан тойланады? (22 қыркүйек)

VІІ си

1. Етістіктің шақтары нешеге бөлінеді? (3)

2. Ең кішкентай құс? (колибри)

3. Қазақ әліппесін жасаған және алғаш оқу құралын жазған кім? (А.Байтұрсынов)

4. Оңтүстік астана қай қала?(Алматы)

5. А.Құнанбайұлының өмір сүрген жылдары? (1845-1904)

6. Тұңғыш қазақ журналы?(«Айқап»)

7. Түйе пірі? (Ойсылқара)

8. «Қытай империясының батыс провинциясы және Құлжа қаласы» кімнің еңбегі? (Ш. Уәлиханов)ҮШІНШІ КЕЗЕҢ
” ДОДА ”

1. Турға үш адам қатысады. Екінші турда жиналған ұпай есептелмейді. Бірінші болып  ең жоғары ұпай саны бар ойыншы таңдайды
2. Қатысушыларға 3 тақырып берілген: «Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Ағылшын тілі». Олардың әрқайсысында күрделілігі бойынша  бағаланатын сұрақ жасырылулы. Оған сәйкес 10; 20; 30; 40 балл беріледі.
3. Қатысушылар кезек бойынша тақырып пен сұрақ бағасын таңдайды. Әркім өзі таңдаған сұрағына жауап береді. Ойлануға 10 секунд уақыт беріледі.
4. Сұрақтарды ойыншылар кезек бойынша таңдайды және сол кезекпен жауап береді.
5. Дұрыс жауап берген жағдайда ойыншы сұрақ бағаланған  мөлшерде ұпайға ие болады.
6. Ойыншы дұрыс жауап бермеген жағдайда, оның қарсыластары өз кезегінде қол көтеру арқылы  дұрыс жауап беруге талпыныс жасай алады.
7. Егер екінші ойыншы дұрыс жауап бере алмаса, жауап беру құқығы үшінші ойыншыға өтеді. Ол екінші ойыншы тәрізді ойланбай жауап беруге міндетті.
8. Кез келген жағдайда сұрақта көрсетілген ұпай дұрыс жауап берген ойыншыға өтеді.
9. Ойынның жеңімпазы болып үшінші турда барынша мол ұпай жинаған ойыншы танылады.
10. Ұпай саны тепе-тең түсетін болса төртінші тур (овертайм) өткізіледі.

Қазақ тілі

1. Қазақ тіл білімінің негізгі салалары (фонетика, лексика, грамматика)

2. Қолданылу аясы шектеулі сөздер ( кәсіби, термин, көнерген, диалект, тұрақты тіркес, табу, кірме, неологизм, нақыл сөз, мақал)

3.Белгілі бір дәуіріндегі қоғамдық ұғымға байланысты туып, қазір қолданыстан шығып қалған сөз (историзм)

4.Сөздердің байланысу түрлері (қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасу)


Орыс тілі

1. Стили литературного языка (разговорный, официально-деловой, научный, публицистический, художественный)

2. Назовите слова, в которых встречаются 3 буквы "е" подряд. (змееед, длинношеее)

3. Назоваите разносклоняемые существительные. (племя, пламя, знмя, время, бремя, стремя, имя, вымя, темя, семя, пусть)

4. Что такое флексия? (изменяемая морфема, окончание)


Ағылшын тілі

1. Сөйлемді ағылшын тіліне аударыңыз: "Қара сөздердің авторы Абай Құнанбаев" (Autor of "Kara sozs" is Abai Kunanbaev)

2. Зат есім ағылшынша қалай? (noun)

3. What is the English for «ата-ана»? (parents)

4. What is the Kazakh for «necessary»? (қажетті)

Овертайм сұрағы: Қазақта тұңғыш генерал атағын алған және мектеп ашқан кім? (Жәңгір Бөкейханұлы)


Тағы келеді сыналар щақ айналып,

Тереңіне білім теңіз байланып.

Бүгінгі кештің жеңмпазы атанып

ХХІ ғасыр көшбасшысы болып тұр – деп, сөз әділ қазылар алқасына беріледі, қорытынды есепті тындайық және бүгінгі ойын туралы, қатысушылар туралы бірнеше ауыз сөз айта кетсеңіздер.


Көріп тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет!!

Келесі кездескенше, сау болыңыздар!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
ХХІ ?асыр к?шбасшысы

Автор: Рыс?алиева ?ымбат Рыс?али?ызы

Дата: 23.11.2014

Номер свидетельства: 134251

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства