kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ата - ана?а ??рмет, бала?а міндет

Нажмите, чтобы узнать подробности

Кубашова Шынар ?онарбай?ызы

Батыс ?аза?стан облысы

Тас?ала ауданы

Тас?ала ауылы

Ы.Алтынсарин атында?ы ЖОББМ

Ата – ана?а  ??рмет, бала?а міндет.

Ма?саты:
Дамытушылы?:о?ушыларды? бойында отбасына, отбасы  м?шелеріне деген с?йіспеншілігін   

                               арттыру, оларды? м?дениетін дамыту.
Т?рбиелік: бала бойына жылылы?ты ?ялату,  ата – анасын  ??рмет т?тып, адал да парасатты  ?л

                     мен ?ыздары болу?а, ?дептілік пен сыпайылы??а т?рбиелеу.
Білімділік:  Отбасыны?  Отандай зор ??діретті ??ым екені?,  оны? ?рбір адам баласына ?те

                      ?ымбат  болатынын білдіру.

І. ?йымдастыру б?лімі (тренинг)

ІІ. Кіріспе с?з

ІІІ. ?ке – б?йтерек,

      Бала – жапыра?

І?. Ананы? бас?ан жерде бейіш бар

?.  ?лды? ?яты – ?кеге,

      ?ызды? ?яты – шешеге

?І. К?рініс.

?ІІ «Ба?ытты отбасы» моделін ??ру

?ІІІ ??рыл?ан жобаны ?ор?ау

 ІХ   ?орытынды

І.    Ата – аналар?а балалар?а т?н т?рлі мінез - ??лы?тар жазыл?ан ?а?аздар ?сынылады. ?р ата –ана ?з баласына т?н мінез ??лы?ты та?дап алып, сол бойынша ?з баласына ?ыс?аша мінездеме беріп ?теді. 

М??алім с?зі:

    Мен ?з с?зімді «Отбасы – т?рбие іргетасы», «Отбасы – т?рбие бесігі»,  «Отбасы  - ша?ын мемлекет» деген хал?ымызды? дана с?здерін баста?ым келіп т?р.  Б?гінгі т?рбие са?атымызды? та?ырыбын отбасында?ы бала мен ата- ана арасында?ы ?арым – ?атынасты ны?айту,  баланы? ата – ана алдында?ы ?з міндетін сезіндіру ма?сатында «Ата – ана?а ??рмет бала?а міндет» деп алып отырмыз. ?рі ?арай экранда?ы сызба бойынша то?талып ?тейін.

І – ж?ргізуші:

Ас?ар тауы с?йеніші – ?кесі

М?лдір б?ла? тіреуіші – анасы

Жасыл ??ра? – келешегі, баласы.

Бірігіп олар болады мы?ты отбасы.

ІІ – ж?ргізуші:

?нер, білім берем десе? басынан

Бер о?у?а балаларды жасынан.

Ата – анадан ?сіп ?рпа?   тара?ан

Жа?сы – жаман болса бала солардан.

І – ж?ргізуші:

Ба?ытты отбасы - келешек кепілі

Т?рбие б?л ж?мба? шешімі.

?йрету, ?лгі ету, ?неге к?рсету –

?р?ашан ?лкендер міндеті.

ІІ – ж?ргізуші:

Б?кіл ?лем ата – ананы? н?рынан,

С?лем алып келешекке жол сал?ан.

Отбасыны? ба?ытын ойлап тол?анам,

Сырын ашып халы??а  тура жол салам.

?ке–б?йтерек,
Бала – жапыра?.

1 –о?ушы

?ке деген – биік шы?ы адамны?,

?ке деген – тірегі ?ой ?аламны?

?ке деген – бойы?да а??ан ?аны? да,

Шы??ан тегі?, ол негізі? жаны? да.

Не десе? де ?ке жолы бір б?лек,

?айда ж?рсе? ?олты?ы?нан т?р демеп.

На?ыз ?ке а?ылг?й де ас?а? жан,

Барлы? ?рпа? ?келерден бастал?ан.

2 - о?ушы

?ам?орсы?, ?ке, ?мірде,

?уатым сенсі? к??ілге.

?лпештеп мені ?сірді?,

?шармын ерте? к?гі?де.

Те?іздей шал?ып ж?ремін,

С?йенер сенсі? тірегім.

Барсам да ?айда, жан ?ке,

?зі?мен бірге ж?регім.

К?пке ?рлеп к??ілі?,

Н?р?а толсын ?мірі?.

Ба?ытты бол, жан ?ке

?за? болсын ??мыры?.

?н:  «?ке туралы жыр»

3 - о?ушы

А? жаулы?ы? ?ымбат ма?ан, анашым,

Тілегімсі?, с?йенішім, панамсы?.

Шапа?аты? с?уле болып т?гілген,

А?ылы мол мейірімді данасы?.

?згелерден мен ?шін сен дарасы?,

Береке отын ша?ыра??а жа?асы?.

А? шашыны? ?р талынан белгілі,

Асыл ана сан ойла?ан баласын.

Мейірімі?нен алтын с?уле шашыл?ан,

Ж?регі?нен жомартты? та табыл?ан.

К?кірегі? аппа? ?ардай тап – таза,

Парасатты сен данышпан асыл жан.

?рнек тап?ан ?мір сыры ж?зі?нен,

А?ыл ізет ?неге боп т?гілген.

А? с?ті?ді а?та?аным болар ед,

?з орнымды таба білсем ?мірден.

4 - о?ушы

Ана деген- асыл жандар болаттай,

Ана деген – м?лдір жандар б?ла?тай.

О, адамдар, ?адірлей біл ананы,

Жат ?ылы??а а?ыл-ойды тонатпай.

Ана десем сезім билер тым ысты?,

Жарасымды адамдар?а туысты?,

Берсе барлы?  адам?а ана мейірін,

Орнар еді бар ?лемге тынышты? ”

?н:  “Ана?а с?лем”   

І – ж?ргізуші:

?атты т?ртіп к?рсе бала к?нінде,

?нерімен ?уантады т?бінде.

Бала нені білсе жастан, ?ядан,

?ле – ?лгенше соны таныр ?иядан.

ІІ – ж?ргізуші:

Баланы жастан ба?паса?,

Жаманды?тан ?а?паса?,

?адірден ж?рдай ?ас?а боп

Кешкені? ?мір бос?а тек.

І – ж?ргізуші:

?лды? ?яты – ?кеге,

ІІ – ж?ргізуші:

?ызды? ?яты – шешеге

5 - о?ушы

Жа?сы бол жігіт болса? ел к?ргендей,

Досы?а ?ысыл?анда дем бергендей.

Пайда?ды жа?сы болса? тигіз к?пке,

Т?й?ын?а ?апаста?ы жем бергендей.

Жігіт бол жігіт болса? б?л?а?тамай,

Орынсыз с?з с?йлеме жын ?а??андай.

Елі?е жа?сы істі жаса ?уелі,

Хал?ы?ны? ?зі са?ан та? ?ал?андай

6 -о?ушы

?ыздар – ай, ?ыз?алда?тай ?ырды? г?лі,

Жайнайды ?здері?мен ?мір н?ры.

Ж?рі?дер ?ыз ?ылы?ты жолдан таймай.

Ибалы ?ыздарымны? бірі болып.

Т?гіліп т?рса ар?а?да ?ос б?рымы?,

Жаулайды к?ркемдігі к?зді? н?рын.

?ыз деген ата?ына кір келтірмей

Талай ?ыз ?атарынан ?зды б?гін.

К?кейде ж?рген к?птен т?йы?талып,

Зердеге а?ылымды ??йып алып,

Ты?даса ??ла? ?ойып ?йып аны?,

Сыйла?дар ?ыз баланы д?йім  халы?

?зіме ?й саламын (Б?л б?лімде ата – ана мен бала ?здеріне берілген с?ра?тар?а жауап беру ар?ылы ?з ?йлерін т?р?ызады)

Ата – ана?а -  Егер сізге бала?ызды? м?лдем саба??а ?зірленбейтіндігі туралы м??алімі жиі хабарласа, сіз:

а) Баланы? саба?ын жіті ?ада?алау?а аласыз

?) Бар о?ы?аны к?нелтуге жетеді деген ой?а келесіз

б) баланы ?рсып, жекіп саба??а ?зірленуін талап етесіз

Бала?а   - Сені? мектептен тыс уа?ытта ?з ?ала?ан ермегі?мен айналыс?ы? келеді, ал ата – ана? са?ан ?й шаруасын к?п тапсырады сен не істер еді??

а) ?уелі ?з ермегіммен айныласамын, ?ал?ан уа?ытты ?й шаруасына ж?мсаймын

?) ?рине алдымен жыда?аттылы?пен шаруаны бітіріп, ?з ермегіме уа?ыт табу?а тырысамын

б)?й шаруасынан м?лдем бас тартамын

Ата – ана?а  - Сіз бала?ызды? есейе келе ?зі?ізбен жиі ?арсыласатынын бай?ады?ыз, кін?ні кімнен іздейсіз?

а) баладан

?) ?о?амнан

б) ?зі?ізден

Бала?а   -  Сен ата –ана тарапынан жиі ж?нсіз ескерту аласы?, біле т?ра сен:

а) сол ескертуді ?абылдайсы?

?) ретсіз екенін айтып ?арсыласасы?

б) ?абылдайсы?, біра? болаша?та ?зі? ата – ана бол?анда ондай ?рекетке бармаймын деген ой?а келесі?

Ата – ана?а  - Сізге бала?ызды? сынып жетекшісі атынан бала?ызды? т?ртібі мен саба??а ?атынасы ж?нінде ал?ыс хат келді, сіз:

а) баланы? басынан сипап мада?тайсыз

?) одан жа?сы бол деген талап ?оясыз

б) риза болу барысында тым ?ымбат сый тарту етесіз.

Бала?а   -   ?рбір баланы? ата- ана алдында ?телмес борышы бар екені белгілі, сол борышты?е? болма?анда кішкене б?лігін болса да ?р бала ?тегісі келеді. Тек соны ?алай ?теу керек?

а) Есейген со? жо?ары білім алып, к?п а?ша табу керек;

?) бала кезден ата – ананы уайым- ?ай?ы?а салмай ?негелі болу керек;

б) ?скен со? ?з тама?ын таба біліп ата- ана?а салма? салмау керек.

Ата – ана?а  -  Сізді? ?ателігі ?шін баланы жазалау?а деген к?з ?арасы?ыз

а) и?, жазалау керек;

?) жо?, бала балалы?ын істейді, кешіріммен ?арап, бала?а ?з ?ателігін т?сіндіру керек;

б) тиісті жерінде жазала?ан д?рыс деп ойлаймын;

Бала?а   -    Сен б?гін мектепішілік бір шара?а ?атынасып, ма?тау ?а?аз алды?. ?йге келгесін б?л ?уанышы?мен  ата – ана?мен б?лісті?. Ал сені? ?уанышы?ды олар д?л сен к?ткендей  ?абылдамады. Сол кезде сен:

а)  Мен енді еш?андай шара?а ?атынаспаймын деп ойласы?;

?) олар ?ана?аттанбайды мені? б?л жетістігім ?лі де аз болып т?р – ау, енді оларды ?алай ?уантсам екен деген ой?а ?аласы?;

б) ?зім ?ана?аттансам жеткілікті деп, б?л жа?дай?а еш назар аудар майсы?;

        К ? р і н і с.

“?ділдік туралы а?ыз”

К?рініс:

  Ертеде екі ана бір бала?а таласып, биді? алдына барады. Екеуіні? айт?андары соншалы?ты орында екен. Би біраз ойланды да:

  - Мені? амалым тауысылды. Сен екеуі?е баланы ?а? жарып б?ліп берейін, д?рысы сол,-дейді.

   Сол кезде ?гей шеше:

 • Б?лсе? б?л, біреуге кеткенше б?ліп ал?аным жа?сы,- дейді. Ал баланы? ?з шешесі:

 • Жо?, тие к?рме?із, ?айда ж?рседе аман болсын. Мен беруге келістім. – деген екен.

 • Осылайша ?діл би дауды? а?и?атын шешіп, баланы ?з шешесіне беріпті. Себебі, ту?ан ана баласын еш уа?ытта ?лімге ?имайды.

  1. – о?ушы:?депті, адал ?л-?ыздарды? міндеті ата-аналырыны? тірісінде к?рсеткен ?ызыметімен бітпейді. Ата-аналары олар д?ниеден ?айт?анда да жиі есіне алады.

  2.  – о?ушы:  С?би ша?ы? да олар сені ?алай ба?ып ?а?са  ?артай?анда оларды да солай ала?ан?а салып аялап к?ту керек.

  3.  – о?ушы:   Ата-ананы? к??ілін еш ренжітуші болма, оларды? ж?регіне ?ай?ы т?сіруші болма.

  4.  – о?ушы:  Ата-анасын ?мыт?ан бала – опасызды? опасызы, ра?ымсызды? ра?ымсызы.

  5.  – о?ушы:  Ата-ананы? ?адірін білмеген, халы? ?адырын білмейді.

  6. – о?ушы: Т?н ?й?ысын т?рт б?лген, т?нде бесік таянып, т?нде шошып оян?ан ананы? а? мейрімін, ерекше ба?аламаса?дар, ол – ?орлы?.

  ««Ба?ытты отбасы» моделін ??ру.  ??рыл?ан жобаны ?ор?ау.

  Б?л кезе?де о?ушылар мен ата – аналар?а плакат пен бояу беріп, ?з ойларынша ба?ытты отбасыны? моделін жасау ?сынылады. Екі топ ?здерінше жаса?ана жобасын ?ор?ап  шы?ады.

  ?орытынды:

  О, ата – анам,

  Таянышым, тірегім!

  Бар ба?ытты бір басы?а тіледім,

  Бізді жа?сы болса екен деп ?ашанда

  Л?пілдейді сені? ?ам?ор ж?регі?.

  ?н:   “?кешім – Анашым” 

Просмотр содержимого документа
«Ата - анаға құрмет, балаға міндет»Кубашова Шынар Қонарбайқызы

Батыс Қазақстан облысы

Тасқала ауданы

Тасқала ауылы

Ы.Алтынсарин атындағы ЖОББМ

Ата – анаға құрмет, балаға міндет.

Мақсаты:
Дамытушылық:оқушылардың бойында отбасына, отбасы мүшелеріне деген сүйіспеншілігін

арттыру, олардың мәдениетін дамыту.
Тәрбиелік: бала бойына жылылықты ұялату, ата – анасын құрмет тұтып, адал да парасатты ұл

мен қыздары болуға, әдептілік пен сыпайылыққа тәрбиелеу.
Білімділік: Отбасының Отандай зор құдіретті ұғым екенің, оның әрбір адам баласына өте

қымбат болатынын білдіру.

І. Ұйымдастыру бөлімі (тренинг)

ІІ. Кіріспе сөз

ІІІ. Әке – бәйтерек,

Бала – жапырақ

ІҮ. Ананың басқан жерде бейіш бар

Ү. Ұлдың ұяты – әкеге,

Қыздың ұяты – шешеге

ҮІ. Көрініс.

ҮІІ «Бақытты отбасы» моделін құру

ҮІІІ Құрылған жобаны қорғау

ІХ Қорытынды

І. Ата – аналарға балаларға тән түрлі мінез - құлықтар жазылған қағаздар ұсынылады. Әр ата –ана өз баласына тән мінез құлықты таңдап алып, сол бойынша өз баласына қысқаша мінездеме беріп өтеді.

Мұғалім сөзі:

Мен өз сөзімді «Отбасы – тәрбие іргетасы», «Отбасы – тәрбие бесігі», «Отбасы - шағын мемлекет» деген халқымыздың дана сөздерін бастағым келіп тұр. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбын отбасындағы бала мен ата- ана арасындағы қарым – қатынасты нығайту, баланың ата – ана алдындағы өз міндетін сезіндіру мақсатында «Ата – анаға құрмет балаға міндет» деп алып отырмыз. Әрі қарай экрандағы сызба бойынша тоқталып өтейін.


І – жүргізуші:

Асқар тауы сүйеніші – әкесі

Мөлдір бұлақ тіреуіші – анасы

Жасыл құрақ – келешегі, баласы.

Бірігіп олар болады мықты отбасы.


ІІ – жүргізуші:

Өнер, білім берем десең басынан

Бер оқуға балаларды жасынан.

Ата – анадан өсіп ұрпақ тараған

Жақсы – жаман болса бала солардан.

І – жүргізуші:

Бақытты отбасы - келешек кепілі

Тәрбие бұл жұмбақ шешімі.

Үйрету, үлгі ету, өнеге көрсету –

Әрқашан үлкендер міндеті.

ІІ – жүргізуші:

Бүкіл әлем ата – ананың нұрынан,

Сәлем алып келешекке жол салған.

Отбасының бақытын ойлап толғанам,

Сырын ашып халыққа тура жол салам.

Әке–бәйтерек,
Бала – жапырақ.

1 –оқушы

Әке деген – биік шыңы адамның,

Әке деген – тірегі ғой ғаламның

Әке деген – бойыңда аққан қаның да,

Шыққан тегің, ол негізің жаның да.

Не десең де әке жолы бір бөлек,

Қайда жүрсең қолтығыңнан тұр демеп.

Нағыз әке ақылгөй де асқақ жан,

Барлық ұрпақ әкелерден басталған.

2 - оқушы

Қамқорсың, әке, өмірде,

Қуатым сенсің көңілге.

Әлпештеп мені өсірдің,

Ұшармын ертең көгіңде.

Теңіздей шалқып жүремін,

Сүйенер сенсің тірегім.

Барсам да қайда, жан әке,

Өзіңмен бірге жүрегім.

Көпке өрлеп көңілің,

Нұрға толсын өмірің.

Бақытты бол, жан әке

Ұзақ болсын ғұмырың.

Ән: «Әке туралы жыр»

3 - оқушы

Ақ жаулығың қымбат маған, анашым,

Тілегімсің, сүйенішім, панамсың.

Шапағатың сәуле болып төгілген,

Ақылы мол мейірімді данасың.

Өзгелерден мен үшін сен дарасың,

Береке отын шаңыраққа жағасың.

Ақ шашының әр талынан белгілі,

Асыл ана сан ойлаған баласын.

Мейіріміңнен алтын сәуле шашылған,

Жүрегіңнен жомарттық та табылған.

Көкірегің аппақ қардай тап – таза,

Парасатты сен данышпан асыл жан.

Өрнек тапқан өмір сыры жүзіңнен,

Ақыл ізет өнеге боп төгілген.

Ақ сүтіңді ақтағаным болар ед,

Өз орнымды таба білсем өмірден.

4 - оқушы

Ана деген- асыл жандар болаттай,

Ана деген – мөлдір жандар бұлақтай.

О, адамдар, қадірлей біл ананы,

Жат қылыққа ақыл-ойды тонатпай.

Ана десем сезім билер тым ыстық,

Жарасымды адамдарға туыстық,

Берсе барлық адамға ана мейірін,

Орнар еді бар әлемге тыныштық ”

Ән: “Анаға сәлем”

І – жүргізуші:

Қатты тәртіп көрсе бала күнінде,

Өнерімен қуантады түбінде.

Бала нені білсе жастан, ұядан,

Өле – өлгенше соны таныр қиядан.

ІІ – жүргізуші:

Баланы жастан бақпасаң,

Жамандықтан қақпасаң,

Қадірден жұрдай қасқа боп

Кешкенің өмір босқа тек.

І – жүргізуші:

Ұлдың ұяты – әкеге,

ІІ – жүргізуші:

Қыздың ұяты – шешеге

5 - оқушы

Жақсы бол жігіт болсаң ел көргендей,

Досыңа қысылғанда дем бергендей.

Пайдаңды жақсы болсаң тигіз көпке,

Тұйғынға қапастағы жем бергендей.

Жігіт бол жігіт болсаң бұлғақтамай,

Орынсыз сөз сөйлеме жын қаққандай.

Еліңе жақсы істі жаса әуелі,

Халқыңның өзі саған таң қалғандай

6 -оқушы

Қыздар – ай, қызғалдақтай қырдың гүлі,

Жайнайды өздеріңмен өмір нұры.

Жүріңдер қыз қылықты жолдан таймай.

Ибалы қыздарымның бірі болып.

Төгіліп тұрса арқаңда қос бұрымың,

Жаулайды көркемдігі көздің нұрын.

Қыз деген атағына кір келтірмей

Талай қыз қатарынан өзды бүгін.

Көкейде жүрген көптен тұйықталып,

Зердеге ақылымды құйып алып,

Тыңдаса құлақ қойып ұйып анық,

Сыйлаңдар қыз баланы дүйім халық

Өзіме үй саламын (Бұл бөлімде ата – ана мен бала өздеріне берілген сұрақтарға жауап беру арқылы өз үйлерін тұрғызады)

Ата – анаға - Егер сізге балаңыздың мүлдем сабаққа әзірленбейтіндігі туралы мұғалімі жиі хабарласа, сіз:

а) Баланың сабағын жіті қадағалауға аласыз

ә) Бар оқығаны күнелтуге жетеді деген ойға келесіз

б) баланы ұрсып, жекіп сабаққа әзірленуін талап етесіз

Балаға - Сенің мектептен тыс уақытта өз қалаған ермегіңмен айналысқың келеді, ал ата – анаң саған үй шаруасын көп тапсырады сен не істер едің?

а) әуелі өз ермегіммен айныласамын, қалған уақытты үй шаруасына жұмсаймын

ә) әрине алдымен жыдағаттылықпен шаруаны бітіріп, өз ермегіме уақыт табуға тырысамын

б)үй шаруасынан мүлдем бас тартамын

Ата – анаға - Сіз балаңыздың есейе келе өзіңізбен жиі қарсыласатынын байқадыңыз, кінәні кімнен іздейсіз?

а) баладан

ә) қоғамнан

б) өзіңізден

Балаға - Сен ата –ана тарапынан жиі жөнсіз ескерту аласың, біле тұра сен:

а) сол ескертуді қабылдайсың

ә) ретсіз екенін айтып қарсыласасың

б) қабылдайсың, бірақ болашақта өзің ата – ана болғанда ондай әрекетке бармаймын деген ойға келесің

Ата – анаға - Сізге балаңыздың сынып жетекшісі атынан балаңыздың тәртібі мен сабаққа қатынасы жөнінде алғыс хат келді, сіз:

а) баланың басынан сипап мадақтайсыз

ә) одан жақсы бол деген талап қоясыз

б) риза болу барысында тым қымбат сый тарту етесіз.

Балаға - Әрбір баланың ата- ана алдында өтелмес борышы бар екені белгілі, сол борыштыңең болмағанда кішкене бөлігін болса да әр бала өтегісі келеді. Тек соны қалай өтеу керек?

а) Есейген соң жоғары білім алып, көп ақша табу керек;

ә) бала кезден ата – ананы уайым- қайғыға салмай өнегелі болу керек;

б) өскен соң өз тамағын таба біліп ата- анаға салмақ салмау керек.

Ата – анаға - Сіздің қателігі үшін баланы жазалауға деген көз қарасыңыз

а) иә, жазалау керек;

ә) жоқ, бала балалығын істейді, кешіріммен қарап, балаға өз қателігін түсіндіру керек;

б) тиісті жерінде жазалаған дұрыс деп ойлаймын;

Балаға - Сен бүгін мектепішілік бір шараға қатынасып, мақтау қағаз алдың. Үйге келгесін бұл қуанышыңмен ата – анаңмен бөлістің. Ал сенің қуанышыңды олар дәл сен күткендей қабылдамады. Сол кезде сен:

а) Мен енді ешқандай шараға қатынаспаймын деп ойласың;

ә) олар қанағаттанбайды менің бұл жетістігім әлі де аз болып тұр – ау, енді оларды қалай қуантсам екен деген ойға қаласың;

б) өзім қанағаттансам жеткілікті деп, бұл жағдайға еш назар аудар майсың;

К ө р і н і с.

Әділдік туралы аңыз”

Көрініс:

Ертеде екі ана бір балаға таласып, бидің алдына барады. Екеуінің айтқандары соншалықты орында екен. Би біраз ойланды да:

- Менің амалым тауысылды. Сен екеуіңе баланы қақ жарып бөліп берейін, дұрысы сол,-дейді.

Сол кезде өгей шеше:

 • Бөлсең бөл, біреуге кеткенше бөліп алғаным жақсы,- дейді. Ал баланың өз шешесі:

 • Жоқ, тие көрмеңіз, қайда жүрседе аман болсын. Мен беруге келістім. – деген екен.

 • Осылайша әділ би даудың ақиқатын шешіп, баланы өз шешесіне беріпті. Себебі, туған ана баласын еш уақытта өлімге қимайды.


1. – оқушы:Әдепті, адал ұл-қыздардың міндеті ата-аналырының тірісінде көрсеткен қызыметімен бітпейді. Ата-аналары олар дүниеден қайтқанда да жиі есіне алады.

2. – оқушы: Сәби шағың да олар сені қалай бағып қақса қартайғанда оларды да солай алақанға салып аялап күту керек.

3. – оқушы: Ата-ананың көңілін еш ренжітуші болма, олардың жүрегіне қайғы түсіруші болма.

4. – оқушы: Ата-анасын ұмытқан бала – опасыздың опасызы, рақымсыздың рақымсызы.

5. – оқушы: Ата-ананың қадірін білмеген, халық қадырын білмейді.

6. – оқушы: Түн ұйқысын төрт бөлген, түнде бесік таянып, түнде шошып оянған ананың ақ мейрімін, ерекше бағаламасаңдар, ол – қорлық.

««Бақытты отбасы» моделін құру. Құрылған жобаны қорғау.


Бұл кезеңде оқушылар мен ата – аналарға плакат пен бояу беріп, өз ойларынша бақытты отбасының моделін жасау ұсынылады. Екі топ өздерінше жасағана жобасын қорғап шығады.

Қорытынды:

О, ата – анам,

Таянышым, тірегім!

Бар бақытты бір басыңа тіледім,

Бізді жақсы болса екен деп қашанда

Лүпілдейді сенің қамқор жүрегің.

Ән: “Әкешім – Анашым”

Ата – аналарға арналған жағдаяттық сауалдар.

 1. Сіздің балаңыз – озат оқушы. Үй шаруашылығымен айналысқанды жек көреді, ештеңе істегісі келмейді. Оны қызықтыру үшін не істейсіз?

 2. Қызыңыз кешкі ас дайындап, ыдыс жууы керек. Оның орнына қозғалмай теледидар көріп отыр. Қандай әрекет қолданасыз?

 3. Балаңызға дүкенге барып келуін өтінесіз. Ол “Ән тыңдап отырмын” деп барудан бас тартады. Не істер едіңіз?

 4. Баланы еркін тәрбиелеген дұрыс па?

 5. Сіз бала тәрбиесінде қандай қағидаларды ұстанасыз?

 6. Балаңызды теріс әрекеттері үшін қалай жазалайсыз?

 7. Балаңыз игілікті іс істесе қалай мадақтайсыз?

 1. Балаңыз туған күніне достарын шақырғысы кенлді. Бұл жағдайды қалай шешер едіңіз?

 2. Бір бала мектептен келіп анасына “сізге маңызды бір нәрсе айтқым келіп тұр” дейді. “сенсіз де шаруам көп, басым ауырып тұр, мазамды алма” деп жауап береді анасы.

Сіз не деп жауап берер едіңіз?

10) Үй шаруашылығына байланысты баланы сабақтан жиі қалдыратын ата-аналар туралы пікіріңіз қандай?

11) Беймезгіл уақытта баласын көшеге жіберіп, өзі үйінде қаперсіз отыратын ата-аналар туралы пікіріңіз қандай?

 1. “Баламның қарны тоқ, көйлегі көк болса болды. Тәртібіне оқуына қарайтын уақытым жоқ” дейтін ата-аналарға деген көз қарасыңыз қандай?

 2. Балаңыздың досының үйіне қонып, досының киімін ауыстырып киюіне көзқарасыңыз қандай?

 3. Ұл-қыз ата-анасын, үлкендерді қуанышқа бөлеп, бақытқа кенелтем десе, алдымен әдепті болу керек. Өз жұмыстарын адал да тыңғылықты атқарса, ата-ананың ұл-қызы болып өседі.

 4. Адам жеміске, ата-ана жеміс ағашына ұқсайды.

жеміс ағашын жақсы қарап күткендей ата-анаңды аялап бақсаң, армандарың орындалады.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
ата - ана?а ??рмет, бала?а міндет

Автор: Кубашова Шынар Конарбаевна

Дата: 25.02.2015

Номер свидетельства: 178699

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства