kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Анализ и усъвършенстване на системата за производствен мениджмънт в условията на „Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил

Нажмите, чтобы узнать подробности

СТРУКТУРА

ВЪВЕДЕНИЕТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТАНАЛИТИЧНА ЧАСТПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕЗАКЛЮЧЕНИЕИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЯ

Просмотр содержимого документа
«Анализ и усъвършенстване на системата за производствен мениджмънт в условията на „Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил»

Анализ и усъвършенстване на системата за производствен мениджмънт в условията на „Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил ДИПЛОМАНТ: РЪКОВОДИТЕЛ: Валентин Богатинов доц. д-р инж. М. Малинов Обект на изследване на настоящата дипломна работа е фирма „Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил. Предмет на настоящата разработка е изборът на система за производствен мениджмънт в условията на „Велбъдж“ АД. Целта на дипломната работа е въз основа на приложената методика да бъде избрана система за производствен мениджмънт, която да подпомогне предприятието в процеса на осъществяване на дейността му.

Анализ и усъвършенстване на системата за производствен мениджмънт в условията на „Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил

ДИПЛОМАНТ: РЪКОВОДИТЕЛ:

Валентин Богатинов доц. д-р инж. М. Малинов

Обект на изследване на настоящата дипломна работа е фирма „Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил. Предмет на настоящата разработка е изборът на система за производствен мениджмънт в условията на „Велбъдж“ АД. Целта на дипломната работа е въз основа на приложената методика да бъде избрана система за производствен мениджмънт, която да подпомогне предприятието в процеса на осъществяване на дейността му.

СТРУКТУРА ВЪВЕДЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Изхождайки от направения анализ на пазаро-производствената ситуация, в условията на която функционира разглежданото предприятие, както и на изчислените стойности за параметрите на системата за избран типопредставител, за подходяща система за ПМ е определена MRP. В заключение е предложена конкретна ERP система – Technoclass, избрана въз основа на предварително определени и съгласувани с ръководството на фирмата критерии. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ 2

СТРУКТУРА

ВЪВЕДЕНИЕ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изхождайки от направения анализ на пазаро-производствената ситуация, в условията на която функционира разглежданото предприятие, както и на изчислените стойности за параметрите на системата за избран типопредставител, за подходяща система за ПМ е определена MRP.

В заключение е предложена конкретна ERP система – Technoclass, избрана въз основа на предварително определени и съгласувани с ръководството на фирмата критерии.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

2

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО Форма на регистрация на бизнес организацията История и развитие Предприятието „Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил е регистрирано като частно акционерно дружество по смисъла на Търговския закон. Предприятието започва редовна производствена дейност през 1969 г. От май 1997 г. фирмата става АД с 55% частно участие, а от 2001 г. „Велбъдж“ АД е 98,6% частно предприятие с мажоритарен собственик „Велбъдж-Стил“ АД. През изминалите години във „Велбъдж“ АД са направени шест частични реконструкции и модернизации. 2

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 • Форма на регистрация на бизнес организацията
 • История и развитие

Предприятието „Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил е регистрирано като частно акционерно дружество по смисъла на Търговския закон. Предприятието започва редовна производствена дейност през 1969 г. От май 1997 г. фирмата става АД с 55% частно участие, а от 2001 г. „Велбъдж“ АД е 98,6% частно предприятие с мажоритарен собственик „Велбъдж-Стил“ АД. През изминалите години във „Велбъдж“ АД са направени шест частични реконструкции и модернизации.

2

Технологична схема на производствения процес „ Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил е производител на прежди за машинен трикотаж (камгарни прежди) и ръчно плетиво (полукамгарни прежди) от 100% акрил и смеси с вълна, лен, алпака, мохер, полиамид, полиестер, визкоза и др., прежди за тъкачество, както и камгарни ленти. Дружеството произвежда главно камгарни прежди за нуждите на вътрешния и външния пазар. Дейността на дружеството няма сезонен характер.Персоналът в дружеството към 31.12.2009г. наброява 561 души. Над 70% от персонала са жени. Преобладаващата възраст е между 40 и 50 години. 2

Технологична схема на производствения процес

„ Велбъдж“ АД – гр. Кюстендил е производител на прежди за машинен трикотаж (камгарни прежди) и ръчно плетиво (полукамгарни прежди) от 100% акрил и смеси с вълна, лен, алпака, мохер, полиамид, полиестер, визкоза и др., прежди за тъкачество, както и камгарни ленти. Дружеството произвежда главно камгарни прежди за нуждите на вътрешния и външния пазар. Дейността на дружеството няма сезонен характер.Персоналът в дружеството към 31.12.2009г. наброява 561 души. Над 70% от персонала са жени. Преобладаващата възраст е между 40 и 50 години.

2

Организационна структура на управление Дружеството се управлява от Съвет на Директорите Капиталът на дружеството е в размер на 380 319 лв., разпределен в 380 319 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка една акция. 2

Организационна структура на управление

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите Капиталът на дружеството е в размер на 380 319 лв., разпределен в 380 319 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка една акция.

2

Продуктов портфейл и реализация Сурово бяло – 200 кг.; Светли тонове – 1000 кг.; Средни тонове – 1500 кг.; Тъмни тонове – 2000 кг. Асортиментът на произвежданата продукция е многообразен. Разработени са над 400 вида прежди в богата цветова гама (към 120 основни цвята). Наличието на собствена багрилна база дава възможност за производство на всеки желан цвят по мостра. „Велбъдж“ АД произвежда основно камгарни, полукамгарни прежди и ленти. Производството на прежди за машинно плетиво – камгарни прежди, е значително повече от това за ръчно плетиво – полукамгарни прежди, като съотношението е приблизително 4:1. Фирмата насочва производството си към прежди за машинно плетиво, съобразявайки се с търсенето на пазара. 2

Продуктов портфейл и реализация

 • Сурово бяло – 200 кг.;
 • Светли тонове – 1000 кг.;
 • Средни тонове – 1500 кг.;
 • Тъмни тонове – 2000 кг.

Асортиментът на произвежданата продукция е многообразен. Разработени са над 400 вида прежди в богата цветова гама (към 120 основни цвята). Наличието на собствена багрилна база дава възможност за производство на всеки желан цвят по мостра. „Велбъдж“ АД произвежда основно камгарни, полукамгарни прежди и ленти. Производството на прежди за машинно плетиво – камгарни прежди, е значително повече от това за ръчно плетиво – полукамгарни прежди, като съотношението е приблизително 4:1. Фирмата насочва производството си към прежди за машинно плетиво, съобразявайки се с търсенето на пазара.

2

Тенденция в развитието на производството Основната тенденция в развитието на „Велбъдж“ АД е постоянно увеличаване на относителния дял на производството. Максималният годишен производствен капацитет на предприятието е 3 600т. камгарни и 550 т. полукамгарни прежди при трисменен режим на работа. 2

Тенденция в развитието на производството

Основната тенденция в развитието на „Велбъдж“ АД е постоянно увеличаване на относителния дял на производството. Максималният годишен производствен капацитет на предприятието е 3 600т. камгарни и 550 т. полукамгарни прежди при трисменен режим на работа.

2

Конкуренти и пазарен дял За определянето на пазарната привлекателност (Iпп) се отчитат следните показатели: пазарните възможности, конкурентната среда, пазарни елементи. На вътрешния пазар „Велбъдж“ АД няма силна конкуренция. Основни конкуренти са „Миролио“ и „Монтана“, както и предприятията „Вратица“ – Враца и „България“ – София. 2

Конкуренти и пазарен дял

За определянето на пазарната привлекателност (Iпп) се отчитат следните показатели: пазарните възможности, конкурентната среда, пазарни елементи. На вътрешния пазар „Велбъдж“ АД няма силна конкуренция. Основни конкуренти са „Миролио“ и „Монтана“, както и предприятията „Вратица“ – Враца и „България“ – София.

2

Производствена дейност Представен е относителният дял на всяко изделие от продуктовия портфейл на фирмата в състава на Годишната производствена програма за 2016 година. ГПП се разпределя по отделните производствени направления – „Ленти“, „Полукамгарни прежди“, „Камгарни прежди“ 2

Производствена дейност

Представен е относителният дял на всяко изделие от продуктовия портфейл на фирмата в състава на Годишната производствена програма за 2016 година. ГПП се разпределя по отделните производствени направления – „Ленти“, „Полукамгарни прежди“, „Камгарни прежди“

2

Предложение за усъвършенстване Предложение за избор на ERP система Изхождайки от направения анализ на пазаро-производствената ситуация, в условията на която функционира разглежданото предприятие, както и на изчислените стойности за параметрите на системата за избран типопредставител, за подходяща система за ПМ е определена MRP. В заключение е предложена конкретна ERP система – Technoclass, избрана въз основа на предварително определени и съгласувани с ръководството на фирмата критерии. 2

Предложение за усъвършенстване Предложение за избор на ERP система

Изхождайки от направения анализ на пазаро-производствената ситуация, в условията на която функционира разглежданото предприятие, както и на изчислените стойности за параметрите на системата за избран типопредставител, за подходяща система за ПМ е определена MRP.

В заключение е предложена конкретна ERP система – Technoclass, избрана въз основа на предварително определени и съгласувани с ръководството на фирмата критерии.

2

ERP системата позволява на „Велбъдж“ АД да организира ефективно управление на бизнес процесите, да осигури прозрачно обработване на финансовите данни, да управлява производствените процеси, заявките, плащанията, и още – всички дейности в предприятието. Тя позволява на мениджърите да споделят интегрирана информация за предприятието и така те могат да вземат по-добри решения на базата на по-пълна и по-точна информация за фирмата. 2

ERP системата позволява на „Велбъдж“ АД да организира ефективно управление на бизнес процесите, да осигури прозрачно обработване на финансовите данни, да управлява производствените процеси, заявките, плащанията, и още – всички дейности в предприятието. Тя позволява на мениджърите да споделят интегрирана информация за предприятието и така те могат да вземат по-добри решения на базата на по-пълна и по-точна информация за фирмата.

2

Функциите (задачите) на системата Technoclass са групирани в модули, групирани от своя страна на най-високо ниво в подсистеми: УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ОСНОВНО И ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО MES – УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРИЗВОДСТВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕМОНТИТЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО СИСТЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ ИНТЕРНЕТ СПРАВОЧНА ПОДСИСТЕМА Поради внедряването на системата, обединяваща всички звена и дейности във фирмата в единна интегрирана информационна система, е необходимо и изменение в организационната структура а предприятието. Предлагам създаването на Диспечерски отдел с Главен диспечер и четирима диспечери по направления, които ще контролират и регулират дейността на четирите производствени направления. Те ще сравняват планираните обеми работа в планиращите документи с фактически извършената работа за съответните планови периоди и срокове. Отделът ще бъде пряко подчинен и ще отговаря пред заместник-началник ПИО по ПВ. Модули Модули 2

Функциите (задачите) на системата Technoclass са групирани в модули, групирани от своя страна на най-високо ниво в подсистеми:

 • УПРАВЛЕНИЕ
 • ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 • ОСНОВНО И ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО
 • MES – УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРИЗВОДСТВОТО
 • УПРАВЛЕНИЕ НА РЕМОНТИТЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО
 • СИСТЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ
 • ИНТЕРНЕТ СПРАВОЧНА ПОДСИСТЕМА

Поради внедряването на системата, обединяваща всички звена и дейности във фирмата в единна интегрирана информационна система, е необходимо и изменение в организационната структура а предприятието.

Предлагам създаването на Диспечерски отдел с Главен диспечер и четирима диспечери по направления, които ще контролират и регулират дейността на четирите производствени направления. Те ще сравняват планираните обеми работа в планиращите документи с фактически извършената работа за съответните планови периоди и срокове. Отделът ще бъде пряко подчинен и ще отговаря пред заместник-началник ПИО по ПВ.

Модули

Модули

2

Модул „ДИСПЕЧЕР“ Модулът осигурява в строго съответствие с MRP ІІ стандартите: • Изготвяне на план за производство; • Изготвяне на план за доставки; • Изготвяне на мрежови графици за производство, доставки и кооперации; • Баланс на потребностите във времето то материали, покупни изделия и полуфабрикати; • Управление на стратегията на планиране; 2

Модул „ДИСПЕЧЕР“

Модулът осигурява в строго съответствие с MRP ІІ стандартите:

• Изготвяне на план за производство;

• Изготвяне на план за доставки;

• Изготвяне на мрежови графици за производство, доставки и кооперации;

• Баланс на потребностите във времето то материали, покупни изделия и полуфабрикати;

• Управление на стратегията на планиране;

2

Икономическа обосновка на системата Разходите за системата възлизат между 30 000 – 40 000 лв., като модулите ще се закупуват последователно, като след внедряване на един модул в експлоатация се закупува и внедрява следващият. Средствата за закупуване на отделен модул се осигурят от нетната годишна печалба на предприятието. Това увеличава управленския капацитет на предприятието с около 15 - 20%. Предприятието трябва да определи навреме какво, как и кога да промени, за да постигне в максимална степен желания ефект. Амбициозното ръководство ясно осъзнава тази потребност. То е отворено към нови предложения, независимо от кого са направени – обикновен работник или мениджър. Именно това позволява на организацията да оцелее и да утвърди добър имидж на вътрешния пазар. 2

Икономическа обосновка на системата

 • Разходите за системата възлизат между 30 000 – 40 000 лв., като модулите ще се закупуват последователно, като след внедряване на един модул в експлоатация се закупува и внедрява следващият.
 • Средствата за закупуване на отделен модул се осигурят от нетната годишна печалба на предприятието.
 • Това увеличава управленския капацитет на предприятието с около 15 - 20%.

Предприятието трябва да определи навреме какво, как и кога да промени, за да постигне в максимална степен желания ефект. Амбициозното ръководство ясно осъзнава тази потребност. То е отворено към нови предложения, независимо от кого са направени – обикновен работник или мениджър. Именно това позволява на организацията да оцелее и да утвърди добър имидж на вътрешния пазар.

2

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Таня Генова Стоилова

Дата: 21.03.2020

Номер свидетельства: 543685

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства