kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты "М??гілік ?шпес-отты жылдар"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:М??гілік ?шпес-отты жылдар.

Т?рбие са?атыны? ма?саты: ?лы Отан со?ысы, оны? халы??а тигізген зардаптары, жауынгерлер жайлы, ?лы же?істі? м?н-ма?ызы туралы ма?л?мат беру; О?ушыларды? тіл байлы?тарын, ойлау, сурет салу ?абілеттерін, м?нерлеп о?у да?дыларын жетілдіру; Отан ?шін жанын ?и?ан батырларды? ерліктеріне та?зым ете отырып, оларды ??рметтеуге т?рбиелеу; патриотизмге, елжандылы??а, батылды??а баулу.

К?рнекіліктер: интерактивті та?тада дайындал?ан со?ыс бол?ан елдерді? картасы, на?ыл с?здер, батырларды? суреттері, б?ктемелер, о?ушылар сал?ан суреттер, эсселер, ?ле?дер, т.б.Алдын ала о?ушылар?а топты? ж?мыстар беріледі:

1-топ: ?лы Отан со?ысы, 2-топ: ?аза?станнан шы??ан ?лы Отан со?ысыны? батырлары, 3-топ: Жергілікті жердегі со?ыс?а ?атысушылар, 4-топ: Же?іс к?ні туралы а?парат жинайды.

?р о?ушы ?з ?абілетіне ?арай та?ырып?а байланысты суреттер салып, эссе, ?ле?дер жазады.

?аза?стан Республикасыны? ?н?раны орындалады.

М??алім: ?ымбатты ата-аналар, ?стаздар, о?ушылар! Биыл ?лы Отан со?ысыны? біз ?шін же?іспен ая?тал?анына 71 жыл толып отыр. Осы ?лы мерекені? ??рметіне арнал?ан саба?ымызды бастау?а р??сат еті?іздер. Барлы? о?ушылар осы саба??а ты??ылы?ты дайындалды, ?азір ?з ?нерлерін сіздерге паш етуге дайын.

Ж?ргізуші: Т?т?иылдан бастал?ан со?ыс Еуропа елдеріні? барлы?ын дерлік шарпыды. Неміс бас?ыншылары жол-ж?некей кездескен елдерді? б?рін ?ырып-жойып, ?ртеп, баса-к?ктеп келе жатты. (Интерактивті та?тадан басып алын?ан елдерді? картасы к?рсетіліп жатады). Б?кіл КСРО-ны? ??рамында?ы елдерді? хал?ы бірлесе к?ресуге ж?мылдырылды. ?лы Отан со?ысына ?аза?станнан 1 миллионнан астам адам аттанды. Бізді? к?птеген аталарымыз бен апаларымыз ?ан майданда ерлікпен ?аза тапты. Аман-есен елімізге орал?андары да ?аншама.

1-о?ушы:

Тиді жау Отан?а г?л жайна?ан, 
Жан болмас аттанба?ан. 
Жалындай лаулай, ?аптаймыз ?алмай, 
Ж?рекпен тайсалма?ан.  (?.Т?жібаев)

2-о?ушы:

Жасы жеткендерді? б?рі ?здері с?ранып, елді жаудан ?ор?ау?а майдан?а аттанып жатты.

?лі есімде, біледі ж?рт, біледі, 
Ел басына ?атер т?нген жыл еді. 
?имастарын ?ан майдан?а ?затып, 
?арс айырыл?ан аналарды? ж?регі. (А.Шамкенов)

Ата-аналар?а арнал?ан сына?: ата-аналар отан, ел жайлы ?здері білетін ма?ал-м?телдерді айтып, ма?ыналарын т?сіндіреді.

3-о?ушы:

Жауынгерлерге алыста ?ал?ан ата-анасы, а?айын-туыстары, с?йген жарынан келген хаттар рухани жа?ынан демеп, ?лкен к?ш-?уат беріп отырды.

Кестелі а? жібек орамал 
Алыстан жолда?ан с?йген жар 
"Жауынгер жарым сен, есі?е ал" 
Деп жаз?ан оюлап хаты бар. (А.Лекеров)
Хор: Кестелі орамал 
с?зі: А.Лекеров 
?ні: М.Т?лебаев 

Кестелі а? жібек орамал 
Алыстан жолда?ан с?йген жар 
"Жауынгер жарым сен, есі?е ал" 
Деп жаз?ан оюлап хаты бар. 

?айырмасы: 
"Жауынгер жарым сен, есі?е ал" 
Деп жаз?ан оюлап хаты бар. 

Есі?е ал еркетай, жаз?ы та? 
?ол ?ысып ??ша?тап аттан?ан 
?ас д?шпан мейрімсіз жауыздан 
Аяма деп еді? ?асы? ?ан. 

?айырмасы: 
?ас д?шпан мейрімсіз жауыздан 
Аяма деп еді? ?асы? ?ан. 
Ж?ргізуші:

?ан майданда к?ресіп жат?ан ?рбір жауынгерді ?а?арман, на?ыз ер деп айта аламыз. ?йткені оларды? ?р?айсысы ?асы? ?аны ?ал?анша шай?асты.

Интерактивті та?тадан ерлік, батырлы? жайлы ма?ал-м?телдер мен ?лы Отан со?ысыны? батырларыны? суреттері к?рсетіледі.

4-о?ушы:

Жат?анда отан жері от?а жанып,
Т?р?анда туыс?андар жауда ?алып,
Же?бесек, жой?ын ?айрат шы?армаса?,
Жігітті? неге ж?рміз атын алып? (Ж.Молда?алиев)

О?ушылар ?здері сал?ан суреттерді к?рсетіп, жаз?ан ?ле?дері мен эсселерін о?иды.

5-о?ушы:

М?лік, ?асым, Бауыржан
Же?іспен елге ?айт?ан к?н.
Айрыл?ан ?ке, бауырдан
Туыс?а к??іл айт?ан к?н.

Б?л со?ыстан ?аза?тар
Ерекше ер боп келген к?н.
Тарих?а талай ?ажаптар
А?ыз болып енген к?н.

?ш?ыш Хиуаз, Тал?аттар
?ша?тардан шы??ан к?н.
Т?бінде ?лем арда?тар
?аза?ты к?п ел ???ан к?н.

Жігітше екі ?ызымыз
Батыр боп ата? ал?ан к?н.
Азаткерлік ізіміз
Еуропада да ?ал?ан к?н. (О.Ас?ар)

6-о?ушы:

К?п ?замай ?кінішке орай, со?ыс?а кеткендерден са?ыныш?а толы хат емес, ?аралы ?ай?ыны хабарлайтын «?ара ?а?аз» келе бастады.

?ара ?а?аз ал?ан ана да
Келер деп ?лын к?ткен к?н.
Атан?ан жетім бала да
Батыс?а к?зін тіккен к?н. (О.Ас?ар)

7-о?ушы:

Со?ыс ж?лып кетті ?йіні? тірегін, 
Со?ыс б?зды ?уанышын, ре?ін. 
Т?рды ана к?йеуінен айырылып, 
Т?рды ??шып тек ?ана оны? к?регін. (А.Шамкенов)

?ншілер тобы: Со?ыстан ?айт?ан солдаттар.

с?зі: С. М?уленов 
?ні: ?.Еспаев 

Жаута?дап ?арап дала т?р, 
К?з жасын с?ртіп жа?а бір. 
Хабарсыз ?лын с?рау?а, 
Жолы?ды тосып ана ж?р. 
?анша ?йді? ?рлап адамын, 
?анша ?йде с?ніп ?алды оттар. 
К?рді? бе ?лын ананы?, 
Со?ыстан ?айт?ан солдаттар? 

Кешікпей жарым келер деп, 
Т?рінен сайлап орынды. 
Батыс?а ?арап еле?деп, 
Ару ж?р тосып жолы?ды. 
К?терді б?рін ауырды?, 
Азамат болып арды а?тар. 
К?рді? бе жарын аруды?, 
Со?ыстан ?айт?ан солдаттар? 

Кетерде солдат жарыны?, 
Ішінде ?ал?ан ана жыл. 
«К?кемді айтпай танырмын», – 
Деп бір с?би бала ж?р. 
?айрылмай ?алай кетесі?, 
Хабарсыз ?алай ол то?тар? 
К?рді? бе оны? к?кесін, 
Со?ыстан ?айт?ан солдаттар?  
Ж?ргізуші:

1418 азапты к?н мен т?нге созыл?ан со?ыс біз ?шін ?лы Же?іспен ая?талды.

«Же?іс к?ні» (Давид Тухманов пен Владимир Харитонов) ?ні ты?далады. Интерактивті та?тадан Рейхстаг?а ту тігіліп жат?ан с?тті бейнелейтін мектепті? м?ражайынан алын?ан деректі фильм к?рсетіледі.

8-о?ушы:

Фашисті? к?нін батыр?ан
С?рапыл со?ыс біткен к?н.
Рейхстаг?а Рахымжан
Же?істі? туын тіккен к?н.

Д?ниеж?зілік со?ысты
Бейбітшілік же?ген к?н.
Ондай со?ыс жер ?сті
Болмасына енді сенген к?н.

К?рінбейді медальдан
Батырларды? кеудесі.
Жолы?сын тек енді алдан
Со?ысты? тарих к?рмесі. (О.Ас?ар)

Ж?ргізуші:

Со?ыс ая?талып, же?іске аман-есен жеткен солдаттар ауыл?а орала бастады. Ал келмей, ерлікпен ?аза тап?андар?а ?кімет тарапынан да, ту?ан-туыстары да іздеу жариялап, іздестіре бастады.

9-о?ушы:

Батырлар?а ?р ?алада
Ескерткіштер орнады.
Орындалды ел жа?ара
Ардагерлер арманы. (О.Ас?ар)

Ж?ргізуші:

Содан бері міне, 71 жыл ?тіпті. Б?л бір кісіні? ??мыры. ?кінішке орай, бізді? елімізді ?ор?а?ан ардагерлер саны к?н санап азайып бара жатыр. М??гі алауды? жанына жиналатын ардагерлер жылдан-жыл?а азайып келе жат?андарына м??аяды.

10-о?ушы:

Со??анда жылына бір Же?іс к?ні 
Жаны?ы? жазыл?андай ке?істігі,
?арт солдат ?з полкіні? туын ?стап,
Білдірмей жал?ыз ая? кемістігін.
Ала??а шы?ушы еді та??ы ша?та,
Полктас бауырларын сан ??ша?тап.
С?йісіп, амандасып бол?аннан со?,
?ас?айып т?рушы еді ал?ы сапта.
Со?ынан тізілетін жауынгерлер,
Отанны? ?р т?сынан келген ерлер,
Жар?ырап ??ірінде ордендері,
Бір кезде алып берген елге бедел.
Бір кезде алып берген елге Же?іс,
Сабаздар бірте-бірте келмей тегіс,
Жыл санап сирек тартып бара жатты,
Сар?ылып сабасынан бейне те?із. (?.?айырбеков)

?ыры? жыл, ?ыры? ?атар жиналыс?ан
Са?ынып, бір-біріне т?у алыстан.
Ту?ан жер аспанында ай??ш-?й?ыш
Жол ?алып, ?арт б?ркіттер зулап ?ш?ан.
Кездесіп то?ызыншы май мейрамында,
Алыс?ан ?арасатты? майданында.
Еске алып, ескі жоры? асуларын,
?анатын ?араушы еді жай?ан ту?а.
Ал б?гін. ?зге полк солдаттары
?атар?а т?рып жатыр а?дап б?рі.
Олар да т?гел емес, сиреп кеткен
Кешегі бір-бір ?йді? ша?ыра?тары.
Жал?ыз т?р жал?ыз ая? мына солдат,
Т?мендеп, к?терілмей туы аспандап,
Жал?ыз т?р.
?лі келген бір адам жо?,
Жа??ырып дуылдайды тулап жан-жа?.
Са?аттар зырылдайды, а?ады уа?ыт,
?мірді? баянсызын баяндатып,
Байлайды бір орында ?арт солдатты,
?лі де ?айран ?міт ала?датып. (?.?айырбеков)

11-о?ушы:

Сонды?тан осындай жал?ыз ?ал?ан ?арттарды? ?йлеріне барып, ?рбір мерекелерде ??тты?тап, оларды? ??гімесін ты?дап, к??ілін к?теру бізді? перзенттік ?рі азаматты? парызымыз. ?рі оларды? басынан кешкен ??гімелерін ты?дап, жина?тап кітап етіп, келесі ?рпа??а ?алдыруымыз керек.

Хор: Бейбітшілік са?талады 
?ні: ?білахат Еспаевтікі 
с?зі: Н?тфолла Ш?кеновтікі 

?лем с?йген салтымыз бар, 
Бейбітшілік – ел ?раны. 
?мір с?йген хал?ымыз бар, 
Бейбіт елді? біз ?ланы. 

?айырмасы: 
Халы?тар ?мірді ?ор?айды, 
?ділет ?ранын ?олдайды. 
Шыр?а?дар, кел достар, ?р елде, 
Бейбіт к?н жасасын ?лемде! 

?айырмасы. 

?ор?ау ?шін ?мір к?ркін – 
Б?гіннен де ерте? н?рлы. 
Болдырмаймыз со?ыс ?ртін, 
Достар берік сап?а т?рды. 

?айырмасы. 

Ел ?раны м??гі аны?, 
?р ж?ректе жатталады. 
?ол?а алса барлы? халы?, 
Бейбітшілік са?талады. 

Ж?ргізуші:

Болдырмау?а со?ысты
Тойлаймыз біз же?істі.
?алалар келіп ?алпына
??лпыра т?сті жер ?сті. (О.Ас?ар)

12-о?ушы:

Бізді? батыр ата-апаларымызды? д?ст?рін ?азіргі ?рпа? жал?астырып келеді. Олар ?скердегі сарбаздардан бас?а «?лан», «Б.Момыш?лы» атында?ы о?у орындарында ?скери теориялы? білім алып, жатты?уларда да?дыларын шы?дайды. Осындай ?скерлеріміз бен жас жауынгерлеріміз барда хал?ымыз тынышты?ына ала?дамай, бей?ам ?йы?тайды.

Хор: Солдаттар, ?ал?ып кетпе?дер

?ні: ?мірбек Байбілдаев 
с?зі: А??штап Ба?тыгереева 

К??ілдей т?ны? к?к аспан, 
Ба?ыты жан?ан ?р ?йді?. 
К?лкісі бал?ын жарас?ан, 
?й?ысы тыныш с?биді?. 

?айырмасы: 
?лі де ту?ан жер ?стін, 
Кезіп ж?р а?аш балда?тар. 
?кеден ?ал?ан же?істі?, 
Са?та?дар туын, солдаттар. 

?н ?осып жайса? ?мірге, 
Б?лб?лдар ба?та ?н салса да. 
Жазылмай ж?рген к??ілде, 
Жара бар ?лі ?аншама. 

?айырмасы. 

?ыздарды? ?міт, та?дыры, 
Оран?ан г?лге к?к белдер. 
Сендерге сенген барлы?ы, 
Солдаттар, ?ал?ып кетпе?дер. 

?айырмасы.  
 

13-о?ушы:

Жасасын Же?іс!
Ба?ытты елім, к?ле бер!
Т?уелсіз болып болаша?ы?да ж?ре бер!
Болмасын со?ыс!
Болмасын со?ыс!
Болмасын!
Осы тілекпен барша халайы? т?регел!

Барлы?ы:

БОЛМАСЫН СО?ЫС, БОЛМАСЫН!

М??алім: ??рметті ата-аналар, ?стаздар, о?ушылар, міне, Же?істі? 71 жылды?ына арнал?ан ашы? саба?ымыз ая?талды. Атсалыс?андары?ыз ?шін барлы?ы?ыз?а, ?сіресе о?ушылар?а к?п-к?п рахмет!

?рине б?л шара тек бір саба?пен ая?талмайды. Б?л та?ырыпты барлы? саба?тарда, бас?а да т?рбие са?аттарында жал?астыра береміз. Себебі ?рпа?ы ?шін мерт бол?ан халы? ?а?армандарын еске алу, ??рмет т?ту бізді? парызымыз.

Ата-аналарды? с?здері.

М??алім: Ешкім де ?мытылмайды, еште?е де ?мыт ?алмайды.

?азір бозда?тарды еске алу ?шін 1 минут ?нсіздік жариялаймыз. (Б?рі орындарынан 1 минутке ?нсіз т?рып, еске алады).

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты "М??гілік ?шпес-отты жылдар"»

6.05.16

Тақырыбы:Мәңгілік өшпес-отты жылдар

Тәрбие сағатының мақсаты: Ұлы Отан соғысы, оның халыққа тигізген зардаптары, жауынгерлер жайлы, Ұлы жеңістің мән-маңызы туралы мағлұмат беру; Оқушылардың тіл байлықтарын, ойлау, сурет салу қабілеттерін, мәнерлеп оқу дағдыларын жетілдіру; Отан үшін жанын қиған батырлардың ерліктеріне тағзым ете отырып, оларды құрметтеуге тәрбиелеу; патриотизмге, елжандылыққа, батылдыққа баулу.

Көрнекіліктер: интерактивті тақтада дайындалған соғыс болған елдердің картасы, нақыл сөздер, батырлардың суреттері, бүктемелер, оқушылар салған суреттер, эсселер, өлеңдер, т.б.Алдын ала оқушыларға топтық жұмыстар беріледі:

1-топ: Ұлы Отан соғысы, 2-топ: Қазақстаннан шыққан Ұлы Отан соғысының батырлары, 3-топ: Жергілікті жердегі соғысқа қатысушылар, 4-топ: Жеңіс күні туралы ақпарат жинайды.

Әр оқушы өз қабілетіне қарай тақырыпқа байланысты суреттер салып, эссе, өлеңдер жазады.

Қазақстан Республикасының Әнұраны орындалады.

Мұғалім: Қымбатты ата-аналар, ұстаздар, оқушылар! Биыл Ұлы Отан соғысының біз үшін жеңіспен аяқталғанына 71 жыл толып отыр. Осы Ұлы мерекенің құрметіне арналған сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Барлық оқушылар осы сабаққа тыңғылықты дайындалды, қазір өз өнерлерін сіздерге паш етуге дайын.

Жүргізуші: Тұтқиылдан басталған соғыс Еуропа елдерінің барлығын дерлік шарпыды. Неміс басқыншылары жол-жөнекей кездескен елдердің бәрін қырып-жойып, өртеп, баса-көктеп келе жатты. (Интерактивті тақтадан басып алынған елдердің картасы көрсетіліп жатады). Бүкіл КСРО-ның құрамындағы елдердің халқы бірлесе күресуге жұмылдырылды. Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан 1 миллионнан астам адам аттанды. Біздің көптеген аталарымыз бен апаларымыз қан майданда ерлікпен қаза тапты. Аман-есен елімізге оралғандары да қаншама.

1-оқушы:

Тиді жау Отанға гүл жайнаған, 
Жан болмас аттанбаған. 
Жалындай лаулай, қаптаймыз қалмай, 
Жүрекпен тайсалмаған.  (Ә.Тәжібаев)

2-оқушы:

Жасы жеткендердің бәрі өздері сұранып, елді жаудан қорғауға майданға аттанып жатты.

Әлі есімде, біледі жұрт, біледі, 
Ел басына қатер төнген жыл еді. 
Қимастарын қан майданға ұзатып, 
Қарс айырылған аналардың жүрегі. (А.Шамкенов)

Ата-аналарға арналған сынақ: ата-аналар отан, ел жайлы өздері білетін мақал-мәтелдерді айтып, мағыналарын түсіндіреді.

3-оқушы:

Жауынгерлерге алыста қалған ата-анасы, ағайын-туыстары, сүйген жарынан келген хаттар рухани жағынан демеп, үлкен күш-қуат беріп отырды.

Кестелі ақ жібек орамал 
Алыстан жолдаған сүйген жар 
"Жауынгер жарым сен, есіңе ал" 
Деп жазған оюлап хаты бар. (А.Лекеров)
Хор: Кестелі орамал 
сөзі: А.Лекеров 
әні: М.Төлебаев 

Кестелі ақ жібек орамал 
Алыстан жолдаған сүйген жар 
"Жауынгер жарым сен, есіңе ал" 
Деп жазған оюлап хаты бар. 

Қайырмасы: 
"Жауынгер жарым сен, есіңе ал" 
Деп жазған оюлап хаты бар. 

Есіңе ал еркетай, жазғы таң 
Қол қысып құшақтап аттанған 
Қас дұшпан мейрімсіз жауыздан 
Аяма деп едің қасық қан. 

Қайырмасы: 
Қас дұшпан мейрімсіз жауыздан 
Аяма деп едің қасық қан. 
Жүргізуші:

Қан майданда күресіп жатқан әрбір жауынгерді қаһарман, нағыз ер деп айта аламыз. Өйткені олардың әрқайсысы қасық қаны қалғанша шайқасты.

Интерактивті тақтадан ерлік, батырлық жайлы мақал-мәтелдер мен Ұлы Отан соғысының батырларының суреттері көрсетіледі.

4-оқушы:

Жатқанда отан жері отқа жанып,
Тұрғанда туысқандар жауда қалып,
Жеңбесек, жойқын қайрат шығармасақ,
Жігіттің неге жүрміз атын алып? (Ж.Молдағалиев)

Оқушылар өздері салған суреттерді көрсетіп, жазған өлеңдері мен эсселерін оқиды.

5-оқушы:

Мәлік, Қасым, Бауыржан
Жеңіспен елге қайтқан күн.
Айрылған әке, бауырдан
Туысқа көңіл айтқан күн.

Бұл соғыстан қазақтар
Ерекше ер боп келген күн.
Тарихқа талай ғажаптар
Аңыз болып енген күн.

Ұшқыш Хиуаз, Талғаттар
Ұшақтардан шыққан күн.
Түбінде әлем ардақтар
Қазақты көп ел ұққан күн.

Жігітше екі қызымыз
Батыр боп атақ алған күн.
Азаткерлік ізіміз
Еуропада да қалған күн. (О.Асқар)

6-оқушы:

Көп ұзамай өкінішке орай, соғысқа кеткендерден сағынышқа толы хат емес, қаралы қайғыны хабарлайтын «қара қағаз» келе бастады.

Қара қағаз алған ана да
Келер деп ұлын күткен күн.
Атанған жетім бала да
Батысқа көзін тіккен күн. (О.Асқар)

7-оқушы:

Соғыс жұлып кетті үйінің тірегін, 
Соғыс бұзды қуанышын, реңін. 
Тұрды ана күйеуінен айырылып, 
Тұрды құшып тек қана оның күрегін. (А.Шамкенов)

Әншілер тобы: Соғыстан қайтқан солдаттар.

сөзі: С. Мәуленов 
әні: Ә.Еспаев 

Жаутаңдап қарап дала тұр, 
Көз жасын сүртіп жаңа бір. 
Хабарсыз ұлын сұрауға, 
Жолыңды тосып ана жүр. 
Қанша үйдің ұрлап адамын, 
Қанша үйде сөніп қалды оттар. 
Көрдің бе ұлын ананың, 
Соғыстан қайтқан солдаттар? 

Кешікпей жарым келер деп, 
Төрінен сайлап орынды. 
Батысқа қарап елеңдеп, 
Ару жүр тосып жолыңды. 
Көтерді бәрін ауырдың, 
Азамат болып арды ақтар. 
Көрдің бе жарын арудың, 
Соғыстан қайтқан солдаттар? 

Кетерде солдат жарының, 
Ішінде қалған ана жыл. 
«Көкемді айтпай танырмын», – 
Деп бір сәби бала жүр. 
Қайрылмай қалай кетесің, 
Хабарсыз қалай ол тоқтар? 
Көрдің бе оның көкесін, 
Соғыстан қайтқан солдаттар?  
Жүргізуші:

1418 азапты күн мен түнге созылған соғыс біз үшін Ұлы Жеңіспен аяқталды.

«Жеңіс күні» (Давид Тухманов пен Владимир Харитонов) әні тыңдалады. Интерактивті тақтадан Рейхстагқа ту тігіліп жатқан сәтті бейнелейтін мектептің мұражайынан алынған деректі фильм көрсетіледі.

8-оқушы:

Фашистің күнін батырған
Сұрапыл соғыс біткен күн.
Рейхстагқа Рахымжан
Жеңістің туын тіккен күн.

Дүниежүзілік соғысты
Бейбітшілік жеңген күн.
Ондай соғыс жер үсті
Болмасына енді сенген күн.

Көрінбейді медальдан
Батырлардың кеудесі.
Жолықсын тек енді алдан
Соғыстың тарих көрмесі. (О.Асқар)

Жүргізуші:

Соғыс аяқталып, жеңіске аман-есен жеткен солдаттар ауылға орала бастады. Ал келмей, ерлікпен қаза тапқандарға үкімет тарапынан да, туған-туыстары да іздеу жариялап, іздестіре бастады.

9-оқушы:

Батырларға әр қалада
Ескерткіштер орнады.
Орындалды ел жаңара
Ардагерлер арманы. (О.Асқар)

Жүргізуші:

Содан бері міне, 71 жыл өтіпті. Бұл бір кісінің ғұмыры. Өкінішке орай, біздің елімізді қорғаған ардагерлер саны күн санап азайып бара жатыр. Мәңгі алаудың жанына жиналатын ардагерлер жылдан-жылға азайып келе жатқандарына мұңаяды.

10-оқушы:

Соққанда жылына бір Жеңіс күні 
Жаныңың жазылғандай кеңістігі,
Қарт солдат өз полкінің туын ұстап,
Білдірмей жалғыз аяқ кемістігін.
Алаңға шығушы еді таңғы шақта,
Полктас бауырларын сан құшақтап.
Сүйісіп, амандасып болғаннан соң,
Қасқайып тұрушы еді алғы сапта.
Соңынан тізілетін жауынгерлер,
Отанның әр тұсынан келген ерлер,
Жарқырап өңірінде ордендері,
Бір кезде алып берген елге бедел.
Бір кезде алып берген елге Жеңіс,
Сабаздар бірте-бірте келмей тегіс,
Жыл санап сирек тартып бара жатты,
Сарқылып сабасынан бейне теңіз. (Ғ.Қайырбеков)

Қырық жыл, қырық қатар жиналысқан
Сағынып, бір-біріне түу алыстан.
Туған жер аспанында айқұш-ұйқыш
Жол қалып, қарт бүркіттер зулап ұшқан.
Кездесіп тоғызыншы май мейрамында,
Алысқан ғарасаттың майданында.
Еске алып, ескі жорық асуларын,
Қанатын қараушы еді жайған туға.
Ал бүгін... Өзге полк солдаттары
Қатарға тұрып жатыр аңдап бәрі...
Олар да түгел емес, сиреп кеткен
Кешегі бір-бір үйдің шаңырақтары.
Жалғыз тұр жалғыз аяқ мына солдат,
Төмендеп, көтерілмей туы аспандап,
Жалғыз тұр...
Әлі келген бір адам жоқ,
Жаңғырып дуылдайды тулап жан-жақ.
Сағаттар зырылдайды, ағады уақыт,
Өмірдің баянсызын баяндатып,
Байлайды бір орында қарт солдатты,
Әлі де қайран үміт алаңдатып. (Ғ.Қайырбеков)

11-оқушы:

Сондықтан осындай жалғыз қалған қарттардың үйлеріне барып, әрбір мерекелерде құттықтап, олардың әңгімесін тыңдап, көңілін көтеру біздің перзенттік әрі азаматтық парызымыз. Әрі олардың басынан кешкен әңгімелерін тыңдап, жинақтап кітап етіп, келесі ұрпаққа қалдыруымыз керек.

Хор: Бейбітшілік сақталады 
әні: Әбілахат Еспаевтікі 
сөзі: Нұтфолла Шәкеновтікі 

Әлем сүйген салтымыз бар, 
Бейбітшілік – ел ұраны. 
Өмір сүйген халқымыз бар, 
Бейбіт елдің біз ұланы. 

Қайырмасы: 
Халықтар өмірді қорғайды, 
Әділет ұранын қолдайды. 
Шырқаңдар, кел достар, әр елде, 
Бейбіт күн жасасын әлемде! 

Қайырмасы. 

Қорғау үшін өмір көркін – 
Бүгіннен де ертең нұрлы. 
Болдырмаймыз соғыс өртін, 
Достар берік сапқа тұрды. 

Қайырмасы. 

Ел ұраны мәңгі анық, 
Әр жүректе жатталады. 
Қолға алса барлық халық, 
Бейбітшілік сақталады. 

Жүргізуші:

Болдырмауға соғысты
Тойлаймыз біз жеңісті.
Қалалар келіп қалпына
Құлпыра түсті жер үсті. (О.Асқар)

12-оқушы:

Біздің батыр ата-апаларымыздың дәстүрін қазіргі ұрпақ жалғастырып келеді. Олар әскердегі сарбаздардан басқа «Ұлан», «Б.Момышұлы» атындағы оқу орындарында әскери теориялық білім алып, жаттығуларда дағдыларын шыңдайды. Осындай әскерлеріміз бен жас жауынгерлеріміз барда халқымыз тыныштығына алаңдамай, бейқам ұйықтайды.

Хор: Солдаттар, қалғып кетпеңдер

әні: Өмірбек Байбілдаев 
сөзі: Ақұштап Бақтыгереева 

Көңілдей тұнық көк аспан, 
Бақыты жанған әр үйдің. 
Күлкісі балғын жарасқан, 
Ұйқысы тыныш сәбидің. 

Қайырмасы: 
Әлі де туған жер үстін, 
Кезіп жүр ағаш балдақтар. 
Әкеден қалған жеңістің, 
Сақтаңдар туын, солдаттар. 

Үн қосып жайсаң өмірге, 
Бұлбұлдар бақта ән салса да. 
Жазылмай жүрген көңілде, 
Жара бар әлі қаншама. 

Қайырмасы. 

Қыздардың үміт, тағдыры, 
Оранған гүлге көк белдер. 
Сендерге сенген барлығы, 
Солдаттар, қалғып кетпеңдер. 

Қайырмасы.  


13-оқушы:

Жасасын Жеңіс!
Бақытты елім, күле бер!
Тәуелсіз болып болашағыңда жүре бер!
Болмасын соғыс!
Болмасын соғыс!
Болмасын!
Осы тілекпен барша халайық түрегел!

Барлығы:

БОЛМАСЫН СОҒЫС, БОЛМАСЫН!!!

Мұғалім: Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, міне, Жеңістің 71 жылдығына арналған ашық сабағымыз аяқталды. Атсалысқандарыңыз үшін барлығыңызға, әсіресе оқушыларға көп-көп рахмет!

Әрине бұл шара тек бір сабақпен аяқталмайды. Бұл тақырыпты барлық сабақтарда, басқа да тәрбие сағаттарында жалғастыра береміз. Себебі ұрпағы үшін мерт болған халық қаһармандарын еске алу, құрмет тұту біздің парызымыз.

Ата-аналардың сөздері.

Мұғалім: Ешкім де ұмытылмайды, ештеңе де ұмыт қалмайды.

Қазір боздақтарды еске алу үшін 1 минут үнсіздік жариялаймыз. (Бәрі орындарынан 1 минутке үнсіз тұрып, еске алады).
5 орта мектеп
Тақырыбы:Мәңгілік өшпес-отты жылдар

(Жеңістің 71 жылдығына арналған тәрбие сағаты)

Өткізген: Жанелова А.Е

Сынып: 10 б2016-2017 оқу жылыПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Т?рбие са?аты "М??гілік ?шпес-отты жылдар"

Автор: Жанелова Алтынай Елемес?ызы

Дата: 24.06.2016

Номер свидетельства: 336039


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства