kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы:Су – еріткіш

Нажмите, чтобы узнать подробности

Су – еріткіш , Д?ниетану 2 сынып/класс - ?аза?ша ашы? саба? Д?ниетану 2 класс Саба?ты? та?ырыбы: Су – еріткіш (т?жірибелік ж?мыс) Саба?ты? ма?саты: 1.Суды? еріткіш ?асиетін т?жірибелер ар?ылы т?сіндіру. ?андай заттарды? суда еріп, ?андай заттарды? суда ерімейтіні туралы ма?л?мат беру. 2.Суды? адам ?шін ма?ызын, сусыз тіршілік жо? екенін д?лелдеу ж?не о?ушыларды? бай?а?ышты? танымды? ?абілетін дамыту. 3.Суды ластамау, суды ?немді пайдалану?а т?рбиелеу. Саба?ты? типі: Аралас саба? Саба?ты? т?рі: Т?жірибелік саба? Саба?ты? ?дісі: С?ра? – жауап, баяндау, т?сіндірмелі, топтастыру, тест. Саба?ты? к?рнекілігі: Су, т?з, ?ант, ??м, саз, крахмал, ас содасы, бор, плакат, тірек сызбалар, суреттер, калий перманганаты. Саба? барысы: I.Психологиялы? дайынды?. ?айырлы к?н деп айтамыз, Т?сте бірге ?айтамыз. Отбасыны? г?ліміз, Бірге ?тер к?німіз. Сыныбыз тап – таза, Бор да дайын та?та да, Ойымызды парта?а. II. ?й тапсырмасын с?рау. Суды? ?асиетін айту. 1-топ. Суды? пішіні 2-топ. Суды? т?ссіздігі 3-топ. Суды? м?лдірлігі 4-топ. Суды? д?мі 5-топ. Суды? иіссіздігі 6-топ. Суды? а?уы. Сызба ар?ылы ?й тапсырмасын ?ортындылау. 1- м?лдір 2-а?ады Су------- 3-т?сі жо? 4-иісі жо? 5-пішіні жо? 6-д?мі жо? III.Жа?а саба? Су жер бетінде к?п кездеседі. Сусыз тіршілік жо?. Жер бетіні? 2/3 б?лігін су алып жатыр. Су таби?атта к?п. Олар: ?зен, к?л, м?хит, те?ізде бар. Су таби?атта ?те жа?сы еріткіш. Бізді? ?аламызда ?андай ?зен, к?лдеркездеседі? Жем ?зені, ??рсай ?зені, ?амыск?л к?лі. Ендеше біз б?гін суда ?андай заттарды? еритіні туралы білеміз.о?улы?та?ы м?тінді о?у. 1 – т?жірибе. 1-топ. Су?а ?ант салып араластырайы?. ?ант еріп кетті. Су м?лдір к?йінде ?алды. Суды? д?мі т?тті болды. ?ант суда жа?сы ериді. 2 – т?жірибе. 2-топ. Су?а т?з салып араластыру. Су?а бір ?асы? т?з салып араластыру. Т?з суда еріп кетті. Су м?лдір к?йінде ?алды. Суды? д?мі ащы болды. Т?з суда жа?сы ериді. 3 – т?жірибе. 3 – топ. Ста?анда?ы су?а ??м салып араластыру. ??м ?иыршы?тары сол ?алпында ста?ан т?біне ш?геді. ??м суда ерімейді. 4 – т?жірибе. 4-топ. Ста?анда?ы су?а саз салып араластыру. Су лайланады. Суды біраз т?ндырса?, саз т?біне ш?геді. Саз суда ерімейді. IV. Ба?ылау к?нделігімен ж?мыс. Жаса?ан т?жірибе бойынша суда еритін, ерімейтін заттарды жазу. Не аламыз? Нені ба?ылаймыз? ?ант Суда жа?сы ериді Т?з Суда жа?сы ериді ??м ??м суда ерімейді Саз Саз суда ерімейді ?орытынды: суда еритін де, ерімейтін де заттар бар. V. Логикалы? тапсырмалар. Ж?к арт?ан екі т?йе жол?а шы?ты. Біреуіне т?з, екіншісіне ма?та артыл?ан болатын. Алдарынан ?зен а?ып жатыр. Т?з арт?ан т?йе ?зеннен же?іл ?тті де, ма?та арт?ан т?йе ауыр ?тті. Неге? ?андай жа?дай болды? О?ушыларды? жауабын ты?дау. Сонда суда барлы? затар ери ме? Та?ы да т?жірибе жасап к?релік.?р топтан бір о?ушыданкеліп жасау. 1 топ. Ас содасы. 2 топ. Крахмал. 3 топ. Калий перманганаты. 4 топ. Бор. VI. Кесте толтыру. Жа?сы ериді Ас содасы, калий перманганаты Ерімейді Бор Нашар ериді Крахмал VII. Сауалнама. 1. Суды? ?асиеттерін белгіле. а)а? ?)м?лдір б)с?р 2. Суда еритін затты белгіле. а)?ант ?)тас б)??м 3. Суда ерімейтін затты белгіле а)??м ?)т?з б)?ант 4. Су таби?атта неше к?йде кездеседі? а)2 ?)3 б)4 5.Суды? ?атты к?йі ?алай аталады? а)су ?)бу б)м?з т?з ас содасы ?ант калий перманганаты саз ??м бор VIII. ?йге тапсырма: о?у, ??гімелеу. ?ортындылау, ба?алау. Саба?ты? та?ырыбы: ?айратым – ?айсарым. Ж.Дауренбек Саба?ты? ма?саты: 1.Желто?санда жас ?мірін жалау еткен ?аза?ты? ?айсар ?лы ?айратты хал?ымызды? ?лтты? батыры ретінде естен шы?армау?а, д?ріптей білуге ?йрету. 2.о?ушыларды? танымды? ?абілетін арттыра отырып, с?здік ?орын, ойлау, есте са?тау кабілеттерін дамыту. 3.?з елін, жерін, Отанын с?юге, ??рметтеуге т?рбиелеу. Саба?ты? типі: жа?а саба? Саба?ты? ?дісі: с?ра? – жауап, т?сіндірмелі, СТО стратегиялары. Саба?ты? к?рнекілігі: суреттер, сызбалар, мультемедиа Саба?ты? барысы: I. Психологиялы? дайынды? Мынау – мені? ж?регім, Б?рі осыдан бастал?ан. Мынау басым а?ылды, Б?рін осы бас?ар?ан. Егеменді елімні? Болаша?ы мен болам. ?ызы?ушылы?ты ояту. II. Ой ?оз?ау: О?ушылар ?ткен саба?та ?ткен ?аза?стан, Ту?ан ?лкем ?ле?дерін кім м?нерлеп айтып береді? -?ле?дер не туралы айтыл?ан? ?аза?стан, Отан, ту?ан ел туралы. ?аза? еліні? ел болып ?алыптасуында, егемендік алу жолында, ?лтты? намысы, ?з т?елсіздігі жолында аса елеулі ?ш о?и?аны басынан ?ткізді. 1-о?и?а XIII?асырда?ы Шы??ысхан т?мендері тойтарыс берген Отырар ?а?арманды?ы. Б?л шай?аста Шы??ысхан же?іп, ?здері опат бол?анымен ?лтты? ?айсар рухын ?йгілеп кетті. 2-о?и?а XVIII ?асырды? орта шеніндегі Жо??ар шап?ыншылы?ы. Атамекенімізге 70 мы??а жуы? ?олмен лап ?ойды. Оларды? ойы ?аза? хал?ын басып алып, жерімізді алу. Жо??арларды же?уде ?ш ж?зді? басын ?осып жина?ан Абылайхан мен ?абанбай батыр еді. ?аза? елі Б?гінде тарих ?ойнауына сі?іп бара жат?ан жалпа? ?лемні? назарын аудар?ан, т?уелсіздік алып келген 1986 жылы Алматыда?ы желто?сан о?и?асы. Бізге б?гін сол тарих ?ойнауына сі?іп бара жат?ан, біра? бізге егемендікті? к?к туын желбіретіп ?перген желто?сан о?и?асы еді. ?з еліні? азаматты?ы жолында к?птеген а?а-апаларымыз ?ыршыннан ?иылды. Осындай азаматты? жолында?ы к?терілісте ?з еліні? намысын ?ор?а?ан ?а?арман а?амыз ?айрат Но?айбай?лы Рыс??лбеов туралы «?айратым-?айсарым» атты ??гімемен таныс?алы отырмыз. ?айратты? суреті ?айрат Рыс??лбеков 1966 жылы 13 наурызда Жамбыл облысы, Мойын??м ауданы, К?кт?бе ауылында д?ниеге келген. ?кесі – Но?айбай, анасы – Д?меткен. ?йдегі 7 баланы? ?шіншісі. ?скерден келген со? Алматы ?аласында?ы С?улет- ??рылыс институтыны? студенті болып о?у?а т?седі. III.Жа?а саба? Ма?ынаны тану. О?улы?та?ы м?тінді б?ліктерге б?ліп о?ып т?сіндіру. - ?айрат кім? (?а?арман, ?аза?ты? ?айсар ?лы) - ?айсар ?айрат ?з ?ле? шума?ында не дейді? - ?айрат неше жыл ??мыр кешті? - Хал?ын ?алай табындырды? (с?йіп, ?ор?ап, ?лемге танытып, табындырып кетті) - Т?уелсіздікті ?ашан алды? (1991 жылы 16-желто?санда) - Т?елсіздік ?шін к?рескен боздо?тарымыз кімдер? Л?ззат С?бира Ербол ?айрат IV. Д?птермен ж?мыс V. Ой ша?ыру. М?тінді пысы?тау ?шін с?ра?тар?а жауап беру. ??гіме кім туралы? Желто?сан к?терілісі ?ашан болды? ?айрат не ?шін ??рбан болды? Халы? ?айратты? есімін ?алай д?ріптейді? Т?уелсіздік монументі туралы айту. Желто?сан о?и?асы бол?ан брежнев ала?ы ?азір Желто?сан ала?ы деп аталады. Б?л ала?да ?азір желто?сан ??рбандарына ескерткіш ?ойылып, ?р жыл сайын желто?сан ??рбандарын еске алып, г?л шо?тарын ?ояды. Мынау т?уелсіздік монументі. Сол желто?санда егемендік алып берген ерлігімізді? ж?не т?уелсіздігімізді? ??рметіне ?ойыл?ан. VI.Сергіту с?ті. С?зж?мба? ?аза?стан Астана Но?айбай Ербол Алматы Желто?сан 1. Бізді? еліміз 2. Бізді? бас ?аламыз 3. ?айратты? ?кесіні? есімі кім? 4. Желто?сан о?и?асында ?аза тап?ан а?амыз 5. Желто?сан к?терілісі бол?ан ?ала 6. Т?уелсіздік ал?ан ай. VII. Топтастыру стратегиясы. ?айсар халы? ?а?арманы ?жет ?айрат А?ын адал батыл с?йікті ?л Міне, балалар б?л ?асиеттерді? барлы?ы ?айратты? бойынан табылады. ?з елін с?йетін, Отанын ?ор?айтын патриот мінезді а?амызды? ?айсарлы?ын д?лелдейді. ?айсарлы? кез келген адамда бола бермейді. Ол тек ?айрат сия?ты ?а?арман а?амызды? бойынан табылады. Сол т?уелсіздікті бізге алып берген ?айрат а?амызды? ?зі к?ре алмауы ?кінішті. Батыр а?амызды? к?н?сі а?талып, ерлігі ба?аланды. Сурет Анасы мен Елбасы 1986 жылы желто?сан о?и?асы кезінде Республиканы? бостанды?ы мен т?уелсіздігі жолында к?рсеткен ерлігі ?шін Алматы с?улет – ??рылыс институтыны? б?рын?ы студенті ?айрат Рыс??лбековке жо?ар?ы белгісі «Халы? ?а?арманы» ата?ы беріліп, айры?ша белгі – Алтын ж?лдыз тапсырды. ?Р – ны? елбасы:Н.?.Назарбаев Алматы, 1996 ж 9 желто?сан. VIII. Ой тол?аныс «Б?йге» ойыны 20 жыл бойы елімізді? м?ртебесін к?теріп, елімізді бас?арып отыр?ан ?лы т?л?а Елімізді? т?уелсіз ел екендігін білдіретін нышандар Есіл ?зені бойында орналас?ан жа?а ?ала Астана ?аласында?ы ?зынды?ы 97м Т?уелсіздікті? сиволы ?аза?ты? т???ыш ?арышкері ?айсар рухты батыр IX. ?йге тапсырма. О?у ??гімелеу (батырлар туралы ма?алдар жазу) X.?орытындылау, ба?алау. 
 

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы:Су – еріткіш »

Су – еріткіш , Дүниетану 2 сынып/класс - қазақша ашық сабақ Дүниетану 2 класс Сабақтың тақырыбы: Су – еріткіш (тәжірибелік жұмыс) Сабақтың мақсаты: 1.Судың еріткіш қасиетін тәжірибелер арқылы түсіндіру. Қандай заттардың суда еріп, қандай заттардың суда ерімейтіні туралы мағлұмат беру. 2.Судың адам үшін маңызын, сусыз тіршілік жоқ екенін дәлелдеу және оқушылардың байқағыштық танымдық қабілетін дамыту. 3.Суды ластамау, суды үнемді пайдалануға тәрбиелеу. Сабақтың типі: Аралас сабақ Сабақтың түрі: Тәжірибелік сабақ Сабақтың әдісі: Сұрақ – жауап, баяндау, түсіндірмелі, топтастыру, тест. Сабақтың көрнекілігі: Су, тұз, қант, құм, саз, крахмал, ас содасы, бор, плакат, тірек сызбалар, суреттер, калий перманганаты. Сабақ барысы: I.Психологиялық дайындық. Қайырлы күн деп айтамыз, Түсте бірге қайтамыз. Отбасының гүліміз, Бірге өтер күніміз. Сыныбыз тап – таза, Бор да дайын тақта да, Ойымызды партаға. II. Үй тапсырмасын сұрау. Судың қасиетін айту. 1-топ. Судың пішіні 2-топ. Судың түссіздігі 3-топ. Судың мөлдірлігі 4-топ. Судың дәмі 5-топ. Судың иіссіздігі 6-топ. Судың ағуы. Сызба арқылы үй тапсырмасын қортындылау. 1- мөлдір 2-ағады Су------- 3-түсі жоқ 4-иісі жоқ 5-пішіні жоқ 6-дәмі жоқ III.Жаңа сабақ Су жер бетінде көп кездеседі. Сусыз тіршілік жоқ. Жер бетінің 2/3 бөлігін су алып жатыр. Су табиғатта көп. Олар: өзен, көл, мұхит, теңізде бар. Су табиғатта өте жақсы еріткіш. Біздің қаламызда қандай өзен, көлдеркездеседі? Жем өзені, Құрсай өзені, Қамыскөл көлі. Ендеше біз бүгін суда қандай заттардың еритіні туралы білеміз.оқулықтағы мәтінді оқу. 1 – тәжірибе. 1-топ. Суға қант салып араластырайық. Қант еріп кетті. Су мөлдір күйінде қалды. Судың дәмі тәтті болды. Қант суда жақсы ериді. 2 – тәжірибе. 2-топ. Суға тұз салып араластыру. Суға бір қасық тұз салып араластыру. Тұз суда еріп кетті. Су мөлдір күйінде қалды. Судың дәмі ащы болды. Тұз суда жақсы ериді. 3 – тәжірибе. 3 – топ. Стақандағы суға құм салып араластыру. Құм қиыршықтары сол қалпында стақан түбіне шөгеді. Құм суда ерімейді. 4 – тәжірибе. 4-топ. Стақандағы суға саз салып араластыру. Су лайланады. Суды біраз тұндырсаң, саз түбіне шөгеді. Саз суда ерімейді. IV. Бақылау күнделігімен жұмыс. Жасаған тәжірибе бойынша суда еритін, ерімейтін заттарды жазу. Не аламыз? Нені бақылаймыз? Қант Суда жақсы ериді Тұз Суда жақсы ериді Құм Құм суда ерімейді Саз Саз суда ерімейді Қорытынды: суда еритін де, ерімейтін де заттар бар. V. Логикалық тапсырмалар. Жүк артқан екі түйе жолға шықты. Біреуіне тұз, екіншісіне мақта артылған болатын. Алдарынан өзен ағып жатыр. Тұз артқан түйе өзеннен жеңіл өтті де, мақта артқан түйе ауыр өтті. Неге? Қандай жағдай болды? Оқушылардың жауабын тыңдау. Сонда суда барлық затар ери ме? Тағы да тәжірибе жасап көрелік.Әр топтан бір оқушыданкеліп жасау. 1 топ. Ас содасы. 2 топ. Крахмал. 3 топ. Калий перманганаты. 4 топ. Бор. VI. Кесте толтыру. Жақсы ериді Ас содасы, калий перманганаты Ерімейді Бор Нашар ериді Крахмал VII. Сауалнама. 1. Судың қасиеттерін белгіле. а)ақ ә)мөлдір б)сұр 2. Суда еритін затты белгіле. а)қант ә)тас б)құм 3. Суда ерімейтін затты белгіле а)құм ә)тұз б)қант 4. Су табиғатта неше күйде кездеседі? а)2 ә)3 б)4 5.Судың қатты күйі қалай аталады? а)су ә)бу б)мұз тұз ас содасы қант калий перманганаты саз құм бор VIII. Үйге тапсырма: оқу, әңгімелеу. Қортындылау, бағалау. Сабақтың тақырыбы: Қайратым – қайсарым. Ж.Дауренбек Сабақтың мақсаты: 1.Желтоқсанда жас өмірін жалау еткен қазақтың қайсар ұлы Қайратты халқымыздың ұлттық батыры ретінде естен шығармауға, дәріптей білуге үйрету. 2.оқушылардың танымдық қабілетін арттыра отырып, сөздік қорын, ойлау, есте сақтау кабілеттерін дамыту. 3.Өз елін, жерін, Отанын сүюге, құрметтеуге тәрбиелеу. Сабақтың типі: жаңа сабақ Сабақтың әдісі: сұрақ – жауап, түсіндірмелі, СТО стратегиялары. Сабақтың көрнекілігі: суреттер, сызбалар, мультемедиа Сабақтың барысы: I. Психологиялық дайындық Мынау – менің жүрегім, Бәрі осыдан басталған. Мынау басым ақылды, Бәрін осы басқарған. Егеменді елімнің Болашағы мен болам. Қызығушылықты ояту. II. Ой қозғау: Оқушылар өткен сабақта өткен Қазақстан, Туған өлкем өлеңдерін кім мәнерлеп айтып береді? -Өлеңдер не туралы айтылған? Қазақстан, Отан, туған ел туралы. Қазақ елінің ел болып қалыптасуында, егемендік алу жолында, ұлттық намысы, өз тәелсіздігі жолында аса елеулі үш оқиғаны басынан өткізді. 1-оқиға XIIIғасырдағы Шыңғысхан түмендері тойтарыс берген Отырар қаһармандығы. Бұл шайқаста Шыңғысхан жеңіп, өздері опат болғанымен ұлттың қайсар рухын әйгілеп кетті. 2-оқиға XVIII ғасырдың орта шеніндегі Жоңғар шапқыншылығы. Атамекенімізге 70 мыңға жуық қолмен лап қойды. Олардың ойы қазақ халқын басып алып, жерімізді алу. Жоңғарларды жеңуде үш жүздің басын қосып жинаған Абылайхан мен Қабанбай батыр еді. Қазақ елі Бүгінде тарих қойнауына сіңіп бара жатқан жалпақ әлемнің назарын аударған, тәуелсіздік алып келген 1986 жылы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы. Бізге бүгін сол тарих қойнауына сіңіп бара жатқан, бірақ бізге егемендіктің көк туын желбіретіп әперген желтоқсан оқиғасы еді. Өз елінің азаматтығы жолында көптеген аға-апаларымыз қыршыннан қиылды. Осындай азаматтық жолындағы көтерілісте өз елінің намысын қорғаған қаһарман ағамыз Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбеов туралы «Қайратым-қайсарым» атты әңгімемен танысқалы отырмыз. Қайраттың суреті Қайрат Рысқұлбеков 1966 жылы 13 наурызда Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Көктөбе ауылында дүниеге келген. Әкесі – Ноғайбай, анасы – Дәметкен. Үйдегі 7 баланың үшіншісі. Әскерден келген соң Алматы қаласындағы Сәулет- құрылыс институтының студенті болып оқуға түседі. III.Жаңа сабақ Мағынаны тану. Оқулықтағы мәтінді бөліктерге бөліп оқып түсіндіру. - Қайрат кім? (қаһарман, қазақтың қайсар ұлы) - Қайсар Қайрат өз өлең шумағында не дейді? - Қайрат неше жыл ғұмыр кешті? - Халқын қалай табындырды? (сүйіп, қорғап, әлемге танытып, табындырып кетті) - Тәуелсіздікті қашан алды? (1991 жылы 16-желтоқсанда) - Тәелсіздік үшін күрескен боздоқтарымыз кімдер? Ләззат Сәбира Ербол Қайрат IV. Дәптермен жұмыс V. Ой шақыру. Мәтінді пысықтау үшін сұрақтарға жауап беру. Әңгіме кім туралы? Желтоқсан көтерілісі қашан болды? Қайрат не үшін құрбан болды? Халық Қайраттың есімін қалай дәріптейді? Тәуелсіздік монументі туралы айту. Желтоқсан оқиғасы болған брежнев алаңы қазір Желтоқсан алаңы деп аталады. Бұл алаңда қазір желтоқсан құрбандарына ескерткіш қойылып, әр жыл сайын желтоқсан құрбандарын еске алып, гүл шоқтарын қояды. Мынау тәуелсіздік монументі. Сол желтоқсанда егемендік алып берген ерлігіміздің және тәуелсіздігіміздің құрметіне қойылған. VI.Сергіту сәті. Сөзжұмбақ Қазақстан Астана Ноғайбай Ербол Алматы Желтоқсан 1. Біздің еліміз 2. Біздің бас қаламыз 3. Қайраттың әкесінің есімі кім? 4. Желтоқсан оқиғасында қаза тапқан ағамыз 5. Желтоқсан көтерілісі болған қала 6. Тәуелсіздік алған ай. VII. Топтастыру стратегиясы. Қайсар халық қаһарманы өжет Қайрат Ақын адал батыл сүйікті ұл Міне, балалар бұл қасиеттердің барлығы Қайраттың бойынан табылады. Өз елін сүйетін, Отанын қорғайтын патриот мінезді ағамыздың қайсарлығын дәлелдейді. Қайсарлық кез келген адамда бола бермейді. Ол тек Қайрат сияқты қаһарман ағамыздың бойынан табылады. Сол тәуелсіздікті бізге алып берген Қайрат ағамыздың өзі көре алмауы өкінішті. Батыр ағамыздың күнәсі ақталып, ерлігі бағаланды. Сурет Анасы мен Елбасы 1986 жылы желтоқсан оқиғасы кезінде Республиканың бостандығы мен тәуелсіздігі жолында көрсеткен ерлігі үшін Алматы сәулет – құрылыс институтының бұрынғы студенті Қайрат Рысқұлбековке жоғарғы белгісі «Халық қаһарманы» атағы беріліп, айрықша белгі – Алтын жұлдыз тапсырды. ҚР – ның елбасы:Н.Ә.Назарбаев Алматы, 1996 ж 9 желтоқсан. VIII. Ой толғаныс «Бәйге» ойыны 20 жыл бойы еліміздің мәртебесін көтеріп, елімізді басқарып отырған ұлы тұлға Еліміздің тәуелсіз ел екендігін білдіретін нышандар Есіл өзені бойында орналасқан жаңа қала Астана қаласындағы ұзындығы 97м Тәуелсіздіктің сиволы Қазақтың тұңғыш ғарышкері Қайсар рухты батыр IX. Үйге тапсырма. Оқу әңгімелеу (батырлар туралы мақалдар жазу) X.Қорытындылау, бағалау. Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Та?ырыбы:Су – еріткіш

Автор: Ошанова Анар Ержан?ызы

Дата: 09.02.2015

Номер свидетельства: 169982

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства