kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты Мені? елім - ?аза?стан

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы А?су ауданы

?арашілік орта мектебіні?  бастауыш сынып м??алімі

Исабекова Айг?л К?рібай?ызы

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Мені? елім - ?аза?стан
Ма?саты: 
Жас ?рпа?ты Отанын с?юге, елімізді? р?міздерін ?астерлеуге, бай - ?уатты ел екендігін ма?тан етуге ?йретіп, ту?ан еліне, жеріне деген с?йіспеншілігін арттырып, махаббат сезімін ояту;  Отанын, ту?ан жерін ?ор?ай білуге, хал?ымызды? талантты а?ындарыны? ?ле?дері мен ата - бабаларымызды? ?неге етіп ?алдыр?ан даналы? с?здері ар?ылы о?ушыларды ?лтжандылы??а, ата мекенін к?зді? ?арашы?ындай са?тай білуге, патриотты? сезімге т?рбиелеу;  Ойларын ж?йелі т?рде жеткізе білу, шы?армашылы?пен ж?мыс жасап, м?нерлеп ?ле? о?ып, ма?ынасын т?сіне білу да?дыларын дамыту.
К?рнекілігі: Елбасы суреті, ?аза?стан Республикасыны? картасы, р?міздер, авторларыны? суреттері, ?анатты с?здер, г?лдер.
?дісі: с?ра? - жауап, ??гімелеу, т?сіндірмелі, к?рнекілік
Формасы: саяхат-саба?
Т?рбие ?рдісі: Азаматты?, патриотты? ж?не полим?дениеттік т?рбие беру.

Барысы: І ?йымдастыру  кезе?і

-Балалар, 1-?ырк?йек Білім к?ні ??тты болсын!

Б?гінгі бізді? ал?аш?ы саба?ымызда  ?здері?мен бірге  саяхат?а шы?амыз.

Т?рлі тапсырмалар  орындау ар?ылы ?з Отанымыз туралы білетін боламыз. Саба?ымызды бастамас б?рын ынтыма?тасты? атмосферасын орнатып, бір-бірімізге, елімізге деген ізгі тілектерімізді айтайы?.

Шатты? ше?бері:

1. К?гілдір аспанымыз ашы? болсын!

2. К?німіз жар?ыра?ан жар?ын болсын!

3. Жер беті мейірім мен шапа?ат?а б?ленсін.

4. Білім к?ні  ??тты болсын!

5. ?аза?ымды  б?кіл ?лем танысын.

6. Келешекте  ?рісіміз  ке? болсын,

7. Жайна м??гі т?уелсіз ел – ?аза?стан!

8. Жасасын, еркін ?аза? елі!

9. Шары?тап  биіктен к?рінсін ?аза? елі.

10. Шары?та, шарла к?кті к?к Байра?ым,

11. ?лем кезіп, ?н?раным айтылсын

12. Биікке ?алы?та Елта?басы - елімні?.

13. Бейбіт ?мір жасасын!

14. Білімді о?ушылар к?п болсын!

15. ?лттар досты?ы  жасасын!

- Балалар, бізді? Отанымыз ?алай аталады екен?
- ?аза?стан
- (видео к?рсету  2 мин ) ?аза?стан республикасы – бізді? туып ?скен жеріміз, бізді? Отанымыз.  

- ?аза?стан жері ?лкен, ?демі, ?рі бай.
- Д?рыс айтасы?дар, балалар, ?аза?стан жері батыстан шы?ыс?а ?арай 300 000  ша?ырым?а, солт?стіктен о?т?стікке ?арай 1700 ша?ырым?а созылып жатыр. Бізді? еліміз - жеріні? ке?дігімен ?атар, таби?и байлы?ы да мол мемлекет. ?ріс толы малы, тайдай тула?ан балы?ы, те?іздей тол?ы?ан егіні, дала толы а? - ??сы, таусылмас кен байлы?ы да жеткілікті, мол.
Б?л жерде ?аза? хал?ы ертеден т?рып келеді.

-Бізді? астанамыз ?ай ?ала?

- (видео к?рсеут   2 мин) Астана

-Балалар, б?гін біз ?аза?станны? ?аласына барып, оны? тамаша к?рікті жерлеріне саяхат?а шы?айы?.

      Ал?аш?ы  тапсырма ар?ылы ?ткенге шолу жасайы?шы.   ?ткен жылдар  ?андай ерекшеліктерімен есімізде ?алды. Мына хаттарды? ішінде саяхат?а ?андай к?лікпен шы?атындары? к?рсетілген ж?не тапсырманы д?рыс орында?ан жа?дайда ?Р-ны? облыстарын білетін боламыз.

№1 тапсырма. «Сандар с?йлейді»

1 топ      

?Р т???ыш президенті кім?

1991 жылы 1- желто?санда  Республика ж?ртшылы?ы  т???ыш рет  Н?рс?лтан ?біш?лы  Назарбаевты  республикамызды? президенті етіп сайлады.

      2 топ  

- ?Р-ны? мемлекеттік р?міздері  ?ашан ?абылданды?

Иман?али 1992 жылы 4 маусымда Президент ?аза?стан республикасыны? мемлекеттік жалауы, елта?басы,  ?н?раны туралы   ?аза?стан республикасыны? за?дарына ?ол ?ойды.

      3 топ

-?Р-ны? т?л те?гесі  айналым?а ?ашан енгізілді?

1993 жылы 12 ?арашада т?л те?геміз д?ниеге келді.

    Б?гін ?рбір мемлекетті? ?асырлы? тарихына байланысты р?міздері бар.  Б?л халы? бірлігіні? белгілері.  (?Р-ны? р?міздері туралы видео  к?рсету).   ?аза?стан Республикасыны? да ?з р?міздері бар. Мемлекеттік р?міздерді ??рметтеу — ?рбір азаматты? міндеті. Тап?ышбекті? келесі тапсырмасы р?міздерге байланысты болма?.

-Мемлекеттік р?міздерді кім атайды?

- Мемлекеттік р?міздер – Ту, Елта?ба, ?н?ран.  

№2 тапсырма:?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік туын ?алай суреттер еді?дер?

    ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік туы ортасында ш??ылалы к?н, оны? астында ?алы?тап ?ш?ан ?ыран бейнеленген  тік б?рышты к?гілдір т?сті мата. Б?л т?с – ашы? аспанны?,  тынышты?ты? белгісін к?рсетеді. 

     ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік туыны? ортасында?ы алтын к?н – барша?а орта?, б?ріне н?рын шашып с?улесін т?геді. Оны? жылуы жер бетіндегі б?кіл тіршілік атаулы?а орта?. Алтын к?нді  ?анатымен жебеп, ?рге к?теріп ?шып бара жат?ан а?иы? ?ыран ??с – ерлік белгісі.

  ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік туыны?  сол жа?ында ?ызыл т?сті ою — ?рнегі бар тік жола? орналас?ан, б?л ?аза? еліні? ?лтты? ?шекейі.  Алтын к?н. ?ыран ж?не ою — ?рнек бізді? хал?ымызды? ашы?  келешегі  мен  бай – берекесі, тынышты?пен байлы?ты? белгісі.

     ?аза?стан  Республикасыны?  мемлекеттік туыны? авторы — суретшi Ш?кен Ниязбеков.

Сергіту с?ті

 ?зіммен ?зім.

- Біз барлы?ымыз ы??айланып отырайы?. К?зімізді ж?мса? та болады. ?зімізді «Досты? пен бірлікті?» елінде ж?рміз деп елестетейік. Б?л елде ?лкендерді ??рметтеп, кішілерге ?ам?орлы? жасайтын, Отанын с?йетін, ж?ректері мейірім мен с?йіспеншілікке толы, денсаулы?ы мы?ты, ер ж?рек адамдар мекен етеді. Соларды? ішіндегі е? ?адірлі адамдар ?рине бізді? ?р?айсымызды? ата-анамыз, е? с?йкімді де ?ылы?тысы ?рине бізді? кішкентай балаларымыз. Олар ?ашан да бір- біріне к?мек к?рсетуден, ?ам?орлы? жасаудан шаршамайды. Біз барлы?ымыз осындай досты? пен бірлік елінде ?мір с?ріп жат?анымыз?а ?уануымыз керек.

        Бізді? елімізде орна?ан досты? пен бірлікті? ар?асында елімізде  130 астам  ?лт ?кілдері тату т?тті ?мір с?ріп жатыр.

    ?аза?стан хал?ы Ассамблеясы-1995 жыл?ы 1 наурызда ?аза?стан Республикасыны? Президентіні? Жарлы?ымен Мемлекет басшысы жанында?ы консультативті-ке?есші орган ретінде ??рылды. Содан бері  Ассамблеяны? ??рыл?анына 20 жыл болды.

№3 тапсырма: ?аза?стан республикасыны?  мемлекеттік елта?басында не бейнеленген?

     ?аза?стан республикасыны?  мемлекеттік елта?басында к?гілдір т?с аясында ша?ыра?  бейнеленген, ша?ыра?ты айнала к?н с?улесіндей тарап, уы?тар шаншыл?ан. Жары? ж?лдыз – Отанымызды? ж?лдызы биіктеп, ба?ыт ж?лдызынан н?р шашып т?р?анын бейнелейді.

    ?аза?стан республикасыны?  мемлекеттік елта?басында ?анатты т?лпар бейнеленген, оны?   м?ні ?аза?ты? а?ыз ертегісінен алын?ан. А?ыз бойынша ?анатты т?лпар?а мінген алып батыр алты ?анат аспан?а ?шып, жеті ?ат жер астына т?сіп халы?ты ?асіреттерден азат еткен, елімізді? азатты?ымен же?імпазды?ыны? белгісі. 

      ?аза?стан республикасыны?  мемлекеттік елта?басында бидай бейнеленген, ал бидай саба?тары то?шылы?ты, молшылы?ты білдіреді.

    ?аза?стан Pеспубликасыны? мемлекеттiк Елта?басыны? авторлары — Жандарбек М?лiбеков пен Шот -Аман У?лиханов.

№4 тапсырма: Мемлекеттік  р?міздерді? келесісі туралы не айтар еді?дер?

    Кез – келген мемлекеттік р?міздерді? е? ма?ыздысы — ?н?ран. ?н?ран мемлекеттік салтанатты ?ні. Ол халы?ты ?йгілі етеді. Оны? с?здерінде халы?ты? мы?да?ан жыл?ы тарихы, б?гінгі ?мірі мен келешек арманы  айтыл?ан

     Батырлы??а уызынан  жары?ан

Ер т?ркіні байра?ынан таны?ан

?зі а?ын, ?зі ?нші халы?та

Кім айта алар

Болма?ан, - деп- ?н?ран?!

     Мен ?аза?пын, ?ланымын ?аза?ты?

Т?уелсізбін, егеменмін, озатпын

К?к байра?ым т?р к?гімде желбіреп

Алатаудай к?кке ?рлеген  азатпен

?аза?стан Республикасы ны? ?н?раныны? с?зін жаз?ан  Ж?мекен Н?жімеденов, Н?рс?лтан Назарбаев

Ал  ?нін жаз?ан  Ш?мші  ?алдая?ов     

?аза?стан - Туымен т??ырлы,
Елта?басымен е?селі,
?н?ранымен айбатты.
 

№5 тапсырма: 

1 топ  Т?уелсіз  ?Р-ны? астанасы  ?ай ?ала? 

2 топ  Биыл 2015 жылы ?аза? ханды?ыны? ??рыл?анына неше жыл? 

3 топ  Биыл Ата за?ымыз?а неше жыл?

Бір ата, бір ананы? т?легіміз

Бір болсын ?айда ж?рсек тілегіміз

«Бірлік барда  тірлік бар»  деген бабам

Бірлік деп бірге со?сын  ж?регіміз!-дей отырып, ашы? т?рбие са?атымызды ?орытындылаймыз!

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты Мені? елім - ?аза?стан»

Алматы облысы Ақсу ауданы

Қарашілік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Исабекова Айгүл Кәрібайқызы


Тәрбие сағатының тақырыбы: Менің елім - Қазақстан
Мақсаты:
Жас ұрпақты Отанын сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, бай - қуатты ел екендігін мақтан етуге үйретіп, туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, махаббат сезімін ояту; Отанын, туған жерін қорғай білуге, халқымыздың талантты ақындарының өлеңдері мен ата - бабаларымыздың өнеге етіп қалдырған даналық сөздері арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа, ата мекенін көздің қарашығындай сақтай білуге, патриоттық сезімге тәрбиелеу; Ойларын жүйелі түрде жеткізе білу, шығармашылықпен жұмыс жасап, мәнерлеп өлең оқып, мағынасын түсіне білу дағдыларын дамыту.
Көрнекілігі: Елбасы суреті, Қазақстан Республикасының картасы, рәміздер, авторларының суреттері, қанатты сөздер, гүлдер.
Әдісі: сұрақ - жауап, әңгімелеу, түсіндірмелі, көрнекілік
Формасы: саяхат-сабақ
Тәрбие үрдісі: Азаматтық, патриоттық және полимәдениеттік тәрбие беру.

Барысы: І Ұйымдастыру кезеңі

-Балалар, 1-қыркүйек Білім күні құтты болсын!

Бүгінгі біздің алғашқы сабағымызда өздеріңмен бірге саяхатқа шығамыз.

Түрлі тапсырмалар орындау арқылы өз Отанымыз туралы білетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын ынтымақтастық атмосферасын орнатып, бір-бірімізге, елімізге деген ізгі тілектерімізді айтайық.

Шаттық шеңбері:

1. Көгілдір аспанымыз ашық болсын!

2. Күніміз жарқыраған жарқын болсын!

3. Жер беті мейірім мен шапағатқа бөленсін.

4. Білім күні құтты болсын!

5. Қазағымды бүкіл әлем танысын.

6. Келешекте өрісіміз кең болсын,

7. Жайна мәңгі тәуелсіз ел – Қазақстан!

8. Жасасын, еркін Қазақ елі!

9. Шарықтап биіктен көрінсін қазақ елі.

10. Шарықта, шарла көкті көк Байрағым,

11. Әлем кезіп, Әнұраным айтылсын

12. Биікке қалықта Елтаңбасы - елімнің.

13. Бейбіт өмір жасасын!

14. Білімді оқушылар көп болсын!

15. Ұлттар достығы жасасын!


- Балалар, біздің Отанымыз қалай аталады екен?
- Қазақстан
- (видео көрсету 2 мин ) Қазақстан республикасы – біздің туып өскен жеріміз, біздің Отанымыз.

- Қазақстан жері үлкен, әдемі, әрі бай.
- Дұрыс айтасыңдар, балалар, Қазақстан жері батыстан шығысқа қарай 300 000 шақырымға, солтүстіктен оңтүстікке қарай 1700 шақырымға созылып жатыр. Біздің еліміз - жерінің кеңдігімен қатар, табиғи байлығы да мол мемлекет. Өріс толы малы, тайдай тулаған балығы, теңіздей толқыған егіні, дала толы аң - құсы, таусылмас кен байлығы да жеткілікті, мол.
Бұл жерде қазақ халқы ертеден тұрып келеді.

-Біздің астанамыз қай қала?

- (видео көрсеут 2 мин) Астана

-Балалар, бүгін біз Қазақстанның қаласына барып, оның тамаша көрікті жерлеріне саяхатқа шығайық.


Алғашқы тапсырма арқылы өткенге шолу жасайықшы.   Өткен жылдар  қандай ерекшеліктерімен есімізде қалды. Мына хаттардың ішінде саяхатқа қандай көлікпен шығатындарың көрсетілген және тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда ҚР-ның облыстарын білетін боламыз.


1 тапсырма. «Сандар сөйлейді»

1 топ      

ҚР тұңғыш президенті кім?

1991 жылы 1- желтоқсанда  Республика жұртшылығы  тұңғыш рет  Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаевты  республикамыздың президенті етіп сайлады.

      2 топ  

- ҚР-ның мемлекеттік рәміздері қашан қабылданды?

Иманғали 1992 жылы 4 маусымда Президент Қазақстан республикасының мемлекеттік жалауы, елтаңбасы,  әнұраны туралы   Қазақстан республикасының заңдарына қол қойды.

      3 топ

-ҚР-ның төл теңгесі айналымға қашан енгізілді?

1993 жылы 12 қарашада төл теңгеміз дүниеге келді.


Бүгін әрбір мемлекеттің ғасырлық тарихына байланысты рәміздері бар.  Бұл халық бірлігінің белгілері.  (ҚР-ның рәміздері туралы видео көрсету).  Қазақстан Республикасының да өз рәміздері бар. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу — әрбір азаматтың міндеті. Тапқышбектің келесі тапсырмасы рәміздерге байланысты болмақ.

-Мемлекеттік рәміздерді кім атайды?

- Мемлекеттік рәміздер – Ту, Елтаңба, Әнұран.  

2 тапсырма:Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын қалай суреттер едіңдер?

 Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген  тік бұрышты көгілдір түсті мата. Бұл түс – ашық аспанның, тыныштықтың белгісін көрсетеді. 

 Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының ортасындағы алтын күн – баршаға ортақ, бәріне нұрын шашып сәулесін төгеді. Оның жылуы жер бетіндегі бүкіл тіршілік атаулыға ортақ. Алтын күнді  қанатымен жебеп, өрге көтеріп ұшып бара жатқан ақиық қыран құс – ерлік белгісі.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының сол жағында қызыл түсті ою — өрнегі бар тік жолақ орналасқан, бұл қазақ елінің ұлттық әшекейі.  Алтын күн. Қыран және ою — өрнек біздің халқымыздың ашық  келешегі  мен  бай – берекесі, тыныштықпен байлықтың белгісі.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы — суретшi Шәкен Ниязбеков.

Сергіту сәті

 Өзіммен өзім.

- Біз барлығымыз ыңғайланып отырайық. Көзімізді жұмсақ та болады. Өзімізді «Достық пен бірліктің» елінде жүрміз деп елестетейік. Бұл елде үлкендерді құрметтеп, кішілерге қамқорлық жасайтын, Отанын сүйетін, жүректері мейірім мен сүйіспеншілікке толы, денсаулығы мықты, ер жүрек адамдар мекен етеді. Солардың ішіндегі ең қадірлі адамдар әрине біздің әрқайсымыздың ата-анамыз, ең сүйкімді де қылықтысы әрине біздің кішкентай балаларымыз. Олар қашан да бір- біріне көмек көрсетуден, қамқорлық жасаудан шаршамайды. Біз барлығымыз осындай достық пен бірлік елінде өмір сүріп жатқанымызға қуануымыз керек.

Біздің елімізде орнаған достық пен бірліктің арқасында елімізде 130 астам ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр.

Қазақстан халқы Ассамблеясы-1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығымен Мемлекет басшысы жанындағы консультативті-кеңесші орган ретінде құрылды. Содан бері  Ассамблеяның құрылғанына 20 жыл болды.


3 тапсырма: Қазақстан республикасының  мемлекеттік елтаңбасында не бейнеленген?

Қазақстан республикасының  мемлекеттік елтаңбасында көгілдір түс аясында шаңырақ  бейнеленген, шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап, уықтар шаншылған. Жарық жұлдыз – Отанымыздың жұлдызы биіктеп, бақыт жұлдызынан нұр шашып тұрғанын бейнелейді.

Қазақстан республикасының  мемлекеттік елтаңбасында қанатты тұлпар бейнеленген, оның мәні қазақтың аңыз ертегісінен алынған. Аңыз бойынша қанатты тұлпарға мінген алып батыр алты қанат аспанға ұшып, жеті қат жер астына түсіп халықты қасіреттерден азат еткен, еліміздің азаттығымен жеңімпаздығының белгісі. 

Қазақстан республикасының  мемлекеттік елтаңбасында бидай бейнеленген, ал бидай сабақтары тоқшылықты, молшылықты білдіреді.

Қазақстан Pеспубликасының мемлекеттiк Елтаңбасының авторлары — Жандарбек Мәлiбеков пен Шот -Аман Уәлиханов.


4 тапсырма: Мемлекеттік рәміздердің келесісі туралы не айтар едіңдер?

Кез – келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы — Әнұран. Әнұран мемлекеттік салтанатты әні. Ол халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арманы  айтылған

Батырлыққа уызынан  жарыған

Ер түркіні байрағынан таныған

Өзі ақын, өзі әнші халықта

Кім айта алар

Болмаған, - деп- Әнұран?!


Мен қазақпын, ұланымын қазақтың

Тәуелсізбін, егеменмін, озатпын

Көк байрағым тұр көгімде желбіреп

Алатаудай көкке өрлеген  азатпен


Қазақстан Республикасы ның әнұранының сөзін жазған  Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев

Ал әнін жазған Шәмші  Қалдаяқов     


Қазақстан - Туымен тұғырлы,
Елтаңбасымен еңселі,
Әнұранымен айбатты.

5 тапсырма:

1 топ Тәуелсіз ҚР-ның астанасы қай қала?

2 топ Биыл 2015 жылы Қазақ хандығының құрылғанына неше жыл? 

3 топ Биыл Ата заңымызға неше жыл?


Бір ата, бір ананың түлегіміз

Бір болсын қайда жүрсек тілегіміз

«Бірлік барда  тірлік бар»  деген бабам

Бірлік деп бірге соқсын  жүрегіміз!-дей отырып, ашық тәрбие сағатымызды қорытындылаймыз!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Т?рбие са?аты Мені? елім - ?аза?стан

Автор: Исабекова Айг?л К?рібай?ызы

Дата: 13.12.2015

Номер свидетельства: 265894

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства