kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба? жоспары ?зін-?зі тану

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: Бала т?рбиесіндегі басыны? ата-ананы? алатын орныны? ерекше екендігін т?сіндіру. Мектеп, ?стаз, ата-ана бірлігін ны?айту.Отбасы м?шелері арасында?ы бауырмалды?, ?айырымдылы?, досты? ?арым-?атынасты ?алыптастыру, ?лкенді сыйлау?а,сыпайы, ілтипатты болу?а т?рбиелеу.  ?аза?стан елі бойынша жина?та?ан білімдерін, танымды? ?абілеттерін арттыру. Сайыскерлерді? ойлау, с?йлеу да?дысын дамыту, ?з ойын жеткізе білуге, ізденуге ?алыптастыру.?ылым мен техниканы? жетістіктерін игерген, б?секеге барынша ?абілетті, сауатты, егеменді елді? жастарын т?рбиелеу.

К?рнекілігі: интеративті та?та, карточкалар,

  Т?рі:  викториналы? с?ра?тар, сурет салу, жа?даятты шешу,  ма?ал-м?телдер, бейнематериал.

 І. ?йымдастыру                               

II. Викториналы? с?ра?тар

III. «Ба?ытты отбасы» суреті

IV. Ты?ыры?тан шы?у

V. «С?з тап?ан?а- ?ол?а жо?»

VI. Бейнематериал к?рсету
 

VII. ?орытындылау

Тынышты?  с?ті «Н?р?а б?лену»

М??алім:

??рметті ?стаздар, о?ушылар! Б?гін біз «?неге отбасынан басталады» та?ырыбында?ы т?рбие са?атында бала т?рбиесі, оны? жан-жа?ты дамуы ба?ытында ?з ойымызды орта?а салма?пыз. Хал?ымызды? сан ?асырдан бергі даналы?ына ??ла? асса?, «Адамны? ба?ыты — балада» деген екен. Біреу ба?ытын байлы?тан тап?ысы келсе, екінші біреуі да?? пен ата?тан, мансап пен ?ызметтен іздестіреді. Адам?а на?ыз ба?ытты т?рбиелі ?рпа?ы ?ана сыйлай алады. «Адам ?рпа?ымен мы? жасайды» деген с?з тегін айтылмаса керек.
          Шыр етіп с?би д?ниеге келген с?ттен бастап ата - ана алдында н?зік те ?иын, ?ыр - сыры мол ?лкен ?о?амды? міндет т?рады. Ол — бала т?рбиесі. Бала ?шін ?й ішінен, ата - анадан арты? т?рбиеші жо?. Т?ртіпті де т?рбиелі ?рпа? т?рбиелеу – отбасы мен мектептен ал?ан ?лгі- ?неге жиынты?ыны? жемісі. Ендеше, б?гінгі сайысымызды бастайы?.

І б?лім  Таныстыру.

1 топ  «Алтын ?я»

2 топ «Берекелі отбасы »  

3 топ  “Мерекелі отбасы»

ІІ б?лім.

«Білімдіге д?ние жары?» деп аталады. М?нда топты? шапшандылы?ын, біліктілігін а??арамыз. Ендеше викториналы? с?ра?тар беріледі.

І топ

1. ?Р т?уелсіздікті ?ашан алды. (1991ж. 16-желто?сан)

2. ?андай ?лтты? та?амдарды білесі??  «?азы-?арта, жал-жая,бесбарма?,  

     ?ымыз, ш?бат.»

3.  ?лтты? киімдер ?алай аталады?  ( та?ия, бешпет, ?амзол, с?укеле, тон, кимешек т.б)

4. Беташар ?ашан айтылады?  ( келін т?скенде)

5. ?аза? хал?ыны? салт- д?ст?рлерін ата? ( шілдехана, бесік той, т?сау кесу, ??да т?су, келін т?сіру, ?ыз ?зату. т.б.

6. ?кеден бала?а берілетін зат ( м?ра)

7. ?йдегі алтын адам кім?  ( ана)

8. Бес д?шпанды ата?дар?  ( ?сек, ?тірік, ма?танша?, еріншек,  бекер мал шашпа?)

ІІ топ

1.Т?рбие мен білімні? ордасы ( мектеп)

2.18 жас?а толма?ан адам ( бала)

3.«?зін-?зі тану» ба?дарламасыны? авторы кім? ( С.Назарбаева)

4.Екі адамны? бір-біріне деген адалды?ы ( досты?)

5.?аза?станда ?андай білім алу міндетті т?рде ( орта)

6.Бес асылды ата?ыз  (талап, е?бек, тере? ой, ?ана?ат, ра?ым)

7.?ш арсызды ата? ( ?й?ы, тама?, к?лкі)

8.?ш ?уаныш ( ал?ыс алу, ?зі?ді к?пті? іздеуі, ісі?ні? ?шпеуі)

 ІІI топ

 1. ?Р-? халы?тарыны? бірлігі к?ні? ( 1 мамыр )
 2. ?аза?ты? т???ыш ?арышкері кім? (То?тар ?уб?кіров).
 3. К?й атасы кім? (??рман?азы).
 4. «С?йінші» с?зі нені білдіреді? (жа?ымды жа?алы??а)
 5. Мемлекеттік елта?бада не бейнеленген? (ша?ыра?)
 6. ?аза?ты? ?лтты?, ат жарысын ?алай атайды? (б?йге)
 7. Бала ат?а мініп, ал?аш алыс сапар?а аттанарда жасалатын д?ст?р 
  (то?ым?а?ар) 
 8. Балаларды т?рбиелеу ?андай жырдан бастал?ан? 
  (Бесік жырынан)

 ІІІ б?лім.

«Ба?ытты отбасы » суретін  салу ж?не ?ор?ау

 ІV б?лім

 «Ты?ыры?тан шы?у» 

Жа?даятты? сауалдар беру.

1.                  Сені? ?зі?ні? жа?ын адал досы? бар, біра? онымен дос болу?а ата-ана? ?арсы. Сен не істейсі??

2.                  ?за? то?сан, досы? саба? о?уын азайтып, саба? ?лгерімі т?мендеп кетті, ал сен не істейсі??

3.                  Сені? саба? ?лгерімі? орташа. Сыныптастары? сені білімі? бойынша ба?алап, адамгершілік ?асиеттерінді к?ре білмейді.сен не істейсі??

4.                  П?н м??алімдері сені? жауапкершілігі?ді ба?алап ерте?ге бір ж?мыс тапсырды. Белгілі себептермен сен ол ж?мысты орындап бола алмады?, не істейсі??

5.                  Сыныпта саба?тан себепсіз к?п ?алып ?оятын о?ушы бар. Ол о?ушы?а деген к?з ?арасы? ?андай?

6.                  6. Ii?

    V б?лім

 «Тіл ?нері» ма?ал м?телді? жал?асын табу.

І топ

 1. Ананы? к??ілі балада,..... баланы? к??ілі далада
 2. ?яда не к?рсе?,...... ?ш?анда соны ілерсі?
 3. Ананы? с?ті – бал,......  баланы? тілі – бал
 4. Ту?ан ?йді? т?тіні жылы,.....ту?ан ананы? к?тімі жылы
 5. Ана?а ауыр с?з айтпа,...... арты?а ауыр ж?к артпа
 6. Бала – ба?шада?ы г?лі?, ----  оны т?рбиелеу ?лкен ?ылым
 7. ??с балапаны ?шін  ------   т?за??а т?седі
 8. Ана с?тін а?тама?анды -----ешкім жа?тамайды
 9. ?депті бала ата-анасын ма?тар --- ?депсіз бала ата-анасын ?а?сатар
 10. А?адан – а?ыл, ………….Атадан – на?ыл.

ІІ топ

 1. Ер бала ата-ана?а таяу,…………….?ыз бала ?йге жа??ан бояу.
 2. Інісі барды? тынысы бар……………А?асы барды? жа?асы бар.
 3. ?з ?йім – ……………………….?ле? т?сегім.
 4. Жал?ыз а?аш ?й болмас,…………………….Жал?ыз жігіт би болмас.
 5. ?сер жасты? алдын кеспе,………….?сер а?ашты? басын кеспе.
 6. ?зіні? шар?ын білген,……………….?згені? нар?ын біледі.
 7. Ананы? ізін ?ыз басар,………………….Атаны? ізін ?л басар.
 8. Бала т?рбиесі……………………. – бесіктен.
 9. ?жемді ты?да?аным –……………….?зімді таны?аным.
 10. Ана алдында – ??рмет……………….Ата алдында – ?ызмет.

 

 

ІІІ топ

 1. Ата-ана не ?ылса?,…………….Алды?а сол келер.
 2. Ата – б?йтерек, …………………бала – жапыра?.
 3. Ата тілін алма?ан ?лдан без,………………….Ана тілін алма?ан ?ыздан без.
 4. ?ке? ?лсе де,…………………. ?ке?ді к?рген ?лмесін.
 5. Ата к?рген о? жонар,……………………. ана к?рген тон пішер.
 6. ?кені? ?адірін…………………… балалы бол?анда білерсі?.
 7. Адам болатын ……………………бала алыс?а ?арайды.
 8. Жа?сы бала – еліне бас болады,………….Жаман бала – еліне ?ас болады.
 9. ?ар?а баласын аппа?ым дер,……………….Кірпі баласын ж?мса?ым дер.
 10. Сені? табаны?а кірген тікен …………………….мені? ма?дайыма кірсін.

VI. Бейнематериал к?рсету
 

VІІ б?лім 

?орытындылау:

Хал?ымызды? аяулы ?лы Бауыржан Момыш?лы кезінде былай деп м??ай?ан екен: «Жаудан да, даудан да ?оры?па?ан ?аза? едім. Енді ?ор?ынышым к?бейіп ж?р. Балаларын бесікке б?лемеген, бесігі жо? елден ?ор?ам. Немересіне ертегі айтып беретін ?желерді? азаюынан ?ор?ам. Д?мді, д?ст?рді сыйламайтын балалар ?сіп келе жатыр. Оны? ?олына ?ылыш берсе, кіді де болса, шауып тастау?а даяр. ?олына кітап алмайды. ?йреніп жат?ан бала жо?, ?йретіп жат?ан ?ке-шеше жо?».     Бауыржан атамыз б?гінде арамызда жо?.

Осы атамыз к?терген м?селе б?гінде б?рімізді ала?датуы тиіс. Б?л ата-ана?а да, ?стаздар?а да, тіпті, балалар?а да ой салады деп ойлаймыз. «Ж?мыла к?терген ж?к же?іл» демекші, балаларды бірлесе т?рбиелейік, ойнайы?, к?лейік.

Ал ??рметті ?стаздар,ата –аналар, о?ушылар б?гінгі т?рбие са?атымызды ?орытындылай келе, саба?ымыз?а белсене ?атыс?ан о?ушылар?а  ал?ыс білдіре отырып,  балаларымыз біздерді  тек  жа?сылы? пен ?уаныш?а б?лей берсін! - деп, т?рбие са?атымызды ая?таймыз.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Саба? жоспары ?зін-?зі тану»Сабақтың тақырыбы:  Өнеге отбасынан басталады.

Мақсаты: Бала тәрбиесіндегі басының ата-ананың алатын орнының ерекше екендігін түсіндіру. Мектеп, ұстаз, ата-ана бірлігін нығайту.Отбасы мүшелері арасындағы бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым-қатынасты қалыптастыру, үлкенді сыйлауға,сыпайы, ілтипатты болуға тәрбиелеу.  Қазақстан елі бойынша жинақтаған білімдерін, танымдық қабілеттерін арттыру. Сайыскерлердің ойлау, сөйлеу дағдысын дамыту, өз ойын жеткізе білуге, ізденуге қалыптастыру.Ғылым мен техниканың жетістіктерін игерген, бәсекеге барынша қабілетті, сауатты, егеменді елдің жастарын тәрбиелеу.

Көрнекілігі: интеративті тақта, карточкалар,

  Түрі:  викториналық сұрақтар, сурет салу, жағдаятты шешу, мақал-мәтелдер, бейнематериал.

 

І. Ұйымдастыру                               

II. Викториналық сұрақтар

III. «Бақытты отбасы» суреті

IV. Тығырықтан шығу

V. «Сөз тапқанға- қолқа жоқ»

VI. Бейнематериал көрсету


VII. Қорытындылау

Тыныштық сәті «Нұрға бөлену»

Мұғалім:

Құрметті ұстаздар, оқушылар! Бүгін біз «Өнеге отбасынан басталады» тақырыбындағы тәрбие сағатында бала тәрбиесі, оның жан-жақты дамуы бағытында өз ойымызды ортаға салмақпыз. Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамның бақыты — балада» деген екен. Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ пен атақтан, мансап пен қызметтен іздестіреді. Адамға нағыз бақытты тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам ұрпағымен мың жасайды» деген сөз тегін айтылмаса керек.
Шыр етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап ата - ана алдында нәзік те қиын, қыр - сыры мол үлкен қоғамдық міндет тұрады. Ол — бала тәрбиесі. Бала үшін үй ішінен, ата - анадан артық тәрбиеші жоқ. Тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу – отбасы мен мектептен алған үлгі- өнеге жиынтығының жемісі. Ендеше, бүгінгі сайысымызды бастайық.І бөлім  Таныстыру.

1 топ  «Алтын ұя»

2 топ «Берекелі отбасы »  

3 топ “Мерекелі отбасы»ІІ бөлім.

«Білімдіге дүние жарық» деп аталады. Мұнда топтың шапшандылығын, біліктілігін аңғарамыз. Ендеше викториналық сұрақтар беріледі.

І топ

1. ҚР тәуелсіздікті қашан алды. (1991ж. 16-желтоқсан)

2. Қандай ұлттық тағамдарды білесің?  «қазы-қарта, жал-жая,бесбармақ,  

     қымыз, шұбат.»

3.  Ұлттық киімдер қалай аталады?  ( тақия, бешпет, қамзол, сәукеле, тон, кимешек т.б)

4. Беташар қашан айтылады?  ( келін түскенде)

5. Қазақ халқының салт- дәстүрлерін ата? ( шілдехана, бесік той, тұсау кесу, құда түсу, келін түсіру, қыз ұзату. т.б.

6. Әкеден балаңа берілетін зат ( мұра)

7. Үйдегі алтын адам кім?  ( ана)

8. Бес дұшпанды атаңдар?  ( өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек ,  бекер мал шашпақ)

ІІ топ

1.Тәрбие мен білімнің ордасы ( мектеп)

2.18 жасқа толмаған адам ( бала)

3.«Өзін-өзі тану» бағдарламасының авторы кім? ( С.Назарбаева)

4.Екі адамның бір-біріне деген адалдығы ( достық)

5.Қазақстанда қандай білім алу міндетті түрде ( орта)

6.Бес асылды атаңыз  (талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым)

7.Үш арсызды ата? ( ұйқы, тамақ, күлкі)

8.Үш қуаныш ( алғыс алу, өзіңді көптің іздеуі, ісіңнің өшпеуі)

 ІІI топ

 1. ҚР-ң халықтарының бірлігі күні? ( 1 мамыр )

 2. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? (Тоқтар Әубәкіров).

 3. Күй атасы кім? (Құрманғазы).

 4. «Сүйінші» сөзі нені білдіреді? (жағымды жаңалыққа)

 5. Мемлекеттік елтаңбада не бейнеленген? (шаңырақ)

 6. Қазақтың ұлттық , ат жарысын қалай атайды? (бәйге)

 7. Бала атқа мініп, алғаш алыс сапарға аттанарда жасалатын дәстүр 
  (тоқымқағар) 

 8. Балаларды тәрбиелеу қандай жырдан басталған? 
  (Бесік жырынан)ІІІ бөлім .

«Бақытты отбасы » суретін салу және қорғау

ІV бөлім

«Тығырықтан шығу»

Жағдаяттық сауалдар беру.

 1. Сенің өзіңнің жақын адал досың бар, бірақ онымен дос болуға ата-анаң қарсы. Сен не істейсің?

 2. Ұзақ тоқсан, досың сабақ оқуын азайтып, сабақ үлгерімі төмендеп кетті, ал сен не істейсің?

 3. Сенің сабақ үлгерімің орташа. Сыныптастарың сені білімің бойынша бағалап, адамгершілік қасиеттерінді көре білмейді.сен не істейсің?

 4. Пән мұғалімдері сенің жауапкершілігіңді бағалап ертеңге бір жұмыс тапсырды. Белгілі себептермен сен ол жұмысты орындап бола алмадың, не істейсің?

 5. Сыныпта сабақтан себепсіз көп қалып қоятын оқушы бар. Ол оқушыға деген көз қарасың қандай?

 6. 6. Ii?

      V бөлім

«Тіл өнері» мақал мәтелдің жалғасын табу.

І топ

 1. Ананың көңілі балада, .......................... баланың көңілі далада

 2. Ұяда не көрсең , .................................... ұшқанда соны ілерсің

 3. Ананың сүті – бал, ................................ баланың тілі – бал

 4. Туған үйдің түтіні жылы, ...........................туған ананың күтімі жылы

 5. Анаңа ауыр сөз айтпа, ............................... артыңа ауыр жүк артпа

 6. Бала – бақшадағы гүлің, ---------------------- оны тәрбиелеу үлкен ғылым

 7. Құс балапаны үшін ----------------------------- тұзаққа түседі

 8. Ана сүтін ақтамағанды -------------------------ешкім жақтамайды

 9. Әдепті бала ата-анасын мақтар ------------- әдепсіз бала ата-анасын қақсатар

 10. Ағадан – ақыл, ………….Атадан – нақыл.

ІІ топ

 1. Ер бала ата-анаға таяу,…………….Қыз бала үйге жаққан бояу.

 2. Інісі бардың тынысы бар……………Ағасы бардың жағасы бар.

 3. Өз үйім – ……………………….өлең төсегім.

 4. Жалғыз ағаш үй болмас,……………………..Жалғыз жігіт би болмас.

 5. Өсер жастың алдын кеспе,…………..Өсер ағаштың басын кеспе.

 6. Өзінің шарқын білген,………………..Өзгенің нарқын біледі.

 7. Ананың ізін қыз басар,………………….Атаның ізін ұл басар.

 8. Бала тәрбиесі…………………….. – бесіктен.

 9. Әжемді тыңдағаным –……………….Өзімді танығаным.

 10. Ана алдында – құрмет………………..Ата алдында – қызмет.ІІІ топ


 1. Ата-ана не қылсаң,…………….Алдыңа сол келер.

 2. Ата – бәйтерек, …………………бала – жапырақ.

 3. Ата тілін алмаған ұлдан без,………………….Ана тілін алмаған қыздан без.

 4. Әкең өлсе де,………………….. әкеңді көрген өлмесін.

 5. Ата көрген оқ жонар,……………………. ана көрген тон пішер.

 6. Әкенің қадірін…………………… балалы болғанда білерсің.

 7. Адам болатын ……………………бала алысқа қарайды.

 8. Жақсы бала – еліне бас болады,………….Жаман бала – еліне қас болады.

 9. Қарға баласын аппағым дер,………………..Кірпі баласын жұмсағым дер.

 10. Сенің табаныңа кірген тікен ……………………..менің маңдайыма кірсін..

VI. Бейнематериал көрсету


VІІ бөлім 

Қорытындылау:

Халқымыздың аяулы ұлы Бауыржан Момышұлы кезінде былай деп мұңайған екен: «Жаудан да, даудан да қорықпаған қазақ едім. Енді қорқынышым көбейіп жүр. Балаларын бесікке бөлемеген, бесігі жоқ елден қорқам. Немересіне ертегі айтып беретін әжелердің азаюынан қорқам. Дәмді, дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп келе жатыр. Оның қолына қылыш берсе, кіді де болса, шауып тастауға даяр. Қолына кітап алмайды. Үйреніп жатқан бала жоқ, үйретіп жатқан әке-шеше жоқ». Бауыржан атамыз бүгінде арамызда жоқ.

Осы атамыз көтерген мәселе бүгінде бәрімізді алаңдатуы тиіс. Бұл ата-анаға да, ұстаздарға да, тіпті, балаларға да ой салады деп ойлаймыз. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, балаларды бірлесе тәрбиелейік, ойнайық, күлейік.

Ал құрметті ұстаздар,ата –аналар, оқушылар бүгінгі тәрбие сағатымызды қорытындылай келе, сабағымызға белсене қатысқан оқушыларға алғыс білдіре отырып, балаларымыз біздерді тек жақсылық пен қуанышқа бөлей берсін! - деп, тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.

Ән айту «»
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Саба? жоспары ?зін-?зі тану

Автор: Биржанова Айнагуль ?асым?ызы

Дата: 04.03.2016

Номер свидетельства: 302306

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства