kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Разработка урока по Бурятской литературе

Нажмите, чтобы узнать подробности

Арадай  аман  зохёолой  абдарhаа 

Просмотр содержимого документа
«Разработка урока по Бурятской литературе»

Хэшээл-аяншалга.


Хэшээлэй темэ: Арадай аман зохёолой абдарhаа

Хэшээлэй зорилго: Арадай аман зохёолой дээжэ гун ухаандаа нэбтэруулжэ, хэлэлгэдээ зубоор хэрэглэжэ шадаха дадал хугжоохэ;

Нааданай аргаар хэшээлээ унгэргэжэ хамтын ажалай дуршэл хугжоохэ;

Ухибуудэй ухаан бодолыень гуйлгуулжэ, мэдэсэ шадабарииень элируулхэ.


Хэрэгсэлнууд: жетонууд, оньhото техникэ.

Б- Сайн байна, ухибууд!

h- Сайн байна!

Б- Зай, муноо хэшэлдээ бидэ хадаа хэшээл –аяншалга унгэргэхэбди: Арадай аман зохёолой ороноор айлшалаад ерэхэ гээшэбди. Эндэ хадаа 4 станциhаа буридэхэ.Таанад энэ станцинуудые оорынгоо ухаан бодол гуйлгэжэ, дабата энээниие гараха ёhотойт.

Нэн туруун 2 команда боложо хубаарагты. Тиигээд туруушынгээ станции дабажа гарахат. 1-хи станцимнай хадаа «Оньhон угын орон » болохо. Эндэ таанад бэе бэедээ гурба гурбан оньhон угэнуудые хэлэхэт. 1 минутын турша соо туруун бодомжологты.

Зай, иигээд наадаяа эхилэе даа.

1-хи команда хэлэгты оньhон угэнуудээ.

К1-а) зуун улаан сартай байнхаар, зургаан hайн нухэртэй байhан дээрэ.

б) Угэ алданхаар , ухэр алдаhан дээрэ.

в) Унэн юумэн унэтэй , буруу юумэн буритай.


Б- Зай, бэрхэнуудтэ даа. Муноо 2-хи команда хэлэгты

К2-а) унэнhоо туhа, унеэнhээ тоhон.

б) Хайн нухэр шулуун хэрэмhээ бухэ,

Хайн морин харсага шубуунhаа тургэн .

в) хуниие хундэлhэн хун бэеэ хундэлхэ


Б- Зай. Муноо туруушынгээ станци хуу булта hайн дабажа гарабат. Тиигээд хадаа 2-хи станцияа дабажа гараябди. 2-хи станцимнай « Таабариин орон » болохо.

Туруушынгээ станцида 15:15 гэжэ дургэбэт. Хайнаар дуургэhэн даабаритнай 5 баллаар сэгнэгдэхэ, дунда зэргэ байгаа hаа -4, харин муушаг hаа – 3 гэhэн сэгнэлтээр сэгнэгдэхэ. Муноо баhал 1 минутын турша соо таабаринудаа бэлдэгты, тиигээд бэе бэедээ таалгахат. 1- хи команда эхилэгты даа.


К1- Ши тэрээгуур ошо, би энээгуур ошохом.

Булюутын дабаанда уулзуужамди

К2- Бэhэ бэhэлхэ.

К1-тиимэ. Шобогор хадын оройдо

Шуhан бороо ороо.

К2- Мэдэнэгуйбди.

К1- малгайн залаа, муноо 3-хи таабариимнай шагнагты

Бооридо ботогон боожо ухоо.

К2- Тобшо

К1-Зуб

Б- Муноо 2-хи команда ооhэдынгоо таабари таалгагты.

К2- а) Дээрээ дэн шара, дунда дун сагаан, дороо доёр боро.

К1- Мэдэнэгуйбди

К2- харюунь: Урмэн, hун, хюhам.

б ) Урдаhаа дурбэн хун ерэбэ:

хоёрынь дахатай, хоёрынь дахагуй

К1- Ухэрэй эбэр, шэхэн

К2- Зуб.

в ) Аха дуу хоёр нэгэ бэhэтэй аад,

Бэе бэеэ харалсахагуй юм.

К1- хоёр нюдэн.

К2- Тиимэ.

Б- Зай, бэрхэт даа, 10:10 гэhэн очкотойгоор 2-хи станциингаа даабари дуургэбэт.

Муноо нэгэ багахан амаралта хэебди. Эндэ хадаа буряад арадай найр наадан Сурхарбаан , Сагаалган тухай презентаци таанадта дурадханаб. Анхаралтайгаар булта харагты Таанадай hанамжа.

h –Сагаалганда хунууд бэе бэедээ ошожо айлшалдаг. Ошоходоо золголдодог, бэе бэедээ бэлэгуудые баридаг. Золголдоходоо аха хуниинь дуу хунэйнгээ гар дээрэ гараа табижа барисалдадаг. Эндэ хадаа ушоо клуб соогоо сугларжа худоо нютагуудтаа буряад арадайнгаа наада наададаг , дуу юумэ дууладаг. Ушоо 12 жэлнууд боложо сценкэ табидаг. Сурхарбаанда, Сагаалгандашье эрын гурбан нааданууд унгэргэгдэдэг.

Б- тон зуб хэлэнэт , бэрхэнуудтэ даа.

Яhала хуу hайн ойлгоhон байнат. Иигээд 3 станцидаа хурэжэ ерэбэбди. Таанад муноо ямар бэ даа онтохоноор зурагуудые зурахат. 10 минутын турша соо зурахат. Бэе бэедээ харуулжа команда бухэн энэ зурагуудаа ямар онтохонhооб гэжэ таахат. Тон адли зуража эхилээд, бэе бэедээ таалгахат. Даабаритнай ойлгосотой гу?

h- Ойлгосотой.

Б- Саг ябажа эхилбэ, зурагты.

Саг унгэрбэ. 1-хи команда нугоо командадаа зурагаа харуулагты.

К2- «Эрэ тахяа » гэжэ онтохоноор зураhан зураг

К1-Тиимэ, зуб

Б- Муноо 2-хи команда харуулагты.

К1-Мэдэнэгуйбди

К2-«Тархайн хубуун Зархай» гэжэ онтохонhоо

Б- 1-хи командатнай мэдэбэгуй, тиигэбэшье яhала барагаар зураhан байна . тиимэ hэн

тула 5:4 гэжэ 2-хи команда шуубэ.

Иигээд hуулшынгээ станцида хурэжэ ерэбэбди.. Эндэ капитаануудай конкурс болохо.

Таанад 2-2 жороо угэнуудые хэлэхэт . Саг угтэхэ, энэ саг соо бодомжолжо узэгты. 1- хи командын капитан эхилхэ.


К1- Тэмээн тэмээн тэбэрюухэй

Тэмээнэй хубуун табарюухай.


Туу бу туу тулам дутуу

Шуу бу шуу шуран бушуу.


К2- Оройн бороондо нороhон

Орео боро морин.


Сэсэг басаган сэсэг туугээд,

Бэлигтэдэ бэлэг бариба.


Б- Энээгээр 10:10 гэhэн очкоотойгоор 4 станциингаа даабари дуургэбэбди.

Бухыдоо 40:39 гэжэ 2-хи командамнай энэ аяншалгынгаа даабаринуудые дуургэжэ илажа гараба. Бултадаа ехэ hайнаар хабаадалсабат, бэрхэнуудтэ даа.

Энээгээр энэ хэшээл аяншалгамнай дуурэбэ. Баяртай!

h-Баяртай!

Хэшээлэй тобшолол:
Районное управление образования

МОУ «Ульзытуйская СОШ»


План-конспект

урока по теме:

Великая сила любви к жизни

«Неизвестный цветок»

А.П.Платонов
Выполнила: Баргаева О.С.

Учитель русского языка и литературы


с. Чесан

2009


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Разработка урока по Бурятской литературе

Автор: Нимаева Светлана Цыренжаповна

Дата: 25.10.2016

Номер свидетельства: 352161

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства