kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кошеде журу жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Жолда ж?ру ережесін са?таймыз!

Саба?ты? ма?саты: 1.О?ушыларды жолда ж?ру ережесімен таныстыру .

                                      2. Жол ?ауіпсіздігін есте са?тау?а, білуге жол  

                                          ережесіні? белгілерімен таныстыру

                                      3.О?ушыларды к?шеде д?рыс ж?ріп, жол ережесін

                                         са?тау?а т?рбиелеу.

 К?рнекілігі: Ба?даршам , жол белгілері салын?ан суреттер , интерактивті та?та, жол ережесіне арнал?ан кітаптар.

 Саба?ты? барысы:     1. ?йымдастыру кезе?і :

 Кіріспе :

 «Жол травматизміні? алдын алу» атты т?рбие са?атын баста?алы отырмыз.

 Жол за?ы д?рыс ж?ріп , абай  болуды  талап етеді. Жол т?ртібін  б?зба , ол  ?атер  тудырады. Жолды? ?алыпты ?оз?алысы к?бінесе балаларды? жол бойында ?алай болса солай ж?ріп, доп  ?уалайтыны , ша??ы  тебетіні , ж?ріп  бара жат?ан машина?а  жабысатыны ,?алтарыстан жол?а  шы?ып  келетін салдарынан б?зылады. Жол т?ртібін б?з?анды?тан  кейбіреулер машина  д??гелегіне ілініп ?аза тауып , кейбіреулері  жара?ат алады . Ал кейбіреулері ?мірлік  м?гедек болып ?алады.

 Сонды?тан ?рбір о?ушы мектепте о?ылатын » Жолда ж?ру ережесі » та?ырыбында?ы саба?ты м??ият ты?дап, ?р саба?тан ?орытынды жасап отыру?а міндетті .?лгілі , т?ртіпті о?ушы к?шеде, жолда  ж?ру ережесін ,за?ын б?збайды.

 Сонымен ?андай бала  жол ережесін б?збайды ?

 Балалар : ?лгілі , т?ртіпті бала .

 М??алім : Ал енді  » Жолда ж?ру ережесін са?таймыз! » атты т?рбие са?атымызды  ашы? деп  жариялаймын .

 ІІ. Негізгі б?лім:

 Та?тада?ы ж?мба?тарды шешу:

 Ж?мба?тар

 1.  Ала тая? ?ста?ан,                                                       2.   К?ше бойлап ая?дайды,

 Жол т?ртібін н?с?а?ан.                                                    Адам тасып аялайды.

 ?мірі?ді  к?зеткен, (Автобус)

 Ыс?ыры?пен т?зеткен.  (Милиционер)

 3. К?лікті?  ?аншасын ?стінен ?ткізген ,

 Іргеден басталып , алыс?а жеткізген. (Жол)

 

4. Жо? ?зінде бас та , ауызда  да  , ??ла? та ,

 Ба?ырай?ан  ?ш к?зі  бар біра? та.              (Ба?даршам)

 5. Ар?аным бар тым ?зын,

 Ала-алмайсы? бір ?зім.

 Табы?даршы, балалар,

 Б?л ж?мба?ты? шешуін.  (Жол)

 6. ?зі с?йлей білмейді,

 Біра? «То?та, ж?р !» дейді. «Ба?даршам»

 М??алім : Ба?даршам  ?мірімізді жазымнан са?тандыратын к?мекшіміз . Оны? сырын  біліп , тіліп алу  баршамыз?а  керек.

 1. Неге ?

 Бізді? ?аламызда , сол сия?ты  бізді?  елімізді?  ?ала , ауылдарына  б?ріне  орта? к?ше  ?атынас ережесі енгізілген. Б?л  ережені о?ушылар да , ?лкендер де , я?ни  барлы?  ж?ргізушілер , к?лік  ж?ргізетін  ж?ргізушілер де  б?лжытпай  орындауы керек.

 2.  Балалар, сендер к?шеде ж?ру ережесін  білесі?дер ме екен  , к?рейік . Мынадай с?ра?тар?а  жауап бері?дерші.

 3. Жиек жол деген не ? Адамдар  жаяу  ж?ретін к?ше жиегіндегі тар жол .

 4. Жаяу адам?а ?ай жермен  ж?руге болмайды ? К?лік ж?ретін  к?шені?  ортасымен  ж?руге  р??сат етілмейді.

 Та?тада

 ?ызыл – То?та !

 Сары  – Са?тан !

 Жасыл – Жол ашы?!

 ??ндызай :  ?ызыл к?зін аш?анда ,

 Сыны? с?йем  баспа  ал?а !

 Диана: Сары  к?зін аш?анда ,

 ?арап ?алма  аспан?а !

 С?лупан:   Жасыл к?зін аш?анда ,

 ?те  бергін , жас?анба !О?ушылар  ба?даршам сигналдарын ?олдарына  ?стап , кезегі келгенде к?рсетіп  т?рады.

 ?н: Ба?даршам

 1.  К?шеде біз са? болайы? ,

 ?аймы?пасын ата – ана .

 Жолда сен бол  лайы?,

 Жас ?лан деген  ат?а

 ?- сы :

 ?р?ашан к?н  с?нбесін,

 Аспаннан б?лт  т?нбесін .

 ?асымда болсын анам,

 Болайын мен де аман !

 2. Жолда ж?ру ?ліппесін

 Білген ж?н бес сауса?тай.

 Сонда ?ана ж?ре  аласы? ,

 Сен ?зі?ді сау са?тап

 Сахналы? к?рініс: «Майма? аюды? достары»

 Инспектор :

 Медбике апамыз б?рімізді емдейді ,

 Ауырса адамды, а?ды да  емдейді .

 Отыр?ан мынау Медбике апа?а

 Айты?даршы , кане кімдер келмейді ?

 (Осы кезде басын а?  ш?берекпен та??ан , сыртынан ?ан шып – шып шы??ан аю ?кіріп келе жатады)

 Инспектор :

 Апа, ?ара?ыз мына  с?мды?ты ,

 Майма?ты кім  ?ы?жылтты ?

 Мед.бике:

 Майма?ым, не  бол?ан ?зі?е,

 К?кпе?бек ісінген бас – к?зі?де ?

 Аю:

 Айтайын мен жасырмай  шынымды – ай,

 Са?тап ?ал , апа  жанымды шыбындай.

 Жармасып бал тасыр машина ?стіне

 Домалап т?сіп шы??ырдым ??лындай.

 Мед.бике:

 Бір асар т?тті бал ?шін,

 Т?ртіпті  б?зды? ?арынны? ?амы  ?шін.

 Міне, енді  е?іреп т?р?аны? ?ят – а?,

 Т?ртіп керек , біліп ал , жан ?шін !

 Аю.

 Медбике апа, инспектор жолдас , енді т?ртіпті  б?збаймын.Кешірі?іздер мені!

 М??алім : – Ба?даршам жо?  к?шелерден  ?алай  ?теміз ?

 Егер ?тетін  жерде  ба?даршам  болмаса  к?шеден  ?те бере  ?уелі  сол жа??а ?араймыз. К?шені? орта  т?сына жеткенде , о? жа?ымыз?а к?з  саламыз. Егер ол  жа?тан  машина  келе  жатса , ?тіп  кеткенше , сол орында к?те  т?рамыз. Ендеше, мына жолдармен ба?даршамсыз, ба?даршам барда ?алай ж?ретінімізді к?рейік.\

 О?ушы ?алай ?тетінін к?р сетеді.

 Инспектор:

 К?реген, д?у ?ыра?ы.

 К?шемізде т?рады.

 Оны? аты – ба?даршам,

 Жол сілтейді ?р?ашан.

 Ол бергенде команда,

 Ба?ынамыз ?м?нда.

 Ба?даршам:

 Т?рамын к?шені? ?иылысын т?ра?тап,

 ?ашпаймын  м?діріп , еш?андай с?ра?тан.

 Белгісі жолдарды? т?рт  топтан т?рады,

 Жар?ырап к?рінер т?нде де жыра?тан.

 Ба?даршам:

 Ашса кезек ?ш к?зін,

 Айтты деп ?? ?ш с?зін.

 «То?та, са?тан, жол ашы?!»

 Ж?рме жол?а таласып.

 Диана:

 Т?рт топтан ??рал?ан,

 Белгілер туыстай.

 Жол сілтеп т?рады.

 У-шусыз ?рыспай.

 Са?тандыру , ескерту белгісі :

 ?ып – ?ызыл  ?шб?рыш,

 ?ауіптен са? бол деп с?т – сапар  жолда?ан.

 Аман – сау ж?реді  жаяу да , к?лік те ,

 Мен берген белгіні  са?та?ан , ?олда?ан.

 Тыйым салу  белгісі:

 ?ызылмен боял?ан , ше?бермін аума?ты,

 Тыйымшыл белгімін , ?аталмын  салма?ты .

 Мен т?р?ан жерлерде  ха?ы? жо? ж?руге,

 ?ауіп  бар , ба?дарла  к?з салып  жан – жа?ты.

 Міндеттеу белгісі Томирис :

 Белгімін  к?рсетер  жылдамды? ба?ытты,

 Міндетті  б?рылыс , ?йтпесе  ?ауіпті.

 Барлы?ын аны?тап т?рамын жолы?да,

 Абай бол , шарты?ды міндетті  орында !

 ??с?ау белгісі Ислам:

 Баратын жері?ні? ба?ытын , т?ра?ын,

 ?н – т?нсіз жол  сілтеп , жол  н?с?ап  т?рамын.

 К?ндіз де  , т?нде  де от болып жанады,

 К?к  т?ске боял?ан т?рт б?рыш шыра?ым.

 М??алім: Балалар, біз ?р белгіні? не ма?сатта ?олданылатынын білдік.

 ?орытындылау :

 М??алім : Балалар, б?гінгі саба?ты ?орыта келе «Жас д?уірді? балалары» ?нін айтайы?. Деніміз сау, еліміз тыныш, жол т?ртібін са?тап, аман – есен ж?релік. ?орыта келе:

 Ирек – ирек к?шелер,

 К?ше деген мы? ирек.

 ?иынды??а ?йтсе де,

 ?йренесі? біртіндеп.

 Барар жерге асы?па,

 Б?йге алмайсы? б?рын кеп.

Просмотр содержимого документа
«Кошеде журу жоспары »

Көшеде жүру тәртібі

Өтілген күні:

Тақырыбы: Көше күтпеген жағдайларға толы

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды көшеде жүруге тәрбиелеу. Жол ережесімен таныстыру, көшені қалай қиып өтуге, бағдаршамның қай түсіне өтуге болатынын түсіндіру. Оқушыларды байқампаздыққа,зейінділікке тәрбиелеу.

Көрнекі құралдар: Жол белгілері, бағдаршам, суреттер.

Пәнаралық байланыс: сауат ашу, дүниетану, математика.

Сабақ барысы: Балалар,сендер жолда қалай жүру керек екенін білесіңдер ме? Жол тәртібін сақтай отырып, мектепке жету үшін қандай қауіпсіз жолмен жүресіңдер? Жол үстінде байқаған – аман болар апаттан – демекші, жол үстінде ойнауға болмайды. Жолдан өткенде алдымен сол, одан кейін оңға қарауды ұмытпаңдар.

Тұрған машина артынан қауіп төнуі мүмкін, жол үстіне жүгіріп шығушы болмаңдар.

Жолда жүру ережесі:

1. Машина жүретін жолда ойнауға болмайды.

2. Көлік жүретін жолмен жүруге болмайды.

3. Көшенің қиылысындағы бағдаршамның қызылы жанғанда жолдан өтуге болмайды.

4. Көшенің кез келген жерінен өтуге болмайды.

5. Көлік жүретін көшені бойлап жүруге болмайды.

Сөздік жұмыс: қауіпсіздік ережелері, бөлгіш жолақ, бағдаршам, жаяу жүргінші.

Сабақты қорытындылау: жол ережесін барлық жүргіншілер, жүргізушілер бұлжытпай орындау керек. Көшедегі тәртіп – қозғалыстың қауіпсіздігінің кепілі. Көшеде жүргенде мұқият және абай бол!

Көшеде жүру тәртібі

Өтілген күні:

Тақырыбы: Көше күтпеген жағдайларға толы

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды көшеде жүруге тәрбиелеу. Жол ережесімен таныстыру, көшені қалай қиып өтуге, бағдаршамның қай түсіне өтуге болатынын түсіндіру. Оқушыларды байқампаздыққа,зейінділікке тәрбиелеу.

Көрнекі құралдар: Жол белгілері, бағдаршам, суреттер.

Пәнаралық байланыс: сауат ашу, дүниетану, математика.

Сабақ барысы: 1. Сұрақтарға жауап алу.

-Көше неліктен қауіпті ?

-Жол қозғалысы ережелерін білу не үшін қажет ?

2. Көше бөліктерімен таныстыру.

Жүргін бөлік және машина бөлік.

Жолда жүру ережесі:

1. Машина жүретін жолда ойнауға болмайды.

2. Көлік жүретін жолмен жүруге болмайды.

3. Көшенің қиылысындағы бағдаршамның қызылы жанғанда жолдан өтуге болмайды.

4. Көшенің кез келген жерінен өтуге болмайды.

5. Көлік жүретін көшені бойлап жүруге болмайды.

Сөздік жұмыс: қауіпсіздік ережелері, бөлгіш жолақ, бағдаршам, жаяу жүргінші.

Сабақты қорытындылау: жол ережесін барлық жүргіншілер, жүргізушілер бұлжытпай орындау керек. Көшедегі тәртіп – қозғалыстың қауіпсіздігінің кепілі. Көшеде жүргенде мұқият және абай бол!

Көшеде жүру тәртібіӨтілген күні:

Тақырыбы: Аялдау жолы және қозғалыс жылдамдығы.

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды көшеде жүруге тәрбиелеу. Жол ережесімен таныстыру, көшені қалай қиып өтуге, бағдаршамның қай түсіне өтуге болатынын түсіндіру. Оқушыларды байқампаздыққа,зейінділікке тәрбиелеу.

Көрнекі құралдар: бағдаршам, суреттер, кітапшалар.

Пәнаралық байланыс: сауат ашу, дүниетану, математика.

Сабақ барысы: Балалар,сендер жолда қалай жүру керек екенін білесіңдер ме? Жол тәртібін сақтай отырып, мектепке жету үшін қандай қауіпсіз жолмен жүресіңдер? Жол үстінде байқаған – аман болар апаттан – демекші, жол үстінде ойнауға болмайды. Жолдан өткенде алдымен сол, одан кейін оңға қарауды ұмытпаңдар.

Қозғалыс жылдамдығы және автомобильді тежеу. Аялдау жолы және тежеу жолы. Жүргіншілер мен жүргізушілердің тәуліктің әртүрлі уақытындағы қозғалысының ерекшеліктері.

Жолда жүру ережесі:

1. Машина жүретін жолда ойнауға болмайды.

2. Көлік жүретін жолмен жүруге болмайды.

3. Көшенің қиылысындағы бағдаршамның қызылы жанғанда жолдан өтуге болмайды.

4. Көшенің кез келген жерінен өтуге болмайды.

5. Көлік жүретін көшені бойлап жүруге болмайды.

Сөздік жұмыс: аялдау жолы, қозғалыс жылдамдығы, жаяу жүргінші.

Сабақты қорытындылау: Көшедегі тәртіп – қозғалыстың қауіпсіздігінің кепілі. Көшеде жүргенде мұқият және абай бол!

Көшеде жүру тәртібіӨтілген күні:

Тақырыбы: Жүргіншілер өтпелері.

Сабақтың мақсаты: Жолды қай жерден кесіп жүріп өтуге болады, бір жақты қозғалыс жолы, екі жақты қозғалыс жолы туралы түсінік беру. Өз өміріне сақтықпен қарауға баулу.

Көрнекі құралдар: Жол белгілері, кітапшалар, суреттер.

Пәнаралық байланыс: сауат ашу, бейнелеу өнері, математика.

Сабақ барысы: Автобус, траллейбус, такси қалада көпшілік пайдаланатын көліктер болып есептелінеді, ал оны пайдаланушы адамдарды – жолушылар дейді.

  • Көлікті алаңға немесе трауарда аялдама белгісінің жананда тұрып кет.

  • Егер аялдаманың жанында жаяу жүргінші өтпелері болса, автобус пен траллейбусты артынан, ал трамвайдың алдын айналып өту керек.

  • Көліктен түскенде жаяу жүргіншілер өтпелі жоқ болса, жақын жердегі көше қиылысына дейін барып, сол жердегі ережелерді сақтай отырып, өту керек.

  • Екі жақтағы қозғалыс жолында көшеден өтерде сол жағына қара, ортасына барған соң оң жағына қара, бос болса өте бер. Көлік болса ортада күт, яғни қауіпсіз алаңшада.Сөздік жұмыс: қауіпсіз алаңша, зебра.

Сабақты қорытындылау: Көшедегі тәртіп – қозғалыстың қауіпсіздігінің кепілі. Көшеде жүргенде мұқият және абай бол! Жаяу жол өтпелін неге зебра деп атайды? Жолды жүгіріп өту неге қауіпті?

Көшеде жүру тәртібіӨтілген күні:

Тақырыбы: Практикалық сабақ (экскурсиялар, үстел үстіндегі ойындар).

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың жолда жүру ережелері туралы алған

білімдерін бекіту.

Көрнекі құралдар: Жол белгілері, кітапшалар, макет суреттер.

Пәнаралық байланыс: сауат ашу, бейнелеу өнері, математика.

Сабақ барысы: Оқушыларды сапқа тұрғызу, мектеп ауласына алып шығу. Мектеп мөлтек аузаны туралы түсінік беру.Мектепке дейінгі жолдың қауіпсіздіген айту. Балалардың транспорт апатына ұшырау себептеріне тоқталу. Мектеп мөлтек ауданын аралатып, көше қиылысындағы бағдаршам арқылы өту. Ақжолақшамен көшені кесіп өту.Сөздік жұмыс: қауіпсіз алаңша, ақжолақша.

Сабақты қорытындылау: Көшедегі тәртіп – қозғалыстың қауіпсіздігінің кепілі. Көшеде жүргенде мұқият және абай бол! Жаяу жол өтпелін неге зебра деп атайды? Жолды жүгіріп өту неге қауіпті ?
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Кошеде журу жоспары

Автор: Самалова Гулшара Амангелдикызы

Дата: 25.11.2014

Номер свидетельства: 135417

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства