kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока для классный час на тему «?лы же?іс - жасасын!»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «?лы же?іс - жасасын!» (т?рбие са?аты)
Ма?саты: Балалар?а адамгершілікке, отанын с?юге, оны ?ор?ау?а баулу. Отан?а деген с?йіспеншілігін арттыру. Олар?а патриотты? т?рбие беру. Балаларды ?лы Отан со?ысымен, ?аза?станды?тарды? ерлік істерімен таныстырып, ой - ?рісін дамыту. Балаларды ?лкен адамдарды сыйлай білуге, оларды ?адірлеуге т?рбиелеу.
К?рнекілігі: ?лы Отан со?ысы туралы кітаптар, г?лдер, шарлар, батырларды? суреттері, ?лы Отан со?ыс кезіндегі техникалар.
?тілу барысы: Топ ішін безендіру. Музыка ойнап т?рады.
«?н?ран»
Тарих кеші ?немі жа?аланып отырады. Десе де ?мытылмайтын, ескермейтін тарихи о?и?алар болады. Соны? б?рі ?лемді д?р сілкіндірген екінші д?ниеж?зілік со?ысты? ?асіреті мен ?лы Же?істі? ?асиетін батыр а?аларымыз бен апаларымызды? ерлігін ешкім де еш?ашан ?мытпа? емес.
?лемді д?р сілкіндірген о?и?а 1941жылы маусымны? 22 - де бол?ан еді. Біра? сол кездегі Ке?ес еліні? бірлігі мен досты?ыны? ар?асында 1945 жылы 9 - мамырда б??а ?лы Же?іспен ая?талды. Міне, содан бері 70 жыл мерзім уа?ыт ?тті. Биыл ?лы Же?істі? 70 жылды?ы.
?нтаспадан ты?дау: Ты?да?ыздар, ты?да?ыздар! 1941 жылы 22 - маусымда та? шапа?ы жа?а ?ана арайланып келе жат?ан кезде елімізге ?ауіп т?нді. Хал?ымыз адам айт?ысыз ?иын - ?ыстау кезе?ге душар болды. Фашистік Германия елімізге опасызды?пен басып кірді.
Т?рбиеші: Со?ысты? ал?аш?ы к?ндерінен бастап - а? Ке?ес хал?ы жан т?німен Отанын ?ор?ады. ?рбір ауыл, ?рбір ?ала ?шін кескілескен ?рыс болды. ?анішер неміс бас?ыншыларымен Ке?ес азаматтары аянбай шай?асты.
1 бала: Со?ыс жалмап а?а - іні бауырды,
Зар жылатты тыныш жат?ан ауылды.
Жал?ызынан айырыпты ананы,
?кесінен айырыпты баланы.
Т?рбиеші: Осы со?ыста Ке?ес ода?ыны? бас?а республикаларымен бірге бізді? ?аза?стан Республикасы да жан аямай шай?асты. Да??ты ?арулы к?штерді? ж?не е?бек армиясыны? ??рамында 1 млн 870 мы? ?аза?станды?тар бол?ан.
Ат ауызды?ымен су ішкен, ер етегімен су кешкен с?рапыл со?ыста ерлермен бірге ?олдарына ?ару алып, Отанын ?ор?ау?а бізді? батыр апаларымыз Шы?ыс ж?лдыздары ?лия Молда??лова мен М?нш?к Маметова ерлік к?рсетіп, батырлы?пен ?аза тапты.
- И?, кеудесін о??а т?сеген ?аза?ты? ?арапайым ?ызы М?нш?к ?ас д?шпанынан елін ?ор?а?ан еді.
Момыш?лы Бауыржан (1910 - 1982) – екінші д?ниеж?зілік со?ысты? да??ты жауынгері, халы? ?а?арманы, ?аза?ты? к?рнекті жазушысы. Ту?ан жері - Жамбыл облысыны? Жуалы ауданында?ы К?лбастау мекені.
Бауыржан жеті жылды? мектепті бітіргеннен кейін біраз уа?ыт м??алім бол?ан. Сонда ж?ргенде кезекті ?скери міндетін ?теуге ша?ырылып, онда бір жарым жыл ж?ріп, запаста?ы командир ата?ын алады. Ту?ан ауылына ?айтып орал?ан со?, ол біраз жыл ?аржы мекемесінде ?ызмет істейді. Содан ?айтадан ?ызыл Армия ?атарына ша?ырылып, т?рлі ?скери б?лімдерде взвод, рота, командирі болады.
Т?рбиеші: Батырлар туралы та?па?тарды кім біледі?
?ара?ат:
?лияны б?л к?нде
Барлы? бала біледі
?лия атты к??ілде
?пкеміз деп ж?реді.
Аты а?ыз, жыр ?ылып,
Елді? батыр т?легі.
?р ж?ректе т?р к?ліп,
?лия атты батыр ?ыз.
Сабрина:
М?нш?к апай батыр ?ыз
Арда?таймыз атын біз!
??сап М?нш?к апай?а
?сіп келе жатырмыз!
Манас:
?айтпа?ан жауыннан
?а?арман Бауыржан
?ан ішер фашисті
?ырды ол мы?да?ан.
Ерлігі ?р?ашан
Есімде са?талады
?рпа?ы ?мытпайды.
?мірінен ?лгі алады.
- И?, с?рапыл со?ыс ешкімді аямады. Ана жарынан айырылды, бала ?кесінен айырылды. Біра? ?міт оты еш ?шкен жо?. Бала ?кесін к?те берді, к?те берді.
?лібек:
Же?іс келді далама,
Же?іс келді ?алама,
Же?іс келді ?ке боп
Елдегі к?п бала?а.
Д?ние ж?зі хал?ы бостанды? алды. Халы? Отан ??ымы? тере? сезіне т?сті. ?а?арман ерлік пен е?бек же?іп шы?ты. З?лымды?, бас?ыншылы? тізе б?кті. Бірлік, ерлік, халы?тар досты?ы ны?ая т?сті.
Т?рбиеші:
Арылтып жаудан жерінді
Табан?а жаншып ?лімді
Же?іспен желпіп ?мірді
Оралды ерлер к??ілді
Десе?дер б?л ?ай к?ні
То?ызыншы мамыр к?ні!
- Балалар, же?іс туралы та?па?тар айтайы?.
Ербол:
Же?іс келді ?н болып,
Келді ауыл?а с?н к?рік
Же?іс келді ала?ай,
?мытылмас м??гілік.
Карим:
Ж?йрік озар ?йгілі
К?ні б?гін б?йгені?
Ура, Ура балалар!
То?ызыншы май б?гін.
?лы Отан со?ысына ?атыс?ан: Бауыржан Момыш?лы, М?нш?к Маметова, ?лия Молда??лова, М?лік ?абдуллин, Тал?ат Бигелдинов т. б. ?з жерлестеріміз: Тула?баев Арон ата, Аяпбергенов ?амеш ата..
Ол кісілерге ??рметпен бас иеміз. Ал осы бейбіт ?мірге жете алма?ан, ерлікпен ?аза тап?ан а?аларымыз бен апаларымызды? рухына бас иіп, еске алайы?. 1 минут еске алу. (?уен ойнайды.)
Т?рбиеші:. Ел алдында?ы борыштарын ?теп, елімізді? аманды?ын, жерімізді? т?тасты?ын ?ор?ап ?ал?ан ерлерге та?зым етеміз. Олар елімізді? жар?ын болаша?ын, жас ?рпа?ты? ?мірін, халы?ты? ба?ыты мен ?уанышын са?тап ?алды. Ардагерлер ерліктері ар?асында біз осы к?нге жеттік. Бізді? ?з ?алауымызбен еркін ?мір с?ріп, мектепте ала?сыз білім алып жат?анымыз, шаттана к?лгеніміз, жайра?дап к?лгеніміз - б?рі де сол ?лы Отан со?ысы Же?ісіні? жемісі. ?рине, со?ыс болмасын! Біздер со?ыс?а ?атысып батыр болмайы?. Біз бейбіт к?нні? батырлары болу?а тырысайы?. Ел ?шін аянбай е?бек етіп, білім алып, ?з жерімізді? патриоттары болу?а м?мкіндіктер бар.
Т?рбиеші: Балалар, бізді? шекараны кім ?ор?айды? (солдаттар)
Ербол:
Шекарада солдат т?р.
Ел ба?ытын ?ор?ап т?р.
К??ілденсін а?алар,
Аманды? хат жолдап т?р.
?н: «Атамекен»
Т?рбиеші: Осымен ?лы Же?істі? 70 жылды?ына арнал?ан «?лы же?іс – жасасын!» атты т?рбие са?атымыз ая?талды.

Просмотр содержимого документа
«конспект урока для классный час на тему «?лы же?іс - жасасын!» »

Тақырыбы: «Ұлы жеңіс - жасасын!» (тәрбие сағаты)
Мақсаты: Балаларға адамгершілікке, отанын сүюге, оны қорғауға баулу. Отанға деген сүйіспеншілігін арттыру. Оларға патриоттық тәрбие беру. Балаларды Ұлы Отан соғысымен, қазақстандықтардың ерлік істерімен таныстырып, ой - өрісін дамыту. Балаларды үлкен адамдарды сыйлай білуге, оларды қадірлеуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Ұлы Отан соғысы туралы кітаптар, гүлдер, шарлар, батырлардың суреттері, Ұлы Отан соғыс кезіндегі техникалар.
Өтілу барысы: Топ ішін безендіру. Музыка ойнап тұрады.
«Әнұран»
Тарих кеші үнемі жаңаланып отырады. Десе де ұмытылмайтын, ескермейтін тарихи оқиғалар болады. Соның бәрі әлемді дүр сілкіндірген екінші дүниежүзілік соғыстың қасіреті мен Ұлы Жеңістің қасиетің батыр ағаларымыз бен апаларымыздың ерлігін ешкім де ешқашан ұмытпақ емес.
Әлемді дүр сілкіндірген оқиға 1941жылы маусымның 22 - де болған еді. Бірақ сол кездегі Кеңес елінің бірлігі мен достығының арқасында 1945 жылы 9 - мамырда бұға Ұлы Жеңіспен аяқталды. Міне, содан бері 67 жыл мерзім уақыт өтті. Биыл Ұлы Жеңістің 67 жылдығы.

Үнтаспадан тыңдау: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! 1941 жылы 22 - маусымда таң шапағы жаңа ғана арайланып келе жатқан кезде елімізге қауіп төнді. Халқымыз адам айтқысыз қиын - қыстау кезеңге душар болды. Фашистік Германия елімізге опасыздықпен басып кірді.
Тәрбиеші: Соғыстың алғашқы күндерінен бастап - ақ Кеңес халқы жан тәнімен Отанын қорғады. Әрбір ауыл, әрбір қала үшін кескілескен ұрыс болды. Қанішер неміс басқыншыларымен Кеңес азаматтары аянбай шайқасты.
1 бала: Соғыс жалмап аға - іні бауырды,
Зар жылатты тыныш жатқан ауылды.
Жалғызынан айырыпты ананы,
Әкесінен айырыпты баланы.

Тәрбиеші: Осы соғыста Кеңес одағының басқа республикаларымен бірге біздің Қазақстан Республикасы да жан аямай шайқасты. Даңқты қарулы күштердің және еңбек армиясының құрамында 1 млн 870 мың қазақстандықтар болған.
Ат ауыздығымен су ішкен, ер етегімен су кешкен сұрапыл соғыста ерлермен бірге қолдарына қару алып, Отанын қорғауға біздің батыр апаларымыз Шығыс жұлдыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Маметова ерлік көрсетіп, батырлықпен қаза тапты.
- Иә, кеудесін оққа төсеген қазақтың қарапайым қызы Мәншүк қас дұшпанынан елін қорғаған еді.
Момышұлы Бауыржан (1910 - 1982) – екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы. Туған жері - Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекені.
Бауыржан жеті жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болған. Сонда жүргенде кезекті әскери міндетін өтеуге шақырылып, онда бір жарым жыл жүріп, запастағы командир атағын алады. Туған ауылына қайтып оралған соң, ол біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істейді. Содан қайтадан Қызыл Армия қатарына шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде взвод, рота, командирі болады.
Тәрбиеші: Батырлар туралы тақпақтарды кім біледі?
Қарақат:
Әлияны бұл күнде
Барлық бала біледі
Әлия атты көңілде
Әпкеміз деп жүреді.
Аты аңыз, жыр қылып,
Елдің батыр түлегі.
Әр жүректе тұр күліп,
Әлия атты батыр қыз.
Сабрина:
Мәншүк апай батыр қыз
Ардақтаймыз атын біз!
Ұқсап Мәншүк апайға
Өсіп келе жатырмыз!
Манас:
Қайтпаған жауыннан
Қаһарман Бауыржан
Қан ішер фашисті
Қырды ол мыңдаған.
Ерлігі әрқашан
Есімде сақталады
Ұрпағы ұмытпайды.
Өмірінен үлгі алады.
- Иә, сұрапыл соғыс ешкімді аямады. Ана жарынан айырылды, бала әкесінен айырылды. Бірақ үміт оты еш өшкен жоқ. Бала әкесін күте берді, күте берді.
Әлібек:
Жеңіс келді далама,
Жеңіс келді қалама,
Жеңіс келді әке боп
Елдегі көп балаға.
Дүние жүзі халқы бостандық алды. Халық Отан ұғымың терең сезіне түсті. Қаһарман ерлік пен еңбек жеңіп шықты. Зұлымдық, басқыншылық тізе бүкті. Бірлік, ерлік, халықтар достығы нығая түсті.
Тәрбиеші:
Арылтып жаудан жерінді
Табанға жаншып өлімді
Жеңіспен желпіп өмірді
Оралды ерлер көңілді
Десеңдер бұл қай күні
Тоғызыншы мамыр күні!

- Балалар, жеңіс туралы тақпақтар айтайық.
Ербол:
Жеңіс келді ән болып,
Келді ауылға сән көрік
Жеңіс келді алақай,
Ұмытылмас мәңгілік.
Карим:
Жүйрік озар әйгілі
Күні бүгін бәйгенің
Ура, Ура балалар!
Тоғызыншы май бүгін.
Ұлы Отан соғысына қатысқан: Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Маметова, Әлия Молдағұлова, Мәлік Ғабдуллин, Талғат Бигелдинов т. б. өз жерлестеріміз: Тулақбаев Арон ата, Аяпбергенов Қамеш ата.....
Ол кісілерге құрметпен бас иеміз. Ал осы бейбіт өмірге жете алмаған, ерлікпен қаза тапқан ағаларымыз бен апаларымыздың рухына бас иіп, еске алайық. 1 минут еске алу. (әуен ойнайды.)
Тәрбиеші:. Ел алдындағы борыштарын өтеп, еліміздің амандығын, жеріміздің тұтастығын қорғап қалған ерлерге тағзым етеміз. Олар еліміздің жарқын болашағын, жас ұрпақтың өмірін, халықтың бақыты мен қуанышын сақтап қалды. Ардагерлер ерліктері арқасында біз осы күнге жеттік. Біздің өз қалауымызбен еркін өмір сүріп, мектепте алаңсыз білім алып жатқанымыз, шаттана күлгеніміз, жайраңдап күлгеніміз - бәрі де сол Ұлы Отан соғысы Жеңісінің жемісі. Әрине, соғыс болмасын! Біздер соғысқа қатысып батыр болмайық. Біз бейбіт күннің батырлары болуға тырысайық. Ел үшін аянбай еңбек етіп, білім алып, өз жеріміздің патриоттары болуға мүмкіндіктер бар.
Тәрбиеші: Балалар, біздің шекараны кім қорғайды? (солдаттар)
Ербол:
Шекарада солдат тұр.
Ел бақытын қорғап тұр.
Көңілденсін ағалар,
Амандық хат жолдап тұр.
Ән: «Атамекен»
Тәрбиеші: Осымен Ұлы Жеңістің 67 жылдығына арналған «Ұлы жеңіс – жасасын!» атты тәрбие сағатымыз аяқталды.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
конспект урока для классный час на тему «?лы же?іс - жасасын!»

Автор: Курманбаева Шолпан Аралбаевна

Дата: 09.07.2015

Номер свидетельства: 222547

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства