kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Класс са?аты "Же?іс г?лін терген к?н"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: О?ушыларды Отан с?йіспеншілікке, патриотизмге т?рбиелеу, Отанды ?ор?ау?а, батыл да батыр ерж?рек болу?а ?йрету, елін, жерін жаудан ?ор?ай білуге т?рбиелеу.

«День победы» ?німен  ж?ргізушілер  шы?ады

І ж?рг:
?лы кешке сенген к?н,
Фашистерді женген к?н.
А?алар?а ерген к?н,
Ба?ыт г?лін терген к?н — деп а?ын ?адыр Мырза Али жырла?андай «Ба?ыт г?лін терген к?н!» атты ?лы же?істі? 70 жылды?ына арнал?ан т?рбие са?атымызды бастау?а р??сат еті?іздер.

2-ж?ргізуші:  ?ділжан, б?гін бізден ба?ытты адам жо?. Себебі біз бейбітшілік заманда ?мір с?ріп жатырмыз, аспанымыз ашы?, еліміз тыныш. Осыдан ас?ан ба?ыт бар ма?

1-ж?ргізуші:  Д?рыс айтасы?, Гау?ар, біра? осы бейбіт заман?а жету жолында ?аншама батыр аталарымыз ??рбан болды. 1941 жылы 22 маусым к?ні та? шапа?ы жа?а ?ана арайланып келе жат?ан кезде, елімізге ?ауіп т?нді. Хал?ымыз адам айт?ысыз ?иын кезе?ге душар болды. Фашистік Германия елімізге опасызды?пен басып кірді. Б?л былай бол?ан еді.

Левитанны? даусы

І ж?рг.:  Отан ана жыла?анда шер сеніп,
Тапжылмастан т?геді екен жерге б?лт.
?ара б?лтты ?а? жарайы?, деді де,
?олдарына ?ару алды ерленіп.

IІ ж?рг.:  Б?лт торлады аспанды,
?ара жер ?ан?а ластанды.
Зе?бірек атып жан-жа?тан,
Осылай со?ыс басталды.

 ?деби монтаж: Айым:
Со?ыс деген ?айдан шы?ты,
Авторы кім ал?аш?ы?
Есіл адам, есі кетіп,
О?ан несін жармасты?!
Б?кіл адам тарихыны? бетін неге ?ан басты?

Со?ыс деген — а??ан соры а?с?йекті?, ??лды? да,
Со?ыс деген — т?ккен ары ?лды? ж?не ?ызды? да.
Со?ыс деген — сот?арларды? ?олында?ы найзасы,
Со?ыс деген — со?ыс деген — з?лымды?ты? айнасы.

2 Н?рс?лтан:

 ?иылды,
?анаты т?тті арманны?.
?зілді ?айырмасы ба?тарда ?нні?.
?лемде е? с?мды? к?н ана ?шін —
Майдан?а ?лдары  аттан?ан к?н.
Б?лт басты,
Ашы? с?ні ?ашты аспанны?.
Жо?алсын заты б?лай бас ?ос?анны?.
Ана?а е? ауыр к?н тіршілікте —
Боздап кеп,
Бозда?ымен ?оштас?ан к?н.
?ай?ыдан к?рі таулар ?ап-?ара боп,
Жеткізді жерге дейін ?айы? басын.

Мерей:
Жабады,
Дала т?сін нала, ?ай?ы.
Шын ?ай?ы жас к?ріге ?арамайды.
?ып-?ызыл к?лді? бетін
С???ылда?ан,
А??улар ?анатымен сабалайды.
Долданып,
Лайланып тас?ын ?ні
Сай-сайды тастарымен бастырады.
Селкілдеп,
Желкілдеген ?амыс ??ра?.
?кіріп,
?зен басын тас?а ?рады.

Ерс?лтан:
К?нні? де ж?зі ?ызыл к?ндегіден,
Иттерді? ?луы к?п ?ргенінен.
?аншапшып, ?ауызынан райхан г?лді?,
Еменні? жас тамып т?р дінгегінен.
Жас бала дір-дір етті м?ны к?ріп,
Жіберді т?гіп, м??ын ?рік.
?оштасу,
Жылау,
Тілеу,
?айрат беру.
Д?ние кетті бір с?т к??іреніп.

Назым:

Найза?ай жиі-жиі ша?па?талып,
Майдан?а азаматтар жатты аттанып.
Ежелден бізді? елді? рухы ас?а?,
Сенімін ?алды сонда са?тап халы?.
«Алар жау сыба?асын о?бай бізден».
Шы?амыз
Со??ы к?шпен,
Со??ы айбынмен.
?ор?аймыз байта? елді,
?йткені оны
?р ?рпа? ?з т?сында ?ор?ай білген.

Хор: «Со?ыстан ?айт?ан солдаттар»

1 ж?рг.: (слайд )Тарихи деректерге ?ара?анда 1941 - 1945ж 1млн. 196мы?. 164 ?аза?станды? майдан?а аттанып те? жартысы оралма?ан. К?птеген жауынгерлеріміз ерлік к?рсетті. 518 ?аза?станды? Ке?ес Ода?ыны? батыры - ата?ын алды.
2-ж: Атап айтса? ?асым ?айсенов, Н?ркен ?бдіров, Бауыржан Момыш?лы, Тал?ат Бигелдинов, Ра?ымжан ?ош?арбаев сия?ты аты а?ыз?а айнал?ан батыр аталарымыз. слайд
1-ж: Осы ?ыр?ын со?ыста ерлермен ?атар елін ?ор?а?ан ?ос ?аза?ты? батыр ?ызы бол?ан. Ол М?нш?к М?метова ж?не ?лия Молда??лова. Оларды біз ?аза?ты? ?ос шынары, ?ос ж?лдызы деп ?атар атаймыз.

2 ж?рг.: Соны? ішінде, тарихтан ойып, орын ал?ан батыр ?пкеміз, жерлесіміз – ?лия Молда??лованы? ерен ерлігін ерекше атап кеткен ж?н.

?ыр ?ызы орындады берген антын
Хал?ына адал болу ерді? салты
Ел ?шін ?асы? ?анын аяма?ан.
Ж?ректе м??гі ?шпейді ?лия аты.

(видео) та?па?«?лия» Айшат

IІ ж?рг.:  Со?ыс кезінде о? атылмады демесе, ауылда?ы тіршілікті? ?иынды?ы майданда?ыдан кем бол?ан жо?. Аналар мен балалар, а?са?алды аталар б?ріне т?зді. Та?ны? атысынан к?нні? батысына дейін ферманы? ж?мысымен ?скерлерге арнап ш?лы? то?ыды.
Отан?а жаулар ?аптады,
Опасыз жаулар таптады.
?асиетті жер ?шін
?астерлеп батыр ел ?шін.
?лия, М?нш?к, Т?леген,
Жауларды? к?зін жойды олар.(видео)

1 минут ?нсіздік

І ж?рг.:  И?, со?ыс ?зіні? с?мды?тарын б?гінгі к?нге дейін ?мыттырар емес. ?лы Отан Со?ысыны? же?іспен ая?тал?анына міне 70 жыл болды. Біра?, сол жылдар жа??ыры?ы адамзат ж?регін ?лі сыздатуда. И?, уа?ытты? тарихы атты ?з т?решісі бар.

І ж?рг.: 1945 жылды? 30 с?уіріні? кешінде 6 са?ат 30 минутта Же?іс туы тігілді. Ту тіккен — Ра?ымжан ?ош?арбаев. 4 жыл?а жуы? созыл?ан ?ан т?гіс ая?талды. 9 мамыр — Же?іс к?ні. Біра? б?л же?іс о?айлы?пен келмеді. КСРО-ны? 1710 ?аласы к?л тал?ан болды. 70 мы?нан астам село мен деревняны ?рттеп жіберді. ?аншама ана баласыз, ?аншама бала ?кесіз ?алды. Со?ыс даласынан 20 миллионнан астам адам ?айт?ан жо?, ал соны? ішінде 350 мы?ы ?аза? болатын.

Левитан – «Победа»

Маршировка

IІ ж?рг.:  И?, аспанымызда Же?іс туы желбірегеніне — 70 жыл. Со?ыс ?рті ?шіп, ?ай?ы м??нан арылып, бейбітшілік орнап, ба?ыт г?лін тергенде — 70 жыл.   (Муз журавли)

70 жыл — бейбіт к?ктем та? ат?алы,
70 жыл — шуа?ты к?н таратты ?нін.
Талай ??с содан бері ?айта оралды,
Талай ба? ?леміне ?айта оранды.
Со?ыста ?лгендер тек оралмайды,
Тек ?рпа? олар жайлы айтады ?нді.
70 жыл — жауызды?ты? ажал о?ы,
Бізді? елді? ?стінен ?шпа?алы.

Би: «Катюша»

І ж?рг.: 
Сен неткен Отан — анам, ?ажап еді?,
?спеттеп к?ркем тілмен жазар едім.
Болаша? ?рпа?ы?ны? ба?ыты ?шін,
Жайнай бер, ?лы Отаным — ?аза? елім.

IІ ж?рг.: 
Желбіре, к?гілдір Ту, к?к аспанда,
Не жетсін ж?ні келіп жарас?ан?а.
Сен мені? ??діретім, кием-да?ы,
Айбарды? айтсын с?зді адас?ан?а.

?н: «??тты болсын, елім, мереке?!» Г?лн?р Оразымбетова

Просмотр содержимого документа
«класс са?аты "Же?іс г?лін терген к?н" »

Ақтөбе қаласы

Георгиевка орта мектебі

Мурзабаева Мейрамгүл Аманбайқызы

Тақырыбы: Жеңіс гүлін терген күн

Мақсаты: Оқушыларды Отан сүйіспеншілікке, патриотизмге тәрбиелеу, Отанды қорғауға, батыл да батыр ержүрек болуға үйрету, елін, жерін жаудан қорғай білуге тәрбиелеу.«День победы» әнімен жүргізушілер шығады

І жүрг:
Ұлы кешке сенген күн,
Фашистерді женген күн.
Ағаларға ерген күн,
Бақыт гүлін терген күн — деп ақын Қадыр Мырза Али жырлағандай «Бақыт гүлін терген күн!» атты Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер.

2-жүргізуші:  Әділжан, бүгін бізден бақытты адам жоқ. Себебі біз бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз, аспанымыз ашық, еліміз тыныш. Осыдан асқан бақыт бар ма?

1-жүргізуші:  Дұрыс айтасың, Гауһар, бірақ осы бейбіт заманға жету жолында қаншама батыр аталарымыз құрбан болды. 1941 жылы 22 маусым күні таң шапағы жаңа ғана арайланып келе жатқан кезде, елімізге қауіп төнді. Халқымыз адам айтқысыз қиын кезеңге душар болды. Фашистік Германия елімізге опасыздықпен басып кірді. Бұл былай болған еді...

Левитанның даусы

І жүрг.:  Отан ана жылағанда шер сеніп,
Тапжылмастан төгеді екен жерге бұлт.
Қара бұлтты қақ жарайық, деді де,
Қолдарына қару алды ерленіп.

IІ жүрг.:  Бұлт торлады аспанды,
Қара жер қанға ластанды.
Зеңбірек атып жан-жақтан,
Осылай соғыс басталды.

Әдеби монтаж: Айым:
Соғыс деген қайдан шықты,
Авторы кім алғашқы?
Есіл адам, есі кетіп,
Оған несін жармасты?!
Бүкіл адам тарихының бетін неге қан басты?

Соғыс деген — аққан соры ақсүйектің, құлдың да,
Соғыс деген — төккен ары ұлдың және қыздың да.
Соғыс деген — сотқарлардың қолындағы найзасы,
Соғыс деген — соғыс деген — зұлымдықтың айнасы.

2 Нұрсұлтан:

 Қиылды,
Қанаты тәтті арманның.
Үзілді қайырмасы бақтарда әннің.
Әлемде ең сұмдық күн ана үшін —
Майданға ұлдары аттанған күн.
Бұлт басты,
Ашық сәні қашты аспанның.
Жоғалсын заты бұлай бас қосқанның.
Анаға ең ауыр күн тіршілікте —
Боздап кеп,
Боздағымен қоштасқан күн.
Қайғыдан кәрі таулар қап-қара боп,
Жеткізді жерге дейін қайың басын.

Мерей:
Жабады,
Дала төсін нала, қайғы.
Шын қайғы жас кәріге қарамайды.
Қып-қызыл көлдің бетін
Сұңқылдаған,
Аққулар қанатымен сабалайды.
Долданып,
Лайланып тасқын әні
Сай-сайды тастарымен бастырады.
Селкілдеп,
Желкілдеген қамыс құрақ.
Өкіріп,
Өзен басын тасқа ұрады.

Ерсұлтан:
Күннің де жүзі қызыл күндегіден,
Иттердің ұлуы көп үргенінен.
Қаншапшып, қауызынан райхан гүлдің,
Еменнің жас тамып тұр дінгегінен.
Жас бала дір-дір етті мұны көріп,
Жіберді төгіп, мұңын өрік.
Қоштасу,
Жылау,
Тілеу,
Қайрат беру...
Дүние кетті бір сәт күңіреніп.

Назым:

Найзағай жиі-жиі шақпақталып,
Майданға азаматтар жатты аттанып.
Ежелден біздің елдің рухы асқақ,
Сенімін қалды сонда сақтап халық.
«Алар жау сыбағасын оңбай бізден».
Шығамыз
Соңғы күшпен,
Соңғы айбынмен.
Қорғаймыз байтақ елді,
Өйткені оны
Әр ұрпақ өз тұсында қорғай білген.

Хор: «Соғыстан қайтқан солдаттар»

1 жүрг.: (слайд )Тарихи деректерге қарағанда 1941 - 1945ж 1млн. 196мың. 164 қазақстандық майданға аттанып тең жартысы оралмаған. Көптеген жауынгерлеріміз ерлік көрсетті. 518 қазақстандық Кеңес Одағының батыры - атағын алды.
2-ж: Атап айтсақ Қасым Қайсенов, Нұркен Әбдіров, Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Рақымжан Қошқарбаев сияқты аты аңызға айналған батыр аталарымыз. слайд
1-ж: Осы қырғын соғыста ерлермен қатар елін қорғаған қос қазақтың батыр қызы болған. Ол Мәншүк Мәметова және Әлия Молдағұлова. Оларды біз қазақтың қос шынары, қос жұлдызы деп қатар атаймыз.

2 жүрг.: Соның ішінде, тарихтан ойып, орын алған батыр әпкеміз, жерлесіміз – Әлия Молдағұлованың ерен ерлігін ерекше атап кеткен жөн.

Қыр қызы орындады берген антын
Халқына адал болу ердің салты
Ел үшін қасық қанын аямаған.
Жүректе мәңгі өшпейді Әлия аты.

(видео) тақпақ«Әлия» Айшат

IІ жүрг.:  Соғыс кезінде оқ атылмады демесе, ауылдағы тіршіліктің қиындығы майдандағыдан кем болған жоқ. Аналар мен балалар, ақсақалды аталар бәріне төзді. Таңның атысынан көннің батысына дейін ферманың жұмысымен әскерлерге арнап шұлық тоқыды.
Отанға жаулар қаптады,
Опасыз жаулар таптады.
Қасиетті жер үшін
Қастерлеп батыр ел үшін.
Әлия, Мәншүк, Төлеген,
Жаулардың көзін жойды олар.(видео)

1 минут үнсіздік

І жүрг.:  Иә, соғыс өзінің сұмдықтарын бүгінгі күнге дейін ұмыттырар емес. Ұлы Отан Соғысының жеңіспен аяқталғанына міне 70 жыл болды. Бірақ, сол жылдар жаңғырығы адамзат жүрегін әлі сыздатуда. Иә, уақыттың тарихы атты өз төрешісі бар.

І жүрг.: 1945 жылдың 30 сәуірінің кешінде 6 сағат 30 минутта Жеңіс туы тігілді. Ту тіккен — Рақымжан Қошқарбаев. 4 жылға жуық созылған қан төгіс аяқталды. 9 мамыр — Жеңіс күні. Бірақ бұл жеңіс оңайлықпен келмеді. КСРО-ның 1710 қаласы күл талқан болды. 70 мыңнан астам село мен деревняны өрттеп жіберді. Қаншама ана баласыз, қаншама бала әкесіз қалды. Соғыс даласынан 20 миллионнан астам адам қайтқан жоқ, ал соның ішінде 350 мыңы қазақ болатын.

Левитан – «Победа»

Маршировка

IІ жүрг.:  Иә, аспанымызда Жеңіс туы желбірегеніне — 70 жыл. Соғыс өрті өшіп, қайғы мұңнан арылып, бейбітшілік орнап, бақыт гүлін тергенде — 70 жыл. (Муз журавли)

70 жыл — бейбіт көктем таң атқалы,
70 жыл — шуақты күн таратты әнін.
Талай құс содан бері қайта оралды,
Талай бақ әлеміне қайта оранды.
Соғыста өлгендер тек оралмайды,
Тек ұрпақ олар жайлы айтады әнді.
70 жыл — жауыздықтың ажал оғы,
Біздің елдің үстінен ұшпағалы.

Би: «Катюша»

І жүрг.: 
Сен неткен Отан — анам, ғажап едің,
Әспеттеп көркем тілмен жазар едім.
Болашақ ұрпағыңның бақыты үшін,
Жайнай бер, Ұлы Отаным — қазақ елім.

IІ жүрг.: 
Желбіре, көгілдір Ту, көк аспанда,
Не жетсін жөні келіп жарасқанға.
Сен менің құдіретім, кием-дағы,
Айбардың айтсын сөзді адасқанға.

Ән: «Құтты болсын, елім, мерекең!» Гүлнұр Оразымбетова

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
класс са?аты "Же?іс г?лін терген к?н"

Автор: Мурзабаева Мейрамгуль Аманбаевна

Дата: 27.07.2015

Номер свидетельства: 223682

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства