kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?ыз бала - ?лтты? ?яты, халы?ты? шырайы

Нажмите, чтобы узнать подробности

“?ыз  бала  - ?лтты?  ?яты,  халы?ты?  шырайы”

Бала т?рбиесi – игiлiктi iс. Берерi де, с?рауы да, жемiсi де мол т?рбие саласыны? е? ?зектiсi.Халы?та «А?аш т?зу ?су ?шін о?ан к?шет кезінде к?мектесуге болады, ал ?лкен а?аш бол?анда оны т?зете алмайсы?» деп бекер айтылма?ан. Сонды?тан баланы? бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, я?ни адамгершілік ??нды ?асиеттерді сі?іріп, ?з-?зіне сенімділікке т?рбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль ат?аратыны белгілі. 
          Б?гінгі ?л – ерте?гі ?ке, ол ?кеге ?арап ?седі. Б?гінгі ?ыз –ерте?гі ана,ол шешеге ?арап ?сіп, бой т?зейді. Бала?а білім,т?рбие беруде басты т?л?а ?стаз болса, оны жал?астырушы, демеуші – ата –ана ж?не ?о?ам. Мектеп ?мірі, о?ушы т?л?асын ?леуметтендіру проблемасы ?ріптестік педагогиканы талап етеді. Ж?не мектеп пен ата-ана, ?о?ам бірлескен кезде ?ана т?рбие ?рдісі ?з жемісін н?тижелі бере бастайды.
Ынтыма? бар жерде т?рбие де бар. Ынтыма? бар жерде береке, бірлік те бар. ?о?амды? т?рбие жан?ядан басталады. Ал сол жастар «рухани» байлы?пен   ?алаптасады. ?андай ба?ытпен ж?реді, ?андай ізгі істер жасайды, ?андай ?о?ам келешекті ?алыптастырады? Ол жал?ыз мектеп проблемасы болмауы керек. О?ан ата-аналар да, ?о?амны? ?рбір м?шесі де бірігіп атсалысуы ?ажет.

«Бала - басты байлы?ымыз

Ерте?гі ана, б?гінгі  ?ыздарымызды  т?рбиелеу ананы? ж?не барша   ?ауымны?   міндеті. Хал?ымыз   «?ыз?а ?ыры? ?йден тыю, ?ала берсе ?ара к??нен тыю» деген ма?ал?а ?аншама философиялы?  ой  сый?ыз?ан. Я?ни  ?ыз бала т?рбиесіне тек ?ана анасы ?ана жауапты  емес, б?кіл  ауыл, ру  жауапты  болып отыр. ?ыз  баланы   ??рметтеу, оларды?   алдында   д?рекі  с?йлемей, ізетті болу - хал?ымызды? игі д?ст?рлеріні? бірі. 
Ал, ?азіргі заманда бала т?рбиесіне тек ?ана ана емес, радио мен теледидар, газет-журнал, кітаптар мен кинолар, барлар мен дискотекалар жан-жа?ты ?сер етіп, оны т?рбиелеуде. Б?л т?рбиені? жа?ымды жа?тары да, жа?ымсыз жа?тары да толып жатыр. Ата-аналары к?н ?за? ж?мыста, бала т?рбиесіне б?лінетін уа?ыт к?ннен-к?нге азайып барады. Сонды?тан ?ыздарымыз ?зімен-?зі ?алып бара жат?ан жайы бар.

Мектеп жасында?ы ?ыз балалар т?рбиесін негізінен ?ш кезе?ге б?луге болады. Бастауыш сыныптар кезе?індегі т?рбиені? ма?саты тазалы??а, ??ыптылы??а, жина?ылы??а ?йрете отырып, баланы? к?п білуге ??штарлы?ын арттыру, кітап о?у м?дениетін дамыту.
Бесінші-сегізінші сыныптар арасында ал?аш?ы кезе?дегі т?рбие т?рлері ары ?арай дамытыла т?седі. Б?л т?ста, жас ерекшелігіне ?арай, ?ыз бала анасынан ешн?рсе б?кпейді. ?ит еткен н?рсені? б?рін айтып келеді. Сол шыншылды?ы мен ашы?ты?ын пайдаланып, ?ыз баланы? келешегіне е? керекті н?зіктік, ілтипаттылы?, ?лкенді сыйлау, кішіге ?ам?ор болу, т?ра?тылы? сия?ты мінездерді ?алыптастыру-басты борыш. Сонда б?л сипаттар келешекте жарасымды жар, аяулы ана, ?о?амымызды? белсенді м?шесі болатын ?ыз баланы? бойынан ?р?ашан н?р болып

 т?гіледі.?шінші кезе? то?ызыншы-он бірінші сыныптарды ?амтиды. Б?л аралы?та?ы т?рбие алды??ы кезе?дермен ты?ыз байланысты. Адам?а деген мейірім бала кезден, е? жа?ын адамын с?юден басталады. Сонды?тан ?рбір ?ыз бала?а ата-анасын, туыстарын, ?стазын сыйлап, ?адірлей білуді ?йретсе, болаша?та одан елін, жерін, хал?ын с?йетін, ?з ша?ыра?ын арда?тайтын, балаларын жанындай жа?сы к?ретін ?ам?ор ана, ?айратты жан, н?зік ару шы?ары с?зсіз.

 

Просмотр содержимого документа
«?ыз бала - ?лтты? ?яты, халы?ты? шырайы »

“Қыз бала - ұлттың ұяты, халықтың шырайы”


Бала тәрбиесi – игiлiктi iс. Берерi де, сұрауы да, жемiсi де мол тәрбие саласының ең өзектiсi.Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікке тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль атқаратыны белгілі. 
Бүгінгі ұл – ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз –ертеңгі ана,ол шешеге қарап өсіп, бой түзейді. Балаға білім,тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы, демеуші – ата –ана және қоғам.

Мектеп өмірі, оқушы тұлғасын әлеуметтендіру проблемасы әріптестік педагогиканы талап етеді. Және мектеп пен ата-ана, қоғам бірлескен кезде ғана тәрбие үрдісі өз жемісін нәтижелі бере бастайды.
Ынтымақ бар жерде тәрбие де бар. Ынтымақ бар жерде береке, бірлік те бар. Қоғамдық тәрбие жанұядан басталады. Ал сол жастар «рухани» байлықпен қалаптасады. Қандай бағытпен жүреді, қандай ізгі істер жасайды, қандай қоғам келешекті қалыптастырады? Ол жалғыз мектеп проблемасы болмауы керек. Оған ата-аналар да, қоғамның әрбір мүшесі де бірігіп атсалысуы қажет.

«Бала - басты байлығымыз

Ертеңгі ана, бүгінгі қыздарымызды тәрбиелеу ананың және барша қауымның міндеті. Халқымыз «Қызға қырық үйден тыю, қала берсе қара күңнен тыю» деген мақалға қаншама философиялық ой сыйғызған. Яғни қыз бала тәрбиесіне тек қана анасы ғана жауапты емес, бүкіл ауыл, ру жауапты болып отыр. Қыз баланы құрметтеу, олардың алдында дөрекі сөйлемей, ізетті болу - халқымыздың игі дәстүрлерінің бірі. 
Ал, қазіргі заманда бала тәрбиесіне тек қана ана емес, радио мен теледидар, газет-журнал, кітаптар мен кинолар, барлар мен дискотекалар жан-жақты әсер етіп, оны тәрбиелеуде. Бұл тәрбиенің жағымды жақтары да, жағымсыз жақтары да толып жатыр. Ата-аналары күн ұзақ жұмыста, бала тәрбиесіне бөлінетін уақыт күннен-күнге азайып барады. Сондықтан қыздарымыз өзімен-өзі қалып бара жатқан жайы бар.

Мектеп жасындағы қыз балалар тәрбиесін негізінен үш кезеңге бөлуге болады. Бастауыш сыныптар кезеңіндегі тәрбиенің мақсаты тазалыққа, ұқыптылыққа, жинақылыққа үйрете отырып, баланың көп білуге құштарлығын арттыру, кітап оқу мәдениетін дамыту.
Бесінші-сегізінші сыныптар арасында алғашқы кезеңдегі тәрбие түрлері ары қарай дамытыла түседі. Бұл тұста, жас ерекшелігіне қарай, қыз бала анасынан ешнәрсе бүкпейді. Қит еткен нәрсенің бәрін айтып келеді. Сол шыншылдығы мен ашықтығын пайдаланып, қыз баланың келешегіне ең керекті нәзіктік, ілтипаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, тұрақтылық сияқты мінездерді қалыптастыру-басты борыш. Сонда бұл сипаттар келешекте жарасымды жар, аяулы ана, қоғамымыздың белсенді мүшесі болатын қыз баланың бойынан әрқашан нұр болып

төгіледі.Үшінші кезең тоғызыншы-он бірінші сыныптарды қамтиды. Бұл аралықтағы тәрбие алдыңғы кезеңдермен тығыз байланысты. Адамға деген мейірім бала кезден, ең жақын адамын сүюден басталады. Сондықтан әрбір қыз балаға ата-анасын, туыстарын, ұстазын сыйлап, қадірлей білуді үйретсе, болашақта одан елін, жерін, халқын сүйетін, өз шаңырағын ардақтайтын, балаларын жанындай жақсы көретін қамқор ана, қайратты жан, нәзік ару шығары сөзсіз.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
?ыз бала - ?лтты? ?яты, халы?ты? шырайы

Автор: Рахметова Айс?лу ?асым?ызы

Дата: 03.05.2015

Номер свидетельства: 207882

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства