kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Елдікте, ерлікте ?рпа??а аманат

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? ма?саты: Т?рбиеленушілерді ?лы Отан со?ысында?ы ?аза?станды?тарды? ерлік істерімен таныстырып, ой-?рісін дамыту. Оларды адамгершілікке, Отанын с?юге, оны ?ор?ау?а баулу. Отан?а деген с?йіспеншіліктерін арттыру, патриотты? сезімге баулу. Т?рбиеленушілерді ?лкенді сыйлау?а, оларды  ??рметтеуге т?рбиелеу.

Саба?ты? к?рнекілігі: ?лы Отан со?ысына арнал?ан ?уен, ерлік туралы жазыл?ан на?ыл с?здер, газеттер.

Саба?ты? барысы: ??рметті ?стаздар мен т?рбиеленушілер, б?гінгі «Елдікте, ерлікте ?рпа??а аманат» атты кешімізге ?ош келді?іздер!

            Тарих кеші ?немі жа?аланып отырады. Десек те ?мытылмайтын, ескірмейтін тарихи о?и?алар болады. Соны? бірі ?лемді д?р сілкіндірген екінші д?ниеж?зілік со?ысты? ?асіретін батыр а?аларымыз бен  апаларымызды? ерлігін ешкім де еш?ашан ?мытпа? емес. 1941 жылы маусымны? 22, са?ат та??ы  4-те бейбіт жат?ан елімізге Германия т?т?иылдан со?ыс ашты. Суы? хабар сол к?ні байта? елімізге, жер-жерден тарады.

            Ер-азаматтар асы?ыс со?ыс?а аттанды. Кейбірі ?здері с?ранып аттанды. ?асиетті жеріміз, бейбіт жат?ан еліміз, ??ла? естіп, к?з к?рмеген апат?а ?шырады. Елімізді? жауынгерлерді ?асы?тай ?аны, шыбындай жаны ?ал?анша шай?асты.

            Жауынгерлер батырлы?ты?, батылды?ты? ?лгісін к?рсетті. Орасан зор майдан шебінде со?ыс ?атты ж?ріп жатты. Осы со?ыста Ке?ес Ода?ыны? бас?а да республикаларымен бірге бізді? ?аза? хал?ы да жан аямай жаумен шай?асты. Же?іс же?ілдікпен келген жо?. 50 млн адамны? ?мірін жалмады. Міне, осындай ла? сал?ан алапатты? же?іспен ая?тал?анына 69 жыл толып отыр.

(со?ыс туралы ?н айтылып т?рады).

1-т?рбиеленуші: Шы?ыста  та? шапа?ы жа?а біліне баста?ан кез. Е?бек адамдары ?аперсіз ?й?ыда болатын. Кенет, батыс жа?тан ?ызылды- жасылды оттар жар?ылдап, шекара?а та?ап ?ша?тар г?рілдеп ?шып келеді.

2-т?рбиеленуші: Фашистік Германия ?ара?шылы?пен Ке?ес хал?ыны? шекарасын б?зып, басып кірді. ?лы Отан со?ысы басталып кетті.

?н: 11 сынып т?рбиеленушісі Калинина С орындауында «Жойылсын со?ыс м??гілік».

            Неміс фашистері к?шті Армия жаса?тап, бас?а да халы?тарды ??л?а айналдыру ?шін майдан ашты. Фашистерге ?арсы б?кіл Ке?ес елі к?терілді.

            Со?ысты? ал?аш?ы к?ндерінен бастап-а? Ке?ес хал?ы жан-т?німен Отанын ?ор?ады. ?рбір село, ?ала ?шін кескілескен ?рыс болды, ?анша неміс бас?ыншыларымен Ке?ес азаматы аянбай шай?асты.

Со?ыс жалмап, а?а-іні бауырды,

Зар жылатты тыныш жат?ан ауылды

Жал?ызынан  айырыпты ананы,

?кесінен айырыпты баланы.

1-т?рбиеленуші: Осы со?ыста Ке?ес Ода?ыны? бас?а Республикаларымен бірге бізді? ?аза?стан Республикасы  да жан аямай шай?асты. Да??ты ?арулы к?штерді? ж?не е?бек армиясыны? ??рамына 1 млн.870 мы? ?аза?станды?тар бол?ан.

?н: «Батыр бала-Болатбек» 9 сынып т?рбиеленушісі Зарлы? Арман орындауында.

Н?ркен  9-сынып: Ту?ан жер, ?скен орта, байта? дала,

Махаббат, ысты? ж?рек, ??марлана

С?йеді Т?легендей ер баласын,

Баулы?ан батырлы??а  Отан-Ана!

Ажал боп т?нген жауына,

Дауылды к?кті? ?ыраны,

Ерлікті? ?жет  бір ?нін

Та??алт?ан  батырлы?ымен,

Тарланбоз  Тал?ат а?амыз.

Би: 10 сынып т?рбиеленушілері «Ж?мыр ?ылыш»

            Ж?ргізуші: Ат  ауызды?ымен су ішкен, ер етегімен су кешкен с?рапыл со?ыста ерлермен бірге ?олына ?ару алып, Отанын  ?ор?ау?а  бізді? батыр апаларымыз Шы?ыс ж?лдыздары ?лия Молда??лова мен М?нш?к М?метова да ерлік к?рсетіп, батырлы?пен ?аза тапты.

?н: «?лия» орындайтын ?ділжан Жанна

Ж?ргізуші: Ия, кеудесін о??а т?сеген ?арапайым ?аза?ты? ?ызы м?нш?к ?ас д?шпанынан елін ?ор?а?ан. Ол анасын, ту?ан жерн ?атты са?ын?анда ?олына ?алам алып анасына арнап жаз?ан хаттары толаста?ан  емес. 1943 жылы к?з айы болатын Сол кездегі М?нш?кті? жаз?ан хатына то?тала кетейік.

Эльмира.    М?нш?кті? хаты:

            ?ымбатты апа ! К?птен к?ткен хат пен посылканы  тура алщ?аш шепте ж?ргелі т?р?ан с?тте ал?ам.  Б?л 1943 жылды? 10 ?ырк?йегі еді.  ?зіме  бір-а?  алма  тисе де ?атты ?уандым. кішкене сыйлы?ты мен сия?ты к?ткен  жауынгерлер мен ?скери ?олбасшылар талап етті. ?лкен рахмет, жолымыз с?тті болды. Ал, ?азір ал?ы шепте пулеметпен фашистерді мы?тап а?дудамын. Міне, ?алт еткен с?тті пайдаланып, сізге хат жолдап отырмын.

            Со?ыс жылдары-а? ?аза?станды? бес ?скери ??рам?а гвардиялы? деген ??рметті ата?  беріліп, оларды? туларына ?лденеше ордендер ?адалжы. Оларды? жауынгерлеріні?  аты  а?ыз?а айналды.Соны? ішінде  ата?ты 28-гвардиялы? Панфилов дивизиясыныі ?скери ?олбасшысы бол?ан Бауыржан Момыш?лыны?, М?лік ?абдулині? есімдері со?ыс тарихынан м??гілік орын алды

(?уен  жайыменен ?осылады )

Ж?ргізуші: ?лы отан со?ысына ?атыс?ан ?аза? азаматтары

?асым ?айсенов, Тал?ат Бегилдинов, Н?ркен ?бдіров, М?лік ?абдуллин, ?лия Молда??лова мен М?нш?к М?метова, Бауыржан Момыш?лы, Т?леген То?таров, Ра?ымжан ?ош?арбаев сия?ты аты а?ыз?а айнал?ан а?аларымыз бен апаларымыз тарих бетінде «батыр» деп жазылды.

Ерлік пен ?аза тап?ан а?аларымыз бен апалдарымызды? рухына бас иіп, еске алайы?.

 (1 минут ?нсіздік)

Отанымызды? байта? жерін ?ор?ады

А? с?т берген анасын да ?ор?ады

П?к ж?зді баласын да ?ор?ады

Самал ескен даласын ?ор?ады

10 сынып т?рбиеленушісі  А.А?сейтімова   М.Ма?атаевты? «1941 ж А?пан» ?ле?ін о?иды

Ж?ргізуші: Ия, с?рапыл со?ыс ешкімді де аямады. Ана жарынан айырылса, бала ?кесінен айырылды. Біра? ?кесін к?те берді, к?те берді.

?деби монтаж:

9 сынып т?рбиеленушісі Бисенбин Н.

Естідім-ау Же?іс к?нін

Д?рілдейді к?к пен жер

?уанышпен ?а?ып г?лім,

Ойна?тайды ?уан?ан ел.

Же?с келді далама,

Же?іс келді ?ке боп,

Елдегі  бар бала?а,

Же?іс келді ?н болып

Келді  ауыл?а с?н к?рік

Же?іс келді ала?ай

Тойып жейтін нан болып.

11 сынып т?рбиеленушіс Аманаова Л?ззат

Ер азат, е?бек, ерлік, ел ерікті,

Е?бекті? ?рнегімен жер к?рікті.

Мы?да?ан ?аза?стан к?рескері,

Же?іске жеткізді елін, ел ерлері

?аза?стан!

Да??ы?ды та?ы шыр?ап сен кетті?.

Же?іс деген  жа?сылы?ты? сы?ары

Жігерленген ??штарлы?ты? ??ралы

К?рескерді? арманы мен ?раны

?уыныш пен мерекні? б?л ?ні

Т?рбиеші:  Мінекей балалар,біз ?мір с?ріп жатыр?ан бейбіт ?мір бізге о?ай келмеді. Со?ыс?а аттанып із- т?ззіз жо?ал?андар ?аншама, оларды? бір хабарын біле алмай, ?лі ?мітін ?збей ж?ргендер ?аншама. Айтарымыз б?дан былай еш?ашан со?ыс   болмай, ?лемде тек  бейбітшілік  болсын  деген игі тілекпен, б?гінгі «Елдікте, ерлікте ?рпа??а аманат» кешімізді жабы? деп жариялаймыз.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Елдікте, ерлікте ?рпа??а аманат»

№6 орта мектебі жанындағы интернат

Елдікте, ерлікте ұрпаққа

аманат

Өткізген: С.Абдуллаева2013-2014 оқу жылыСабақтың мақсаты: Тәрбиеленушілерді Ұлы Отан соғысындағы қазақстандықтардың ерлік істерімен таныстырып, ой-өрісін дамыту. Оларды адамгершілікке, Отанын сүюге, оны қорғауға баулу. Отанға деген сүйіспеншіліктерін арттыру, патриоттық сезімге баулу. Тәрбиеленушілерді үлкенді сыйлауға, оларды құрметтеуге тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: Ұлы Отан соғысына арналған әуен, ерлік туралы жазылған нақыл сөздер, газеттер.

Сабақтың барысы: Құрметті ұстаздар мен тәрбиеленушілер, бүгінгі «Елдікте, ерлікте ұрпаққа аманат» атты кешімізге қош келдіңіздер!

Тарих кеші үнемі жаңаланып отырады. Десек те ұмытылмайтын, ескірмейтін тарихи оқиғалар болады. Соның бірі әлемді дүр сілкіндірген екінші дүниежүзілік соғыстың қасіретін батыр ағаларымыз бен апаларымыздың ерлігін ешкім де ешқашан ұмытпақ емес. 1941 жылы маусымның 22, сағат таңғы 4-те бейбіт жатқан елімізге Германия тұтқиылдан соғыс ашты. Суық хабар сол күні байтақ елімізге, жер-жерден тарады.

Ер-азаматтар асығыс соғысқа аттанды. Кейбірі өздері сұранып аттанды. Қасиетті жеріміз, бейбіт жатқан еліміз, құлақ естіп, көз көрмеген апатқа ұшырады. Еліміздің жауынгерлерді қасықтай қаны, шыбындай жаны қалғанша шайқасты.

Жауынгерлер батырлықтың, батылдықтың үлгісін көрсетті. Орасан зор майдан шебінде соғыс қатты жүріп жатты. Осы соғыста Кеңес Одағының басқа да республикаларымен бірге біздің қазақ халқы да жан аямай жаумен шайқасты. Жеңіс жеңілдікпен келген жоқ. 50 млн адамның өмірін жалмады. Міне, осындай лаң салған алапаттың жеңіспен аяқталғанына 69 жыл толып отыр.

(соғыс туралы ән айтылып тұрады).

1-тәрбиеленуші: Шығыста таң шапағы жаңа біліне бастаған кез. Еңбек адамдары қаперсіз ұйқыда болатын. Кенет, батыс жақтан қызылды- жасылды оттар жарқылдап, шекараға тақап ұшақтар гүрілдеп ұшып келеді.

2-тәрбиеленуші: Фашистік Германия қарақшылықпен Кеңес халқының шекарасын бұзып, басып кірді. Ұлы Отан соғысы басталып кетті.

Ән: 11 сынып тәрбиеленушісі Калинина С орындауында «Жойылсын соғыс мәңгілік».

Неміс фашистері күшті Армия жасақтап, басқа да халықтарды құлға айналдыру үшін майдан ашты. Фашистерге қарсы бүкіл Кеңес елі көтерілді.

Соғыстың алғашқы күндерінен бастап-ақ Кеңес халқы жан-тәнімен Отанын қорғады. Әрбір село, қала үшін кескілескен ұрыс болды, қанша неміс басқыншыларымен Кеңес азаматы аянбай шайқасты.

Соғыс жалмап, аға-іні бауырды,

Зар жылатты тыныш жатқан ауылды

Жалғызынан айырыпты ананы,

Әкесінен айырыпты баланы.

1-тәрбиеленуші: Осы соғыста Кеңес Одағының басқа Республикаларымен бірге біздің қазақстан Республикасы да жан аямай шайқасты. Даңқты қарулы күштердің және еңбек армиясының құрамына 1 млн.870 мың қазақстандықтар болған.

Ән: «Батыр бала-Болатбек» 9 сынып тәрбиеленушісі Зарлық Арман орындауында.

Нұркен 9-сынып: Туған жер, өскен орта, байтақ дала,

Махаббат, ыстық жүрек, құмарлана

Сүйеді Төлегендей ер баласын,

Баулыған батырлыққа Отан-Ана!

Ажал боп төнген жауына,

Дауылды көктің қыраны,

Ерліктің өжет бір әнін

Таңғалтқан батырлығымен,

Тарланбоз Талғат ағамыз.

Би: 10 сынып тәрбиеленушілері «Жұмыр қылыш»

Жүргізуші: Ат ауыздығымен су ішкен, ер етегімен су кешкен сұрапыл соғыста ерлермен бірге қолына қару алып, Отанын қорғауға біздің батыр апаларымыз Шығыс жұлдыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова да ерлік көрсетіп, батырлықпен қаза тапты.

Ән: «Әлия» орындайтын Әділжан Жанна

Жүргізуші: Ия, кеудесін оққа төсеген қарапайым қазақтың қызы мәншүк қас дұшпанынан елін қорғаған. Ол анасын, туған жерн қатты сағынғанда қолына қалам алып анасына арнап жазған хаттары толастаған емес. 1943 жылы күз айы болатын Сол кездегі Мәншүктің жазған хатына тоқтала кетейік.

Эльмира. Мәншүктің хаты:

Қымбатты апа ! Көптен кұткен хат пен посылканы тура алщғаш шепте жүргелі тұрған сәтте алғам. Бұл 1943 жылдың 10 қыркүйегі еді. Өзіме бір-ақ алма тисе де қатты қуандым. кішкене сыйлықты мен сияқты кұткен жауынгерлер мен әскери қолбасшылар талап етті. Үлкен рахмет, жолымыз сәтті болды. Ал, қазір алғы шепте пулеметпен фашистерді мықтап аңдудамын. Міне, қалт еткен сәтті пайдаланып, сізге хат жолдап отырмын.

Соғыс жылдары-ақ қазақстандық бес әскери құрамға гвардиялық деген құрметті атақ беріліп, олардың туларына әлденеше ордендер қадалжы. Олардың жауынгерлерінің аты аңызға айналды.Соның ішінде атақты 28-гвардиялық Панфилов дивизиясыныі әскери қолбасшысы болған Бауыржан Момышұлының , Мәлік Ғабдулинің есімдері соғыс тарихынан мәңгілік орын алды

(Әуен жайыменен қосылады )

Жүргізуші: Ұлы отан соғысына қатысқан қазақ азаматтары

Қасым Қайсенов, Талғат Бегилдинов, Нүркен Әбдіров, Мәлік Ғабдуллин, Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова, Бауыржан Момышұлы, Төлеген Тоқтаров, Рақымжан Қошқарбаев сияқты аты аңызға айналған ағаларымыз бен апаларымыз тарих бетінде «батыр» деп жазылды.

Ерлік пен қаза тапқан ағаларымыз бен апалдарымыздың рухына бас иіп, еске алайық.

(1 минут үнсіздік)

Отанымыздың байтақ жерін қорғады

Ақ сүт берген анасын да қорғады

Пәк жүзді баласын да қорғады

Самал ескен даласын қорғады

10 сынып тәрбиеленушісі А.Ақсейтімова М.Мақатаевтың «1941 ж Ақпан» өлеңін оқиды

Жүргізуші: Ия, сұрапыл соғыс ешкімді де аямады. Ана жарынан айырылса, бала әкесінен айырылды. Бірақ әкесін күте берді, күте берді.

Әдеби монтаж:

9 сынып тәрбиеленушісі Бисенбин Н.

Естідім-ау Жеңіс күнін

Дүрілдейді көк пен жер

Қуанышпен қағып гүлім,

Ойнақтайды қуанған ел.

Жеңс келді далама,

Жеңіс келді әке боп,

Елдегі бар балаға,

Жеңіс келді ән болып

Келді ауылға сән көрік

Жеңіс келді алақай

Тойып жейтін нан болып.11 сынып тәрбиеленушіс Аманаова Ләззат

Ер азат, еңбек, ерлік, ел ерікті,

Еңбектің өрнегімен жер көрікті.

Мыңдаған Қазақстан күрескері,

Жеңіске жеткізді елін, ел ерлері

Қазақстан!

Даңқыңды тағы шырқап сен кеттің.

Жеңіс деген жақсылықтың сыңары

Жігерленген құштарлықтың құралы

Күрескердің арманы мен ұраны

Қуыныш пен мерекнің бұл әні

Тәрбиеші: Мінекей балалар,біз өмір сүріп жатырған бейбіт өмір бізге оңай келмеді. Соғысқа аттанып із- түззіз жоғалғандар қаншама, олардың бір хабарын біле алмай, әлі үмітін үзбей жүргендер қаншама. Айтарымыз бұдан былай ешқашан соғыс болмай, әлемде тек бейбітшілік болсын деген игі тілекпен, бүгінгі «Елдікте, ерлікте ұрпаққа аманат» кешімізді жабық деп жариялаймыз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Елдікте, ерлікте ?рпа??а аманат

Автор: Оспанова ??ндыз Хайрулла?ызы

Дата: 26.03.2016

Номер свидетельства: 310455

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(43) "«Ерлік – ұрпаққа ұран»."
  ["seo_title"] => string(23) "ierlik_u_rpak_k_a_u_ran"
  ["file_id"] => string(6) "471336"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1527526650"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(39) "Ба?ыт г?лін терген к?н "
  ["seo_title"] => string(27) "bak-yt-ghulin-tierghien-kun"
  ["file_id"] => string(6) "162840"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1422421280"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(135) "«Ба?ыт г?лін терген к?н!» атты ?лы же?істі? 70 жылды?ына арнал?ан т?рбие са?аты "
  ["seo_title"] => string(90) "bak-yt-ghulin-tierghien-kun-atty-u-ly-zhien-istin-70-zhyldyg-yna-arnalg-an-t-rbiie-sag-aty"
  ["file_id"] => string(6) "214657"
  ["category_seo"] => string(7) "zavuchu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1432392491"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "М??гілік ?шпес отты жылдар "
  ["seo_title"] => string(31) "m-n-ghilik-oshpies-otty-zhyldar"
  ["file_id"] => string(6) "221515"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1435344254"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(54) "Т?рбие са?аты ?лы Же?іске 70 жыл"
  ["seo_title"] => string(40) "t-rbiie-sag-aty-u-ly-zhien-iskie-70-zhyl"
  ["file_id"] => string(6) "266531"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1450184327"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства