kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Же?іс туын желбіреткендер

Нажмите, чтобы узнать подробности

Іскендір А?бота

6-сынып, «№152 ?аза? орта мектебі» КММ

Шиелі ауданы, ?ызылорда облысы

Жетекшісі: ?лихан Г?лмира ?бді?ани?ызы

Же?іс туын желбіреткендер

Жоспар:

 1. Кіріспе

Мен ба?ытты баламын.

 1. Негізгі б?лім:

а). Мені? атам – майдангер.

?). Со?ыс жылдарыны? ку?гері.

 1. ?орытынды

?шпес ерлік м??гілік!

                                                                                     Сын са?атта ерлігіміз де,                                   

                                                                       елдігіміз де бойымыздан табылды.

                                                                                                     Н.?.Назарбаев

           Мен ?мірге келдім, ал?аш рет анамды к?рдім. Ия, ол ма?ан ?мір сыйлады, ба?ып-?а?ты, аялы ала?анымен ?сірді. Енді мен ба?ыттты баламын. К?зімді ашып жан-жа?ыма ?арасам, б?рі-б?рі керемет! Мектепке келесі?, білім аласы?, емін-еркін ойнап-к?лесі?. Осындай тамаша ?мір о?айлы?пен келмегенін с?би ж?регім сезеді. О?ан себеп – «со?ыс» деген ?ар?ыс ат?ыр с?зді айтып, атам еріксіз к?зіне жас алатын.

         Со?ыс. Осы бес ?ріптен т?ратын ?атыгез де с?мды? с?з ??ла??а т?рпідей тиетіні рас. 1941 жылы 22 маусым к?ні та??ы са?ат т?ртте неміс фашистері бейбіт жат?ан бізді? Отанымыз?а опасызды?пен шабуыл жасады. Шырт ?й?ыда жат?ан ?арапайым халы? ?й?ысынан шошып оянды. Со?ыс 1418 к?нге созылды. Отан ?шін ?ан майдан?а ?келер мен а?алар, аталарымыз аттанды.

         Ала?андай ауылымыздан да ?аншама бозда?тар жау?а ?арсы со?ысты. Соларды? бірі – мені? атам Т?жімбетов Іскендір. Жасты? ша?ыны? ?иын кезе?дерін, ?сіресе со?ыс майданында?ы ауыр арпалыстарды, к?ні-т?ні ?й?ы к?рмей, дамылдамай, жау?а ?арсы шай?ас?анын, жолдастарына о? тиіп, майдан даласында к?з ж?м?андарын атам ?немі ??гімелеп отырушы еді.  Ол майданда «Катюша» машинасын  ж?ргізген. Жаулармен бетпе-бет кездескенін, ?рыс даласында ?аншама жора-жолдастарыны? ?ал?анын есіне жиі алатын.

Ескі суреттерге ?арап, к?зі жасаурайтын, жиі ой?а шоматын ауылымызда ?азір бір ?ана ардагер ?ария бар.Ту?ан елді? келешегін са?тау?а к?ш-жігерін аяма?ан, со?ыс жылдарыны?  ку?гері, то?санды е?серіп ?ал?ан ?арт майдангер атамыз Ш?мші Мырзабаев жайна?ан ?мір мен ба?ытты ?рпа?ты к?ріп отыр. Ол бір ая?ын майдан даласына тастап, жал?ыз ая?пен ту?ан жеріне орал?ан. Ол кісі біз ?шін батыр, себебі жауды бетпе-бет к?рді, шай?асты, сонда да же?ілмеді, ?лімге ?арсы т?рды. Осы орайда ?.С?рсенбаевты? мына ?ле?і ой?а оралады:

Сен ??рметте оны!

Т?сінді? бе, ?ара?ым?

Ол а?ша?а сат?ан жо?

Тізеден кесіп ая?ын.

Еріккеннен де ?стап ж?рген жо?,

?олты?та?ы ?зын тая?ын.

Денесін о? п?ршелесе де,

Ел намысын ?ор?ап ?алды.

Сен к?рметте оны!

Т?сінді? бе, ?ара?ым?

Сені? келешегі? ?шін берді ол

Азатты? жолында?ы ая?ын!

           Ел басына к?н туып, ер азамат етегімен су кешкен кезе?де ?аза?станды?тарды? Отанын ?ор?ау?а айры?ша ?лес ?ос?аны белгілі. Ел ?ор?ау?а ?аза?станды?тар белсене ?атысып, майданда кеудесін о? пен от?а тосты. «Б?рі майдан ?шін, б?рі де же?іс ?шін!» деген ?шпес ерлік ?негесін ?алдыр?ан сарбаздарды? серті ?рпа??а м??гі ?неге! Тарихи м?ліметтерге ?арап отырса?, ке? байта?  елімізді с?м жаудан ?ор?ау?а ?аза?станнан бір миллион ?ш ж?з отыз алты мы? адам майдан?а аттанып, оны? т?рт ж?з он мы?нан астамы ?аза тапты.

Сыр жерінен жетпіс мы?нан астам адам ?ан майдан?а аттанды. Жерлестеріміз ерлік пен елдікті? ?лгісін танытты, Отан алдында?ы  парыздарын адал ат?арды.

        70 жыл б?рын Же?іс туын желбіреткен батырлар – б?гінде ел тілеуін тілеп отыр?ан ардагерлеріміз - жастар?а ?лгі-?неге, ел татулы?ымызды? ?йыт?ысы, халы?ты? ??ты болып отыр.

           Хал?ымызды? да??ты ?лдары мен ?ыздарыны? майдан ж?не тылда?ы ?шпес ерлігі мен ерен е?бектері еш?ашан ?мытылмайды. Уа?ыт ал?а жылжы?ан сайын б?л ерлікті? шо?ты?ы биіктеп, ?адір-?асиеті мен ба?асы артып, даралана т?седі. Же?іс бізге миллиондарды? т?гілген ?анымен келді.      

?лы Отан со?ысыны? же?іспен ая?тал?анына да биыл 71 жыл. ?ан майданда ажалмен арпалысып ж?ріп, ?ажайып ерлік жаса?ан а?а ?рпа??а деген ??рмет сезіміміз еселене т?седі. Елдігіміз бен ерлігімізді, отанс?йгіштігімізді паш етті. Олар жаса?ан ?лы ерлік еш?ашан ?мытылмайды, ол м??гілік ?алады.

       Ауылымызда Же?істі? 70 жылды?ына орай «Ер есімі – ел есінде» атты мемориалды та?та?а   майдангер аталарымызды? аты-тегі жазылып, «Ерлік еш?ашан да ?мытылмайды» та?тасына суреттері ?ойылып, «Ардагерлер ала?ына» а?аштар егілді. Осы ардагерлерді? ішінде мені? Іскендір атамны?  бол?анын ма?танышпен айтамын. Келер ?рпа?, я?ни біздер, майдангерлерді? ?рпа?ымыз. Осындай заманда ба?ытты ?мір с?ріп жат?анымыз ерж?рек бабаларымызды? ар?асы екенін ерекше ма?танышпен ??рмет т?тамыз. ?лы Же?істі? 70 жылды?ы егемен елімізге, Сыр хал?ына ??т-береке, мол байлы?, н?р шуа?ты ба?ыт ?келгей!

Бола ма со?ыс -

Біздікі Же?іс!

Біра? та со?ыс

Болмасын де?із! – деп, с?зімді ая?та?ым келеді.

Просмотр содержимого документа
«Же?іс туын желбіреткендер»
Іскендір Ақбота

6-сынып, «№152 қазақ орта мектебі» КММ

Шиелі ауданы, Қызылорда облысы

Жетекшісі: Әлихан Гүлмира Әбдіғаниқызы

Жеңіс туын желбіреткендер


Жоспар:

 1. Кіріспе

Мен бақытты баламын.

 1. Негізгі бөлім:

а). Менің атам – майдангер.

ә). Соғыс жылдарының куәгері.

 1. Қорытынды

Өшпес ерлік мәңгілік!


Сын сағатта ерлігіміз де,

елдігіміз де бойымыздан табылды.

Н.Ә.Назарбаев

Мен өмірге келдім, алғаш рет анамды көрдім. Ия, ол маған өмір сыйлады, бағып-қақты, аялы алақанымен өсірді. Енді мен бақыттты баламын. Көзімді ашып жан-жағыма қарасам, бәрі-бәрі керемет! Мектепке келесің, білім аласың, емін-еркін ойнап-күлесің. Осындай тамаша өмір оңайлықпен келмегенін сәби жүрегім сезеді. Оған себеп – «соғыс» деген қарғыс атқыр сөзді айтып, атам еріксіз көзіне жас алатын.

Соғыс. Осы бес әріптен тұратын қатыгез де сұмдық сөз құлаққа түрпідей тиетіні рас. 1941 жылы 22 маусым күні таңғы сағат төртте неміс фашистері бейбіт жатқан біздің Отанымызға опасыздықпен шабуыл жасады. Шырт ұйқыда жатқан қарапайым халық ұйқысынан шошып оянды. Соғыс 1418 күнге созылды. Отан үшін қан майданға әкелер мен ағалар, аталарымыз аттанды.

Алақандай ауылымыздан да қаншама боздақтар жауға қарсы соғысты. Солардың бірі – менің атам Тәжімбетов Іскендір. Жастық шағының қиын кезеңдерін, әсіресе соғыс майданындағы ауыр арпалыстарды, күні-түні ұйқы көрмей, дамылдамай, жауға қарсы шайқасқанын, жолдастарына оқ тиіп, майдан даласында көз жұмғандарын атам үнемі әңгімелеп отырушы еді. Ол майданда «Катюша» машинасын жүргізген. Жаулармен бетпе-бет кездескенін, ұрыс даласында қаншама жора-жолдастарының қалғанын есіне жиі алатын.

Ескі суреттерге қарап, көзі жасаурайтын, жиі ойға шоматын ауылымызда қазір бір ғана ардагер қария бар.Туған елдің келешегін сақтауға күш-жігерін аямаған, соғыс жылдарының куәгері, тоқсанды еңсеріп қалған қарт майдангер атамыз Шәмші Мырзабаев жайнаған өмір мен бақытты ұрпақты көріп отыр. Ол бір аяғын майдан даласына тастап, жалғыз аяқпен туған жеріне оралған. Ол кісі біз үшін батыр, себебі жауды бетпе-бет көрді, шайқасты, сонда да жеңілмеді, өлімге қарсы тұрды. Осы орайда Ә.Сәрсенбаевтың мына өлеңі ойға оралады:

Сен құрметте оны!

Түсіндің бе, қарағым?

Ол ақшаға сатқан жоқ

Тізеден кесіп аяғын.

Еріккеннен де ұстап жүрген жоқ,

Қолтықтағы ұзын таяғын...

Денесін оқ пәршелесе де,

Ел намысын қорғап қалды.

Сен кұрметте оны!

Түсіндің бе, қарағым?

Сенің келешегің үшін берді ол

Азаттық жолындағы аяғын!

Ел басына күн туып, ер азамат етегімен су кешкен кезеңде қазақстандықтардың Отанын қорғауға айрықша үлес қосқаны белгілі. Ел қорғауға қазақстандықтар белсене қатысып, майданда кеудесін оқ пен отқа тосты. «Бәрі майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін!» деген өшпес ерлік өнегесін қалдырған сарбаздардың серті ұрпаққа мәңгі өнеге! Тарихи мәліметтерге қарап отырсақ, кең байтақ елімізді сұм жаудан қорғауға Қазақстаннан бір миллион үш жүз отыз алты мың адам майданға аттанып, оның төрт жүз он мыңнан астамы қаза тапты.

Сыр жерінен жетпіс мыңнан астам адам қан майданға аттанды. Жерлестеріміз ерлік пен елдіктің үлгісін танытты, Отан алдындағы парыздарын адал атқарды.

70 жыл бұрын Жеңіс туын желбіреткен батырлар – бүгінде ел тілеуін тілеп отырған ардагерлеріміз - жастарға үлгі-өнеге, ел татулығымыздың ұйытқысы, халықтың құты болып отыр.

Халқымыздың даңқты ұлдары мен қыздарының майдан және тылдағы өшпес ерлігі мен ерен еңбектері ешқашан ұмытылмайды. Уақыт алға жылжыған сайын бұл ерліктің шоқтығы биіктеп, қадір-қасиеті мен бағасы артып, даралана түседі. Жеңіс бізге миллиондардың төгілген қанымен келді.

Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына да биыл 71 жыл. Қан майданда ажалмен арпалысып жүріп, ғажайып ерлік жасаған аға ұрпаққа деген құрмет сезіміміз еселене түседі. Елдігіміз бен ерлігімізді, отансүйгіштігімізді паш етті. Олар жасаған ұлы ерлік ешқашан ұмытылмайды, ол мәңгілік қалады.

Ауылымызда Жеңістің 70 жылдығына орай «Ер есімі – ел есінде» атты мемориалды тақтаға майдангер аталарымыздың аты-тегі жазылып, «Ерлік ешқашан да ұмытылмайды» тақтасына суреттері қойылып, «Ардагерлер алаңына» ағаштар егілді. Осы ардагерлердің ішінде менің Іскендір атамның болғанын мақтанышпен айтамын. Келер ұрпақ, яғни біздер, майдангерлердің ұрпағымыз. Осындай заманда бақытты өмір сүріп жатқанымыз ержүрек бабаларымыздың арқасы екенін ерекше мақтанышпен құрмет тұтамыз. Ұлы Жеңістің 70 жылдығы егемен елімізге, Сыр халқына құт-береке, мол байлық, нұр шуақты бақыт әкелгей!

Бола ма соғыс -

Біздікі Жеңіс!

Бірақ та соғыс

Болмасын деңіз! – деп, сөзімді аяқтағым келеді.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Же?іс туын желбіреткендер

Автор: Іскендір А?бота

Дата: 03.03.2016

Номер свидетельства: 302001

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(64) "Шы?арма "Же?іс туын желбіреткендер!""
  ["seo_title"] => string(38) "shygarmazhienistuynzhielbirietkiendier"
  ["file_id"] => string(6) "302009"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1457025848"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства