kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жем?орлы??а жол бермеуге міндеттіміз"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жем?орлы??а жол бермеуге міндеттіміз

            Елбасы Н.Назарбаевты?  «?аза?стан жолы-2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» атты ?аза?стан хал?ына Жолдауында аса ма?ызды міндетті ж?ктеді. Ол - сыбайлас жем?орлы??а ?арсы жа?а стратегияны ?алыптастыру ж?не іске асыру міндеті.  Сыбайлас жем?орлы? деп  за?да ?арастырылма?ан жеке немесе д?некерлер ар?ылы м?ліктік игілікке ж?не мемлекеттік басшылы? органдарда?ы жеке т?л?аларды?  лауазымды? д?режелерін  ?з м?дделеріне ?олдана отырып табыс табу ?шін жасалынатын ?адамдарды айтады.  Б?л - ???ы? б?зушылы?, я?ни ?ылмыс. Азаматтарды? ???ы?тары мен бостанды?тарын ?ор?ау?а, сыбайлас жем?орлы?  к?ріністерінен туындайтын ?ауіп-?атерден елімізді? ?лтты? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз етуге, жем?орлы??а ?атысты ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу?а ба?ыттал?ан за?ны? бірі -1998 жыл?ы 2 шілдедегі ?аза?стан Республикасы «Сыбайласты? жем?орлы??а ?арсы к?рес туралы» За?ы.  Онда сыбайлас жем?орлы?пен к?ресу  ?рбір ел азаматтарыны? міндеті екендігі атап к?рсетілген. Сыбайлас жем?орлы?пен к?рес ?аза?станны? жедел дамуыны? ма?ызды факторы, мемлекеттік саясатты? стратегиялы? басымдылы?ы ж?не ?лтты? б?секеге  ?абілеттілікті? міндетті шарты болып табылады.

«Ел болам десе?, бесігі?ді т?зе», - дейді халы? ма?алы. Сонды?тан б?л ?ылмысты ауызды?тау ?шін мектеп партасынан–а?,  адами ??ндылы?тарды жас?спірімдерді? бойына сі?іру м??алімдерге парыз. Бойында имандылы? пен адамгершілігі бар азамат ?ылмыс?а бармайтыны аны?. Ел Президентіні? «егер біз ???ы? пен ???ы?тылы?ы бар м?дениетті ?о?амды ??ру?а ниеттенсек, онда ?р азамат мектеп жасынан ?арапайым негіздерін ме?геруі  керек» - деген с?здері  мектептегі ???ы?ты? т?рбиені? ма?ыздылы?ын атап к?рсеткендей. Мектепте ???ы?ты? т?рбие мен ?атар  рухани –адамгершілік пен патриотты? т?рбиеге де ?лкен м?н беріледі. Осы ба?ыттарда жыл бойы ау?ымды іс-шаралар  ?йымдастырылды. ???ы?ын білетін азамат ?зін ?орлау?а жол бермейді, демек ол бас?а?а да адамгершілікпен ?арайды, елжанды, елгезек болады. Ол- ?з еліні? патриоты болма?. 9 сыныптар арасында ?ткен «Сыбайлас жем?орлы??а жол жо?!» атты д??гелек ?стел барысында жастарды? ?рбіткен ойлары сыбайлас жем?орлы? ел экономикасыны? к?терілуіне ?лкен кедергі келтіріп отыр?ан ?о?амымызды? е? басты ?ауіп – ?атерлеріні? бірі  ж?не осындай келе?сіз ??былыстармен к?рес ж?ргізу барлы? ?лтжанды азаматтардын  парызы екенін т?сінетіндігін бай?атты. Сауалнама?а ?атыс?ан о?ушыларды? дені сыбайлас жем?орлы?ты? туындауы  адамны? сана-сезіміне байланысты, сыбайлас жем?орлы?ты болдырмауды? жолы - за?ды к?шейту деген н?с?аны та?да?ан. Біз білетіндей, е? ?атал жаза ?азіргі ?ытай елінде ?олданылады. 1980 жылдарды? басында ?ата? экономикалы? ?ылмыс жаса?аны ?шін ?ытай ?ылмысты? кодексінде «ату баптары» к?рт к?бейген-ді, ?азір ?ытайда сыбайлас жем?орлы?ты? ?шін ?мірлік сотталу немесе ?лім жазасын алу?а болады.

    ?аза?стан Республикасыны? Конституциясыны? 1 – бабында к?рсетілгендей, мемлекетімізді? е? ?ымбат ?азынасы – адам ж?не адамны? ?мірі. Сыбайлас жем?орлы? адамзат ?шін ?те ?ауіпті жа?ымсыз ?леуметтік к?ріністерді? бірі болса,  мемлекетімізді? асыл ?азынасын ?ор?ау мен са?тау ?шін жем?орлы??а жол бермеуге міндеттіміз.

Алматы облысы

?арасай ауданы

Ж.Б?рібаев атында?ы орта мектебіні?

т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары Г.Мерказиева

Просмотр содержимого документа
«"Жем?орлы??а жол бермеуге міндеттіміз" »

Жемқорлыққа жол бермеуге міндеттіміз

Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында аса маңызды міндетті жүктеді. Ол - сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны қалыптастыру және іске асыру міндеті. Сыбайлас жемқорлық деп заңда қарастырылмаған жеке немесе дәнекерлер арқылы мүліктік игілікке және мемлекеттік басшылық органдардағы жеке тұлғалардың лауазымдық дәрежелерін өз мүдделеріне қолдана отырып табыс табу үшін жасалынатын қадамдарды айтады.  Бұл - құқық бұзушылық , яғни қылмыс. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық  көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған заңның бірі -1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы «Сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы. Онда сыбайлас жемқорлықпен күресу  әрбір ел азаматтарының міндеті екендігі атап көрсетілген. Сыбайлас жемқорлықпен күрес Қазақстанның жедел дамуының маңызды факторы, мемлекеттік саясаттың стратегиялық басымдылығы және ұлттық бәсекеге  қабілеттіліктің міндетті шарты болып табылады.

«Ел болам десең, бесігіңді түзе», - дейді халық мақалы. Сондықтан бұл қылмысты ауыздықтау үшін мектеп партасынан–ақ, адами құндылықтарды жасөспірімдердің бойына сіңіру мұғалімдерге парыз. Бойында имандылық пен адамгершілігі бар азамат қылмысқа бармайтыны анық. Ел Президентінің «егер біз құқық пен құқықтылығы бар мәдениетті қоғамды құруға ниеттенсек, онда әр азамат мектеп жасынан қарапайым негіздерін меңгеруі керек» - деген сөздері мектептегі құқықтық тәрбиенің маңыздылығын атап көрсеткендей. Мектепте құқықтық тәрбие мен қатар рухани –адамгершілік пен патриоттық тәрбиеге де үлкен мән беріледі. Осы бағыттарда жыл бойы ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылды. Құқығын білетін азамат өзін қорлауға жол бермейді, демек ол басқаға да адамгершілікпен қарайды, елжанды, елгезек болады. Ол- өз елінің патриоты болмақ. 9 сыныптар арасында өткен «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» атты дөңгелек үстел барысында жастардың өрбіткен ойлары сыбайлас жемқорлық ел экономикасының көтерілуіне үлкен кедергі келтіріп отырған қоғамымыздың ең басты қауіп – қатерлерінің бірі және осындай келеңсіз құбылыстармен күрес жүргізу барлық ұлтжанды азаматтардын  парызы екенін түсінетіндігін байқатты. Сауалнамаға қатысқан оқушылардың дені сыбайлас жемқорлықтың туындауы адамның сана-сезіміне байланысты, сыбайлас жемқорлықты болдырмаудың жолы - заңды күшейту деген нұсқаны таңдаған. Біз білетіндей, ең қатал жаза қазіргі Қытай елінде қолданылады. 1980 жылдардың басында қатаң экономикалық қылмыс жасағаны үшін Қытай қылмыстық кодексінде «ату баптары» күрт көбейген-ді, қазір Қытайда сыбайлас жемқорлықтық үшін өмірлік сотталу немесе өлім жазасын алуға болады.

Қазақстан Республикасының Конституциясының 1 – бабында көрсетілгендей, мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі. Сыбайлас жемқорлық адамзат үшін өте қауіпті жағымсыз әлеуметтік көріністердің бірі болса, мемлекетіміздің асыл қазынасын қорғау мен сақтау үшін жемқорлыққа жол бермеуге міндеттіміз.


Алматы облысы

Қарасай ауданы

Ж.Бәрібаев атындағы орта мектебінің

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Г.МерказиеваПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Жем?орлы??а жол бермеуге міндеттіміз"

Автор: Мерказиева Гулмира Кенесовна

Дата: 19.06.2015

Номер свидетельства: 220646

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства