kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы: «Мектеп о?ушыларыны? ?леуметтік жа?дайын зерттеу жолдары»

Нажмите, чтобы узнать подробности

?азіргі  та?да  ?скеле?  ?рпа?ты  т?рбиелеу ма?ызды м?селелерді? бірі болып табылады. ?азіргі та?да сапалы білім алу тікелей отбасыны? материалды? жа?дайына, байланысты болып отыр.

?леуметтік жетімдер деуіні? себібі-?о?ам ?з м?шелеріне отбасылы?, аналы? борышын ?теуге жа?дай тудырмай, жауапкершілік, махаббат аяушылы? ж?не мейірімділік сезімін ?алыптастырмай отыратынды?ында. Оларды? ?леуметтік орта?а бейімделуі,  ?о?амда  ?з  орындарын д?рыс ба?ыттай алуы, ???ы?тарыны?  ?ор?алуы, ?лкендер тарапынан зорлы?-зомбылы??а ?шырамауын б?гінде  ?леуметтік  т?рбие  беретін мамандар ?йымдастыруы ?ажет.

Сонымен ?атар, ?азіргі та?да  мектепте  жас?спірімдерге, оларды? ?леуметтік жа?дайын к?теру, материалды? к?мек к?рсету, ?леуметтік ?олдау ма?сатында  ?леуметтік педагог мамандары ?ызмет ат?арады.

?леуметтік педагог ж?мыс істеу барысында «жеке т?л?а -отбасы-?о?ам» ж?йесіндегі ?зара ?арым-?атынастарды реттеп отырады. Осы ?а?идалар отбасы мен балалар?а к?мек к?рсетуді ?амтамасыз етеді.

?леуметтік ?ор?алма?ан о?ушылар катигориясын аны?тау ?ам?орлы?та?ы балалар, м?гедек балалар, жетім балалар, к?п балалы ж?не аз ?амтамасыз етілген отбасыларды? балаларын мына кестелерді сынып жетекшілерге тарату ар?ылы аны?тау

Аз ?амтамасыз етілген  отбасы балаларыны? тізімі

О?ушыны? аты-ж?ні

Ту?ан к?ні, айы, жылы

Сы-

ны-

бы

?кесі туралы м?лімет, аты-ж?ні, ж?мыс орны

Анасы туралы м?лімет, аты-ж?ні, ж?мыс орны

М?ртебесі

(ажырасуы, жал?ызілікті ана (Форма-4), м?гедек, ж?мыссыз ж?не т.б.)

Отбасы жа?дайы

Отбасы-да?ы бала саны

Мекен-

жайы

К?пбалалы отбасынан  шы??ан балалар тізімі

О?ушыны? аты-ж?ні

Ту?ан к?ні, айы, жылы

Сы-

ны-

бы

?кесі туралы м?лімет, аты-ж?ні, ж?мыс орны

Анасы туралы м?лімет, аты-ж?ні, ж?мыс орны

Отбасы-да?ы бала саны

Отба-сы жа?-дайы

Ме-кен-

жайы

            Осы жо?арыда к?рсетілген кесте бойынша мектеп о?ушыларыны? ?леуметтік топта?ы ??рамын алып, тізімдерін жасау ?ажет.

Осы топта?ы о?ушылармен жыл бойы ж?мыс ат?арылуы тиіс.

          М?гедек балалар мен ж?мыс (м?ліметтер банкін ??ру, олармен жеке о?ытуды ?йымдастыру, ?леуметтік-т?рмысты? жа?дайын аны?тау ма?сатында оларды? ?йлеріне бару, оларды о?улы?пен ?амтамасыз ету).

          Аз ?амтамасыз етілген ж?не к?п балалы отбасылармен ж?мыс (м?ліметтер банкін ??ру, оларды? ?леуметтік-т?рмысты? жа?дайына  АКТ ??ру ма?сатында ?йлеріне бару, мектепте тегін ысты? тама?пен ?амтамасыз ету, материалды? ж?не ?леуметтік –психологиялы? к?мек к?рсету).

  Тамыз айы мен ?ырк?йек айы аралы?ында болатын Республикалы?  «Мектепке жол» акциясына ?атыстыру. ?ырк?йек айынан бастап мектеп ас?анасына ?леуметтік топ?а жататын о?ушылар к?ніне бір рет ысты? тама?пен ?амтамасыз етілуі ?ажет. ?араша айында тізім бойынша ?л балалар?а ж?не ?ыз балалар?а ?ысты? ая?киім мен сырт киім берілуі тиіс. Желто?сан айында жа?а жыл мерекесі ?арса?ында ?леуметтік жа?дайы т?мен, к?п балалы отбасынан шы??ан, ?ам?орлы?та?ы о?ушылар?а сыйлы?тар таратылуы тиіс. Осы топта?ы о?ушылармен психолог мамандары ж?мыс ат?арулары тиіс.

            ?а?тар айында жоспар бойынша  асхана ж?мысы туралы анкета, «Д?румендер» бізді? достарымыз та?ырыбында диктант алынып ?орытындысы шы?арылуы керек. Т?рлі іс шаралар?а ?атысуларын ?ада?алап отыру.     

Жас?спірімдерді? ба?ылаусызды?ы мен ?араусыз ?алуы – мектепті? ?зекті проблемаларыны? бірі болып отыр. ?азіргі ?иын жа?дайда отбасы?а мектеп тарапынан ж?йелі білікті к?мек ?ажет. Себебі ата-ана мен балалар арасында?ы ?арым – ?атынас?а байланысты. Отбасы мен мектеп арасында?ы ынтыма?тасты? – б?л орта? ма?сат?а негізделген.

 Жылды? со?ында ?ала сыртында?ы лагерлерге о?ушыларды? тізімін реттеп, ??жаттарын дайыдау ?ажет, барлы? ж?мыс жоспар бойынша ат?арылуы тиіс.

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы: «Мектеп о?ушыларыны? ?леуметтік жа?дайын зерттеу жолдары»»

Тақырыбы: «Мектеп оқушыларының әлеуметтік жағдайын зерттеу жолдары»


Қазіргі таңда өскелең ұрпақты тәрбиелеу маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі таңда сапалы білім алу тікелей отбасының материалдық жағдайына, байланысты болып отыр.

Әлеуметтік жетімдер деуінің себібі-қоғам өз мүшелеріне отбасылық, аналық борышын өтеуге жағдай тудырмай, жауапкершілік, махаббат аяушылық және мейірімділік сезімін қалыптастырмай отыратындығында. Олардың әлеуметтік ортаға бейімделуі, қоғамда өз орындарын дұрыс бағыттай алуы, құқықтарының қорғалуы, үлкендер тарапынан зорлық-зомбылыққа ұшырамауын бүгінде әлеуметтік тәрбие беретін мамандар ұйымдастыруы қажет.

Сонымен қатар, қазіргі таңда мектепте жасөспірімдерге, олардың әлеуметтік жағдайын көтеру, материалдық көмек көрсету, әлеуметтік қолдау мақсатында әлеуметтік педагог мамандары қызмет атқарады.

Әлеуметтік педагог жұмыс істеу барысында «жеке тұлға -отбасы-қоғам» жүйесіндегі өзара қарым-қатынастарды реттеп отырады. Осы қағидалар отбасы мен балаларға көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.

Әлеуметтік қорғалмаған оқушылар катигориясын анықтау қамқорлықтағы балалар, мүгедек балалар, жетім балалар, көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларын мына кестелерді сынып жетекшілерге тарату арқылы анықтау

Аз қамтамасыз етілген отбасы балаларының тізімі

Оқушының аты-жөні

Туған күні, айы, жылы

Сы-

ны-

бы

Әкесі туралы мәлімет, аты-жөні, жұмыс орны

Анасы туралы мәлімет, аты-жөні, жұмыс орны

Мәртебесі

(ажырасуы, жалғызілікті ана (Форма-4), мүгедек, жұмыссыз және т.б.)

Отбасы жағдайы

Отбасы-дағы бала саныМекен-

жайы
Көпбалалы отбасынан шыққан балалар тізімі

Оқушының аты-жөні

Туған күні, айы, жылы

Сы-

ны-

бы

Әкесі туралы мәлімет, аты-жөні, жұмыс орны

Анасы туралы мәлімет, аты-жөні, жұмыс орны

Отбасы-дағы бала саны

Отба-сы жағ-дайы


Ме-кен-

жайыОсы жоғарыда көрсетілген кесте бойынша мектеп оқушыларының әлеуметтік топтағы құрамын алып, тізімдерін жасау қажет.

Осы топтағы оқушылармен жыл бойы жұмыс атқарылуы тиіс.

Мүгедек балалар мен жұмыс (мәліметтер банкін құру, олармен жеке оқытуды ұйымдастыру, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын анықтау мақсатында олардың үйлеріне бару, оларды оқулықпен қамтамасыз ету).

Аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасылармен жұмыс (мәліметтер банкін құру, олардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайына АКТ құру мақсатында үйлеріне бару, мектепте тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету, материалдық және әлеуметтік –психологиялық көмек көрсету).

Тамыз айы мен қыркүйек айы аралығында болатын Республикалық «Мектепке жол» акциясына қатыстыру. Қыркүйек айынан бастап мектеп асқанасына әлеуметтік топқа жататын оқушылар күніне бір рет ыстық тамақпен қамтамасыз етілуі қажет. Қараша айында тізім бойынша ұл балаларға және қыз балаларға қыстық аяқкиім мен сырт киім берілуі тиіс. Желтоқсан айында жаңа жыл мерекесі қарсаңында әлеуметтік жағдайы төмен, көп балалы отбасынан шыққан, қамқорлықтағы оқушыларға сыйлықтар таратылуы тиіс. Осы топтағы оқушылармен психолог мамандары жұмыс атқарулары тиіс.

Қаңтар айында жоспар бойынша асхана жұмысы туралы анкета, «Дәрумендер» біздің достарымыз тақырыбында диктант алынып қорытындысы шығарылуы керек. Түрлі іс шараларға қатысуларын қадағалап отыру.

Жасөспірімдердің бақылаусыздығы мен қараусыз қалуы – мектептің өзекті проблемаларының бірі болып отыр. Қазіргі қиын жағдайда отбасыға мектеп тарапынан жүйелі білікті көмек қажет. Себебі ата-ана мен балалар арасындағы қарым – қатынасқа байланысты. Отбасы мен мектеп арасындағы ынтымақтастық – бұл ортақ мақсатқа негізделген.

Жылдың соңында қала сыртындағы лагерлерге оқушылардың тізімін реттеп, құжаттарын дайыдау қажет, барлық жұмыс жоспар бойынша атқарылуы тиіс.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Та?ырыбы: «Мектеп о?ушыларыны? ?леуметтік жа?дайын зерттеу жолдары»

Автор: Бектурова Гулзат Сыргатаевна

Дата: 15.01.2016

Номер свидетельства: 277027

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства