kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сынып са?аты: ?ыз ?андай болу керек?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы  облысы, Бал?аш  ауданы, Ба?анас ауылы, «Ба?анас мектеп интернаты» МКМ  Досымбекова А?жан Тамабай?ызы  ІІ санатты  тарих п?ніні? м??алімі

Сынып са?аты

Та?ырыбы: ?ыз ?андай болу керек?
Ма?саты: ?аза? хал?ыны? ?дет-??рып,салт-д?ст?рлерін ?ыз баланы? 
бойына сі?іре отырып,?ыз бала?а келешекте ана алдында 
?о?амны?, елді?, ?лтты? тыныс-тіршілігі барысында?ы ?лкен 
жауапкершілікті? т?р?анды?ын сезіндіре отырып,?депті,сыпайы,
адамгершілігі мол, білімді, жан-жа?ты жетілген ?ыз бала т?рбиелеу.

?ткізу технологиясы: «Айту?а о?ай.» тележобасы айдарымен
Барысы:
І. Кіріспе с?з
ІІ. Студия ?она?тарын ша?ырып, с?хбаттасу
ІІІ. Пікірлер алмасу
І?. ?орытындылау 

1-ж?ргізуші: ??рметті ?она?тар, ?стаздар,мектеп о?ушылары б?гінгі «?ыз баланы? т?рбиесі-?лтты? т?рбиесі» атты ток-шоуына ?ош келді?іздер!
Жары? пен жылу,от пен суы? жо? жерде тіршілік те жо?.Ал осыларды? к?ктегі к?зі – к?н болса, жердегі к?зі-адамзат. Адамдарды? бір-біріне мейірімі мен ?ла?атты т?рбиесі тіршілікті са?тайды.Т?рбиесі т?зелмей, елді? к?сегесі к?гермейді,отбасы т?зелмей,болаша? т?зелмейді.

2-ж?ргізуші: ?азіргі заман ?ыз бала т?рбиесіне ерекше м?н беруді ?ажет етеді. Себебі, ?ыз баланы т?рбиелеу деген с?з-?лтты т?рбиелеу деген с?з. ?р елді? ?міріндегі шешуші кілт ?ыздар?а берілетін т?лім-т?рбие ар?ылы ?лшенеді.
Бізді? хал?ымызда «?ыз» деген с?зді ?демілікті?, ?дептілікті?, жан-жа?ты с?лулы?ты? символы ретінде ?олданады.
Бесігінде жа?сы т?рбие ал?ан,?лгі-?неге к?рген ?ыз бала болаша?та да сол ?дебін са?атама?. ?лы ??лама Бауыржан Момыш?лыны? келіні Зейнеп Ахметова «?ыз баланы? мына ?мірдегі міндет-парызыны? ж?гі ауыр,?рі арда?ты. Ол-адамзат ?рпа?ын ?мірге ?келетін болаша? ана,?й ?стап,жар к?тетін адал жар,ата-ене сыйлап,иілетін ?ам?ор келін. Ол осыны ?аласын ?аламастан, б?л-?мір за?ы»-деген.
Сол ?депті,инабатты,адамгершілігі мол,сыпайы ?ыздарды т?рбиелеу-б?гінгі мектепті?,?о?амны? ж?не ата-ананы? негізгі міндеті екенін естен шы?арма?анымыз ж?н. Ендеше,?ыз бала т?рбиесі ж?нінде ой б?лісі?із,сырласы?ыз,пікірі?ізді білдірі?із. 

1-ж?ргізуші: Мен ?аза? ?ыздарына ?айран ?алам,
Жанары, жаны жаздай жайранда?ан.
?ыз ?ссе елді? к?ркі деген с?зді,
?апысыз ?алай айт?ан ?айран бабам,- дегендей, ?аза?ты? ?ызы-?аза?тай ?лтты? айнасы. ?ыз баланы? т?рбиесі ?те салма?ты,б?л н?рсеге же?іл к?збен ?арау?а м?лде болмайды.?ыз баланы? д?рыс ж?ріп-т?руы ата-ананы? м?ртебесі. Шешесіне ?арап бой т?зейтін ?ыздар ?шін ана берген т?лімні? ы?палы ерекше. ??рса?тан басталатын т?рбие, былдырла?ан с?би кезе?мен,жас?спірімдік ша?,бойжеткендік жаспен саба?тасып отырады екен. 

ІІ- ж?ргізуші : ?ыз ?сіру,г?л ?сірумен бірдей! Г?лге де ?лсін-?лсін су ??йып,ауа жеткізіп, айналасын арамш?птерден тазалап отырады ?ой. ?ыз да сондай. Сонды?тан да мектеп жасында?ы ?ыз балалар т?рбиесін негізінен 3 кезе?ге б?луге болады екен.
I-кезе? – Бастауыш сыныптар кезе?і – ?ыздарды тазалы??а,??ыптылы??а,жина?тылы??а ?йрете отырып,білімге ??штарлы?ын арттыру.
II-кезе? – 5-8сыныптар арасында?ы кезе?-ал?аш?ы кезе?дердегі т?рбиені дамыта отырып,?ыз баланы? келешегіне е? керекті,н?зіктік, ілтипаттылы?, ?лкенді сыйлау, кішіге ?ам?ор болу,шыншылды?, т?ра?тылы? сия?ты мінездерді ?алыптастыру.
IIІ-кезе? – 9-11 сыныптар арасында?ы ?ыз баланы? ?о?амны? белсенді м?шесі екенін ??ыну?а, адал досты?ты,таза махабатты т?сінуге т?рбиелеу.?нерге,м?дениеттілікке, ?ткен тарих?а,отаншылды??а, отбасыны? алтын ар?ауы-негізі болу?а ?йрету.

8-сынып о?ушысы М??ажан Наурызбекті ша?ырайы?
1.  Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев былай деген: «Шы?ыс халы?тарыны? арасында, жалпы м?сылман ?лемінде ?йел затын ерекше ба?алайтын, ?арындасты ?атты ?адірлейтін халы?ты? бірі де, бірегейі де бізді? ?аза?».

?демі ?ыз –  
К?рікті ?ыз –  
?сем ?ыз –  
Ажарлы ?ыз –  
Шырайлы ?ыз –  
Ару ?ыз – 

?демі ?ыз – баппен с?йлеп, биязы к?ліп, жа?сы-жаманны? ж?нін біліп т?ратын.
–    К?рікті ?ыз – к?рген жанды ?йіріп, с?йлесе баурап алатын, бірден к?зге т?се ?оймайтын.

–    ?сем ?ыз – ж?зі жылы, ?зі ?я?, т?ні н?зік.
–    Ажарлы ?ыз – дене бітімі жина?ы, с?зі салма?ты, ісі тияна?ты.
–    Шырайлы ?ыз – к?з жанары ?ткір, бет ?лпеті бал-б?л жан?ан, т?ні шымыр.
–    Ару ?ыз – бет пішіні, дене м?сіні келіскен, с?зі

8сынып о?ушысы Жексембай Абылайды орта?а ша?ырайы?
2. «?ыз?а ?ыры? ?йден тыю» 1. Жарыса с?йлеуге, 2. Жал?ыз ?ыдыру?а, 3. Жырта?тап к?ліп, сыпсы?дап с?йлеуге, 4. Орынсыз ?рыну?а, 5. Бас?алар?а ?ол тигізуге, 6. ?тірік, ?секке 
7. Суы? ж?ріс, сума? ?ылы??а, 8. Кісіге ?арай керіліп есінеуге, 9. Талтайып отыру?а, 10.  Шал?айып жату?а, 
11. Тама?ты обырлана асау?а, 12.  ?рлы? ?арлы??а, 13.  ?ятты м?шелерін ашып ж?руге, 14.  Б?ра?дап ?ылмысу?а, 15.  ?ызыл і?ірде жату?а 16. Т?ске дейін ?йы?тау?а, 17.  Кісі алдында киім ауыстыру?а, 18.  Салт-д?ст?рден аттау?а, 19.  Елді ?айбаттау?а, 20. ?лкендерді? жолын кесіп, атын атау?а, 21.  Ішімдік пен шегімдікке, 22.  ?рыс-керіске, 23.  Беттен алып, бет жыртысу?а, 24.  ?араулы??а, ысырап?а, 25.  Рахымсызды? пен ?атыгездікке, 26.  Т?нде су?а жал?ыз бару?а, 27.  Жат жыныстылармен арласып жату?а, 28. Ай?айлап с?йлеуге, 29.  ?депсіз с?зге, 30.  Тарс-т?рс етуге, 31.  Адам мен жануарларды тебуге, 32.  Кісіні ?орлап ж?бірлеуге,  33.  Т?к?ппарлы? пен сый?ымаза? жасау?а, 34.  Ай?ай с?ре?ге, 35.  Шектен тыс сыланып жасану?а, 36.  ?ыз?анша?ты? пен к?ншілдікке, 37. ,Менмендік пен ?зімшілдікке, 38.  Алдап-арбау?а,    39.  К?рсе?ызарлы??а, 40.  Н?псі ??марлы??а

8сынып о?ушысы Изет Серікболды ша?ырайы?
3. ?ай кезде де т?зу болсын с?лемі?,

?адір т?тар сонда сені бар елі?.

Білімді бол ісмерлікке бейімді

?мірі?е керек болар кейінгі.

Жан болмаса? жасында ?деп к?рмеген,

?лкен жолын кесіп ?тпе к?лдене?.

Шектен шы?ып, с?н?ойлы??а ?рынба.

Бетті бояп, ?айшы салма б?рым?а.

?ятты бол, са?та ары?ды жасы?нан

Сонда ?ана ба? кетпейді басы?нан.

?ума бос?а ма?тан менен желікті,

?ыз дегені? ?ылы?ымен к?рікті.        

Ісі? бітпей ??гіме айтпа к?піріп,

Содан шы?ар ?сек пенен ?тірік.

Т?н ?й?ысын т?ртке б?лген сен ?шін

Ата-ана?ды сыйлап ?ту борышы?.

Биязылы? сенен тапсын жарасым,

Са?та есі?е, сен болаша? анасы?.

Жастан ?йрен ?лтты? ?деп-??рып?а,

?аза? ?ызы екені?ді ?мытпа!

8-сынып о?ушысы Сары Айдынды ша?ырайы?
4. Жеті жетекшіні ?стану?а тырыс

А? жол?а бастайтын жеті жетекші бар, осыны бойына  сі?іре білген, ?алыптастыра білген адам – т?рбиелі адам.

•         Адамны? басшысы – а?ылы,

•         Жетекшісі – талап,  

•          Жолаушысы ой,

•         Жолдасы – к?сіп,

•         ?ор?аны – сабыр,

•         ?ор?аушысы – мінез,

•          Сынаушысы – халы?.            


8-сынып о?ушысы Шаймхан Н?рболатты ша?ырайы??з сыныптастарымызды? пікірлерін ты?дады? енді ?она??а келген ?ла?атты ?стаздарымызбен ой б?лісейік.
 

1-ж?ргізуші: Т??ірінен бол?анымен та??ы асы
Аналардан бастау алар ар басы,-дей келе б?гінде _________________________ сізді ?ыз баланы? т?лімі мен т?рбиесі ж?ніндегі с?хбатымыз?а ша?ырамыз.
__________ апай: Сіздерді? кездері?ізде ?ыздарды? т?рбиесі ?андай еді? ?азіргі ?аза? ?ыздарыны? т?лім т?рбиесіне к??ілі?із толама?

2-ж?ргізуші: Біз ата-ананы пір т?т?ан тегімізді атадан, тілімізді анадан баста?ан халы?пыз. Атасыз ?л а?ыл?а жарымас,анасыз ?ыз жасау?а жарымас», «?ыз а?ылды ескермес, ана ?лгісін к?рмесе» - дегендей ?она??а келген________________________ с?хбатымыз?а ша?ырамыз.
- Сіз ?андай бойжеткен болды?ыз? 
- ?ыздар?а берер ?андай а?ыл-ке?есі?із бар?

_____________ пікірі ты?далды.

1-ж?ргізуші: ?азіргі студиямыз?а ой б?лісуге 9 сынып жетекшісі, ?ла?атты ?стаз Бекбосынова Рима апайды ша?ырайы?. Мына бейнек?ріністі к?ре отырып, ?азіргі кезде ?ыз балаларды? т?рбиесінде ала?дататын ?андай н?рселер бар деп ойлайсыз?

К?рініс  ?ойылады. 
«Жа?сы ?ыз бен жаман ?ыз»
Рима  апай: 

2-ж?ргізуші: Т?рбие ісіні? ме?герушісі Д?уренбекова Аяулым апай?а мынандай сауал ?ой?ымыз келеді. «?азіргі ?аза? ?ыздары б?зылу ?аупін кешіруде» - дегенге не дейсіз? Мектебіміздегі ?ыздарды? т?рбиесіне к??ілі?із тола ма? А?а-буынны? ?ыз т?рбиесі ж?ніндегі ой-пікірін ты?дады?.
 

1-ж?ргізуші: ?ыз бала т?рбиесі ?ай кезде де назардан тыс ?алып к?рген жо?. Біра?,б?гінгідей ?о?амны? аласапыран кезе?де де ?ыз балаларды жан-жа?ты т?рбиелеу,уа?ыт к?ттірмейтін м?селе.
Енді   келген ?она?тар пікірін ты?даса?:
?з ойлары?ызбен б?лісіп, ?ыздар?а а?ыл- ке?естер берсе?іздер.
 

2-ж?ргізуші: К?п рахмет, сіздерге.
 

Енді   келген ?она?тар пікірін ты?даса?:
?з ойларымен б?лісіп, ?ыздар?а а?ыл- ке?естерін айтты
?орытындылау : Видеоролик к?ру.

1-ж?ргізуші -«?ыз» – е? ?асиетті с?з. ?асиетті болатыны, б?кіл адамзат ?ыздан тарайды: ?ыз келін болады, келін ана?а айналады, ал ана ?же деген зор д?режеге жетеді. Осы ?шеуі ар?ылы ?рпа? ?сіріп,?лт ?атарын к?бейтеді. ?лтты? бойында?ы бар жа?сы ?асиеттерді-тілін, дінін, ?дет ??рпын, салт санасын,д?ст?рін немересіне, немересінен ш?бересіне жеткізуші, дамытушы ?рине, ?йел-ана. Тілімізді? ?зін ана тілі деп атауы-аналар?а к?п ж?к артады. Ана-барлы? ?мірді? бастауы.Сонды?тан ерте?гі ана, б?гінгі ?ыздарымызды т?рбиелеу ананы? ж?не біршама ?ауымны? міндеті.
2-ж?ргізуші- ?ыздар! ?здері?ді ала?ан?а салып ?лпештеп отыр?ан осынау бір елімізге адал перзент,асыл азамат боламын десе?дер, е?бекшіл болы?дар! ?демі болы?дар, ?сем болы?дар! А?ылды болы?дар! С?лу да сымбатты болы?дар! Саналы болы?дар! ?ыздар ?й?ышыл болма?дар, ?мытша?, ?рыс?а? болма?дар!
Инабатты,ілтипатты,?йымшыл болы?дар! Т?уелсіз елімізді? ерте?гі т?т?асы – сендерсі?дер!

Просмотр содержимого документа
«Сынып са?аты: ?ыз ?андай болу керек?»

Тақырыбы: Қыз қандай болу керек?
Мақсаты: Қазақ халқының әдет-ғұрып,салт-дәстүрлерін қыз баланың 
бойына сіңіре отырып,қыз балаға келешекте ана алдында 
қоғамның, елдің, ұлттың тыныс-тіршілігі барысындағы үлкен 
жауапкершіліктің тұрғандығын сезіндіре отырып,әдепті,сыпайы,
адамгершілігі мол, білімді, жан-жақты жетілген қыз бала тәрбиелеу.

Өткізу технологиясы: «Айтуға оңай...» тележобасы айдарымен
Барысы:
І. Кіріспе сөз
ІІ. Студия қонақтарын шақырып, сұхбаттасу
ІІІ. Пікірлер алмасу
ІҮ. Қорытындылау 

1-жүргізуші: Құрметті қонақтар, ұстаздар,мектеп оқушылары бүгінгі «Қыз баланың тәрбиесі-ұлттың тәрбиесі» атты ток-шоуына қош келдіңіздер!
Жарық пен жылу,от пен суық жоқ жерде тіршілік те жоқ.Ал осылардың көктегі көзі – күн болса, жердегі көзі-адамзат. Адамдардың бір-біріне мейірімі мен ұлағатты тәрбиесі тіршілікті сақтайды.Тәрбиесі түзелмей, елдің көсегесі көгермейді,отбасы түзелмей,болашақ түзелмейді.

2-жүргізуші: Қазіргі заман қыз бала тәрбиесіне ерекше мән беруді қажет етеді. Себебі, қыз баланы тәрбиелеу деген сөз-ұлтты тәрбиелеу деген сөз. Әр елдің өміріндегі шешуші кілт қыздарға берілетін тәлім-тәрбие арқылы өлшенеді.
Біздің халқымызда «Қыз» деген сөзді әдеміліктің, әдептіліктің, жан-жақты сұлулықтың символы ретінде қолданады.
Бесігінде жақсы тәрбие алған,үлгі-өнеге көрген қыз бала болашақта да сол әдебін сақатамақ. Ұлы ғұлама Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова «Қыз баланың мына өмірдегі міндет-парызының жүгі ауыр,әрі ардақты. Ол-адамзат ұрпағын өмірге әкелетін болашақ ана,үй ұстап,жар күтетін адал жар,ата-ене сыйлап,иілетін қамқор келін. Ол осыны қаласын қаламастан, бұл-өмір заңы»-деген.
Сол әдепті,инабатты,адамгершілігі мол,сыпайы қыздарды тәрбиелеу-бүгінгі мектептің,қоғамның және ата-ананың негізгі міндеті екенін естен шығармағанымыз жөн. Ендеше,қыз бала тәрбиесі жөнінде ой бөлісіңіз,сырласыңыз,пікіріңізді білдіріңіз. 

1-жүргізуші: Мен қазақ қыздарына қайран қалам,
Жанары, жаны жаздай жайрандаған.
Қыз өссе елдің көркі деген сөзді,
Қапысыз қалай айтқан қайран бабам,- дегендей, қазақтың қызы-қазақтай ұлттың айнасы. Қыз баланың тәрбиесі өте салмақты,бұл нәрсеге жеңіл көзбен қарауға мүлде болмайды.Қыз баланың дұрыс жүріп-тұруы ата-ананың мәртебесі. Шешесіне қарап бой түзейтін қыздар үшін ана берген тәлімнің ықпалы ерекше. Құрсақтан басталатын тәрбие, былдырлаған сәби кезеңмен,жасөспірімдік шақ,бойжеткендік жаспен сабақтасып отырады екен. 

ІІ- жүргізуші : Қыз өсіру,гүл өсірумен бірдей! Гүлге де әлсін-әлсін су құйып,ауа жеткізіп, айналасын арамшөптерден тазалап отырады ғой. Қыз да сондай. Сондықтан да мектеп жасындағы қыз балалар тәрбиесін негізінен 3 кезеңге бөлуге болады екен.
I-кезең – Бастауыш сыныптар кезеңі – қыздарды тазалыққа,ұқыптылыққа,жинақтылыққа үйрете отырып,білімге құштарлығын арттыру.
II-кезең – 5-8сыныптар арасындағы кезең-алғашқы кезеңдердегі тәрбиені дамыта отырып,қыз баланың келешегіне ең керекті,нәзіктік, ілтипаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу,шыншылдық, тұрақтылық сияқты мінездерді қалыптастыру.
IIІ-кезең – 9-11 сыныптар арасындағы қыз баланың қоғамның белсенді мүшесі екенін ұғынуға, адал достықты,таза махабатты түсінуге тәрбиелеу.Өнерге,мәдениеттілікке, өткен тарихқа,отаншылдыққа, отбасының алтын арқауы-негізі болуға үйрету.

8-сынып тәрбиешісі Досымбекова Ақжан Тамабайқызын «Қазақ қызы қандай болу керек» тақырыбында баяндама оқуға шақырамыз. Енді өз құрбыларымыздың айтар сөзін тыңдасақ.

8-сынып оқушысы Мұқажан Наурызбекті шақырайық
1.  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев былай деген: «Шығыс халықтарының арасында, жалпы мұсылман әлемінде әйел затын ерекше бағалайтын, қарындасты қатты қадірлейтін халықтың бірі де, бірегейі де біздің қазақ».

Әдемі қыз –  
Көрікті қыз –  
Әсем қыз –  
Ажарлы қыз –  
Шырайлы қыз –  
Ару қыз – 

Әдемі қыз – баппен сөйлеп, биязы күліп, жақсы-жаманның жөнін біліп тұратын.
–    Көрікті қыз – көрген жанды үйіріп, сөйлесе баурап алатын, бірден көзге түсе қоймайтын.

–    Әсем қыз – жүзі жылы, өзі ұяң, тәні нәзік.
–    Ажарлы қыз – дене бітімі жинақы, сөзі салмақты, ісі тиянақты.
–    Шырайлы қыз – көз жанары өткір, бет әлпеті бал-бұл жанған, тәні шымыр.
–    Ару қыз – бет пішіні, дене мүсіні келіскен, сөзі

 

8сынып оқушысы Жексембай Абылайды ортаға шақырайық
2. «Қызға қырық үйден тыю» 1. Жарыса сөйлеуге, 2. Жалғыз қыдыруға, 3. Жыртақтап күліп, сыпсыңдап сөйлеуге, 4. Орынсыз ұрынуға, 5. Басқаларға қол тигізуге, 6. Өтірік, өсекке 
7. Суық жүріс, сумаң қылыққа, 8. Кісіге қарай керіліп есінеуге, 9. Талтайып отыруға, 10.  Шалқайып жатуға, 
11. Тамақты обырлана асауға, 12.  Ұрлық қарлыққа, 13.  Ұятты мүшелерін ашып жүруге, 14.  Бұраңдап қылмысуға, 15.  Қызыл іңірде жатуға 16. Түске дейін ұйықтауға, 17.  Кісі алдында киім ауыстыруға, 18.  Салт-дәстүрден аттауға, 19.  Елді ғайбаттауға, 20. Үлкендердің жолын кесіп, атын атауға, 21.  Ішімдік пен шегімдікке, 22.  Ұрыс-керіске, 23.  Беттен алып, бет жыртысуға, 24.  Қараулыққа, ысырапқа, 25.  Рахымсыздық пен қатыгездікке, 26.  Түнде суға жалғыз баруға, 27.  Жат жыныстылармен арласып жатуға, 28. Айқайлап сөйлеуге, 29.  Әдепсіз сөзге, 30.  Тарс-тұрс етуге, 31.  Адам мен жануарларды тебуге, 32.  Кісіні қорлап жәбірлеуге,  33.  Тәкәппарлық пен сыйқымазақ жасауға, 34.  Айғай сүреңге, 35.  Шектен тыс сыланып жасануға, 36.  Қызғаншақтық пен күншілдікке, 37.  ,Менмендік пен өзімшілдікке, 38.  Алдап-арбауға,    39.  Көрсеқызарлыққа, 40.  Нәпсі құмарлыққа


8сынып оқушысы Изет Серікболды шақырайық
3. Қай кезде де түзу болсын сәлемің,

Қадір тұтар сонда сені бар елің.

Білімді бол ісмерлікке бейімді

Өміріңе керек болар кейінгі.

Жан болмасаң жасында әдеп көрмеген,

Үлкен жолын кесіп өтпе көлденең.

Шектен шығып, сәнқойлыққа ұрынба.

Бетті бояп, қайшы салма бұрымға.

Ұятты бол, сақта арыңды жасыңнан

Сонда ғана бақ кетпейді басыңнан.

Қума босқа мақтан менен желікті,

Қыз дегенің қылығымен көрікті.        

Ісің бітпей әңгіме айтпа көпіріп,

Содан шығар өсек пенен өтірік.

Түн ұйқысын төртке бөлген сен үшін

Ата-анаңды сыйлап өту борышың.

Биязылық сенен тапсын жарасым,

Сақта есіңе, сен болашақ анасың.

Жастан үйрен ұлттық әдеп-ғұрыпқа,

Қазақ қызы екеніңді ұмытпа!


8-сынып оқушысы Сары Айдынды шақырайық
4. Жеті жетекшіні ұстануға тырыс

Ақ жолға бастайтын жеті жетекші бар, осыны бойына  сіңіре білген, қалыптастыра білген адам – тәрбиелі адам.

•         Адамның басшысы – ақылы,

•         Жетекшісі – талап,  

•          Жолаушысы ой,

•         Жолдасы – кәсіп,

•         Қорғаны – сабыр,

•         Қорғаушысы – мінез,

•          Сынаушысы – халық.            


8-сынып оқушысы Шаймхан Нұрболатты шақырайықӨз сыныптастарымыздың пікірлерін тыңдадық енді қонаққа келген ұлағатты ұстаздарымызбен ой бөлісейік.

1-жүргізуші: Тәңірінен болғанымен таңғы асы
Аналардан бастау алар ар басы,-дей келе бүгінде _________________________ сізді қыз баланың тәлімі мен тәрбиесі жөніндегі сұхбатымызға шақырамыз.
__________ апай: Сіздердің кездеріңізде қыздардың тәрбиесі қандай еді? Қазіргі қазақ қыздарының тәлім тәрбиесіне көңіліңіз толама?

2-жүргізуші: Біз ата-ананы пір тұтқан тегімізді атадан, тілімізді анадан бастаған халықпыз. Атасыз ұл ақылға жарымас,анасыз қыз жасауға жарымас», «Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе» - дегендей қонаққа келген________________________ сұхбатымызға шақырамыз.
- Сіз қандай бойжеткен болдыңыз? 
- Қыздарға берер қандай ақыл-кеңесіңіз бар?

_____________ пікірі тыңдалды.

1-жүргізуші: Қазіргі студиямызға ой бөлісуге 9 сынып жетекшісі, ұлағатты ұстаз Бекбосынова Рима апайды шақырайық. Мына бейнекөріністі көре отырып, қазіргі кезде қыз балалардың тәрбиесінде алаңдататын қандай нәрселер бар деп ойлайсыз?

Көрініс қойылады. 
«Жақсы қыз бен жаман қыз»
Рима апай: 

2-жүргізуші: Тәрбие ісінің меңгерушісі Дәуренбекова Аяулым апайға мынандай сауал қойғымыз келеді. «Қазіргі қазақ қыздары бұзылу қаупін кешіруде» - дегенге не дейсіз? Мектебіміздегі қыздардың тәрбиесіне көңіліңіз тола ма? Аға-буынның қыз тәрбиесі жөніндегі ой-пікірін тыңдадық.

1-жүргізуші: Қыз бала тәрбиесі қай кезде де назардан тыс қалып көрген жоқ. Бірақ,бүгінгідей қоғамның аласапыран кезеңде де қыз балаларды жан-жақты тәрбиелеу,уақыт күттірмейтін мәселе.
Енді келген қонақтар пікірін тыңдасақ:
өз ойларыңызбен бөлісіп, қыздарға ақыл- кеңестер берсеңіздер.

2-жүргізуші: Көп рахмет, сіздерге.

Енді келген қонақтар пікірін тыңдасақ:
өз ойларымен бөлісіп, қыздарға ақыл- кеңестерін айтты
Қорытындылау : Видеоролик көру.

1-жүргізуші -«Қыз» – ең қасиетті сөз. Қасиетті болатыны, бүкіл адамзат қыздан тарайды: қыз келін болады, келін анаға айналады, ал ана әже деген зор дәрежеге жетеді. Осы үшеуі арқылы ұрпақ өсіріп,ұлт қатарын көбейтеді. Ұлттың бойындағы бар жақсы қасиеттерді-тілін, дінін, әдет ғұрпын, салт санасын,дәстүрін немересіне, немересінен шөбересіне жеткізуші, дамытушы әрине, әйел-ана. Тіліміздің өзін ана тілі деп атауы-аналарға көп жүк артады. Ана-барлық өмірдің бастауы.Сондықтан ертеңгі ана, бүгінгі қыздарымызды тәрбиелеу ананың және біршама қауымның міндеті.
2-жүргізуші- Қыздар! Өздеріңді алақанға салып әлпештеп отырған осынау бір елімізге адал перзент,асыл азамат боламын десеңдер, еңбекшіл болыңдар! Әдемі болыңдар, әсем болыңдар! Ақылды болыңдар! Сұлу да сымбатты болыңдар! Саналы болыңдар! Қыздар ұйқышыл болмаңдар, ұмытшақ, ұрысқақ болмаңдар!
Инабатты,ілтипатты,ұйымшыл болыңдар! Тәуелсіз еліміздің ертеңгі тұтқасы – сендерсіңдер!

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сынып са?аты: ?ыз ?андай болу керек?

Автор: Досымбекова А?жан Тамабай?ызы

Дата: 31.03.2016

Номер свидетельства: 312909

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства