kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?анекей, жігіттер!" ?скери-патриотты? сайысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?анекей, жігіттер.»

?скери спортты? ойыныны? жоспары

Ма?сат:       О?ушыларды дене т?рбиесіне, ?жымды? т?рбиеге, жолдасты??а,    

                 бір-біріне к?мекке, ?ажырлылы??а ж?не женіске ?мтылу?а, ?рт?рлі  

                 амалдарды орындау?а ж?не жатты?у?а, физикалы? ?рі психологиялы?

                 ауыртпалы?ты ?ажырлы?пен к?теруге баулу;

                       Жастарды  ?Р ?К ?ызмет етуге дайындау, т?ртіптілікке,шешімділікке,

                 батылды??а, жо?ары патриотты? саналы??а, Отан?а адалды? сезімді, отанды ?ор?ауда конституциялы? міндеттерді орындау?а дайынды?ын ?штау.

?ткізілетін орны: Мектеп спорт залы.

?ткізілетін к?н мен уа?ыты: 23.01.2015 ж. Са?ат. 15.00

?атысатын сыныптар:       9 - 10 - 11с ?р командадан – 4 бала

Керекті ??рал-жабды?тар:  Секундамер, сы?ыр?ыш, кілт-10?а,ине, жіп іс тігетін,  

                                                   бутілкелер 1.0, 1.5л, д??гелек, жай жиыншке жіп, о?у

                                                   мылты?, гимнастикалы? мата,шар, жиыншке а?аш, доп.

І кезе?  Сапты? дайынды?:

а) Орында?ы б?рылыстар.

?) Бір ?атарлы саптан екі ?атарлы сап?а т?ру ж?не керсінше.

б) Саппен ?оз?алыста с?лем беру.

в) Саппен ?лен айтып ?ту.

Ескерту:   мысалы «А» командасы мынадай балдармен ба?аланды. 3+1+5+5=14. 

                   14:4=3,5 ?пай - I орын                                                              

                    «В» командасы  мынадай балдармен ба?аланды.  3+3+1+5=12

                     12:4=3,0 ?пай - II орын

ІІ кезе?  Кедергілерден ?ту:

а) Т?р?ан б?тылкалардан айналып ?ту, доппен бутылкаларды жы?пай барып

     сызы?ша?а келгенде то?тап, допты д??гелекті? ішіне т?сіру.

     Ескерту: Егер доп д??гелекке т?спесе 5 секунд ?осылады.

?)  Жіппен тартыл?ан бутылкаларды? жібіні? ?стінен ая??а ?ап киіп секіру.

     Ескерту: ?р ??ла?ан б?тылка ?шін 5 секунд ?осылады.

б)  Бутылкалардан жасал?ан кедерілерді? астынан е?бектеп ?ту.

     Ескерту: ?р ??ла?ан рейка?а 5 секунд ?осылады.

ІІІ кезе? Азаматты? ?ор?аныс ж?не атыс дайынды?ы:

а) Газ т?ты?ын уа?ыт?а кию миналан?ан ала?нан ж?гіріп ?тіп гранатаны белгіленген

    нысана?а тигізу.

    Ескерту: Егер гранатаны нысана?а д?л тигізсе 10 секунд кемітіледы.

?) Миналан?ан ала?нан д?рыс ?тіп, бутылка?а байлан?ан жіптерден екі ая?ты ?осып

    секіріп ?тіп, мылты?тан жатып ату ?дісімен ?рленген шарлар?а д?л тигізу.

    Ескерту: ?р балоннан т?сіп кетсе 5 секунд ?осылады, секіруде жы?ыл?ан ?р 

                     бутылка ?шін 5 секунд ?осылады, ?р тигізген шар?а 10 секунд алынады.

ІV кезе?  Жігіттерді? ?ол шеберлігі, ?р б?лімге:     (?р командадан 2 бала)

а) Жылдамды??а т?йме тігу.

    Ескерту: М?нда тігілу сапасы ж?не берілген жіпті? ?алды?ы еске алынады.

?) Орынды?ты уа?ыт?а жинау.

V кезе? К?шпен орындалатын жатты?улар:         (?р командадан 2 бала)

а) Кермеге тартылу

    Ескерту:  20 рет тартылса «5» 15 рет «3» 10 рет «1» 7 рет «0,5»  ?пай

б) 16 килолы? гир к?теру

    Ескерту: ен к?п к?терген команда?а «5» ?пай, екінші н?теше к?рсеткен команда?а

                      «3» ?пай, ?шінші к?рсеткішке «1» ?пай.

Просмотр содержимого документа
«"?анекей, жігіттер!" ?скери-патриотты? сайысы»
«Қанекей, жігіттер.»

әскери спорттық ойынының жоспарыМақсат: Оқушыларды дене тәрбиесіне, ұжымдық тәрбиеге, жолдастыққа,

бір-біріне көмекке, қажырлылыққа және женіске ұмтылуға, әртүрлі

амалдарды орындауға және жаттығуға, физикалық әрі психологиялық

ауыртпалықты қажырлықпен көтеруге баулу;

Жастарды ҚР ҚК қызмет етуге дайындау, тәртіптілікке,шешімділікке,

батылдыққа, жоғары патриоттық саналыққа, Отанға адалдық сезімді, отанды қорғауда конституциялық міндеттерді орындауға дайындығын ұштау.Өткізілетін орны: Мектеп спорт залы.


Өткізілетін күн мен уақыты: 23.01.2015 ж. Сағат. 15.00

Қатысатын сыныптар: 9 - 10 - 11с әр командадан – 4 бала

Керекті құрал-жабдықтар: Секундамер, сықырғыш, кілт-10ға,ине, жіп іс тігетін,

бутілкелер 1.0, 1.5л, дөңгелек, жай жиыншке жіп, оқу

мылтық, гимнастикалық мата,шар, жиыншке ағаш, доп.І кезең Саптық дайындық:


а) Орындағы бұрылыстар.

ә) Бір қатарлы саптан екі қатарлы сапқа тұру және керсінше.

б) Саппен қозғалыста сәлем беру.

в) Саппен өлен айтып өту.

Ескерту: мысалы «А» командасы мынадай балдармен бағаланды. 3+1+5+5=14.

14:4=3,5 ұпай - I орын

«В» командасы мынадай балдармен бағаланды. 3+3+1+5=12

12:4=3,0 ұпай - II орынІІ кезең Кедергілерден өту:

а) Тұрған бұтылкалардан айналып өту, доппен бутылкаларды жықпай барып

сызықшаға келгенде тоқтап, допты дөңгелектің ішіне түсіру.

Ескерту: Егер доп дөңгелекке түспесе 5 секунд қосылады.

ә) Жіппен тартылған бутылкалардың жібінің үстінен аяққа қап киіп секіру.

Ескерту: Әр құлаған бұтылка үшін 5 секунд қосылады.

б) Бутылкалардан жасалған кедерілердің астынан еңбектеп өту.

Ескерту: Әр құлаған рейкаға 5 секунд қосылады.ІІІ кезең Азаматтық қорғаныс және атыс дайындығы:


а) Газ тұтығын уақытқа кию миналанған алаңнан жүгіріп өтіп гранатаны белгіленген

нысанаға тигізу.

Ескерту: Егер гранатаны нысанаға дәл тигізсе 10 секунд кемітіледы.

ә) Миналанған алаңнан дұрыс өтіп, бутылкаға байланған жіптерден екі аяқты қосып

секіріп өтіп, мылтықтан жатып ату әдісімен үрленген шарларға дәл тигізу.

Ескерту: Әр балоннан түсіп кетсе 5 секунд қосылады, секіруде жығылған әр

бутылка үшін 5 секунд қосылады, әр тигізген шарға 10 секунд алынады.ІV кезең Жігіттердің қол шеберлігі, әр бөлімге: (Әр командадан 2 бала)


а) Жылдамдыққа түйме тігу.

Ескерту: Мұнда тігілу сапасы және берілген жіптің қалдығы еске алынады.

ә) Орындықты уақытқа жинау.V кезең Күшпен орындалатын жаттығулар: (Әр командадан 2 бала)


а) Кермеге тартылу

Ескерту: 20 рет тартылса «5» 15 рет «3» 10 рет «1» 7 рет «0,5» ұпай

б) 16 килолық гир көтеру

Ескерту: ен көп көтерген командаға «5» ұпай, екінші нәтеше көрсеткен командаға

«3» ұпай, үшінші көрсеткішке «1» ұпай.Әділ қазылар алқасы: 1. Сапаров Ғ. К.

2. Сулейменов Е. А.

3. Хайруллина М. Ж.

4. Масугутов М. Б.

5. Айдарханов К. Р.
І кезең Саптық дайындық:


а) Орындағы бұрылыстар.

ә) Бір қатарлы саптан екі қатарлы сапқа тұру және керсінше.

б) Саппен қозғалыста сәлем беру.

в) Саппен өлен айтып өту.

Ескерту: мысалы «А» командасы мынадай балдармен бағаланды. 3+1+5+5=14.

14:4=3,5 ұпай - I орын

«В» командасы мынадай балдармен бағаланды. 3+3+1+5=12

12:4=3,0 ұпай - II орынІІ кезең Кедергілерден өту:

а) Тұрған бұтылкалардан айналып өту, доппен бутылкаларды жықпай барып

сызықшаға келгенде тоқтап, допты дөңгелектің ішіне түсіру.

Ескерту: Егер доп дөңгелекке түспесе 5 секунд қосылады.

ә) Жіппен тартылған бутылкалардың жібінің үстінен аяққа қап киіп секіру.

Ескерту: Әр құлаған бұтылка үшін 5 секунд қосылады.

б) Бутылкалардан жасалған кедерілердің астынан еңбектеп өту.

Ескерту: Әр құлаған рейкаға 5 секунд қосылады.ІІІ кезең Азаматтық қорғаныс және атыс дайындығы:


а) Газ тұтығын уақытқа кию миналанған алаңнан жүгіріп өтіп гранатаны белгіленген

нысанаға тигізу.

Ескерту: Егер гранатаны нысанаға дәл тигізсе 10 секунд кемітіледы.

ә) Миналанған алаңнан дұрыс өтіп, бутылкаға байланған жіптерден екі аяқты қосып

секіріп өтіп, мылтықтан жатып ату әдісімен үрленген шарларға дәл тигізу.

Ескерту: Әр балоннан түсіп кетсе 5 секунд қосылады, секіруде жығылған әр

бутылка үшін 5 секунд қосылады, әр тигізген шарға 10 секунд алынады.ІV кезең Жігіттердің қол шеберлігі, әр бөлімге: (Әр командадан 2 бала)


а) Жылдамдыққа түйме тігу.

Ескерту: Мұнда тігілу сапасы және берілген жіптің қалдығы еске алынады.

ә) Орындықты уақытқа жинау.V кезең Күшпен орындалатын жаттығулар: (Әр командадан 2 бала)


а) Кермеге тартылу

Ескерту: 20 рет тартылса «5» 15 рет «3» 10 рет «1» 7 рет «0,5» ұпай

б) 16 килолық гир көтеру

Ескерту: ен көп көтерген командаға «5» ұпай, екінші нәтеше көрсеткен командаға

«3» ұпай, үшінші көрсеткішке «1» ұпай.


Сынып

I. Кезең

II. Кезең

III. Кезең

IVКезең

V.Кезең

1

2

3

4

Жалпы ұпай

1

2

3

Жалпы уақыт

1

2

Жалпы уақыт

1

2

Жалпы уақыт

1

2

Жалпы ұпай

9
10
11

Бөлімше

I. Кезең

II. Кезең

III. Кезең

IVКезең

V.Кезең

уақыт

Жалпы уақыт

уақыт

Жалпы уақыт

Уақыт

ұпай

Жалпы уақ.ұпа

уақыт

Жалпы уақыт

ұпай

Жалпы ұпай

І
ІІ
ІІІ
ІV


Бөлімше

Жалпы уақыт

Жалпы ұпай

Орын

І
ІІ
ІІІ
ІV


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"?анекей, жігіттер!" ?скери-патриотты? сайысы

Автор: Ешимов Ардак Айтымович

Дата: 11.03.2016

Номер свидетельства: 304322

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства