kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?лдан – ?ла?ат,?ыздан – инабат»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?аты

                         Та?ырыбы:                        «?лдан – ?ла?ат,

                                     ?ыздан – инабат»

Ма?саты:

О?ушыларды адамгершілікке, ?дептілікке, ?арапайымдылы??а, кішіпейілділікке, ?дептілікке, жаман ?деттерден аула? болу?а, ?з хал?ыны? салт-д?ст?рін ?йрене отырып, ?деп ?ліпесін дарыту.

Саба?ты? к?рнекілігі:

?сиет с?здер, ма?алдар, адамгершілікке байланысты суреттер,  мультимедиялы? проектор, жылжымалы экран, слайд.
 

Хор: «?з елім мені?»

Ж?ргізуші: ?айырлы к?н, ??рметті ?ауым! Б?гінгі №10 топ о?ушыларыны? ?йымдастырылуымен «?лдан – ?ла?ат, ?ыздан – инабат» атты т?рбие са?атымыз?а ?ош келді?іздер!

Отбасы – адам баласыны? ді?гегі. ?йткені, адам е? ал?аш шыр етіп д?ниеге келген с?тінен бастап осында ер жетіп, отбасыны? т?рбиесін алады. Сонды?тан да отбасы – адамзатты? аса ?ажетті, ?рі ?асиетті алтын мектебі.

Ма?пал: ?аза? отбасында ?уелі ?ке, содан кейін – шеше, б?лар – жан?я мектебіні? ?стаздары болады. ?ке мен шешені? баласына ?оятын е? бірінші басты талап-тілектері – баланы? «?депті бала» болып ?суі. Сонды?тан ?аза? жан?ясы ?рдайым: «?депті бол, т?рбиесіздік етпе, к?ргенсіз болма» деген сия?ты с?здерді балаларыны? ??ла?ына ??йып ?сірген. ?аза? отбасында ?з баласын мейірімділікке, имандылы??а баулып ?сірген. ?немі жан?ясында осылай т?рбие к?рген бала а?ырында, ?здігінен тілал?ыш, адал, тияна?ты, ??ыпты болып шы?а келеді.

Н?рс?лтан: Ерлі-зайыптылар балалар к?зінше бір-біріне ?атты, бала?ат с?здер айтыспа? т?гіл, дауыс к?теріп, керісуге тиіс емес. Олай еткенде, ?з беделдерін жо?алтуды?, бала-ша?аны? ж?регін шошытып, з?ресін ?шыруды? ?стіне, оларды? жанына кейін ?й бол?анда, алдарынан шы?атын жаман ?детті? ?ры?ын егеді. Б?л жа?ынан аналарды? балалар?а: «?ке?мен а?ылдас», «?ке? біледі», «?ке?ні? айт?анын істе» т.б. сия?ты д?ст?рімізде бар с?здерді айтып отыруы ?андай ?анибет! Ата?ты «Абай» эпопеясында хал?ымызды? осы?ан орайлас ?адірлі д?ст?рін танытатын мынадай бір та?ылымды эпизод бар. «.Семей ?аласында ?ш жыл о?ып, жайлауда?ы ?ке ?йіне к?н кешкіре жеткен, 13 жасар ш?кірт бала – Абай аттан т?скен бетте, амандасу ?шін шешеге ?арай ж?реді. Сонда а?ылды да байсалды ана ?лжан: «?й, балам, анда ?ке?дер т?р, ?ке?е барып с?лем бер!» - дейді. Бір с?тке балалы? сезім же?іп, ?ателік жіберіп ал?анын т?сінген жас Абай кілт б?рылып, ортасында ?кесі ??нанбай бір шеткерірек о?шау т?р?ан топ?а?арай адымдай ж?неледі.»  ?лы жазушы  М.?уезов м?ны халы?ты? ж?рекке жылы осындай тамаша д?ст?рінен хабардар ету ?шін ?ана емес, оны? т?рбиелік зор ма?ызын жо?ары ба?ала?анды?тан да келтіріп отыр?аны аны?.

Ж?ргізуші: Отбасыны? ?йыт?ысы, берекесі, мейір-шапа?ат к?зі - ?йел. ?йелді? б?л р?лі ота?асыны? жама?атына, бала-ша?аны? ана?а деген с?йіспеншілігімен, ?ам?орлы?ымен, ана жанын ?ас ?аба?ынан, жанарынан таны?ышты?пен ны?ая, биіктей береді. Келесі кезекті ??лтасов Н?рболатты? орындауында?ы ?сем ?нге береміз.

?н: «Анашым» 

Ма?пал: Ана туралы балада.

Ж?ргізуші: М.Шахановты? «Т?рт ана» ?ле?інде айтыл?андай, ?р адамны? ?з анасынан бас?а т?рт анасы болу керек екен: ту?ан жері, ту?ан тілі, салт-д?ст?рі ж?не тарихы. Осы т?рт асылды ?астерлеп, са?тап, ?рпа?тан-?рпа??а жеткізу – бізді? борышымыз.

Бота: М.Шаханов «Т?рт ана»

Та?дыры?ды тамырсызды? індетінен ?ал?ама,

?р адамда ?з анасынан бас?а да

Жебеп т?рар, демеп т?рар ар?ада

Болу керек ??діретті т?рт ана.

Ту?ан жері – т?п ?азы?ы, айбыны,

Ту?ан тілі – сатылмайтын байлы?ы,

Ту?ан д?ст?р, салт-санасы – тірегі,

?адамына шуа? шашар ?немі.

Ж?не де ту?ан тарихы, еске алу?а ?аншама,

Ауыр, ?рі ?асіретті болса да,

Т?рт ана?а жа?дай жасай алма?ан

Пенделерді? басы ?айда ?алма?ан?

Т?рт анасын ?ор?ама?ан халы?ты?,

Еш?ашанда ба? ж?лдызы жанба?ан.

?асиетті б?л т?рт ана –

Та?дыры?ны? тынысы.

Т?рт ана ?шін бол?ан к?рес – к?ресуді? ?лысы.

Айжар?ын: М.?уезовты? «Абай жолы» роман-эпопеясы: ?йелдер галереясынан: Зере, ?лжан,  Ай?ыз, Ділда, То?жан, ?йгерім, Салтанат, Керімбалалар, к?нені? к?здері – Б?жей, Байсал, ??нанбай, Жа?ып, Абай т?старынан: Жиренше, Ербол, Базаралы, Абыл?азы, Т?кежан, Оспан, К?кбайлар ас пен тойда, ??далы? мен руаралы? ?а?ты?ыста, жаулы?та, жер мен жесір дауылда, жан жадыратар жайлаулары мен аязды, боранды, ?ыс-?ыстауларында, а?шылы?-саятшылы?тарында бірге болып, бірге тыныстады: к?йінсе – к?йінді, с?йінсе – с?йінді, ауыр-же?ілін бірге к?терісті. ?лы жазушыны? б?л роман-эпопеясынан отбасы жайлы, онда?ы адамдарды? ?арым-?атынасы ж?нінде к?птеген ма?л?маттар алу?а болады.

Ж?ргізуші: ?ке - ?улет басшысы, отбасы, отбасы м?шелеріні? тірегі, асырап са?таушысы, ?ам?оршысы. Отбасында?ы ?лт т?рбиесінде ?ке мен апаларды? орны ерекше. ?ке ?йі барлы? балалары ?шін ?лкен ?й, ?ара ша?ыра? деген киелі ??ымдармен сыйлы да ??рметті.

М?лдір:  ?ара ша?ыра?, ?лкен ?й деп атайтын ?кені? ?йіне болаша?та кенже ?л ие болып, ?арттарды ба?ып-?а?атын, к?не салт б?гінгі ?аза? отбасыларында да са?тал?ан. Ал ?лкендері ?йленіп ?й болысымен еншілерін алып, б?лек шы??ан. Жасы кіші болса да кенже иеленген ?лкен ?й бас?а жасы ?лкен туыстары ?шін де ?адірлі, ?асиетті ?й ретінде санал?ан.

Алмат:

?кем мені? ?р?ашан,

Кішіпйіл бол дейді.

А?ыл с?зі санамда

Матанбауды ж?н к?рем.

?кем мені? ?р?ашан

Бол дейді бауырмал.

Мынау байта? ?аламда,

?аншама дос бауыр бар.

?кем мені? ?р?ашан бол дейді тілал?ыш.

?лкендерден содан да

Алып ж?рем к?п ал?ыс.

?кем мені? ?р?ашан

Мейірімді бол дейді.

Жасы ?лкенге жол берем.

?кем мені? ?р?ашан

Ынтыма?шыл бол дейді.

Ж?ргізуші: «Е?бек етсе? ерінбей, тояды ?арны? тіленбей» деп келесі  «?ке мен бала» атты к?рінісімізді тамашала?ыздар.

Просмотр содержимого документа
««?лдан – ?ла?ат,?ыздан – инабат»»

Тәрбие сағаты «Ұлдан – ұлағат, Қыздан – инабат»

Тәрбие сағаты

«Ұлдан – ұлағат, Қыздан – инабат»

Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Н.Ә.Назарбаев Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан президенті

Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, қалыптасады.

Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған-туысқандарына деген

сүйіспеншіліктен басталады.

Н.Ә.Назарбаев

Нұрсұлтан Назарбаев,

Қазақстан президенті

«Әкеңмен ақылдас», «Әкең біледі», «Әкеңнің айтқанын істе»

«Әкеңмен ақылдас»,

«Әкең біледі»,

«Әкеңнің айтқанын істе»

Әкем менің әрқашан, Кішіпйіл бол дейді. Ақыл сөзі санамда Мақтанбауды жөн көрем. Әкем менің әрқашан Бол дейді бауырмал. Мынау байтақ ғаламда, Қаншама дос бауыр бар. Әкем менің әрқашан бол дейді тілалғыш. Үлкендерден содан да Алып жүрем көп алғыс. Әкем менің әрқашан Мейірімді бол дейді. Жасы үлкенге жол берем. Әкем менң әрқашан Ынтымақшыл бол дейді.

Әкем менің әрқашан,

Кішіпйіл бол дейді.

Ақыл сөзі санамда

Мақтанбауды жөн көрем.

Әкем менің әрқашан

Бол дейді бауырмал.

Мынау байтақ ғаламда,

Қаншама дос бауыр бар.

Әкем менің әрқашан бол дейді тілалғыш.

Үлкендерден содан да

Алып жүрем көп алғыс.

Әкем менің әрқашан

Мейірімді бол дейді.

Жасы үлкенге жол берем.

Әкем менң әрқашан

Ынтымақшыл бол дейді.

 • Әкем менің әрқашан, Кішіпйіл бол дейді. Ақыл сөзі санамда Мақтанбауды жөн көрем. Әкем менің әрқашан Бол дейді бауырмал. Мынау байтақ ғаламда, Қаншама дос бауыр бар. Әкем менің әрқашан бол дейді тілалғыш. Үлкендерден содан да Алып жүрем көп алғыс. Әкем менің әрқашан Мейірімді бол дейді. Жасы үлкенге жол берем. Әкем менң әрқашан Ынтымақшыл бол дейді.
 • Әкем менің әрқашан, Кішіпйіл бол дейді. Ақыл сөзі санамда Мақтанбауды жөн көрем. Әкем менің әрқашан Бол дейді бауырмал. Мынау байтақ ғаламда, Қаншама дос бауыр бар. Әкем менің әрқашан бол дейді тілалғыш. Үлкендерден содан да Алып жүрем көп алғыс. Әкем менің әрқашан Мейірімді бол дейді. Жасы үлкенге жол берем. Әкем менң әрқашан Ынтымақшыл бол дейді.
 • Әкем менің әрқашан, Кішіпйіл бол дейді. Ақыл сөзі санамда Мақтанбауды жөн көрем. Әкем менің әрқашан Бол дейді бауырмал. Мынау байтақ ғаламда, Қаншама дос бауыр бар. Әкем менің әрқашан бол дейді тілалғыш. Үлкендерден содан да Алып жүрем көп алғыс. Әкем менің әрқашан Мейірімді бол дейді. Жасы үлкенге жол берем. Әкем менң әрқашан Ынтымақшыл бол дейді.
Ана дейміз бәріміз де аңқылдап, Ана дейді жас сәби де жарқылдап. Ана деген бәйтерегі өмірдің, Ана деген алтын қазық, алтын бақ .

Ана дейміз бәріміз де аңқылдап,

Ана дейді жас сәби де жарқылдап.

Ана деген бәйтерегі өмірдің,

Ана деген алтын қазық, алтын бақ .

Тағам дәмі түзбенен, Үйдің сәні қызбенен. Деген сөзді естіген Қыз баламын есті мен. Қолғабысқа жараймын, Тазалықты қалаймын. Ана еңбегін сыйлаймын. Үйдің ішін жинаймын. Дастархан басында әдептен біз озбаймыз. Үлкендердің қасында Қолды бұрын созбаймын.

Тағам дәмі түзбенен,

Үйдің сәні қызбенен.

Деген сөзді естіген

Қыз баламын есті мен.

Қолғабысқа жараймын,

Тазалықты қалаймын.

Ана еңбегін сыйлаймын.

Үйдің ішін жинаймын.

Дастархан басында

әдептен біз озбаймыз.

Үлкендердің қасында

Қолды бұрын созбаймын.

 • Тағам дәмі түзбенен, Үйдің сәні қызбенен. Деген сөзді естіген Қыз баламын есті мен. Қолғабысқа жараймын, Тазалықты қалаймын. Ана еңбегін сыйлаймын. Үйдің ішін жинаймын. Дастархан басында әдептен біз озбаймыз. Үлкендердің қасында Қолды бұрын созбаймын.
 • Тағам дәмі түзбенен, Үйдің сәні қызбенен. Деген сөзді естіген Қыз баламын есті мен. Қолғабысқа жараймын, Тазалықты қалаймын. Ана еңбегін сыйлаймын. Үйдің ішін жинаймын. Дастархан басында әдептен біз озбаймыз. Үлкендердің қасында Қолды бұрын созбаймын.
 • Тағам дәмі түзбенен, Үйдің сәні қызбенен. Деген сөзді естіген Қыз баламын есті мен. Қолғабысқа жараймын, Тазалықты қалаймын. Ана еңбегін сыйлаймын. Үйдің ішін жинаймын. Дастархан басында әдептен біз озбаймыз. Үлкендердің қасында Қолды бұрын созбаймын.
«Әдепті бол, тәрбиесіздік етпе, көргенсіз болма»

«Әдепті бол, тәрбиесіздік етпе, көргенсіз болма»

Көп жасаған қария Ақылы теңіз-дария. Көп өнеге сөзі бар Сөзі – соқпақ, өзі нәр. Ата салты – ардақты, Әрбір сөзі – салмақты Сол сөздерді ұқпасаң Тістерсің бір күн бармақты

Көп жасаған қария Ақылы теңіз-дария. Көп өнеге сөзі бар Сөзі – соқпақ, өзі нәр. Ата салты – ардақты, Әрбір сөзі – салмақты Сол сөздерді ұқпасаң Тістерсің бір күн бармақты

Атаң болса анаңмен – алтыннан соққан қорғаның. Ағаң болса ақылды – ешкімнен кем болмадың. Інің болса жан ашыр – семсер қылыш білегің. Ақылды қыз, ақылды ұл – өкпе, бауыр жүрегің

Атаң болса анаңмен – алтыннан соққан қорғаның.

Ағаң болса ақылды – ешкімнен кем болмадың.

Інің болса жан ашыр – семсер қылыш білегің.

Ақылды қыз, ақылды ұл – өкпе, бауыр жүрегің

Бал салмаса – ара қасиетсіз, Жанбай қалса – шала қасиетсіз. Әдепсіз болса – бала қасиетсіз, Көк шықпаса – дала қасиетсіз. Ойсыз болса – ер қасиетсіз. Жылуы болмаса – түбір қасиетсіз. Жігері болмаса – жігіт қасиетсіз.

Бал салмаса – ара қасиетсіз,

Жанбай қалса – шала қасиетсіз.

Әдепсіз болса – бала қасиетсіз,

Көк шықпаса – дала қасиетсіз.

Ойсыз болса – ер қасиетсіз.

Жылуы болмаса – түбір қасиетсіз.

Жігері болмаса – жігіт қасиетсіз.

«Ә» дегені - әділ бол, «К» дегені – кекшіл болма,  көпшіл бол «І» дегені – ілтипатты бол. «М» дегені – менмен болма,  мейірман бол.

«Ә» дегені - әділ бол,

«К» дегені – кекшіл болма,

көпшіл бол

«І» дегені – ілтипатты бол.

«М» дегені – менмен болма,

мейірман бол.

Қыз өссе — елд i ң көрк i

Қыз өссе — елд i ң көрк i

«Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер»

«Әкеге қарап ұл өсер,

шешеге қарап қыз өсер»

«Ата көрген оқ жонар, Ана көрген тон пішер».

«Ата көрген оқ жонар,

Ана көрген тон пішер».

«Жеті атасын білген ер, Жеті жұрттың қамын жер».

«Жеті атасын білген ер, Жеті жұрттың қамын жер».

Атадан жақсы ұл туса,  Елінің туы болады. Атадан жаман ұл туса, Елінің соры болады.

Атадан жақсы ұл туса,

Елінің туы болады.

Атадан жаман ұл туса,

Елінің соры болады.

Отан басталады

Отан басталады

Ел іші – алтын

Ел іші – алтын

Туған жердің де  ыстық, де    ыстық

Туған жердің де

ыстық, де

ыстық

Туған жерге тік.

Туған жерге тік.

Көгінде күн нұрын төккен, Жерінде гүл жұпар сепкен, Неткен сұлу, неткен көркем, Осы менің туған өлкем! Алтын дәнді даласы бар, Ақ күмістей қаласы бар, Неткен сұлу, неткен көркем, Осы менің туған өлкем! Ер еңбегі шалып тасқан, Ел еркіндеп, бақыт тапқан, Неткен сұлу, неткен көркем, Осы менің туған өлкем!

Көгінде күн нұрын төккен,

Жерінде гүл жұпар сепкен,

Неткен сұлу, неткен көркем,

Осы менің туған өлкем!

Алтын дәнді даласы бар,

Ақ күмістей қаласы бар,

Неткен сұлу, неткен көркем,

Осы менің туған өлкем!

Ер еңбегі шалып тасқан,

Ел еркіндеп, бақыт тапқан,

Неткен сұлу, неткен көркем,

Осы менің туған өлкем!

Менің қиялымдағы болашақ туған өлкем мынадай болып жайқалатынына сенемін Биікті армандайтындар биікке жетеді

Менің қиялымдағы болашақ туған өлкем мынадай болып жайқалатынына сенемін

Биікті армандайтындар биікке жетеді

Елбасы Әбішұлы Нұрсұлтан Назарбаевтың атындағы ұлттық паркі

Елбасы

Әбішұлы Нұрсұлтан Назарбаевтың атындағы ұлттық паркі

Ақылды-лық Жақсы- лық денсаулық қуаныш бақыт Бостан- дық Өзбеттілік жігерлік батылдық сенімді-лік шынайылық Мақсат қоя білу ептестіргіш оптимизм Өмір

Ақылды-лық

Жақсы-

лық

денсаулық

қуаныш

бақыт

Бостан-

дық

Өзбеттілік

жігерлік

батылдық

сенімді-лік

шынайылық

Мақсат қоя білу

ептестіргіш

оптимизм

Өмір


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
«?лдан – ?ла?ат,?ыздан – инабат»

Автор: Манапова Гульдана Жастлековна

Дата: 22.01.2016

Номер свидетельства: 281259

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства