kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жар?ын болаша??а ны? ?адам

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? ма?саты: О?ушылар?а “М??гілік Ел»идеясыны?, «100 на?ты ?адам» ?лт жоспары ма?ызын т?сіндіру, ?аза?стан хал?ы Ассамблеясымен таныстыру, Отанын с?юге, бірлікке, ел тарихын білуге, елімізді? мемлекеттік р?міздерін ?астерлеуге, елімізді ?ркендетуге білімді ?рпа? болу?а т?рбиелеу.

Т?рбие са?атынында ?олданатын ?діс-т?сілдер: Сыни т?р?ыдан ойлау технологиясыны? элементтері, интерактивті о?ыту

Т?рбие са?атыны? к?рнекілігі: ?аза? елі суреттері, ?аза?стан Республикасыны? р?міздері: Туы, Елта?басы, Гимні, Н.? Назарбаевты? суреті, на?ыл с?здер, ?аза?стан туралы ?ндер.

Саба?ты? т?рі: Топпен ж?мыс

Жоспары:

І-б?лім: ?ызы?ушылы?ын ояту

1.Психологиялы? ахуал орнату «Шатты?  ше?бері»

Патриотты? рух жігерлендіру «Мен ?андаймын» ойыны

?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік гимнін орындау

ІІ-б?лім: Ма?ынаны тану

2. «М?тінмен ж?мыс»     

3.Постермен ж?мыс «Жар?ын болаша??а ны? ?адам»

ІІІ.Ой тол?аныс

4. «И?, жо?» ойыны

5. Шы?армашылы? тапсырма 

  Т?рбие са?атыны? барысы:

?йымдастыру б?лімі

О?ушыларды топ?а б?лу: 1-топ: Білімділер, 2-топ:Тап?ырлар, 3 топ-Ал?ырлар

?р топ бір-бірін ба?алайды, м??алім ?осымша ба?а береді, ?р турда же?імпаз аны?талып, жалауша беріліп отырады.

1.Психологиялы? ахуал орнату

- «Шатты? ше?берін»??ру

?айырлы к?н, балалар!
Ше?бер болып т?райы? жылы ж?збен,
Бізге келсін ?уаныш н?р іздеген,
Шуа? тол?ан жанымыз, ж?регіміз
?лгі алсын к?рген жан мына бізден
Ендеше, сендер де сондай ?уанышты ж?збен бір - бірлері?е к?лімсірей ?арап, бас иіп амандасайы?.

Жеріміз ?андай? байта? /о? ?олын к?тереді/

Хал?ымыз ?андай? -дархан /сол ?олды к?тереді/

Еліміз ?андай? -т?уелсіз /б?ркіт болып айналады/

Б?гініміз шуа?ты /екі ?олын к?тереді/

Б?гінгі саба?ымыз?а с?ттілік тілейміз!

 •  «Мен кіммін» ойыны - «Мен.»  ойды жал?астыр

Мен –Т?уелсіз мемлекет ?ланымын, азатпын, еркінмін, ?аза? еліні? барысымын,

М??алім с?зі: Мемлекетімізді? т?уелсіздігіні? нышаны – ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік  гимні орындалсын! /тік т?рып, ??рметпен/.                                                                                            

М??алім с?зі: Т?уелсіздікке ?ол жеткізген с?ттен бастап ?з елін жар?ын болаша??а бастап келе жат?ан Н?рс?лан Назарбаев сынды ?лы к?шбасшысы бар ?аза? елі – аз уа?ыт ішінде тарихта б?рын-со?ды болма?ан табыстар?а ?ол жеткізді. Ия, б?л ?аза?станда т?рып жат?ан ?р баланы?, ?р адамны? ойы. Еліміз к?ні кеше ?ана егемендігін ??рып, ая?ын т?й т?й басты. ?адамын ны? басу ?шін Ата за?ымыз ?абылданды. Т?л те?геміз ?олданыс?а шы?ып ел ?уаныш?а б?ленді. Елбасымыз Н.Назарбаевты? ?стан?ан кеме?гер саясатыны? ар?асында б?гінгі к?ні ?аза?станды б?кіл ?лем мойындады.  Олай болса, топтар?а берілетін бірінші тапсырма к?шеміз.

І-тур

«М?тінмен ж?мыс»:

1-топ: ?лт жоспары – «100 на?ты ?адам»

М?тіндегі негізгі ойды табу?а арнал?ан тапсырма   Инсерт (т?ртіп алу) ж?йесі.

1.  ?н бойында мемлекет дамуыны? алда?ы уа?ытта?ы 100 на?ты ?адамы ай?ындал?ан ?лт жоспары – «100 на?ты ?адам» ресми ??жат ?андай б?лімдерден т?рады?

2. Институционалды? реформаны? ж?зеге асуында?ы «Бiртектiлiк пен бiрлiк» деп атал?ан б?лiмде ?з ретiнде ?андай алты шынайы ?адамдарды?  ж?зеге асырылуы ?сыныл?ан?

2-топ: «М??гілік ел» идеясыны? жариялануы, «М??гілік Ел» патриотты? актісі

М?тіндегі а?паратты жарнамалау?а арнал?ан тапсырма-РАФТ стратегиясы:

1. М?тіннен а?парат тауып, б?гінгі к?нні? жа?алы?ына шолу ж?ргізу

2.М?тіннен «М??гілік ел» идеясын  ?ран ар?ылы топпен ?ор?ау

3-топ: «?аза?стан халы?тары Ассамблеясыны?»

М?тіндегі а?параттармен ж?мыс тапсырмасы:

Кластер ??ру /топтау/

1. ?аза?стан Хал?ы Ассамблеясы

2. «Толерантты? факторлары»

 3.Постермен ж?мыс «Жар?ын болаша??а ны? ?адам»

ІІІ. Ой тол?аныс:   «И?, жо?» ойыны

 1. 1991 жылы желто?санны? 16-сында ?аза?стан ?з Т?уелсіздігін жариялады. Осылайша ?лем картасында Т?уелсіз ?аза?стан атты жа?а мемлекет пайда болды. Оны? т???ыш Президенті болып Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев сайланды. /и?/
 2. Б?кілхалы?ты? тал?ылаудан кейін 1995 жыл?ы шілдеде Жо?ар?ы ?е?есті? сессиясы Республиканы? жа?а мемлекеттік Туы мен Елта?басын бекітті.

/жо?.1992 жылы маусымда/

 1. ?ХА Ассамблеяны? 350-ге жуы? м?шесі бар екені рас па? (и?)
 2. ?аза?станда 147 ?лт ?кілдері бар ма? (жо?, 130  астам)
 3. Биыл 2016 жылы ?аза? ханды?ыны? ??рыл?анына 550 жыл тола ма?  (жо?, 2015 жылы)
 4. 1995 жылы 30 тамызда елімізді? жа?а Конституциясы ?абылданды ма /и?/
 5. Т?л те?геміз 1995 жылды? 10 ?арашасында айналым?а т?сті./ жо?,1993 жылды? 15 ?арашасында/
 6. 1994 жылы 6 шілдеде Жо?ар?ы Ке?ес депутаттары астананы А?мола ?аласына к?шіруге шешім ?абылдады ма? /и?/
 7. 2016 жыл хал?ымыз ?шін е? басты мереке б?л Т?уелсіздігімізді? 20 жылды?ы ма? /жо?, 25 жылды?ы/
 8. 1995 жыл?ы 1 наурызда мемлекет басшысы жанында?ы ?о?амды? консультациялы?-ке?есші орган — ?аза?стан халы?тарыны? Ассамблеясы ??рылды ма? /и?/

5. Шы?армашылы? тапсырма

І-топ: «Мен т?уелсіз ел ?ланымын» эссе жазу

ІІ-топ: «Отаным» ?ле? шы?ару –синквейн

ІІІ-топ: «Аспан?а ?араймын, ж?лдызды санаймын» патриотты? та?ырыпта м?тінін ??рау, ?н айту

?ортынынды: Міне о?ушылар, біздер елімізбен ма?танамыз. Б?л еркіндік о?айлы?пен келген жо?. ?аза? елі еркіндікке жету ?шін ?аншама ?иын –?ыстау кезе?дерді бастан кешірді. Мы?да?ан жылды? тарихы бар. ?аза?стан т?уелсіздік алды. Т?уелсізідікке ?ол жеткізгеннен г?рі, оны ?стап т?ру ?лде?айда  ?иын. Б?л-?лем ке?істігінде ??мыр кешкен талай халы?ты? басынан ?ткен тарихи шынды?. ?зара алауызды? пен жан –жа??а тарт?ан берекесіздік  талай елді? та?дырын ??рдым?а жіберген, тіршілік тезіне т?теп бере алмай жер бетінен ?лт ретінде жойылып кеткен елдер ?аншама. Біз ?згені? ?ателігінен, ?ткенні? та?ылымынан саба? ала білуге тиіспіз.

Бірлігі мен ынтыма?ы халы?ты?,
К?зімізде жар?ырайды жары? к?н,
Ырыс, д?улет, ба?ыт ?шін халы?ты?,
Жайнай берсі?, жайнай берсін жары? к?н

 К?тілетін н?тиже: «?аза?стан -2050» стратегиясыны? ма?ызы мен ма?сатын т?сіндіру ар?ылы м??гілік ел-идеясыны? ма?ызын т?сінді, бірлікті, ел тарихын білуді, елімізді? мемлекеттік р?міздерін ?астерлеуді, отанымызды? байлы?ын ?ор?ауды ?йренді. Білімді ?рпа? болу?а, татулы? пен т?ра?тылы? ел иесі ретінде е? алдымен ?аза??а керек. ?аза?ты? ынтыма?ы мен бірлігі мы?ты болмайынша, мемлекетті? т?тасты? келбетін са?тау ?иынны? ?иыны. Е? алдымен, ?згеге ?лгі болу ?шін ?з ішімізді ретке келтіруіміз ?ажет. Жік-жікке б?лінбей, бірлігімізді? беріктігі бас?а да ?лт ?кілдерін бауырымыз?а тартуда ?лгі болма?.

Просмотр содержимого документа
«Жар?ын болаша??а ны? ?адам»

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қопа ауылы
Ш.Уалиханов атындағы негізгі орта мектебі,

мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

7 сынып жетекшісі

Биғабылова Венера Биғабылқызы


/Ашық тәрбие сағаты/Тәрбие сағатының тақырыбы: Жарқын болашаққа нық қадам.


Тәрбие сағатының мақсаты: Оқушыларға  “Мәңгілік Ел»идеясының, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары маңызын түсіндіру, Қазақстан халқы Ассамблеясымен таныстыру, Отанын сүюге, бірлікке, ел тарихын білуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге, елімізді өркендетуге білімді ұрпақ болуға тәрбиелеу.

Тәрбие сағатынында қолданатын әдіс-тәсілдер: Сыни тұрғыдан ойлау технологиясының элементтері, интерактивті оқыту

 Тәрбие сағатының көрнекілігі: Қазақ елі суреттері, Қазақстан Республикасының рәміздері: Туы, Елтаңбасы, Гимні, Н.Ә Назарбаевтың суреті, нақыл сөздер, Қазақстан туралы әндер.

Сабақтың түрі: Топпен жұмыс

Жоспары:

І-бөлім: Қызығушылығын ояту

1.Психологиялық ахуал орнату «Шаттық шеңбері»

Патриоттық рух жігерлендіру «Мен қандаймын» ойыны

Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимнін орындау

ІІ-бөлім: Мағынаны тану

2. «Мәтінмен жұмыс»

3.Постермен жұмыс «Жарқын болашаққа нық қадам»

ІІІ.Ой толғаныс

4. «Иә, жоқ» ойыны

5. Шығармашылық тапсырма 


  Тәрбие сағатының барысы:

Ұйымдастыру бөлімі

Оқушыларды топқа бөлу: 1-топ: Білімділер, 2-топ:Тапқырлар, 3 топ-Алғырлар

Әр топ бір-бірін бағалайды, мұғалім қосымша баға береді, әр турда жеңімпаз анықталып, жалауша беріліп отырады.


1.Психологиялық ахуал орнату

- «Шаттық шеңберін»құру

Қайырлы күн, балалар!
Шеңбер болып тұрайық жылы жүзбен,
Бізге келсін қуаныш нұр іздеген,
Шуақ толған жанымыз, жүрегіміз
Үлгі алсын көрген жан мына бізден
Ендеше, сендер де сондай қуанышты жүзбен бір - бірлеріңе күлімсірей қарап, бас иіп амандасайық.

Жеріміз қандай? байтақ /оң қолын көтереді/

Халқымыз қандай? -дархан /сол қолды көтереді/

Еліміз қандай? -тәуелсіз /бүркіт болып айналады/

Бүгініміз шуақты /екі қолын көтереді/

Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілейміз!

 • «Мен кіммін» ойыны - «Мен...» ойды жалғастыр

Мен –Тәуелсіз мемлекет ұланымын, азатпын, еркінмін, Қазақ елінің барысымын,

Мұғалім сөзі: Мемлекетіміздің тәуелсіздігінің нышаны – Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын! /тік тұрып, құрметпен/.

Мұғалім сөзі: Тәуелсіздікке қол жеткізген сәттен бастап өз елін жарқын болашаққа бастап келе жатқан Нұрсұлан Назарбаев сынды Ұлы көшбасшысы бар Қазақ елі – аз уақыт ішінде тарихта бұрын-соңды болмаған табыстарға қол жеткізді. Ия, бұл Қазақстанда тұрып жатқан әр баланың, әр адамның ойы. Еліміз күні кеше ғана егемендігін құрып, аяғын тәй тәй басты. Қадамын нық басу үшін Ата заңымыз қабылданды. Төл теңгеміз қолданысқа шығып ел қуанышқа бөленді. Елбасымыз Н.Назарбаевтың ұстанған кемеңгер саясатының арқасында бүгінгі күні Қазақстанды бүкіл әлем мойындады.  Олай болса, топтарға берілетін бірінші тапсырма көшеміз.


І-тур

«Мәтінмен жұмыс»:

1-топ: Ұлт жоспары – «100 нақты қадам»

Мәтіндегі негізгі ойды табуға арналған тапсырма Инсерт (түртіп алу) жүйесі.

1. Өн бойында мемлекет дамуының алдағы уақыттағы 100 нақты қадамы айқындалған Ұлт жоспары – «100 нақты қадам» ресми құжат қандай бөлімдерден тұрады?

2. Институционалдық реформаның жүзеге асуындағы «Бiртектiлiк пен бiрлiк» деп аталған бөлiмде өз ретiнде қандай алты шынайы қадамдардың жүзеге асырылуы ұсынылған?

2-топ: «Мәңгілік ел» идеясының жариялануы, «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі Мәтіндегі ақпаратты жарнамалауға арналған тапсырма-РАФТ стратегиясы: 1. Мәтіннен ақпарат тауып, бүгінгі күннің жаңалығына шолу жүргізу 2.Мәтіннен «Мәңгілік ел» идеясын ұран арқылы топпен қорғау 3-топ: «Қазақстан халықтары Ассамблеясының» Мәтіндегі ақпараттармен жұмыс тапсырмасы: Кластер құру /топтау/ 1. Қазақстан Халқы Ассамблеясы 2. «Толеранттық факторлары»


 3.Постермен жұмыс «Жарқын болашаққа нық қадам»


ІІІ. Ой толғаныс: «Иә, жоқ» ойыны

 1. 1991 жылы желтоқсанның 16-сында Қазақстан өз Тәуелсіздігін жариялады. Осылайша әлем картасында Тәуелсіз Қазақстан атты жаңа мемлекет пайда болды. Оның тұңғыш Президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. /иә/

 2. Бүкілхалықтық талқылаудан кейін 1995 жылғы шілдеде Жоғарғы Қеңестің сессиясы Республиканың жаңа мемлекеттік Туы мен Елтаңбасын бекітті.

/жоқ.1992 жылы маусымда/

 1. ҚХА Ассамблеяның 350-ге жуық мүшесі бар екені рас па? (иә)

 2. Қазақстанда 147 ұлт өкілдері бар ма? (жоқ, 130  астам)

 3. Биыл 2016 жылы Қазақ хандыңының құрылғанына 550 жыл тола ма?  (жоқ, 2015 жылы)

 4. 1995 жылы 30 тамызда еліміздің жаңа Конституциясы қабылданды ма /иә/

 5. Төл теңгеміз 1995 жылдың 10 қарашасында айналымға түсті./ жоқ,1993 жылдың 15 қарашасында/

 6. 1994 жылы 6 шілдеде Жоғарғы Кеңес депутаттары астананы Ақмола қаласына көшіруге шешім қабылдады ма? /иә/

 7. 2016 жыл халқымыз үшін ең басты мереке бұл Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы ма? /жоқ, 25 жылдығы/

 8. 1995 жылғы 1 наурызда мемлекет басшысы жанындағы қоғамдық консультациялық-кеңесші орган — Қазақстан халықтарының Ассамблеясы құрылды ма? /иә/


5. Шығармашылық тапсырма

І-топ: «Мен тәуелсіз ел ұланымын» эссе жазу

ІІ-топ: «Отаным» өлең шығару –синквейн

ІІІ-топ: «Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын» патриоттық тақырыпта мәтінін құрау, ән айту

Қортынынды: Міне оқушылар, біздер елімізбен мақтанамыз. Бұл еркіндік оңайлықпен келген жоқ. Қазақ елі еркіндікке жету үшін қаншама қиын –қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Мыңдаған жылдық тарихы бар. Қазақстан тәуелсіздік алды. Тәуелсізідікке қол жеткізгеннен гөрі , оны ұстап тұру әлдеқайда  қиын. Бұл-әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жан –жаққа тартқан берекесіздік  талай елдің тағдырын құрдымға жіберген, тіршілік тезіне төтеп бере алмай жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің қателігінен , өткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз.

Бірлігі мен ынтымағы халықтың,
Көзімізде жарқырайды жарық күн,
Ырыс, дәулет, бақыт үшін халықтың,
Жайнай берсің, жайнай берсін жарық күн

 Күтілетін нәтиже: «Қазақстан -2050» стратегиясының маңызы мен мақсатын түсіндіру арқылы мәңгілік ел-идеясының маңызын түсінді, бірлікті, ел тарихын білуді, еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуді, отанымыздың байлығын қорғауды үйренді. Білімді ұрпақ болуға, татулық пен тұрақтылық ел иесі ретінде ең алдымен қазаққа керек. Қазақтың ынтымағы мен бірлігі мықты болмайынша, мемлекеттің тұтастық келбетін сақтау қиынның қиыны. Ең алдымен, өзгеге үлгі болу үшін өз ішімізді ретке келтіруіміз қажет. Жік-жікке бөлінбей, бірлігіміздің беріктігі басқа да ұлт өкілдерін бауырымызға тартуда үлгі болмақ.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Жар?ын болаша??а ны? ?адам

Автор: Би?абылова Венера Би?абыл?ызы

Дата: 17.05.2016

Номер свидетельства: 327584

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства