kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Внеурочная работа на тему: "Ту?ан тілім - тірлігімні? ай?а?ы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

22 ?ырк?йек ?аза?стан халы?тарыны? тілдері мерекесіне орай  7 «Б» сыныбында ?ткен «Ту?ан тілім тірлігімні? ай?а?ы» атты мектепішілік ашы? т?рбие са?атыны? жоспары

?йымдастырушы сынып жетекші: Конакбаева Жадыра Кабылбековна

Т?рбие са?аты ?тетін уа?ыт:  14 са?. 55 мин.

Т?рбие са?аты  ?тілетін к?н: 18.09.15

Орны: №23 д?рісхана

Барлы? о?ушы саны:27

?атыс?аны: 26

Жастары: 12-13жж.

Т?рбие са?аты та?ырыбы

«Ту?ан тілім – тірлігімні? ай?а?ы»

Жалпы ма?саттар

1. Ана тілімізді? ма?ыздылы?ын т?сіну;

2. ?аза? тілді ??рметтеу;

3. «К?птілділік – заман талабы» ??ымын сезіну.

Т?йінді идеялар

Ту?ан тіл ж?не к?птілділік

Стратегиялар

 «Ми?а шабуыл», «С?ттілік баспалда?ы», постер ?ор?ау, сыни ойлану?а арнайы дайындал?ан «С?йлейтін механизмдер», «Жеті керемет» стратегиясы.

К?рнекіліктер

АКТ, ?анатты с?здер жазыл?ан ?абыр?а ?а?аздары, видеоматериал, ?н ж?не т?рбие са?атыны? презентациясы.

Дерекк?здер

?Р Тіл туралы За?ыны? 4 – бабы,, Жа?сылыл?ова Г.И., Каженова А.М., Исмагилова Н.З.  Интербелсенді  ?діс- т?сілдер. ?дістемелік ??рал. ?скемен, 2014

О?ыту н?тижелері

1. Ана тілді? ма?ыздылы?ын т?сінеді;

2. ?аза? тілді ??рметтейді;

3. «К?птілділік – заман талабы» ??ымын сезінеді;

Т?рбие са?аты барысы

Уа?ыты

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Т?рбие са?аты  кезе?дері:

1-кезе?.

?ызы?ушылы?ты ояту:

7 мин

Амандасу, т?рбие са?аты та?ырыбымен таныстыру, ма?сатты о?ушылардан с?рай отыра ми?а шабуыл жасау.

Ма?сатты о?ушылар ?з аттарынан белгілейді.

10 мин

Кіріспе с?з о?ушыларда (№1 ?осымша)  

2-кезе?. Ма?ынаны ажырату:

18 мин

Алдын ала о?ушылар «?аза? тілі», «Орыс тілі», «А?ылшын тілі» топтарына б?лінеді.

О?ушылар топтасып отырады.

Шетелдік азаматтарды? ?аза? тілді ?аншалы?ты ме?геріп ж?ргендері жайлы видеоматериал ?ойылады.

Видео?а о?ушылар ?тымды ?орытынды жасап, пікірлерін білдіреді.

Постер ?ор?ау?а ?аза? тілі, орыс тілі ж?не а?ылшын тіліні? ма?ыздылы?ын ашу ?шін тапсырма беріледі.

?ш топ ?здеріні? топ атауларына байланысты ?ш тілді? ?мірдегі ма?ыздылы?ын айтып, ?ор?айды.

?ор?а?ан постерлерін «С?йлейтін механизмдерге» ?арай отыра сыни ойлана отыра «Ми?а шабуыл» стратегиясы ар?ылы т?йіндейді.

Жас ерекшеліктеріне сай, о?ып кеткен, білетін ма?л?маттарын еске т?сіре отыра та?тада к?рсетілген тапсырманы орындайды.

3-кезе?. Ой- тол?аныс:

5 мин

«Жеті керемет» стратегиясы ар?ылы б?гінгі т?рбие са?атын ?орытындылаймын.

Белсенділік таныту.

Рефлексия

5 мин

«С?ттілік баспалда?ы» стратегиясы ар?ылы кері байланыс жасау?а ой тастаймын.

?здеріні? ал?ан ?серлерімен б?ліседі.

?здері дайында?ын М. Шахановты? «Рух пен тіл» патриотты? та?ырыпта?ы ?нін орындайды.

№1 Тіркеме

 1-ж?ргізуші: Армысыздар, ?ымбатты ?она?тар! ?ла?атты ?стаздар мен о?ушылар!

Ана тілім, ж?регісі? анамны?.

Ж?рек-ана, мен ?зі?нен жаралдым.

Са?ат сайын саулы?ы?ды тілеймін,

Сенсіз мынау керегі не ?аламны?!

Сені? ?рбір тынысы?мен к?н кешем,

Сен ар?ылы тіршілікпен тілдесем.

2-ж?ргізуші: 22 ?ырк?йек – ?аза?стан Республикасыны? халы?тарыны? тілдер мерекесі к?ніне орай ?здері?ізбен ?ауышып отырмыз. Олай болса, мерекелік «Ту?ан тілім – тірлігімні? ай?а?ы» ашы? т?рбие са?атымызды бастайы?!

1-ж?ргізуші: Тіл – ?андай ?лтта, елде болмасын ?р?ашан ?астерлі де ??діретті. Ол ?рбір адам?а ана с?тімен бірге еніп, ?алыптасады. Тіл - ?рбір елді? жаны.

2-ж?ргізуші: Осыдан тура 26 жыл б?рын – 1989 жылы 22 ?ырк?йек к?ні "Тіл туралы" за? ?абылдан?ан болатын. Б?л за?да ?аза? ССР-ні? мемлекеттік тілі ?аза? тілі, ал орыс тілі — ?лтаралы? тіл деп бекітілген еді.

1-ж?ргізуші:  Кешімізді? тізгінін к?семс?з шеберлеріне берейік!

«?аза? тілі» Ма?жан Ж?мабаев 

К?ш кеміді, айбынды ту ??лады;

Кеше батыр – б?гін ?ор?а?, б??ады.

Ерікке ?мтыл?ан ?ш?ыр жаны кісенде,

?ан суын?ан, ж?рек сол?ын со?ады.

?ыран ??сты? ?ос ?анаты ?ыр?ылды,

К?ндей к?шті, к?ркіреген ел тынды.

Ас?ар Алтай – алтын ана есте жо?,

Батыр, хандар – ас?ан жандар ?мытылды!

Ерлік, елдік, бірлік, ?айрат, ба?, арды?,

Жауыз та?дыр жойды б?рін не барды? …

Алтын К?ннен ба?асыз бір белгі боп,

Н?рлы ж?лдыз, бабам тілі, сен ?алды?!

Жары? к?рмей жатса? да ?за?, кен – тілім,

Таза, тере?, ?ткір, к?шті, ке? тілім.

Тарап кеткен балалары?ды бауыры?а

А? ?олы?мен тарта аларсы? сен, тілім!

«?йрен ана тілі?ді» Ораза?ын Ас?ар 

?з тілі?сіз к?рсе? де ?з к?ні?ді,

?з тілі?сіз болса? да ас?ан білімді.

?з хал?ы?а бола алмайсы? азамат,

Білмей т?рып ту?ан ана тілі?ді.

?лде ?алай жо?алтса ана баласын,

Бала іздеп таппай ма ?з анасын.

?гей шеше секілді ?зге тіл де ?гей,

?з тілі?мен ертерек тап жарасым.

Сенде айып жо?, тілі? де емес кін?лі,

Ешкімні? жо? болса да о?ан к?м?ні.

?йренбесе?, ?з тілі?ді білмесе?.

Жазы?сыз-а? жаз?ырып ел т?рады.

?аны? жаны?, ?аза?ы ?лтты? т?рі? бар,

Сенен ?лгі алар ?ызы?, ?лы? бар.

Перзентісі? еркін, азат халы?ты?,

Т?уелсіз ел, м?ртебелі тілі? бар.

«Тамырсыздану ?аупіні? т?жырымдамасы» М?хтар Шаханов

Жа?андану рухсызды?ы ?з же?ісін тойлауда.

Содан ?азір ?аншама адам бейім былай ойлау?а:

“Мен ?ай тілде еркін с?йлеп, о?и алам, жаза алам,

Білім, ж?мыс, нан таба алам, сол тіл-мені? ?з анам”

Біра? ?арсы т?жырым бар осы адас?ан байлам?а:

Біз жал?ыны мойындамай, ??а алмаймыз жалпыны.

Тіршілікте бір адамды шексіз с?ю ар?ылы

Адамзатты тану ?рі с?юге жол табасы?.

?з ?лты?ны? тілін, салтын, пар?ын с?ю ар?ылы

К?ллі ?лемдік биікке ?рлеп, арда?тайсы? жалпыны.

Сан т?рлі тіл ме?гереміз, айдындап ой ?ар?ыны.

Ал ?аламды? орта? тілсіз-

Бірлік –г?лсіз, сенім –н?рсыз,

Біра? ана тілі?е оны? т?спеу керек сал?ыны.

?з тілі?ді жерсінбеуді?,

?з ана?ды менсінбеді?

Арсызды?ы ?ай д?уірде болып еді тап?ырлы??

Ол –рухани м?гедектік ?рі ?лтты? сат?ынды??

Аз ?ай?ы ма, талабы?ды т?сінігі? алдаса?.

Мейлі он тіл,

Тіпті ж?з тіл ме?гергені? далбаса

?з ?лты?ны? тілі менен рухы

Ой-сана?а іргетас боп ?алмаса.

2-ж?ргізуші:  Жалпы 6 мы??а жуы? тілді? 100-і ?ана мемлекеттік деген статус?а ие бол?ан. 1989 жылы «Тіл туралы» За?  ?абылдан?аннан бері ?аза? тілі де осы мемлекеттерді?  ?атарына кіргеніне ?уаныштымыз. Елімізде 120дан астам ?лттар т?рады, оларды? ?з ана тілдеріне деген бізді? республткада шектеу жо?.

1-ж?ргізуші: Онда ?азір, бізді? о?ушылар дайында?ан «Украин халы? ?ніне» кезек берейік.

1-ж?ргізуші: К?рермен ?ауым?а тіл туралы ?ызы?ты деректерімізді б?лісіе кеткеніміз ж?н сия?ты.

2-ж?ргізуші: Ендеше, адамзат тарихында?ы к?п тілді ме?герген полиглот ?алымдар мен бас?а да тіл туралы ?ызы?ты фактілерімізді естері?ізге сала ж?рі?іздер

1-ж?ргізуші : Шы?ыс ??ламасы ?л-Фараби  70-ке жуы? тілді ме?герген.

?лы Абай орыс, ?аза? тілдерімен ?атар парсы, араб тілдерін ме?герген. Орыс тілін орта жастан асып барып, кеш ме?герген.

2-ж?ргізуші: А.С.Пушкин француз, а?ылшын, неміс, итальян, испан, латын, грек, славян тілдерін білген. К?не еврей тілін зерттеген.

1-ж?ргізуші :  Д?ниедегі барлы? аударма шы?армаларды? 33% а?ылшын тілінен аударылса, 15 % – француз тілінен, ал 1%  неміс тілінен аударылады.

2-ж?ргізуші: Олай болса, ??рметті о?ушылар, тілді ?йрену еш?ашан кеш емес. Ол ?шін тек ниет пен е?бектену ?ана ?ажет.

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Внеурочная работа на тему: "Ту?ан тілім - тірлігімні? ай?а?ы"»

22 қыркүйек Қазақстан халықтарының тілдері мерекесіне орай 7 «Б» сыныбында өткен «Туған тілім тірлігімнің айғағы» атты мектепішілік ашық тәрбие сағатының жоспары

Ұйымдастырушы сынып жетекші: Конакбаева Жадыра Кабылбековна

Тәрбие сағаты өтетін уақыт: 14 сағ. 55 мин.

Тәрбие сағаты өтілетін күн: 18.09.15

Орны: №23 дәрісхана

Барлық оқушы саны:27

Қатысқаны: 26

Жастары: 12-13жж.


Тәрбие сағаты тақырыбы

«Туған тілім – тірлігімнің айғағы»

Жалпы мақсаттар

1. Ана тіліміздің маңыздылығын түсіну;

2. Қазақ тілді құрметтеу;

3. «Көптілділік – заман талабы» ұғымын сезіну.

Түйінді идеялар

Туған тіл және көптілділік

Стратегиялар

«Миға шабуыл», «Сәттілік баспалдағы», постер қорғау, сыни ойлануға арнайы дайындалған «Сөйлейтін механизмдер», «Жеті керемет» стратегиясы.

Көрнекіліктер

АКТ, қанатты сөздер жазылған қабырға қағаздары, видеоматериал, ән және тәрбие сағатының презентациясы.

Дереккөздер

ҚР Тіл туралы Заңының 4 – бабы, , Жақсылылқова Г.И., Каженова А.М., Исмагилова Н.З. Интербелсенді әдіс- тәсілдер. Әдістемелік құрал. Өскемен, 2014

Оқыту нәтижелері

1. Ана тілдің маңыздылығын түсінеді;

2. Қазақ тілді құрметтейді;

3. «Көптілділік – заман талабы» ұғымын сезінеді;

Тәрбие сағаты барысы

Уақыты

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Тәрбие сағаты кезеңдері:

1-кезең.

Қызығушылықты ояту:

7 мин

Амандасу, тәрбие сағаты тақырыбымен таныстыру, мақсатты оқушылардан сұрай отыра миға шабуыл жасау.

Мақсатты оқушылар өз аттарынан белгілейді.

10 мин


Кіріспе сөз оқушыларда (№1 қосымша)

2-кезең. Мағынаны ажырату:


18 мин

Алдын ала оқушылар «Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Ағылшын тілі» топтарына бөлінеді.

Оқушылар топтасып отырады.

Шетелдік азаматтардың қазақ тілді қаншалықты меңгеріп жүргендері жайлы видеоматериал қойылады.

Видеоға оқушылар ұтымды қорытынды жасап, пікірлерін білдіреді.


Постер қорғауға қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінің мағыздылығын ашу үшін тапсырма беріледі.

Үш топ өздерінің топ атауларына байланысты үш тілдің өмірдегі маңыздылығын айтып, қорғайды.

Қорғаған постерлерін «Сөйлейтін механизмдерге» қарай отыра сыни ойлана отыра «Миға шабуыл» стратегиясы арқылы түйіндейді.

Жас ерекшеліктеріне сай, оқып кеткен, білетін мағлұматтарын еске түсіре отыра тақтада көрсетілген тапсырманы орындайды.

3-кезең. Ой- толғаныс:


5 мин

«Жеті керемет» стратегиясы арқылы бүгінгі тәрбие сағатын қорытындылаймын.

Белсенділік таныту.

Рефлексия

5 мин

«Сәттілік баспалдағы» стратегиясы арқылы кері байланыс жасауға ой тастаймын.

Өздерінің алған әсерлерімен бөліседі.

Өздері дайындағын М. Шахановтың «Рух пен тіл» патриоттық тақырыптағы әнін орындайды.

1-жүргізуші: Армысыздар, қымбатты қонақтар! Ұлағатты ұстаздар мен оқушылар!

Ана тілім, жүрегісің анамның.

Жүрек-ана, мен өзіңнен жаралдым.

Сағат сайын саулығыңды тілеймін,

Сенсіз мынау керегі не ғаламның!

Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем,

Сен арқылы тіршілікпен тілдесем.

2-жүргізуші: 22 қыркүйек – Қазақстан Республикасының халықтарының тілдер мерекесі күніне орай өздеріңізбен қауышып отырмыз. Олай болса, мерекелік «Туған тілім – тірлігімнің айғағы» ашық тәрбие сағатымызды бастайық!

1-жүргізуші: Тіл – қандай ұлтта, елде болмасын әрқашан қастерлі де құдіретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл - әрбір елдің жаны.

2-жүргізуші: Осыдан тура 26 жыл бұрын – 1989 жылы 22 қыркүйек күні "Тіл туралы" заң қабылданған болатын. Бұл заңда Қазақ ССР-нің мемлекеттік тілі қазақ тілі, ал орыс тілі — ұлтаралық тіл деп бекітілген еді.

1-жүргізуші: Кешіміздің тізгінін көсемсөз шеберлеріне берейік!

«Қазақ тілі» Мағжан Жұмабаев (Диляра)

Күш кеміді, айбынды ту құлады;

Кеше батыр – бүгін қорқақ, бұғады.

Ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде,

Қан суынған, жүрек солғын соғады.

Қыран құстың қос қанаты қырқылды,

Күндей күшті, күркіреген ел тынды.

Асқар Алтай – алтын ана есте жоқ,

Батыр, хандар – асқан жандар ұмытылды!

Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ, ардың,

Жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың …

Алтын Күннен бағасыз бір белгі боп,

Нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың!

Жарық көрмей жатсаң да ұзақ, кен – тілім,

Таза, терең, өткір, күшті, кең тілім.

Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа

Ақ қолыңмен тарта аларсың сен, тілім!

«Үйрен ана тіліңді» Оразақын Асқар (Нұрасыл)

Өз тіліңсіз көрсең де өз күніңді,

Өз тіліңсіз болсаң да асқан білімді.

Өз халқыңа бола алмайсың азамат,

Білмей тұрып туған ана тіліңді.

Әлде қалай жоғалтса ана баласын,

Бала іздеп таппай ма өз анасын.

Өгей шеше секілді өзге тіл де өгей,

Өз тіліңмен ертерек тап жарасым.

Сенде айып жоқ, тілің де емес кінәлі,

Ешкімнің жоқ болса да оған күмәні.

Үйренбесең, өз тіліңді білмесең.

Жазықсыз-ақ жазғырып ел тұрады.

Қаның жаның, қазақы ұлттық түрің бар,

Сенен үлгі алар қызың, ұлың бар.

Перзентісің еркін, азат халықтың,

Тәуелсіз ел, мәртебелі тілің бар.

«Тамырсыздану қаупінің тұжырымдамасы» Мұхтар Шаханов (Алина)

Жаһандану рухсыздығы өз жеңісін тойлауда.

Содан қазір қаншама адам бейім былай ойлауға:

“Мен қай тілде еркін сөйлеп, оқи алам, жаза алам,

Білім, жұмыс, нан таба алам, сол тіл-менің өз анам”

Бірақ қарсы тұжырым бар осы адасқан байламға:

Біз жалқыны мойындамай, ұға алмаймыз жалпыны.

Тіршілікте бір адамды шексіз сүю арқылы

Адамзатты тану әрі сүюге жол табасың.

Өз ұлтыңның тілін, салтын, парқын сүю арқылы

Күллі әлемдік биікке өрлеп, ардақтайсың жалпыны.

Сан түрлі тіл меңгереміз, айдындап ой қарқыны.

Ал ғаламдық ортақ тілсіз-

Бірлік –гүлсіз, сенім –нұрсыз,

Бірақ ана тіліңе оның түспеу керек салқыны.

Өз тіліңді жерсінбеудің,

Өз анаңды менсінбедің

Арсыздығы қай дәуірде болып еді тапқырлық?

Ол –рухани мүгедектік әрі ұлттық сатқындық?

Аз қайғы ма, талабыңды түсінігің алдаса?..

Мейлі он тіл,

Тіпті жүз тіл меңгергенің далбаса

Өз ұлтыңның тілі менен рухы

Ой-санаңа іргетас боп қалмаса.

2-жүргізуші: Жалпы 6 мыңға жуық тілдің 100-і ғана мемлекеттік деген статусқа ие болған. 1989 жылы «Тіл туралы» Заң қабылданғаннан бері қазақ тілі де осы мемлекеттердің қатарына кіргеніне қуаныштымыз. Елімізде 120дан астам ұлттар тұрады, олардың өз ана тілдеріне деген біздің республткада шектеу жоқ.

1-жүргізуші: Онда қазір, біздің оқушылар дайындаған «Украин халық әніне» кезек берейік.

1-жүргізуші: Көрермен қауымға тіл туралы қызықты деректерімізді бөлісіе кеткеніміз жөн сияқты.

2-жүргізуші: Ендеше, адамзат тарихындағы көп тілді меңгерген полиглот ғалымдар мен басқа да тіл туралы қызықты фактілерімізді естеріңізге сала жүріңіздер

1-жүргізуші : Шығыс ғұламасы Әл-Фараби 70-ке жуық тілді меңгерген.

Ұлы Абай орыс, қазақ тілдерімен қатар парсы, араб тілдерін меңгерген. Орыс тілін орта жастан асып барып, кеш меңгерген.

2-жүргізуші: А.С.Пушкин француз, ағылшын, неміс, итальян, испан, латын, грек, славян тілдерін білген. Көне еврей тілін зерттеген.

1-жүргізуші : Дүниедегі барлық аударма шығармалардың 33% ағылшын тілінен аударылса, 15 % – француз тілінен, ал 1% неміс тілінен аударылады.

2-жүргізуші: Олай болса, құрметті оқушылар, тілді үйрену ешқашан кеш емес. Ол үшін тек ниет пен еңбектену ғана қажет.
2 қосымша

Ашық тәрбие сағатының фотосуреттері
3 қосымша

Ашық тәрбие сағатының презентациясы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Внеурочная работа на тему: "Ту?ан тілім - тірлігімні? ай?а?ы"

Автор: Конакбаева Жадыра Кабылбековна

Дата: 08.12.2015

Номер свидетельства: 263722

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства