kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Біз салауатты ?мір с?реміз

Нажмите, чтобы узнать подробности

 «Бекітемін»  _______________                                                     Сынып са?аты                     

Директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі                                               Сыныбы: 9?  

орынбасары:    Г.?.?ыраубаева                                                    К?ні: 27.10.2014 жыл

                                                                                                          М??алімі: Н.Жан?озина

 

Білімділік ма?саты: таби?атты? адам баласына сыйла?ан басты байлы?ы –денсаулы?ты са?тауды? басты жолдары –зиянды, жат ?ылы?тардан аула? болып, салауатты ?мір с?ру екендігін ??ындыру. 
Дамытушылы?ма?саты: «Ауырып ем іздегенше, аурмауды?жолыніздегенні?» ?лде?айдатиімдірекекендігін??ындыру, денет?рбиесіне, салауаттылы??ада?дыландыру. 
Т?рбиелікма?саты: О?ушыларды?бойынаадамиигі?асиеттерді?алыптастыру?а, денсаулы?ты??адірінт?сіне, са?тайбілугет?рбиелеу. 
Саба?ты?к?рнекілігі: сызбала, о?ушыларды?газеттері, магнитафон, ?олшатыр. 

Саба?ты?барысы: 
Саба?ты?ма?саты: 
1. о?ушылар?асалауатты?мірсалтынса?тауды??ажеттілігін, зияндызаттарды?зардаптарынбілуге, жат ?деттерденаула?болу?а?йрену; 
2. ой - ?рістерін, сана, сезімдеріні?, тілдерін, шы?армашылы?тарындамыту; 
3. адамгершілік пен биікм?дениеттілік?асиеттердібойынасі?іргенжан – жа?ты, руханидамы?ант?л?аныт?рбиелеу. 
1. Ма?ынаны табу: С?ра?–жауапт?рінде??гімелеу. 
-Мінебалалар, бізденсаулы?туралытегін??гімелепотыр?анжо?пыз, б?гінгісаба?ымыздаденсаулы?ымызды?алайса?таймыз, не н?рселерденаула?болуымызкерек, солж?нінде ой ?рбітеміз. 
Бізді?хажл?ымыз «Денні?саулы?ы–басты?байлы?ы» - дептегінайтпа?ан. Елбасымыз Н.?. Назарбаев хал?ымызды?денсаулы?ына?зжолдауында?лкенм?нберіп, азаматтарды?денсаулы?ына, ?орша?анортаны? таза болуынак?ш салу ?ажеттілігінатапайт?ан. 
Ендеше, денсаулы?тыса?тау?з?олымызда. Денсаулы?тыса?тау–е??уелітазалы?тыса?тауданбасталадыекен. Бізді?дінімізде де денсаулы?ымыздыса?таужолдарытуралыайтыладыекен. Мысалы, мынабіржолдардыты?дапк?рейік. 
Магнитофоннанты?дау: 
1. денімсауболсындесе? –тама?тыішералдындаж?неішіпбол?аннанкейін?олы?дыжу. Тама?ты?берекесі де осында. 
2. Тістері?іздітазалапж?рі?іздер, себебіолп?ктіккежатады. П?ктікиман?аша?ырады, ал иманж?ннаттаиесіменбіргеболады. 
3. Алла та?алап?к, олп?ктіктіжа?сык?реді, ол таза, тазалы?ты?натады. ?йжайы?ызды, ж?ріп –т?ратынжолдары?ды таза ?ста?дар. 
(«Мы?бірхадистен») 
-Енді, балаларбіз де денсаулы?ымыздыса?таужолдарын?аншалы?тыбілетініміздіекі топ бопсайысып, орта?асаламыз. 
2. Ма?ынаны тануТоп о?ушыларынекітоп?аб?лу. 
1- топ «Денсаулы?» 
2- топ «Салауат» 
?раны: «Денсаулы?–зорбайлы?». 
?раны: «Салауатты?мір–денсаулы?ты?кепілі» 
І ?р топ ?здерішы?ар?ангазеттерін?ор?айды. 
ІІ Кластер ??ру. 
ІІІ «Т?сіп?ал?ан?ріптер». Берілгенс?здерге?ріптерді?ою. 
1- топ: Денсаулы?тыны?айтужолдары. 
2- топ: Денсаулы??азиянды?деттер. 
1- топ: 1. Д...... і (д?рі) 
2. в...та...н (витамин) 
3. ....ны.....у (шыны?у) 
4. с....ау......т (салауат) 

2- топ: 1. Г...и...на (гигиена) 
2.ту...ку....ез (туберкулез) 
3. т?......у (т?мау) 
4. д... ау.... ? (денсаулы?) 
IV. «Т?рбиек?зі – халы?та». Екі топ денсаулы?туралыма?ал – м?телжазыпо?иды. 
V. Шы?армашылы?тапсырма: 
1- топ: 
................................................баламыз, 
.................................................аламыз. 
..................................................... 
.................................................санамыз. 
2- топ: 
................................................к?леміз, 
.................................................ж?реміз, 
....................................................... 
...................................................с?реміз. 

VI Бекіту: Тренинг «?олшатыр...» 
-Біззияндызаттардан?ор?ану?шін не істеуімізкерек? О?ушылар?олшатырды??рб?лігіне?а?аз?а?зойларынжазыпіледі. 
Тренинг «Дені?сауболсындесе?...» 
Біро?ушы «Дені?сауболсындесе?...» депорта?ашы?ады. ?ал?ано?ушылар осы с?йлемдітолы?тырыпая?тап, ше?бер??райды. 
VII ?орытынды 

Просмотр содержимого документа
«Біз салауатты ?мір с?реміз »

Тақырыбы: Біз салауатты өмір сүреміз

Білімділік мақсаты: табиғаттың адам баласына сыйлаған басты байлығы –денсаулықты сақтаудың басты жолдары –зиянды, жат қылықтардан аулақ болып, салауатты өмір сүру екендігін ұғындыру. 
Дамытушылық мақсаты: «Ауырып ем іздегенше, аурмаудың жолын іздегеннің» әлде қайда тиімдірек екендігін ұғындыру, дене тәрбиесіне, салауаттылыққа дағдыландыру. 
Тәрбиелік мақсаты: Оқушылардың бойына адами игі қасиеттерді қалыптастыруға, денсаулықтың қадірін түсіне, сақтай білуге тәрбиелеу. 
Сабақтың көрнекілігі: сызбала, оқушылардың газеттері, магнитафон, қолшатыр. 

Сабақтың барысы: 
Сабақтың мақсаты: 
1. оқушыларға салауатты өмір салтын сақтаудың қажеттілігін, зиянды заттардың зардаптарын білуге, жат әдеттерден аулақ болуға үйрену; 
2. ой - өрістерін, сана, сезімдерінің, тілдерін, шығармашылықтарын дамыту; 
3. адамгершілік пен биік мәдениеттілік қасиеттерді бойына сіңірген жан – жақты, рухани дамыған тұлғаны тәрбиелеу. 
1. Мағынаны табу: Сұрақ –жауап түрінде әңгімелеу. 
-Міне балалар, біз денсаулық туралы тегін әңгімелеп отырған жоқпыз, бүгінгі сабағымызда денсаулығымызды қалай сақтаймыз, не нәрселерден аулақ болуымыз керек, сол жөнінде ой өрбітеміз. 
Біздің хажлқымыз «Деннің саулығы –бастың байлығы» - деп тегін айтпаған. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев халқымыздың денсаулығына өз жолдауында үлкен мән беріп, азаматтардың денсаулығына, қоршаған ортаның таза болуына күш салу қажеттілігін атап айтқан. 
Ендеше, денсаулықты сақтау өз қолымызда. Денсаулықты сақтау –ең әуелі тазалықты сақтаудан басталады екен. Біздің дінімізде де денсаулығымызды сақтау жолдары туралы айтылады екен. Мысалы, мына бір жолдарды тыңдап көрейік. 
Магнитофоннан тыңдау: 
1. денім сау болсын десең –тамақты ішер алдында және ішіп болғаннан кейін қолыңды жу. Тамақтың берекесі де осында. 
2. Тістеріңізді тазалап жүріңіздер, себебі ол пәктікке жатады. Пәктік иманға шақырады, ал иман жәннатта иесімен бірге болады. 
3. Алла тағала пәк, ол пәктікті жақсы көреді, ол таза, тазалықты ұнатады. Үй жайыңызды, жүріп –тұратын жолдарыңды таза ұстаңдар. 
(«Мың бір хадистен») 
-Енді, балалар біз де денсаулығымызды сақтау жолдарын қаншалықты білетінімізді екі топ боп сайысып, ортаға саламыз. 
2. Мағынаны тану Топ оқушыларын екі топқа бөлу. 
1- топ «Денсаулық» 
2- топ «Салауат» 
Ұраны: «Денсаулық –зор байлық». 
Ұраны: «Салауатты өмір –денсаулықтың кепілі» 
І Әр топ өздері шығарған газеттерін қорғайды. 
ІІ Кластер құру. 
ІІІ «Түсіп қалған әріптер». Берілген сөздерге әріптерді қою. 
1- топ: Денсаулықты нығайту жолдары. 
2- топ: Денсаулыққа зиянды әдеттер. 
1- топ: 1. Д...... і (дәрі) 
2. в...та...н (витамин) 
3. ....ны.....у (шынығу) 
4. с....ау......т (салауат) 

2- топ: 1. Г...и...на (гигиена) 
2.ту...ку....ез (туберкулез) 
3. тұ......у (тұмау) 
4. д... ау.... қ (денсаулық) 
IV. «Тәрбие көзі – халықта». Екі топ денсаулық туралы мақал – мәтел жазып оқиды. 
V. Шығармашылық тапсырма: 
1- топ: 
................................................баламыз, 
.................................................аламыз. 
..................................................... 
.................................................санамыз. 
2- топ: 
................................................күлеміз, 
.................................................жүреміз, 
....................................................... 
...................................................сүреміз. 

VI Бекіту: Тренинг «Қолшатыр...» 
-Біз зиянды заттардан қорғану үшін не істеуіміз керек? Оқушылар қолшатырдың әр бөлігіне қағазға өз ойларын жазып іледі. 
Тренинг «Денің сау болсын десең...» 
Бір оқушы «Денің сау болсын десең...» деп ортаға шығады. Қалған оқушылар осы сөйлемді толықтырып аяқтап, шеңбер құрайды. 
VII Қорытынды 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Біз салауатты ?мір с?реміз

Автор: Жан?озиан Н?рг?л К?рібай?ызы

Дата: 11.02.2015

Номер свидетельства: 171526

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства