kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашык тарбие сагаты "Менін Отаным-Казакстан"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы: 8

Та?ырыбы: «Мені? Отаным - ?аза?стан!»

Ма?саты: Отан туралы білімдерін назар?а ала отырып, Отанымыз – ?аза?стан Республикасы туралы не білетіндігін саралау, ал?ан м?ліметтер бойынша білімдерін бекіту. 
Міндеттері: 
1) Білімділік: Балаларды? Отан, ?аза?стан, ту?ан жер туралы т?сініктерін ке?ейту. 
2) Дамытушылы?: Отанды с?юге, елімізді? р?міздерін ?астерлеуге, ту?ан еліне деген с?йіспеншілігін аттыру. 
3) Т?рбиелік: О?ушыларды елін, жерін с?юге, байлы?ын ?ор?ау?а, ?з еліні? патриоты болу?а т?рбиелеу. 
К?рнекіліктері: интербелсенді та?та 

Саба?ты? барысы
І. ?йымдастыру кезе?і

Хор: ?н?ран. 
 

ІІ. Ой ?оз?ау

- Мен  оны? к?нін с?йем, т?нін с?йем,

А?ынды ?зен, ас?ар тау, г?лін с?йем.

Мен оны? ??діретті ?нін с?йем,

Мен оны? ?асиетті  тілін с?йем.

                                          М. Ма?атаев

- Б?л ?ле? не туралы?

- Ту?ан жер, Отан туралы.

- Отан деген не?

- Отан  деген адамдарды? туып-?скен жері.

- Сендер ?ай мемлекетте туып ?сті?дер?

- ?аза?станда.

- Сонда, сендерді? Отандары? ?ай мемлекет?

- Бізді? Отанымыз – ?аза?стан!

- Ендеше, б?гінгі т?рбие са?атымыз «Мені? Отаным – ?аза?стан» деп аталады. 

ІІІ. Негізгі б?лім

Т?уелсіздік – т??ірді? ?рпа??а берген ?лкен ба?ыты, хал?ымызды? м??гілік ??ндылы?ы. Біз б?гінге дейінгі барлы? жетістіктерімізге Т?уелсіздікті? ар?асында ?ол жеткіздік. Жиырма жыл ішінде елді? ?л-ау?атын к?теріп, т?л м?дениетіміз бен мемлекеттік тілді жа??ырту ісінде ?ыруар ж?мыстар жасады?. Елімізді білім, ?ылым, денсаулы?, спорт салалары айры?ша даму ?стінде.

                                                                                                           Н. ?. Назарбаев

             28 ?а?тар, 2011 ж.,  А?орда

Еліміз 1991 жылы 16 желто?санда ?зіні? т?уелсіздігін жариялап, дербес мемлекет болды. Б?гінде ?аза?стан елі д?ние ж?зіндегі к?птеген елдермен досты? ?арым-?атынас орнат?ан ?лемге танымал елге айналды. ?аза?станны? т???ыш рет ?з Ата за?ы ?абылданды. Т?уелсіздік туы, к?к байра?ы желбіреп, ас?а?та?ан ?н?раны шыр?алуда ?аза?станны? жа?а Астанасы к?ннен к?нге жа?арып г?лденуде. Егеменді т?уелсіз ?аза?станды б?кіл ?лем таныды.  

1-о?ушы:    ?аза?стан дейтін мені? бар елім 
                        Жатыр алып жарты д?ние ?лемін 
                        Б?л даланы анам жаспен суар?ан 
                        Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан 
                        Б?л далада жылап келіп уан?ам 
                        Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ам 
                        Б?л далада ?скен жанда жо? арман 

2-о?ушы:    ?аза? жері – ?она?жай т?рлер жері 
                        ?аза? елі – ?ас са?тай ерлер елі 
                        Елі кедей болма?ан, жері байта? 
                        Едігедей, Бабырдай шерлер елі 

3-о?ушы:    Ел болды? ерік алды? астаналы 
                        Енді кімнен ?аза?ым, жас?анады 
                        Т?уелсіз мемлекетті? шежіресі 
                        Н?рс?лтанны? атымен басталады. 

1991 жылды? 16 ?азанында?ы ?аза? КСР Жо?ар?ы Ке?есіні? шешіміне с?йкес,
1 желто?санда ?аза? КСР Президенті сайлау ?тті. Сайлау н?тижесінде Н.А.Назарбаев?а 8 681 276 сайлаушы, я?ни дауыс берушілерді? 98,78%-ы  дауыс берді.

1992 жылы 4 маусым Парламент отырысында ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері – Туы, Елта?басы, ?н?раны ?абылданды.

            1995 жылы 1 наурыз ?аза?стан хал?ы Ассамблеясы ??рылды.

            ?аза?стан хал?ы Ассамблеясы — 1995 жыл?ы 1 наурызда ?аза?стан Республикасыны? Президентіні? Жарлы?ымен ??рыл?ан Мемлекет басшысы жанында?ы консультативті-ке?есші орган. Ел Президенті Н.?. Назарбаев ?аза?стан хал?ы Ассамблеясын ??ру идеясын ал?аш рет 1992 жылы Т?уелсіздікті? бірінші жылына арнал?ан ?аза?стан хал?ыны? бірінші форумында жариялады. М?ндай институтты ??ру ?ажеттілігі саяси т?р?ыдан, сондай-а? жа?адан ??рыл?ан, т?уелсіз, полиэтносты, поликонфессиялы? мемлекетті? т?ра?ты дамуы т?р?ысынан туында?ан еді. Атал?ан бастама м?дениет аралы? диалогты ны?айтуды? жа?а кезе?іні? негізін ?алап, этносаралы? ?атынастарды дамыту м?селелерін жо?ары де?гейде шешуге м?мкіндік жасайтын ?лемдік т?жірибедегі ты? ба?ыт болып табылды. Жиырма жылды? тарихында Ассамблея ?ар?ынды дамып, елеулі ?згерістерді бастан кешірді. Оны? дамуы барысында Н.Назарбаевты? этносаралы? толеранттылы? ж?не ?о?амды? келісімні? ?аза?станды? ?лгісі ?алыптасты. Осы жылдар ішінде ?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? институционалды? ??рылымы ны?айып, ?о?амды ?йыстырушы ?леуеті толысты, ол халы? дипломатиясыны? ма?ызды к?ретамырына айналды. Б?гінде Ассамблея ел Президенті Т?ра?алы? ететін конституциялы? орган болып табылады. Б?л оны? ерекше м?ртебесін ай?ындайды.

1995 жылы 30 тамыз Республикалы? референдум ар?ылы елімізді? Конституциясы ?абылданды. Референдум ар?ылы дауыс беруге 8 миллионнан астам азамат ?атысып, жа?а Конституцияны жа?тап 7 млн. 210 мын адам (89,1 пайыз) дауыс берді.

?аза?стан Республикасыны? Конституциясы — ?аза?стан Республикасыны? Ата За?ы. А?ымда?ы Конституция 1995 жылы 30 тамыз к?ні жалпыхалы?ты? Референдумнегізінде ?абылданды ж?не 5 ?ырк?йек к?ні ?з к?шіне енді. Конституция 9 тараудан, 98 баптан т?рады.

Конституция мемлекеттік ??рылысты? ???ы?ты? негізін ?алыптастырушы ??жат болып табылады. Ол мемлекеттілік тетік, ?о?амды?, саяси институттар ретінде ?ызметті? негізі боларлы? принциптерін орны?тырды, адам мен азаматты? конституциялы? м?ртебесін белгіледі, экономикалы? ??рылысты? негіздерін ай?ындады. Б?л т?уелсіз ?аза?станны? ?абылда?ан екінші конституциясы. Алды??ы конституция 1993 жылы 28 ?а?тарда ?абылдан?ан болатын. Биыл Ата За?ымыз?а 20 жыл толып отыр. Елімізді? егемендігі мен т?уелсіздігі баянды болсын! Сіз бен бізді? ???ы?ымызды ?ор?ап, ?рпа?тарымыз?а жар?ын жол сілтейтін Конституцияны? ?р за?дары мен талаптарына жауапкершілікпен ?арайы?. ?аза?ты? Ата За?ын ??рмет т?тайы?!

І?. ?орытынды

«Б?л д?ниеде бізді? бір ?ана Отанымыз бар, ол – т?уелсіз ?аза?стан».

Н. А. Назарбаев

Міне, балалар сіздер – Т?уелсіз елімізді? болаша?ысыздар. Хал?ымызды? б?гінгі уа?ыт?а дейінгі жеткен жетістіктері ?здері?е аманат. Елімізді? еркіндігін са?тар мы?ты ?рпа?, мы?ты азамат болатындарына сенімім мол. Жолдары? ашы?, жар?ын болсын, Т?уелсіз елді? азаматтары!

Просмотр содержимого документа
«ашык тарбие сагаты "Менін Отаным-Казакстан" »

Күні: 1.09.2015 жыл

Сыныбы: 8 «В»

Тақырыбы: «Менің Отаным - Қазақстан!»

Мақсаты: Отан туралы білімдерін назарға ала отырып, Отанымыз – Қазақстан Республикасы туралы не білетіндігін саралау, алған мәліметтер бойынша білімдерін бекіту. 
Міндеттері: 
1) Білімділік: Балалардың Отан, Қазақстан, туған жер туралы түсініктерін кеңейту. 
2) Дамытушылық: Отанды сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, туған еліне деген сүйіспеншілігін аттыру. 
3) Тәрбиелік: Оқушыларды елін, жерін сүюге, байлығын қорғауға, өз елінің патриоты болуға тәрбиелеу. 
Көрнекіліктері: интербелсенді тақта 

Сабақтың барысы
І. Ұйымдастыру кезеңі
Хор: Әнұран. 

ІІ. Ой қозғау

- Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем,

Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем.

Мен оның құдіретті үнін сүйем,

Мен оның қасиетті тілін сүйем.

М. Мақатаев

- Бұл өлең не туралы?

- Туған жер, Отан туралы.

- Отан деген не?

- Отан деген адамдардың туып-өскен жері.

- Сендер қай мемлекетте туып өстіңдер?

- Қазақстанда.

- Сонда, сендердің Отандарың қай мемлекет?

- Біздің Отанымыз – Қазақстан!

- Ендеше, бүгінгі тәрбие сағатымыз «Менің Отаным – Қазақстан» деп аталады. 


ІІІ. Негізгі бөлім

Тәуелсіздік – тәңірдің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Жиырма жыл ішінде елдің әл-ауқатын көтеріп, төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізді білім, ғылым, денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде.

Н. Ә. Назарбаев

28 қаңтар, 2011 ж., Ақорда


Еліміз 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет болды. Бүгінде Қазақстан елі дүние жүзіндегі көптеген елдермен достық қарым-қатынас орнатқан әлемге танымал елге айналды. Қазақстанның тұңғыш рет өз Ата заңы қабылданды. Тәуелсіздік туы, көк байрағы желбіреп, асқақтаған Әнұраны шырқалуда Қазақстанның жаңа Астанасы күннен күнге жаңарып гүлденуде. Егеменді тәуелсіз Қазақстанды бүкіл әлем таныды.  


1-оқушы: Қазақстан дейтін менің бар елім 
Жатыр алып жарты дүние әлемін 
Бұл даланы анам жаспен суарған 
Бұл далада атам қолға ту алған 
Бұл далада жылап келіп уанғам 
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам 
Бұл далада өскен жанда жоқ арман 

2-оқушы: Қазақ жері – қонақжай төрлер жері 
Қазақ елі – қас сақтай ерлер елі 
Елі кедей болмаған, жері байтақ 
Едігедей, Бабырдай шерлер елі 

3-оқушы: Ел болдың ерік алдың астаналы 
Енді кімнен қазағым, жасқанады 
Тәуелсіз мемлекеттің шежіресі 
Нұрсұлтанның атымен басталады. 


1991 жылдың 16 қазанындағы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің шешіміне сәйкес,
1 желтоқсанда Қазақ КСР Президенті сайлау өтті. Сайлау нәтижесінде Н.А.Назарбаевқа 8 681 276 сайлаушы, яғни дауыс берушілердің 98,78%-ы дауыс берді.

1992 жылы 4 маусым Парламент отырысында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері – Туы, Елтаңбасы, Әнұраны қабылданды.

1995 жылы 1 наурыз Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды.

Қазақстан халқы Ассамблеясы — 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығымен құрылған Мемлекет басшысы жанындағы консультативті-кеңесші орган. Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында жариялады. Мұндай институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған, тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты дамуы тұрғысынан туындаған еді. Аталған бастама мәдениет аралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін қалап, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып табылды. Жиырма жылдық тарихында Ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның дамуы барысында Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі қалыптасты. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының институционалдық құрылымы нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол халық дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. Бүгінде Ассамблея ел Президенті Төрағалық ететін конституциялық орган болып табылады. Бұл оның ерекше мәртебесін айқындайды.

1995 жылы 30 тамыз Республикалық референдум арқылы еліміздің Конституциясы қабылданды. Референдум арқылы дауыс беруге 8 миллионнан астам азамат қатысып, жаңа Конституцияны жақтап 7 млн. 210 мын адам (89,1 пайыз) дауыс берді.

Қазақстан Республикасының Конституциясы — Қазақстан Республикасының Ата Заңы. Ағымдағы Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні жалпыхалықтық Референдумнегізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан, 98 баптан тұрады.

Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Ол мемлекеттілік тетік, қоғамдық, саяси институттар ретінде қызметтің негізі боларлық принциптерін орнықтырды, адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгіледі, экономикалық құрылыстың негіздерін айқындады. Бұл тәуелсіз Қазақстанның қабылдаған екінші конституциясы. Алдыңғы конституция 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған болатын. Биыл Ата Заңымызға 20 жыл толып отыр. Еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігі баянды болсын! Сіз бен біздің құқығымызды қорғап, ұрпақтарымызға жарқын жол сілтейтін Конституцияның әр заңдары мен талаптарына жауапкершілікпен қарайық. Қазақтың Ата Заңын құрмет тұтайық!


ІҮ. Қорытынды

«Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – тәуелсіз Қазақстан».

Н. А. Назарбаев


Міне, балалар сіздер – Тәуелсіз еліміздің болашағысыздар. Халқымыздың бүгінгі уақытқа дейінгі жеткен жетістіктері өздеріңе аманат. Еліміздің еркіндігін сақтар мықты ұрпақ, мықты азамат болатындарына сенімім мол. Жолдарың ашық, жарқын болсын, Тәуелсіз елдің азаматтары!
1-оқушы: Қазақстан дейтін менің бар елім 
Жатыр алып жарты дүние әлемін 
Бұл даланы анам жаспен суарған 
Бұл далада атам қолға ту алған 
Бұл далада жылап келіп уанғам 
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам 
Бұл далада өскен жанда жоқ арман 
2-оқушы: Қазақ жері – қонақжай төрлер жері 
Қазақ елі – қас сақтай ерлер елі 
Елі кедей болмаған, жері байтақ 
Едігедей, Бабырдай шерлер елі 

3-оқушы: Ел болдың ерік алдың астаналы 
Енді кімнен қазағым, жасқанады 
Тәуелсіз мемлекеттің шежіресі 
Нұрсұлтанның атымен басталады. 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
ашык тарбие сагаты "Менін Отаным-Казакстан"

Автор: Утекулова Гульзира Сабитовна

Дата: 08.09.2015

Номер свидетельства: 229458

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства