kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Аялай біл сен деп со??ан ж?ректі

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ызылорда облысы, Жа?а?ор?ан ауданы,

164 орта мектебіні? ?зін-?зі тану п?ніні?

м??алімі Ш?метова Г?лн?р

 ?зін-?зі тану саба?ыны? жоспары

Мектеп_ 164         К?ні_13.12.2014ж__  

Та?ырыбы: Аялай біл, сен деп со??ан ж?ректі

??ндылы?: С?йіспеншілік ?асиет (сапа): адамдарды сыйлай, ?адірлей білу. Мейірімділік, аялау, адамгершілік ?асиеттерді жете т?сіну

Сынып 7          О?ушыларды? саны_______

    Ма?саты:

Жаны?да ж?рген жа?ын адамдарды (отбасы м?шелері, ??рбы-??рдастар, достар) сыйлау?а, ??рметтеуге ?йрету.

Міндеттері:

•              адамдарды? бір-біріне деген мейірім-шапа?атыны? м?н-ма?ынасын т?сіндіру; Бала  бойына с?йіспеншілікті, жылылы?ты ?ялату,ата-анасын  ??рмет  т?ту.

•              жаны?да ж?рген жа?ын адамдар?а деген с?йіспеншіліктерін дамыту; Хал?ымызды? т?лім- т?рбиесіні? ананы? а? с?тімен, ?же  ?негесімен,ата  а?ылымен берілетіндігін,?зіндік  ?лтты?  ?асиетімізді балалар  бойына дарыту.

•              жаны?да ж?рген жа?ын адамдарды сыйлай, ?адірлей білуге отбасы  м?шелері  арасында?ы  бауырмалды?, ?айырымдылы??а, т?рбиелеу.

Саба? барысы:

1.      ?йымдастыру кезе?і.  Бес «Т» ережесі

2.      Тынышты? с?ті (музыкамен)

«К?нні? н?ры» (3 мин)

-Денемізді тік ?стап, орынды?та еркін отырамыз.К?зімізді ж?мамыз.К?з алдары?да к?к шал?ынды дала. Ж?мса? самал есіп т?р. Аспанда к?н н?рын ерекше т?гіп, сені? ма?дайы?нан ?тіп ж?регі?е ??йылды. Н?р?а б?ленген ж?регі? жа?а ашыл?ан г?лдей с?йіспеншілік ?ауызын ашуда. С?йіспеншілікке толы ж?ректен к?нні? н?ры сені? ая?ы?а т?седі.Сені? ая?ы? тек жа?сы жерлермен  ж?ру ?шін.Ая?ы?нан к?нні? н?ры ?олы?а барды, тек жа?сыны ?ана ?стау ?шін. К?нні? н?ры ?олы?нан аузы?а барды, жа?сыны ?ана айту ?шін. Аузы?нан к?нні? н?ры ??ла?ы?а барды, тек жа?сы с?з есту ?шін. К?нні? н?ры к?зі?е барды, тек жа?сыны к?ру ?шін. Сені? б?кіл т?ла бойы? с?йіспеншілік н?рына б?ленді. Сен осы с?йіспеншіліктері?ді досы?а жібер. Ата - ана?а жібер.Сен сол с?йіспеншілік н?рын ту?ан-туыстары?а жібер.Барлы? мектептегі таныстары?а жібер.Айнала? с?йіспеншілік н?рына б?леніп т?р. Бізді? б?лмеде н?р?а б?леніп с?йіспеншілікке толды. ?андай жан тынышты?ы. К?зімізді ептеп ашайы?.

3.      ?й тапсырмасын тексеру. ( Саба? барысын тал?ылау)

Ана махаббаты

Р. Акдемір

?йді? е? ?демі жері ?сті?гі ?абатта?ы б?лмені? терезесі еді. Ол жерден б?кіл к?ше ж?не ?аланы ?орша?ан таулар тамаша к?рінетін.

Ана к?нде кешке ?арай балаларымен к?ні ?за? ж?мыста ж?рген ерін де ?детінше сол жерде ?арсы алатын. Жексенбі кешінде де к?ндегі жерінде отырып, ері мен балаларыны? ?йге ?айтуын асы?а к?тетін. Алыстан оларды? т?белері к?рініп, ?йге жетер-жетпестен ?уанышпен амандасатын. Ана кемтар еді. К?п жылдардан бері ая?тары сал болып, нау?астан ж?ре алмай ?ал?ан-ды. Біра? сонда да к?зі балаларыны? ?стінен т?спейтін, киімдерінен кішкене бір да? немесе ая? киімдерінен батпа? ізін к?рсе шыр-пыр болатын.

Балаларыны? о?ан ы?ылас б?ліп, бірге кезген серуендерін, ты?да?ан ?уендерін ж?не о?у жа?дайларын естіген сайын к?здері жанып, оларды шын к??ілімен ты?дайтын. ?сіресе балалары ?рісте жайыл?ан сиырларды ж?не бір к?ні к?тпеген жерден алдарынан шы??ан ?оянды к?ргендерін т?сіндірген кезде ана ?зін сондай ба?ытты сезінетін.

Бір к?ні ?кесі балаларына: «Келесі жексенбіде бір ?алашы??а кетеміз. Ол жерде біраз ж?мыстарым бар. Та??а жуы? пойызбен жол?а шы?ып, кеште ?айтып ораламыз», – дейді. Балалар ?уан?андарынан ?олдарын шапала?тап жібереді.

Б?л – ?зен жа?асында демалып, к??іл к?теру. Бірден нелер алатындарын ойланды. Ар?а?а асатын с?мке, ??тылар, футбол добы, аспалы тор т?сек. Бас?а да біраз н?рселер. Балалар ?зара ?ызы? ??гімеге кірісіп кетті.

Ана бір к?н бойы ?йде жал?ыз ?алатынын ойла?анда к??ілі ??лазып, м??айып ?алды. Іші пыс?аннан ?зін алдаусыратып терезе жанына отырып, ?анша кітап о?ыса да, уа?ытын ?ткізе алмайтынын т?сінді. Шіркін, балаларыны? бірі жанында ?алса ?ой. Біра?, ана ешн?рсе демеді. Себебі балаларыны? к??іл к?йін б?з?ысы келмеді.

Т?стен кейін анасыны? жанында отыр?ан кіші ?лы бір кітап о?ып берді. Анасы да ?лыны? ?ате о?ы?ан с?здерін ?айталап, к?мегін тигізуде.

Біраздан кейін кіші ?лы о?ып отыр?ан кітабын ?оя салып, кенеттен есіне бір н?рсе т?скендей анасыны? кеудесіне басын ?ойды, кішкене ?олдарын мойнына асып:

Анашым, – деп сыбырлады. – Мен жексенбі к?ні сені? ?асы?да ?ал?ым келеді. Біра? ешкімге айтпай-а? ?ойшы.

Анасы ?лын аймалап:

            Жарайды, ?лым. Сені? б?л шешімі?е ризамын, жексенбі к?ні ішім пыспайтын болды, – деді.

Келесі к?ні та?ерте? кішкене ?ызы ас ?йде ж?мыс істеп ж?ргенде ?олайсыз бір жа?дай болды. Айша жу?ан таба?ын с?ртемін дегенде, жерге т?сіріп сындырып алды. ?зі де ?атты ?обалжыды, б?ны к?ріп т?р?ан анасы ?ызына жа?ындап:

            Жаны? аман болсын, ?ызым. Шкафта бас?а да таба?тарымыз бар, – деп к?лімсірей с?йледі.

Кішкене ?ыз анасыны? б?л с?зіне ?атты ?уанды. ?йінен о?у?а шы?ар алдында:

            Анашым, білесі? бе, жексенбі к?ні мен ?йде ?аламын. Бірге болайы?шы. Бір-а? ешкімге айтпа, – деді.

            Ана кешке ?арай б?лмесіне барып, тігін тігіп жат?ан. ?лкен ?лы ішке кірді. Жан-жа?ына ?арап, ?ялып ?рлі-берлі ж?рді. Бір н?рсе айт?ысы келген сия?ты. Біра? ешн?рсе айтпады.

Анасыны?:

Балам, бір жа?дай болды ма? – деп с?рауына тура келді.

Не ?ой. Бір ойыншы? ?ша? жасап жатыр едім. Мен жексенбі к?ні ?йде ?алып соны бітірсем бола ма? Бас?алары барсын. Мен ?йде сені? жаны?да ?алсам. ?алай ?арайсы?. Біра? м?ны ?кем де, бауырларым да білмей-а? ?ойсын-шы.

Осындай мейірбан ж?не т?сінігі мол балаларыны? барлы?ына ?уан?ан ананы? к?здеріне жас толды. Кешке барлы? бол?ан жа?дайды балаларынан ??пия т?сіндірген кезде, ?келері:

Жексенбіде бас?аша демалармыз. Фабриканы? иесімен с?йлесіп, жол?а бір машина алармын. Отыратын т?рт кісілік орын бар. ?лкен ?лына ?арап, сен ж?ргізушіні? ?асына отырса?, б?ріміз де сиямыз. Сен де барасы?, бізді? ?сынысымыз?а не дейсі?? – дейді ?йеліне ?арап.

Ана ?ол шапала?тап ?уана келісім берді. Олар сол жексенбіні шынында да ?те тамаша ?ткізді. Олар осы бір демалыс к?нін жылдар бойы ?мытпады.

Ана неліктен балаларыны? к??іл к?йін б?з?ысы келмеді?

 Балаларды? саяхаттан бас тартуларыны? себебін ?алай т?сіндірер еді?дер?

 Егер сендер осы балаларды? орнында болса?дар не істер еді?дер?

Ойланайы?, пікірлесейік.

•   «Аялау», «?адірлеу» деген с?здерді ?алай т?сінесі?дер?

•   Айнала?да?ы адамдарды? жа?сылы?ын, мейірімін сезініп-бай?ап, ба?алайсы?дар ма? ?алай?

•     ?зі? жа?сы к?рген адамдарды? са?ан нем??райлылы? таныт?ан кездері болды ма? Сол кезде не сезінді??

•  ?зі?е «мейірім-шапа?атын аяма?ан адамдар ?шін мен не істедім?» деген с?ра? ?ойып к?рді? бе?

•  Адамдар са?ан «ра?мет» айта ма? Ал ?зі? ше?

Д?йекс?з

Ананы с?ю,ананы сыйлау,ананы ?уанту-б?ріміз ?шін парыз.

Ф.Забур

Т?йіндеме

Ата-ана ж?регіні? л?пілін сезе біл, оларды? жанарынан к??іл хошы мен тынышты?ты, ба?ыт пен ?уаныш с?улесін, беймазасыды?ы мен ?бігерленуін, ?иналысы мен кейістігін к?ре біл. Ата-наны? к?зінен оны? жан-д?ниесін к?ре білуін жастайы?нан ?йрен.

В.А. Сухомлинский

Жа?даяттарды талдау.

1. Саят ?з ата-анасын бас?а балаларды? ата-аналарымен к?п салыстырады. Кейде Саятты? ?з ата-анасына к??ілі толмай, реніш білдіретін кездері де болады.

                     Саятты? іс-?рекетін ?алай ба?алайсы??

                      Саят?а ?андай ке?ес берер еді?дер?

2. Меруертті? к??ілі еште?еге толмайды. Тіпті ол б?йек болып ж?ретін ата-анасыны?, жа?ындарыны? мейірімі мен ?ам?орлы?ын сезінбейді де. Меруерт ?зіні? б?л ?ылы?ына еш ?иналмайды.

                     Меруертті? нем??райлылы?ыны? себебі неде?

                     Меруертті? бойында ?андай ?асиеттер жетіспейді деп ойлайсы?дар?

3. Ербол ?йіндегі к?рі ?же, атасыны? мазасызды?ына, ??ла?ыны? нашар еститініне ашуланады. Ол ?арттарды? таби?и ?ау?арсызды?ын т?сініп т?рса да, ашу?а ?алай бой бергенін сезбей де ?алады.

             Ербол неліктен ?арт адамдарды т?сінбейді?

             Ербол?а ?андай ке?ес бересі?дер?

 (М??алім сыйы)   «Со?ыр ана» 

Д?птермен ж?мыс, шы?армашылы? ж?мыс

«Аялай біл сен деп со??ан ж?ректі» та?ырыбына ?ле? шы?ару, эссе, шы?арма жазу.

•          Топпен ?н салу.

Ана туралы жыр

С?зі  ?. ?айырбековтікі

?ле?і  Ш. ?алдыая?овтікі

?лемні? жары?ын

Сыйлады? сен ма?ан.

Даланы? ?р г?лін

Жинады? сен ма?ан.

Сен берді? ??старды?

?анатын сам?а?ан.

Балалы? ??штарым

?зі?е арна?ан.

?айырмасы:

?лдилеп, аялап

?сірген жемісі?.

Самал жел, сая ба?

??ша?ы? мен ?шін.

Есейіп кетсем де

Мен са?ан с?бимін.

К??ілі?ді к?ктемдей

К?зі?нен танимын.

?теуге борышым,

Анашым, жан сырым.

Іздедім сен ?шін

?лемні? асылын.

?лемні? байлы?ын

Сыйлар ем, кеш мені.

Сыйлар ем ай, к?нін

?олыма т?спеді.

. ?й тапсырмасы
“Адамды с?йе біл” С. Байжановты? ??гімесін о?ып келу.

Со??ы тынышты? с?ті.  (музыкамен)  (2 мин)

Алдамен  с?й,  арда?ты  ата-ана?ды,

?лгілі  ?рпа?  атадан  бата  алады.

Бар  жа?сылы?  бала?а  б?л  ?аламда

Мейірімінен  ананы?  жасалады.

Жыра?  ж?рген  ата-анасын  са?ын?ан

Ата-ана?а  с?лем  айт?ан  ?н-жырдан.

Екеуіні? ?уанышы,тілегі

?р?ашан  да  бір  арнадан  табыл?ан.

Баяу ?уен ?ойылады.  О?ушылар денесін, басын тік ?стап, к?зін ж?мып отырады.

М??алім ж?й дауыспен:

«Б?гінгі саба?ымызды есімізге т?сірейікші. Жа?сыны естіп, айтып б?рімізді? к??іл – к?йіміз к?терілді. Ісіміз де, с?зіміз бен ойымыздай, болатынына сенімдімін.  Саба?та к?рініс тап?ан жа?сы ?асиеттер ж?ректерімізде са?талып, іс ж?зіне асырылсын. Жа?сы ой ойлайы?, жа?сы с?з с?йлейік, жа?сы іс жасайы?! Осындай тынышты?та с?л отыра т?райы?. ?андай жан тынышты?ы! Енді жайлап к?здері?ді ашу?а болады»

            Б?гін сендер саба?ты ?те жа?сы о?ыды?дар, жа?сы ойлар айтты?дар, сол ?шін, сендерге к?п-к?п рахмет айтамын!

Тынышты? с?ті.
Ата - ана ж?регіні? л?пілін сезе біл, оларды? жанарынан к??іл хошы мен тынышты?ты, ба?ыт пен ?уаныш с?улесін, беймазасызды?ы мен ?бігерленуін, ?иналысы мен кейістігін к?ре біл. Ата - ананы? к?зінен оны? жан д?ниесін к?ре білуге жастайы?нан ?йрен. Арда?тай біл, аялай біл, сен деп со??ан ж?ректі.

Адам?а е? ?ымбаты-отбасы.Отбасында с?йіспеншілік,сыйласты?,татулы?,бауырмалды? бол?анда ?ана бірлік болады.Ата-ана отбасыны? ?йыт?ысы десек,бала отбасын берік ?стау?а ?ажетті алтын ді?гек.

?рбір бала ?з ата-анасын ?адірлеп,Отанына,ту?ан жеріне деген с?йіспеншілікпен ?араса,болашы?та ?з-?зін танумен ?атар,?міріне ны? сеніммен ?адам басады.

М??алім сыйы:  ?.М?сіреповты?  “А?лима”  ??гімесінен ?зінді о?у

?ке– ас?ар тау,

Ана– а?ып жат?ан б?ла?,

Бала –жа?ада?ы ??ра?.

«Мен ?андаймын»та?ырыбында ж?ргізілген сауалнаманы? ?орытындысы.

4 о?ушы:?здеріні? бойында?ы ?асиеттерді білмейді,?здерін білу ?шін к?п талпыну керек.

?лі де болса,?здері?е к??іл б?лу керек,атал?ан ?асиеттерді? барлы?ы бойлары?да бол?анда ?ана сендер,бас?а біреуді сыйлауды,??рметтеуді  білесі?дер.

Жа?сы болу – ?зі?нен,

Жаман болу- ?зі?нен.

?зі?ді ?зі? ая да,

?зі? ?йрен ?зі?нен.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Аялай біл сен деп со??ан ж?ректі »

Өзін-өзі тану сабағының жоспары


Мектеп_ 164 Күні_13.12.2014ж__

Тақырыбы: Аялай біл, сен деп соққан жүректі

Құндылық: Сүйіспеншілік. Қасиет (сапа): адамдарды сыйлай, қадірлей білу. Мейірімділік, аялау, адамгершілік қасиеттерді жете түсіну

Сынып 7 Оқушылардың саны_______Мақсаты:

Жаныңда жүрген жақын адамдарды (отбасы мүшелері, құрбы-құрдастар, достар) сыйлауға, құрметтеуге үйрету.

Міндеттері:

 • адамдардың бір-біріне деген мейірім-шапағатының мән-мағынасын түсіндіру; Бала бойына сүйіспеншілікті , жылылықты ұялату,ата-анасын құрмет тұту.

 • жаныңда жүрген жақын адамдарға деген сүйіспеншіліктерін дамыту; Халқымыздың тәлім- тәрбиесінің ананың ақ сүтімен, әже өнегесімен,ата ақылымен берілетіндігін,өзіндік ұлттық қасиетімізді балалар бойына дарыту.

 • жаныңда жүрген жақын адамдарды сыйлай, қадірлей білуге отбасы мүшелері арасындағы бауырмалдық, қайырымдылыққа, тәрбиелеу.


Сабақ барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі. Бес «Т» ережесі

 2. Тыныштық сәті (музыкамен)

«Күннің нұры» (3 мин)

-Денемізді тік ұстап, орындықта еркін отырамыз.Көзімізді жұмамыз.Көз алдарыңда көк шалғынды дала. Жұмсақ самал есіп тұр. Аспанда күн нұрын ерекше төгіп, сенің маңдайыңнан өтіп жүрегіңе құйылды. Нұрға бөленген жүрегің жаңа ашылған гүлдей сүйіспеншілік қауызын ашуда. Сүйіспеншілікке толы жүректен күннің нұры сенің аяғыңа түседі.Сенің аяғың тек жақсы жерлермен жүру үшін.Аяғыңнан күннің нұры қолыңа барды, тек жақсыны ғана ұстау үшін. Күннің нұры қолыңнан аузыңа барды, жақсыны ғана айту үшін. Аузыңнан күннің нұры құлағыңа барды, тек жақсы сөз есту үшін. Күннің нұры көзіңе барды, тек жақсыны көру үшін. Сенің бүкіл тұла бойың сүйіспеншілік нұрына бөленді. Сен осы сүйіспеншіліктеріңді досыңа жібер. Ата - анаңа жібер.Сен сол сүйіспеншілік нұрын туған-туыстарыңа жібер.Барлық мектептегі таныстарыңа жібер.Айналаң сүйіспеншілік нұрына бөленіп тұр. Біздің бөлмеде нұрға бөленіп сүйіспеншілікке толды. Қандай жан тыныштығы. Көзімізді ептеп ашайық.


 1. Үй тапсырмасын тексеру. ( Сабақ барысын талқылау)

Ана махаббаты

Р. Акдемір

Үйдің ең әдемі жері үстіңгі қабаттағы бөлменің терезесі еді. Ол жерден бүкіл көше және қаланы қоршаған таулар тамаша көрінетін.

Ана күнде кешке қарай балаларымен күні ұзақ жұмыста жүрген ерін де әдетінше сол жерде қарсы алатын. Жексенбі кешінде де күндегі жерінде отырып, ері мен балаларының үйге қайтуын асыға күтетін. Алыстан олардың төбелері көрініп, үйге жетер-жетпестен қуанышпен амандасатын. Ана кемтар еді. Көп жылдардан бері аяқтары сал болып, науқастан жүре алмай қалған-ды. Бірақ сонда да көзі балаларының үстінен түспейтін, киімдерінен кішкене бір дақ немесе аяқ киімдерінен батпақ ізін көрсе шыр-пыр болатын.

Балаларының оған ықылас бөліп, бірге кезген серуендерін, тыңдаған әуендерін және оқу жағдайларын естіген сайын көздері жанып, оларды шын көңілімен тыңдайтын. Әсіресе балалары өрісте жайылған сиырларды және бір күні күтпеген жерден алдарынан шыққан қоянды көргендерін түсіндірген кезде ана өзін сондай бақытты сезінетін...

Бір күні әкесі балаларына: «Келесі жексенбіде бір қалашыққа кетеміз. Ол жерде біраз жұмыстарым бар. Таңға жуық пойызбен жолға шығып, кеште қайтып ораламыз», – дейді. Балалар қуанғандарынан қолдарын шапалақтап жібереді.

Бұл – өзен жағасында демалып, көңіл көтеру. Бірден нелер алатындарын ойланды... Арқаға асатын сөмке, құтылар, футбол добы, аспалы тор төсек... Басқа да біраз нәрселер... Балалар өзара қызық әңгімеге кірісіп кетті.

Ана бір күн бойы үйде жалғыз қалатынын ойлағанда көңілі құлазып, мұңайып қалды. Іші пысқаннан өзін алдаусыратып терезе жанына отырып, қанша кітап оқыса да, уақытын өткізе алмайтынын түсінді... Шіркін, балаларының бірі жанында қалса ғой. Бірақ, ана ешнәрсе демеді. Себебі балаларының көңіл күйін бұзғысы келмеді.

Түстен кейін анасының жанында отырған кіші ұлы бір кітап оқып берді. Анасы да ұлының қате оқыған сөздерін қайталап, көмегін тигізуде.

Біраздан кейін кіші ұлы оқып отырған кітабын қоя салып, кенеттен есіне бір нәрсе түскендей анасының кеудесіне басын қойды, кішкене қолдарын мойнына асып:

Анашым, – деп сыбырлады. – Мен жексенбі күні сенің қасыңда қалғым келеді. Бірақ ешкімге айтпай-ақ қойшы.

Анасы ұлын аймалап:

Жарайды, ұлым. Сенің бұл шешіміңе ризамын, жексенбі күні ішім пыспайтын болды, – деді.

Келесі күні таңертең кішкене қызы ас үйде жұмыс істеп жүргенде қолайсыз бір жағдай болды. Айша жуған табағын сүртемін дегенде, жерге түсіріп сындырып алды. Өзі де қатты қобалжыды, бұны көріп тұрған анасы қызына жақындап:

Жаның аман болсын, қызым. Шкафта басқа да табақтарымыз бар, – деп күлімсірей сөйледі.

Кішкене қыз анасының бұл сөзіне қатты қуанды. Үйінен оқуға шығар алдында:

Анашым, білесің бе, жексенбі күні мен үйде қаламын. Бірге болайықшы. Бір-ақ ешкімге айтпа, – деді.

Ана кешке қарай бөлмесіне барып, тігін тігіп жатқан. Үлкен ұлы ішке кірді. Жан-жағына қарап, ұялып әрлі-берлі жүрді. Бір нәрсе айтқысы келген сияқты. Бірақ ешнәрсе айтпады.

Анасының:

Балам, бір жағдай болды ма? – деп сұрауына тура келді.

Не ғой... Бір ойыншық ұшақ жасап жатыр едім... Мен жексенбі күні үйде қалып соны бітірсем бола ма? Басқалары барсын. Мен үйде сенің жаныңда қалсам. Қалай қарайсың. Бірақ мұны әкем де, бауырларым да білмей-ақ қойсын-шы.

Осындай мейірбан және түсінігі мол балаларының барлығына қуанған ананың көздеріне жас толды. Кешке барлық болған жағдайды балаларынан құпия түсіндірген кезде, әкелері:

Жексенбіде басқаша демалармыз. Фабриканың иесімен сөйлесіп, жолға бір машина алармын. Отыратын төрт кісілік орын бар. Үлкен ұлына қарап, сен жүргізушінің қасына отырсаң, бәріміз де сиямыз. Сен де барасың, біздің ұсынысымызға не дейсің? – дейді әйеліне қарап.

Ана қол шапалақтап қуана келісім берді. Олар сол жексенбіні шынында да өте тамаша өткізді. Олар осы бір демалыс күнін жылдар бойы ұмытпады.


Ана неліктен балаларының көңіл күйін бұзғысы келмеді?

Балалардың саяхаттан бас тартуларының себебін қалай түсіндірер едіңдер?

Егер сендер осы балалардың орнында болсаңдар не істер едіңдер?Ойланайық, пікірлесейік.

 • «Аялау», «қадірлеу» деген сөздерді қалай түсінесіңдер?

 • Айналаңдағы адамдардың жақсылығын, мейірімін сезініп-байқап, бағалайсыңдар ма? Қалай?

 • Өзің жақсы көрген адамдардың саған немқұрайлылық танытқан кездері болды ма? Сол кезде не сезіндің?

 • Өзіңе «мейірім-шапағатын аямаған адамдар үшін мен не істедім?» деген сұрақ қойып көрдің бе?

 • Адамдар саған «рақмет» айта ма? Ал өзің ше?


Дәйексөз


Ананы сүю,ананы сыйлау,ананы қуанту-бәріміз үшін парыз.


Ф.Забур

Түйіндеме

Ата-ана жүрегінің лүпілін сезе біл, олардың жанарынан көңіл хошы мен тыныштықты, бақыт пен қуаныш сәулесін, беймазасыдығы мен әбігерленуін, қиналысы мен кейістігін көре біл. Ата-наның көзінен оның жан-дүниесін көре білуін жастайыңнан үйрен.

В.А. Сухомлинский


Жағдаяттарды талдау.

1. Саят өз ата-анасын басқа балалардың ата-аналарымен көп салыстырады. Кейде Саяттың өз ата-анасына көңілі толмай, реніш білдіретін кездері де болады.

Саяттың іс-әрекетін қалай бағалайсың?

Саятқа қандай кеңес берер едіңдер?


2. Меруерттің көңілі ештеңеге толмайды. Тіпті ол бәйек болып жүретін ата-анасының, жақындарының мейірімі мен қамқорлығын сезінбейді де. Меруерт өзінің бұл қылығына еш қиналмайды.

Меруерттің немқұрайлылығының себебі неде?

Меруерттің бойында қандай қасиеттер жетіспейді деп ойлайсыңдар?


3. Ербол үйіндегі кәрі әже, атасының мазасыздығына, құлағының нашар еститініне ашуланады. Ол қарттардың табиғи қауқарсыздығын түсініп тұрса да, ашуға қалай бой бергенін сезбей де қалады.

Ербол неліктен қарт адамдарды түсінбейді?

Ерболға қандай кеңес бересіңдер?


(Мұғалім сыйы) «Соқыр ана»


Дәптермен жұмыс, шығармашылық жұмыс

«Аялай біл сен деп соққан жүректі» тақырыбына өлең шығару, эссе, шығарма жазу.


 • Топпен ән салу.

Ана туралы жыр

Сөзі Ғ. Қайырбековтікі

Өлеңі Ш. Қалдыаяқовтікі

Әлемнің жарығын

Сыйладың сен маған.

Даланың әр гүлін

Жинадың сен маған.

Сен бердің құстардың

Қанатын самғаған.

Балалық құштарым

Өзіңе арнаған.

Қайырмасы:

Әлдилеп, аялап

Өсірген жемісің.

Самал жел, сая бақ

Құшағың мен үшін.

Есейіп кетсем де

Мен саған сәбимін.

Көңіліңді көктемдей

Көзіңнен танимын.

Өтеуге борышым,

Анашым, жан сырым.

Іздедім сен үшін

Әлемнің асылын.

Әлемнің байлығын

Сыйлар ем, кеш мені.

Сыйлар ем ай, күнін

Қолыма түспеді.


. Үй тапсырмасы
“Адамды сүйе біл” С. Байжановтың әңгімесін оқып келу.

Соңғы тыныштық сәті. (музыкамен) (2 мин)


Алдамен сүй, ардақты ата-анаңды,

Үлгілі ұрпақ атадан бата алады.

Бар жақсылық балаға бұл ғаламда

Мейірімінен ананың жасалады.

Жырақ жүрген ата-анасын сағынған

Ата-анаға сәлем айтқан ән-жырдан.

Екеуінің қуанышы,тілегі

Әрқашан да бір арнадан табылған.


Баяу әуен қойылады. Оқушылар денесін, басын тік ұстап, көзін жұмып отырады.

Мұғалім жәй дауыспен:

«Бүгінгі сабағымызды есімізге түсірейікші. Жақсыны естіп, айтып бәріміздің көңіл – күйіміз көтерілді. Ісіміз де, сөзіміз бен ойымыздай, болатынына сенімдімін. Сабақта көрініс тапқан жақсы қасиеттер жүректерімізде сақталып, іс жүзіне асырылсын. Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық! Осындай тыныштықта сәл отыра тұрайық. Қандай жан тыныштығы! Енді жайлап көздеріңді ашуға болады»

Бүгін сендер сабақты өте жақсы оқыдыңдар, жақсы ойлар айттыңдар, сол үшін, сендерге көп-көп рахмет айтамын!


Тыныштық сәті.
Ата - ана жүрегінің лүпілін сезе біл, олардың жанарынан көңіл хошы мен тыныштықты, бақыт пен қуаныш сәулесін, беймазасыздығы мен әбігерленуін, қиналысы мен кейістігін көре біл. Ата - ананың көзінен оның жан дүниесін көре білуге жастайыңнан үйрен. Ардақтай біл, аялай біл, сен деп соққан жүректі.Адамға ең қымбаты-отбасы.Отбасында сүйіспеншілік,сыйластық,татулық,бауырмалдық болғанда ғана бірлік болады.Ата-ана отбасының ұйытқысы десек,бала отбасын берік ұстауға қажетті алтын діңгек.


Әрбір бала өз ата-анасын қадірлеп,Отанына,туған жеріне деген сүйіспеншілікпен қараса,болашықта өз-өзін танумен қатар,өміріне нық сеніммен қадам басады.Мұғалім сыйы: Ғ.Мүсіреповтың “Ақлима” әңгімесінен үзінді оқу

Әке– асқар тау,

Ана– ағып жатқан бұлақ,

Бала –жағадағы құрақ.


«Мен қандаймын»тақырыбында жүргізілген сауалнаманың қорытындысы.

4 оқушы:өздерінің бойындағы қасиеттерді білмейді,өздерін білу үшін көп талпыну керек.

Әлі де болса,өздеріңе көңіл бөлу керек,аталған қасиеттердің барлығы бойларыңда болғанда ғана сендер,басқа біреуді сыйлауды,құрметтеуді білесіңдер.

Жақсы болу – өзіңнен,

Жаман болу- өзіңнен.

Өзіңді өзің ая да,

Өзің үйрен өзіңнен.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Аялай біл сен деп со??ан ж?ректі

Автор: Шаметова Гулнур Даумен?ызы

Дата: 02.03.2015

Номер свидетельства: 181028


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства