kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Жырлайды ж?рек»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Кешті? та?ырыбы: «Жырлайды ж?рек»

Кешті? ма?саты:

А?иы? а?ын, артына айры?ша ?шпейтін із ?алдыр?ан М??а?али Ма?атаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ына шолу жасау, ?ндері мен поэмаларымен танысу.

М.Ма?атаевты? ?ле?дері мен ?ндері ар?ылы о?ушыларды ?семдікке, елжандылы??а т?рбиелеу.

Кешті? к?рнекілігі:

М.Ма?атаевты? суреті мен «Жырлайды ж?рек» та?ырыбы, шарлар, а?ынны? шы?армасы мен ?міріне арнал?ан к?рме. Сазды музыка.

(Кеш «А??у» биі ар?ылы ашылады.)

1-ж?ргізуші: Армысыздар, ?адірлі ?стаздар мен ?ымбатты о?ушылар! Жыл керуені ал?а жылжы?ан сайын М??а?али Ма?атаевты? артына ?алдыр?ан ?шпес м?расы, жары? ж?лдызды? ?ара??ы т?н ?ойнауынан ??пия с?улесін шаш?андай жар?ырай, ?ркендей ?сіп, айшы?тала т?суде. Абай ?ндес М??а?алидай перзенті бар халы?-шынымен ба?ытты халы?.

2-ж?ргізуші: И?, М??а?али- ?ажайып, а?иы?, сыршыл, гуманист а?ын. Ол-бізге к?рінбейтін си?ыр бояулардан, бізге естілмейтін ??пия дауыстардан толы алатын ж?мба? а?ын. А?ын ?ле?дерін о?ы?ан сайын а?и?ат бейнелі рух, сезім мен сананы? бірлігі к??ілге ?ялайды.

1-ж?ргізуші: ?ымбатты ?стаздар, ?она?тар, о?ушылар! А?иы? а?ынны? шы?армашылы?ына арнал?ан «Жырлайды ж?рек» атты ?деби-сазды кешімізді бастаймыз.

Б?гінгі кешіміз т?рт б?лімнен т?рады.

І б?лім «Жазылар естеліктер мен туралы»

(М??а?али туралы естеліктер айтылады)

ІІ б?лім «Поэзия ж?рек тілі» М.Ма?атаевты? ?ле?дері мен ?ндері шыр?алады.

ІІІ б?лім «А??уды? ?анатына жазыл?ан сыр». Поэмадан ?зінді

І? б?лім «Жас а?ындар арнауы» о?ушыларды? ?ле?дері

1-ж?ргізуші:Олай болса, І б?лімге кезек берелік

Аламан б?йгеге оза шауып, ?ле?-жырда шамасына ша? ж??тырма?ан ерен ж?йрік, талантты т?л?а М??а?али а?ынны? ?мір жолы ?р алуан. Оны біріміз білсек, біріміз білмейміз. Олай болса, ?ыран та?дырлы а?ын М??а?али а?аны? ?мір жолынан деректерге назар аударайы?.

/Интерактивті та?тадан М??а?али Ма?атаев туралы бейнеролик ж?реді/

А?иы? а?ын 1931 жылды? 9-а?панында Алматы облысы, ?азіргі Райымбек (б?рын?ы Нарын?ол) ауданыны? ?арасаз ауылында д?ниеге келген. М??а?алиды? ?кесі С?леймен шаруа адамы бол?ан. Бастауыш сыныпты ?арасазда о?ып, орта мектепті Нарын?олда интернатта о?ып бітіреді. Мектепте о?ып ж?рген кезде е? ал?аш?ы ?ле?дерін баста?ан болатын.
1948 жылы орта мектепті бітірісімен, м?дени-а?арту саласында т?рлі ?ызметтер ат?арды. Мектепте ?дебиет п?нінен саба? берді. Ауданды? газетте ?деби ?ызметкер болып істейді.
1-ж?ргізуші
М?нан со? «Социалистік ?аза?стан» (?азіргі «Егемен ?аза?стан») газетіні? (1962-1963 жж.), «М?дениет ж?не т?рмыс» (?азіргі «Парасат») (1963-1965 жж.), «Ж?лдыз» (1965-1972 жж.) журналдарыны? редакциясында, ?аза?стан Жазушылар ода?ында (1972-1973 жж.) ?ызмет ат?арады.
М??а?али Алматыда?ы ?аза? ?дебиеті мен ?неріні? ?айма?тары шо?ырлан?ан ортада ?ткерген аз ?ана жылдар ішінде ?зіндік дара ?нін, суреткерлік ?айталанбас дарынын танытып, ?німді е?бектене білді. К?зіні? тірісінде жариялап ?лгерген жыр жина?тары:
«Ильич» (1964ж), «Армысы?дар достар» (1966ж), «?арлы?ашым келді? бе?», «Мавр» (1970ж), «А??улар ?йы?та?анда» (1973), «Шуа?ым мені?» (1975ж)
2-ж?ргізуші:
«Айтылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер ?р т?л?алы.
Біреулер т?лпар еді деуі м?мкін,
Б?тінделмей кеткен бір ер т?рманы.»
И?,а?ын туралы естеліктер де жазылып, лебіздер айтылуда.Алдымен а?ынны? ?з ?мір жолы туралы жазыл?ан «Мені? анкетам» ?ле?ін ты?дап к?релік.Жал?асбаева ?сем,?азман Ермахан.

- Ту?ан жері??
- ?ланымын, ?арасаз деп аталатын ауылды?.
- Ту?ан жылы??
- 1931. ??рдасымын Ш?мілді?.
- Жынысы? кім?
- Еркекпін ?ой, еркекпін! Ж?не-да?ы т?уірмін.
- Партияда барсын, ба?
- Жо?пын.
Біра?, коммунистік к?з?араспен ?араймын.
- Шы??ан тегі??
- Шаруамын.
Бар тірліктен ба?алы оны санаймын.
- Білімі? ше?
- Орташа ?ой.
Алайда ?зім жо?ары?а балаймын.
- Ана тілі??
- ?аза?ша.
?ысыл?анда орысша да, немісше де, та?ы бар.
- ?айда істеді??

- Мынау «Е?бек кітапшамнан» танып ал.
О?ыма?ан, дипломсыз демесе?,
Бір басымнан бар маманды? табылар.

- Міндеттісі? бе ?скерге?
- Міндеттімін.
Бізді? ?лі жас кеуде.
Жауынгерді? ?лымын ?ой,
Жанын ?и?ан М?скеуге.
- С?гіс алып к?рді? бе?
- Ол жа?ынан періште едім дей алмаймын
Мен м?лде.
Ойлы-?ырлы б?л ?мірде болады ?ой м?лт кету,
Ол ?зі бір еншісі ?ой езді? ?рі ерді? де.
- Шетелдерде болды? ба?
- Бол?амын жо?.
Олар ма?ан т?р?ан да жо? ?ол б?л?ап.
?алсам болды, ?лсем болды ж?йіммен,
Осы отыр?ан орнымда-а?.
- Мекен-ж?йі??
- Мекен-ж?йім - жер мені?.
Жерде ж?рген а?ын деген пендемін.

?алам, ?а?аз, уа?ыт бер тек азда?ан,
Мен ?мірді жырлау ?шін келгемін!

1-ж?ргізуші: А?ын ж?регі сезімтал ?ой. Ол ?з замандастары мен кейінгі ?рпа?ыны? ?зін ?ле?дерімен бірге есіне алып ж?рерін алдын ала сезді ме?

2-ж?ргізуші:

А? ?лпа жерді жап?анда,

А?аштар сыр?а та??анда.

Бозарып ат?ан а? та?да,

Бозарып т?рып а?панда

Есі?е мені ал?асы?,- деп тол?анады а?ын. Ендеше кезекті ?нге берейік.

?н: «Есі?е мені ал?айсы? » Орындайтын: Ж?матай М?рлен.

1-ж?ргізуші: Ту?ан жерге, елге, хал?ына, досына, Отанына, ?кесіне, ?жесіне, ана тіліне деген махаббат сезімі а?ын ретінде оны? басты та?ырыбы еді. ?зіні? ?лтын, ту?ан тілін ерекше ??рметтеді.

2-ж?ргізуші: Т?зу-т?зу жыртыл?ан а?ыздайын,

А?ызыма неге н?р тамызбайын.

?ара ?ле?і ?аза?ты? ?аза болса,

?ара к?зден неге ?ан тамызбаймын,- деп ?зі жырла?андай, кезекті ІІ б?лім а?ын ?ле?деріне берейік.

1-ж?ргізуші:

Отан!
Отан!
Сен болмаса?, не етер ем?
М??гілікке ба?ытсыз боп ?тер ем,
?мірден б?л ?ксуменен кетер ем.
Жал?ыз Отан – мекенім, – деп тай?а та?ба бас?андай жазып кеткен ойлары, б?гінгі, болаша? ?рпа?ты? б?ріне айтыл?ан а?ыл-?сиет. Б?л с?здерді ?рбір ?аза? ж?регіне ?кі етіп та?са да арты? етпейді. Отанды с?юді?, о?ан ??лай берілуді? – ас?а? ?лгісі б?л.
Ендеше а?ынны? Отанына, ту?ан жері ?арасаз?а, ?аза? еліне арна?ан ?ле?деріне кезек берелік.

1-Кусаинбекова Дайана/«?ш ба?ытым»,2- Аблешин Алина «Отан туралы», 3-Cатыбалды Жанель«?арасаз»
Кір жуып, кіндік ?аны там?ан ту?ан жері, ?ажайып ?лкесі туралы тол?анысы ерекше болатын.?арасаз?а деген а?ын махаббатын с?збен жеткізу м?мкін емес еді. Келесі ты?дайтындары?ыз Ту?ан елге деген са?ыныш.

 «Сарыжайлау» ?ні орындалады.Орындайтындар:?алдым?ратова Динара,Ора?бай Алмас.

2-ж?ргізуші:

«Поэзия!
Менімен егіз бе еді??
Сен мені сезесі? бе,
Неге іздедім?
Алауырт?ан та?дардан сені іздедім,
?арауыт?ан таулардан сені іздедім,» – деп жырла?ан М??а?али а?ын шынды?ында да поэзиямен егіз д?ниеге келген сия?ты.
1-ж?ргізуші: Поэзия – адам жанын тебіренткен, айтылмай, бейнеленбей тынбайтын ?ктем рухты? бейнесі; А?ынны? ?зге ж?рттан арты?шылы?ы - б?кіл болмыспен, таби?атпен табысып, кез келген кісі ?серлене бермейтін к?былыс?а тебіренетіні, кез келген кісі ?серлене бермейтін н?рседен ?серленетіні.Ендігі кезекте поэзия ?леміне саяхат жасаса?.

1-Жал?асбаева ?сем «Поэзия», 2-Успек Эльдана,Кузьма Нурай «Фариза»,3-Есма?анбет ?асиет «?мір» ?ле?дері о?ылады.                                                             

«А?са жаным»?ле?і орындалады.Орындайтындар:Успек Эльдана,?ыдырбаева Дана.

2-ж?ргізуші:
Махаббат, с?йіспеншілік та?ырыбына со?пай кететін а?ын жо?. ?йткені махаббат м?селесі – б?л м??гілік та?ырып. Біра? ?р а?ын ?з сезімін, ?зіні? ішкі жан д?ниесін ?р ?алай шы?арады. А?ынны? сезімінде жасандылы? жо?. Махаббатта бір ?уаныш, бір ?міт, бір ?кініш, бір к?дік болатынды?ы жасырын емес.
1 ж?ргізуші: Ия, махаббат ?лемін М??а?алидай жырла?ан адам кем де кем шы?ар. Ол «на?ыз махаббатты армандады», ол махаббат?а бас иді, оны? кеудесі сар?ылмас са?ыныш?а толы, ал са?ына білген адам с?йе біледі, са?ына білген адам ?зге жанды т?сіне алады, ж?бата да алады.
Олай болса Махаббат лирикасына арнал?ан жырларын ты?даса?.
1-?абылбай Аяулым «?ашы?пын»,?алдым?ратова Динара  «Лашын?а», «Махаббатым ?зімде»Т?ребай Дина ?ле?дері о?ылады. «Махаббат диалогы»Т?ребай

Дина,Ж?байхан Мухаммед?ли.
«Мен деп ойла» ?ні орындалады.Орындайтындар:Ержан Дамира,Ора?бай Алмаз.

2-ж?ргізуші: А?ын шы?армаларыны? ?лкен бір саласы- оны? поэмалары. «Ильич» 1964 жыл, «Мавр» 1970 жыл, е? асылы, е? биігі- «А??улар ?йы?та?анда». Б?л поэма 1973 жылы «Жалын» жина?ында жарияланды.

Олай болса, кешімізіді? ІІІ б?ліміне кезек берсек.

«А??уды? ?анатына жазыл?ан сыр» А??улар ?йы?та?анда поэмасынан ?зінді

 «А??улар ?йы?та?анда» поэмасынан ?зінді к?рініс к?рсетеді «А??улар ?йы?та?анда»   «6а»сынып о?ушылары:?абылбай Аяулым, Ж?байхан М?хаммед?ли, Т?ребай Дина.

1-ж?ргізуші: ?ле? ?нер, ?ле? дерт, оны туа біткен дарын иесі, шын талант ?ана ?мірге ?келеді. А?ын ?келген ?рбір с?з ж?ректерге ?н болып, ?уен болып жетіп жатыр. Оны? ?ндері-та??ы шы?тай м?лдір, сырлы ?уенді. Ендеше, а?ын а?аны? жолын ?уып, ?ауырсын жырларымен шашу шашсын деген ниетте кезекті о?ушылар?а береміз.

 «А?ын а?а», «М??а?али», «Шын ?ашы?пын» ?ле?дері о?ылады

«Айтатын са?ан сырым б?л» ?ле?і орындалады.Орындайтындар:Бекн?рова Айдана,Уалиханова Жансая.

2 - ж?ргізуші: А?ын м?расы, маржан поэзиясы – м??гілік болаша? ?рпа?ты? еншісі, ?астерлеп, ?адірлейтін ?азынасы.
Олай болса, жас ?рпа?ты? «М??а?али» есіміне арна?ан лебізі.

/о?ушылар ?ріптер алып шы?ады/
М–М??а?алиды?
?–?рпа??а
?–?алдыр?ан
А–аманатын
?–?асырлар
А–арнасына
Л–лайы? деп
И–иіліп, бас иеміз. –барлы?ы бірге.
Рахмет!.

1-ж?ргізуші: Айтылма?ан М??а?да арман бар ма?

?р ?ні толы ?ой армандар?а

Шерте білген м??дарын жас ?айын?а

Д?л М??андай ?аза?та а?ын бар ма?             

Аналарды? ??рметіне ?сем ?нге кезек берейік.  «Ана, сен ба?ыттысы?» Орындайтындар:  Мекебай А?ниет,Аблешін Алина.                                                                                                                                                                                                                                                                               

2-ж?ргізуші: Міне, б?гінгі кешке ?атыс?ан ты?дарман ?ауым, М??а?алиды? сырлы, ?уенді, м??ды жырларына ?аны? болды?ыздар деп ойлаймыз.

1-ж?ргізуші: Жылдар тізіліп ?ткен сайын М??а?али а?ынны? бейнесі т?л?алана, биіктей т?седі. Оны? рухани ?азынасын ?лт иелігіне асыратын XXI ?асырды? жастары-сендерсі?дер!

2-ж?ргізуші: «?асыр а?ыны» атан?ан М??а?али жырлары жылдан -жыл?а, ?асырдан- ?асыр?а жал?аса бермек! М??а?али-м??гілік ?мір!

1-ж?ргізуші: Сонымен, а?иы? а?ын М??а?али?а арнал?ан «Жырлайды ж?рек» атты ?деби-сазды кешіміз ая?талды. 2-ж?ргізуші: Келесі к?ріскенше аманды?та болайы?.

Просмотр содержимого документа
««Жырлайды ж?рек» »

Кештің тақырыбы: «Жырлайды жүрек»

Кештің мақсаты:

Ақиық ақын, артына айрықша өшпейтін із қалдырған Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығына шолу жасау, әндері мен поэмаларымен танысу.

М.Мақатаевтың өлеңдері мен әндері арқылы оқушыларды әсемдікке, елжандылыққа тәрбиелеу.

Кештің көрнекілігі:

М.Мақатаевтың суреті мен «Жырлайды жүрек» тақырыбы, шарлар, ақынның шығармасы мен өміріне арналған көрме. Сазды музыка.

(Кеш «Аққу» биі арқылы ашылады.)

1-жүргізуші: Армысыздар, қадірлі ұстаздар мен қымбатты оқушылар! Жыл керуені алға жылжыған сайын Мұқағали Мақатаевтың артына қалдырған өшпес мұрасы, жарық жұлдыздың қараңғы түн қойнауынан құпия сәулесін шашқандай жарқырай, өркендей өсіп, айшықтала түсуде. Абай үндес Мұқағалидай перзенті бар халық-шынымен бақытты халық.

2-жүргізуші: Иә, Мұқағали- ғажайып, ақиық, сыршыл, гуманист ақын. Ол-бізге көрінбейтін сиқыр бояулардан, бізге естілмейтін құпия дауыстардан толы алатын жұмбақ ақын. Ақын өлеңдерін оқыған сайын ақиқат бейнелі рух, сезім мен сананың бірлігі көңілге ұялайды.

1-жүргізуші: Қымбатты ұстаздар, қонақтар, оқушылар! Ақиық ақынның шығармашылығына арналған «Жырлайды жүрек» атты әдеби-сазды кешімізді бастаймыз.

Бүгінгі кешіміз төрт бөлімнен тұрады.

І бөлім «Жазылар естеліктер мен туралы»

(Мұқағали туралы естеліктер айтылады)

ІІ бөлім «Поэзия жүрек тілі» М.Мақатаевтың өлеңдері мен әндері шырқалады.

ІІІ бөлім «Аққудың қанатына жазылған сыр». Поэмадан үзінді

ІҮ бөлім «Жас ақындар арнауы» оқушылардың өлеңдері

1-жүргізуші:Олай болса, І бөлімге кезек берелік

Аламан бәйгеге оза шауып, өлең-жырда шамасына шаң жұқтырмаған ерен жүйрік, талантты тұлға Мұқағали ақынның өмір жолы әр алуан. Оны біріміз білсек, біріміз білмейміз. Олай болса, қыран тағдырлы ақын Мұқағали ағаның өмір жолынан деректерге назар аударайық.

/Интерактивті тақтадан Мұқағали Мақатаев туралы бейнеролик жүреді/Ақиық ақын 1931 жылдың 9-ақпанында Алматы облысы, қазіргі Райымбек (бұрынғы Нарынқол) ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағалидың әкесі Сүлеймен шаруа адамы болған. Бастауыш сыныпты Қарасазда оқып, орта мектепті Нарынқолда интернатта оқып бітіреді. Мектепте оқып жүрген кезде ең алғашқы өлеңдерін бастаған болатын.
1948 жылы орта мектепті бітірісімен, мәдени-ағарту саласында түрлі қызметтер атқарды. Мектепте әдебиет пәнінен сабақ берді. Аудандық газетте әдеби қызметкер болып істейді.
1-жүргізуші
Мұнан соң «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінің (1962-1963 жж.), «Мәдениет және тұрмыс» (қазіргі «Парасат») (1963-1965 жж.), «Жұлдыз» (1965-1972 жж.) журналдарының редакциясында, Қазақстан Жазушылар одағында (1972-1973 жж.) қызмет атқарады.
Мұқағали Алматыдағы қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбас дарынын танытып, өнімді еңбектене білді. Көзінің тірісінде жариялап үлгерген жыр жинақтары:
«Ильич» (1964ж), «Армысыңдар достар» (1966ж), «Қарлығашым келдің бе?», «Мавр» (1970ж), «Аққулар ұйықтағанда» (1973), «Шуағым менің» (1975ж)
2-жүргізуші:
«Айтылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.
Біреулер тұлпар еді деуі мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы.»
Иә ,ақын туралы естеліктер де жазылып, лебіздер айтылуда.Алдымен ақынның өз өмір жолы туралы жазылған «Менің анкетам» өлеңін тыңдап көрелік.Жалғасбаева Әсем,Қазман Ермахан.

- Туған жерің?
- Ұланымын, Қарасаз деп аталатын ауылдың.
- Туған жылың?
- 1931. Құрдасымын Шәмілдің.
- Жынысың кім?
- Еркекпін ғой, еркекпін! Және-дағы тәуірмін...
- Партияда барсын, ба?
- Жоқпын.
Бірақ, коммунистік көзқараспен қараймын.
- Шыққан тегің?
- Шаруамын.
Бар тірліктен бағалы оны санаймын.
- Білімің ше?
- Орташа ғой.
Алайда өзім жоғарыға балаймын.
- Ана тілің?
- Қазақша.
Қысылғанда орысша да, немісше де, тағы бар.
- Қайда істедің?

- Мынау «Еңбек кітапшамнан» танып ал.
Оқымаған, дипломсыз демесең,
Бір басымнан бар мамандық табылар.

- Міндеттісің бе әскерге?
- Міндеттімін.
Біздің әлі жас кеуде.
Жауынгердің ұлымын ғой,
Жанын қиған Мәскеуге.
- Сөгіс алып көрдің бе?
- Ол жағынан періште едім дей алмаймын
Мен мүлде.
Ойлы-қырлы бүл өмірде болады ғой мүлт кету,
Ол өзі бір еншісі ғой ездің әрі ердің де...
- Шетелдерде болдың ба?
- Болғамын жоқ.
Олар маған тұрған да жоқ қол бұлғап.
Қалсам болды, өлсем болды жәйіммен,
Осы отырған орнымда-ақ.
- Мекен-жәйің?
- Мекен-жәйім - жер менің.
Жерде жүрген ақын деген пендемін.

Қалам, қағаз, уақыт бер тек аздаған,
Мен өмірді жырлау үшін келгемін!

1-жүргізуші: Ақын жүрегі сезімтал ғой. Ол өз замандастары мен кейінгі ұрпағының өзін өлеңдерімен бірге есіне алып жүрерін алдын ала сезді ме?

2-жүргізуші:

Ақ ұлпа жерді жапқанда,

Ағаштар сырға таққанда.

Бозарып атқан ақ таңда,

Бозарып тұрып ақпанда

Есіңе мені алғасың,- деп толғанады ақын. Ендеше кезекті әнге берейік.

Ән: «Есіңе мені алғайсың » Орындайтын: Жұматай Мәрлен.

1-жүргізуші: Туған жерге, елге, халқына, досына, Отанына, әкесіне, әжесіне, ана тіліне деген махаббат сезімі ақын ретінде оның басты тақырыбы еді. Өзінің ұлтын, туған тілін ерекше құрметтеді.

2-жүргізуші: Түзу-түзу жыртылған аңыздайын,

Аңызыма неге нәр тамызбайын.

Қара өлеңі қазақтың қаза болса,

Қара көзден неге қан тамызбаймын,- деп өзі жырлағандай, кезекті ІІ бөлім ақын өлеңдеріне берейік.

1-жүргізуші:

Отан!!
Отан!
Сен болмасаң, не етер ем?
Мәңгілікке бақытсыз боп өтер ем,
Өмірден бұл өксуменен кетер ем.
Жалғыз Отан – мекенім, – деп тайға таңба басқандай жазып кеткен ойлары, бүгінгі, болашақ ұрпақтың бәріне айтылған ақыл-өсиет. Бұл сөздерді әрбір қазақ жүрегіне үкі етіп тақса да артық етпейді. Отанды сүюдің, оған құлай берілудің – асқақ үлгісі бұл.
Ендеше ақынның Отанына, туған жері Қарасазға, қазақ еліне арнаған өлеңдеріне кезек берелік.

1-Кусаинбекова Дайана/«Үш бақытым» ,2- Аблешин Алина «Отан туралы», 3-Cатыбалды Жанель«Қарасаз»
Кір жуып, кіндік қаны тамған туған жері, ғажайып өлкесі туралы толғанысы ерекше болатын.Қарасазға деген ақын махаббатын сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Келесі тыңдайтындарыңыз Туған елге деген сағыныш.

«Сарыжайлау» әні орындалады.Орындайтындар:Қалдымұратова Динара,Орақбай Алмас.

2-жүргізуші:

«Поэзия!
Менімен егіз бе едің?
Сен мені сезесің бе,
Неге іздедім?
Алауыртқан таңдардан сені іздедім,
Қарауытқан таулардан сені іздедім,» – деп жырлаған Мұқағали ақын шындығында да поэзиямен егіз дүниеге келген сияқты.
1-жүргізуші: Поэзия – адам жанын тебіренткен, айтылмай, бейнеленбей тынбайтын өктем рухтың бейнесі; Ақынның өзге жұрттан артықшылығы - бүкіл болмыспен, табиғатпен табысып, кез келген кісі әсерлене бермейтін кұбылысқа тебіренетіні, кез келген кісі әсерлене бермейтін нәрседен әсерленетіні..Ендігі кезекте поэзия әлеміне саяхат жасасақ.

1-Жалғасбаева Әсем «Поэзия» , 2-Успек Эльдана,Кузьма Нурай «Фариза»,3-Есмағанбет Қасиет «Өмір» өлеңдері оқылады.

«Аңса жаным»өлеңі орындалады.Орындайтындар:Успек Эльдана,Қыдырбаева Дана.

2-жүргізуші:
Махаббат, сүйіспеншілік тақырыбына соқпай кететін ақын жоқ. Өйткені махаббат мәселесі – бұл мәңгілік тақырып. Бірақ әр ақын өз сезімін, өзінің ішкі жан дүниесін әр қалай шығарады. Ақынның сезімінде жасандылық жоқ. Махаббатта бір қуаныш, бір үміт, бір өкініш, бір күдік болатындығы жасырын емес.
1 жүргізуші: Ия, махаббат әлемін Мұқағалидай жырлаған адам кем де кем шығар. Ол «нағыз махаббатты армандады», ол махаббатқа бас иді, оның кеудесі сарқылмас сағынышқа толы, ал сағына білген адам сүйе біледі, сағына білген адам өзге жанды түсіне алады, жұбата да алады.
Олай болса Махаббат лирикасына арналған жырларын тыңдасақ.
1-Қабылбай Аяулым «Ғашықпын»,Қалдымұратова Динара «Лашынға», «Махаббатым өзімде»Төребай Дина өлеңдері оқылады. «Махаббат диалогы»Төребай

Дина,Жұбайхан Мухаммедәли.
«Мен деп ойла» әні орындалады.Орындайтындар:Ержан Дамира,Орақбай Алмаз.

2-жүргізуші: Ақын шығармаларының үлкен бір саласы- оның поэмалары. «Ильич» 1964 жыл, «Мавр» 1970 жыл, ең асылы, ең биігі- «Аққулар ұйықтағанда». Бұл поэма 1973 жылы «Жалын» жинағында жарияланды.

Олай болса, кешімізідің ІІІ бөліміне кезек берсек.

«Аққудың қанатына жазылған сыр» Аққулар ұйықтағанда поэмасынан үзінді

«Аққулар ұйықтағанда» поэмасынан үзінді көрініс көрсетеді «Аққулар ұйықтағанда» «6а»сынып оқушылары:Қабылбай Аяулым, Жұбайхан Мұхаммедәли, Төребай Дина.

1-жүргізуші: Өлең өнер, өлең дерт, оны туа біткен дарын иесі, шын талант қана өмірге әкеледі. Ақын әкелген әрбір сөз жүректерге ән болып, әуен болып жетіп жатыр. Оның әндері-таңғы шықтай мөлдір, сырлы әуенді. Ендеше, ақын ағаның жолын қуып, қауырсын жырларымен шашу шашсын деген ниетте кезекті оқушыларға береміз.

«Ақын аға», «Мұқағали», «Шын ғашықпын» өлеңдері оқылады

«Айтатын саған сырым бұл» өлеңі орындалады .Орындайтындар:Бекнұрова Айдана,Уалиханова Жансая.

2 - жүргізуші: Ақын мұрасы, маржан поэзиясы – мәңгілік болашақ ұрпақтың еншісі, қастерлеп, қадірлейтін қазынасы.
Олай болса, жас ұрпақтың «Мұқағали» есіміне арнаған лебізі.

/оқушылар әріптер алып шығады/
М–Мұқағалидың
Ұ–ұрпаққа
Қ–қалдырған
А–аманатын
Ғ–ғасырлар
А–арнасына
Л–лайық деп
И–иіліп , бас иеміз. –барлығы бірге.
Рахмет!.

1-жүргізуші: Айтылмаған Мұқаңда арман бар ма?

Әр әні толы ғой армандарға

Шерте білген мұңдарын жас қайынға

Дәл Мұқандай қазақта ақын бар ма?

Аналардың құрметіне әсем әнге кезек берейік. «Ана, сен бақыттысың» Орындайтындар: Мекебай Ақниет,Аблешін Алина.

2-жүргізуші: Міне, бүгінгі кешке қатысқан тыңдарман қауым, Мұқағалидың сырлы, әуенді, мұңды жырларына қанық болдыңыздар деп ойлаймыз.

1-жүргізуші: Жылдар тізіліп өткен сайын Мұқағали ақынның бейнесі тұлғалана, биіктей түседі. Оның рухани қазынасын ұлт иелігіне асыратын XXI ғасырдың жастары-сендерсіңдер!

2-жүргізуші: «Ғасыр ақыны» атанған Мұқағали жырлары жылдан -жылға, ғасырдан- ғасырға жалғаса бермек! Мұқағали-мәңгілік өмір!

1-жүргізуші: Сонымен, ақиық ақын Мұқағалиға арналған «Жырлайды жүрек» атты әдеби-сазды кешіміз аяқталды. 2-жүргізуші: Келесі көріскенше амандықта болайық.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
«Жырлайды ж?рек»

Автор: М?хаметжан Сауле

Дата: 17.02.2015

Номер свидетельства: 174903

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства