kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жаным тол?ан жа?сылы?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:  «Жаным  тол?ан жа?сылы?»

Ма?саты: О?ушыларды?  «?айырымдылы?», «?ам?орлы?», «жа?сылы?» ??ндылы?тары  туралы  т?сініктерін  ке?ейту

Міндеттері:

-жа?сылы?  жасауды?  адами  ?арым-?атынаста?ы  м?нділігін  т?сіндіру;

-жа?сы  істер  жасай  білу  іскерліктерін  дамыту;

-?айырымдылы??а, ізгілікке, ?ам?ор  болу?а  т?рбиелеу.

К?рнекі  ??ралдар: о?улы?,д?птер, ?нтаспа,

Шатты?  ше?бері

  Жа?а  саба?ты ?ткен  саба?пен  байланыстыру  ма?сатында ?й тапсырмасын с?рау

 • «Мен мейірімді  баламын» та?ырыбында  ??растырып  келген ??гімелері?ді ты?дайы?.

Балаларды?  жауаптары  ты?далады.

-Жарайсы?дар, балалар , мен  сендерді? мейірімді  істері?ді естіп, ?уанып  т?рмын.Адам?а, ?орша?ан орта?а  мейірімді  болу  адамды  жа?сылы? жасау?а  жетелейді.

                  Жа?сылы?  жаса  досы?а,

                   Бірге  ойна?ан жасы?нан.

                   ?инал?ан  кезде ?р?ашан,

                   Табылса?  болды ?асынан.

                   Бол?ы?  келсе жа?сы  адам,

                   Жа?сылы?  жаса  ?р?ашан

 • Б?гінгі  саба?ымызда  жа?сылы?  жасау  туралы  ??гімелесеміз.
 • Ой ?оз?ау
 • «Жа?сылы?  жасау» дегенді  ?алай  т?сінесі??
 • ?зі? ?андай  жа?сылы? жасай  аласы??
 • Жа?сылы?  жасауды ?айдан  ?йренді??
 • «Жа?сы ісі?  алды?нан  шы?ады»  дегенді ?алай  т?сінесі??
 • М??алім толы?тырады
 • Жа?сылы?  жасау  дегеніміз адамдар?а,айнала?а, таби?ат?а ?айырымдылы?  пен  ?ам?орлы?  жасауды,к?мек  к?рсетуді  білдіреді.Адамдарды? бір-біріне  жиі  жа?сылы?  жасауы, оларды жа?ындастырады, достастырады,сыйласты?тары артады.
 • О?улы?пен  ж?мыс. ??гімелеу

 «Жан  Ана»  м?тінін  ??гімелеп беру.

С?ра?- жауап

 • Ауылда?ыларды?  жаса?ан ?рекеттеріне к?з?арастары?  ?андай?
 • Осы ??гімеден  ?андай  ой  ?орыту?а  болады?

Д?йек  с?з

«Біреуге жа?сылы?  етсе?, ол  жа?сылы?ы?ды міндет  етпе»

-Адам?а  жа?сылы?  жаса?анда  риясыз  жасау  керек. ?йткені ол жанашырлы?пен,  шын  к??ілмен,  адал  ниетпен  жасал?ан іс.

О?ан а?ы  с?рауды?, жа?сылы?ымды  ?айтар  деуді?  ?ажеті  жо?.. Жаса?ан жа?сылы?  б?рібір  алды?нан шы?ады.Сонды?тан да  Ыбырай  Алтынсарин аталары? «Біреуге жа?сылы?  етсе?, ол жа?сылы?ы?ды  міндет етпе» деп  айт?ан.

Ата?ты  жазушы  атамыз  М?хтар ?уезов «Жа?сылы??а  жа?- сылы?  ?р  кісіні?  ісі,  жаманшылы??а  жа?сылы? ер кісіні? ісі»

деген  екен. Біреуді  таны –таныма  жа?сылы?  жасау ?р  о?ушыны?  парызы. ?р?ашан  жа?сылы?  жасар  жа?сы  адам  болу ?шін  жа?сылы?  жайлы  ма?ал-м?тел  жаттап  ж?руіміз  керек. Негізгі  ойды  тауып, ?мірден  мысал  келтіру.

            Жа?сылы?  ?ылса?-жасыр,

        Жа?сылы?  к?рсе? – асыр.

        ?згеге жаса?ан жа?сылы?ы? ,

         ?зі?е  жаса?ан  жа?сылы?ы?

 

        Жа?сылы?  ж?рген жерде

        Тапшылы?  болмайды.

?зіммен-?зім

-Балалар  ы??айланып  отырып  алы?дар. К?здері?ді ж?мса?дар да болады. ?здері?ді  жа?сылы?  жасау?а  асы?ып  барамыз  деп елестеті?дер.?здері?ді  к?гілдір де ?ажайып, м?лдір де таза су жа?асында, жай?ал?ан жасыл желек ортасында, сайра?ан ?сем ??стар, айнала  ас?ар таулар  ?демі  таби?ат  аясында  ж?ргендері?ді  сезіні?дер.  К?рікті, с?лу  таби?атты?,   ?ажап жерлерді? ?за?  са?талуына  ?з ?ам?орлы?ы?ды  к?рсетіп  жатырсы?дар.

 Шы?армашылы?  ж?мыс

О?ушылар?а  алдын ала дайындал?ан тамшы  ?лгісіндегі  ?иыл?ан  ?а?аздарды  ?лестіріп,сол ?а?аз?а  ?зі  жаса?ан  жа?сы  істеріні?  суретін  салып  немесе жазып  жеткізу.

-Ж?мыстарын ?орытындылау.

- Балалар, ?р?айсысы?ны?  тамшыдай  жаса?ан  жа?сылы?тары?ды  ?ос?анда ?лкен  дария?а  айналды.(тамшылар  ілінген  плакат астына  к?кпе?бек  дария суретін  ілу)Я?ни ?р  адамны? жаны  жа?сылы??а  толы  болса, жер бетінде  бейбітшілік  орнап,  адамдар  ба?ытты  ?мір с?реді.

Ойын

О?ушыларды  жа?сылы?  жасау?а да?дыландыру  мен оларды? денесін  сергіту  ма?сатында «Ептілік пен жа?сылы?» атты ойын ?йымдастыру. Е? алдымен ?зынды?ы 5-6 метрге  жететін  жіп  дайындап,оны?  екі ?шына  да жі?ішке, ?зынды?ы 25-30см тая? байланады. .Жіпті?  ?а? ортасын  белгілеп, сол  жерге  бас?а  т?сті жіп байлап  ?ойылады.Орта?а екі бала шы?ады да, бір-бірінен алша?тап, жіпті  кереді. Ойын бастаушы «баста?дар» деп белгі бергенде  ?р ойыншы  ?олында?ы тая?ша?а  жіпті тез-тез орап, ?р адым  атта?ан сайын  досыны?  ?зіне жаса?ан  жа?сылы?ы  туралы айта отырып, ал?а  жылжи  береді.Кім  ортада?ы белгіге дейін тез  орап шы?са,  сол же?імпаз деп саналады.

?й  тапсырмасы

 Д?птерде  берілген « Жа?сылы?  бастауынан» тара?ан  тарма?тар?а

 т?мендегі с?ра?тар?а  жауап жазу

1.Айнала?да?ы  адамдар?а  ?андай  жа?сы  тілектер айтып  ж?ресі?дер?

2. ?з бойы?да?ы жа?сы  ?асиеттерді  санамалап  жазы?дар.

3. ?андай  жа?ымсыз ?ылы?тардан  аула?  ж?руге  тырысасы?дар?

 Ж?ректен-ж?рекке

О?ушылар барлы?ы ?осылып  айтады.

Жа?сы с?з, жа?сы тілекті

Болайы?  ізгі  ниетті

Жа?сылы?  ойлап кісіге,

Тілейік ?лкен- кішіге

-Ата-анасына, туыстарына, достарына, жа?ындарына, ?орша?ан орта?а деген с?йіспеншілік  сезімдерін жа?сы  тілектерімен  білдіреді.

 • Мейірімді анама ?за? ??мыр тілеймін.
 • Ке? пейіл далама тынышты? тілеймін.
 • ?нерлі балалар?а талмас ?анат  тілеймін.
 • Талапты достарыма табыс  тілеймін.
 • Сыныптастарыма  аманды? тілеймін.
 • Отбасыма  ба?ыт  тілеймін.

 

 

 

 

Та?ырыбы:  «Жаным  тол?ан жа?сылы?»

Ма?саты: О?ушыларды?  «?айырымдылы?», «?ам?орлы?», «жа?сылы?» ??ндылы?тары  туралы  т?сініктерін  ке?ейту

Міндеттері:

-жа?сылы?  жасауды?  адами  ?арым-?атынаста?ы  м?нділігін  т?сіндіру;

-жа?сы  істер  жасай  білу  іскерліктерін  дамыту;

-?айырымдылы??а, ізгілікке, ?ам?ор  болу?а  т?рбиелеу.

К?рнекі  ??ралдар: о?улы?,д?птер, ?нтаспа,

Шатты?  ше?бері

  Жа?а  саба?ты ?ткен  саба?пен  байланыстыру  ма?сатында ?й тапсырмасын с?рау

 • «Мен мейірімді  баламын» та?ырыбында  ??растырып  келген ??гімелері?ді ты?дайы?.

Балаларды?  жауаптары  ты?далады.

-Жарайсы?дар, балалар , мен  сендерді? мейірімді  істері?ді естіп, ?уанып  т?рмын.Адам?а, ?орша?ан орта?а  мейірімді  болу  адамды  жа?сылы? жасау?а  жетелейді.

                  Жа?сылы?  жаса  досы?а,

                   Бірге  ойна?ан жасы?нан.

                   ?инал?ан  кезде ?р?ашан,

                   Табылса?  болды ?асынан.

                   Бол?ы?  келсе жа?сы  адам,

                   Жа?сылы?  жаса  ?р?ашан

 • Б?гінгі  саба?ымызда  жа?сылы?  жасау  туралы  ??гімелесеміз.
 • Ой ?оз?ау
 • «Жа?сылы?  жасау» дегенді  ?алай  т?сінесі??
 • ?зі? ?андай  жа?сылы? жасай  аласы??
 • Жа?сылы?  жасауды ?айдан  ?йренді??
 • «Жа?сы ісі?  алды?нан  шы?ады»  дегенді ?алай  т?сінесі??
 • М??алім толы?тырады
 • Жа?сылы?  жасау  дегеніміз адамдар?а,айнала?а, таби?ат?а ?айырымдылы?  пен  ?ам?орлы?  жасауды,к?мек  к?рсетуді  білдіреді.Адамдарды? бір-біріне  жиі  жа?сылы?  жасауы, оларды жа?ындастырады, достастырады,сыйласты?тары артады.
 • О?улы?пен  ж?мыс. ??гімелеу

 «Жан  Ана»  м?тінін  ??гімелеп беру.

С?ра?- жауап

 • Ауылда?ыларды?  жаса?ан ?рекеттеріне к?з?арастары?  ?андай?
 • Осы ??гімеден  ?андай  ой  ?орыту?а  болады?

Д?йек  с?з

«Біреуге жа?сылы?  етсе?, ол  жа?сылы?ы?ды міндет  етпе»

-Адам?а  жа?сылы?  жаса?анда  риясыз  жасау  керек. ?йткені ол жанашырлы?пен,  шын  к??ілмен,  адал  ниетпен  жасал?ан іс.

О?ан а?ы  с?рауды?, жа?сылы?ымды  ?айтар  деуді?  ?ажеті  жо?.. Жаса?ан жа?сылы?  б?рібір  алды?нан шы?ады.Сонды?тан да  Ыбырай  Алтынсарин аталары? «Біреуге жа?сылы?  етсе?, ол жа?сылы?ы?ды  міндет етпе» деп  айт?ан.

Ата?ты  жазушы  атамыз  М?хтар ?уезов «Жа?сылы??а  жа?- сылы?  ?р  кісіні?  ісі,  жаманшылы??а  жа?сылы? ер кісіні? ісі»

деген  екен. Біреуді  таны –таныма  жа?сылы?  жасау ?р  о?ушыны?  парызы. ?р?ашан  жа?сылы?  жасар  жа?сы  адам  болу ?шін  жа?сылы?  жайлы  ма?ал-м?тел  жаттап  ж?руіміз  керек. Негізгі  ойды  тауып, ?мірден  мысал  келтіру.

            Жа?сылы?  ?ылса?-жасыр,

        Жа?сылы?  к?рсе? – асыр.

        ?згеге жаса?ан жа?сылы?ы? ,

         ?зі?е  жаса?ан  жа?сылы?ы?

 

        Жа?сылы?  ж?рген жерде

        Тапшылы?  болмайды.

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Жаным тол?ан жа?сылы? »

Тақырыбы: «Жаным толған жақсылық»

Мақсаты: Оқушылардың «қайырымдылық», «қамқорлық», «жақсылық» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту

Міндеттері:

-жақсылық жасаудың адами қарым-қатынастағы мәнділігін түсіндіру;

-жақсы істер жасай білу іскерліктерін дамыту;

-қайырымдылыққа, ізгілікке, қамқор болуға тәрбиелеу.

Көрнекі құралдар: оқулық,дәптер, үнтаспа,

Шаттық шеңбері

Жаңа сабақты өткен сабақпен байланыстыру мақсатында үй тапсырмасын сұрау

 • «Мен мейірімді баламын» тақырыбында құрастырып келген әңгімелеріңді тыңдайық.

Балалардың жауаптары тыңдалады.

-Жарайсыңдар, балалар , мен сендердің мейірімді істеріңді естіп, қуанып тұрмын.Адамға, қоршаған ортаңа мейірімді болу адамды жақсылық жасауға жетелейді.

Жақсылық жаса досыңа,

Бірге ойнаған жасыңнан.

Қиналған кезде әрқашан,

Табылсаң болды қасынан.

Болғың келсе жақсы адам,

Жақсылық жаса әрқашан

 • Бүгінгі сабағымызда жақсылық жасау туралы әңгімелесеміз.

 • Ой қозғау

 • «Жақсылық жасау» дегенді қалай түсінесің?

 • Өзің қандай жақсылық жасай аласың?

 • Жақсылық жасауды қайдан үйрендің?

 • «Жақсы ісің алдыңнан шығады» дегенді қалай түсінесің?

 • Мұғалім толықтырады

 • Жақсылық жасау дегеніміз адамдарға,айналаға, табиғатқа қайырымдылық пен қамқорлық жасауды,көмек көрсетуді білдіреді.Адамдардың бір-біріне жиі жақсылық жасауы, оларды жақындастырады, достастырады,сыйластықтары артады.

 • Оқулықпен жұмыс. Әңгімелеу

«Жан Ана» мәтінін әңгімелеп беру.

Сұрақ- жауап

 • Ауылдағылардың жасаған әрекеттеріне көзқарастарың қандай?

 • Осы әңгімеден қандай ой қорытуға болады?

Дәйек сөз

«Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды міндет етпе»

-Адамға жақсылық жасағанда риясыз жасау керек. Өйткені ол жанашырлықпен, шын көңілмен, адал ниетпен жасалған іс.

Оған ақы сұраудың, жақсылығымды қайтар деудің қажеті жоқ.. Жасаған жақсылық бәрібір алдыңнан шығады.Сондықтан да Ыбырай Алтынсарин аталарың «Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды міндет етпе» деп айтқан.

Атақты жазушы атамыз Мұхтар Әуезов «Жақсылыққа жақ- сылық әр кісінің ісі, жаманшылыққа жақсылық ер кісінің ісі»

деген екен. Біреуді таны –таныма жақсылық жасау әр оқушының парызы. Әрқашан жақсылық жасар жақсы адам болу үшін жақсылық жайлы мақал-мәтел жаттап жүруіміз керек. Негізгі ойды тауып, өмірден мысал келтіру.

Жақсылық қылсаң-жасыр,

Жақсылық көрсең – асыр.

Өзгеге жасаған жақсылығың ,

Өзіңе жасаған жақсылығың


Жақсылық жүрген жерде

Тапшылық болмайды.

Өзіммен-өзім

-Балалар ыңғайланып отырып алыңдар. Көздеріңді жұмсаңдар да болады. Өздеріңді жақсылық жасауға асығып барамыз деп елестетіңдер.Өздеріңді көгілдір де ғажайып, мөлдір де таза су жағасында, жайқалған жасыл желек ортасында, сайраған әсем құстар, айнала асқар таулар әдемі табиғат аясында жүргендеріңді сезініңдер. Көрікті, сұлу табиғаттың, ғажап жерлердің ұзақ сақталуына өз қамқорлығыңды көрсетіп жатырсыңдар.

Шығармашылық жұмыс

Оқушыларға алдын ала дайындалған тамшы үлгісіндегі қиылған қағаздарды үлестіріп,сол қағазға өзі жасаған жақсы істерінің суретін салып немесе жазып жеткізу.

-Жұмыстарын қорытындылау.

- Балалар, әрқайсысыңның тамшыдай жасаған жақсылықтарыңды қосқанда үлкен дарияға айналды.(тамшылар ілінген плакат астына көкпеңбек дария суретін ілу)Яғни әр адамның жаны жақсылыққа толы болса, жер бетінде бейбітшілік орнап, адамдар бақытты өмір сүреді.

Ойын

Оқушыларды жақсылық жасауға дағдыландыру мен олардың денесін сергіту мақсатында «Ептілік пен жақсылық» атты ойын ұйымдастыру. Ең алдымен ұзындығы 5-6 метрге жететін жіп дайындап,оның екі ұшына да жіңішке, ұзындығы 25-30см таяқ байланады. .Жіптің қақ ортасын белгілеп, сол жерге басқа түсті жіп байлап қойылады.Ортаға екі бала шығады да, бір-бірінен алшақтап, жіпті кереді. Ойын бастаушы «бастаңдар» деп белгі бергенде әр ойыншы қолындағы таяқшаға жіпті тез-тез орап, әр адым аттаған сайын досының өзіне жасаған жақсылығы туралы айта отырып, алға жылжи береді.Кім ортадағы белгіге дейін тез орап шықса, сол жеңімпаз деп саналады.

Үй тапсырмасы

Дәптерде берілген « Жақсылық бастауынан» тараған тармақтарға

төмендегі сұрақтарға жауап жазу

1.Айналаңдағы адамдарға қандай жақсы тілектер айтып жүресіңдер?

2. Өз бойыңдағы жақсы қасиеттерді санамалап жазыңдар.

3. Қандай жағымсыз қылықтардан аулақ жүруге тырысасыңдар?

Жүректен-жүрекке

Оқушылар барлығы қосылып айтады.

Жақсы сөз, жақсы тілекті

Болайық ізгі ниетті

Жақсылық ойлап кісіге,

Тілейік үлкен- кішіге

-Ата-анасына, туыстарына, достарына, жақындарына, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілік сезімдерін жақсы тілектерімен білдіреді.

 • Мейірімді анама ұзақ ғұмыр тілеймін.

 • Кең пейіл далама тыныштық тілеймін.

 • Өнерлі балаларға талмас қанат тілеймін.

 • Талапты достарыма табыс тілеймін.

 • Сыныптастарыма амандық тілеймін.

 • Отбасыма бақыт тілеймін.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Жаным тол?ан жа?сылы?

Автор: М?саханова Са?адат

Дата: 21.01.2015

Номер свидетельства: 158888

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства