kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жа?а жыл мерекесіне арнал?ан сценарий 11 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Армысыздар арда?ты а?айын,?ла?атты ?стаздар!

Бармысыздар замандас бауырлар,шабытты ш?кірттер.

   Б?гін сізге жырдан ал?а та?айын,

   Шат к?лкіге толы болсын ма?айы?.

   К?ргендер де к?рмеген де арманда.

   Жа?а жылы? ??тты болсын а?айын.

??рметті халайы?!Б?гінгі жа?а жыл кешін барлы?ымыз к?тері?кі к??іл к?ймен,?сем ?н,с?нді бимен ?ткізуге ат салысады деген ?міттеміз!Олай болса к??ілімізді? керегесін ке?ейтіп,баршамыз?а береке сыйлап,мерекелік кешімізді? шымылды?ын ашу?а р??сат еті?іздер!

С?з кезегі мектеп директоры Ж?майбеков Берік мырза?а беріледі.

Келесі с?з кезегі о?у т?рбие ісі ж?ніндегі ме?герушісі Сейташимова Шеризат апаи?а беріледі.

Б?л кешімізді ж?птасып ?сем ?нге билеуден бастаса? деймін.Сонымен ?ркім ?з ж?бымен шы?ып билеулері?ізді с?раймын.Е? жа?сы билеген ж?п?а керемет сыйлы?ымыз бар.Сонымен ж?птар тізімдері.

Бекжан-Жанель,Сырым-Айша,Ерн?р-Фатима,Н?рлы-М?лдір,Ерс?лтан-Те?ге,Еламан-Змухамбетова Жансая,?лішер-К?ркем,Талант-Гау?ар,Ернат-Ж?лдыз,Ерсін-?міт,Адил-Зарина,Ілес-Айым,Мадияр-Дана,Ердос-Айжан,?ділет-Жанабаева Жансая.

Сонымен ерекше к?зге т?сіп билеген ж?п                                 .Келіп сыйлы?тары?ды алы?дар.

Сонымен кешімізді ары ?арай жал?астырамыз.

   Зе?гір к?кте ж?лдыз болып жанайын,

   Ай ж?зіндей айшы?танып араиын.

   Жан?а шуа? бой?а ?уат ?келген,

Жа?а жылы? ??тты болсын а?айын.

Келесі кезекті бинго ?тысына берейік.?з билеттері?ізді? номеріне ?арап отыры?ыздар.Сонымен ?тыс билеттері:

1,3,6,7,8,9,10,11,15,17,19,20,23,25,26,27,29,31,36,38,40,43,45,47,51,52,55,58,60,63,66,69,72,75,77,79,82,86,88,90,93,96,99,100,102,105,107,110,112,115,119,122,125,129,130,132,137,140,142,144,147,150.

Сыйлы?тары?ыз ??тты болсын!Кешімізді ?рі ?арай жал?астырамыз.

   Уа халайы?,жарандар,

   Айнала?а ?ара?дар.

   ?ызы? к?ріп,шат болып,

   Шал?ып,к?ліп тара?дар.

   Уа халайы? ??рметті,

   К?мейіме жыр кеп т?р.

   Жа?а жылды ?арсы алып,

   ?ткізейік д?рмекті-деп ?ысты? ?нін шыр?ау?а ша?ырамын.К?не достар шырша айнала шырша ?нін орындайы?.

(Осы кезде ертегі ?леміне бастар ?ле? ?осылып,к?тпеген жерден ?ара шайтан ж?гіріп шы?ады)

Шайтан: Мен шайтанмын,шайтанмын,

                 К?рінбейтін сайтанмын.

                 ?нап ?ал?ан жандарды,

                 ?зіммен алып ?айтармын.

Ж?ргізуші:Ой,мынау кім!??дай са?тасын,т?рі ?андай жаман еді.Аула?,аула?с?німізді б?зба!

Шайтан:-Б?зба? т?гілі б?замын.Мен жолда келе жат?ан Аяз ата мен а?ша?арды алдап ?амап ?ойдым.?азір сендерді? достары?ды да алып кетем.Еш?андай мереке  ?ткіздірмеймін,болмайды ма?ан мереке ?намайды.

Ж?ргізуші:То?та шайтан,аны?тап ?арап к?рсем,сені? ?ор?ынышты т?гі? де жо? екен,сен сондай ?демісі?.Сондай ?ап-?арасы?.Мені ?кетпей-а? ?ойса? ?айтеді.Сен мені ?кетпеу ?шін балалар не істеуі керек?

Шайтан:Ма?ан бір к??ілді ?н салып,би билеп берсе?дер,онда ойланып к?рермін.

Ж?ргізуші:-?ой балалар,ондай болса шайтеке?ні? к??ілін табу?а тырысып к?рейік.Сонымен сахна т?ріне 11 сынып о?ушысы Сырым есімді досымызды ша?ырайы?,оны? жа?а жыл?а дайында?ан к??ілді ?н? бар сия?ты.?арсы алы?дар достар!(Айтып бол?ан со?)

Б?рекелді,достар ?ол со?ып ?ояы?!

Келесі ?здеріні? керемет ?німен келген 8 сынып о?ушыларыны? ?нерін тамашалайы?.

Шайтан:Керемет!?ндері? де билері? де  ?нады.Біра? та б?рібір мерекелері?ді б?з?ым келіп т?р?аны-ай!?ткіздірмеймін дедім ?ткіздірмеймін!

Ж?ргізуші:-То?тай т?р шайтан,келісіп к?рсек ?айтеді.Бізді? балалар са?ан біраз ж?мба? жасырсын.Егер сен шешімін таппаса?,бізге б?гет болмай,?з ж?ні?мен ж?ре бер.

К?не достар кешімізді б?здырмау ?шін ?р сыныптан бір бір баладан шы?ып 1 ж?мба?тан жасырайы?.Мені алып кетпесін десе?дер ?иын ж?мба? жасыру?а тырысы?дар.

(Балалар ж?мба? аитып бол?ан со? шайтан шы??ырып)

Шайтан:-Ойбай анау келе жат?ан Алдар ?ой.Ты?а к?рі?дер балалар,??т?ара к?рі?дер мені.

Алдар:Мен Алдармын,Алдармын!

             Бал?ан?а да бар?анмын,

             Орхон?а да бар?анмын.

             А?Ш ?а да бар?анмын

             Жапон?а да бар?анмын

           Шарша??ырап ?ал?ан со?,

           Шайтан?а мініп ал?анмын.

-Ассалаума?алейкум балалар!Мені? шайтанымды к?рмеді?дер ме?Б?хараны? базарына кіріп шы??анымша ?ашып ж?нелгенін айтса?шы.(к?рдік)

Алдар:-?й мынау мені? шайтаным ?ой,жары?ты?

(Балалар ?ашып ж?рген шайтанды ?стап алып келеді)

Шайтан:Мен талаиды? басын шармап едім,талаиды? асын ?рлап едім.Алдар,ма?ан жаза? ауыр болды.Балаларды? алдында ант етейін!Енді ?йтпеймін Алдар!Босата к?рші Алдареке!

Алдар:Шайтанны? с?зіне сенеміз бе балалар?(жо? болмайды)

Шайтан:Сене к?рі?дер балалар,сене к?рі?дер.

Ж?ргізуші:Жа?а жылды жа?сылы??а ырымдайы? балалар!

                    Шайтан екеш шайтан да той ?она?ы саналар.

                   К?ре жатармыз ар жа?ын,

                  Босатса? болар Алдарым.

Алдар:?з к?н??ді ?теу ?шін мына жиыл?ан ?ауым?а бір ?ызы?ты ойын ?ткізіп немесе бір би билеп бер.Егер балалар?а ?наса мен сені босатамын.

Шайтан:Жарайды к?не достар,онда біз бір ?ызы?ты ойын ?ткізейік.Ол ?шін ма?ан ?р сыныптан бір бір о?ушы ж?не бір м??алім ?ажет.Ма?ан к?мектесесі?дер ?ои солаи ма!Мен ?азір ?р ?лтты? ?нін ?осамын кім керемет билесе о?ан берер сыйлы?ым бар.?ане онда бастайы?.

Алдар:Б?рекелді шайтан,балаларды? к??ілін бір к?теріп тастады?!Солаима достарым.Кешірейік пе шайтанды.

Ж?ргізуші:Ия,к??ілді ойын болды.Енді сен б?л кешімізді? ?она?ы бол.

А? киімді денелі, а? са?алды,

То?дырады ?асында?ы тірі жанды.

?сті басы а? ?ырау, демі суы?,

Жетіп те ?ал?ан шы?ар,ертіп алып а?ша?арды.

-Балалар б?л кім туралы айтыл?ан деп ойлайсы?дар.Ендеше орта?а Аяз ата мен А?ша?арды ша?ырайы?.

Шайтан:Мен оларды тез барып босата ?ояын,кешіміз к??ілді ?тсін солаима балалар!

Ж?ргізуші:Ал біз балалар б?ріміз бірігіп,Аяз атаны ша?ыруды жал?астырайы?.Бізді? дауысымызды естімей к?рші ауылдар?а кетіп ?алып ж?рер.

Аяз ата:Амансы? ба ?лдарым,

               Амансы? ба ?ыздарым.

               ?андай жар?ын ж?здері?,

               ?андай ?сем жырлары?.

А?ша?ар:С?леметсі?дерме достар.Жа?а жыл мерекелері? ??тты болсын!

Ж?ргізуші:?ош келді?іздер!Біз сіздерді б?л мерекемізде к?ргенімізге ?те ?уаныштымыз.

Аяз ата:Бізде сендерді к?руге,

               Халдері?ді білуге.

               Асулардан асып,

               Аппа? ?арды басып жетіп ?алды?.

А?ша?ар:Жа?а жылмен ??тты?тап,ойнап-билеп к?луге келдік достар.

Ж?ргізуші:?ане онда балалар Аяз атаны? ??рметіне шырша шырын аитып шырша аиналып ?н салайы?!(шырша айналу)

Аяз ата:?асымда бар а?ша?ар,

               Ол да ренжіп ?алмасын.

               Балаларым тілерім,О?ан да бір ?н сыйла?дар.

Ж?ргізуші:?ане онда а?ша?арды? ??рметіне 9 сыныпты? ?нін ?абыл алы?ыздар.

А?ша?ар:Рахмет балалар!Мені сыйлап,??рметіме ?н сыйлап жат?андары?а.?з кезегімде мені? де сендерге арнап ?келген сыйлы?ым бар.Ол ?шін ма?ан ?р сыныптан бір баладан шы?ып к?здері байлан?ан к?йі Аяз атаны? суретін салып ?зіне сыйлаулары? керек.Кімдікі жа?сы екенін Аяз ата шешіп сыйлы? береді.

Аяз ата:Асулармен алыс?ан,асау желмен жарыс?ан,аталары? сендерге, шаршап келді алыстан.?здері?е оралдым,бар сыйлы?ым жорал?ым.Керемет бір ?н иы?дап келіп т?р ау демал?ым.

Ж?ргізуші:Олай болса а?ша?ар екеуі?із шыршаны? т?біне отырып дем алы?ыздар.Ал бізді? балалар сіздерге арнап дайында?ан сый-сыйапатын к?рсетпекші.

Ал ?азір 10 сынып о?ушыларыны? биін тамашала?ыздар.

Келесі тамашалайтындары?ыз 11 сыныпты? "Жа?а жыл" ?ні.

К?не достар та?ы кім Аяз ата?а ?з ?нерін к?рсетпекші,сахна т?ріне шы?айы? достар!(10 сыныпты? ?ні)

Аяз ата:Шеттері?нен ?нерлі екенсі?дер балалар.К??ілімді бір серпілтіп тастады?дар ?ой,к?п рахмет сендерге!

Ж?ргізуші:Рахмет ата!Мен уа?ыт?а ?арасам,жа?а жылды? келетін уа?ыты жа?ындап ?алыпты.?арсы алайы? жа?а жылды.

Мешін жылы келеді,?арсы алайы?,

К??ілденіп к?лейік шаршамайы?.

Мешінні? ??рметін б?лісейік,

Мешіндерді? міндетін ат?арайы?.

Мешін:Айт?аны? келсін!

Мен да?ы бір ?она?пын,

12 айда оралар.

?лкендерден а? ниет,

Тілек айтсын балалар.

Уа ??дайым о?дасын,

?ызыр бабам ?олдасын.

Келіп жат?ан са?ынта,

Жа?а жыл бізді жарыл?а.

Ой?а болып санамыз,5-тік болсын ба?амыз.

Баласындай бір ?йді?,тату болсын арамыз.

Жаманды??а баспайы?,?иынды?тан ?ашпайы?.

Еркеліктен аула? боп,жа?а бір іс бастайы?.

Мы?ты болып деніміз,сатылмасын жеріміз.

К?йге толып т?ріміз,ашы? болсын к?гіміз.

Келген жа?а жылымыз,а? ниетпен осындай

Ар болып ?йге кірі?із!?умин!(?н 8 сынып о?ушылары)

Ж?ргізуші:Балалар б?гінгі к?ні тілек айтпа?ан адам ?алмасын,т?гелдей тілегімізді айтайы?.(9 сыныпты? биі)

Ар бол жа?а жыл,бар бол жа?а жыл!

?адамы? ??тты болсын жа?а жыл!

Бейбітшілік жылы бол жа?а жыл!

??т береке жылы бол жа?а жыл!

Аяз ата:Ал, айналаиын жа?а жыл,келген ?адамы?а н?р бітсін.Мынау мені? ?лдарым мен ?ыздарым бір ?зі?е аманат.Жа?сы жыл бол дария н?р бол!

Мешін:Айт?аны?ызды орындаймын атажан!

Аяз ата:Балалар мен бір дем алдым.Ар?а басым ке?іп,ашу аязым кеміп барады.Б?йте берсем мен аяз емес тамыз болып кетемін.Сендерге к?п рахмет.Алыс алыс ауылдар,?здері?дей ?ауымдар к?тіп отыр біздерді.Сендермен ?оштасар с?т туды.?ош сау болы?дар балалар.

Ж?ргізуші:?андай жа?сы бізді? Аяз атамыз,

                     Ол кеткен со? тере? ой?а батамыз.

                     А?ша ?ар болып ?алы?таймыз аспанда,

                     ??с жолымен ?н сап бара жатамыз,-деп кешімізді жал?астырамыз.Сонымен келесі кезекті к??ілді ойындар?а берейік.

1-ойын.Сказка

4 кісі шы?ып ?ле?мен сай ?имылдар жасау.

1ханшайым,1ханзада,ат,айда?ар.

2-ойын

2?л,2?ыз,1?л арты?.Шляпы беріп билеу.

Ж?ргізуші:Келесі оиындарымызды оинамас б?рын 11 сыныпты? биін тамашалап сергіп алы?ыздар.

3-ойын

5кісі шы?ып б?ріні? к?зін байлап,музыка ?осып 4адамны? к?зін ашып к?зі байлан?анды билету.

4-ойын

4 суретті 4 о?ушы с?зсіз т?сіндіреді.Кім же?генін к?рермен шапала?пен шешеді.

Достар ойындар ?нады ма сендерге?Б?гінгі жа?а жылды? кешіміз де ?з м?ресіне таяп ?ал?ан сия?ты.Жа?а жылды? шымылды?ын 11 сыныпты? ?лдарыны? "Жа?а жыл" ?німен жапса? деген ойдамын.Сонымен ?арсы алы?ыздар "Жа?а жыл" ?ні.

Осымен бізді? жа?а жылды? мерекеміз ая?талды.келгендерінізге к?п рахмет.Кешіміз к??ілдері?ізден шы?ты деген ойдамыз.Сау саламатта болы?ыздар.Жа?а жыл жа?а табыс жа?а ба?ыт ?келсін.Отбасылары?ыздан бере кетпесін.та?ы да ЖА?А ЖЫЛДАРЫ?ЫЗБЕН!exbntkm

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«жа?а жыл мерекесіне арнал?ан сценарий 11 сынып»

Армысыздар ардақты ағайын,ұлағатты ұстаздар!

Бармысыздар замандас бауырлар,шабытты шәкірттер.

Бүгін сізге жырдан алқа тағайын,

Шат күлкіге толы болсын маңайың.

Көргендер де көрмеген де арманда.

Жаңа жылың құтты болсын ағайын.

Құрметті халайық!Бүгінгі жаңа жыл кешін барлығымыз көтеріңкі көңіл күймен,әсем ән,сәнді бимен өткізуге ат салысады деген үміттеміз!Олай болса көңіліміздің керегесін кеңейтіп,баршамызға береке сыйлап,мерекелік кешіміздің шымылдығын ашуға рұқсат етіңіздер!

Сөз кезегі мектеп директоры Жұмайбеков Берік мырзаға беріледі.

Келесі сөз кезегі оқу тәрбие ісі жөніндегі меңгерушісі Сейташимова Шеризат апаиға беріледі.

Бұл кешімізді жұптасып әсем әнге билеуден бастасақ деймін.Сонымен әркім өз жұбымен шығып билеулеріңізді сұраймын.Ең жақсы билеген жұпқа керемет сыйлығымыз бар.Сонымен жұптар тізімдері.

Бекжан-Жанель,Сырым-Айша,Ернұр-Фатима,Нұрлы-Мөлдір,Ерсұлтан-Теңге,Еламан-Змухамбетова Жансая,Әлішер-Көркем,Талант-Гауһар,Ернат-Жұлдыз,Ерсін-Үміт,Адил-Зарина,Ілес-Айым,Мадияр-Дана,Ердос-Айжан,Әділет-Жанабаева Жансая.

Сонымен ерекше көзге түсіп билеген жұп .Келіп сыйлықтарыңды алыңдар.

Сонымен кешімізді ары қарай жалғастырамыз.

Зеңгір көкте жұлдыз болып жанайын,

Ай жүзіндей айшықтанып араиын.

Жанға шуақ бойға қуат әкелген,

Жаңа жылың құтты болсын ағайын.

Келесі кезекті бинго ұтысына берейік.Өз билеттеріңіздің номеріне қарап отырыңыздар.Сонымен ұтыс билеттері:

1,3,6,7,8,9,10,11,15,17,19,20,23,25,26,27,29,31,36,38,40,43,45,47,51,52,55,58,60,63,66,69,72,75,77,79,82,86,88,90,93,96,99,100,102,105,107,110,112,115,119,122,125,129,130,132,137,140,142,144,147,150.

Сыйлықтарыңыз құтты болсын!Кешімізді әрі қарай жалғастырамыз.

Уа халайық,жарандар,

Айналаға қараңдар.

Қызық көріп,шат болып,

Шалқып,күліп тараңдар.

Уа халайық құрметті,

Көмейіме жыр кеп тұр.

Жаңа жылды қарсы алып,

Өткізейік дүрмекті-деп қыстың әнін шырқауға шақырамын.Кәне достар шырша айнала шырша әнін орындайық.

(Осы кезде ертегі әлеміне бастар өлең қосылып,күтпеген жерден қара шайтан жүгіріп шығады)

Шайтан: Мен шайтанмын,шайтанмын,

Көрінбейтін сайтанмын.

Ұнап қалған жандарды,

Өзіммен алып қайтармын.

Жүргізуші:Ой,мынау кім!Құдай сақтасын,түрі қандай жаман еді.Аулақ,аулақсәнімізді бұзба!

Шайтан:-Бұзбақ түгілі бұзамын.Мен жолда келе жатқан Аяз ата мен ақшақарды алдап қамап қойдым.Қазір сендердің достарыңды да алып кетем.Ешқандай мереке өткіздірмеймін,болмайды маған мереке ұнамайды.

Жүргізуші:Тоқта шайтан,анықтап қарап көрсем,сенің қорқынышты түгің де жоқ екен,сен сондай әдемісің.Сондай қап-қарасың.Мені әкетпей-ақ өойсаң қайтеді.Сен мені әкетпеу үшін балалар не істеуі керек?

Шайтан:Маған бір көңілді ән салып,би билеп берсеңдер,онда ойланып көрермін.

Жүргізуші:-Қой балалар,ондай болса шайтекеңнің көңілін табуға тырысып көрейік.Сонымен сахна төріне 11 сынып оқушысы Сырым есімді досымызды шақырайық,оның жаңа жылға дайындаған көңілді әнә бар сияқты.Қарсы алыңдар достар!(Айтып болған соң)

Бәрекелді,достар қол соғып қояық!

Келесі өздерінің керемет әнімен келген 8 сынып оқушыларының өнерін тамашалайық.

Шайтан:Керемет!Әндерің де билерің де ұнады.Бірақ та бәрібір мерекелеріңді бұзғым келіп тұрғаны-ай!Өткіздірмеймін дедім өткіздірмеймін!

Жүргізуші:-Тоқтай тұр шайтан,келісіп көрсек қайтеді.Біздің балалар саған біраз жұмбақ жасырсын.Егер сен шешімін таппасаң,бізге бөгет болмай,өз жөніңмен жүре бер.

Кәне достар кешімізді бұздырмау үшін әр сыныптан бір бір баладан шығып 1 жұмбақтан жасырайық.Мені алып кетпесін десеңдер қиын жұмбақ жасыруға тырысыңдар.

(Балалар жұмбақ аитып болған соң шайтан шыңғырып)

Шайтан:-Ойбай анау келе жатқан Алдар ғой.Тыға көріңдер балалар,құтқара көріңдер мені.Алдар:Мен Алдармын,Алдармын!

Балқанға да барғанмын,

Орхонға да барғанмын.

АҚШ қа да барғанмын

Жапонға да барғанмын

Шаршаңқырап қалған соң,

Шайтанға мініп алғанмын.

-Ассалаумағалейкум балалар!Менің шайтанымды көрмедіңдер ме?Бұхараның базарына кіріп шыққанымша қашып жөнелгенін айтсаңшы.(көрдік)

Алдар:-Өй мынау менің шайтаным ғой,жарықтық

(Балалар қашып жүрген шайтанды ұстап алып келеді)

Шайтан:Мен талаидың басын шармап едім,талаидың асын ұрлап едім.Алдар,маған жазаң ауыр болды.Балалардың алдында ант етейін!Енді өйтпеймін Алдар!Босата көрші Алдареке!

Алдар:Шайтанның сөзіне сенеміз бе балалар?(жоқ болмайды)

Шайтан:Сене көріңдер балалар,сене көріңдер.

Жүргізуші:Жаңа жылды жақсылыққа ырымдайық балалар!

Шайтан екеш шайтан да той қонағы саналар.

Көре жатармыз ар жағын,

Босатсақ болар Алдарым.

Алдар:Өз күнәңді өтеу үшін мына жиылған қауымға бір қызықты ойын өткізіп немесе бір би билеп бер.Егер балаларға ұнаса мен сені босатамын.

Шайтан:Жарайды кәне достар,онда біз бір қызықты ойын өткізейік.Ол үшін маған әр сыныптан бір бір оқушы және бір мұғалім қажет.Маған көмектесесіңдер ғои солаи ма!Мен қазір әр ұлттың әнін қосамын кім керемет билесе оған берер сыйлығым бар.Қане онда бастайық.

Алдар:Бәрекелді шайтан,балалардың көңілін бір көтеріп тастадық!Солаима достарым.Кешірейік пе шайтанды.

Жүргізуші:Ия,көңілді ойын болды.Енді сен бұл кешіміздің қонағы бол.

Ақ киімді денелі, ақ сақалды,

Тоңдырады қасындағы тірі жанды.

Үсті басы ақ қырау, демі суық,

Жетіп те қалған шығар,ертіп алып ақшақарды.

-Балалар бұл кім туралы айтылған деп ойлайсыңдар.Ендеше ортаға Аяз ата мен Ақшақарды шақырайық.

Шайтан:Мен оларды тез барып босата қояын,кешіміз көңілді өтсін солаима балалар!

Жүргізуші:Ал біз балалар бәріміз бірігіп,Аяз атаны шақыруды жалғастырайық.Біздің дауысымызды естімей көрші ауылдарға кетіп қалып жүрер.

Аяз ата:Амансың ба ұлдарым,

Амансың ба қыздарым.

Қандай жарқын жүздерің,

Қандай әсем жырларың.

Ақшақар:Сәлеметсіңдерме достар.Жаңа жыл мерекелерің құтты болсын!

Жүргізуші:Қош келдіңіздер!Біз сіздерді бұл мерекемізде көргенімізге өте қуаныштымыз.

Аяз ата:Бізде сендерді көруге,

Халдеріңді білуге.

Асулардан асып,

Аппақ қарды басып жетіп қалдық.

Ақшақар:Жаңа жылмен құттықтап,ойнап-билеп күлуге келдік достар.

Жүргізуші:Қане онда балалар Аяз атаның құрметіне шырша шырын аитып шырша аиналып ән салайық!(шырша айналу)

Аяз ата:Қасымда бар ақшақар,

Ол да ренжіп қалмасын.

Балаларым тілерім,Оған да бір ән сыйлаңдар.

Жүргізуші:Қане онда ақшақардың құрметіне 9 сыныптың әнін қабыл алыңыздар.

Ақшақар:Рахмет балалар!Мені сыйлап,құрметіме ән сыйлап жатқандарыңа.Өз кезегімде менің де сендерге арнап әкелген сыйлығым бар.Ол үшін маған әр сыныптан бір баладан шығып көздері байланған күйі Аяз атаның суретін салып өзіне сыйлауларың керек.Кімдікі жақсы екенін Аяз ата шешіп сыйлық береді.

Аяз ата:Асулармен алысқан,асау желмен жарысқан,аталарың сендерге, шаршап келді алыстан.өздеріңе оралдым,бар сыйлығым жоралғым.Керемет бір ән иыңдап келіп тұр ау демалғым.

Жүргізуші:Олай болса ақшақар екеуіңіз шыршаның түбіне отырып дем алыңыздар.Ал біздің балалар сіздерге арнап дайындаған сый-сыйапатын көрсетпекші.

Ал қазір 10 сынып оқушыларының биін тамашалаңыздар.

Келесі тамашалайтындарыңыз 11 сыныптың "Жаңа жыл" әні.

Кәне достар тағы кім Аяз атаға өз өнерін көрсетпекші,сахна төріне шығайық достар!(10 сыныптың әні)

Аяз ата:Шеттеріңнен өнерлі екенсіңдер балалар.Көңілімді бір серпілтіп тастадыңдар ғой,көп рахмет сендерге!

Жүргізуші:Рахмет ата!Мен уақытқа қарасам,жаңа жылдың келетін уақыты жақындап қалыпты.Қарсы алайық жаңа жылды.

Мешін жылы келеді,қарсы алайық,

Көңілденіп күлейік шаршамайық.

Мешіннің құрметін бөлісейік,

Мешіндердің міндетін атқарайық.

Мешін:Айтқаның келсін!

Мен дағы бір қонақпын,

12 айда оралар.

Үлкендерден ақ ниет,

Тілек айтсын балалар.

Уа құдайым оңдасын,

Қызыр бабам қолдасын.

Келіп жатқан сағынта,

Жаға жыл бізді жарылқа.

Ойға болып санамыз,5-тік болсын бағамыз.

Баласындай бір үйдің,тату болсын арамыз.

Жамандыққа баспайық,қиындықтан қашпайық.

Еркеліктен аулақ боп,жаңа бір іс бастайық.

Мықты болып деніміз,сатылмасын жеріміз.

Күйге толып төріміз,ашық болсын көгіміз.

Келген жаңа жылымыз,аө ниетпен осындай

Ар болып үйге кіріңіз!Әумин!(ән 8 сынып оқушылары)

Жүргізуші:Балалар бүгінгі күні тілек айтпаған адам қалмасын,түгелдей тілегімізді айтайық.(9 сыныптың биі)

Ар бол жаңа жыл,бар бол жаңа жыл!

Қадамың құтты болсын жаңа жыл!

Бейбітшілік жылы бол жаңа жыл!

Құт береке жылы бол жаңа жыл!

Аяз ата:Ал, айналаиын жаңа жыл,келген қадамыңа нұр бітсін.Мынау менің ұлдарым мен қыздарым бір өзіңе аманат.Жақсы жыл бол дария нұр бол!

Мешін:Айтқаныңызды орындаймын атажан!

Аяз ата:Балалар мен бір дем алдым.Арқа басым кеңіп,ашу аязым кеміп барады.Бүйте берсем мен аяз емес тамыз болып кетемін.Сендерге көп рахмет.Алыс алыс ауылдар,өздеріңдей қауымдар күтіп отыр біздерді.Сендермен қоштасар сәт туды.Қош сау болыңдар балалар.

Жүргізуші:Қандай жақсы біздің Аяз атамыз,

Ол кеткен соң терең ойға батамыз.

Ақша қар болып қалықтаймыз аспанда,

Құс жолымен ән сап бара жатамыз,-деп кешімізді жалғастырамыз.Сонымен келесі кезекті көңілді ойындарға берейік.

1-ойын.Сказка

4 кісі шығып өлеңмен сай қимылдар жасау.

1ханшайым,1ханзада,ат,айдаһар.

2-ойын

2ұл,2қыз,1ұл артық.Шляпы беріп билеу.

Жүргізуші:Келесі оиындарымызды оинамас бұрын 11 сыныптың биін тамашалап сергіп алыңыздар.

3-ойын

5кісі шығып бәрінің көзін байлап,музыка қосып 4адамның көзін ашып көзі байланғанды билету.4-ойын

4 суретті 4 оқушы сөзсіз түсіндіреді.Кім жеңгенін көрермен шапалақпен шешеді.

Достар ойындар ұнады ма сендерге?Бүгінгі жаңа жылдық кешіміз де өз мәресіне таяп қалған сияқты.Жаңа жылдың шымылдығын 11 сыныптың ұлдарының "Жаңа жыл" әнімен жапсақ деген ойдамын.Сонымен қарсы алыңыздар "Жаңа жыл" әні.

Осымен біздің жаңа жылдық мерекеміз аяқталды.келгендерінізге көп рахмет.Кешіміз көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз.Сау саламатта болыңыздар.Жаңа жыл жаңа табыс жаңа бақыт әкелсін.Отбасыларыңыздан бере кетпесін.тағы да ЖАҢА ЖЫЛДАРЫҢЫЗБЕН!!!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
жа?а жыл мерекесіне арнал?ан сценарий 11 сынып

Автор: Ш?ріп?ан Рыс?ылбек Д?уітбек?лы

Дата: 27.03.2016

Номер свидетельства: 310622

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства