kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ыбырай Алтынсарин - кеме?гер адам

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ыбырай Алтынсарин – кеме?гер адам».

Ма?саты: Ыбырай Алтынсаринны? ?мір-тарихымен тере? танысу, шы?армаларынан ?лгі-?неге, ?сиет с?здерден н?р алу.

?ту барысы:

«Кел, балалар, о?ылы?!» ?ле?імен басталады.

І ж?ргізуші: ??рметті ?она?тар мен о?ушылар! Б?гінгі сыныптан тыс ?деби кешімізді ?аза? балалар ?дебиетіні? атасы, а?артушы-?стаз Ыбырай Алтынсаринні? 175 жылды?ына арнаймыз.

ІІ ж?ргізуші: Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы ?азіргі ?останай облысы Затобол ауданында д?ниеге келеді. 3-4 жасында ?кесі Алтынсары ?айтыс болып, атасы Бал?ожаны? ?олында ?сіп, т?рбиеленеді.

І ж?ргізуші: Заман талабын жа?сы т?сінген Бал?ожа би табыс?а жетуді? бір жолы – о?у деп білді. С?йтіп, немересі – кішкентай  Ыбырайды Орынборда ашыл?ан орыс-?аза? мектебіне о?у?а береді.

К?рініс. «Ыбырайды мектепке ал?аш ?келу»

«Кел, балалар, о?ылы?!» ?ле?іні? жал?асы.

ІІ ж?ргізуші: Мектепті 1857 жылы «?здік» деген ба?амен бітіріп шы?ып, 1859 жылды? тамызына дейін ?зіні? ту?ан елінде тілмашты? ?ызмет ат?арады.

?н. «Аяулы мектебім»

І ж?ргізуші: ?з бетімен к?п ізденіп, білім ?орын молайта келе, Ыбырай ту?ан хал?ына пайдалы болуды ма?сат етеді. Оны? ынтасы а?артушылы??а ауады. 1865-4 жылы Жайы?ты? шы?ысында?ы ?аза?тар ?шін бастауыш мектеп ашыл?ан кезде, Ыбырай ?зі с?ранып, Тор?ай мектебіне м??алім болып келеді.

Бейнежазба. «Саба? беру кезі».

ІІ ж?ргізуші: Ыбырай мектепте ?аза? балаларына білім мен т?рбие беруді? басты ??ралы – о?улы? деп санайды. Ол балалар?а ана тілін аса ??ыптылы?пен ?йретеді, ша?ын к?ркем шы?армалары ар?ылы оларды жа?сы мінез-??лы??а баулуды к?здейді.

Слайд-шоу. «Ыбырай шы?армалары»

?аза? биі «Са?ым».

І ж?ргізуші: Е?бекті с?ю ж?не ?адірлеу – Ыбырай ??гімелеріні? негізгі та?ырыбы. Оны жазушы ша?ын ??гімелерінде ?гіт, ?сиет т?рінде береді. Сондай ??гімелеріні? бірі – «?ке мен бала» ??гімесі.

К?рініс. «?ке мен бала».

ІІ ж?ргізуші: Ыбырай Алтынсарин ?з шы?армашылы?ы ар?ылы ту?ан хал?ын білім алып, ?нер ?йренуге ша?ырды, жастарды ізгілік пен жа?сылы??а, адамгершілікке т?рбиеледі.

«?нер-білім бар ж?рттар» ?ле?і.

І ж?ргізуші: ?аза?ты? т???ыш педагогі, а?ын-жазушысы, балалар ?дебиетіні? атасы Ыбырай Алтынсарин ?айтыс бол?аннан кейін Н.И.Ильминский «Ыбырай Алтынсарин туралы есте ?ал?андардан» деген атпен арнаулы кітап бастырып шы?ады. ?аза? ?дебиетінде педагог-жазушыны? к?ркем бейнесі жасалды.

1-о?ушы: «ХІХ ?асырда ?аза? даласынан шы?ып, орыс, Еуропа м?дениетіне ?олы жеткен о?ымысты, халы? а?артушысы д?режесіне к?терілген ?рі педагог, ?рі а?ын-жазушы Ыбырай Алтынсаринні? ?з хал?ыны? келешегі ?шін істеген е?бегі зор» - ?.Ж?малиев.

2-о?ушы: Н.И.Ильминский ?з естелігінде: «Мен Ыбырай Ал­тынсаринмен отыз жыл?а жуы? таныс едім. Мен о?ан шын ы?ыласыммен берілдім, ?сіресе, оны? орыс біліміне ерекше ??мар­лы?­пен ?мтылып, ол білімні? ?аза?тар ?шін де керек екенін еш?ашан есінен шы?армай­тынды?ын айры?ша ба?алайтын едім», – деп жазды.

ІІ ж?ргізуші: Ыбырай Алтынсарин ?аза? арасынан шы??ан т???ыш кеме?гер адам еді, ол ?ара??ы к?шпелі ?з хал?ыны? ішіне европалы? цивилизацияны? жары? с?улесін тарат?ан. Б?л Ыбырай Алтынсарин е?бектеріне берілген зор ба?а к?ні б?гінге дейін ма?ызын жой?ан жо?.

І ж?ргізуші: ?лылар ?ла?аты ?ркениетті? ?р тауларына жетелейді. Ыбырайдай асыл бабаны? таза, м?лдір, к?усар б?ла?ынан н?рлене білейік, рухани ?лдене білейік а?айын.

Ал осы кешімізді тамаша ?нмен ая?тайы?.

?н. "Нар а?а" 

Просмотр содержимого документа
«Ыбырай Алтынсарин - кеме?гер адам»

«Ыбырай Алтынсарин – кемеңгер адам»

Мақсаты:

Өту барысы:

«Кел, балалар, оқылық!» өлеңімен басталады.

І жүргізуші: Құрметті қонақтар мен оқушылар! Бүгінгі сыныптан тыс әдеби кешімізді қазақ балалар әдебиетінің атасы, ағартушы-ұстаз Ыбырай Алтынсариннің 175 жылдығына арнаймыз.

ІІ жүргізуші: Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысы Затобол ауданында дүниеге келеді. 3-4 жасында әкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы Балғожаның қолында өсіп, тәрбиеленеді.

І жүргізуші: Заман талабын жақсы түсінген Балғожа би табысқа жетудің бір жолы – оқу деп білді. Сөйтіп, немересі – кішкентай Ыбырайды Орынборда ашылған орыс-қазақ мектебіне оқуға береді.

Көрініс. «Ыбырайды мектепке алғаш әкелу»

«Кел, балалар, оқылық!» өлеңінің жалғасы.

ІІ жүргізуші: Мектепті 1857 жылы «үздік» деген бағамен бітіріп шығып, 1859 жылдың тамызына дейін өзінің туған елінде тілмаштық қызмет атқарады.

Ән. «Аяулы мектебім»

І жүргізуші: Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай туған халқына пайдалы болуды мақсат етеді. Оның ынтасы ағартушылыққа ауады. 1865-4 жылы Жайықтың шығысындағы қазақтар үшін бастауыш мектеп ашылған кезде, Ыбырай өзі сұранып, Торғай мектебіне мұғалім болып келеді.

Бейнежазба. «Сабақ беру кезі».

ІІ жүргізуші: Ыбырай мектепте қазақ балаларына білім мен тәрбие берудің басты құралы – оқулық деп санайды. Ол балаларға ана тілін аса ұқыптылықпен үйретеді, шағын көркем шығармалары арқылы оларды жақсы мінез-құлыққа баулуды көздейді.

Слайд-шоу. «Ыбырай шығармалары»

Қазақ биі «Сағым».

І жүргізуші: Еңбекті сүю және қадірлеу – Ыбырай әңгімелерінің негізгі тақырыбы. Оны жазушы шағын әңгімелерінде үгіт, өсиет түрінде береді. Сондай әңгімелерінің бірі – «Әке мен бала» әңгімесі.

Көрініс. «әке мен бала».

ІІ жүргізуші: Ыбырай Алтынсарин өз шығармашылығы арқылы туған халқын білім алып, өнер үйренуге шақырды, жастарды ізгілік пен жақсылыққа, адамгершілікке тәрбиеледі.

«Өнер-білім бар жұрттар» өлеңі.

І жүргізуші: Қазақтың тұңғыш педагогі, ақын-жазушысы, балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсарин қайтыс болғаннан кейін Н.И.Ильминский «Ыбырай Алтынсарин туралы есте қалғандардан» деген атпен арнаулы кітап бастырып шығады. Қазақ әдебиетінде педагог-жазушының көркем бейнесі жасалды.

1-оқушы: «ХІХ ғасырда қазақ даласынан шығып, орыс, Еуропа мәдениетіне қолы жеткен оқымысты, халық ағартушысы дәрежесіне көтерілген әрі педагог, әрі ақын-жазушы Ыбырай Алтынсариннің өз халқының келешегі үшін істеген еңбегі зор» - Қ.Жұмалиев.

2-оқушы: Н.И.Ильминский өз естелігінде: «Мен Ыбырай Ал­тынсаринмен отыз жылға жуық таныс едім. Мен оған шын ықыласыммен берілдім, әсіресе, оның орыс біліміне ерекше құмар­лық­пен ұмтылып, ол білімнің қазақтар үшін де керек екенін ешқашан есінен шығармай­тындығын айрықша бағалайтын едім», – деп жазды.

ІІ жүргізуші: Ыбырай Алтынсарин қазақ арасынан шыққан тұңғыш кемеңгер адам еді, ол қараңғы көшпелі өз халқының ішіне европалық цивилизацияның жарық сәулесін таратқан. Бұл Ыбырай Алтынсарин еңбектеріне берілген зор баға күні бүгінге дейін маңызын жойған жоқ.

І жүргізуші: Ұлылар ұлағаты өркениеттің өр тауларына жетелейді. Ыбырайдай асыл бабаның таза, мөлдір, кәусар бұлағынан нәрлене білейік, рухани әлдене білейік ағайын.

Ал осы кешімізді тамаша әнмен аяқтайық.

Ән.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Ыбырай Алтынсарин - кеме?гер адам

Автор: Шопанова Гульсара Арманбековна и Дюсекина Света Советбековна

Дата: 28.06.2016

Номер свидетельства: 336396

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства