kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Внеклассное мероприятие "Туган телем-ирк? г?лем"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тема: “Туган телем-ирк? г?лем”. 
 

Максат: Туган як, татар теле, татар халкыны? к?нк?реше турында белемн?рен ныгыту; милл?тебез, туган телебез – татар теле бел?н горурлану хисл?ре, ?д?плелек т?рбиял??.

Алдан ?зерлек: балалар бел?н туган як, туган тел турында ??г?м? ?тк?р?; шигырьл?р, и?аты турында белемн?рен ныгыту.

1 укучы Нинди ямьле к?н б?ген!

Й?гереп урамга чыктым.

Туган тел б?йр?мен?

М?кт?пем?  ашыктым.        

2 укучы  М?кт?пемд?  б?ген б?йр?м,

Б?йр?мне? д? ниндие?!

Барыбыз да к?теп алган

Безне? Туган тел к?не

3 укучы?з ана телем – минем ?чен матур, и? т?мле тел, 
?з телем- ?з ?йберем булган ?чен ярата к??ел. 

Шул ана телем бел?н мин максудымны а?латам. 
Шул анам теле бел?н “бала” дил?р анам-атам. 

Шул тел аркылы гыйлем, уку-язуны ?йр?н?м, 
Шул тел аркылы укып, белеп, булырмын чын ад?м. 

Мин бала чактук “?ти-?ни” дидем шул тел бел?н. 
??м д? ?нк?м д? ми?а “б?бк?м диг?н шул тел бел?н. 

?ле д? шул тел бел?н укыйм, язам ??м с?йл?ш?м, 
Шул татар теле бел?н к?йлим бер?р к?й к?йл?с?м. 

??рвакыт шул тел бел?н язган матур китап укыйм, 
??рвакыт шул тел бел?н тарих укыйм, хисап укыйм. 

  1. укучы. Б?ген республикабызда гына т?гел, б?тен татар д?ньясында Туган тел к?нен билгел?п ?т?л?р. Безне? м?кт?пт?  т?рле милл?т баласы белем ала. Аларны? ??рберсене? туган теле ?зен? газиз.21 февраль - Халыкара Туган тел к?не буларак билгел?п ?тел?

 ??р кешене? беренче к?нн?н ?к туплый башлаган х?зин?се - туган тел. ??р милл?т кешесе ?чен и? матур, и? кадерле тел - ?зене? туган теле.   Билгеле булганча, безне? татар телебез ЮНЕСКО тарафыннан б?тен д?нья халыкара аралашу теле дип саналган 14 телне? берсе. Татар теленд? арлашабыз ик?н, дим?к, татар милл?те яши, ?с?. Милл?тебезне? югалмавы, телебезне? ?с?е безне? кулда.

5 укучы Добрый день,  учителя и ученики! Сегодняшний вечер посвящается дню родного языка. 21 февраля – Международный день родного языка. Для некоторых из нас родной язык – русский. Мы изучаем татарский язык, потому что живём в республике Татарстан. Татарский язык наравне с русским языком является государственным языком нашей республики.

  6 укучы. Туган оясыннан аерылган кош

  Канатына м??ге ял тапмый.

  Туган телен яратмаган кеше,

  Башкаларны? телен яратмый.

6 укучы  Д?ньяда и?-и? матур ил

Ул минем Туган илем.

Д?ньяда и?-и? матур тел

Ул минем туган телем.

“Балам!” –диеп, туган телд?

Энд?ш? ми?а ?тк?м.

“?нием!” – диеп, ?нием?

Мин туган телд? ?йт?м.

7.укучы. Туган телемд? с?йл?шеп

Яшим мин Туган илд?.

“Туган ил” диг?н с?зне

?йт?м мин туган телд?.

8 укучы. Бала тугач та, беренче ана телен ишет?. Шу?а к?р? халкыбыз туган тел турында "И? татлы тел - туган тел, анам с?йл?п торган тел", дип ?йтк?нн?рдер д?. Ана теле аша ?зл?штереллг?н белем h?м к?некм?л?р х?терд? гомер буе саклана. Ана с?зе й?р?кк? ?теп кер?.

И? изге хисл?ремне мин

Туган телд? а?латам.

Шу?а к?р? туган телне

Х?рм?тлим мин, яратам. 

9 укучы Мин с?йлим анам теленд?, 
Яшим атам ?иренд?. 
Бу б?хет ми?а бирелг?н 
Туган йорт бишегенд?. 
Т??ге кабат аяк басып, 
Сукмактан киттем й?реп 
?йттем анам теле бел?н: 
-Мин ?ирд? кеше!-диеп. 
 

(“Туган телем” Э.М?эминова

10 укучы. Татар теле – минем туган телем,

С?йл?ш?е р?х?т ул телд?,

Шул тел бел?н к?йлим,

Шул тел бел?н с?йлим

Милл?тт?шем булган ??ркемг?

  11 укучы. Татар ?ыры,татар биюе

    Алып кил? халкым х?тере

    Я оялчан, инсаф, ягымлы ул-

   ?зе салмак, ?зе ?керен.

12 укучы. Татар милл?тен б?еклекк? к?т?рг?н шагыйрьл?ребезне атап ?ттек. Габдулла Тукай халкыбызны? б?ек шагыйре. Ул зурлар ?чен д?, кечкен?л?р ?чен д? бик к?п шигырьл?р язган. Балалар аны? шигырьл?рен бик яратып укыйлар, к?йг? салып ?ырлыйлар.       

      Татарча да яхшы бел,

       Русча да яхшы бел,

       Инглизч? д?  яхшы бел.

       ?чесе д? безне? ?чен

       Бик кир?кле затлы тел

       Татарчасы - туган тел,

       Безг? газиз булган тел.

       Ата – ана, ?би - баба

       Сине с?я торган тел.

13 нче укучы. 
Туган тел-и? татлы тел, 
Туган тел – и? т?мле тел. 
Т?мле дип теле? йотма- 
Туган телне онытма. 
Халкым бер тумыш к?нд? д? 
Тукаен онытмады. 
Без-“Туган тел”д?н туганнар, 
Без Тукай оныклары. 


14  нчы укучы. 
К?зл?ремне ачты минем 
Ирк?л?де туган телем. 
?з телем яктыртты юлны 
?з телем бирде белем. 
?з теле?не с?йм?г?нд? 
Ярты ул алган белем. 
Канатсыз коштай буласы?, 
Белм?с?? ана телен. 
 

     “И туган тел” ?ыры

Просмотр содержимого документа
«Внеклассное мероприятие "Туган телем-ирк? г?лем" »

Тема: “Туган телем-иркә гөлем”. 


Максат: Туган як, татар теле, татар халкының көнкүреше турында белемнәрен ныгыту; милләтебез, туган телебез – татар теле белән горурлану хисләре, әдәплелек тәрбияләү.

Алдан әзерлек: балалар белән туган як, туган тел турында әңгәмә үткәрү; шигырьләр, иҗаты турында белемнәрен ныгыту.

1 укучы Нинди ямьле көн бүген!

Йөгереп урамга чыктым.

Туган тел бәйрәменә

Мәктәпемә ашыктым. 

2 укучы  Мәктәпемдә бүген бәйрәм,

Бәйрәмнең дә ниндие?!

Барыбыз да көтеп алган

Безнең Туган тел көне

3 укучыҮз ана телем – минем өчен матур, иң тәмле тел, 
Үз телем- үз әйберем булган өчен ярата күңел. 

Шул ана телем белән мин максудымны аңлатам. 
Шул анам теле белән “бала” диләр анам-атам. 

Шул тел аркылы гыйлем, уку-язуны өйрәнәм, 
Шул тел аркылы укып, белеп, булырмын чын адәм. 

Мин бала чактук “әти-әни” дидем шул тел белән. 
Һәм дә әнкәм дә миңа “бәбкәм дигән шул тел белән. 

Әле дә шул тел белән укыйм, язам һәм сөйләшәм, 
Шул татар теле белән көйлим берәр көй көйләсәм. 

Һәрвакыт шул тел белән язган матур китап укыйм, 
Һәрвакыт шул тел белән тарих укыйм, хисап укыйм. 

  1. укучы. Бүген республикабызда гына түгел, бөтен татар дөньясында Туган тел көнен билгеләп үтәләр. Безнең мәктәптә төрле милләт баласы белем ала. Аларның һәрберсенең туган теле үзенә газиз.21 февраль - Халыкара Туган тел көне буларак билгеләп үтелә

Һәр кешенең беренче көннән үк туплый башлаган хәзинәсе - туган тел. Һәр милләт кешесе өчен иң матур, иң кадерле тел - үзенең туган теле. Билгеле булганча, безнең татар телебез ЮНЕСКО тарафыннан бөтен дөнья халыкара аралашу теле дип саналган 14 телнең берсе. Татар телендә арлашабыз икән, димәк, татар милләте яши, үсә. Милләтебезнең югалмавы, телебезнең үсүе безнең кулда..


5 укучы Добрый день, учителя и ученики! Сегодняшний вечер посвящается дню родного языка. 21 февраля – Международный день родного языка. Для некоторых из нас родной язык – русский. Мы изучаем татарский язык, потому что живём в республике Татарстан. Татарский язык наравне с русским языком является государственным языком нашей республики.

6 укучы . Туган оясыннан аерылган кош

Канатына мәңге ял тапмый.

Туган телен яратмаган кеше,

Башкаларның телен яратмый.

6 укучы  Дөньяда иң-иң матур ил

Ул минем Туган илем.

Дөньяда иң-иң матур тел

Ул минем туган телем.

“Балам!” –диеп, туган телдә

Эндәшә миңа әткәм.

“Әнием!” – диеп, әниемә

Мин туган телдә әйтәм.

 

7.укучы. Туган телемдә сөйләшеп

Яшим мин Туган илдә.

“Туган ил” дигән сүзне

Әйтәм мин туган телдә.

8 укучы. Бала тугач та, беренче ана телен ишетә. Шуңа күрә халкыбыз туган тел турында "Иң татлы тел - туган тел, анам сөйләп торган тел", дип әйткәннәрдер дә. Ана теле аша үзләштереллгән белем hәм күнекмәләр хәтердә гомер буе саклана. Ана сүзе йөрәккә үтеп керә.

Иң изге хисләремне мин

Туган телдә аңлатам.

Шуңа күрә туган телне

Хөрмәтлим мин, яратам. 

9 укучы Мин сөйлим анам телендә, 
Яшим атам җирендә. 
Бу бәхет миңа бирелгән 
Туган йорт бишегендә. 
Тәүге кабат аяк басып, 
Сукмактан киттем йөреп 
Әйттем анам теле белән: 
-Мин җирдә кеше!-диеп. 
(“Туган телем” Э.Мөэминова

10 укучы. Татар теле – минем туган телем,

Сөйләшүе рәхәт ул телдә,

Шул тел белән көйлим,

Шул тел белән сөйлим

Милләттәшем булган һәркемгә

11 укучы . Татар җыры,татар биюе

Алып килә халкым хәтере

Я оялчан, инсаф, ягымлы ул-

Үзе салмак, үзе әкерен.

12 укучы.. Татар милләтен бөеклеккә күтәргән шагыйрьләребезне атап үттек. Габдулла Тукай халкыбызның бөек шагыйре. Ул зурлар өчен дә, кечкенәләр өчен дә бик күп шигырьләр язган. Балалар аның шигырьләрен бик яратып укыйлар, көйгә салып җырлыйлар.

Татарча да яхшы бел,

Русча да яхшы бел,

Инглизчә дә яхшы бел.

Өчесе дә безнең өчен

Бик кирәкле затлы тел

Татарчасы - туган тел,

Безгә газиз булган тел.

Ата – ана, әби - баба

Сине сөя торган тел.

13 нче укучы. 
Туган тел-иң татлы тел, 
Туган тел – иң тәмле тел. 
Тәмле дип телең йотма- 
Туган телне онытма. 
Халкым бер тумыш көндә дә 
Тукаен онытмады. 
Без-“Туган тел”дән туганнар, 
Без Тукай оныклары. 


14 нчы укучы. 
Күзләремне ачты минем 
Иркәләде туган телем. 
Үз телем яктыртты юлны 
Үз телем бирде белем. 
Үз телеңне сөймәгәндә 
Ярты ул алган белем. 
Канатсыз коштай буласың, 
Белмәсәң ана телен. 


И туган тел” җырыҮз ана телем – минем өчен матур, иң тәмле тел, 
Үз телем- үз әйберем булган өчен ярата күңел. 

Шул ана телем белән мин максудымны аңлатам. 
Шул анам теле белән “бала” диләр анам-атам. 

Шул тел аркылы гыйлем, уку-язуны өйрәнәм, 
Шул тел аркылы укып, белеп, булырмын чын адәм. 

Мин бала чактук “әти-әни” дидем шул тел белән. 
Һәм дә әнкәм дә миңа “бәбкәм дигән шул тел белән. 

Әле дә шул тел белән укыйм, язам һәм сөйләшәм, 
Шул татар теле белән көйлим берәр көй көйләсәм. 

Һәрвакыт шул тел белән язган матур китап укыйм, 
Һәрвакыт шул тел белән тарих укыйм, хисап укыйм. Мин сөйлим анам телендә, 
Яшим атам җирендә. 
Бу бәхет миңа бирелгән 
Туган йорт бишегендә. 
Тәүге кабат аяк басып, 
Сукмактан киттем йөреп 
Әйттем анам теле белән: 
-Мин җирдә кеше!-диеп

Туган тел-иң татлы тел, 
Туган тел – иң тәмле тел. 
Тәмле дип телең йотма- 
Туган телне онытма. 
Халкым бер тумыш көндә дә 
Тукаен онытмады. 
Без-“Туган тел”дән туганнар, 
Без Тукай оныклары

Күзләремне ачты минем 
Иркәләде туган телем. 
Үз телем яктыртты юлны 
Үз телем бирде белем. 
Үз телеңне сөймәгәндә 
Ярты ул алган белем. 
Канатсыз коштай буласың, 
Белмәсәң ана телен. 

Әлмәт районы Яңа Кәшер гомуми урта белем бирү мәктәбе

Дөньяда иң - иң матур тел

Ул минем туган телем

(21 февраль - Халыкара Туган тел көненә сценарий)

Миннебаева Лилия Самигулла кызы

озынайтылган көн группасы тәрбиячесе

.

2015 уку елы.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Внеклассное мероприятие "Туган телем-ирк? г?лем"

Автор: Миннебаева Лилия Самигулловна

Дата: 03.04.2015

Номер свидетельства: 196363

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства