kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тренинг ?мірді с?йе білейік!

Нажмите, чтобы узнать подробности 

Та?ырыбы: ?мірді  с?йе білейік!

Ма?саты:о?шылар?а ?мірді с?йіп, ?адір-?асиетін т?сініп, ?о?амда ?мір с?ре білуге ?йрету.

Саба? барысы:

  1. С?леметсіздер ме, балалар! Б?гін бізде ерекше саба?, себебі барлы?ымыз ?р т?рлі сыныптардан жинал?ан жа?а топпыз, сонды?тан сіздерге «Танысу» тренингін ?сынамын.

Мазм?ны: тренингке ?атысушылар аудиториямен амандасып, ?здеріні? есімдерін, ?міріндегі ?ымбат н?рсені айтады.Мысалы: Мені? есімім-Г?лім, мен ?шін ?мірде ата-анам ?ымбат.

  1. О?ушыларды топ?а б?лу.О?ушылар?а ?мір туралы келесідей тілектер жазыл?ан пара?тар ?лестіріледі:

-?мірі?із шатты??а толы болсын!

-?мірі?із тек жа?сылы?тардан ??ралсын!

-?мірде жетістіктерге жете бері?із!

О?ушылар тілектерді о?ып, «?мірі?із шатты??а толы болсын!» тілегі т?скен о?ушылар 1-топ болып ??рылып орындарына отырады, келесі «?мірі?із тек жа?сылы?тардан ??ралсын!» тілегі т?скен о?ушылар 2-топ болып ??рылып, орындарына отырады, келесі «?мірде жетістіктерге жете бері?із!» тілегі т?скен о?ушылар 3-топ болып ??рылады.

-Б?ріміз орындарымыз?а орналасып алса?, барлы?ы?ызды б?гінгі саба??а белсенділікпен ?атысу?а ша?ырамын.

-Балалар, б?гінгі саба?ымызда ?мір несімен ?ымбат? ?мір дегеніміз не? Деген с?ра??а жауап берейік (ой-тал?ы)

Демек, ?мір-адамдар?а Алланы? тарапынан берілген сыйы, ол тек бір рет беріледі.Сонды?тан ?р адам ?з ?мірін с?йе білуі, ба?алай білуі ж?не ?ор?ай білуі керек.

  1. Болаша?-жастардікі.Ал?а ?лкен ?мітпен ?арап, білімді,дені сау,ба?ытты ?мір кешуге  толы? ?а?ылымыз.?азір сіздерге «Мені? жер шарым» тренингін ?сынамын. Мазм?ны: А4 формат?а к?н суретін салып, ортасына «Мен» деп жазады.Осы к?нні? орта??ы н?ктесінен шаша?тарын сызып, ?рбір шаша?ты? бойына келесідей с?ра?тар?а жауаптар жазылуы керек:

1.Мені? бойымда ?андай ?абілеттер бар?

2.Мен ?андай кітаптар о?ы?анды ?натамын?

  1. .Мен  нені армандаймын?
  2.  

5.Мен нені есіме т?сіргенді ?натпаймын?

6. Мені?мінезім?андай?

7.К?бінесе к??іл-к?йім ?андай болады?

  1. . Бас?алар?а ?ара?анда, мен нені жасай аламын?

9.Ма?ан ?мірде не к?бірек тартымды болып к?рінеді?

10.Мен не н?рсемен ш??ылдан?анды к?бірек жа?сы к?ремін?

Адам ?р?ашан досымен, досы барда ба?ытты.?мірді? м?ні достары?ны? к?п болып, ?уанышы мен ?ай?ысын б?лісер адал доспен к?рінеді.Келесі «Дос?а тілек» деп аталатын тренинг.Мазм?ны: о?ушылар?а кішкене ?а?аз ?лестіріледі, сол бетке бір дос?а деген шын ж?ректен шы??ан тілегі жазылады, барлы?ы бол?ан со?, ?а?аздар жиналып, араластырылып, ?здеріне кері таратылады ж?не дауыстап от?ытылады.

  • ?мір ?ызы?ы мен ?ай?ысын ?атар к?рсетеді.Б?л-?мір за?дылы?ы.Сол себепті ?з ?мірімізді ?ию?а т?ратын н?рсе бар ма? Адам?а, е? бастысы, осы м?селені? шешімін табу ма?ызды.Б?рі де ?теді, ?мір ?з орнына келеді,б?л адамдар ?шін д?лелденген.?мірді? ?зі-к?рес, сол к?рестен же?ілетін де, же?етін де кездеріміз болады, сонды?тан ?мірді? ?зі к?рес пен сына?тан т?рады.?мір Алла?ты? адамдар?а берген аманаты.Шари?ат за?дары адамдар?а ?зін-?зі ?лтіруге р??сат етпейді.Ол туралы хадисте: «Егер кісі ?зін ?лтіру ?шін нені ?олданса, ?иямент к?ні сонымен азапталады» деген.Сол себепті:

-жа?ындары?ызды? ж?регін жаралама?ыздар;

-?мірді с?йе білі?іздер;

-?мір ?ымбат екенін ??ыны?ыздар;

-бір-бірі?нен к?мектері?ді аяма?ыздар;

-ата-аналары?ызды, туыстары?ызды, достары?ызды жылатпа?ыздар;

-асы?ыс шешім ?абылдама?ыздар.

-?з ?мірімізді ?зіміз ?адірлейік, ба?алайы?!

Жатты?у: «Жа?сы с?з».

Барлы?ымыз ше?бер ??рып, ?олымызды ?стап т?райы?.Мына ?демі г?лді бір-бірлері?ізге?сынып, жылы лебіздері?ізді білдіріп,тілек айты?ыздар.

-Ба?ытты бол!

-?зі?е сенімді бол!

-?иыншылы??а т?зе біл!

-Ата-ана?ды сыйлай біл!

-Денсаулы?ы? мы?ты болсын! т.б.

Просмотр содержимого документа
«Тренинг ?мірді с?йе білейік! »

Тақырыбы: Өмірді сүйе білейік!

Мақсаты:оқшыларға өмірді сүйіп, қадір-қасиетін түсініп, қоғамда өмір сүре білуге үйрету.

Сабақ барысы:

  1. Сәлеметсіздер ме, балалар! Бүгін бізде ерекше сабақ, себебі барлығымыз әр түрлі сыныптардан жиналған жаңа топпыз, сондықтан сіздерге «Танысу» тренингін ұсынамын.

Мазмұны: тренингке қатысушылар аудиториямен амандасып, өздерінің есімдерін, өміріндегі қымбат нәрсені айтады.Мысалы: Менің есімім-Гүлім, мен үшін өмірде ата-анам қымбат.

  1. Оқушыларды топқа бөлу.Оқушыларға өмір туралы келесідей тілектер жазылған парақтар үлестіріледі:

-Өміріңіз шаттыққа толы болсын!

-Өміріңіз тек жақсылықтардан құралсын!

-Өмірде жетістіктерге жете беріңіз!

Оқушылар тілектерді оқып, «өміріңіз шаттыққа толы болсын!» тілегі түскен оқушылар 1-топ болып құрылып орындарына отырады, келесі «өміріңіз тек жақсылықтардан құралсын!» тілегі түскен оқушылар 2-топ болып құрылып, орындарына отырады, келесі «өмірде жетістіктерге жете беріңіз!» тілегі түскен оқушылар 3-топ болып құрылады.

-Бәріміз орындарымызға орналасып алсақ, барлығыңызды бүгінгі сабаққа белсенділікпен қатысуға шақырамын.

-Балалар, бүгінгі сабағымызда өмір несімен қымбат? Өмір дегеніміз не? Деген сұраққа жауап берейік (ой-талқы)

Демек, өмір-адамдарға Алланың тарапынан берілген сыйы, ол тек бір рет беріледі.Сондықтан әр адам өз өмірін сүйе білуі, бағалай білуі және қорғай білуі керек.

  1. Болашақ-жастардікі.Алға үлкен үмітпен қарап, білімді,дені сау,бақытты өмір кешуге толық қақылымыз.Қазір сіздерге «Менің жер шарым» тренингін ұсынамын. Мазмұны: А4 форматқа күн суретін салып, ортасына «Мен» деп жазады.Осы күннің ортаңғы нүктесінен шашақтарын сызып, әрбір шашақтың бойына келесідей сұрақтарға жауаптар жазылуы керек:

1.Менің бойымда қандай қабілеттер бар?

2.Мен қандай кітаптар оқығанды ұнатамын?

3.Мен нені армандаймын?

4.Мен нені есіме түсіргенді ұнатамын?

5.Мен нені есіме түсіргенді ұнатпаймын?

6. Менің мінезім қандай?

7.Көбінесе көңіл-күйім қандай болады?

8. Басқаларға қарағанда, мен нені жасай аламын?

9.Маған өмірде не көбірек тартымды болып көрінеді?

10.Мен не нәрсемен шұғылданғанды көбірек жақсы көремін?

Адам әрқашан досымен, досы барда бақытты.Өмірдің мәні достарыңның көп болып, қуанышы мен қайғысын бөлісер адал доспен көрінеді.Келесі «Досқа тілек» деп аталатын тренинг.Мазмұны: оқушыларға кішкене қағаз үлестіріледі, сол бетке бір досқа деген шын жүректен шыққан тілегі жазылады, барлығы болған соң, қағаздар жиналып, араластырылып, өздеріне кері таратылады және дауыстап отқытылады.

Қорытынды: Өмір қызығы мен қайғысын қатар көрсетеді.Бұл-өмір заңдылығы.Сол себепті өз өмірімізді қиюға тұратын нәрсе бар ма? Адамға , ең бастысы, осы мәселенің шешімін табу маңызды.Бәрі де өтеді, өмір өз орнына келеді,бұл адамдар үшін дәлелденген.Өмірдің өзі-күрес, сол күрестен жеңілетін де, жеңетін де кездеріміз болады, сондықтан өмірдің өзі күрес пен сынақтан тұрады.Өмір Аллаһтың адамдарға берген аманаты.Шариғат заңдары адамдарға өзін-өзі өлтіруге рұқсат етпейді.Ол туралы хадисте: «Егер кісі өзін өлтіру үшін нені қолданса, қиямент күні сонымен азапталады» деген.Сол себепті:

-жақындарыңыздың жүрегін жараламаңыздар;

-өмірді сүйе біліңіздер;

-өмір қымбат екенін ұғыныңыздар;

-бір-біріңнен көмектеріңді аямаңыздар;

-ата-аналарыңызды, туыстарыңызды, достарыңызды жылатпаңыздар;

-асығыс шешім қабылдамаңыздар.

-Өз өмірімізді өзіміз қадірлейік, бағалайық!

Жаттығу: «Жақсы сөз».

Барлығымыз шеңбер құрып, қолымызды ұстап тұрайық.Мына әдемі гүлді бір-бірлеріңізге ұсынып, жылы лебіздеріңізді білдіріп,тілек айтыңыздар.

-Бақытты бол!

-Өзіңе сенімді бол!

-Қиыншылыққа төзе біл!

-Ата-анаңды сыйлай біл!

-Денсаулығың мықты болсын! т.б.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Тренинг ?мірді с?йе білейік!

Автор: Суинбекова Гулмайра Табан?ызы

Дата: 29.04.2015

Номер свидетельства: 206786

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства