kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Тіл – досты? пен келісімні? тірегі» актив са?аты

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі

«Р.Байсеитов атында?ы Семей ?аржы-экономикалы? колледжі» РМ?К

Актив са?аты

Та?ырыбы: «Тіл – досты? пен келісімні? тірегі»

Дайында?ан: Исмагилова П.Е.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 о?у жылы

«Тіл – досты? пен келісімні? тірегі»атты Тіл мерекесіне арнал?ан актив са?атыны? сценарийі. 
 

I - ж?ргізуші: 
?айырлы к?н! Ана тілін арда? т?тар тіл жанашырлары! 
II - ж?ргізуші: 
Армысыздар, ?рлі де, ас?а? рухты т?уелсіз елді? жас ?ландары! 
?аза?стан Республикасы халы?тарыны? тілдер к?ніне арнал?ан актив са?атымызды  ашы? деп жариялаймыз! 
І – ж?ргізуші: 
?айта туды ?аза?ымны? ай – к?ні, 
К?ннен – к?нге асар ма екен айбыны? 
Жетпіс жылда ?тті талай кешуден, 
?атар к?ріп шатты?, табыс, ?ай?ыны. 
ІІ – ж?ргізуші: 
?аза?пын мен, ?аза?ты? б?лшегімін, 
?ажеті не бас?аны? ?лшеміні?. 
?аза? деген жал?ыз ?лт мен боламын, 
Енді міне жетеді к?пке ?нім. 
І – ж?ргізуші: 
Ана тілі - ?р адамны? ?з ?лтыны? жан д?ниесі мен м?дениетінен ?асырлар бойы жи?ан рухани азы?ынан н?р алатын кіндік тамыры. 
ІІ – ж?ргізуші: 
Бізді? ана тіліміз – ?аза? тілі. Ол тек отбасы, оша? ?асыны? ?ана тілі емес, мемлекеттік тіл! 
І – ж?ргізуші: 
22 – ?ырк?йек – ?аза?стан Республикасы халы?тарыны? тілдер мерекесі. Б?л – барша елге орта?, жалпы халы?ты? мереке, барлы? ?лт ?кілдеріне к?рсетілген ??рмет. 
І – ж?ргізуші: 
Ерлік, елдік, бірлік, ?айрат, ба? - арды?, 
Жауыз та?дыр жойды б?рін не барды?. 
Алтын к?ннен ба?асыз бір белгі боп, 
Н?рлы ж?лдыз, бабам тілі, сен ?алды?. 


ІІ – ж?ргізуші: 
?аза? хал?ы бар тарихын к?шіп ж?ріп ?ткізсе де, батпа??а батырмай, ??м?а шашпай, ж?ртына ?алдырмай, шабынды?а алдырмай, барлы? жина?ан с?з байлы?ын, к?йі мен жырын бізге жеткізді. 
І – ж?ргізуші: 
Ту?ан тілім! Тас б?ла?ты? т?ны?ы да сенде! 
ІІ – ж?ргізуші: 
Ту?ан тілім! Ана с?тіні? ж??ымы да сенде! 
І – ж?ргізуші: 
Ту?ан тілім! Райхан г?лді? ж?пары да сенде! 
ІІ – ж?ргізуші: 
Ту?ан тілім! М?жн?н ?ашы?ты? і?к?рі де сенде! 
І – ж?ргізуші: 
Ту?ан тілім! ?ыран ??сты? жанары да сенде! 
 

Экранда?ы видео?а назар аударулары?ызды с?раймыз!

(видео ?осылады)

І – ж?ргізуші: 
Олай болса, ?аза? тілін жете білу ар?ылы біздер ?нер мен білімні?, м?дениет пен ?ылымны? биігіне жетіп, ?з хал?ымызды? ?ткен – кеткенін зерделеп, оны ?лемге таныта аламыз. ?з тілімізді ??рметтеу ар?ылы бас?а тілді де ?йреніп, м?дениетін ?адірлейміз. 
ІІ – ж?ргізуші: 
Елімізде ?аза? тіліні? м?ртебесін ?сіріп, мемлекеттік тілді ?астерлеп, мемлекеттік тілді? ?з т??ырына ?онуына атсалысып ж?рген ?зге ?лт ?кілдері ?аншама. 
1. 2 ?ыс?артыл?ан ИС тобыны? студенті Абдулды? орындауында ?н! ?абыл алы?ыздар!

- Ал, о?ушылар, енді "Жал?асын тап” ойынынойнайы?.

Орта?а 3 о?ушы шы?сын. Сіздер ?здері?із 1 ?яшы? та?дайсыздар да, сол с?ра??а жауап бересіздер. Жауап жо? болса келесі о?ушы?а м?мкіндік беріледі.

Ойынны? шарты бойынша ма?ал-м?телді?, ?анатты с?здерді? жал?асын табу керек.

1.      Тіл - адам ойыны?. (айнасы)

2.      А?дамай с?йлеген. (ауырмай ?леді)

3.      Ойнап с?йлесе? де. (ойлапс?йле)

4.      Тисе терекке, тимесе. (б?та??а)

5.      Айтыл?анс?з,. о?пенте? (атыл?ан)

6.      Бал там?антілден. тамар (у)

7.      Бас кеспек бар,.. кеспекжо?. (тіл)

8.      К?п с?з - к?міс, аз с?з -. (алтын)

9.      Жасы?да ?ылжа? болса?, ?скенде. боласы?. (мылжы?)

10.    Таза с?йлеу – биік. (м?дениеттілік)

11. Ашын?ан  ..  болар,  ашы??ан ?ры болар. (тілді)

12. ?з тілі? – бірлік ?шін, ?зге тіл –.. ?шін.(тірлік)


І – ж?ргізуші: 
?аза?стан – к?п ?лтты мемлекет. К?п ?лтты мемлекет ?шін мемлекеттік тіл ?те ?ажет. 
ІІ – ж?ргізуші: 
Мемлекеттік тіл-к?п ?лтты елді? барлы? хал?ын саяси-м?дени бірлікке ?йымдастыруды? басты ??ралы. 
І – ж?ргізуші: 

Ту?ан тілім тірлігімні? ай?а?ы

Тілім барда айтылар с?з ойда?ы

?ссе тілім,  мен де бірге ?семін

?шсе тілім мен де бірге ?шемін.

ІІ – ж?ргізуші: 

Хал?ым те?із тол?ы?ан,тілім тере?

Мен ма?танам барша?а тілімменен

Е? асылы? не?- десе ??рметтейтін

Ойланбастан асылым тілім дер  ем.

І - ж?ргізуші: 

?аза?стан Республикасыны? Конституциясы (1995ж.), “Тіл саясаты туралы” Т?жырымдамасы (1996ж.) ж?не осылар?а негізделген “Тіл туралы” За? (1997ж.) республикада?ы тілдерді? ?лтаралы? жарасты? пен рухани ынтыма?тасты?ты? ??ралы ретінде ?ызмет етуін ж?не тіл алуанды?ын к?здейді. Республикада мемлекеттік тіл ретінде бір ?ана тіл – ?аза? тіліне конституциялы? м?ртебе беріліп отыр.

1989 жылы 22 ?ырк?йекте ?абылдан?ан “Тіл туралы” За?да “Тіл - халы?ты? ?лы жетістігі, ?рі оны? ажырамайтын ж?не б?лінбейтін белгісі”делінген. Ал бірінші бапты? бірінші тарма?шасында “?аза? тілі – ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі болып табылады” деп жазыл?ан. Я?ни, ?азіргі та?да ?аза? тілі ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі болып табылады.
Елбасы Н.?.Назарбаев “?аза?станны? болаша?ы – ?аза? тілінде” деген т?жырымдаманы ?немі айтып келеді.

Халы? т?уелсіздігіні? е? басты белгісі - оны? ана тілі, ?лтты? м?дениеті. ?зіні? ана тілі, ?лтты? м?дениеті жо? ел ?з алдына мемлекет болып ?мір с?ре алмайды. Д?ниедегі барлы? халы? т?уелсіздікке ?лтты? ?адір-?асиетін, м?дениетін, ана тілін са?тап ?алу ?шін ?мтылады. Сонды?тан, кез-келген мемлекет ?зіні? аума?ты? салт-д?ст?рін, ана тілін ерекше ?ор?айды.

ІІ – ж?ргізуші: 
Тілді? міндеті — а?ылды? а?дауын а?да?анынша, ?иялды? ме?зеуін ме?зегенінше, к??ілді? т?йін т?йгенінше айту?а жарау.

І – ж?ргізуші: 
Біз – ежелден ер деген да??ы шы??ан халы?пыз! 
ІІ – ж?ргізуші: 
Біз - ел бірлігі жолында ?р?ашан намысын бермеген халы?ты? ?ланымыз! 
І – ж?ргізуші: 
Біз – алтын к?н бедерленген к?к байра?ты ?лем биіктерінде желбіреткен бейбітшіл елді? азаматымыз! 
ІІ – ж?ргізуші: 
Біз – ке? байта? жерінде бірлігі жарас?ан алуан ?лт ?лыстан т?ратын бір т?тас халы?пыз! 
І – ж?ргізуші: 

Ана тілі дегеніміз – к?ллі тіл атаулыдан ішкі ??рылыс ерекшелігімен дараланатын, белгілі бір халы?пен на?ты ке?істікте тарихи бірге жасап, оны? т?л м?дениетін ?рпа?тан-?рпа??а ?здіксіз ?ластырушы, сол халы? адамдарына т?гелдей ж?не жан-жа?ты ?ызмет ететін ?лтішілік ?атынас ??ралы болып саналады.


ІІ – ж?ргізуші: 
Біз – атадан м?ра?а ?ал?ан ?асиетті тілімізді ?адірлей білетін ?рпа?пыз! 
І– ж?ргізуші: 
Ана тілі – бізді? ар-ождан, адамгершілігімізді? айнасы. Адам ана тілімен ба?ытты, ана тілімен ас?а?. 
ІІ – ж?ргізуші: 
Б?л жанды тіл – мені? азат тілім, 
Жадымда талмай сам?ар ?анат тілім. 
Жыры - ?уат, с?зі – ана уызындай, 
Жасай бер, Ана тілім – ?аза? тілім! 

Ана тілім, дана тілім, ба? тілім,

Сенсіз ба?ыт д?ниеден тапты кім?

Сенсі? мені? ?асіретім, шатты?ым,

Сенсі? мені? тазалы?ым, п?ктігім.

І– ж?ргізуші: 
С?йемін ту?ан тілді — анам тілін,
Бесікте жат?анымда-а? берген білім!
Шыр етіп жерге т?скен уа?ытымнан
??ла?ыма сі?ірген таныс ?нін.
  2 негізгі ВТ-Э тобыны? о?ушысы  Сакенова Еркежанны? орындауында. ?н «С?лем са?ан ту?ан ел!»
ІІ  – ж?ргізуші: 
Ана тілімізді? м?ртебесі ас?а?тай берсін! 
І– ж?ргізуші: 
Ана тіліміз тек биіктерден к?рініп, ?ркендей берсін! 
Осымен актив са?атын жабы? деп жариялаймыз. К?ріскенше к?н жа?сы!

Просмотр содержимого документа
««Тіл – досты? пен келісімні? тірегі» актив са?аты »

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

«Р.Байсеитов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» РМҚК


Актив сағаты

Тақырыбы: «Тіл – достық пен келісімнің тірегі»
Дайындаған: Исмагилова П.Е.,
2014-2015 оқу жылы


«Тіл – достық пен келісімнің тірегі»атты Тіл мерекесіне арналған актив сағатының сценарийі. 

I - жүргізуші: 
Қайырлы күн! Ана тілін ардақ тұтар тіл жанашырлары! 
II - жүргізуші: 
Армысыздар, өрлі де, асқақ рухты тәуелсіз елдің жас ұландары! 
Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер күніне арналған актив сағатымызды ашық деп жариялаймыз! 
І – жүргізуші: 
Қайта туды қазағымның ай – күні, 
Күннен – күнге асар ма екен айбыны? 
Жетпіс жылда өтті талай кешуден, 
Қатар көріп шаттық , табыс, қайғыны. 
ІІ – жүргізуші: 
Қазақпын мен, қазақтың бөлшегімін, 
Қажеті не басқаның өлшемінің. 
Қазақ деген жалғыз ұлт мен боламын, 
Енді міне жетеді көпке үнім. 
І – жүргізуші: 
Ана тілі - әр адамның өз ұлтының жан дүниесі мен мәдениетінен ғасырлар бойы жиған рухани азығынан нәр алатын кіндік тамыры. 
ІІ – жүргізуші: 
Біздің ана тіліміз – қазақ тілі. Ол тек отбасы , ошақ қасының ғана тілі емес, мемлекеттік тіл! 
І – жүргізуші: 
22 – қыркүйек – Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер мерекесі. Бұл – барша елге ортақ, жалпы халықтық мереке, барлық ұлт өкілдеріне көрсетілген құрмет. 
І – жүргізуші: 
Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ - ардың, 
Жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың. 
Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, 
Нұрлы жұлдыз, бабам тілі , сен қалдың. 


ІІ – жүргізуші: 
Қазақ халқы бар тарихын көшіп жүріп өткізсе де, батпаққа батырмай, құмға шашпай, жұртына қалдырмай, шабындыға алдырмай, барлық жинаған сөз байлығын, күйі мен жырын бізге жеткізді. 
І – жүргізуші: 
Туған тілім! Тас бұлақтың тұнығы да сенде! 
ІІ – жүргізуші: 
Туған тілім! Ана сүтінің жұғымы да сенде! 
І – жүргізуші: 
Туған тілім! Райхан гүлдің жұпары да сенде! 
ІІ – жүргізуші: 
Туған тілім! Мәжнүн ғашықтың іңкәрі де сенде! 
І – жүргізуші: 
Туған тілім! Қыран құстың жанары да сенде! 

Экрандағы видеоға назар аударуларыңызды сұраймыз!

(видео қосылады)

І – жүргізуші: 
Олай болса, қазақ тілін жете білу арқылы біздер өнер мен білімнің, мәдениет пен ғылымның биігіне жетіп, өз халқымыздың өткен – кеткенін зерделеп, оны әлемге таныта аламыз. Өз тілімізді құрметтеу арқылы басқа тілді де үйреніп, мәдениетін қадірлейміз. 
ІІ – жүргізуші: 
Елімізде қазақ тілінің мәртебесін өсіріп, мемлекеттік тілді қастерлеп, мемлекеттік тілдің өз тұғырына қонуына атсалысып жүрген өзге ұлт өкілдері қаншама. 
1. 2 қысқартылған ИС тобының студенті Абдулдың орындауында ән! Қабыл алыңыздар!

- Ал, оқушылар, енді "Жалғасын тап” ойынынойнайық.

Ортаға 3 оқушы шықсын. Сіздер өздеріңіз 1 ұяшық таңдайсыздар да, сол сұраққа жауап бересіздер. Жауап жоқ болса келесі оқушыға мүмкіндік беріледі.

Ойынның шарты бойынша мақал-мәтелдің, қанатты сөздердің жалғасын табу керек.

1.      Тіл - адам ойының ... (айнасы)

2.      Аңдамай сөйлеген ... (ауырмай өледі)

3.      Ойнап сөйлесең де... (ойлапсөйле)

4.      Тисе терекке, тимесе ... (бұтаққа)

5.      Айтылғансөз, ... оқпентең (атылған)

6.      Бал тамғантілден ... тамар (у)

7.      Бас кеспек бар, ....... кеспекжоқ. (тіл)

8.      Көп сөз - күміс, аз сөз - ... (алтын)

9.      Жасыңда қылжаң болсаң, өскенде ... боласың. (мылжың)

10.    Таза сөйлеу – биік ... (мәдениеттілік)

11. Ашынған ......... болар, ашыққан ұры болар. (тілді)

12. Өз тілің – бірлік үшін, өзге тіл – ........ үшін.(тірлік)І – жүргізуші: 
Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Көп ұлтты мемлекет үшін мемлекеттік тіл өте қажет. 
ІІ – жүргізуші: 
Мемлекеттік тіл-көп ұлтты елдің барлық халқын саяси-мәдени бірлікке ұйымдастырудың басты құралы. 
І – жүргізуші: 

Туған тілім тірлігімнің айғағы

Тілім барда айтылар сөз ойдағы

Өссе тілім, мен де бірге өсемін

Өшсе тілім мен де бірге өшемін.

ІІ – жүргізуші: 

Халқым теңіз толқыған,тілім терең

Мен мақтанам баршаға тілімменен

Ең асылың не?- десе құрметтейтін

Ойланбастан асылым тілім дер ем.

І - жүргізуші: 

Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995ж.), “Тіл саясаты туралы” Тұжырымдамасы (1996ж.) және осыларға негізделген “Тіл туралы” Заң (1997ж.) республикадағы тілдердің ұлтаралық жарастық пен рухани ынтымақтастықтың құралы ретінде қызмет етуін және тіл алуандығын көздейді. Республикада мемлекеттік тіл ретінде бір ғана тіл – қазақ тіліне конституциялық мәртебе беріліп отыр.

1989 жылы 22 қыркүйекте қабылданған “Тіл туралы” Заңда “Тіл - халықтың ұлы жетістігі, әрі оның ажырамайтын және бөлінбейтін белгісі”делінген. Ал бірінші баптың бірінші тармақшасында “Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып табылады” деп жазылған. Яғни, қазіргі таңда қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып табылады.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев “Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде” деген тұжырымдаманы үнемі айтып келеді.

Халық тәуелсіздігінің ең басты белгісі - оның ана тілі, ұлттық мәдениеті. Өзінің ана тілі, ұлттық мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет болып өмір сүре алмайды. Дүниедегі барлық халық тәуелсіздікке ұлттық қадір-қасиетін, мәдениетін, ана тілін сақтап қалу үшін ұмтылады. Сондықтан, кез-келген мемлекет өзінің аумақтық салт-дәстүрін, ана тілін ерекше қорғайды.

ІІ – жүргізуші: 
Тілдің міндеті — ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түйін түйгенінше айтуға жарау.

І – жүргізуші: 
Біз – ежелден ер деген даңқы шыққан халықпыз! 
ІІ – жүргізуші: 
Біз - ел бірлігі жолында әрқашан намысын бермеген халықтың ұланымыз! 
І – жүргізуші: 
Біз – алтын күн бедерленген көк байрақты әлем биіктерінде желбіреткен бейбітшіл елдің азаматымыз! 
ІІ – жүргізуші: 
Біз – кең байтақ жерінде бірлігі жарасқан алуан ұлт ұлыстан тұратын бір тұтас халықпыз! 
І – жүргізуші: 

Ана тілі дегеніміз – күллі тіл атаулыдан ішкі құрылыс ерекшелігімен дараланатын, белгілі бір халықпен нақты кеңістікте тарихи бірге жасап, оның төл мәдениетін ұрпақтан-ұрпаққа үздіксіз ұластырушы, сол халық адамдарына түгелдей және жан-жақты қызмет ететін ұлтішілік қатынас құралы болып саналады.


ІІ – жүргізуші: 
Біз – атадан мұраға қалған қасиетті тілімізді қадірлей білетін ұрпақпыз! 
І– жүргізуші: 
Ана тілі – біздің ар-ождан, адамгершілігіміздің айнасы. Адам ана тілімен бақытты, ана тілімен асқақ . 
ІІ – жүргізуші: 
Бұл жанды тіл – менің азат тілім, 
Жадымда талмай самғар қанат тілім. 
Жыры - қуат, сөзі – ана уызындай, 
Жасай бер, Ана тілім – Қазақ тілім! 


Ана тілім, дана тілім, бақ тілім,

Сенсіз бақыт дүниеден тапты кім?

Сенсің менің қасіретім, шаттығым,

Сенсің менің тазалығым, пәктігім.І– жүргізуші: 
Сүйемін туған тілді — анам тілін,
Бесікте жатқанымда-ақ берген білім!
Шыр етіп жерге түскен уақытымнан
Құлағыма сіңірген таныс үнін.
  2 негізгі ВТ-Э тобының оқушысы Сакенова Еркежанның орындауында. Ән «Сәлем саған туған ел!»
ІІ – жүргізуші: 
Ана тіліміздің мәртебесі асқақтай берсін! 
І– жүргізуші: 
Ана тіліміз тек биіктерден көрініп, өркендей берсін! 
Осымен актив сағатын жабық деп жариялаймыз. Көріскенше күн жақсы!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
«Тіл – досты? пен келісімні? тірегі» актив са?аты

Автор: Исмагилова Пакизат Ербулатовна

Дата: 03.04.2015

Номер свидетельства: 196277

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства